ວັນຈັນ ທີ 6 ກໍລະກົດ 2020

HOW TO ຮຽນພາສາຕ່າງປະເທດແນວໃດໃຫ້ໄດ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈໄວທີ່ສຸດ

HOW TO ຮຽນພາສາຕ່າງປະເທດແນວໃດໃຫ້ໄດ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈໄວທີ່ສຸດ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ການຮຽນພາສາຕ່າງປະເທດທີ່ບໍ່ແມ່ນພາສາຫຼັກຂອງເຮົາຖືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ຍາກ ແລະ ທ້າທາຍ ແຕ່ພາສາຕ່າງປະເທດຍັງເປັນສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາສາມາດສົນທະນາ ແລະ ເຂົ້າໃຈພາສາຕ່າງປະເທດຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຍັງສາມາດເພີ່ມໂອກາດໃຫ້ເຮົາໃນດ້ານຕ່າງໆອີກດ້ວຍ. ແຕ່ຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ການຮຽນຂອງເຮົາມີການພັດທະນາ ແລະ ໄດ້ໄວຂຶ້ນ, ນີ້ແມ່ນເຄັດລັບເລັກໆນ້ອຍໆທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການຮຽນພາສາຕ່າງປະເທດຂອງເຮົາປະສົບຜົນສໍາເລັດ.

ນີ້ແມ່ນເຄັດລັບເຄັດລັບເລັກໆນ້ອຍໆທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການຮຽນພາສາຕ່າງປະເທດຂອງເຮົາປະສົບຜົນສໍາເລັດ.

 

  1. ເຂົ້າໃຈເຖິງເຫດຜົນຂອງການຮຽນ ແລະ ຕັ້ງເປົ້າໝາຍ.

“ເປັນຫຍັງຂ້ອຍຈຶ່ງຢາກຮຽນພາສານີ້? ພາສານີ້ໃຫ້ປະໂຫຍດຕໍ່ຊີວິດຂ້ອຍແນວໃດ?” ນີ້ຄືຄໍາຖາມທີ່ເຮົາຄວນຖາມໂຕເອງກ່ອນທີ່ເຮົາຈະຕັດສິນໃຈຮຽນພາສາໃດໜຶ່ງ. ເຮົາຄວນຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈເຖິງຈຸດປະສົງຂອງການຮຽນພາສານັ້ນໆ. ອີກສິ່ງໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນກໍຄືການຕັ້ງເປົ້າໝາຍໃນການຮຽນ, ຕົວຢ່າງ: “ຂ້ອຍຈະຮຽນເພື່ອໄປຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ” , “ຂ້ອຍຈະຮຽນພາສາເກົາຫຼີເພື່ອຈະໄປເຮັດວຽກນໍາບໍລິສັດເກົາຫຼີ” ແບບນີ້ເປັນຕົ້ນ. ໃນເມື່ອເຮົາຮູ້ເຖິງຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງເຮົາໃນການຮຽນພາສາແລ້ວ ເຮົາກໍຈະມີກໍາລັງໃຈໃນການຮຽນຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າທີ່ຜ່ານມາ.

  1. ສ້າງຄວາມສະໝໍ່າສະເໝີໃນການຮຽນ.

ຄວາມສະໝໍ່າສະເໝີໃນການຮຽນກໍເປັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນດຽວກັນ. ສໍາລັບໃຜທີ່ຮຽນພາສາຕ່າງໆປະເທດຢູ່ໂຮງຮຽນ ຫຼືມີຫ້ອງສອນພາສາເພີ່ມ ເຖິງວ່າຈະມີຕາຕະລາງຮຽນສະເພາະຢູ່ແລ້ວ ເຮົາກໍຍັງສາມາດສ້າງຕາຕະລາງຂອງຕົນເອງໃນການຮຽນພາສາຕື່ມນໍາອີກ. ແຕ່ສຳລັບໃຜທີ່ຮຽນພາສາຕ່າງປະເທດດ້ວຍຕົນເອງ ບໍ່ວ່າຈະດ້ວຍປຶ້ມຮຽນ ຫຼື ສື່ອອນລາຍຕ່າງໆ,​ ຖ້າເຮົາສາມາດຕັ້ງຕາຕະລາງໃນການຮຽນພາສາຂອງເຮົາໄດ້ກໍຈະເປັນການດີ.

ການທີ່ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ແກ້ວນໍ້າຈອກໜຶ່ງເຕັມ, ຖ້າເຮົາເປີດກັອກນໍ້າໃສ່ໄວ ແລະ ແຮງຈົນເກີນໄປ ນໍ້າກໍຈະຟົ້ງອອກຈາກຈອກ ແຕ່ຖ້າເຮົາຄ່ອຍໆເປີດນໍ້າ ແລະ ຖ້າໃຫ້ມັນເຕັມໄປເທື່ອລະໜ້ອຍ, ນໍ້າກໍຈະເຕັມຈອກໃນທີ່ສຸດ. ເຊັ່ນດຽວກັບການຮຽນພາສາຕ່າງປະເທດ, ຖ້າເຮົາຮຽນພຽງແຕ່ທິດດຽວ ຫຼື ຮຽນແບບຂາດໆຄາໆ ກໍຂ້ອນຂ້າງທີ່ຈະຍາກທີ່ຈະໃຫ້ໄດ້ພາສານັ້ນ ສະນັ້ນເຮົາຕ້ອງມີຄວາມສະໝໍ່າສະເໝີ, ໃຊ້ເວລາໃນການຮຽນ ເຖິງວ່າເຮົາຈະຮຽນໄປຊ້າ ແຕ່ບົດຮຽນທີ່ເຮົາໄດ້ມາກໍມີຄວາມໜັກແໜ້ນ ແລະ ໝັ້ນຄົງ.

  1. ພະຍາຍາມນໍາເອົາສິ່ງທີ່ເຮົາຮຽນມາໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ.

“ຄັນບໍ່ອອກຈາກບ້ານ ບໍ່ເຫັນດ່ານແດນໄກ

ຄັນບໍ່ໄປຫາຮຽນ ບໍ່ຫ່ອນມີຄວາມຮູ້

ຖ້າຮຽນຮູ້ມາແລ້ວ ບໍ່ທໍາຕາມຈັກຢ່າງ

ຄວາມຮູ້ທີ່ມີເທົ່າຟ້າ ກໍເປັນບ້າເທົ່າແຜ່ນດິນ”

ດັ່ງທີ່ຄໍາສຸພາສິດທາງເທິງນີ້ໄດ້ກ່າວໄວ້. ເຖິງວ່າເຮົາຈະຮຽນມາຫຼາຍສໍ່າໃດ ແຕ່ຖ້າບໍ່ນໍາເອົາມາໃຊ້ ເຮົາກໍສາມາດລືມໃນສິ່ງທີ່ເຮົາຮຽນມາໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.

  1. ຮຽນພາສານັ້ນໆໂດຍການຟັງເພງ ຫຼືອ່ານປຶ້ມເດັກນ້ອຍ.

ເພື່ອທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການຮຽນພາສາຕ່າງປະເທດບໍ່ໜ້າເບື່ອ ເຮົາສາມາດຮຽນຜ່ານເພງ ຫຼື ອ່ານປຶ້ມເດັກນ້ອຍທີ່ເປັນພາສານັ້ນໆໄດ້. ການຟັງເພງສາມາດເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ຜ່ອນຄາຍ ແລະ ນອກຈາກນັ້ນເຮົາກໍຍັງຈະໄດ້ເຝິກການຟັງຂອງເຮົາໃນພາສານັ້ນໆອີກດ້ວຍ. ການອ່ານປຶ້ມເດັກນ້ອຍ ຫຼື ກາຕູນກໍເປັນອີກວິທີໜຶ່ງທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຮຽນພາສາຕ່າງປະເທດໄດ້ໄວຂຶ້ນ ແລະ ເຮົາຍັງຈະໄດ້ເຝິກໃນເລື່ອງຂອງການອ່ານ ເພາະບົດຄວາມທີ່ຢູ່ໃນປຶ້ມເດັກນ້ອຍຈະປະກອບໄປດ້ວຍຄໍາທີ່ງ່າຍໆເຊິ່ງຈະເປັນສິ່ງທີ່ດີສໍາລັບຄົນທີ່ເລີ່ມຮຽນພາສາຕ່າງປະເທດໃໝ່ໆ.

  1. ຢ່າອາຍທີ່ຈະສ້າງຂໍ້ຜິດພາດ

ຂໍ້ສຸດທ້າຍເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍ, ຄວາມຜິດພາດເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ມີໃຜຍາກໃຫ້ເກີດຂຶ້ນ ແຕ່ເຮົາທຸກຄົນກໍບໍ່ສາມາດຫຼີກລ້ຽງໄດ້. ການສ້າງຂໍ້ຜິດພາດໃນມື້ນີ້ ຈະເປັນບົດຮຽນໃຫ້ເຮົາໃນວັນຕໍ່ໄປ. ຂໍ້ຜິດພາດສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ທຸກທີ່ທຸກເວລາ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການເວົ້າຜິດກັບເຈົ້າຂອງພາສາ ຫຼືບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ເຈົ້າຂອງພາສາເວົ້າມາ, ແຕ່ວ່າ ມັນບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ໜ້າອາຍເລີຍ ເພາະຢ່າງໜ້ອຍເຮົາກໍກ້າທີ່ຈະລອງ ແລະ ຍອມຮັບຂໍ້ຜິດພາດນັ້ນ.

ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຮຽນແບບໃດ ກໍລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີຄວາມຍາກງ່າຍຕ່າງກັນ ແຕ່ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດເລີຍກໍຄື “ຢ່າຍອມແພ້”. ເມື່ອໃດທີ່ເຮົາຮູ້ສຶກທໍ້ ຫຼືຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ຢາກຮຽນອີກແລ້ວ, ໃຫ້ເຮົາຄິດຫາເປົ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງການຮຽນຂອງເຮົາໄວ້ວ່າ “ມື້ນັ້ນເປັນຫຍັັງເຮົາຈຶ່ງຕັດສິນໃຈຮຽນພາສານີ້? ເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງຕັດສິນໃຈຈັບປຶ້ມ, ບິກ ແລະ ສໍອອກມາຂຽນ? ເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງເຝິກອ່ານ ເຝິກຂຽນພາສາດັ່ງກ່າວທັງໆທີ່ມັນກໍຍາກພໍສົມຄວນ?” ແລ້ວຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະ ຄວາມບາກບັ່ນຂອງເຮົາ ຈະກັບມາອີກຄັ້ງ.

ຂຽນໂດຍ: Farsai Ichigo
ຮູບປະກອບ:
 Farsai Ichigo
ກວດແກ້: ທີມບັນນາທິການ muan.la

Advertisement Replay Ad
ຮຽນພາສາອັງກິດແນວໃດ ໃຫ້ເກັ່ງຄື ໜຸ່ມ ເບຍ ດາໃນ?

ຮຽນພາສາອັງກິດແນວໃດ ໃຫ້ເກັ່ງຄື ໜຸ່ມ ເບຍ ດາໃນ?

ທັດສະນະຄະຕິ (Mindset) ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ ເພື່ອຄວາມສຸກ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດ

ທັດສະນະຄະຕິ (Mindset) ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ ເພື່ອຄວາມສຸກ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດ

ຄວາມສຳຄັນຂອງການອ່ານ ທີ່ຫຼາຍຄົນອາດຍັງບໍ່ທັນຮູ້

ຄວາມສຳຄັນຂອງການອ່ານ ທີ່ຫຼາຍຄົນອາດຍັງບໍ່ທັນຮູ້

7 ນິໄສທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ໝູ່ເຊົາຄົບ ຫາກເຈົ້າຍັງເຮັດຕໍ່ໄປ

7 ນິໄສທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ໝູ່ເຊົາຄົບ ຫາກເຈົ້າຍັງເຮັດຕໍ່ໄປ

ຫາວຽກຍາກ ບໍ່ຮູ້ຈະເຮັດແນວໃດ ນີ້ແມ່ນເຕັກນິກການຊອກວຽກໃນຍຸກໂຄວິດ-19

ຫາວຽກຍາກ ບໍ່ຮູ້ຈະເຮັດແນວໃດ ນີ້ແມ່ນເຕັກນິກການຊອກວຽກໃນຍຸກໂຄວິດ-19

ແຕ່ງໂຕແບບງ່າຍໆສະໄຕລ "ອານິຕ້າ" ຈັບຊຸດໃດມານຸ່ງກໍງາມໄດ້ ພາຍໃນ 5 ນາທີ!

ແຕ່ງໂຕແບບງ່າຍໆສະໄຕລ "ອານິຕ້າ" ຈັບຊຸດໃດມານຸ່ງກໍງາມໄດ້ ພາຍໃນ 5 ນາທີ!

ບົດຮຽນຊີວິດຈາກ Steve Jobs ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານລຸກຂຶ້ນສູ້ ແລະ ອອກຕາມຫາສິ່ງທີ່ທ່ານຮັກ

ບົດຮຽນຊີວິດຈາກ Steve Jobs ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານລຸກຂຶ້ນສູ້ ແລະ ອອກຕາມຫາສິ່ງທີ່ທ່ານຮັກ

ເຄັດລັບ ໄລຍະເວລາທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການອ່ານໜັງສື #ອ່ານແນວໃດໃຫ້ຈື່ໄດ້ໄວ

ເຄັດລັບ ໄລຍະເວລາທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການອ່ານໜັງສື #ອ່ານແນວໃດໃຫ້ຈື່ໄດ້ໄວ

ເຄີຍສົງໄສບໍ່ວ່າ ຕ້ອງເຮັດວຽກແນວໃດ ໄອເດຍຈິ່ງຈະ “ໂດດເດັ່ນ” ຄືເຂົາ?

ເຄີຍສົງໄສບໍ່ວ່າ ຕ້ອງເຮັດວຽກແນວໃດ ໄອເດຍຈິ່ງຈະ “ໂດດເດັ່ນ” ຄືເຂົາ?

ເຈົ້າບໍ່ມີທາງປະສົບຜົນສຳເລັດ ຫຼື ລໍ້າລວຍໄປໄດ້ໄກ ຖ້າຍັງເຮັດ 3 ສິ່ງນີ້

ເຈົ້າບໍ່ມີທາງປະສົບຜົນສຳເລັດ ຫຼື ລໍ້າລວຍໄປໄດ້ໄກ ຖ້າຍັງເຮັດ 3 ສິ່ງນີ້

ເປັນຫຍັງແມ່ຍິງຖືພາຈຶ່ງມັກປວດຂາ-ປັ້ນຂາ ແລະຈະຮັກສາແນວໃດດີ?

ເປັນຫຍັງແມ່ຍິງຖືພາຈຶ່ງມັກປວດຂາ-ປັ້ນຂາ ແລະຈະຮັກສາແນວໃດດີ?

ປາກມົດລູກເປີດແລ້ວ ລະດົນປານໃດຈຶ່ງຈະເກີດລູກ?

ປາກມົດລູກເປີດແລ້ວ ລະດົນປານໃດຈຶ່ງຈະເກີດລູກ?

ຊີວິດທີ່ສົມບູນແບບມີແທ້ບໍ່? ແລະ ເຮົາຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ຊີວິດຂອງເຮົາມີຄວາມສຸກ?

ຊີວິດທີ່ສົມບູນແບບມີແທ້ບໍ່? ແລະ ເຮົາຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ຊີວິດຂອງເຮົາມີຄວາມສຸກ?

ນອນພຽງ 6 ຊົ່ວໂມງຈະພຽງພໍຕໍ່ຮ່າງກາຍເຮົາແທ້ບໍ? ແຕ່ຖ້ານອນບໍ່ຫຼັບ ຈະເຮັດແນວໃດ?

ນອນພຽງ 6 ຊົ່ວໂມງຈະພຽງພໍຕໍ່ຮ່າງກາຍເຮົາແທ້ບໍ? ແຕ່ຖ້ານອນບໍ່ຫຼັບ ຈະເຮັດແນວໃດ?

ເຄັດລັບຄວາມຫຼໍ່-ງາມແບບຝ່າບາດອີກົນ ແລະ ຈອງແທອຶນ/ລູນ່າ ຈາກ The King: Eternal Monarch

ເຄັດລັບຄວາມຫຼໍ່-ງາມແບບຝ່າບາດອີກົນ ແລະ ຈອງແທອຶນ/ລູນ່າ ຈາກ The King: Eternal Monarch

ຢຸດທັກທ້ວງເລື່ອງຮ່າງກາຍ ແລ້ວຫັນມາທັກທາຍຢ່າງເໝາະສົມກັນດີກວ່າ

ຢຸດທັກທ້ວງເລື່ອງຮ່າງກາຍ ແລ້ວຫັນມາທັກທາຍຢ່າງເໝາະສົມກັນດີກວ່າ

ເສດຖະກິດເຈິພິດໂຄວິດ-19 ແບບນີ້ ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ຈະໄປຫາວຽກໄດ້ຢູ່ໃສເດນໍ?

ເສດຖະກິດເຈິພິດໂຄວິດ-19 ແບບນີ້ ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ຈະໄປຫາວຽກໄດ້ຢູ່ໃສເດນໍ?

ເວົ້າຄົນດຽວບໍ່ໄດ້ແມ່ນຜີບ້າ! ເພາະຜົນການສຶກສາພົບວ່າດີຕໍ່ສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ການເຮັດວຽກ

ເວົ້າຄົນດຽວບໍ່ໄດ້ແມ່ນຜີບ້າ! ເພາະຜົນການສຶກສາພົບວ່າດີຕໍ່ສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ການເຮັດວຽກ

"ໃຜຮ້ອງເພງໃນພາເຂົ້າ ຈະໄດ້ຜົວເຖົ້າເມຍແກ່" ເປັນຫຍັງຄືວ່າແບບນີ້? ນີ້ແມ່ນທີ່ມາຂອງສຸພາສິດນີ້

"ໃຜຮ້ອງເພງໃນພາເຂົ້າ ຈະໄດ້ຜົວເຖົ້າເມຍແກ່" ເປັນຫຍັງຄືວ່າແບບນີ້? ນີ້ແມ່ນທີ່ມາຂອງສຸພາສິດນີ້

ສາເຫດທີ່ຫຼຸດນໍ້າໜັກບໍ່ໄດ້ ເຮົາເຮັດບໍ່ໄດ້ແທ້ໆ ຫຼື ພຽງແຕ່ຍັງອົດທົນບໍ່ພໍ?

ສາເຫດທີ່ຫຼຸດນໍ້າໜັກບໍ່ໄດ້ ເຮົາເຮັດບໍ່ໄດ້ແທ້ໆ ຫຼື ພຽງແຕ່ຍັງອົດທົນບໍ່ພໍ?

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ