ວັນພຸດ ທີ 21 ເມສາ 2021

ການຫ້າມໃຊ້ຖົງຢາງປລາສຕິກມີຜົນດີຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແທ້ບໍ່?

ການຫ້າມໃຊ້ຖົງຢາງປລາສຕິກມີຜົນດີຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແທ້ບໍ່?
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ນັບເປັນເວລາຫຼາຍສິບປີມາແລ້ວທີ່ຖົງຢາງປລາສຕິກໄດ້ມີບົດບາດສໍາຄັນ ແລະ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ການດໍາລົງຊີວິດຂອງມະນຸດເຮົາມີຄວາມສະດວກສະບາຍຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະໃນການບັນຈຸສິ່ງຂອງ ແລະ ການຈັບຈ່າຍໃຊ້ສອຍຕ່າງໆ ຈົນຫຼາຍຄົນລືມຄິດໄປວ່າ ສິ່ງປະດິດທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນມາເພື່ອຊ່ວຍໂລກໃນອະດີດນັ້ນ ໄດ້ກາຍເປັນບັນຫາສໍາຄັນລະດັບໂລກໄປແລ້ວ.

ໃນປີ 1959 ຖົງຢາງປລາສຕິກ ໄດ້ຖືກຜະລິດຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທໍາອິດ ເພື່ອທົດແທນການໃຊ້ຖົງເຈ້ຍ ທີ່ຜະລິດຈາກຕົ້ນໄມ້ ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ໃນເວລານັ້ນ, ແຕ່ຍ້ອນປະລິມານການນໍາໃຊ້ທີ່ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງມະຫາສານ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນກາຍເປັນສາເຫດທີ່ສໍາຄັນຂອງບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມຂອງໂລກໃນປັດຈຸບັນ. ບັນດາປະເທດທົ່ວໂລກ ຈຶ່ງໄດ້ພະຍາຍາມຈໍາກັດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ຖົງຢາງປລາສຕິກ ດ້ວຍການປະຕິບັດມາດຕະການຕ່າງໆ ແລະ ໜຶ່ງໃນນັ້ນແມ່ນ “ການຫ້າມໃຊ້ຖົງຢາງປລາສຕິກ” ໂດຍແມ່ນ ບັງກະລາເດັດ ທີ່ເລີ່ມຕົ້ນເປັນປະເທດທໍາອິດຂອງໂລກ ໃນປີ 2002.  ຈາກນັ້ນຫຼາຍກວ່າ 127 ປະເທດທົ່ວໂລກ  ກໍໄດ້ປະຕິບັດມາດຕະການເຊັ່ນດຽວກັນນີ້ ເຊັ່ນ: ສະຫະລັດອາເມລິກາ (ລັດຄາລິຟໍເນຍ) ໃນປີ 2014 , ເຄັນຢາ ໃນປີ 2017  ຫຼື ປະເທດໄທ ກໍໄດ້ເລີ່ມຫ້າມແຈກຖົງຢາງປລາສຕິກຢູ່ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍທົ່ວປະເທດ ໃນຕົ້ນປີ 2020  ແລະ ລວມເຖິງປະເທດລາວຂອງພວກເຮົາ ກໍໄດ້ເລີ່ມຫ້າມໃຊ້ຖົງຢາງປລາສຕິກຢູ່ຕະຫຼາດ  ໜອງຈັນ ໃນວັນທີ 17 ພຶດສະພາ 2020 ທີ່ຜ່ານມານີ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ, ຍັງມີການຕັ້ງຂໍ້ສັງເກດຢູ່ສະເໝີວ່າ ມາດຕະການດັ່ງກ່າວນີ້ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ແທ້ ຫຼື ບໍ່?

ພາບ: The Times

ໃນສາຍຕາຂອງຄົນສ່ວນຫຼາຍອາດເຫັນວ່າ ການຫ້າມໃຊ້ຖົງຢາງປລາສຕິກ ເປັນວິທີການທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ເນື່ອງຈາກວ່າ ມັນເປັນການຫຼຸດຜ່ອນປະລິມານສິ່ງເສດເຫຼືອຈໍານວນມະຫາສານຈາກຖົງຢາງປລາສຕິກທີ່ໃຊ້ແລ້ວລົງໄດ້. ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຜົນສໍາເລັດຂອງການຫ້າມໃຊ້ຖົງຢາງປລາສຕິກຢູ່ປະເທດເຄັນຢາ ວ່າ: ວິທີການນີ້ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ຖົງຢາງປລາສຕິກລົງໄດ້ເຖິງ 80% ຂອງຖົງຢາງປລາສຕິກທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ 100 ລ້ານຖົງຕໍ່ປີ.

ພາບ: UN Environment 

ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຜົນການຄົ້ນຄວ້າຂອງນັກເສດຖະສາດທີ່ມີຊື່ວ່າ Rebecca Taylor ເຫັນວ່າ ການຫ້າມໃຊ້ຖົງຢາງປລາສຕິກຢູ່ລັດຄາລິຟໍເນຍ (ສະຫະລັດອາເມລິກາ) ສາມາດຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ປະລິມານຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເປັນຖົງຢາງປລາສຕິກຫຼຸດລົງໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແຕ່ຈໍານວນຜູ້ຊື້ຖົງຢາງດໍາ ຫຼື ຖົງໃສ່ຂີ້ເຫຍື້ອມາໃຊ້ ພັດເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 120% ເຊິ່ງເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງເພາະຖົງຢາງຊະນິດນີ້ຈະມີຄວາມໜາກວ່າ ແລະ ຍ່ອຍໄດ້ຍາກກວ່າທຸກຢາງປລາສຕິກທົ່ວໄປ.  ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ, ການຫ້າມໃຊ້ຖົງຢາງປລາສຕິກຍັງເຮັດໃຫ້ມີການນໍາໃຊ້ຖົງເຈ້ຍເພີ່ມຂຶ້ນອີກດ້ວຍ ເຊິ່ງຍິ່ງເປັນວິທີທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ເນື່ອງຈາກວ່າ ການຜະລິດຖົງເຈ້ຍຕ້ອງໃຊ້ຫຼາຍກວ່າຖົງຢາງປລາສຕິກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕົ້ນໄມ້ ແລະ ນໍ້າສະອາດ. ນອກນັ້ນ, ສໍາລັບຖົງເຈ້ຍ ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຊໍ້າອີກເຖິງ 43 ຄັ້ງ ຈຶ່ງຈະເກີດຜົນດີຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. 

ພາບ: PERFECT PACKAGING 

ແລ້ວຈະເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະສາມາດແກ້ໄຂບັນຫານີ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ?  

ຜົນການຄົ້ນຄວ້າຂອງ Rebecca Taylor ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສະຫຼຸບວ່າ ວິທີການທີ່ດິທີ່ສຸດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກຖົງຢາງປລາສຕິກແມ່ນ “ການນໍາກັບມາໃຊ້ຄືນໃໝ່ (Reuse)” ນັ້ນເອງ ເຊິ່ງເຊື່ອວ່າເປັນວິທີທີ່ຫຼາຍຄົນເຄີຍໄດ້ເຮັດມາກ່ອນແລ້ວ. 

ສຸດທ້າຍແລ້ວ ເຖິງວ່າການຫ້າມໃຊ້ຖົງຢາງປລາສຕິກ ຈະກໍໃຫ້ເກີດຜົນດີ ຫຼື ຜົນເສຍໜ້ອຍຫຼາຍພຽງໃດກໍຕາມ, ຢ່າງໜ້ອຍກໍຖືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ສາມາດກະຕຸ້ນໃຫ້ຄົນຫັນມາຮັບຮູ້ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມຫຼາຍຂຶ້ນ. ໂດຍລວມແລ້ວ ຖ້າສາມາດຈໍາກັດການໃຊ້ຖົງຢາງປລາສຕິກລົງໄດ້, ມົນລະພິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມກໍຈະຫຼຸດລົງ ແລະ ໂລກຂອງພວກເຮົາກໍຈະໜ້າຢູ່ຂຶ້ນຢ່າງແນ່ນອນ.  

ໂດຍ: ​Bouavonh Biachampah 

ແຫຼ່ງອ້າງອີງ: 

Advertisement Replay Ad
ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 8 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 8 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 5 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 5 ເມສາ 2021

ສຳນັກງານສົ່ງເສີມການຄ້າໃນຕ່າງປະເທດ ໜຸນ SME ເຈລະຈາຈັບຄູ່ຜູ້ຈຳໜ່າຍໃນລາວ ສ້າງເຄືອຂ່າຍຂະຫຍາຍການຄ້າ

ສຳນັກງານສົ່ງເສີມການຄ້າໃນຕ່າງປະເທດ ໜຸນ SME ເຈລະຈາຈັບຄູ່ຜູ້ຈຳໜ່າຍໃນລາວ ສ້າງເຄືອຂ່າຍຂະຫຍາຍການຄ້າ

ແອສຕຣາເຊເນກາ ຢືນຢັນ ບໍ່ພົບຫຼັກຖານຄວາມສ່ຽງພາວະເລືອດກ້າມຈາກການໃຊ້ວັກຊີນ

ແອສຕຣາເຊເນກາ ຢືນຢັນ ບໍ່ພົບຫຼັກຖານຄວາມສ່ຽງພາວະເລືອດກ້າມຈາກການໃຊ້ວັກຊີນ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 29 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 29 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 25 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 25 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ມີນາ 2021

ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນແດ່? ມີຫຍັງແດ່ທີ່ເຮົາຄວນຕ້ອງຮູ້?

ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນແດ່? ມີຫຍັງແດ່ທີ່ເຮົາຄວນຕ້ອງຮູ້?

ຫຼາຍຊາດໃຫຍ່ໃນເອີຣົບໂຈະການໃຫ້ວັກຊີນ "ແອສຕຣາເຊເນກາ" ຫຼັງພົບພາວະເລືອດກ້າມໃນຜູ້ຮັບວັກຊີນ

ຫຼາຍຊາດໃຫຍ່ໃນເອີຣົບໂຈະການໃຫ້ວັກຊີນ "ແອສຕຣາເຊເນກາ" ຫຼັງພົບພາວະເລືອດກ້າມໃນຜູ້ຮັບວັກຊີນ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 15 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 15 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 9 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 9 ມີນາ 2021

[LIVE UPDATE] ສະຫຼຸບຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ & ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ 2021

[LIVE UPDATE] ສະຫຼຸບຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ & ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 4 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 4 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 1 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 1 ມີນາ 2021

ເລື່ອງໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບ "ປາຂ່າ" ໂລມານໍ້າຈືດແຫ່ງແມ່ນໍ້າຂອງ ສາຍພັນທີ່ຖືກຄຸກຄາມຢ່າງໜັກ

ເລື່ອງໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບ "ປາຂ່າ" ໂລມານໍ້າຈືດແຫ່ງແມ່ນໍ້າຂອງ ສາຍພັນທີ່ຖືກຄຸກຄາມຢ່າງໜັກ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ກຸມພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ກຸມພາ 2021

ໃນມື້ທີ່ໂຄວິດກີດກັ້ນໄທ ແລະ ລາວ ຄົນໄທຈຶ່ງຜຸດໄອເດຍ "ຫຼວງພະບາງຈຳລອງ" ຢູ່ໃຈກາງບາງກອກ

ໃນມື້ທີ່ໂຄວິດກີດກັ້ນໄທ ແລະ ລາວ ຄົນໄທຈຶ່ງຜຸດໄອເດຍ "ຫຼວງພະບາງຈຳລອງ" ຢູ່ໃຈກາງບາງກອກ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 18 ກຸມພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 18 ກຸມພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 15 ກຸມພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 15 ກຸມພາ 2021

ຜົນຫວຍວັນທີ 4 ກຸມພາ 2021 ເລກ 6 5 4 3 2 1 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ຜົນຫວຍວັນທີ 4 ກຸມພາ 2021 ເລກ 6 5 4 3 2 1 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ