ວັນເສົາ ທີ 13 ສິງຫາ 2022

5 ແນວຄວາມຄິດທີ່ເຈົ້າຄວນເຝິກປະຕິບັດ ເພື່ອຮັບມືກັບເຫດການຕ່າງໆໄດ້ດີຂຶ້ນ

5 ແນວຄວາມຄິດທີ່ເຈົ້າຄວນເຝິກປະຕິບັດ ເພື່ອຮັບມືກັບເຫດການຕ່າງໆໄດ້ດີຂຶ້ນ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ເຈົ້າກຳລັງພົບກັບບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ ຕື່ນມາແລ້ວຮູ້ສຶກສັບສົນ ແລະ ບໍ່ຮູ້ວ່າຕົວເອງຄິດຫຍັງຢູ່ ແລະ ຈະເຮັດຫຍັງຕໍ່ໄປດີ, ບໍ່ມີເປົ້າໝາຍບໍ່ຮູ້ວ່າຄວນຈະເລີ່ມເຮັດອັນໃດກ່ອນ ແລະ ອັນໃດຄວນເຮັດຕາມຫຼັງ, ບໍ່ສາມາດຮັບມືກັບເຫດການທີ່ບໍ່ຄາດຄິດວ່າຈະເກີດຂຶ້ນກັບຕົວເອງໄດ້, ສະມາທິສັ້ນ ແລະ ໃຈລອຍ ເປັນຕົ້ນ. 5 ແນວຄວາມຄິດຕໍ່ໄປນີ້ຈະຊ່ວຍເຝິກໃຫ້ເຈົ້າຮັບມືເຫດການຕ່າງໆໄດ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ກ້າວຂ້າມຜ່ານບັນຫາຕ່າງໆໄດ້.

1. ຈັດການກັບຄວາມຄິດຂອງຕົວເອງທຸກໆຄັ້ງກ່ອນລຸກຈາກບ່ອນນອນ

ທຸກໆຄັ້ງທີ່ເຮົາຕື່ນນອນໃນຕອນເຊົ້າ, ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນມື້ໃໝ່ ສິ່ງສຳຄັນທີ່ຕ້ອງເຮັດກ່ອນເລີຍຄືື ການຈັດການກັບອາລົມຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ຄວາມຄິດຂອງຕົວເອງສາກ່ອນ.

ເລີ່ມດ້ວຍການລຸກຂຶ້ນມານັ່ງ ແລ້ວຕິດຕາມລົມຫາຍໃຈເຂົ້າ-ອອກ, ຕິດຕາມຄວາມຄິດ ແລະ ອາລົມຂອງຕົວເອງ ວ່າຕອນນັ້ນເຮົາກຳລັງເຮັດ, ກຳລັງຄິດ ແລະ ກຳລັງຮູ້ສຶກຫຍັງຢູ່ ເປັນຕົ້ນ.

ການນັ່ງສະມາທິຕິດຕາມອາລົມ, ຈັດການຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ຄວາມຄິດຂອງຕົວເອງ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຮູ້ເຖິງສະພາວະຄວາມຄິດຂອງຕົວເອງໃນຕອນນັ້ນ, ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາບໍ່ຄິດ ແລະ ໃຈລອຍ ກັບເລື່ອງທີ່ໄຮ້ສາລະ, ມີສະຕິກັບອາລົມ ແລະ ຄວາມຄິດທີ່ຕົວເອງກຳລັງເປັນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ. ແລ້ວການເລີ່ມຕົ້ນມື້ໃໝ່ຂອງເຮົາຈະແຕກຕ່າງອອກໄປໃນແບບທີ່ເຮົາສາມາດກຳນົດ ແລະ ຮັບມືກັບມັນໄດ້.

ພາບ: Designed by rawpixel.com / Freepik

2. ຕັ້ງເປົ້າໝາຍ ແລະ ກຳນົດແນວທາງໃນມື້ນັ້ນໃຫ້ຊັດເຈນ

(ຖ້າມີບັນຫາໃຫ້ເບິ່ງບັນຫາຂອງຕົວເອງໃນຖານະເປັນຜູ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາກັບຄົນອື່ນ)

“ການຕັ້ງເປົ້າໝາຍບໍ່ແມ່ນໂຕຕັດສິນຕົ້ນຕໍ, ແຕ່ແມ່ນ ວິທີການ ແລະ ການຮັກສາແນວທາງ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍນັ້ນຕ່າງຫາກທີ່ເປັນຕົວຕັດສິນທີ່ແທ້ຈິງ” ໂດຍ Tom Landry ອະດີດນັກກິລາ ແລະ ຄູເຝິກ ກິລາຣັກບີ້ ຊາວອາເມລິກາ.

ການທີ່ເຮົາຈະເຮັດຫຍັງໃຫ້ສຳເລັດແນ່ນອນຕ້ອງມີເປົ້າໝາຍເປັນຕົວຕັ້ງ ແລ້ວຄ່ອຍມາວາງແຜນການ ແລະ ແນວທາງເພື່ອທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ຕ້ອງການ. ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ໄດ້ຫຼັງຈາກຮັບຮູ້ອາລົມຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ຄວາມຄິດຂອງຕົວເອງແລ້ວນັ້ນ. ຕໍ່ມາຄື ການຕັ້ງເປົ້າໝາຍຂອງຕົວເອງໃນມື້ນັ້ນໃຫ້ຊັດເຈນ ເຊັ່ນວ່າ: ຈັດລຳດັບໜ້າວຽກ ຫຼື ກິດຈະກຳຫຼັກທີ່ເຮົາຕ້ອງເຮັດຢູ່ແລ້ວບໍ່ວ່າຈະເປັນໜ້າວຽກປະຈຳ ຫຼື ພາລະກິດທີ່ເຮົາຕ້ອງເຮັດໃນທຸກໆມື້ ໂດຍ ອາດຈະບັນທຶກໃສ່ປຶ້ມບັນທຶກ ຫຼື ໂທລະສັບກໍ່ໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະໝອງຂອງເຮົາຈົດຈໍ່ ແລະ ເຫັນພາບເປົ້າໝາຍທີ່ຊັດເຈນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ການກຳນົດເປົ້າໝາຍ ແລະ ແນວທາງໃນການເຮັດໃຫ້ເປົ້າໝາຍໃນມື້ນັ້ນໆສຳເລັດ ຈະຊ່ວຍກຽມພ້ອມເຮົາໃຫ້ສາມາດຮັບມືກັບບັນຫາ ຫຼື ເຫດການ ທີ່ບໍ່ຄາດຝັນທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໂດຍທີ່ເຮົາບໍ່ທັນໄດ້ຕັ້ງຕົວ ແລະ ສາມາດກຽມການຮັບມືກັບບັນຫານັ້ນໆໄດ້ ໂດຍທີ່ບໍ່ກະທົບ ຫຼື ກະທົບກັບເປົ້າໝາຍຫຼັກຂອງເຮົາໜ້ອຍທີ່ສຸດ.

ແຕ່ຖ້າເຮົາກຳນົດເປົ້າໝາຍ ແລະ ມີແນວທາງທີ່ຊັດເຈນແລ້ວ ຍັງບໍ່ພົ້ນທີ່ຈະພົບກັບບັນຫາທີ່ເຮົາຫຼີກເວັ້ນບໍ່ໄດ້, ສິ່ງທີ່ເຈົ້າຄວນເຮັດອັນດັບທຳອິດຄື ເບິ່ງບັນຫານັ້ນໃນມູມມອງຂອງຜູ້ທີ່ໃຫ້ຄຳປຶກສາກັບຄົນອື່ນ (ເພາະຄົນເຮົາຈະເຫັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດຫາກບັນຫານັ້ນໆມັນບໍ່ໄດ້ເກີດກັບຕົວເຮົາ) ໂດຍລອງຄິດພາບວ່າບັນຫານີ້ເກີດຂຶ້ນກັບໝູ່ເຮົາ ແລ້ວເຮົາຈະໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ແນະນຳທາງອອກໃຫ້ເຂົາເຈົ້າແນວໃດດີ.

ດ້ວຍວິທີນີ້ເຈົ້າຈະສາມາດເບິ່ງເຫັນມູມມອງທີ່ແຕກຕ່າງອອກໄປ ແລະ ເຫັນແນວທາງການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເປັນໄປໄດ້ຫຼາກຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າແນ່ນອນ. ເຊິ່ງມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຮັບມືກັບເຫດການຕ່າງໆໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດ.

 

ພາບ: Designed by ijeab / Freepik

3. ບໍ່ຄິດຫຼາຍຈົນເກີນໄປ (ລົງມືເຮັດເລີຍ)

“ຄິດຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ຫຼື ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີວ່າ ແມ່ນການສ້າງບັນຫາຂຶ້ນມາ ໂດຍທີ່ຄວາມຈິງແລ້ວບັນຫານັ້ນຍັງບໍ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນມາກ່ອນເລີຍ” David Sikhosana.

ການຄິດຫຼາຍເກີນໄປແທນທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເຮົາຮັບມື ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ ໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ມັນອາດເຮັດໃຫ້ເຮົາຢຸດຢູ່ກັບທີ່ ບໍ່ໄປໃສ ແລະ ບັນຫາທີ່ມີ ກໍ່ຍັງມີຢູ່.

ຄົນເຮົາກໍ່ມີສັນຊາດຕະຍານການເອົາຊີວິດລອດແບບດຽວກັບສັດ. ເຮົາລອງມາສົມທຽບຄົນເຮົາກັບເສືອເບິ່ງ, ເສືອທີ່ຫີວໂຫຍ ມັນຈະບໍ່ຄິດວ່າຈະຫາຫຍັງມາກິນດີຈຶ່ງອີ່ມ, ມັນຈະບໍ່ນັ່ງຈົ່ມວ່າໂຊກຊະຕາເຮັດໃຫ້ມັນຕ້ອງຫີວໂຫຍ, ຫາກິນລຳບາກ ແລະ ອື່ນໆ, ແຕ່ ສິ່ງທີ່ມັນເຮັດຄື ອອກເດີນທາງຫາລ່າສັດອື່ນມາເປັນອາຫານໃນທັນທີຈົນກວ່າມັນຈະໄດ້ກິນອີ່ມ.

ການທີ່ມັນບໍ່ຄິດ ຫຼື ນັ່ງຈົ່ມ ບໍ່ແມ່ນວ່າມັນບໍ່ຫິວ, ບໍ່ເມື່ອຍ ຫຼື ມີພາລະກຳລັງພ້ອມທີ່ຈະລ່າຕະຫຼອດເວລາ. ພຽງແຕ່ວ່າການທີ່ມັນຈະມານັ່ງຄິດເລື່ອງແບບນັ້ນ ມັນບໍ່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ເສຍເວລາໄປລ້າໆ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈົ່ງເຝິກຕົວເອງໃຫ້ຄຸ້ນເຄີຍກັບການທີ່ຈະເຮັດສິ່ງໃດກໍ່ຕາມ ຂໍໃຫ້ລົງມືເຮັດເລີຍ ຢ່າມົວແຕ່ຄິດຫຼາຍຈົນເກີນເຫດ. ແນ່ນອນມັນອາດຈະຜິດພາດແດ່, ເລີ່ມຕົ້ນບໍ່ຄັກປານໃດ, ບໍ່ເປັນໄປໄດ້ດ້ວຍດີຄືກັບຄົນອື່ນ. ແຕ່ຢ່າງໜ້ອຍມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາມີບົດຮຽນ ແລະ ສາມາດນຳມາປັບປຸງຕໍ່ຍອດຕໍ່ໄປໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນຄັ້ງຕໍ່ໆໄປໄດ້.

ການທີ່ມົວແຕ່ນັ່ງຄິດຫາຄວາມໝາຍ, ຫາເຫດຜົນ ຫຼື ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຫຼາຍເກີນໄປ ມັນອາດເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງເລີຍ. ເຮົາບໍ່ຮູ້ດອກວ່າຈະມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນແດ່ໃນອະນາຄົດ

ຖ້າເຮົາມົວແຕ່ຄິດຫຼາຍຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຕິດຢູ່ໃນໂລກຂອງຄວາມຄິດ ແລະ ເຮົາຈະບໍ່ສາມາດເຫັນສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນຈິງໄດ້ ພວກເຮົາຈະເຫັນພຽງແຕ່ຄວາມຄິດທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນເທົ່ານັ້ນ.

ເຊິ່ງຫົນທາງດຽວທີ່ເຮົາຈະເຫັນພາບວ່າມັນເປັນໄປໄດ້ແທ້ ຫຼື ບໍ່ ຄື ຕ້ອງໄດ້ລົງມືເຮັດຕົວຈິງ ແລ້ວຄ່ອຍນຳສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນນັ້ນມາຄິດວິເຄາະ ແລະ ຮຽນຮູ້ມັນໄປຕາມຫຼັງ.

Designed by Creativeart / Freepik

4. ອົດທົນໜັກແໜ້ນ ແລະ ບໍ່ຍອມຈຳນົນ ຈົນກວ່າຈະເຮັດສິ້ນສຸດພາລະກິດນັ້ນ

(ຢ່າສົງໄສກັບສິ່ງທີ່ຕົວເອງໄດ້ຕັດສິນໃຈໄປແລ້ວ)

ການທີ່ນ້ຳກັດເຊາະຜາຫີນຈົນທະລຸໄປອີກຝາກໜຶ່ງໄດ້ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນພະລັງຂອງນ້ຳ ແຕ່ແມ່ນຍ້ອນຄວາມອົດທົນໜັກແໜ້ນ ແລະ ບໍ່ຍອມພ່າຍແພ້ ຂອງນ້ຳທີ່ເຊາະຜາຫີນທຸກໆມື້ຈົນເຮັດໃຫ້ນ້ຳສາມາດໄຫຼທະລຸອອກໄປອີກຝາກໄດ້.
ການທີ່ເຮົາເລີ່ມຕົ້ນລົງມືເຮັດຫຍັງ ມັນມັກທີ່ຈະພົບອຸປະສັກ ແລະ ພົບກັບບັນຫາ ທີ່ເຮົາບໍ່ສາມາເຫຼີກເວັ້ນໄດ້ ຢູ່ສະເໝີເຊິ່ງກໍ່ປຽບເໝືອນຜາຫີນກີດຂວາງທາງ.

ດັ່ງນັ້ນ ເມື່ອໃດກໍ່ຕາມທີ່ເຈົ້າ ໄດ້ເລີ່ມລົງມືເຮັດສິ່ງໃດໜຶ່ງໄປແລ້ວ ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດເລີຍ ຄື ຕ້ອງມີຄວາມອົດທົນໜັກແໜ້ນ, ຫ້າມສົງໄສ ຫຼື ຕັ້ງຄຳຖາມກັບເລື່ອງທີ່ຕົວເອງໄດ້ຕັດສິນໃຈລົງໄປແລ້ວເດັດຂາດແຕ່ໃຫ້ອົດທົນເຮັດມັນໄປເລື້ອຍໆຈົນກວ່າຈະສິ້ນສຸດໜ້າທີ່ ຫຼື ເຮັດມັນໃຫ້ເຖິງທີ່ສຸດກ່ອນ ແລ້ວຄ່ອຍກັບມາເບິ່ງຜົນງານ ແລະ ຖອດຖອນລົດຮຽນຈາກມັນ. ເພາະວ່າການຕັ້ງຄຳຖາມກັບສິ່ງທີ່ຕົວເອງກຳລັງເຮັດຢູ່ນັ້ນ ນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາເອງຫວັ່ນໄຫວ, ເສຍສະມາທິ ແລະ ສັບສົນແລ້ວ, ມັນຍັງເຮັດໃຫ້ຄວາມໜັກແໜ້ນໃນຈິດໃຈຕ້ອງສັ່ນຄອນລົງເລື້ອຍໆ ແລ້ວການທີ່ຈະເຮັດສິ່ງໃດໜຶ່ງສຳເລັດລຸລ່ວງທັນເວລາກໍ່ມີໂອກາດສຳເລັດໜ້ອຍລົງ.

ຈົ່ງເຝິກຕົວເອງໃຫ້ຕັ້ງສະມາທິກັບສິ່ງທີ່ຕົວເອງເຮັດ, ບໍ່ຄວນຄິດສົງໄສ ຫຼື ຖາມວ່າມັນຈະ ດີ ຫຼື ບໍ່ ເມື່ອໄດ້ລົງມືເຮັດແລ້ວກໍ່ໃຫ້ເຮັດຈົນສຳເລັດໜ້າທີ່ ເຖິງຜົນລັບມັນຈະເປັນແນວໃດກໍ່ຕາມ ຄ່ອຍກັບມາ ຄິດທົບທວນ ຫຼື ຕັ້ງຄຳຖາມ ຕາມຫຼັງ ເພື່ອຫາຂໍ້ຜິດພາດ ແລະ ປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນຕໍ່ໄປ.ບົດຄວາມ: 6ວິທີທີ່ມີປະສິດທິພາບ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າມີຄວາມໜັກແໜ້ນຫຼາຍຂຶ້ນ

ພາບ: Image by Tumisu from Pixabay 

5. ຮຽນຮູ້ຈາກຄວາມຜິດພາດ

ຖ້າຫາກວ່າ ເຈົ້າເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ເຄີຍເວົ້າວ່າ: “ຂ້ອຍຈະບໍ່ມີທາງເຮັດມັນອີກຄັ້ງແນ່ນອນ” ແຕ່ຫຼັງຈາກນັ້ນບໍ່ດົນເຈົ້າກໍ່ພົບວ່າຕົວເອງເຮັດມັນອີກແລ້ວ! ຖ້າເປັນແບບນັ້ນສະແດງວ່າເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເປັນຄົນດຽວທີ່ເຄີຍເຮັດຜິດ, ໃນຄວາມເປັນຈິງເຮົາທຸກຄົນລ້ວນແລ້ວແຕ່ເຄີຍເຮັດຜິດໃນທຸກໆເລື່ອງບໍ່ວ່ານ້ອຍຫຼືໃຫຍ່ ເພາະວ່າ ຄວາມຜິດພາດ ແລະ ປະສົບການ ເປັນຫົນທາງທີ່ຊີວິດສອນໃຫ້ເຮົາເຕີບໃຫຍ່ແບບເຂັ້ມແຂງ.

ບໍ່ມີໃຜສົມບູນແບບ ແລະ ບໍ່ມີໃຜທີ່ເຮັດໄດ້ດີທີ່ສຸດ ໃນຄັ້ງທຳອິດທີ່ລົງມືເຮັດສິ່ງໃດໜຶ່ງ. ໃນການໃຊ້ຊີວິດກໍ່ຄືກັນ ຈົ່ງຢ່າຍ້ານທີ່ຈະເຮັດຜິດພາດ, ຄວາມຜິດພາດມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາໄດ້ເຫັນວ່າ ຍັງມີສ່ວນໃດທີ່ເຮົາເບິ່ງຂ້າມ, ຍັງມີສ່ວນໃດທີ່ເຮົາຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂ ແລະ ປັບປຸງອີກ, ແລະ ທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ຄວາມຜິດພາດຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາມີໂອກາດໄດ້ປ່ຽນແປງໃຫ້ສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນຕໍ່ໜ້າໃຫ້ມີຄວາມຜິດພາດໜ້ອຍລົງ ຫຼື ບໍ່ຜິດພາດເລີຍ.

ຈົ່ງເຝິກຕົວເອງໃຫ້ມີຄວາມຄິດທີ່ພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ອະໄພຕົວເອງສະເໝີ ເມື່ອເຮັດຜິດພາດ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະຮຽນຮູ້ວ່າຕົວເອງຜິດພາດຈຸດໃດ ແລະ ຈະປັບປຸງມັນແນວໃດໃນຄັ້ງຕໍ່ໆໄປ.

“ຄວາມຜິດພາດເປັນ ຄູຊີວິດ ທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ສອນໃຫ້ເຮົາເຕີບໃຫຍ່ແບບເຂັ້ມແຂງ”

 

ພາບ: Image by Freepik.com

ບົດຄວາມໂດຍ: Thanakhone LLS
ກວດແກ້: ທີມບັນນາທິການ muan.la

ແຫຼ່ງອ້າງອີງ:

Advertisement Replay Ad
ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ 8 ສິງຫາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ 8 ສິງຫາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ເປີດໂຕ ຢາງລົດ MICHELIN Pilot Sport 5 ປະສິດທິພາບປະສານຄວາມສະປອດ ອາຍຸໃຊ້ງານຍາວນານ-ສວຍງາມ

ເປີດໂຕ ຢາງລົດ MICHELIN Pilot Sport 5 ປະສິດທິພາບປະສານຄວາມສະປອດ ອາຍຸໃຊ້ງານຍາວນານ-ສວຍງາມ

ເຊົາມູຟອອນເປັນວົງມົນ! ເຂົ້າໃຈ 5 ຂັ້ນຕອນຂອງຄວາມເສຍໃຈ ຮັບມືອາການຊໍ້າໃຈຈາກຄວາມຮັກ

ເຊົາມູຟອອນເປັນວົງມົນ! ເຂົ້າໃຈ 5 ຂັ້ນຕອນຂອງຄວາມເສຍໃຈ ຮັບມືອາການຊໍ້າໃຈຈາກຄວາມຮັກ

ວິທີການຮັບມືອາການຂີ້ຄ້ານເຮັດວຽກ ຫຼັງຈາກການພັກຍາວ

ວິທີການຮັບມືອາການຂີ້ຄ້ານເຮັດວຽກ ຫຼັງຈາກການພັກຍາວ

ຝຶກງານ Work from home ມີຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍແນວໃດ?

ຝຶກງານ Work from home ມີຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍແນວໃດ?

ຝຶກງານຄວນໄດ້ຫຍັງຕິດໂຕແດ່? ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ນັກສຶກສາແບບເຮົາຈະໄດ້ຮັບຫຼັງຝຶກງານ

ຝຶກງານຄວນໄດ້ຫຍັງຕິດໂຕແດ່? ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ນັກສຶກສາແບບເຮົາຈະໄດ້ຮັບຫຼັງຝຶກງານ

13 ຄຳທີ່ຄົນລາວຄວນຮູ້ ເພື່ອໃຫ້ຕາມທັນກະແສໂລກ ກ່ອນກ້າວເຂົ້າປີ 2022

13 ຄຳທີ່ຄົນລາວຄວນຮູ້ ເພື່ອໃຫ້ຕາມທັນກະແສໂລກ ກ່ອນກ້າວເຂົ້າປີ 2022

ອີຊູຊຸສົ່ງທ້າຍປີ ເປີດໂຕກະບະລຸ້ນໃໝ່ “NEW! ISUZU D-MAX” ຜູ້ນຳແຫ່ງໂລກກະບະ...ເໜືອຂີດຈຳກັດ

ອີຊູຊຸສົ່ງທ້າຍປີ ເປີດໂຕກະບະລຸ້ນໃໝ່ “NEW! ISUZU D-MAX” ຜູ້ນຳແຫ່ງໂລກກະບະ...ເໜືອຂີດຈຳກັດ

ຮູ້ສຶກບໍ່ມີຄວາມສຸກ? ລອງເອົາວິທີເຫຼົ່ານີ້ໄປໃຊ້ ເພາະສາມາດເພີ່ມຄວາມສຸກໃຫ້ກັບເຈົ້າໄດ້ງ່າຍໆ ແລະ ໄດ້ຜົນແທ້

ຮູ້ສຶກບໍ່ມີຄວາມສຸກ? ລອງເອົາວິທີເຫຼົ່ານີ້ໄປໃຊ້ ເພາະສາມາດເພີ່ມຄວາມສຸກໃຫ້ກັບເຈົ້າໄດ້ງ່າຍໆ ແລະ ໄດ້ຜົນແທ້

ມິຊລິນ ພູມໃຈນຳສະເໜີ MICHELIN LTX TRAIL ເພື່ອຈັບຕະຫຼາດລົດກະບະສູງ ແລະ ລົດ SUV ທີ່ກຳລັງເຕີບໂຕ

ມິຊລິນ ພູມໃຈນຳສະເໜີ MICHELIN LTX TRAIL ເພື່ອຈັບຕະຫຼາດລົດກະບະສູງ ແລະ ລົດ SUV ທີ່ກຳລັງເຕີບໂຕ

5 ເຕັກນິກເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ ບອກລາສະມາທິສັ້ນ

5 ເຕັກນິກເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ ບອກລາສະມາທິສັ້ນ

ລວມສາລະພັດວິທີແກ້ອາການຂີ້ລືມ ງ່າຍໆ ໄດ້ຜົນແທ້

ລວມສາລະພັດວິທີແກ້ອາການຂີ້ລືມ ງ່າຍໆ ໄດ້ຜົນແທ້

ມີຫຍັງແດ່ທີ່ນ້ອງໆຄວນຮູ້ ກ່ອນຮຽນສາຂາການທ່ອງທ່ຽວ, ການໂຮງແຮມ ແລະ ການປຸງແຕ່ງ?

ມີຫຍັງແດ່ທີ່ນ້ອງໆຄວນຮູ້ ກ່ອນຮຽນສາຂາການທ່ອງທ່ຽວ, ການໂຮງແຮມ ແລະ ການປຸງແຕ່ງ?

ຈັດການເວລາໃຫ້ເປັນ ຈະໄດ້ຢຸດເວົ້າວ່າ "ເວລາບໍ່ພໍ"

ຈັດການເວລາໃຫ້ເປັນ ຈະໄດ້ຢຸດເວົ້າວ່າ "ເວລາບໍ່ພໍ"

ຢາກເຮັດວຽກສາຍຄຣີເອທີຟ (Creative) ຕ້ອງພັດທະນາຕົນເອງແນວໃດ?

ຢາກເຮັດວຽກສາຍຄຣີເອທີຟ (Creative) ຕ້ອງພັດທະນາຕົນເອງແນວໃດ?

ອະນາຄົດຂອງຊາດ! "ອາຫຼີງ" ສາວນ້ອຍຜູ້ມີຄວາມອົດທົນ ຄວ້າໃບປະກາດແດງຢ່າງພາກພູມໃຈ

ອະນາຄົດຂອງຊາດ! "ອາຫຼີງ" ສາວນ້ອຍຜູ້ມີຄວາມອົດທົນ ຄວ້າໃບປະກາດແດງຢ່າງພາກພູມໃຈ

ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັສຂອງຜ້າອັດປາກ-ດັງ ງ່າຍໆພຽງ "ໄຂວ່ສາຍ" ກ່ອນໃສ່ທຸກຄັ້ງ

ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັສຂອງຜ້າອັດປາກ-ດັງ ງ່າຍໆພຽງ "ໄຂວ່ສາຍ" ກ່ອນໃສ່ທຸກຄັ້ງ

ຈະສະໝັກວຽກແມ່ນບໍ່? ນີ້ແມ່ນມາລະຍາດທີ່ຕ້ອງຮູ້ ໃນການສົ່ງອີເມວສະໝັກວຽກ

ຈະສະໝັກວຽກແມ່ນບໍ່? ນີ້ແມ່ນມາລະຍາດທີ່ຕ້ອງຮູ້ ໃນການສົ່ງອີເມວສະໝັກວຽກ

ຕ້ອງຮູ້! 5 ທັກສະການເຮັດວຽກທີ່ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ຍຸກໂຄວິດຕ້ອງມີຕິດໂຕ

ຕ້ອງຮູ້! 5 ທັກສະການເຮັດວຽກທີ່ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ຍຸກໂຄວິດຕ້ອງມີຕິດໂຕ

ແນະນຳ Contactless ຜ້າອັດປາກສຸດເທ້ມີສະໄຕລ໌ ປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ໃຊ້ຊໍ້າໄດ້ພ້ອມ

ແນະນຳ Contactless ຜ້າອັດປາກສຸດເທ້ມີສະໄຕລ໌ ປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ໃຊ້ຊໍ້າໄດ້ພ້ອມ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ