ວັນເສົາ ທີ 4 ກໍລະກົດ 2020

ເສດຖະກິດລາວຈະເປັນແນວໃດໃນປີ 2020? ທະນາຄານໂລກຊີ້ ໂຄວິດ-19 ກະທົບການເຕີບໂຕ ຄາດໜີ້ສິນເພີ່ມ

ເສດຖະກິດລາວຈະເປັນແນວໃດໃນປີ 2020? ທະນາຄານໂລກຊີ້ ໂຄວິດ-19 ກະທົບການເຕີບໂຕ ຄາດໜີ້ສິນເພີ່ມ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ເລີ່ມປີ 2020 ມາໄດ້ເກືອບເຄິ່ງປີແລ້ວ ແລະ ຕອນນີ້ເຮົາກໍຢູ່ກັບສະຖານະການການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ມາຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນປີ ມາຮອດປັດຈຸບັນເຖິງວ່າປະເທດເຮົາຈະສາມາດຄວບຄຸມການລະບາດໄດ້ດີ ມີຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໜ້ອຍຫຼາຍ ແຕ່ໃນທາງເສດຖະກິດແລ້ວ ເຮົາບໍ່ອາດປະຕິເສດໄດ້ວ່າ ສະພາບຂາລົງຂອງເສດຖະກິດໂລກໄດ້ກະທົບເສດຖະກິດພາຍໃນຂອງເຮົາເຊັ່ນກັນ.

ບົດລາຍງານຂອງທະນາຄານໂລກ ເມື່ອປາຍເດືອນພຶດສະພາ 2020 ໄດ້ກ່າວເຖິງຜົນກະທົບຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຊິ່ງກະທົບການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງລາວ ພ້ອມນີ້ກໍຍັງໄດ້ຄາດຄະເນວ່າ ປະລິມານໜີ້ສິນຂອງປະເທດຈະເພີ່ມຂຶ້ນ.

ໄປເບິ່ງນຳກັນວ່າ ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວໄດ້ສະຫຼຸບກ່ຽວກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວໄວ້ຄືແນວໃດ?

1. ມາຮອດປັດຈຸບັນ ສປປ ລາວສາມາດຫຼີກເວັ້ນຈາກວິກິດການພະຍາດລະບາດໄດ້ແລ້ວ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ທັນປອດໄພຈາກພິດຂອງເສດຖະກິດໂລກທີ່ຕົກຕໍ່າ. ໂຄວິດ-19 ໄດ້ເພີ່ມຄວາມຮຸນແຮງໃຫ້ກັບການຕົກຕໍ່າທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ ສປປ ລາວ ໃນຫຼາຍຊ່ອງທາງເຊັ່ນ: ການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ, ລາຄາສິນຄ້າ, ອັດຕາແລກປ່ຽນ ແລະ ການໝຸນວຽນເງິນຕາທີ່ຕໍ່າລົງ.

2. ໃນປີ 2020 ເສດຖະກິດຂອງລາວຈະເຕີບໂຕລະຫວ່າງ -1.8% ຫາ 1% ເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບຂອງການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ແລະ ມາດຕະການສະກັດກັ້ນພະຍາດດັ່ງກ່າວ. ການຕົກຕໍ່າຂອງເສດຖະກິດສົ່ງຜົນກະທົບຂະແໜງການຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂະແໜງການບໍລິການ.

3. ການແພ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ແລະ ມາດຕະການສະກັດກັ້ນການແພ່ລະບາດ ຈະຍິ່ງຊໍ້າເຕີມຄວາມບອບບາງທາງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງລາວໃນໄລຍະຍາວ. ຄວາມບອບບາງດັ່ງກ່າວເກີດຈາກການຂາດດຸນງົບປະມານ ແລະ ໜີ້ສິນສາທາລະນະໃນລະດັບສູງ ລວມທັງທຶນສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ຕໍ່າ.

4. ການຫຼຸດລົງຢ່າງວ່ອງໄວຂອງເຄື່ອນໄຫວໃນຂະແໜງການເດີນທາງ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບໍລິການ ເຊິ່ງກວມເອົາ 11% ຂອງການຈ້າງງານທັງໝົດ ແລະ 22% ຂອງການຈ້າງງານໃນເຂດຕົວເມືອງ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການວ່າງງານຈຳນວນຫຼາຍ. ປະຊາຊົນຈຳນວນປະມານ 96,000 ຫາ 214,000 ຄົນຈະຕົກສູ່ຄວາມທຸກຍາກ ເຊິ່ງເປັນຜົນຈາກການແພ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19

5. ຕັ້ງແຕ່ພະຍາດດັ່ງກ່າວແພ່ລະບາດ, ມີແຮງງານລາວໃນຕ່າງປະເທດຫຼາຍກວ່າ 100,000 ຄົນເດີນທາງກັບປະເທດ ສົ່ງຜົນໃຫ້ສູນເສຍລາຍຮັບກັບປະເທດປະມານ 125 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ກະທົບລາຍຮັບຂອງຄອບຄົວ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊົນນະບົດ.

6. ຜົນກະທົບຂອງການລະບາດໂຄວິດ-19 ຈະເພີ່ມການຂາດດຸນງົບປະມານໃນປີ 2020 ລະຫວ່າງ 7.5 ຫາ 8.8% ຂອງຈີດີພີ (GDP), ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 5.1% ຂອງຈີດີພີໃນປີ 2019. ຜົນທີ່ຕາມມາກໍຄື ລະດັບໜີ້ສິນຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນລະຫວ່າງ 65 ຫາ 68% ຂອງຈີດີພີໃນປີ 2020, ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 59% ຂອງຈີດີພີ ໃນປີ 2019 ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດພັນທະໜີ້ສິນທີ່ສູງຂຶ້ນ.

7.ຂະແໜງການເງິນໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ວິກິດການໂຄວິດ-19 ພ້ອມກັບຄວາມບອບບາງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຂ້ອນຂ້າງສູງ. ອັດຕາສ່ວນເງິນກອງທຶນທັງໝົດຕໍ່ກັບຊັບສິນສ່ຽງ ຫຼຸດລົງຢ່າງຊັດເຈນ ຈາກ 18% ໃນປີ 2018 ເປັນ 12% ໃນປີ 2019. ໜີ້ທີ່ບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດລາຍໄດ້ ໃນທ້າຍເດືອນມີນາ 2020 ຍັງຢູ່ທີ່ 3%. ແນວໃດກໍຕາມ, ການຫຼຸດລົງຂອງການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານເສດຖະກິດເນື່ອງຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງລະດັບໜີ້ທີ່ບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດລາຍໄດ້ໃນລະດັບທີ່ສູງຂຶ້ນ ເຊິ່ງອາດຈະຍິ່ງສ້າງຄວາມອ່ອນແອໃຫ້ບັນຊີງົບດຸນຂອງທະນາຄານ ພ້ອມທັງຈຳກັດຖານະທາງການເງິນ ແລະ ການເຕີບໂຕອີກດ້ວຍ.

8. ທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດຂອງລາວຈະຂຶ້ນກັບຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງການລະບາດໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງມາດຕະການບັນເທົາທາງດ້ານເສດຖະກິດພາຍໃນປະເທດ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຂຶ້ນກັບຄວາມບໍ່ແນ່ນອນໃນລະດັບສູງ, ຄາດວ່າການເຕີບໂຕຈະກັບຄືນມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ໃນລະດັບ 4.5% ໃນໄລຍະ 2 ປີຂ້າງໜ້າ ພາຍໃຕ້ສະຖານະການທີ່ດີຂຶ້ນ. ແນວໃດກໍຕາມ ພາຍໃຕ້ສະຖານະການດ້ານລົບ, ການເຕີບໂຕຈະຢູ່ທີ່ 2.5% ໃນໄລຍະ 2 ປີຕໍ່ໜ້າ.

9. ທ່າອ່ຽງໃນໄລຍະກາງແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງທາງລົບ ເຊັ່ນ: ການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ທີ່ແກ່ຍາວ ແລະ/ຫຼື ຮ້າຍແຮງ ທັງໃນທົ່ວໂລກ, ພາກພື້ນ ຫຼື ພາຍໃນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ໜັກໜ່ວງຂຶ້ນດ້ວຍການຟື້ນໂຕທີ່ຊັກຊ້າຂອງຄູ່ຄ້າທີ່ສຳຄັນຂອງລາວ, ຄວາມທ້າທາຍດ້ານພັນທະໜີ້ສິນສາທາລະນະທີ່ສູງຂຶ້ນ, ເຫດການໄພທຳມະຊາດທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ກັບຂະແໜງການເອກະຊົນ ເຊິ່ງອາດສ້າງບັນຫາສະພາບຄ່ອງໃນທຸລະກິດ ແລະ ການຜິດສັນຍາ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ສະຖານະການດ້ານງົບປະມານທີ່ບອບບາງຢູ່ແລ້ວຍິ່ງຮຸນແຮງຂຶ້ນ ແລະ ຍິ່ງເພີ່ມຄວາມອ່ອນແອໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການເງິນ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : World Bank

ບໍລິສັດ ເບຍລາວ ຈຳກັດ ສຳເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງຄະນະພັກຮາກຖານ ພ້ອມເລືອກໄດ້ຄະນະພັກຊຸດໃໝ່

ບໍລິສັດ ເບຍລາວ ຈຳກັດ ສຳເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງຄະນະພັກຮາກຖານ ພ້ອມເລືອກໄດ້ຄະນະພັກຊຸດໃໝ່

ທ່ານເຄີຍສົງໄສບໍ່ວ່າ ເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງຮຽນເລກ?

ທ່ານເຄີຍສົງໄສບໍ່ວ່າ ເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງຮຽນເລກ?

ຖ້າບໍ່ມີເຊື້ອໄວຣັສ ໂລກຂອງເຮົາຈະເປັນແນວໃດ?

ຖ້າບໍ່ມີເຊື້ອໄວຣັສ ໂລກຂອງເຮົາຈະເປັນແນວໃດ?

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 2 ກໍລະກົດ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 2 ກໍລະກົດ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ການລະບາດຂອງຕັກກະແຕນຝູງໃຫຍ່ຢູ່ອາຟຣິກາ ແລະ ອິນເດຍ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລະບາດຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງລາວບໍ?

ການລະບາດຂອງຕັກກະແຕນຝູງໃຫຍ່ຢູ່ອາຟຣິກາ ແລະ ອິນເດຍ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລະບາດຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງລາວບໍ?

Life Coach ແມ່ນຫຍັງກັນແທ້ ແລະ ມັນສຳຄັນແນວໃດກັບຊີວິດຂອງເຈົ້າ?

Life Coach ແມ່ນຫຍັງກັນແທ້ ແລະ ມັນສຳຄັນແນວໃດກັບຊີວິດຂອງເຈົ້າ?

ໄຂປະເດັນ: ພົບໄວຣັດໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ສາຍພັນໃໝ່ຢູ່ຈີນ ເຊິ່ງຄ້າຍຄືໄວຣັດໄຂ້ຫວັດໝູທີ່ລະບາດໃນປີ 2009

ໄຂປະເດັນ: ພົບໄວຣັດໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ສາຍພັນໃໝ່ຢູ່ຈີນ ເຊິ່ງຄ້າຍຄືໄວຣັດໄຂ້ຫວັດໝູທີ່ລະບາດໃນປີ 2009

ອະນຸຍາດໃຫ້ຈັດແຂ່ງກີລາ ເປີດກາຊີໂນ ຈັດງານແຕ່ງດອງ ງານປະເພນີ ງານຊຸມນຸມ ໄດ້ແລ້ວ

ອະນຸຍາດໃຫ້ຈັດແຂ່ງກີລາ ເປີດກາຊີໂນ ຈັດງານແຕ່ງດອງ ງານປະເພນີ ງານຊຸມນຸມ ໄດ້ແລ້ວ

ຈັ່ງໃດນໍ? ໂອລິມປິກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນໃນປີໜ້າຈະເກີດ ຫຼື ບໍ່ ຫຼື ວ່າງານນີ້ຈະຖືກເລື່ອນອອກໄປອີກຄັ້ງ?

ຈັ່ງໃດນໍ? ໂອລິມປິກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນໃນປີໜ້າຈະເກີດ ຫຼື ບໍ່ ຫຼື ວ່າງານນີ້ຈະຖືກເລື່ອນອອກໄປອີກຄັ້ງ?

ໃສ່ໃຈໄດ້ແຕ່ມອງ... "ມອງ" ໃນນີ້ເປັນຄຳສັບພາສາລາວ ຫຼື ບໍ່? ເຮົາມີຄຳຕອບ

ໃສ່ໃຈໄດ້ແຕ່ມອງ... "ມອງ" ໃນນີ້ເປັນຄຳສັບພາສາລາວ ຫຼື ບໍ່? ເຮົາມີຄຳຕອບ

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ສະຫຼຸບມາດຕະການແກ້ໄຂກ່ຽວກັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ອັດຕາແລກປ່ຽນ ອັດຕາເງິນເຟີ້ ຂອງທະນາຄານກາງ

ສະຫຼຸບມາດຕະການແກ້ໄຂກ່ຽວກັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ອັດຕາແລກປ່ຽນ ອັດຕາເງິນເຟີ້ ຂອງທະນາຄານກາງ

ເລື່ອງ "ເມຍນ້ອຍ" ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຫຼິ້ນໆ ເຂົ້າໃຈບັນຫານີ້ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນຜ່ານຂໍ້ກຳນົດກົດໝາຍ

ເລື່ອງ "ເມຍນ້ອຍ" ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຫຼິ້ນໆ ເຂົ້າໃຈບັນຫານີ້ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນຜ່ານຂໍ້ກຳນົດກົດໝາຍ

ພາຮູ້ຈັກ "ອາວິແກນ" (Avigan) ຢາທີ່ຍີ່ປຸ່ນມອບໃຫ້ລາວເພື່ອໃຊ້ເປັນອາວຸດໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານໂຄວິດ-19

ພາຮູ້ຈັກ "ອາວິແກນ" (Avigan) ຢາທີ່ຍີ່ປຸ່ນມອບໃຫ້ລາວເພື່ອໃຊ້ເປັນອາວຸດໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານໂຄວິດ-19

ເຈົ້າຮູ້ບໍ່ວ່າ ໂລກກໍາລັງຈະຂາດແຄນ “ຊາຍ” ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້?

ເຈົ້າຮູ້ບໍ່ວ່າ ໂລກກໍາລັງຈະຂາດແຄນ “ຊາຍ” ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້?

ຍ້ອນຫຍັງການປູກຕົ້ນໄມ້ຈຶ່ງບໍ່ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນພາວະໂລກຮ້ອນໄດ້ສະເໝີໄປ?

ຍ້ອນຫຍັງການປູກຕົ້ນໄມ້ຈຶ່ງບໍ່ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນພາວະໂລກຮ້ອນໄດ້ສະເໝີໄປ?

ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ ຄວາມລໍ່າລວຍແບບໃໝ່ (New Rich) ແລະ ຄວາມລໍ່າລວຍແບບເກົ່າ (Old Rich)

ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ ຄວາມລໍ່າລວຍແບບໃໝ່ (New Rich) ແລະ ຄວາມລໍ່າລວຍແບບເກົ່າ (Old Rich)

ປະມວນພາບ ການນຳພັກ-ລັດ ຄົນດັງ ຊາວພຸດ ຮ່ວມພິທີສົ່ງສະການ ຍາທ່ານໃຫຍ່ ມະຫາງອນ ດຳຣົງບຸນ

ປະມວນພາບ ການນຳພັກ-ລັດ ຄົນດັງ ຊາວພຸດ ຮ່ວມພິທີສົ່ງສະການ ຍາທ່ານໃຫຍ່ ມະຫາງອນ ດຳຣົງບຸນ

ກາຍເປັນເສດຖີພຽງຂ້າມຄືນ! ຊາຍຊາວແທນຊາເນຍຮັບເງິນເບົາໆ 3.35 ລ້ານໂດລາ ຫຼັງຂຸດພົບອັນຍະມະນີຫາຍາກ

ກາຍເປັນເສດຖີພຽງຂ້າມຄືນ! ຊາຍຊາວແທນຊາເນຍຮັບເງິນເບົາໆ 3.35 ລ້ານໂດລາ ຫຼັງຂຸດພົບອັນຍະມະນີຫາຍາກ

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 25 ມິຖຸນາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 25 ມິຖຸນາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ