ວັນຈັນ ທີ 2 ສິງຫາ 2021

5 ແນວຄວາມຄິດທີ່ເຈົ້າຄວນເຝິກປະຕິບັດ ເພື່ອຮັບມືກັບເຫດການຕ່າງໆໄດ້ດີຂຶ້ນ

5 ແນວຄວາມຄິດທີ່ເຈົ້າຄວນເຝິກປະຕິບັດ ເພື່ອຮັບມືກັບເຫດການຕ່າງໆໄດ້ດີຂຶ້ນ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ເຈົ້າກຳລັງພົບກັບບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ ຕື່ນມາແລ້ວຮູ້ສຶກສັບສົນ ແລະ ບໍ່ຮູ້ວ່າຕົວເອງຄິດຫຍັງຢູ່ ແລະ ຈະເຮັດຫຍັງຕໍ່ໄປດີ, ບໍ່ມີເປົ້າໝາຍບໍ່ຮູ້ວ່າຄວນຈະເລີ່ມເຮັດອັນໃດກ່ອນ ແລະ ອັນໃດຄວນເຮັດຕາມຫຼັງ, ບໍ່ສາມາດຮັບມືກັບເຫດການທີ່ບໍ່ຄາດຄິດວ່າຈະເກີດຂຶ້ນກັບຕົວເອງໄດ້, ສະມາທິສັ້ນ ແລະ ໃຈລອຍ ເປັນຕົ້ນ. 5 ແນວຄວາມຄິດຕໍ່ໄປນີ້ຈະຊ່ວຍເຝິກໃຫ້ເຈົ້າຮັບມືເຫດການຕ່າງໆໄດ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ກ້າວຂ້າມຜ່ານບັນຫາຕ່າງໆໄດ້.

1. ຈັດການກັບຄວາມຄິດຂອງຕົວເອງທຸກໆຄັ້ງກ່ອນລຸກຈາກບ່ອນນອນ

ທຸກໆຄັ້ງທີ່ເຮົາຕື່ນນອນໃນຕອນເຊົ້າ, ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນມື້ໃໝ່ ສິ່ງສຳຄັນທີ່ຕ້ອງເຮັດກ່ອນເລີຍຄືື ການຈັດການກັບອາລົມຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ຄວາມຄິດຂອງຕົວເອງສາກ່ອນ.

ເລີ່ມດ້ວຍການລຸກຂຶ້ນມານັ່ງ ແລ້ວຕິດຕາມລົມຫາຍໃຈເຂົ້າ-ອອກ, ຕິດຕາມຄວາມຄິດ ແລະ ອາລົມຂອງຕົວເອງ ວ່າຕອນນັ້ນເຮົາກຳລັງເຮັດ, ກຳລັງຄິດ ແລະ ກຳລັງຮູ້ສຶກຫຍັງຢູ່ ເປັນຕົ້ນ.

ການນັ່ງສະມາທິຕິດຕາມອາລົມ, ຈັດການຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ຄວາມຄິດຂອງຕົວເອງ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຮູ້ເຖິງສະພາວະຄວາມຄິດຂອງຕົວເອງໃນຕອນນັ້ນ, ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາບໍ່ຄິດ ແລະ ໃຈລອຍ ກັບເລື່ອງທີ່ໄຮ້ສາລະ, ມີສະຕິກັບອາລົມ ແລະ ຄວາມຄິດທີ່ຕົວເອງກຳລັງເປັນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ. ແລ້ວການເລີ່ມຕົ້ນມື້ໃໝ່ຂອງເຮົາຈະແຕກຕ່າງອອກໄປໃນແບບທີ່ເຮົາສາມາດກຳນົດ ແລະ ຮັບມືກັບມັນໄດ້.

ພາບ: Designed by rawpixel.com / Freepik

2. ຕັ້ງເປົ້າໝາຍ ແລະ ກຳນົດແນວທາງໃນມື້ນັ້ນໃຫ້ຊັດເຈນ

(ຖ້າມີບັນຫາໃຫ້ເບິ່ງບັນຫາຂອງຕົວເອງໃນຖານະເປັນຜູ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາກັບຄົນອື່ນ)

“ການຕັ້ງເປົ້າໝາຍບໍ່ແມ່ນໂຕຕັດສິນຕົ້ນຕໍ, ແຕ່ແມ່ນ ວິທີການ ແລະ ການຮັກສາແນວທາງ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍນັ້ນຕ່າງຫາກທີ່ເປັນຕົວຕັດສິນທີ່ແທ້ຈິງ” ໂດຍ Tom Landry ອະດີດນັກກິລາ ແລະ ຄູເຝິກ ກິລາຣັກບີ້ ຊາວອາເມລິກາ.

ການທີ່ເຮົາຈະເຮັດຫຍັງໃຫ້ສຳເລັດແນ່ນອນຕ້ອງມີເປົ້າໝາຍເປັນຕົວຕັ້ງ ແລ້ວຄ່ອຍມາວາງແຜນການ ແລະ ແນວທາງເພື່ອທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ຕ້ອງການ. ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ໄດ້ຫຼັງຈາກຮັບຮູ້ອາລົມຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ຄວາມຄິດຂອງຕົວເອງແລ້ວນັ້ນ. ຕໍ່ມາຄື ການຕັ້ງເປົ້າໝາຍຂອງຕົວເອງໃນມື້ນັ້ນໃຫ້ຊັດເຈນ ເຊັ່ນວ່າ: ຈັດລຳດັບໜ້າວຽກ ຫຼື ກິດຈະກຳຫຼັກທີ່ເຮົາຕ້ອງເຮັດຢູ່ແລ້ວບໍ່ວ່າຈະເປັນໜ້າວຽກປະຈຳ ຫຼື ພາລະກິດທີ່ເຮົາຕ້ອງເຮັດໃນທຸກໆມື້ ໂດຍ ອາດຈະບັນທຶກໃສ່ປຶ້ມບັນທຶກ ຫຼື ໂທລະສັບກໍ່ໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະໝອງຂອງເຮົາຈົດຈໍ່ ແລະ ເຫັນພາບເປົ້າໝາຍທີ່ຊັດເຈນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ການກຳນົດເປົ້າໝາຍ ແລະ ແນວທາງໃນການເຮັດໃຫ້ເປົ້າໝາຍໃນມື້ນັ້ນໆສຳເລັດ ຈະຊ່ວຍກຽມພ້ອມເຮົາໃຫ້ສາມາດຮັບມືກັບບັນຫາ ຫຼື ເຫດການ ທີ່ບໍ່ຄາດຝັນທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໂດຍທີ່ເຮົາບໍ່ທັນໄດ້ຕັ້ງຕົວ ແລະ ສາມາດກຽມການຮັບມືກັບບັນຫານັ້ນໆໄດ້ ໂດຍທີ່ບໍ່ກະທົບ ຫຼື ກະທົບກັບເປົ້າໝາຍຫຼັກຂອງເຮົາໜ້ອຍທີ່ສຸດ.

ແຕ່ຖ້າເຮົາກຳນົດເປົ້າໝາຍ ແລະ ມີແນວທາງທີ່ຊັດເຈນແລ້ວ ຍັງບໍ່ພົ້ນທີ່ຈະພົບກັບບັນຫາທີ່ເຮົາຫຼີກເວັ້ນບໍ່ໄດ້, ສິ່ງທີ່ເຈົ້າຄວນເຮັດອັນດັບທຳອິດຄື ເບິ່ງບັນຫານັ້ນໃນມູມມອງຂອງຜູ້ທີ່ໃຫ້ຄຳປຶກສາກັບຄົນອື່ນ (ເພາະຄົນເຮົາຈະເຫັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດຫາກບັນຫານັ້ນໆມັນບໍ່ໄດ້ເກີດກັບຕົວເຮົາ) ໂດຍລອງຄິດພາບວ່າບັນຫານີ້ເກີດຂຶ້ນກັບໝູ່ເຮົາ ແລ້ວເຮົາຈະໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ແນະນຳທາງອອກໃຫ້ເຂົາເຈົ້າແນວໃດດີ.

ດ້ວຍວິທີນີ້ເຈົ້າຈະສາມາດເບິ່ງເຫັນມູມມອງທີ່ແຕກຕ່າງອອກໄປ ແລະ ເຫັນແນວທາງການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເປັນໄປໄດ້ຫຼາກຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າແນ່ນອນ. ເຊິ່ງມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຮັບມືກັບເຫດການຕ່າງໆໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດ.

 

ພາບ: Designed by ijeab / Freepik

3. ບໍ່ຄິດຫຼາຍຈົນເກີນໄປ (ລົງມືເຮັດເລີຍ)

“ຄິດຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ຫຼື ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີວ່າ ແມ່ນການສ້າງບັນຫາຂຶ້ນມາ ໂດຍທີ່ຄວາມຈິງແລ້ວບັນຫານັ້ນຍັງບໍ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນມາກ່ອນເລີຍ” David Sikhosana.

ການຄິດຫຼາຍເກີນໄປແທນທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເຮົາຮັບມື ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ ໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ມັນອາດເຮັດໃຫ້ເຮົາຢຸດຢູ່ກັບທີ່ ບໍ່ໄປໃສ ແລະ ບັນຫາທີ່ມີ ກໍ່ຍັງມີຢູ່.

ຄົນເຮົາກໍ່ມີສັນຊາດຕະຍານການເອົາຊີວິດລອດແບບດຽວກັບສັດ. ເຮົາລອງມາສົມທຽບຄົນເຮົາກັບເສືອເບິ່ງ, ເສືອທີ່ຫີວໂຫຍ ມັນຈະບໍ່ຄິດວ່າຈະຫາຫຍັງມາກິນດີຈຶ່ງອີ່ມ, ມັນຈະບໍ່ນັ່ງຈົ່ມວ່າໂຊກຊະຕາເຮັດໃຫ້ມັນຕ້ອງຫີວໂຫຍ, ຫາກິນລຳບາກ ແລະ ອື່ນໆ, ແຕ່ ສິ່ງທີ່ມັນເຮັດຄື ອອກເດີນທາງຫາລ່າສັດອື່ນມາເປັນອາຫານໃນທັນທີຈົນກວ່າມັນຈະໄດ້ກິນອີ່ມ.

ການທີ່ມັນບໍ່ຄິດ ຫຼື ນັ່ງຈົ່ມ ບໍ່ແມ່ນວ່າມັນບໍ່ຫິວ, ບໍ່ເມື່ອຍ ຫຼື ມີພາລະກຳລັງພ້ອມທີ່ຈະລ່າຕະຫຼອດເວລາ. ພຽງແຕ່ວ່າການທີ່ມັນຈະມານັ່ງຄິດເລື່ອງແບບນັ້ນ ມັນບໍ່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ເສຍເວລາໄປລ້າໆ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈົ່ງເຝິກຕົວເອງໃຫ້ຄຸ້ນເຄີຍກັບການທີ່ຈະເຮັດສິ່ງໃດກໍ່ຕາມ ຂໍໃຫ້ລົງມືເຮັດເລີຍ ຢ່າມົວແຕ່ຄິດຫຼາຍຈົນເກີນເຫດ. ແນ່ນອນມັນອາດຈະຜິດພາດແດ່, ເລີ່ມຕົ້ນບໍ່ຄັກປານໃດ, ບໍ່ເປັນໄປໄດ້ດ້ວຍດີຄືກັບຄົນອື່ນ. ແຕ່ຢ່າງໜ້ອຍມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາມີບົດຮຽນ ແລະ ສາມາດນຳມາປັບປຸງຕໍ່ຍອດຕໍ່ໄປໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນຄັ້ງຕໍ່ໆໄປໄດ້.

ການທີ່ມົວແຕ່ນັ່ງຄິດຫາຄວາມໝາຍ, ຫາເຫດຜົນ ຫຼື ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຫຼາຍເກີນໄປ ມັນອາດເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງເລີຍ. ເຮົາບໍ່ຮູ້ດອກວ່າຈະມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນແດ່ໃນອະນາຄົດ

ຖ້າເຮົາມົວແຕ່ຄິດຫຼາຍຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຕິດຢູ່ໃນໂລກຂອງຄວາມຄິດ ແລະ ເຮົາຈະບໍ່ສາມາດເຫັນສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນຈິງໄດ້ ພວກເຮົາຈະເຫັນພຽງແຕ່ຄວາມຄິດທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນເທົ່ານັ້ນ.

ເຊິ່ງຫົນທາງດຽວທີ່ເຮົາຈະເຫັນພາບວ່າມັນເປັນໄປໄດ້ແທ້ ຫຼື ບໍ່ ຄື ຕ້ອງໄດ້ລົງມືເຮັດຕົວຈິງ ແລ້ວຄ່ອຍນຳສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນນັ້ນມາຄິດວິເຄາະ ແລະ ຮຽນຮູ້ມັນໄປຕາມຫຼັງ.

Designed by Creativeart / Freepik

4. ອົດທົນໜັກແໜ້ນ ແລະ ບໍ່ຍອມຈຳນົນ ຈົນກວ່າຈະເຮັດສິ້ນສຸດພາລະກິດນັ້ນ

(ຢ່າສົງໄສກັບສິ່ງທີ່ຕົວເອງໄດ້ຕັດສິນໃຈໄປແລ້ວ)

ການທີ່ນ້ຳກັດເຊາະຜາຫີນຈົນທະລຸໄປອີກຝາກໜຶ່ງໄດ້ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນພະລັງຂອງນ້ຳ ແຕ່ແມ່ນຍ້ອນຄວາມອົດທົນໜັກແໜ້ນ ແລະ ບໍ່ຍອມພ່າຍແພ້ ຂອງນ້ຳທີ່ເຊາະຜາຫີນທຸກໆມື້ຈົນເຮັດໃຫ້ນ້ຳສາມາດໄຫຼທະລຸອອກໄປອີກຝາກໄດ້.
ການທີ່ເຮົາເລີ່ມຕົ້ນລົງມືເຮັດຫຍັງ ມັນມັກທີ່ຈະພົບອຸປະສັກ ແລະ ພົບກັບບັນຫາ ທີ່ເຮົາບໍ່ສາມາເຫຼີກເວັ້ນໄດ້ ຢູ່ສະເໝີເຊິ່ງກໍ່ປຽບເໝືອນຜາຫີນກີດຂວາງທາງ.

ດັ່ງນັ້ນ ເມື່ອໃດກໍ່ຕາມທີ່ເຈົ້າ ໄດ້ເລີ່ມລົງມືເຮັດສິ່ງໃດໜຶ່ງໄປແລ້ວ ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດເລີຍ ຄື ຕ້ອງມີຄວາມອົດທົນໜັກແໜ້ນ, ຫ້າມສົງໄສ ຫຼື ຕັ້ງຄຳຖາມກັບເລື່ອງທີ່ຕົວເອງໄດ້ຕັດສິນໃຈລົງໄປແລ້ວເດັດຂາດແຕ່ໃຫ້ອົດທົນເຮັດມັນໄປເລື້ອຍໆຈົນກວ່າຈະສິ້ນສຸດໜ້າທີ່ ຫຼື ເຮັດມັນໃຫ້ເຖິງທີ່ສຸດກ່ອນ ແລ້ວຄ່ອຍກັບມາເບິ່ງຜົນງານ ແລະ ຖອດຖອນລົດຮຽນຈາກມັນ. ເພາະວ່າການຕັ້ງຄຳຖາມກັບສິ່ງທີ່ຕົວເອງກຳລັງເຮັດຢູ່ນັ້ນ ນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາເອງຫວັ່ນໄຫວ, ເສຍສະມາທິ ແລະ ສັບສົນແລ້ວ, ມັນຍັງເຮັດໃຫ້ຄວາມໜັກແໜ້ນໃນຈິດໃຈຕ້ອງສັ່ນຄອນລົງເລື້ອຍໆ ແລ້ວການທີ່ຈະເຮັດສິ່ງໃດໜຶ່ງສຳເລັດລຸລ່ວງທັນເວລາກໍ່ມີໂອກາດສຳເລັດໜ້ອຍລົງ.

ຈົ່ງເຝິກຕົວເອງໃຫ້ຕັ້ງສະມາທິກັບສິ່ງທີ່ຕົວເອງເຮັດ, ບໍ່ຄວນຄິດສົງໄສ ຫຼື ຖາມວ່າມັນຈະ ດີ ຫຼື ບໍ່ ເມື່ອໄດ້ລົງມືເຮັດແລ້ວກໍ່ໃຫ້ເຮັດຈົນສຳເລັດໜ້າທີ່ ເຖິງຜົນລັບມັນຈະເປັນແນວໃດກໍ່ຕາມ ຄ່ອຍກັບມາ ຄິດທົບທວນ ຫຼື ຕັ້ງຄຳຖາມ ຕາມຫຼັງ ເພື່ອຫາຂໍ້ຜິດພາດ ແລະ ປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນຕໍ່ໄປ.ບົດຄວາມ: 6ວິທີທີ່ມີປະສິດທິພາບ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າມີຄວາມໜັກແໜ້ນຫຼາຍຂຶ້ນ

ພາບ: Image by Tumisu from Pixabay 

5. ຮຽນຮູ້ຈາກຄວາມຜິດພາດ

ຖ້າຫາກວ່າ ເຈົ້າເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ເຄີຍເວົ້າວ່າ: “ຂ້ອຍຈະບໍ່ມີທາງເຮັດມັນອີກຄັ້ງແນ່ນອນ” ແຕ່ຫຼັງຈາກນັ້ນບໍ່ດົນເຈົ້າກໍ່ພົບວ່າຕົວເອງເຮັດມັນອີກແລ້ວ! ຖ້າເປັນແບບນັ້ນສະແດງວ່າເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເປັນຄົນດຽວທີ່ເຄີຍເຮັດຜິດ, ໃນຄວາມເປັນຈິງເຮົາທຸກຄົນລ້ວນແລ້ວແຕ່ເຄີຍເຮັດຜິດໃນທຸກໆເລື່ອງບໍ່ວ່ານ້ອຍຫຼືໃຫຍ່ ເພາະວ່າ ຄວາມຜິດພາດ ແລະ ປະສົບການ ເປັນຫົນທາງທີ່ຊີວິດສອນໃຫ້ເຮົາເຕີບໃຫຍ່ແບບເຂັ້ມແຂງ.

ບໍ່ມີໃຜສົມບູນແບບ ແລະ ບໍ່ມີໃຜທີ່ເຮັດໄດ້ດີທີ່ສຸດ ໃນຄັ້ງທຳອິດທີ່ລົງມືເຮັດສິ່ງໃດໜຶ່ງ. ໃນການໃຊ້ຊີວິດກໍ່ຄືກັນ ຈົ່ງຢ່າຍ້ານທີ່ຈະເຮັດຜິດພາດ, ຄວາມຜິດພາດມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາໄດ້ເຫັນວ່າ ຍັງມີສ່ວນໃດທີ່ເຮົາເບິ່ງຂ້າມ, ຍັງມີສ່ວນໃດທີ່ເຮົາຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂ ແລະ ປັບປຸງອີກ, ແລະ ທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ຄວາມຜິດພາດຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາມີໂອກາດໄດ້ປ່ຽນແປງໃຫ້ສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນຕໍ່ໜ້າໃຫ້ມີຄວາມຜິດພາດໜ້ອຍລົງ ຫຼື ບໍ່ຜິດພາດເລີຍ.

ຈົ່ງເຝິກຕົວເອງໃຫ້ມີຄວາມຄິດທີ່ພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ອະໄພຕົວເອງສະເໝີ ເມື່ອເຮັດຜິດພາດ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະຮຽນຮູ້ວ່າຕົວເອງຜິດພາດຈຸດໃດ ແລະ ຈະປັບປຸງມັນແນວໃດໃນຄັ້ງຕໍ່ໆໄປ.

“ຄວາມຜິດພາດເປັນ ຄູຊີວິດ ທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ສອນໃຫ້ເຮົາເຕີບໃຫຍ່ແບບເຂັ້ມແຂງ”

 

ພາບ: Image by Freepik.com

ບົດຄວາມໂດຍ: Thanakhone LLS
ກວດແກ້: ທີມບັນນາທິການ muan.la

ແຫຼ່ງອ້າງອີງ:

Advertisement Replay Ad
ແນະນຳ Contactless ຜ້າອັດປາກສຸດເທ້ມີສະໄຕລ໌ ປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ໃຊ້ຊໍ້າໄດ້ພ້ອມ

ແນະນຳ Contactless ຜ້າອັດປາກສຸດເທ້ມີສະໄຕລ໌ ປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ໃຊ້ຊໍ້າໄດ້ພ້ອມ

5 ວິທີໂສດຢ່າງເປັນສຸກ ໂສດຢ່າງເປັນສຸກນັ້ນຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່?

5 ວິທີໂສດຢ່າງເປັນສຸກ ໂສດຢ່າງເປັນສຸກນັ້ນຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່?

ຢາກເປັນຄົນທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຄວນປັບປ່ຽນຫຍັງແດ່?

ຢາກເປັນຄົນທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຄວນປັບປ່ຽນຫຍັງແດ່?

ໄອສ໌ແລນທົດລອງຫຼຸດເວລາເຮັດວຽກເຫຼືອ 4 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ພົບ ພະນັກງານມີຄວາມສຸກ & ເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ

ໄອສ໌ແລນທົດລອງຫຼຸດເວລາເຮັດວຽກເຫຼືອ 4 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ພົບ ພະນັກງານມີຄວາມສຸກ & ເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ

"ມະໂນ" ຫຼື "ເລື່ອງຈິງ" ? ຄິດໄປເອງບໍວ່າເຂົາມັກ?

"ມະໂນ" ຫຼື "ເລື່ອງຈິງ" ? ຄິດໄປເອງບໍວ່າເຂົາມັກ?

ເຈົ້າປຽບດັ່ງສັດຊະນິດໃດໃນ Chronotype ອີງຕາມເວລານອນ ແລະ ເວລາເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າ?

ເຈົ້າປຽບດັ່ງສັດຊະນິດໃດໃນ Chronotype ອີງຕາມເວລານອນ ແລະ ເວລາເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າ?

10 Prefixes ທີ່ທຸກຄົນຄວນຮູ້ ເພື່ອຈື່ຈຳຄຳສັບພາສາອັງກິດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຂຶ້ນ

10 Prefixes ທີ່ທຸກຄົນຄວນຮູ້ ເພື່ອຈື່ຈຳຄຳສັບພາສາອັງກິດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຂຶ້ນ

ຈິດຕະວິທະຍາ ວ່າດ້ວຍ "ການເຫັນຕ່າງ" ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້?

ຈິດຕະວິທະຍາ ວ່າດ້ວຍ "ການເຫັນຕ່າງ" ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້?

5 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຢ່າງເດັດຂາດ ເມື່ອຂັບລົດຕອນຝົນຕົກ

5 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຢ່າງເດັດຂາດ ເມື່ອຂັບລົດຕອນຝົນຕົກ

ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ຄວາມສຳພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສຳຄັນກວ່າເງິນຄຳ ຊື່ສຽງ ຫຼື ຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໂຕ

ຄວາມສຳພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສຳຄັນກວ່າເງິນຄຳ ຊື່ສຽງ ຫຼື ຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໂຕ

ເຂົ້າໃຈການຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ສຳລັບຜູ້ມີລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກີບລົງມາ

ເຂົ້າໃຈການຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ສຳລັບຜູ້ມີລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກີບລົງມາ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ