ວັນພຸດ ທີ 21 ເມສາ 2021

ໃນອະນາຄົດຕົ້ນໄມ້ອາດມີອາຍຸສັ້ນລົງ ແລະ ຄົນເຮົາກໍມີສ່ວນທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນແບບນັ້ນ!

ໃນອະນາຄົດຕົ້ນໄມ້ອາດມີອາຍຸສັ້ນລົງ ແລະ ຄົນເຮົາກໍມີສ່ວນທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນແບບນັ້ນ!
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ເຖິງຈະມີການຢັ້ງຢືນວ່າ ການປູກຕົ້ນໄມ້ພຽງຢ່າງດຽວຈະບໍ່ສາມາຫຼຸດຜ່ອນພາວະໂລກຮ້ອນໄດ້ ແຕ່ກໍຖືວ່າເປັນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດໃນເວລານີ້ ແລະ ຫຼາຍໆປະເທດກໍໄດ້ຕັ້ງເປົ້າໝາຍໃນການເພີ່ມເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ກໍມີການຄົ້ນພົບວ່າ ຕົ້ນໄມ້ໃນຫຼາຍພາກພື້ນທົ່ວໂລກກໍາລັງຖືກຄຸກຄາມ ແລະ ມີຈໍານວນຫຼຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. 

ໃນປີ 2018 ມີລາຍງານວ່າ ຕົ້ນບາວບັບ (Baobab) ເຊິ່ງເປັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ອາຍຸຍືນທີ່ສຸດໃນປະເທດອາຟຣິກກາໃຕ້ ໄດ້ລົ້ມຕາຍລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕະຫຼອດໄລຍະເວລາກວ່າໜຶ່ງທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ບັນດານັກວິທະຍາສາດໃນສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຢ່າງຈິງຈັງກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງຕົ້ນໄມ້ຊະນິດອື່ນໆຢູ່ທົ່ວໂລກ. 

ຕົ້ນບາວບັບ ທີ່ປະເທດ ທານຊາເນຍ (Tanzania) /ພາບ: Pixabay 

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ມີລາຍງານວ່າ ໃນໄລຍະປີ 1900-2015 ໂລກໄດ້ສູນເສຍປ່າໄມ້ທີ່ມີອາຍຸເກົ່າແກ່ໄປແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 1/3 ຂອງເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ທັງໝົດ ແລະ ໄດ້ມີອັດຕາການຕາຍເພີ່ມຂຶ້ນເປັນສອງເທົ່າໃນ 4 ທົດສະວັດຜ່ານມາ. ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ ຍັງໄດ້ລະບຸວ່າ ສາເຫດຕົ້ນຕໍທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາດັ່ງກ່າວແມ່ນ ການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ, ໄຟໄໝ້ປ່າ ແລະ ອີກສາເຫດໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນແມ່ນ ການເກີດໄພແຫ້ງແລ້ງທີ່ຮຸນແຮງ ແລະ ຍາວນານ ເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມໂລກ. ເມື່ອຕົ້ນໄມ້ ໂດຍສະເພາະຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ເກົ່າແກ່ມີຈໍານວນຫຼຸດລົງ, ປ່າໄມ້ກໍຈະເຫຼືອພຽງແຕ່ຕົ້ນໄມ້ຂະໜາດນ້ອຍ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍດ້ານຊີວະນາໆພັນ ກໍຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ຄວາມຊຸ່ມໃນດິນຫຼຸດລົງ, ບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງພືດ-ສັດກໍຈະມີຈໍາກັດ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການດູດຊັບຄາບອນໄດອັອກຊາຍ (CO2) ກໍຈະຫຼຸດລົງອີກດ້ວຍ. 

ສະພາບປ່າໄມ້ຫຼັງຈາກໄຟໄໝ້ປ່າ ທີ່ລັດຄາລິຟໍເນຍ, ສະຫະລັດອາເມຣິກາ /ພາບ: Pixabay 

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜົນການຄົ້ນຄວ້າຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຄມບຣິດ  (University of Cambridge) ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດສາມາດກະຕຸ້ນໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕໄວຂຶ້ນ ໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ ອຸນຫະພູມທີ່ສູງຂຶ້ນຈະຊ່ວຍເພີ່ມໄລຍະເວລາ ຫຼື ລະດູຂອງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຕົ້ນໄມ້. ແຕ່ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ເມື່ອຕົ້ນໄມ້ຈະເລີນເຕີບໂຕໄວຂຶ້ນ ພວກມັນກໍຈະອ່ອນແອ ແລະ ຕາຍໄວຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີການລາຍງານວ່າ ເມື່ອຕົ້ນໄມ້ໄດ້ຖືກຄຸກຄາມຈາກປັດໄຈຕ່າງໆແລ້ວ ພວກມັນຈະມີຂະໜາດນ້ອຍ (ເຕ້ຍ) ລົງກວ່າເກົ່າຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ບໍ່ສາມາດຟື້ນຄືນສູ່ສະພາບເດີມໄດ້. ເມື່ອເປັນດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມສາມາດຂອງຕົ້ນໄມ້ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການຫຼຸດຜ່ອນພາວະໂລກຮ້ອນກໍຈະຍິ່ງຫຼຸດລົງ ເນື່ອງຈາກວ່າ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ມີອາຍຸຫຼາຍຈະສາມາດເກັບກັກ CO2 ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ ແລະ ເມື່ອພວກມັນຕາຍ ນອກຈາກຈະບໍ່ສາມາດເຮັດໜ້າທີ່ນີ້ໄດ້ແລ້ວ, ຍັງຈະມີການປ່ອຍ CO2 ເພີ່ມຂຶ້ນອີກດ້ວຍ.

ຮູບຈໍາລອງສະແດງເຖິງການປ່ຽນແປງຂອງຕົ້ນໄມ້ພາຍຫຼັງຖືກຄຸກຄາມ /ພາບ: Forbs.com

ໃນສະຖານະການແບບນີ້ ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ທັນທີໃນເວລານີ້ກໍອາດຈະເປັນການປູກຕົ້ນໄມ້ ຄຽງຄູ່ກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຟື້ນຟູປ່າໄມ້ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃຫ້ອຸດົມສົມບູນຂຶ້ນ. ແຕ່ສິ່ງທີ່ນັກວິທະຍາສາດແນະນໍາກໍຄື ຕ້ອງຫຼຸດປະລິມານການປ່ອຍ CO2 ສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ຈຶ່ງຈະສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ມະນຸດ ແລະ ໂລກຂອງພວກເຮົາຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກບັນຫາພາວະໂລກຮ້ອນທີ່ກໍາລັງເກີດຂຶ້ນນີ້ໄດ້.

ບົດຄວາມໂດຍ: ​Bouavonh Biachampah 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: 

Advertisement Replay Ad
ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 8 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 8 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 5 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 5 ເມສາ 2021

ສຳນັກງານສົ່ງເສີມການຄ້າໃນຕ່າງປະເທດ ໜຸນ SME ເຈລະຈາຈັບຄູ່ຜູ້ຈຳໜ່າຍໃນລາວ ສ້າງເຄືອຂ່າຍຂະຫຍາຍການຄ້າ

ສຳນັກງານສົ່ງເສີມການຄ້າໃນຕ່າງປະເທດ ໜຸນ SME ເຈລະຈາຈັບຄູ່ຜູ້ຈຳໜ່າຍໃນລາວ ສ້າງເຄືອຂ່າຍຂະຫຍາຍການຄ້າ

ແອສຕຣາເຊເນກາ ຢືນຢັນ ບໍ່ພົບຫຼັກຖານຄວາມສ່ຽງພາວະເລືອດກ້າມຈາກການໃຊ້ວັກຊີນ

ແອສຕຣາເຊເນກາ ຢືນຢັນ ບໍ່ພົບຫຼັກຖານຄວາມສ່ຽງພາວະເລືອດກ້າມຈາກການໃຊ້ວັກຊີນ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 29 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 29 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 25 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 25 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ມີນາ 2021

ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນແດ່? ມີຫຍັງແດ່ທີ່ເຮົາຄວນຕ້ອງຮູ້?

ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນແດ່? ມີຫຍັງແດ່ທີ່ເຮົາຄວນຕ້ອງຮູ້?

ຫຼາຍຊາດໃຫຍ່ໃນເອີຣົບໂຈະການໃຫ້ວັກຊີນ "ແອສຕຣາເຊເນກາ" ຫຼັງພົບພາວະເລືອດກ້າມໃນຜູ້ຮັບວັກຊີນ

ຫຼາຍຊາດໃຫຍ່ໃນເອີຣົບໂຈະການໃຫ້ວັກຊີນ "ແອສຕຣາເຊເນກາ" ຫຼັງພົບພາວະເລືອດກ້າມໃນຜູ້ຮັບວັກຊີນ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 15 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 15 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 9 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 9 ມີນາ 2021

[LIVE UPDATE] ສະຫຼຸບຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ & ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ 2021

[LIVE UPDATE] ສະຫຼຸບຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ & ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 4 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 4 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 1 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 1 ມີນາ 2021

ເລື່ອງໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບ "ປາຂ່າ" ໂລມານໍ້າຈືດແຫ່ງແມ່ນໍ້າຂອງ ສາຍພັນທີ່ຖືກຄຸກຄາມຢ່າງໜັກ

ເລື່ອງໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບ "ປາຂ່າ" ໂລມານໍ້າຈືດແຫ່ງແມ່ນໍ້າຂອງ ສາຍພັນທີ່ຖືກຄຸກຄາມຢ່າງໜັກ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ກຸມພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ກຸມພາ 2021

ໃນມື້ທີ່ໂຄວິດກີດກັ້ນໄທ ແລະ ລາວ ຄົນໄທຈຶ່ງຜຸດໄອເດຍ "ຫຼວງພະບາງຈຳລອງ" ຢູ່ໃຈກາງບາງກອກ

ໃນມື້ທີ່ໂຄວິດກີດກັ້ນໄທ ແລະ ລາວ ຄົນໄທຈຶ່ງຜຸດໄອເດຍ "ຫຼວງພະບາງຈຳລອງ" ຢູ່ໃຈກາງບາງກອກ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 18 ກຸມພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 18 ກຸມພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 15 ກຸມພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 15 ກຸມພາ 2021

ຜົນຫວຍວັນທີ 4 ກຸມພາ 2021 ເລກ 6 5 4 3 2 1 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ຜົນຫວຍວັນທີ 4 ກຸມພາ 2021 ເລກ 6 5 4 3 2 1 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ