ວັນເສົາ ທີ 4 ກໍລະກົດ 2020

ບາງຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ຄູ່ຜົວເມຍຄວນຮູ້ ກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈໄປມີເລັກມີນ້ອຍ

ບາງຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ຄູ່ຜົວເມຍຄວນຮູ້ ກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈໄປມີເລັກມີນ້ອຍ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ປະເດັນການນອກໃຈໄປມີເຮືອນເລັກເຮືອນນ້ອຍເປັນເລື່ອງທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນທຸກຍຸກທຸກສະໄໝ ຍິ່ງເປັນຍຸກທີ່ທຸກຄົນເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດໄດ້ງ່າຍ ເຮົາກໍຍິ່ງມີໂອກາດໄດ້ເຫັນເລື່ອງລາວເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຈະຖືກນຳມາເຜີຍແຜ່ໂດຍຜູ້ທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກພາວະຮັກຊ້ອນນັ້ນເອງ. ແນວໃດກໍຕາມ ບາງຄັ້ງເຮົາອາດຈະລືມຄິດໄປວ່າ ທຸກໆສາຍພົວພັນຜົວເມຍ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີມາຄຸ້ມຄອງ.

ເຮົາໄປເບິ່ງກັນວ່າ ຖ້າຫາກເຮົາຄິດທີ່ຈະນອກໃຈ ມີກົດໝາຍຂ້ໍໃດແດ່ທີ່ເຮົາຕ້ອງຮູ້ ເພາະທຸກໆການກະທຳຂອງເຮົາລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີຜົນກະທົບຕາມມາສະເໝີ.

ກ່ອນອື່ນໝົດເຮົາຄວນມາທຳຄວາມເຂົ້າໃຈນຳກັນກ່ອນວ່າ ກົດໝາຍບ້ານເຮົາເວົ້າເລື່ອງສາຍພົວພັນຜົວເມຍໄວ້ຄືແນວໃດ?

ການເປັນຜົວເມຍກັນນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນເປັນກັນຊື່ໆໃນແຕ່ລະມື້ແຕ່ລະວັນ ແຕ່ທັງສອງຄົນຍັງມີພັນທະທີ່ຕ້ອງໄດ້ເຮັດນັ້ນກໍຄື ຮັກແພງ, ເບິ່ງແຍງ, ເຄົາລົບນັບຖື, ໃຫ້ກຽດ, ຮູ້ຈັກໃຫ້ອະໄພ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ພ້ອມທັງພ້ອມກັນລ້ຽງດູລູກ, ສຶກສາອົບຮົມລູກ ແລະ ກໍ່ສ້າງກັນ ແລະ ກັນໃຫ້ກາຍເປັນຄອບຄົວທີ່ມີຄວາມສາມັກຄີ, ມີຄວາມສຸກ ແລະ ກ້າວໜ້າ.

ແນວໃດກໍຕາມເມື່ອສາຍພົວພັນຂອງທັງສອງເລີ່ມບໍ່ດີ ມີເລື່ອງມີລາວເກີດຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະເລື່ອງຂອງມືທີສາມ ແລະ ການນອກໃຈ, ມີບາງຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ເຮົາຄວນລະນຶກໄວ້ໃນໃຈກ່ອນທີ່ຈະລົງມືເຮັດສິ່ງທີ່ຂັດກັບພັນທະດ້ານເທິງທີ່ກ່າວມາ ແລະ ນຳພາທັງສອງໄປສູ່ການຢ່າຮ້າງ.

1.ການນອກໃຈກັນເປັນເລື່ອງທີ່ຜິດ

ໃນກົດໝາຍຂອງລາວກຳນົດໄວ້ວ່າ ການນອກໃຈໄປມີສຳພັນກັບຄົນອື່ນນອກຈາກຄູ່ສົມລົດຂອງຕົນເອງແມ່ນຜິດກົດໝາຍ ເຊິ່ງພາສາສະເພາະເອີ້ນວ່າ "ການທຳມິດສະຈານ" ເຊິ່ງນີ້ມີຄວາມຜິດທາງອາຍາ ແລະ ມີໂທດ ລວມທັງເປັນສາເຫດໜຶ່ງທີ່ນຳໄປສູ່ການຢ່າຮ້າງໄດ້.

ພ້ອມນີ້ ການຢ່າຮ້າງເຊິ່ງເກີດຈາກສາເຫດນີ້ ເວລາແບ່ງປັນສິນສົມສ້າງ (ຊັບສົມບັດທີ່ຫາມາໄດ້ໃນເວລາເປັນຜົວເມຍກັນ) ກັນ ແມ່ນຈະບໍ່ໄດ້ແບ່ງກັນຄົນລະເຄິ່ງ ແຕ່ຜູ້ທີ່ກະທຳຜິດໃນສະຖານທຳມິດສະຈານ ໂດຍມີຄຳຕັດສິນຂອງສານທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ ຈະໄດ້ຮັບພຽງແຕ່ 1 ໃນ 3 ເທົ່ານັ້ນ. ອີກ 2 ໃນ 3 ຈະເປັນຂອງຝ່າຍທີ່ບໍ່ໄດ້ກະທຳຜິດ.

2.ຈະຂໍຢ່າຮ້າງກັນບໍ່ໄດ້ຖ້າວ່າເມຍກຳລັງຖືພາ ຫຼື ລູກອາຍຸຍັງບໍ່ທັນຮອດ 1 ປີ

ໜຸ່ມໆຄວນຮູ້ໄວ້ເລີຍວ່າ ໃນກໍລະນີທີ່ຝ່າຍຍິງຫາກກຳລັງຖືພາຢູ່ ກົດໝາຍຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກທ່ານຂໍຢ່າຮ້າງໄດ້ ເຊິ່ງນີ້ຍັງລວມທັງກໍລະນີທີ່ລູກທີ່ເກີດມາມີອາຍຸຍັງບໍ່ທັນຮອດ 1 ປີ. ແນວໃດກໍຕາມ ການຂໍຢ່າງຮ້າງໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວຊໍ້າພັດເຮັດໄດ້ ຖ້າຫາກຝ່າຍຍິງເປັນຜູ້ຍື່ນຄຳຮ້ອງເອງ.

3.ຢ່າຮ້າງແລ້ວກໍຍັງມີພັນທະ

ຜົວ ຫຼື ເມຍທີ່ໄດ້ຢ່າຮ້າງກັນລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີພັນທະໃນການເບິ່ງແຍງ, ລ້ຽງດູ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມລູກ. ໃນນັ້ນຖ້າວ່າຜົວເມຍຫາກບໍ່ຕົກແຕກວ່າໃຜຈະເປັນຜູ້ຮັກສາ-ລ້ຽງດູລູກ ສານຈະພິຈາລະນາຕັດສິນມອບໃຫ້ຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງໂດຍຖືເອົາຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຂອງເດັກນ້ອຍ ແລະ ຈະມີການກຳນົດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການລ້ຽງດູຈົນພົ້ນກະສຽນອາຍຸ ກໍຄື 18 ປີ.

4.ໜີ້ສິນທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຕອນເປັນຜົວເມຍກັນ ກໍຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່

ຢ່າຄິດວ່າການທີ່ເຮົາຢ່າຮ້າງກັນແລ້ວເຮົາຈະຫຼຸດພົ້ນຈາກ "ໜີ້" ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຕອນເປັນຜົວເມຍກັນ ເພາະທັງສອງຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນຕໍ່ໄປຈົນກວ່າຈະສະສາງສຳເລັດ.

5.ຄ່າດອງຄ້າງຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍໃຫ້ຄົບ

ຫຼາຍຄົນແຕ່ງດອງກັນມາຫຼາຍຟ້າຫຼ້າປີ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນຈ່າຍຄ່າດອງທີ່ຄ້າງໄວ້ຄົບ ເມື່ອມີການຢ່າຮ້າງກັນ ເລື່ອງນີ້ກໍຈະຖືກຍົກຂຶ້ນມາເວົ້າອີກຄັ້ງຢ່າງແນ່ນອນ. ສະນັ້ນ ເມື່ອຮອດຕອນນັ້ນ ຝ່າຍຊາຍກໍຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າດອງທີ່ຄ້າງໄວ້ນັ້ນໃຫ້ຝ່າຍຍິງໃຫ້ຄົບ ຖ້າຝ່າຍຊາຍເປັນຄົນຜິດ. ແຕ່ຖ້າຝ່າຍຍິງຫາເປັນຜູ້ເຮັດຜິດເອງແລ້ວ ຄ່າດອງຄ້າງນັ້ນກໍຈະຕົກໄປ ບໍ່ຕ້ອງຈ່າຍຄືນ.

ນັ້ນເປັນພຽງຂໍ້ກົດໝາຍບາງສ່ວນທີ່ເຮົາຍົກຂຶ້ນມາໃຫ້ເຫັນ ຖ້າຫາກວ່າມີການນອກໃຈເກີດຂຶ້ນ ເມື່ອບໍ່ສາມາດແກ້ບັນຫາໄດ້ ແລະ ຕ້ອງມີການແຍກທາງກັນ ໃນລະຫວ່າງທາງຂອງທັງສອງກ່ອນໄປສູ່ປາຍທາງປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ວ່າຈະມີຂໍ້ກົດໝາຍພວກນີ້ເຂົ້າມາກ່ຽວບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ.

ຂຽນ, ຮຽບຮຽງ, ກວດແກ້ ແລະ ພິສູດອັກສອນ: ທີມບັນນາທິການ muan.la

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອ້າງອີງ:

Advertisement Replay Ad
ບໍລິສັດ ເບຍລາວ ຈຳກັດ ສຳເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງຄະນະພັກຮາກຖານ ພ້ອມເລືອກໄດ້ຄະນະພັກຊຸດໃໝ່

ບໍລິສັດ ເບຍລາວ ຈຳກັດ ສຳເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງຄະນະພັກຮາກຖານ ພ້ອມເລືອກໄດ້ຄະນະພັກຊຸດໃໝ່

ທ່ານເຄີຍສົງໄສບໍ່ວ່າ ເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງຮຽນເລກ?

ທ່ານເຄີຍສົງໄສບໍ່ວ່າ ເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງຮຽນເລກ?

ຖ້າບໍ່ມີເຊື້ອໄວຣັສ ໂລກຂອງເຮົາຈະເປັນແນວໃດ?

ຖ້າບໍ່ມີເຊື້ອໄວຣັສ ໂລກຂອງເຮົາຈະເປັນແນວໃດ?

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 2 ກໍລະກົດ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 2 ກໍລະກົດ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ການລະບາດຂອງຕັກກະແຕນຝູງໃຫຍ່ຢູ່ອາຟຣິກາ ແລະ ອິນເດຍ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລະບາດຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງລາວບໍ?

ການລະບາດຂອງຕັກກະແຕນຝູງໃຫຍ່ຢູ່ອາຟຣິກາ ແລະ ອິນເດຍ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລະບາດຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງລາວບໍ?

Life Coach ແມ່ນຫຍັງກັນແທ້ ແລະ ມັນສຳຄັນແນວໃດກັບຊີວິດຂອງເຈົ້າ?

Life Coach ແມ່ນຫຍັງກັນແທ້ ແລະ ມັນສຳຄັນແນວໃດກັບຊີວິດຂອງເຈົ້າ?

ໄຂປະເດັນ: ພົບໄວຣັດໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ສາຍພັນໃໝ່ຢູ່ຈີນ ເຊິ່ງຄ້າຍຄືໄວຣັດໄຂ້ຫວັດໝູທີ່ລະບາດໃນປີ 2009

ໄຂປະເດັນ: ພົບໄວຣັດໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ສາຍພັນໃໝ່ຢູ່ຈີນ ເຊິ່ງຄ້າຍຄືໄວຣັດໄຂ້ຫວັດໝູທີ່ລະບາດໃນປີ 2009

ອະນຸຍາດໃຫ້ຈັດແຂ່ງກີລາ ເປີດກາຊີໂນ ຈັດງານແຕ່ງດອງ ງານປະເພນີ ງານຊຸມນຸມ ໄດ້ແລ້ວ

ອະນຸຍາດໃຫ້ຈັດແຂ່ງກີລາ ເປີດກາຊີໂນ ຈັດງານແຕ່ງດອງ ງານປະເພນີ ງານຊຸມນຸມ ໄດ້ແລ້ວ

ຈັ່ງໃດນໍ? ໂອລິມປິກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນໃນປີໜ້າຈະເກີດ ຫຼື ບໍ່ ຫຼື ວ່າງານນີ້ຈະຖືກເລື່ອນອອກໄປອີກຄັ້ງ?

ຈັ່ງໃດນໍ? ໂອລິມປິກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນໃນປີໜ້າຈະເກີດ ຫຼື ບໍ່ ຫຼື ວ່າງານນີ້ຈະຖືກເລື່ອນອອກໄປອີກຄັ້ງ?

ໃສ່ໃຈໄດ້ແຕ່ມອງ... "ມອງ" ໃນນີ້ເປັນຄຳສັບພາສາລາວ ຫຼື ບໍ່? ເຮົາມີຄຳຕອບ

ໃສ່ໃຈໄດ້ແຕ່ມອງ... "ມອງ" ໃນນີ້ເປັນຄຳສັບພາສາລາວ ຫຼື ບໍ່? ເຮົາມີຄຳຕອບ

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ສະຫຼຸບມາດຕະການແກ້ໄຂກ່ຽວກັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ອັດຕາແລກປ່ຽນ ອັດຕາເງິນເຟີ້ ຂອງທະນາຄານກາງ

ສະຫຼຸບມາດຕະການແກ້ໄຂກ່ຽວກັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ອັດຕາແລກປ່ຽນ ອັດຕາເງິນເຟີ້ ຂອງທະນາຄານກາງ

ເລື່ອງ "ເມຍນ້ອຍ" ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຫຼິ້ນໆ ເຂົ້າໃຈບັນຫານີ້ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນຜ່ານຂໍ້ກຳນົດກົດໝາຍ

ເລື່ອງ "ເມຍນ້ອຍ" ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຫຼິ້ນໆ ເຂົ້າໃຈບັນຫານີ້ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນຜ່ານຂໍ້ກຳນົດກົດໝາຍ

ພາຮູ້ຈັກ "ອາວິແກນ" (Avigan) ຢາທີ່ຍີ່ປຸ່ນມອບໃຫ້ລາວເພື່ອໃຊ້ເປັນອາວຸດໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານໂຄວິດ-19

ພາຮູ້ຈັກ "ອາວິແກນ" (Avigan) ຢາທີ່ຍີ່ປຸ່ນມອບໃຫ້ລາວເພື່ອໃຊ້ເປັນອາວຸດໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານໂຄວິດ-19

ເຈົ້າຮູ້ບໍ່ວ່າ ໂລກກໍາລັງຈະຂາດແຄນ “ຊາຍ” ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້?

ເຈົ້າຮູ້ບໍ່ວ່າ ໂລກກໍາລັງຈະຂາດແຄນ “ຊາຍ” ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້?

ຍ້ອນຫຍັງການປູກຕົ້ນໄມ້ຈຶ່ງບໍ່ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນພາວະໂລກຮ້ອນໄດ້ສະເໝີໄປ?

ຍ້ອນຫຍັງການປູກຕົ້ນໄມ້ຈຶ່ງບໍ່ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນພາວະໂລກຮ້ອນໄດ້ສະເໝີໄປ?

ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ ຄວາມລໍ່າລວຍແບບໃໝ່ (New Rich) ແລະ ຄວາມລໍ່າລວຍແບບເກົ່າ (Old Rich)

ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ ຄວາມລໍ່າລວຍແບບໃໝ່ (New Rich) ແລະ ຄວາມລໍ່າລວຍແບບເກົ່າ (Old Rich)

ປະມວນພາບ ການນຳພັກ-ລັດ ຄົນດັງ ຊາວພຸດ ຮ່ວມພິທີສົ່ງສະການ ຍາທ່ານໃຫຍ່ ມະຫາງອນ ດຳຣົງບຸນ

ປະມວນພາບ ການນຳພັກ-ລັດ ຄົນດັງ ຊາວພຸດ ຮ່ວມພິທີສົ່ງສະການ ຍາທ່ານໃຫຍ່ ມະຫາງອນ ດຳຣົງບຸນ

ກາຍເປັນເສດຖີພຽງຂ້າມຄືນ! ຊາຍຊາວແທນຊາເນຍຮັບເງິນເບົາໆ 3.35 ລ້ານໂດລາ ຫຼັງຂຸດພົບອັນຍະມະນີຫາຍາກ

ກາຍເປັນເສດຖີພຽງຂ້າມຄືນ! ຊາຍຊາວແທນຊາເນຍຮັບເງິນເບົາໆ 3.35 ລ້ານໂດລາ ຫຼັງຂຸດພົບອັນຍະມະນີຫາຍາກ

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 25 ມິຖຸນາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 25 ມິຖຸນາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ