ວັນອັງຄານ ທີ 11 ສິງຫາ 2020

ຄຳຖາມທີ່ຫຼາຍຄົນເບິ່ງຂ້າມ ນ້ຳໜັກຫຼຸດລົງເທົ່າກັບຈ່ອຍລົງ ແມ່ນແທ້ ຫຼື ບໍ່?

ຄຳຖາມທີ່ຫຼາຍຄົນເບິ່ງຂ້າມ ນ້ຳໜັກຫຼຸດລົງເທົ່າກັບຈ່ອຍລົງ ແມ່ນແທ້ ຫຼື ບໍ່?
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ໃຜຫຼາຍຄົນທີ່ເຊື່ອວ່າກັນວ່າການທີ່ນ້ຳໜັກເຮົາຫຼຸດລົງແມ່ນການເຮົາຈະຈ່ອຍລົງແມ່ນແທ້ ຫຼື ບໍ່ ມື້ນີ້ເຮົາຈະມາເລົ່າສູ່ຟັງ. 

ການທີ່ນ້ຳໜັກຫຼຸດແມ່ນເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຈ່ອຍລົງແມ່ນແທ້ບໍ່? ເຮົາຕອບໄດ້ເລີຍວ່າ ແມ່ນ. ແຕ່ທ່ານເຄີຍຄິດບໍ່ວ່າສິ່ງທີ່ມັນຫາຍໄປຈາກຮ່າງກາຍນັ້ນແມ່ນຫຍັງ? ອາດຈະເປັນນຳ້ທີ່ຫາຍໄປ, ອາດຈະເປັນກ້າມເນື້ອ ຫຼື ອາດຈະເປັນໄຂມັນ. ມີບາງຄົນທີ່ໃຊ້ຢາຫຼຸດນ້ຳໜັກຕ່າງໆເພື່ອພຽງແຕ່ຫວັງວ່ານ້ຳໜັກຂອງໂຕເອງຈະຫຼຸດລົງ. ແຕ່ເຈົ້າເຄີຍຄິດບໍ່ວ່າສິ່ງທີ່ເຈົ້າກິນໄປນັ້ນມັນແມ່ນສານກົດປະສາດທີ່ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິແລ້ວເຮັດໃຫ້ນ້ຳໜັກຫຼຸດລົງ. ແຕ່ເຈົ້າໄດ້ຄຳນຶງບໍ່ວ່າການລົງນຳ້ໜັກຂອງທາງຄືການລົງນ້ຳໜັກທີ່ມີຄຸນນະພາບແລ້ວ ຫຼື ເຈົ້າຄິດວ່າຮ່າງກາຍເຈົ້າສາມາດໃຊ້ສານກົດປະສານເລົ່ານັ້ນໄດ້ດົນປານໃດ. ເຈົ້າຮູບບໍ່ວ່າມີຫຼາຍຄົນທີ່ຕ້ອງຈົບຊິວິດລົງດ້ວຍການໃຊ້ຢາເຫຼົ່ານັ້ນ. ເຮົາຈະມາຊ່ວຍຂະຫຍາຍຄວາມຄຳວ່າການລົງນ້ຳໜັກທີມີຄຸນນະພາບຕື່ມ.  

ດັ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນເຮົາການທີ່ນຳ້ໜັກຂອງເຮົາຫຼຸດລົງນັ້ນແມ່ນມີຫຼາຍສ່ວນທີ່ຫາຍໄປ ຈະດີກວ່າບໍ່ຖ້າເຮົາຈະສາມາດປ່ຽນສ່ວນທີ່ຫາຍໄປນັ້ນເປັນໄຂມັນບໍ່ແມ່ນກ້າມເນື້ອ. ເຮົາມີວິທີ່ມາແນະນຳແບບຄາວໆມາແນະນຳວ່າເຈົ້າຈະສາມາດເຮັດໄດ້ແນວໃດ. ວິທີທີ່ເຮົາຈະແນະນຳແມ່ນເຫມາະສຳລັບມືໃໝ່ທີ່ຕ້ອງການຈະລົງນ້ຳໜັກໂຕເອງແຕ່ບໍ່ຮູ້ຈະເລີ່ມແນວໃດ. 

ຫຼາຍຄົນອາຈະເຄີຍໄດ້ຍີນວ່າການຫຼຸດນ້ຳໜັກແມ່ນຕ້ອງອອກກຳລັງໜັກໆ ນຳ້ໜັກຈຶ່ງລົງໄວ. ແຕ່ເຮົາຂໍບອກເລີບວ່າມັນບໍ່ຈິງ ການອອກກຳລັງກາຍແມ່ນພຽງສ່ວນໜຶ່ງຂອງຫຼຸດນ້ຳໜັກເທົ່ານັ້ນ. ການທີ່ຈະລົງນ້ຳໜັກໄດ້ຕ້ອງມີຢູ່ 4 ຢ່າງຕາມທີ່ເຮົາລວບລວມໄດ້:  

1. ການກິນ: ການກິນແມ່ນຖືວ່າແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍອາດຈະເຖິງ 60% ຂອງການຫຼຸດນ້ຳໜັກ. ພຽງແຕ່ເຈົ້າປ່ຽນພຶກຕິກຳການກິນຂອງເຈົ້າກ່ອນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການງົດອາຫານປະເພດຈືດ, ອາຫານທີ່ມີຄວາມມັນສູງ, ແລະບັນດາຂອງຫວານຕ່າງໆ. ທີ່ເວົ້າແນວນີ້ບໍ່ແມ່ນວ່າເຮົາໃຫ້ງົດອາຫານເຫຼົ່ານີ້ເລີຍພຽງແຕ່ທ່ານອາດຈະຈັດເວລາໃໝ່ສຳລັບມັນ, ອາດຈະເປັນກິນອາທິດລະຄັ້ງ ຫຼື ສອງຄັ້ງຕໍ່ອາທິດ. ເລືອກກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ ເພີ່ມຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ເພີ່ມອາຫານທີ່ມີໂປຣຕີນສູງເຂົ້າແຕ່ລະຄາບອາຫານ, ຕັດອາຫານປະເພດທີ່ໃຫ້ພະລັງງານສູງອອກ. 

2 ການອອກກຳລັງກາຍ: ການອອກກຳລັງກາຍຖືວ່າມີຄົນສຳຄັນປະມານ 10% ຫຼາຍຄົນອາດເຂົ້າໃຈວ່າອອກກຳລັງກາຍແມ່ນຕ້ອງອອກທຸກມື້ແຮງອອກຫຼາຍເທົ່າໃດແຮງຈ່ອຍໄວເທົ່ານັ້ນ. ແຕ່ໃນຄວາມຈິງແລ້ວບໍ່ແມ່ນເລີຍ ສຳລັບມືໃໝ່ເຮົາແນະນຳໃຫ້ອອກກຳລັງກາຍພຽງ 3 ມື້ຕໍ່ອາທິດກໍ່ພຽງພໍແລ້ວ. ການອອກກຳລັງແມ່ນໃຫ້ເນັ້ນທ່າທີ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຂໍ້ຕໍ່ຫຼາຍອັນພ້ອມກັນ (compound movement) ແລະ ເພີ່ມການຄາດີໂອ (cardio) ເຂົ້າໃນແຕ່ລະມື້ທີ່ເຈົ້າອອກກຳລັງ. ແຕ່ເຖິງຈະອອກກຳລັງຫຼາຍປານໃດຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການພັກຜ່ອນພຽງພໍກໍ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນຂອງການອອກໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່. 

3. ການພັກຜ່ອນ: ການພັກຜ່ອນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນປະມານ 30% ຂອງການຫຼຸດນ້ຳໜັກ. ຮ່າງຂອງຄົນເຮົາເມື່ອກິນແລ້ວຮ່າງກາຍຈະນຳສານອາຫານທີ່ໄປໃຊ້ແມ່ນເວລານອນ, ຮ່າງກາຍຈະສ້ອມແຊມ ແລະ ເສີມສ້າງກ້າມເນື້ອກໍ່ແມ່ນເວລານອນເຊັ່ນກັນ. ບາງຄົນອອກກຳລັງກາຍຢ່າງໜັກແຕ່ບໍ່ເຫັນຜົນ ຫຼື ເຫັນຜົນຊ້າແມ່ນການພັກຜ່ອນກໍ່ແມ່ນເພາະການພັກຜ່ອນທີ່ບໍ່ພຽງພໍ. 

4. ສິ່ງສຸດທ້າຍທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນ ການມີລະບຽບວິໄນກັບໂຕເອງ. ການມີລະບຽບວິໄນກັບໂຕເອງແມ່ນ ເຈົ້າສາມາດເລືອກອາຫານທີ່ກິນ, ອອກກຳລັງກາຍສະໝໍ່າສະເໝີ ແລະ ພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍເປັນປະຈຳໄດ້ ຫຼື ບໍ່ເພາະການຫຼຸດນ້ຳໜັກບໍ່ພຽງແຕ່ເຮົາຈະຫຼຸດພຽງໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງແລ້ວມາກັບມາໃຊ້ຊີວິດແບບເກົ່າ, ແຕ່ມັນຄືການທີ່ເຈົ້າຕ້ອງປ່ຽນຮູບແບບການດຳລົງຊືວິດຂອງເຈົ້າໃໝ່ໝົດເລີຍ.  

ເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີຂອງເຈົ້າ ແລະ ເພື່ອຄົນທີ່ເຈົ້າຮັກ. ບໍ່ມີຫຍັງທີ່ຈະໄດ້ມາງ່າຍໆ ແລະ ຈະບໍ່ໄດ້ຫຍັງເລີຍຖ້າບໍ່ເລີ່ມລົງມືເຮັດຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້.

ຂຽນໂດຍ: ນັກກ້າມບ້າໜັງ

ແຫຼ່ງອ້າງອີງ:

Advertisement Replay Ad
ໃບເງິນຖືກປວກກັດ ໂໝກຂຶ້ນ ຈີກຂາດ ເສື່ອມຄຸນນະພາບແບບໃດຈຶ່ງສາມາດນຳເອົາໄປແລກປ່ຽນໄດ້?

ໃບເງິນຖືກປວກກັດ ໂໝກຂຶ້ນ ຈີກຂາດ ເສື່ອມຄຸນນະພາບແບບໃດຈຶ່ງສາມາດນຳເອົາໄປແລກປ່ຽນໄດ້?

ເຜີຍ​ເຕັກ​ນິ​ກ​ການ​ສອນ​ພາ​ສາອັງ​ກິດ​ໃຫ້​ລູກ ໃຜໆ​ກໍ່​ເຮັດ​ໄດ້

ເຜີຍ​ເຕັກ​ນິ​ກ​ການ​ສອນ​ພາ​ສາອັງ​ກິດ​ໃຫ້​ລູກ ໃຜໆ​ກໍ່​ເຮັດ​ໄດ້

ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າເຮົາສາມາດເວົ້າໄດ້ຫຼາຍພາສາ?

ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າເຮົາສາມາດເວົ້າໄດ້ຫຼາຍພາສາ?

ເຄັດ (ບໍ່) ລັບຄວາມງາມແບບ 4 ສາວ BLACKPINK

ເຄັດ (ບໍ່) ລັບຄວາມງາມແບບ 4 ສາວ BLACKPINK

ເລືອກສີເລນແວ່ນໃຫ້ຖືກສະບັບດາລາ! ສາຍເເຟຊັນຕ້ອງຮູ້ໄວ້ເເວ່ນຕາກັນເເດດບໍ່ມີດີເເຕ່ງາມ

ເລືອກສີເລນແວ່ນໃຫ້ຖືກສະບັບດາລາ! ສາຍເເຟຊັນຕ້ອງຮູ້ໄວ້ເເວ່ນຕາກັນເເດດບໍ່ມີດີເເຕ່ງາມ

ລວມທັກສະພື້ນຖານທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເປັນນັກເວົ້າທີ່ດີ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖື

ລວມທັກສະພື້ນຖານທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເປັນນັກເວົ້າທີ່ດີ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖື

ຄວາມສຸກຫຼັງກະສຽນສ້າງໄດ້ ຖ້າຮູ້ວາງແຜນໄວ້ແຕ່ຫົວທີ

ຄວາມສຸກຫຼັງກະສຽນສ້າງໄດ້ ຖ້າຮູ້ວາງແຜນໄວ້ແຕ່ຫົວທີ

ການຫຼຸດນ້ຳໜັກແບບ IF16/8 ແມ່ນຫຍັງ? ຢາກຫຸ່ນດີຕ້ອງອ່ານ

ການຫຼຸດນ້ຳໜັກແບບ IF16/8 ແມ່ນຫຍັງ? ຢາກຫຸ່ນດີຕ້ອງອ່ານ

ອາການເຈັບຄໍ ເກີດຈາກເຊື້ອໄວຣັດ ຫຼື ເຊື້ອຈຸລິນຊີ? ເຈັບຄໍແບບໃດ ຈຶ່ງຄວນຈະກິນຢາຕ້ານເຊື້ອ?

ອາການເຈັບຄໍ ເກີດຈາກເຊື້ອໄວຣັດ ຫຼື ເຊື້ອຈຸລິນຊີ? ເຈັບຄໍແບບໃດ ຈຶ່ງຄວນຈະກິນຢາຕ້ານເຊື້ອ?

6 ວິທີທີ່ໃຊ້ຮັບມືກັບຄວາມຮູ້ສຶກເຄັ່ງຄຽດທີ່ເກີດຈາກວຽກງານ

6 ວິທີທີ່ໃຊ້ຮັບມືກັບຄວາມຮູ້ສຶກເຄັ່ງຄຽດທີ່ເກີດຈາກວຽກງານ

4 ທັກສະນີ້ ທີ່ນາຍຈ້າງແນມຫາຈາກ "ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່"

4 ທັກສະນີ້ ທີ່ນາຍຈ້າງແນມຫາຈາກ "ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່"

ບຸດດາວ ນັບມື້ນັບງາມ! ບອກຕໍ່ເຄັດລັບດູແລຕົນເອງແນວໃດໃຫ້ດູດີສະບັບນາງງາມ?

ບຸດດາວ ນັບມື້ນັບງາມ! ບອກຕໍ່ເຄັດລັບດູແລຕົນເອງແນວໃດໃຫ້ດູດີສະບັບນາງງາມ?

“ຄິດຫຼາຍ” ພຶດຕິກຳໜຶ່ງທີ່ກໍາລັງຂ້າເຮົາທາງອ້ອມ! ເຖິງວ່າຈະແກ້ຍາກ ແຕ່ກໍຍ່ອມມີທາງອອກ

“ຄິດຫຼາຍ” ພຶດຕິກຳໜຶ່ງທີ່ກໍາລັງຂ້າເຮົາທາງອ້ອມ! ເຖິງວ່າຈະແກ້ຍາກ ແຕ່ກໍຍ່ອມມີທາງອອກ

10 ວິທີເຮັດໃຫ້ເຊົາເຈັບທ້ອງປະຈຳເດືອນ

10 ວິທີເຮັດໃຫ້ເຊົາເຈັບທ້ອງປະຈຳເດືອນ

ພໍ່ແມ່ທຳຮ້າຍຂ້ອຍ! 10 ຂໍ້ຜິດພາດທີ່ພໍ່ແມ່ຄວນຢຸດປະຕິບັດກັບລູກ ເພື່ອອະນາຄົດທີ່ດີຂອງພວກເຂົາ

ພໍ່ແມ່ທຳຮ້າຍຂ້ອຍ! 10 ຂໍ້ຜິດພາດທີ່ພໍ່ແມ່ຄວນຢຸດປະຕິບັດກັບລູກ ເພື່ອອະນາຄົດທີ່ດີຂອງພວກເຂົາ

How to ນໍາສະເໜີແບບໃດຈຶ່ງຈະສາມາດດຶງດູດໃຈຄົນຟັງໄດ້?

How to ນໍາສະເໜີແບບໃດຈຶ່ງຈະສາມາດດຶງດູດໃຈຄົນຟັງໄດ້?

ຖ່າຍຮູບແບບໃດໃຫ້ຜູ້ບ່າວກົດ Like? ສ່ອງ 5 ໄອເດຍການຖ່າຍຮູບສຳລັບສາວໆຢ່າງເຮົາບໍ່ຄວນພາດ!

ຖ່າຍຮູບແບບໃດໃຫ້ຜູ້ບ່າວກົດ Like? ສ່ອງ 5 ໄອເດຍການຖ່າຍຮູບສຳລັບສາວໆຢ່າງເຮົາບໍ່ຄວນພາດ!

ເຄີຍສັງເກດໂຕເອງວ່າມີພາວະຊຶມເສົ້າບໍ່? ມາຮູ້ຈັກ 9 ອາການພາວະຊຶມເສົ້າ ແລະ ຄວາມອັນຕະລາຍຂອງມັນ

ເຄີຍສັງເກດໂຕເອງວ່າມີພາວະຊຶມເສົ້າບໍ່? ມາຮູ້ຈັກ 9 ອາການພາວະຊຶມເສົ້າ ແລະ ຄວາມອັນຕະລາຍຂອງມັນ

ແມ່ຄ້າຍຸກ 4G ຕ້ອງອ່ານ! ມິຕິໃໝ່ແຫ່ງວົງການ Live ຂອງ Viya ຂາຍແນວໃດຈຶ່ງຈັບເງິນຫຼັກສິບລ້ານ?

ແມ່ຄ້າຍຸກ 4G ຕ້ອງອ່ານ! ມິຕິໃໝ່ແຫ່ງວົງການ Live ຂອງ Viya ຂາຍແນວໃດຈຶ່ງຈັບເງິນຫຼັກສິບລ້ານ?

ຖ້າເຈົ້າບໍ່ອ່ານບົດຄວາມນີ້ກ່ອນໄປ "ພູຫົວໂລ້ນ" ແຂວງໄຊສົມບູນ ເຈົ້າຈະຕ້ອງເສຍໃຈຕາມຫຼັງ

ຖ້າເຈົ້າບໍ່ອ່ານບົດຄວາມນີ້ກ່ອນໄປ "ພູຫົວໂລ້ນ" ແຂວງໄຊສົມບູນ ເຈົ້າຈະຕ້ອງເສຍໃຈຕາມຫຼັງ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ