ວັນເສົາ ທີ 4 ກໍລະກົດ 2020

ຂ້ອຍສະກົດຖືກ ຫຼື ຍັງ? ລວມຄຳສັບພາສາລາວທີ່ຫຼາຍຄົນມັກຂຽນຜິດຢູ່ຕະຫຼອດ

ຂ້ອຍສະກົດຖືກ ຫຼື ຍັງ? ລວມຄຳສັບພາສາລາວທີ່ຫຼາຍຄົນມັກຂຽນຜິດຢູ່ຕະຫຼອດ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ພິມຜິດ ຜິດໃຜ? ໃນໂລກແຫ່ງການໃຊ້ພາສາໃນປັດຈຸບັນ ມັກພົບເຫັນການສະກົດຄຳທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເຊິ່ງນີ້ກະທົບຕໍ່ຮູບການສະກົດຄຳໃນໄລຍະຍາວ ບາງຄຳມີການສະກົດຜິດມາເປັນເວລາຍາວນານ ຈົນເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນເຂົ້າໃຈວ່າ ເຮີ້ຍ ນີ້ແລະແມ່ນຄຳທີ່ຖືກຕ້ອງ ເຄີຍສະກົດມາແບບນີ້ ຊິໃຫ້ປ່ຽນເປັນແບບອື່ນ ບໍ່ຍອມເດັດຂາດ!!

ໃຈເຢັນ ແລະ ສູດລົມຫາຍໃຈເຂົ້າເລິກໆໃຫ້ເຕັມປອດກ່ອນ. ແມ່ນຢູ່ວ່າຄວາມເຄີຍຊິນໃນການສະກົດຕາມໃຈເຮົາບໍ່ໄດ້ຂ້າໃຜຕາຍ ແຕ່ມັນຂ້າ "ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການສະກົດຄຳສັບພາສາລາວ" ໃຫ້ຕາຍໄປ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ພາສາຂອງເຮົາຢ່າງຮຸນແຮງ.

ຖ້າຢາກຮູ້ວ່າມີຄຳໃດແດ່ທີ່ເຮົາມັກສະກົດຜິດ ແລະ ຄຳທີ່ສະກົດຢ່າງຖືກຕ້ອງແມ່ນຄຳໃດ ຢ່າຊັກຊ້າ ຈັບສໍຈັບປຶ້ມຂຶ້ນມາ ແລ້ວໄປເບິ່ງນຳກັນເລີຍ.

ປະກົດ (ຜິດ)

ຄຳທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນ ປາກົດ ເຊິ່ງໝາຍເຖິງ ເຫັນຄັກ ຫຼື ແຈ່ມແຈ້ງ ເຊິ່ງຄຳນີ້ມີຮາກຄຳມາຈາກພາສາປາລີ "ປາກະຕະ". ຕໍ່ໄປເວລາຈະໃຊ້ຄຳນີ້ໃຫ້ຄິດເຫັນ ປາກົດ ທີ່ເປັນຊື່ຂອງປາຊະນິດໜຶ່ງ ບໍ່ມີເກັດ ຕົວກົມຫົວໃຫຍ່ມີງ່ຽງ ກໍໄດ້ ເພາະວ່າສະກົດແບບດຽວກັນ.

ສຳຫຼັບ (ຜິດ) ຄຳທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນ ສຳລັບ ແປວ່າ ເພື່ອ.

ສຳພັດ (ຜິດ) ຄຳທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນ ສຳຜັດ ແປວ່າ ການຊູນ ຫຼື ຕຳທີ່ພາໃຫ້ເກີດຄວາມຮູ້ສຶກ. ອີກຄວາມໝາຍໜຶ່ງແມ່ນ ຄວາມຄ່ອງກັນ.

ວັດທະນາທຳ (ຜິດ)

ໃຜຂຽນ ວັດທະນາທຳ ຈະຈັບມາຕີມື ເພາະຄຳທີ່ສະກົດຖືກແມ່ນ ວັດທະນະທຳ. ຈື່ໃຫ້ຂຶ້ນໃຈວ່າ ຄຳນີ້ບໍ່ມີສະຫຼະ ອາ.

ອານາຄົດ ອາວະກາດ ອານຸຊົນ ອານຸຍາດ ອານາໄມ ອານາຖາ ອາດີດ ອາໄພ ອາທິຖານ (ຜິດ)

ອານຸຊົນອານຸຍາດໃຫ້ຄົນອານາຖາເດີນທາງໄປໃນອາວະກາດເພື່ອຄົ້ນຫາຄວາມຈິງຂອງອານາຄົດ ກ່ອນທີ່ຈະອາທິຖານໃຫ້ແມ່ກັບມາອານາໄມ ແລະ ໃຫ້ອາໄພທີ່ເຮັດຜິດໃນອາດີດ. ຢຸດກ່ອນ! ຖ້າໃຜແຕ່ງປະໂຫຍກໂດຍໃຊ້ຄຳທີ່ຂຶ້ນຕົ້ນດ້ວຍ ອາ ແບບນີ້ ໃຫ້ປ່ຽນດ່ວນ ເພາະທັງໝົດນັ້ນແມ່ນສະກົດຜິດ. ທັງໝົດນັ້ນຄວນຂຶ້ນຕົ້ນດ້ວຍ ອະ ທັງໝົດ ແລະ ເຮົາສາມາດແປງປະໂຫຍກນີ້ໃຫ້ຖືກດັ່ງນີ້: ອະນຸຊົນອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນອະນາຖາເດີນທາງໄປໃນອະວະກາດເພື່ອຄົ້ນຫາຄວາມຈິງຂອງອະນາຄົດ ກ່ອນທີ່ຈະອະທິຖານໃຫ້ແມ່ກັບມາອະນາໄມ ແລະ ໃຫ້ອະໄພທີ່ເຮັດຜິດໃນອະດີດ.

ວິລະບຸລຸດ / ວິລະສະຕີ (ຜິດ) - ວີລະບຸລຸດ / ວີລະສະຕີ (ຖືກ). ຄຳວ່າ ວີລະ ແປວ່າ ຄວາມພຽນ ຄວາມກ້າຫານ. ວີລະບຸລຸດ ໝາຍເຖິງ ຜູ້ຊາຍທີ່ມີຄວາມກ້າຫານ.

ຫີນ (ຜິດ) - ຫິນ (ຖືກ) ໃນພາສາລາວບໍ່ມີຄຳທີ່ສະກົດວ່າ ຫີນ ສະນັ້ນ ຄຳນີ້ຈຶ່ງບໍ່ມີຄວາມໝາຍ.

ໝາກຮຸ່ງ (ຜິດ) ຄຳທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນ ໝາກຫຸ່ງ. ຢ່າສັ່ງ "ຕຳໝາກຮຸ່ງ" ຢ່າງເດັດຂາດ ເພາະອາດໄດ້ຕຳດອກໄຟມາແທນ.

ພັດຕະຄານ (ຜິດ) ຄຳທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນ ພັດຕາຄານ ເພາະຄຳນີ້ເປັນຄຳສົນທິ ຈາກຄຳວ່າ ພັດຕະ + ອາຄານ ເມື່ອມີການເຊື່ອມເຂົ້າກັນແລ້ວ ຈຶ່ງມີການປ່ຽນຮູບຂອງພະຍັນຊະນະ.

ພະຍຸ (ຜິດ) ຖ້າຕ້ອງການໃຊ້ໃນຄວາມໝາຍວ່າລົມແຮງ ຄຳທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນ ພາຍຸ. ສ່ວນຄຳວ່າ ພະຍຸ ຄວາມໝາຍແມ່ນ ພະຍາດຮ້າຍທີ່ເກີດແກ່ຄົນ ແລະ ສັດ ເຮັດໃຫ້ມີການຕາຍເທື່ອລະຫຼາຍໆ.

ໄຫວ້ອາໄລ (ຜິດ) ຄຳທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນ ໄວ້ອາໄລ ແປວ່າ ສະແດງຄວາມຄິດເຖິງຜູ້ທີ່ຈາກໄປ.

ຂໍ່ານັບ (ຜິດ) ຄຳທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນ "ຄຳນັບ" ເຊິ່ງແປວ່າ ສະແດງຄວາມເຄົາລົບໂດຍການກົ້ມຫົວລົງ.

ປັດໃຈ (ຜິດ) ຄຳທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນ ປັດໄຈ ເຊິ່ງມີຮາກຄຳສັບມາຈາກພາສາປາລີ "ປັດຈະຍະ". ພ້ອມນີ້ກໍມີຄຳສັບອີກຫຼາຍຄຳທີ່ມີຮາກຄຳມາຈາກພາສາປາລີ-ສັນສະກິດທີ່ເວລາຂຽນ ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ສະຫຼະ ໄx ບໍ່ແມ່ນ ໃx ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ລະວັງເປັນພິເສດ.

ໄຝ່ຝັນ (ຜິດ) ຄຳທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນ ໃຝ່ຝັນ.

ແລະ ຄຳອື່ນໆອີກຫຼາຍຄຳ.

ນີ້ເປັນພຽງບາງສ່ວນທີ່ເຮົານຳມາສະເໜີໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮູ້ ແລະ ນຳເອົາໄປປັບປຸງການຂຽນຂອງຕົນເອງໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງຫຼາຍຂຶ້ນ. ຖ້າຫາກໝູ່ເພື່ອນຍັງເຫັນວ່າມີຄຳສັບໃດທີ່ມັກພົບເຫັນການສະກົດຜິດ ກໍສາມາດນຳມາແບ່ງປັນສົນທະນານຳກັນໄດ້.

Advertisement Replay Ad
ແຕ່ງໂຕແບບງ່າຍໆສະໄຕລ "ອານິຕ້າ" ຈັບຊຸດໃດມານຸ່ງກໍງາມໄດ້ ພາຍໃນ 5 ນາທີ!

ແຕ່ງໂຕແບບງ່າຍໆສະໄຕລ "ອານິຕ້າ" ຈັບຊຸດໃດມານຸ່ງກໍງາມໄດ້ ພາຍໃນ 5 ນາທີ!

ບົດຮຽນຊີວິດຈາກ Steve Jobs ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານລຸກຂຶ້ນສູ້ ແລະ ອອກຕາມຫາສິ່ງທີ່ທ່ານຮັກ

ບົດຮຽນຊີວິດຈາກ Steve Jobs ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານລຸກຂຶ້ນສູ້ ແລະ ອອກຕາມຫາສິ່ງທີ່ທ່ານຮັກ

ເຄັດລັບ ໄລຍະເວລາທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການອ່ານໜັງສື #ອ່ານແນວໃດໃຫ້ຈື່ໄດ້ໄວ

ເຄັດລັບ ໄລຍະເວລາທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການອ່ານໜັງສື #ອ່ານແນວໃດໃຫ້ຈື່ໄດ້ໄວ

ເຄີຍສົງໄສບໍ່ວ່າ ຕ້ອງເຮັດວຽກແນວໃດ ໄອເດຍຈິ່ງຈະ “ໂດດເດັ່ນ” ຄືເຂົາ?

ເຄີຍສົງໄສບໍ່ວ່າ ຕ້ອງເຮັດວຽກແນວໃດ ໄອເດຍຈິ່ງຈະ “ໂດດເດັ່ນ” ຄືເຂົາ?

ເຈົ້າບໍ່ມີທາງປະສົບຜົນສຳເລັດ ຫຼື ລໍ້າລວຍໄປໄດ້ໄກ ຖ້າຍັງເຮັດ 3 ສິ່ງນີ້

ເຈົ້າບໍ່ມີທາງປະສົບຜົນສຳເລັດ ຫຼື ລໍ້າລວຍໄປໄດ້ໄກ ຖ້າຍັງເຮັດ 3 ສິ່ງນີ້

ເປັນຫຍັງແມ່ຍິງຖືພາຈຶ່ງມັກປວດຂາ-ປັ້ນຂາ ແລະຈະຮັກສາແນວໃດດີ?

ເປັນຫຍັງແມ່ຍິງຖືພາຈຶ່ງມັກປວດຂາ-ປັ້ນຂາ ແລະຈະຮັກສາແນວໃດດີ?

ປາກມົດລູກເປີດແລ້ວ ລະດົນປານໃດຈຶ່ງຈະເກີດລູກ?

ປາກມົດລູກເປີດແລ້ວ ລະດົນປານໃດຈຶ່ງຈະເກີດລູກ?

ຊີວິດທີ່ສົມບູນແບບມີແທ້ບໍ່? ແລະ ເຮົາຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ຊີວິດຂອງເຮົາມີຄວາມສຸກ?

ຊີວິດທີ່ສົມບູນແບບມີແທ້ບໍ່? ແລະ ເຮົາຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ຊີວິດຂອງເຮົາມີຄວາມສຸກ?

ນອນພຽງ 6 ຊົ່ວໂມງຈະພຽງພໍຕໍ່ຮ່າງກາຍເຮົາແທ້ບໍ? ແຕ່ຖ້ານອນບໍ່ຫຼັບ ຈະເຮັດແນວໃດ?

ນອນພຽງ 6 ຊົ່ວໂມງຈະພຽງພໍຕໍ່ຮ່າງກາຍເຮົາແທ້ບໍ? ແຕ່ຖ້ານອນບໍ່ຫຼັບ ຈະເຮັດແນວໃດ?

ເຄັດລັບຄວາມຫຼໍ່-ງາມແບບຝ່າບາດອີກົນ ແລະ ຈອງແທອຶນ/ລູນ່າ ຈາກ The King: Eternal Monarch

ເຄັດລັບຄວາມຫຼໍ່-ງາມແບບຝ່າບາດອີກົນ ແລະ ຈອງແທອຶນ/ລູນ່າ ຈາກ The King: Eternal Monarch

ຢຸດທັກທ້ວງເລື່ອງຮ່າງກາຍ ແລ້ວຫັນມາທັກທາຍຢ່າງເໝາະສົມກັນດີກວ່າ

ຢຸດທັກທ້ວງເລື່ອງຮ່າງກາຍ ແລ້ວຫັນມາທັກທາຍຢ່າງເໝາະສົມກັນດີກວ່າ

ເສດຖະກິດເຈິພິດໂຄວິດ-19 ແບບນີ້ ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ຈະໄປຫາວຽກໄດ້ຢູ່ໃສເດນໍ?

ເສດຖະກິດເຈິພິດໂຄວິດ-19 ແບບນີ້ ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ຈະໄປຫາວຽກໄດ້ຢູ່ໃສເດນໍ?

ເວົ້າຄົນດຽວບໍ່ໄດ້ແມ່ນຜີບ້າ! ເພາະຜົນການສຶກສາພົບວ່າດີຕໍ່ສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ການເຮັດວຽກ

ເວົ້າຄົນດຽວບໍ່ໄດ້ແມ່ນຜີບ້າ! ເພາະຜົນການສຶກສາພົບວ່າດີຕໍ່ສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ການເຮັດວຽກ

"ໃຜຮ້ອງເພງໃນພາເຂົ້າ ຈະໄດ້ຜົວເຖົ້າເມຍແກ່" ເປັນຫຍັງຄືວ່າແບບນີ້? ນີ້ແມ່ນທີ່ມາຂອງສຸພາສິດນີ້

"ໃຜຮ້ອງເພງໃນພາເຂົ້າ ຈະໄດ້ຜົວເຖົ້າເມຍແກ່" ເປັນຫຍັງຄືວ່າແບບນີ້? ນີ້ແມ່ນທີ່ມາຂອງສຸພາສິດນີ້

ສາເຫດທີ່ຫຼຸດນໍ້າໜັກບໍ່ໄດ້ ເຮົາເຮັດບໍ່ໄດ້ແທ້ໆ ຫຼື ພຽງແຕ່ຍັງອົດທົນບໍ່ພໍ?

ສາເຫດທີ່ຫຼຸດນໍ້າໜັກບໍ່ໄດ້ ເຮົາເຮັດບໍ່ໄດ້ແທ້ໆ ຫຼື ພຽງແຕ່ຍັງອົດທົນບໍ່ພໍ?

5 ສິ່ງທີ່ເຮັດກັບພໍ່ແມ່ ແລ້ວຊີວິດຈະດີຂຶ້ນ

5 ສິ່ງທີ່ເຮັດກັບພໍ່ແມ່ ແລ້ວຊີວິດຈະດີຂຶ້ນ

ຄຳຖາມທີ່ຫຼາຍຄົນເບິ່ງຂ້າມ ນ້ຳໜັກຫຼຸດລົງເທົ່າກັບຈ່ອຍລົງ ແມ່ນແທ້ ຫຼື ບໍ່?

ຄຳຖາມທີ່ຫຼາຍຄົນເບິ່ງຂ້າມ ນ້ຳໜັກຫຼຸດລົງເທົ່າກັບຈ່ອຍລົງ ແມ່ນແທ້ ຫຼື ບໍ່?

ຢາກເກັ່ງອັງກິດຕ້ອງຟັງ! ແນະນຳ 6 Podcasts ທີ່ຈະຊ່ວຍພັດທະນາທັກສະພາສາອັງກິດຂອງເຈົ້າ

ຢາກເກັ່ງອັງກິດຕ້ອງຟັງ! ແນະນຳ 6 Podcasts ທີ່ຈະຊ່ວຍພັດທະນາທັກສະພາສາອັງກິດຂອງເຈົ້າ

ກິນ "ແຊວມອນດິບ" ແນວໃດໃຫ້ປອດໄພຕໍ່ສຸຂະພາບ?

ກິນ "ແຊວມອນດິບ" ແນວໃດໃຫ້ປອດໄພຕໍ່ສຸຂະພາບ?

ເຫັດອອກຫຼາຍເປັນຕາອອນຊອນ ກ່ອນຊື້ມາກິນໃຫ້ລະວັງ "ເຫັດເບື່ອ"

ເຫັດອອກຫຼາຍເປັນຕາອອນຊອນ ກ່ອນຊື້ມາກິນໃຫ້ລະວັງ "ເຫັດເບື່ອ"

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ