ວັນເສົາ ທີ 8 ພຶດສະພາ 2021

ຂ້ອຍສະກົດຖືກ ຫຼື ຍັງ? ລວມຄຳສັບພາສາລາວທີ່ຫຼາຍຄົນມັກຂຽນຜິດຢູ່ຕະຫຼອດ

ຂ້ອຍສະກົດຖືກ ຫຼື ຍັງ? ລວມຄຳສັບພາສາລາວທີ່ຫຼາຍຄົນມັກຂຽນຜິດຢູ່ຕະຫຼອດ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ພິມຜິດ ຜິດໃຜ? ໃນໂລກແຫ່ງການໃຊ້ພາສາໃນປັດຈຸບັນ ມັກພົບເຫັນການສະກົດຄຳທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເຊິ່ງນີ້ກະທົບຕໍ່ຮູບການສະກົດຄຳໃນໄລຍະຍາວ ບາງຄຳມີການສະກົດຜິດມາເປັນເວລາຍາວນານ ຈົນເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນເຂົ້າໃຈວ່າ ເຮີ້ຍ ນີ້ແລະແມ່ນຄຳທີ່ຖືກຕ້ອງ ເຄີຍສະກົດມາແບບນີ້ ຊິໃຫ້ປ່ຽນເປັນແບບອື່ນ ບໍ່ຍອມເດັດຂາດ!!

ໃຈເຢັນ ແລະ ສູດລົມຫາຍໃຈເຂົ້າເລິກໆໃຫ້ເຕັມປອດກ່ອນ. ແມ່ນຢູ່ວ່າຄວາມເຄີຍຊິນໃນການສະກົດຕາມໃຈເຮົາບໍ່ໄດ້ຂ້າໃຜຕາຍ ແຕ່ມັນຂ້າ "ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການສະກົດຄຳສັບພາສາລາວ" ໃຫ້ຕາຍໄປ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ພາສາຂອງເຮົາຢ່າງຮຸນແຮງ.

ຖ້າຢາກຮູ້ວ່າມີຄຳໃດແດ່ທີ່ເຮົາມັກສະກົດຜິດ ແລະ ຄຳທີ່ສະກົດຢ່າງຖືກຕ້ອງແມ່ນຄຳໃດ ຢ່າຊັກຊ້າ ຈັບສໍຈັບປຶ້ມຂຶ້ນມາ ແລ້ວໄປເບິ່ງນຳກັນເລີຍ.

ປະກົດ (ຜິດ)

ຄຳທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນ ປາກົດ ເຊິ່ງໝາຍເຖິງ ເຫັນຄັກ ຫຼື ແຈ່ມແຈ້ງ ເຊິ່ງຄຳນີ້ມີຮາກຄຳມາຈາກພາສາປາລີ "ປາກະຕະ". ຕໍ່ໄປເວລາຈະໃຊ້ຄຳນີ້ໃຫ້ຄິດເຫັນ ປາກົດ ທີ່ເປັນຊື່ຂອງປາຊະນິດໜຶ່ງ ບໍ່ມີເກັດ ຕົວກົມຫົວໃຫຍ່ມີງ່ຽງ ກໍໄດ້ ເພາະວ່າສະກົດແບບດຽວກັນ.

ສຳຫຼັບ (ຜິດ) ຄຳທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນ ສຳລັບ ແປວ່າ ເພື່ອ.

ສຳພັດ (ຜິດ) ຄຳທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນ ສຳຜັດ ແປວ່າ ການຊູນ ຫຼື ຕຳທີ່ພາໃຫ້ເກີດຄວາມຮູ້ສຶກ. ອີກຄວາມໝາຍໜຶ່ງແມ່ນ ຄວາມຄ່ອງກັນ.

ວັດທະນາທຳ (ຜິດ)

ໃຜຂຽນ ວັດທະນາທຳ ຈະຈັບມາຕີມື ເພາະຄຳທີ່ສະກົດຖືກແມ່ນ ວັດທະນະທຳ. ຈື່ໃຫ້ຂຶ້ນໃຈວ່າ ຄຳນີ້ບໍ່ມີສະຫຼະ ອາ.

ອານາຄົດ ອາວະກາດ ອານຸຊົນ ອານຸຍາດ ອານາໄມ ອານາຖາ ອາດີດ ອາໄພ ອາທິຖານ (ຜິດ)

ອານຸຊົນອານຸຍາດໃຫ້ຄົນອານາຖາເດີນທາງໄປໃນອາວະກາດເພື່ອຄົ້ນຫາຄວາມຈິງຂອງອານາຄົດ ກ່ອນທີ່ຈະອາທິຖານໃຫ້ແມ່ກັບມາອານາໄມ ແລະ ໃຫ້ອາໄພທີ່ເຮັດຜິດໃນອາດີດ. ຢຸດກ່ອນ! ຖ້າໃຜແຕ່ງປະໂຫຍກໂດຍໃຊ້ຄຳທີ່ຂຶ້ນຕົ້ນດ້ວຍ ອາ ແບບນີ້ ໃຫ້ປ່ຽນດ່ວນ ເພາະທັງໝົດນັ້ນແມ່ນສະກົດຜິດ. ທັງໝົດນັ້ນຄວນຂຶ້ນຕົ້ນດ້ວຍ ອະ ທັງໝົດ ແລະ ເຮົາສາມາດແປງປະໂຫຍກນີ້ໃຫ້ຖືກດັ່ງນີ້: ອະນຸຊົນອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນອະນາຖາເດີນທາງໄປໃນອະວະກາດເພື່ອຄົ້ນຫາຄວາມຈິງຂອງອະນາຄົດ ກ່ອນທີ່ຈະອະທິຖານໃຫ້ແມ່ກັບມາອະນາໄມ ແລະ ໃຫ້ອະໄພທີ່ເຮັດຜິດໃນອະດີດ.

ວິລະບຸລຸດ / ວິລະສະຕີ (ຜິດ) - ວີລະບຸລຸດ / ວີລະສະຕີ (ຖືກ). ຄຳວ່າ ວີລະ ແປວ່າ ຄວາມພຽນ ຄວາມກ້າຫານ. ວີລະບຸລຸດ ໝາຍເຖິງ ຜູ້ຊາຍທີ່ມີຄວາມກ້າຫານ.

ຫີນ (ຜິດ) - ຫິນ (ຖືກ) ໃນພາສາລາວບໍ່ມີຄຳທີ່ສະກົດວ່າ ຫີນ ສະນັ້ນ ຄຳນີ້ຈຶ່ງບໍ່ມີຄວາມໝາຍ.

ໝາກຮຸ່ງ (ຜິດ) ຄຳທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນ ໝາກຫຸ່ງ. ຢ່າສັ່ງ "ຕຳໝາກຮຸ່ງ" ຢ່າງເດັດຂາດ ເພາະອາດໄດ້ຕຳດອກໄຟມາແທນ.

ພັດຕະຄານ (ຜິດ) ຄຳທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນ ພັດຕາຄານ ເພາະຄຳນີ້ເປັນຄຳສົນທິ ຈາກຄຳວ່າ ພັດຕະ + ອາຄານ ເມື່ອມີການເຊື່ອມເຂົ້າກັນແລ້ວ ຈຶ່ງມີການປ່ຽນຮູບຂອງພະຍັນຊະນະ.

ພະຍຸ (ຜິດ) ຖ້າຕ້ອງການໃຊ້ໃນຄວາມໝາຍວ່າລົມແຮງ ຄຳທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນ ພາຍຸ. ສ່ວນຄຳວ່າ ພະຍຸ ຄວາມໝາຍແມ່ນ ພະຍາດຮ້າຍທີ່ເກີດແກ່ຄົນ ແລະ ສັດ ເຮັດໃຫ້ມີການຕາຍເທື່ອລະຫຼາຍໆ.

ໄຫວ້ອາໄລ (ຜິດ) ຄຳທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນ ໄວ້ອາໄລ ແປວ່າ ສະແດງຄວາມຄິດເຖິງຜູ້ທີ່ຈາກໄປ.

ຂໍ່ານັບ (ຜິດ) ຄຳທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນ "ຄຳນັບ" ເຊິ່ງແປວ່າ ສະແດງຄວາມເຄົາລົບໂດຍການກົ້ມຫົວລົງ.

ປັດໃຈ (ຜິດ) ຄຳທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນ ປັດໄຈ ເຊິ່ງມີຮາກຄຳສັບມາຈາກພາສາປາລີ "ປັດຈະຍະ". ພ້ອມນີ້ກໍມີຄຳສັບອີກຫຼາຍຄຳທີ່ມີຮາກຄຳມາຈາກພາສາປາລີ-ສັນສະກິດທີ່ເວລາຂຽນ ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ສະຫຼະ ໄx ບໍ່ແມ່ນ ໃx ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ລະວັງເປັນພິເສດ.

ໄຝ່ຝັນ (ຜິດ) ຄຳທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນ ໃຝ່ຝັນ.

ແລະ ຄຳອື່ນໆອີກຫຼາຍຄຳ.

ນີ້ເປັນພຽງບາງສ່ວນທີ່ເຮົານຳມາສະເໜີໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮູ້ ແລະ ນຳເອົາໄປປັບປຸງການຂຽນຂອງຕົນເອງໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງຫຼາຍຂຶ້ນ. ຖ້າຫາກໝູ່ເພື່ອນຍັງເຫັນວ່າມີຄຳສັບໃດທີ່ມັກພົບເຫັນການສະກົດຜິດ ກໍສາມາດນຳມາແບ່ງປັນສົນທະນານຳກັນໄດ້.

Advertisement Replay Ad
ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

ເສຍໃຈແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຄວາມຮູ້ພ້ອມ! ລວມຄຳສັບພາສາອັງກິດທີ່ກ່ຽວກັບ "ການຮ້ອງໄຫ້"

ເສຍໃຈແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຄວາມຮູ້ພ້ອມ! ລວມຄຳສັບພາສາອັງກິດທີ່ກ່ຽວກັບ "ການຮ້ອງໄຫ້"

ການໝັ້ນໝາຍ: ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ

ການໝັ້ນໝາຍ: ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ

ວິທີດູແລຮັກສານ້ອງສາວໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ເຮັດແບບນີ້ນ້ອງຈະແຮັບປີ້ແນ່ນອນ

ວິທີດູແລຮັກສານ້ອງສາວໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ເຮັດແບບນີ້ນ້ອງຈະແຮັບປີ້ແນ່ນອນ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ