ວັນເສົາ ທີ 4 ກໍລະກົດ 2020

ຢາກເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກລາວຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ນີ້ແມ່ນທຸກຢ່າງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງຮູ້ໄວ້

ຢາກເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກລາວຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ນີ້ແມ່ນທຸກຢ່າງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງຮູ້ໄວ້
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ໃນໄລຍະນີ້ຫຼາຍຄົນກໍຢາກເດີນທາງກັບປະເທດ ໃນຂະນະທີ່ຫຼາຍຄົນກໍຢາກເດີນທາງອອກນອກປະເທດ ເພື່ອໄປເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຈຳເປັນຂອງຕົນເອງ ແຕ່ເນື່ອງຈາກພະຍາດລະບາດຢ່າງໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ການເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກປະເທດບໍ່ງ່າຍດາຍຄືແຕ່ກ່ອນ ລັດໄດ້ກຳນົດມາດຕະການທີ່ເຂັ້ມງວດຂຶ້ນ ເພື່ອກວດຂັນຜູ້ເດີນທາງ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາຈະບໍ່ນຳເອົາພະຍາດເຂົ້າມາລະບາດຢູ່ພາຍໃນ.

ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຈົ້າຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກປະເທດໃນໄລຍະວັນທີ 2 ມິຖຸນາ ຫາ 30 ມິຖຸນາ 2020.

ໃຜແດ່ທີ່ສາມາດເດີນທາງເຂົ້າປະເທດໄດ້ ແລະ ຕ້ອງເຮັດແນວໃດ?

 • ພົນລະເມືອງລາວ: ໃຫ້ລົງທະບຽນຢູ່ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫຼື ສະຖານກົງສຸນໃຫຍ່ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຢູ່ປະເທດທີ່ຕົນອາໃສຢູ່ ໂດຍແຈ້ງຂໍ້ມູນລະອຽດ (ສາເຫດການຕົກຄ້າງ, ວັນ, ເວລາ, ດ່ານທີ່ມີຈຸດປະສົງຈະເດີນທາງເຂົ້າ ແລະ ອື່ນໆ) ເພື່ອໃຫ້ຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາຊອກຫາຊ່ອງທາງໃນການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເດີນທາງກັບ ສປປ ລາວ.

 • ຄົນຕ່າງປະເທດ
  (1) ຜູ້ທີ່ມີວີຊາ (ທີ່ຍັງມີອາຍຸນໍາໃຊ້) ສາມາດເດີນທາງເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ;
  (2) ຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີວີຊາ ຈະຕ້ອງປະກອບຄໍາຮ້ອງຂໍວິຊາທີ່ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫຼື ສະຖານກົງສຸນໃຫຍ່ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຢູ່ປະເທດຕົ້ນທາງ.
  (3) ທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ກວດສຸຂະພາບຈາກແພດ ແລະ ກວດວິເຄາະຫາເຊື້ອພະຍາດ COVID-19 ດ້ວຍວິທີ RT-PCR ເພື່ອໄດ້ໃບຢັ້ງຢືນຈາກປະເທດຕົ້ນທາງ ອອກໃຫ້ບໍ່ເກີນ 72 ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນການເດີນທາງ ເພື່ອແຈ້ງຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ເວລາມາເຖິງດ່ານຊາຍແດນສາກົນ ແລະ ສະໜາມບິນສາກົນ.
 • ຊ່ຽວຊານ ແລະ ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ: ກະຊວງ ແລະ ອົງການທຽບເທົ່າທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນອັນຮີບດ່ວນຮັບເອົາຊ່ຽວຊານ ແລະ ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງສະເໜີເປັນລາຍລັກອັກສອນຫາຫົວໜ້າກອງເລຂາຄະນະສະເພາະກິດຂັ້ນສູນກາງ (ສະຖານທີ່ປະຈໍາການ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ).

 • ນັກລົງທຶນ ແລະ ນັກທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ: ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນຈະເອົານັກລົງທຶນ ແລະ ນັກທຸລະກິດ ເຂົ້າ ສປປ ລາວເພື່ອດໍາເນີນການສຶກສາການລົງທຶນ ຫຼື ເຊັນສັນຍາ ຕ້ອງດໍາເນີນຕາມຂັ້ນຕອນຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ອນຈະສະເໜີເປັນລາຍລັກອັກສອນ ເຖິງຫົວໜ້າກອງເລຂາຄະນະສະເພາະກິດຂັ້ນສູນກາງ, ເອກະສານປະກອບມີ: ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ, ໃບຢັ້ງຢືນການມອບພັນທະອາກອນປະຈໍາປີ, ໃບສະເໜີຈາກກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫຼື ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງເຖິງກົມກົງສຸນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໂດຍຜ່ານກົມຕໍາຫຼວດກວດຄົນເຂົ້າ-ອອກເມືອງ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເພື່ອຂໍວີຊາ, ໃບຢັ້ງຢືນການຈອງໂຮງແຮມ ທີ່ຄະນະສະເພາະກິດກໍານົດໄວ້, ໜັງສືສະເໜີເຖິງ ຫົວໜ້າກອງເລຂາຄະນະສະເພາະກິດສູນກາງ ຕ້ອງລະບຸລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບລາຍຊື່, ວັນເວລາ, ດ່ານທີ່ຈະເດີນທາງເຂົ້າ, ພາຫະນະໃນການເດີນທາງ, ສະຖານທີ່ຈະເຂົ້າຈໍາກັດບໍລິເວນ, ປະເທດທີ່ຈະເດີນທາງຜ່ານ ແລະ ເຫດຜົນຄວາມຈໍາເປັນຮີບດ່ວນຂອງການເດີນທາງເຂົ້າ ສປປ ລາວ.

 • ແຮງງານ ແລະ ວິຊາການຕ່າງປະເທດ: ບໍລິສັດ ຫຼື ເຈົ້າຂອງໂຄງການຢູ່ ສປປ ລາວ ທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນອັນຮີບດ່ວນນໍາເຂົ້າແຮງງານ ແລະ ວິຊາການຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຮັບໃຊ້ບັນດາກິດຈະການ ແລະ ໂຄງການ ຕ້ອງດໍາເນີນຕາມຂັ້ນຕອນຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ອນຈະສະເໜີເປັນລາຍລັກອັກສອນ ເຖິງຫົວໜ້າກອງເລຂາຄະນະ ສະເພາະກິດຂັ້ນສູນກາງ, ເອກະສານປະກອບມີ: ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນຢູ່ ສປປ ລາວ, ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ, ໃບຢັ້ງຢືນການມອບພັນທະອາກອນປະຈໍາປີ, ໃບອະນຸຍາດໂກຕານໍາໃຊ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ແລະ ໃບອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າແຮງງານຕ່າງປະເທດຈາກກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ໃບສະເໜີຈາກຜູ້ປະກອບການເຖິງກົມກົງສຸນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໂດຍຜ່ານກົມຕໍາຫຼວດກວດຄົນເຂົ້າ-ອອກເມືອງ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເພື່ອຂໍວີຊາ, ໃບຢັ້ງຢືນການຈອງສະຖານທີ່ຈໍາກັດບໍລິເວນ: ໂຮງແຮມ ຫຼື ສູນຈໍາກັດບໍລິເວນທີ່ຄະນະສະເພາະກິດກໍານົດໄວ້.

  ໜັງສືສະເໜີເຖິງຫົວໜ້າກອງເລຂາຄະນະສະເພາະກິດສູນກາງ ຕ້ອງລະບຸລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ລາຍຊື່, ວັນເວລາ, ດ່ານທີ່ຈະເດີນທາງເຂົ້າ, ພາຫະນະໃນການເດີນທາງ, ສະຖານທີ່ຈະເຂົ້າ ຈໍາກັດບໍລິເວນ, ປະເທດທີ່ຈະເດີນທາງຜ່ານ ແລະ ເຫດຜົນຄວາມຈໍາເປັນຮີບດ່ວນຂອງການເດີນທາງເຂົ້າ ສປປ ລາວ.

 • ນັກການທູດ ແລະ ພະນັກງານຈາກຕ່າງປະເທດ: ສໍານັກງານຜູ້ຕາງໜ້າການທູດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນອັນຮີບດ່ວນຮັບເອົານັກການທູດ ແລະ ພະນັກງານ ເຂົ້າມາປະຕິບັດໜ້າທີ່ທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ສະເໜີເປັນລາຍລັກອັກສອນ ມາຍັງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ.

ໝາຍເຫດ: ທຸກການສະເໜີເຂົ້າ ສປປ ລາວ ຕ້ອງສົ່ງເຖິງຫົວໜ້າກອງເລຂາຄະນະສະເພາະກິດສູນກາງລ່ວງໜ້າຢ່າງໜ້ອຍ 07 ວັນ.

ຜູ້ໂດຍສານກຳລັງຍ່າງຜ່ານກ້ອງວັດແທກອຸນຫະພູມໃນຂາເຂົ້າຂອງສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເມື່ອວັນທີ 11 ມີນາ 2020 / ພາບ: AFP

ເວລາມາຮອດດ່ານຊາຍແດນ ແລະ ສະໜາມບິນສາກົນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ?

 • ທຸກຄົນຈະຕ້ອງຜ່ານການກວດແທກອຸນຫະພູມ.
 • ປະກອບແບບຟອມຂໍ້ມູນສຸຂະພາບໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ.
 • ແຈ້ງໃບຢັ້ງຢືນກວດສຸຂະພາບຈາກແພດ ແລະ ກວດວິເຄາະຫາເຊື້ອພະຍາດ COVID-19 ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດກວດຄົນເຂົ້າ-ອອກເມືອງ.
 • ແຈ້ງເຂົ້າ ສປປ ລາວ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໂດຍໃຫ້ຮັກສາໄລຍະຫ່າງ 1-2 ແມັດ.
 • ກໍລະນີກວດພົບວ່າມີໄຂ້ ຫຼື ອາການສົງໄສກ່ຽວກັບພະຍາດ COVID-19 ຈະໄດ້ສົ່ງເຂົ້າໄປແຍກປ່ຽວຢູ່ໂຮງໝໍເພື່ອເກັບຕົວຢ່າງມາກວດວິເຄາະຫາເຊື້ອພະຍາດ COVID-19.
 • ກໍລະນີກວດພົບວ່າ ບໍ່ມີໄຂ້ ຫຼື ບໍ່ມີອາການສົງໄສກ່ຽວກັບພະຍາດ COVID-19 ຈະໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ໄປຈໍາກັດບໍລິເວນຢູ່ຕາມສະຖານທີ່ຖືກກໍານົດໄວ້ ເພື່ອເກັບຕົວຢ່າງມາກວດວິເຄາະຫາເຊື້ອພະຍາດ COVID-19.

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດເມື່ອຜ່ານດ່ານເຂົ້າມາ ປປ ລາວ 

 • ທຸກຄົນຈະຕ້ອງຖືກສົ່ງໄປຈໍາກັດບໍລິເວນ 14 ວັນ ຢູ່ໂຮງແຮມ ຫຼື ສູນຈໍາກັດບໍລິເວນ ທີ່ຄະນະສະເພາະກິດຂັ້ນ.
 • ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໄດ້ກໍານົດໄວ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ເກັບຕົວຢ່າງມາວິເຄາະຫາເຊື້ອພະຍາດ COVID-19.
 • ທຸກຄົນທີ່ໄດ້ເຂົ້າຈໍາກັດບໍລິເວນຢູ່ໂຮງແຮມທີ່ຄະນະສະເພາະກິດກໍານົດໄວ້ ຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃຊ້ຈ່າຍຄ່າກິນຢູ່-ພັກເຊົາ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ດ້ວຍຕົນເອງ.
 • ພາຍຫຼັງຈໍາກັດບໍລິເວນ ຄົບກໍານົດ 14 ວັນແລ້ວ ຖ້າບໍ່ມີອາການຜິດປົກກະຕິ, ແພດຈະອອກໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້ເພື່ອເປັນຫຼັກຖານ ສາມາດອອກໄປພັກຢູ່ເຮືອນຂອງຕົນ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ແຕ່ຕ້ອງສືບຕໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ.
 • ສໍາລັບນັກການທູດ, ພະນັກງານອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ສະມາຊິກຄອບຄົວ ຜູ້ທີ່ເດີນທາງມາຈາກ ຫຼື ເດີນທາງຜ່ານ ປະເທດທີ່ຍັງມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຕ້ອງໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງກວດຫາເຊື້ອ ພະຍາດ COVID-19 ຢູ່ສູນວິເຄາະລະບາດວິທະຍາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຈໍາກັດບໍລິເວນຕົນເອງ ຢູ່ທີ່ພັກຂອງ ສະຖານທູດ ຈົນຄົບກໍານົດ 14 ວັນ ພ້ອມທັງລາຍງານການຕິດຕາມອຸນຫະພູມ, ຖ້າມີອາການໄຂ້, ໄອ, ເຈັບຄໍ ຫຼື ຫາຍໃຈຝືດ ຕ້ອງແຈ້ງ ສາຍດ່ວນຄະນະສະເພາະກິດ COVID-19 ຫລື ກົມພິທີການທູດ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ.
 • ຖ້າບຸກຄົນໃດບໍ່ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາທີ່ຄະນະສະເພາະກິດວາງອອກຈະຖືກດໍາເນີນການ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງ ສປປ ລາວ.

ຢາກເດີນທາງອອກປະເທດເດຕ້ອງເຮັດແນວໃດ?

 • ສໍາລັບພົນລະເມືອງລາວ ທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນຮີບດ່ວນເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເດີນທາງ ແຕ່ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງປະເທດປາຍທາງ.
 • ສໍາລັບພົນລະເມືອງຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີຈຸດປະສົງເດີນທາງອອກຈາກ ສປປ ລາວ ຕ້ອງໄດ້ສະເໜີຜ່ານສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງປະເທດຕົນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງປະເທດ ປາຍທາງ. ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງເຮັດໜັງສືສະເໜີມາຍັງກະຊວງການຕ່າງປະເທດພ້ອມແຈ້ງລາຍຊື່, ເລກທີໜັງສືຜ່ານແດນ, ວັນເວລາ, ດ່ານທີ່ຈະເດີນທາງອອກ, ພາຫະນະໃນການເດີນທາງ ເພື່ອ ພິຈາລະນາອໍານວຍຄວາມສະດວກ.
Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ພາບ : AFP

ບໍລິສັດ ເບຍລາວ ຈຳກັດ ສຳເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງຄະນະພັກຮາກຖານ ພ້ອມເລືອກໄດ້ຄະນະພັກຊຸດໃໝ່

ບໍລິສັດ ເບຍລາວ ຈຳກັດ ສຳເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງຄະນະພັກຮາກຖານ ພ້ອມເລືອກໄດ້ຄະນະພັກຊຸດໃໝ່

ທ່ານເຄີຍສົງໄສບໍ່ວ່າ ເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງຮຽນເລກ?

ທ່ານເຄີຍສົງໄສບໍ່ວ່າ ເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງຮຽນເລກ?

ຖ້າບໍ່ມີເຊື້ອໄວຣັສ ໂລກຂອງເຮົາຈະເປັນແນວໃດ?

ຖ້າບໍ່ມີເຊື້ອໄວຣັສ ໂລກຂອງເຮົາຈະເປັນແນວໃດ?

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 2 ກໍລະກົດ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 2 ກໍລະກົດ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ການລະບາດຂອງຕັກກະແຕນຝູງໃຫຍ່ຢູ່ອາຟຣິກາ ແລະ ອິນເດຍ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລະບາດຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງລາວບໍ?

ການລະບາດຂອງຕັກກະແຕນຝູງໃຫຍ່ຢູ່ອາຟຣິກາ ແລະ ອິນເດຍ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລະບາດຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງລາວບໍ?

Life Coach ແມ່ນຫຍັງກັນແທ້ ແລະ ມັນສຳຄັນແນວໃດກັບຊີວິດຂອງເຈົ້າ?

Life Coach ແມ່ນຫຍັງກັນແທ້ ແລະ ມັນສຳຄັນແນວໃດກັບຊີວິດຂອງເຈົ້າ?

ໄຂປະເດັນ: ພົບໄວຣັດໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ສາຍພັນໃໝ່ຢູ່ຈີນ ເຊິ່ງຄ້າຍຄືໄວຣັດໄຂ້ຫວັດໝູທີ່ລະບາດໃນປີ 2009

ໄຂປະເດັນ: ພົບໄວຣັດໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ສາຍພັນໃໝ່ຢູ່ຈີນ ເຊິ່ງຄ້າຍຄືໄວຣັດໄຂ້ຫວັດໝູທີ່ລະບາດໃນປີ 2009

ອະນຸຍາດໃຫ້ຈັດແຂ່ງກີລາ ເປີດກາຊີໂນ ຈັດງານແຕ່ງດອງ ງານປະເພນີ ງານຊຸມນຸມ ໄດ້ແລ້ວ

ອະນຸຍາດໃຫ້ຈັດແຂ່ງກີລາ ເປີດກາຊີໂນ ຈັດງານແຕ່ງດອງ ງານປະເພນີ ງານຊຸມນຸມ ໄດ້ແລ້ວ

ຈັ່ງໃດນໍ? ໂອລິມປິກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນໃນປີໜ້າຈະເກີດ ຫຼື ບໍ່ ຫຼື ວ່າງານນີ້ຈະຖືກເລື່ອນອອກໄປອີກຄັ້ງ?

ຈັ່ງໃດນໍ? ໂອລິມປິກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນໃນປີໜ້າຈະເກີດ ຫຼື ບໍ່ ຫຼື ວ່າງານນີ້ຈະຖືກເລື່ອນອອກໄປອີກຄັ້ງ?

ໃສ່ໃຈໄດ້ແຕ່ມອງ... "ມອງ" ໃນນີ້ເປັນຄຳສັບພາສາລາວ ຫຼື ບໍ່? ເຮົາມີຄຳຕອບ

ໃສ່ໃຈໄດ້ແຕ່ມອງ... "ມອງ" ໃນນີ້ເປັນຄຳສັບພາສາລາວ ຫຼື ບໍ່? ເຮົາມີຄຳຕອບ

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ສະຫຼຸບມາດຕະການແກ້ໄຂກ່ຽວກັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ອັດຕາແລກປ່ຽນ ອັດຕາເງິນເຟີ້ ຂອງທະນາຄານກາງ

ສະຫຼຸບມາດຕະການແກ້ໄຂກ່ຽວກັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ອັດຕາແລກປ່ຽນ ອັດຕາເງິນເຟີ້ ຂອງທະນາຄານກາງ

ເລື່ອງ "ເມຍນ້ອຍ" ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຫຼິ້ນໆ ເຂົ້າໃຈບັນຫານີ້ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນຜ່ານຂໍ້ກຳນົດກົດໝາຍ

ເລື່ອງ "ເມຍນ້ອຍ" ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຫຼິ້ນໆ ເຂົ້າໃຈບັນຫານີ້ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນຜ່ານຂໍ້ກຳນົດກົດໝາຍ

ພາຮູ້ຈັກ "ອາວິແກນ" (Avigan) ຢາທີ່ຍີ່ປຸ່ນມອບໃຫ້ລາວເພື່ອໃຊ້ເປັນອາວຸດໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານໂຄວິດ-19

ພາຮູ້ຈັກ "ອາວິແກນ" (Avigan) ຢາທີ່ຍີ່ປຸ່ນມອບໃຫ້ລາວເພື່ອໃຊ້ເປັນອາວຸດໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານໂຄວິດ-19

ເຈົ້າຮູ້ບໍ່ວ່າ ໂລກກໍາລັງຈະຂາດແຄນ “ຊາຍ” ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້?

ເຈົ້າຮູ້ບໍ່ວ່າ ໂລກກໍາລັງຈະຂາດແຄນ “ຊາຍ” ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້?

ຍ້ອນຫຍັງການປູກຕົ້ນໄມ້ຈຶ່ງບໍ່ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນພາວະໂລກຮ້ອນໄດ້ສະເໝີໄປ?

ຍ້ອນຫຍັງການປູກຕົ້ນໄມ້ຈຶ່ງບໍ່ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນພາວະໂລກຮ້ອນໄດ້ສະເໝີໄປ?

ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ ຄວາມລໍ່າລວຍແບບໃໝ່ (New Rich) ແລະ ຄວາມລໍ່າລວຍແບບເກົ່າ (Old Rich)

ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ ຄວາມລໍ່າລວຍແບບໃໝ່ (New Rich) ແລະ ຄວາມລໍ່າລວຍແບບເກົ່າ (Old Rich)

ປະມວນພາບ ການນຳພັກ-ລັດ ຄົນດັງ ຊາວພຸດ ຮ່ວມພິທີສົ່ງສະການ ຍາທ່ານໃຫຍ່ ມະຫາງອນ ດຳຣົງບຸນ

ປະມວນພາບ ການນຳພັກ-ລັດ ຄົນດັງ ຊາວພຸດ ຮ່ວມພິທີສົ່ງສະການ ຍາທ່ານໃຫຍ່ ມະຫາງອນ ດຳຣົງບຸນ

ກາຍເປັນເສດຖີພຽງຂ້າມຄືນ! ຊາຍຊາວແທນຊາເນຍຮັບເງິນເບົາໆ 3.35 ລ້ານໂດລາ ຫຼັງຂຸດພົບອັນຍະມະນີຫາຍາກ

ກາຍເປັນເສດຖີພຽງຂ້າມຄືນ! ຊາຍຊາວແທນຊາເນຍຮັບເງິນເບົາໆ 3.35 ລ້ານໂດລາ ຫຼັງຂຸດພົບອັນຍະມະນີຫາຍາກ

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 25 ມິຖຸນາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 25 ມິຖຸນາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ