ວັນອາທິດ ທີ 18 ເມສາ 2021

ຄຳຖາມທີ່ຫຼາຍຄົນເບິ່ງຂ້າມ ນ້ຳໜັກຫຼຸດລົງເທົ່າກັບຈ່ອຍລົງ ແມ່ນແທ້ ຫຼື ບໍ່?

ຄຳຖາມທີ່ຫຼາຍຄົນເບິ່ງຂ້າມ ນ້ຳໜັກຫຼຸດລົງເທົ່າກັບຈ່ອຍລົງ ແມ່ນແທ້ ຫຼື ບໍ່?
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ໃຜຫຼາຍຄົນທີ່ເຊື່ອວ່າກັນວ່າການທີ່ນ້ຳໜັກເຮົາຫຼຸດລົງແມ່ນການເຮົາຈະຈ່ອຍລົງແມ່ນແທ້ ຫຼື ບໍ່ ມື້ນີ້ເຮົາຈະມາເລົ່າສູ່ຟັງ. 

ການທີ່ນ້ຳໜັກຫຼຸດແມ່ນເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຈ່ອຍລົງແມ່ນແທ້ບໍ່? ເຮົາຕອບໄດ້ເລີຍວ່າ ແມ່ນ. ແຕ່ທ່ານເຄີຍຄິດບໍ່ວ່າສິ່ງທີ່ມັນຫາຍໄປຈາກຮ່າງກາຍນັ້ນແມ່ນຫຍັງ? ອາດຈະເປັນນຳ້ທີ່ຫາຍໄປ, ອາດຈະເປັນກ້າມເນື້ອ ຫຼື ອາດຈະເປັນໄຂມັນ. ມີບາງຄົນທີ່ໃຊ້ຢາຫຼຸດນ້ຳໜັກຕ່າງໆເພື່ອພຽງແຕ່ຫວັງວ່ານ້ຳໜັກຂອງໂຕເອງຈະຫຼຸດລົງ. ແຕ່ເຈົ້າເຄີຍຄິດບໍ່ວ່າສິ່ງທີ່ເຈົ້າກິນໄປນັ້ນມັນແມ່ນສານກົດປະສາດທີ່ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິແລ້ວເຮັດໃຫ້ນ້ຳໜັກຫຼຸດລົງ. ແຕ່ເຈົ້າໄດ້ຄຳນຶງບໍ່ວ່າການລົງນຳ້ໜັກຂອງທາງຄືການລົງນ້ຳໜັກທີ່ມີຄຸນນະພາບແລ້ວ ຫຼື ເຈົ້າຄິດວ່າຮ່າງກາຍເຈົ້າສາມາດໃຊ້ສານກົດປະສານເລົ່ານັ້ນໄດ້ດົນປານໃດ. ເຈົ້າຮູບບໍ່ວ່າມີຫຼາຍຄົນທີ່ຕ້ອງຈົບຊິວິດລົງດ້ວຍການໃຊ້ຢາເຫຼົ່ານັ້ນ. ເຮົາຈະມາຊ່ວຍຂະຫຍາຍຄວາມຄຳວ່າການລົງນ້ຳໜັກທີມີຄຸນນະພາບຕື່ມ.  

ດັ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນເຮົາການທີ່ນຳ້ໜັກຂອງເຮົາຫຼຸດລົງນັ້ນແມ່ນມີຫຼາຍສ່ວນທີ່ຫາຍໄປ ຈະດີກວ່າບໍ່ຖ້າເຮົາຈະສາມາດປ່ຽນສ່ວນທີ່ຫາຍໄປນັ້ນເປັນໄຂມັນບໍ່ແມ່ນກ້າມເນື້ອ. ເຮົາມີວິທີ່ມາແນະນຳແບບຄາວໆມາແນະນຳວ່າເຈົ້າຈະສາມາດເຮັດໄດ້ແນວໃດ. ວິທີທີ່ເຮົາຈະແນະນຳແມ່ນເຫມາະສຳລັບມືໃໝ່ທີ່ຕ້ອງການຈະລົງນ້ຳໜັກໂຕເອງແຕ່ບໍ່ຮູ້ຈະເລີ່ມແນວໃດ. 

ຫຼາຍຄົນອາຈະເຄີຍໄດ້ຍີນວ່າການຫຼຸດນ້ຳໜັກແມ່ນຕ້ອງອອກກຳລັງໜັກໆ ນຳ້ໜັກຈຶ່ງລົງໄວ. ແຕ່ເຮົາຂໍບອກເລີບວ່າມັນບໍ່ຈິງ ການອອກກຳລັງກາຍແມ່ນພຽງສ່ວນໜຶ່ງຂອງຫຼຸດນ້ຳໜັກເທົ່ານັ້ນ. ການທີ່ຈະລົງນ້ຳໜັກໄດ້ຕ້ອງມີຢູ່ 4 ຢ່າງຕາມທີ່ເຮົາລວບລວມໄດ້:  

1. ການກິນ: ການກິນແມ່ນຖືວ່າແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍອາດຈະເຖິງ 60% ຂອງການຫຼຸດນ້ຳໜັກ. ພຽງແຕ່ເຈົ້າປ່ຽນພຶກຕິກຳການກິນຂອງເຈົ້າກ່ອນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການງົດອາຫານປະເພດຈືດ, ອາຫານທີ່ມີຄວາມມັນສູງ, ແລະບັນດາຂອງຫວານຕ່າງໆ. ທີ່ເວົ້າແນວນີ້ບໍ່ແມ່ນວ່າເຮົາໃຫ້ງົດອາຫານເຫຼົ່ານີ້ເລີຍພຽງແຕ່ທ່ານອາດຈະຈັດເວລາໃໝ່ສຳລັບມັນ, ອາດຈະເປັນກິນອາທິດລະຄັ້ງ ຫຼື ສອງຄັ້ງຕໍ່ອາທິດ. ເລືອກກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ ເພີ່ມຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ເພີ່ມອາຫານທີ່ມີໂປຣຕີນສູງເຂົ້າແຕ່ລະຄາບອາຫານ, ຕັດອາຫານປະເພດທີ່ໃຫ້ພະລັງງານສູງອອກ. 

2 ການອອກກຳລັງກາຍ: ການອອກກຳລັງກາຍຖືວ່າມີຄົນສຳຄັນປະມານ 10% ຫຼາຍຄົນອາດເຂົ້າໃຈວ່າອອກກຳລັງກາຍແມ່ນຕ້ອງອອກທຸກມື້ແຮງອອກຫຼາຍເທົ່າໃດແຮງຈ່ອຍໄວເທົ່ານັ້ນ. ແຕ່ໃນຄວາມຈິງແລ້ວບໍ່ແມ່ນເລີຍ ສຳລັບມືໃໝ່ເຮົາແນະນຳໃຫ້ອອກກຳລັງກາຍພຽງ 3 ມື້ຕໍ່ອາທິດກໍ່ພຽງພໍແລ້ວ. ການອອກກຳລັງແມ່ນໃຫ້ເນັ້ນທ່າທີ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຂໍ້ຕໍ່ຫຼາຍອັນພ້ອມກັນ (compound movement) ແລະ ເພີ່ມການຄາດີໂອ (cardio) ເຂົ້າໃນແຕ່ລະມື້ທີ່ເຈົ້າອອກກຳລັງ. ແຕ່ເຖິງຈະອອກກຳລັງຫຼາຍປານໃດຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການພັກຜ່ອນພຽງພໍກໍ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນຂອງການອອກໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່. 

3. ການພັກຜ່ອນ: ການພັກຜ່ອນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນປະມານ 30% ຂອງການຫຼຸດນ້ຳໜັກ. ຮ່າງຂອງຄົນເຮົາເມື່ອກິນແລ້ວຮ່າງກາຍຈະນຳສານອາຫານທີ່ໄປໃຊ້ແມ່ນເວລານອນ, ຮ່າງກາຍຈະສ້ອມແຊມ ແລະ ເສີມສ້າງກ້າມເນື້ອກໍ່ແມ່ນເວລານອນເຊັ່ນກັນ. ບາງຄົນອອກກຳລັງກາຍຢ່າງໜັກແຕ່ບໍ່ເຫັນຜົນ ຫຼື ເຫັນຜົນຊ້າແມ່ນການພັກຜ່ອນກໍ່ແມ່ນເພາະການພັກຜ່ອນທີ່ບໍ່ພຽງພໍ. 

4. ສິ່ງສຸດທ້າຍທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນ ການມີລະບຽບວິໄນກັບໂຕເອງ. ການມີລະບຽບວິໄນກັບໂຕເອງແມ່ນ ເຈົ້າສາມາດເລືອກອາຫານທີ່ກິນ, ອອກກຳລັງກາຍສະໝໍ່າສະເໝີ ແລະ ພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍເປັນປະຈຳໄດ້ ຫຼື ບໍ່ເພາະການຫຼຸດນ້ຳໜັກບໍ່ພຽງແຕ່ເຮົາຈະຫຼຸດພຽງໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງແລ້ວມາກັບມາໃຊ້ຊີວິດແບບເກົ່າ, ແຕ່ມັນຄືການທີ່ເຈົ້າຕ້ອງປ່ຽນຮູບແບບການດຳລົງຊືວິດຂອງເຈົ້າໃໝ່ໝົດເລີຍ.  

ເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີຂອງເຈົ້າ ແລະ ເພື່ອຄົນທີ່ເຈົ້າຮັກ. ບໍ່ມີຫຍັງທີ່ຈະໄດ້ມາງ່າຍໆ ແລະ ຈະບໍ່ໄດ້ຫຍັງເລີຍຖ້າບໍ່ເລີ່ມລົງມືເຮັດຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້.

ຂຽນໂດຍ: ນັກກ້າມບ້າໜັງ

ແຫຼ່ງອ້າງອີງ:

Advertisement Replay Ad
"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

ເສຍໃຈແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຄວາມຮູ້ພ້ອມ! ລວມຄຳສັບພາສາອັງກິດທີ່ກ່ຽວກັບ "ການຮ້ອງໄຫ້"

ເສຍໃຈແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຄວາມຮູ້ພ້ອມ! ລວມຄຳສັບພາສາອັງກິດທີ່ກ່ຽວກັບ "ການຮ້ອງໄຫ້"

ການໝັ້ນໝາຍ: ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ

ການໝັ້ນໝາຍ: ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ

ວິທີດູແລຮັກສານ້ອງສາວໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ເຮັດແບບນີ້ນ້ອງຈະແຮັບປີ້ແນ່ນອນ

ວິທີດູແລຮັກສານ້ອງສາວໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ເຮັດແບບນີ້ນ້ອງຈະແຮັບປີ້ແນ່ນອນ

ຈົບມາໃໝ່ໆບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດວຽກຫຍັງດີຈຶ່ງຈະເໝາະກັບຕົວເອງທີ່ສຸດ? ບົດຄວາມນີ້ຊ່ວຍທ່ານໄດ້

ຈົບມາໃໝ່ໆບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດວຽກຫຍັງດີຈຶ່ງຈະເໝາະກັບຕົວເອງທີ່ສຸດ? ບົດຄວາມນີ້ຊ່ວຍທ່ານໄດ້

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ