ວັນຈັນ ທີ 6 ກໍລະກົດ 2020

8 ເຄັດ (ບໍ່) ລັບທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທຸກຄົນເອົາຊະນະຄວາມໃຈຮ້າຍ

8 ເຄັດ (ບໍ່) ລັບທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທຸກຄົນເອົາຊະນະຄວາມໃຈຮ້າຍ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ຄວາມໃຈຮ້າຍເປັນ ອາລົມພື້ນຖານຂອງມະນຸດ ທີ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນເອງໄດ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເມື່ອອາລົມຂອງຄົນໃດຄົນໜຶ່ງ ໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ສຶກ ບໍ່ພໍໃຈ, ນ້ອຍໃຈ, ເສຍໃຈ ກັບເລື່ອງໃດໜຶ່ງ, ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ຍ່ອມມີ 2 ດ້ານສະເໝີຄື : ດ້າ່ນດີ ແລະ ດ້ານບໍ່ດີ , ດ້ານດີ ຄວາມໃຈຮ້າຍ ສາມາດເປັນອາລົມດ້ານບວກ ເພື່ອຊ່ວຍຕື່ມໄຟໃຫ້ມີກຳລັງໃຈໃນການເຮັດວຽກບາງໜ້າວຽກ ທີ່ເຮົາຮູ້ສຶກເມື່ອຍລ້າໃນການຈັດການກັບມັນມາກ່ອນໜ້ານີ້.

ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຂຶ້ນຊື່ວ່າຄວາມໃຈຮ້າຍ ໂດຍສ່ວນຫຼາຍແລ້ວຍ່ອມສ້າງຜົນເສຍຫາຍຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ ເຊັ່ນວ່າ: ການທຳຮ້າຍຕົວເອງ , ການຜິດຖຽງກັນ, ການທຳລາຍມິດຕະພາບເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຫຼື ຮຸນແຮງກວ່ານັ້ນສາມາດເກີດ ການຊົກຕີເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຂຶ້ນ. 

ເຖິງແມ່ນວ່າ ຄວາມໃຈຮ້າຍ ເປັນອາລົມ ທີ່ເກີດຂຶ້ນເອງໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແຕ່ ອາລົມດັ່ງກ່າວກໍສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ດ້ວຍຈິດໃຈຂອງມະນຸດເຮົາຄືກັນ. ການຄວບຄຸມອາລົມໃຈຮ້າຍ ເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ທຸກຄົນຄວນຮູ້ໄວ້ ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນບັນຫາຕ່າງໆ, ສາມາດສ້າງມິດຕະພາບໃໝ່ ແລະ ຮັກສາມິດຕະພາບເກົ່າໃຫ້ຍືນຍົງ. ເຮົາມາເບິ່ງ 8 ວິທີພ້ອມກັນເລີຍ:

1. ຫຼົບໜີຈິດໃຈ

ເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງທີ່ງຽບສະຫງົບ , ປິດຕາຂອງທ່ານ ແລະ ຈິນຕະນາການ ເບິ່ງຕົວທ່ານເອງ ໃນສະຖານທີ່ຜ່ອນຄາຍ. ສຸມໃສ່ລາຍລະອຽດໃນພາບຈິນຕະນາການ: ນໍ້າແມ່ນສີຫຍັງ? ພູສູງເທົ່າໃດ? ນົກທີ່ຮ້ອງເພງດັງກ່າວເປັນແນວໃດ? ການປະຕິບັດນີ້ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສະຫງົບງຽບທ່າມກາງຄວາມໃຈຮ້າຍ.

2. ເຝິກການຕອບຮັບຂອງທ່ານ

ປ້ອງກັນການເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍ , ໂດຍການຝຶກຊ້ອມສິ່ງທີ່ທ່ານຈະເວົ້າ ຫຼື ວິທີທີ່ ທ່ານຈະເຂົ້າຫາບັນຫາໃນອະນາຄົດ. ຊ່ວງເວລາການເຝິກຊ້ອມຄັ້ງນີ້, ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີເວລາໃນການສະແດງບົດ, ວິທີແກ້ໄຂທີ່ເປັນໄປໄດ້ ເຊັ່ນກັນ.

3. ວິເຄາະເຖິງຕົ້ນເຫດຂອງບັນຫາ

ຂໍ້ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ແນະນຳໃຫ້ທຸກຄົນພະຍາຍາມຄິດຫາຕົ້ນເຫດຄວາມໃຈຮ້າຍຂອງຕົນເອງ ຄຽງຄູ່ກັບການຫາວິທີແກ້ເຊັ່ນວ່າ: ທ່ານໃຈຮ້າຍມາຈາກການເຮັດວຽກບໍ່ຖືກເວລາຂອງທ່ານ (ຍ້ອນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງເຮັດວຽກບໍ່ຖືກເວລາ , ວິທີໃດແດ່ທີ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ໂດຍບໍ່ເກີດຄວາມໃຈຮ້າຍອີກຄັ້ງ , ຄຸນປະໂຫຍດຂອງການເຮັດວຽກຖືກເວລາ ແລະ ຜົນເສຍຂອງການເຮັດວຽກບໍ່ຖືກເວລາ).

4. ຄິດບວກພະຍາຍາມອອກຈາກຄວາມຄິດລົບ

ແນະນຳໃຫ້ທ່ານເສບສື່ຕະຫຼົກ, ການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ, ສະຖານທີ່ທຳມະຊາດ, ຄວາມສະຫງົບ ຫຼີກເວັ້ນສື່ທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານຄິດລົບ, ເລື່ອງຄວາມຂັດແຍ້ງຕ່າງໆເພາະສື່ດັ່ງກ່າວຈະຍິ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານໃຈຮ້າຍ ແລະ ກາຍເປັນຄົນຄິດລົບໃນເວລາຕໍ່ມາ.

5. ຢືດເສັ້ນຢືດສາຍ ຫຼື ອອກກຳລັງກາຍ

ມ້ວນຄໍ ແລະ ມ້ວນບ່າແມ່ນຕົວຢ່າງທີ່ດີຂອງການເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ຄ້າຍຄືໂຢຄະ , ເຕັ້ນແອໂຣບິກ , ອອກກຳລັງກາຍກັບເຄື່ອງອອກກຳລັງກາຍ ເຊິ່ງວິທີນີ້ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຄວບຄຸມຮ່າງກາຍ ແລະ ດຶງດູດອາລົມຂອງທ່ານໄດ້.

6. ໃຊ້ເວລາຢູ່ກັບຕົວເອງ

ໃຫ້ຕົວເອງພັກຜ່ອນ. ນັ່ງຢູ່ຫ່າງຈາກຄົນອື່ນ. ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ງຽບສະຫງົບນີ້, ທ່ານສາມາດປຸງແຕ່ງເຫດການຕ່າງໆ ແລະ ສົ່ງຄືນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງທ່ານໃຫ້ເປັນກາງ. ທ່ານອາດຈະຮູ້ວ່າເວລານີ້ຢູ່ຫ່າງໄກຈາກຄົນອື່ນແມ່ນມີປະໂຫຍດຫຼາຍ ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການ ຈັດຕາຕະລາງເວລາໃຫ້ເຂົ້າກັບໜ້າວຽກປະຈຳວັນຂອງທ່ານ. 

7. ເຝິກຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ

ແນະນຳໃຫ້ ທ່ານເປີດໃຈໃຫ້ກວ້າງໆ ພະຍາຍາມຄິດ ແລະ ເບິ່ງສະຖານະການຈາກທັດສະນະຂອງເຂົາເຈົ້າ ຢ່າເອົາແຕ່ເອົາທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ປະສົບການຂອຕົນເອງເປັນທີ່ຕັ້ງ ເພາະວ່າໃນສັງຄົມພວກເຮົາຕ້ອງຢູ່ຮ່ວມກັນກັບ ຫຼາຍຄົນທີ່ລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງ ໃຫ້ຄິດຢູ່ສະເໝີວ່າ: ພະຍາຍາມຍ່າງໃນເກີບຂອງຜູ້ອື່ນ. ເມື່ອທ່ານຮັບຟັງ ເລື່ອງ ຫຼື ເຫດການທີ່ພວກເຂົາເຄີຍເຫັນ , ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈໃໝ່ ແລະ ໃຈຮ້າຍໜ້ອຍລົງ. 

8. ຊອກຫາຊ່ອງທາງທີ່ສ້າງສັນ

ປ່ຽນຄວາມໃຈຮ້າຍຂອງທ່ານ ໃຫ້ເປັນໝາກຜົນທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ ເຊັ່ນວ່າ: ການແຕ້ມຮູບ, ການເຮັດສວນ ຫຼື ການຂຽນບົດກະວີເມື່ອທ່ານຮູ້ສຶກອຸກໃຈ.

ຂຽນໂດຍ: Kataiy Vls Channel
ກວດແກ້: ທີມບັນນາທິການ muan.la

ແຫຼ່ງອ້າງອີງ:

ຮູບພາບ: Pixabay

Advertisement Replay Ad
ຮຽນພາສາອັງກິດແນວໃດ ໃຫ້ເກັ່ງຄື ໜຸ່ມ ເບຍ ດາໃນ?

ຮຽນພາສາອັງກິດແນວໃດ ໃຫ້ເກັ່ງຄື ໜຸ່ມ ເບຍ ດາໃນ?

ທັດສະນະຄະຕິ (Mindset) ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ ເພື່ອຄວາມສຸກ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດ

ທັດສະນະຄະຕິ (Mindset) ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ ເພື່ອຄວາມສຸກ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດ

ຄວາມສຳຄັນຂອງການອ່ານ ທີ່ຫຼາຍຄົນອາດຍັງບໍ່ທັນຮູ້

ຄວາມສຳຄັນຂອງການອ່ານ ທີ່ຫຼາຍຄົນອາດຍັງບໍ່ທັນຮູ້

7 ນິໄສທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ໝູ່ເຊົາຄົບ ຫາກເຈົ້າຍັງເຮັດຕໍ່ໄປ

7 ນິໄສທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ໝູ່ເຊົາຄົບ ຫາກເຈົ້າຍັງເຮັດຕໍ່ໄປ

ຫາວຽກຍາກ ບໍ່ຮູ້ຈະເຮັດແນວໃດ ນີ້ແມ່ນເຕັກນິກການຊອກວຽກໃນຍຸກໂຄວິດ-19

ຫາວຽກຍາກ ບໍ່ຮູ້ຈະເຮັດແນວໃດ ນີ້ແມ່ນເຕັກນິກການຊອກວຽກໃນຍຸກໂຄວິດ-19

ແຕ່ງໂຕແບບງ່າຍໆສະໄຕລ "ອານິຕ້າ" ຈັບຊຸດໃດມານຸ່ງກໍງາມໄດ້ ພາຍໃນ 5 ນາທີ!

ແຕ່ງໂຕແບບງ່າຍໆສະໄຕລ "ອານິຕ້າ" ຈັບຊຸດໃດມານຸ່ງກໍງາມໄດ້ ພາຍໃນ 5 ນາທີ!

ບົດຮຽນຊີວິດຈາກ Steve Jobs ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານລຸກຂຶ້ນສູ້ ແລະ ອອກຕາມຫາສິ່ງທີ່ທ່ານຮັກ

ບົດຮຽນຊີວິດຈາກ Steve Jobs ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານລຸກຂຶ້ນສູ້ ແລະ ອອກຕາມຫາສິ່ງທີ່ທ່ານຮັກ

ເຄັດລັບ ໄລຍະເວລາທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການອ່ານໜັງສື #ອ່ານແນວໃດໃຫ້ຈື່ໄດ້ໄວ

ເຄັດລັບ ໄລຍະເວລາທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການອ່ານໜັງສື #ອ່ານແນວໃດໃຫ້ຈື່ໄດ້ໄວ

ເຄີຍສົງໄສບໍ່ວ່າ ຕ້ອງເຮັດວຽກແນວໃດ ໄອເດຍຈິ່ງຈະ “ໂດດເດັ່ນ” ຄືເຂົາ?

ເຄີຍສົງໄສບໍ່ວ່າ ຕ້ອງເຮັດວຽກແນວໃດ ໄອເດຍຈິ່ງຈະ “ໂດດເດັ່ນ” ຄືເຂົາ?

ເຈົ້າບໍ່ມີທາງປະສົບຜົນສຳເລັດ ຫຼື ລໍ້າລວຍໄປໄດ້ໄກ ຖ້າຍັງເຮັດ 3 ສິ່ງນີ້

ເຈົ້າບໍ່ມີທາງປະສົບຜົນສຳເລັດ ຫຼື ລໍ້າລວຍໄປໄດ້ໄກ ຖ້າຍັງເຮັດ 3 ສິ່ງນີ້

ເປັນຫຍັງແມ່ຍິງຖືພາຈຶ່ງມັກປວດຂາ-ປັ້ນຂາ ແລະຈະຮັກສາແນວໃດດີ?

ເປັນຫຍັງແມ່ຍິງຖືພາຈຶ່ງມັກປວດຂາ-ປັ້ນຂາ ແລະຈະຮັກສາແນວໃດດີ?

ປາກມົດລູກເປີດແລ້ວ ລະດົນປານໃດຈຶ່ງຈະເກີດລູກ?

ປາກມົດລູກເປີດແລ້ວ ລະດົນປານໃດຈຶ່ງຈະເກີດລູກ?

ຊີວິດທີ່ສົມບູນແບບມີແທ້ບໍ່? ແລະ ເຮົາຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ຊີວິດຂອງເຮົາມີຄວາມສຸກ?

ຊີວິດທີ່ສົມບູນແບບມີແທ້ບໍ່? ແລະ ເຮົາຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ຊີວິດຂອງເຮົາມີຄວາມສຸກ?

ນອນພຽງ 6 ຊົ່ວໂມງຈະພຽງພໍຕໍ່ຮ່າງກາຍເຮົາແທ້ບໍ? ແຕ່ຖ້ານອນບໍ່ຫຼັບ ຈະເຮັດແນວໃດ?

ນອນພຽງ 6 ຊົ່ວໂມງຈະພຽງພໍຕໍ່ຮ່າງກາຍເຮົາແທ້ບໍ? ແຕ່ຖ້ານອນບໍ່ຫຼັບ ຈະເຮັດແນວໃດ?

ເຄັດລັບຄວາມຫຼໍ່-ງາມແບບຝ່າບາດອີກົນ ແລະ ຈອງແທອຶນ/ລູນ່າ ຈາກ The King: Eternal Monarch

ເຄັດລັບຄວາມຫຼໍ່-ງາມແບບຝ່າບາດອີກົນ ແລະ ຈອງແທອຶນ/ລູນ່າ ຈາກ The King: Eternal Monarch

ຢຸດທັກທ້ວງເລື່ອງຮ່າງກາຍ ແລ້ວຫັນມາທັກທາຍຢ່າງເໝາະສົມກັນດີກວ່າ

ຢຸດທັກທ້ວງເລື່ອງຮ່າງກາຍ ແລ້ວຫັນມາທັກທາຍຢ່າງເໝາະສົມກັນດີກວ່າ

ເສດຖະກິດເຈິພິດໂຄວິດ-19 ແບບນີ້ ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ຈະໄປຫາວຽກໄດ້ຢູ່ໃສເດນໍ?

ເສດຖະກິດເຈິພິດໂຄວິດ-19 ແບບນີ້ ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ຈະໄປຫາວຽກໄດ້ຢູ່ໃສເດນໍ?

ເວົ້າຄົນດຽວບໍ່ໄດ້ແມ່ນຜີບ້າ! ເພາະຜົນການສຶກສາພົບວ່າດີຕໍ່ສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ການເຮັດວຽກ

ເວົ້າຄົນດຽວບໍ່ໄດ້ແມ່ນຜີບ້າ! ເພາະຜົນການສຶກສາພົບວ່າດີຕໍ່ສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ການເຮັດວຽກ

"ໃຜຮ້ອງເພງໃນພາເຂົ້າ ຈະໄດ້ຜົວເຖົ້າເມຍແກ່" ເປັນຫຍັງຄືວ່າແບບນີ້? ນີ້ແມ່ນທີ່ມາຂອງສຸພາສິດນີ້

"ໃຜຮ້ອງເພງໃນພາເຂົ້າ ຈະໄດ້ຜົວເຖົ້າເມຍແກ່" ເປັນຫຍັງຄືວ່າແບບນີ້? ນີ້ແມ່ນທີ່ມາຂອງສຸພາສິດນີ້

ສາເຫດທີ່ຫຼຸດນໍ້າໜັກບໍ່ໄດ້ ເຮົາເຮັດບໍ່ໄດ້ແທ້ໆ ຫຼື ພຽງແຕ່ຍັງອົດທົນບໍ່ພໍ?

ສາເຫດທີ່ຫຼຸດນໍ້າໜັກບໍ່ໄດ້ ເຮົາເຮັດບໍ່ໄດ້ແທ້ໆ ຫຼື ພຽງແຕ່ຍັງອົດທົນບໍ່ພໍ?

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ