ວັນອາທິດ ທີ 18 ເມສາ 2021

ຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລ້ວມີອາການປ່ວຍ ຫຼື ບໍ່ນັ້ນ ອາດຂຶ້ນກັບພັນທຸກຳຂອງແຕ່ລະຄົນ

ຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລ້ວມີອາການປ່ວຍ ຫຼື ບໍ່ນັ້ນ ອາດຂຶ້ນກັບພັນທຸກຳຂອງແຕ່ລະຄົນ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ເຖິງວ່າທົ່ວໂລກຈະມີຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດ ແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 240,000 ຄົນ ແຕ່ນັກວິໄຈທາງການແພດຍັງຄົງຢັ້ງຢືນວ່າ 80% ຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອໄວຣັດໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່ນີ້ ຈະມີອາການບໍ່ສະບາຍພຽງເລັກນ້ອຍ ຫຼື ບໍ່ສະແດງອາການຂອງພະຍາດອອກມາໃຫ້ເຫັນ ເຮັດໃຫ້ເກີດຂໍ້ສົງໄສວ່າ ແມ່ນຫຍັງຄືປັດໄຈທີ່ກຳນົດວ່າໃຜຈະຖືກເຊື້ອໄວຣັດດັ່ງກ່າວນີ້ສົ່ງຜົນກະທົບໄດ້ຫຼາຍກວ່າກັນ.

ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກ BBC, ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເພດ ແລະ ໄວ ເປັນປັດໄຈສ່ວນໜຶ່ງທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ລະດັບຄວາມຮຸນແຮງຂອງອາການຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເຊິ່ງຜູ້ຊາຍມີທ່າອ່ຽງຈະເຈັບເປັນ ແລະ ເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າແມ່ຍິງ. ສ່ວນຄົນທີ່ມີອາຍຸສູງກໍມີທ່າອ່ຽງແບບດຽວກັນເມື່ອທຽບກັບເດັກນ້ອຍ ແລະ ຄົນໜຸ່ມສາວ. ແນວໃດກໍຕາມ ນັກວິທິຍາສາດເຊື່ອວ່າ ໜ້າຈະຍັງມີປັດໄຈອື່ນໆເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງນຳ ເຊັ່ນເລື່ອງຂອງ ພັນທຸກຳ.

ໜ້າສຸດ ທີມນັກວິໄຈຈາກ ຄິງ ຄໍເລັດ ລອນດອນ (KCL) ຂອງສະຫະຣາຊະອານາຈັກ ໄດ້ເປີຍແພ່ຜົນການສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນໃນຄັງເອກະສານວິຊາການແພດອອນລາຍ medRxiv.org ເຊິ່ງລະບຸວ່າ ປັດໄຈທາງພັນທຸກຳ ສາມາດໃຊ້ອະທິບາຍຄວາມແຕກຕ່າງໃນລັກສະນະຂອງອາການຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ຜູ້ຕິດເຊື້ອ ແຕ່ລະຄົນສະແດງອອກມາບໍ່ຄືກັນໄດ້ເຖິງ 50% ຂອງກໍລະນີທີ່ສຶກສາທັງໝົດ.

ມີການຕິດຕາມສຶກສາແຝດແທ້ ແລະ ແຝດທຽມທີ່ຕິດເຊື້ອຈຳນວນ 2,600 ຄູ່ ໂດຍໃຫ້ບັນດາຝາແຝດລາຍງານອາການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນແຕ່ລະມື້ໃຫ້ຮູ້ຜ່ານທາງແອັບພລິເຄຊັນ ເຮັດໃຫ້ທີມຜູ້ວິໄຈພົບວ່າ ແຝດແທ້ເຊິ່ງມີກຳມະຳພັນຄືກັນ 100% ມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະເກີດອາການເຈັບເປັນ ຫຼື ບໍ່ເກີດອາການເຈັບເປັນຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຊັ່ນກັນ. ຄວາມຄືກັນນີ້ຢູ່ໃນອັດຕາທີ່ສູງກວ່າ ເມື່ອທຽບກັບກຸ່ມແຝດທຽມເຊິ່ງມີພັນທຸກຳຄືກັນພຽງ 50% ເທົ່ານັ້ນ. ສະແງດວ່າມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ພັນທຸກຳຈະເປັນປັດໄຈກຳນົດຄວາມແຕກຕ່າງໃນເລື່ອງນີ້.

ແນວໃດກໍຕາມ ຜົນການວິໄຈຂອງ KCL ພົບອີກວ່າ ມີການສະແດງອອກຂອງອາການພະຍາດໂຄວິດ-19 ບາງຢ່າງເທົ່ານ້ັນ ທີ່ຖືກກຳນົດໂດຍອິດທິພົນຂອງພັນທຸກຳ ເຊັ່ນ: ອາການໄຂ້, ຖອກທ້ອງ, ເພີ້ ແລະ ສັບສົນ ຫຼື ສູນເສຍຄວາມສາມາດໃນການຮັບກິ່ນ-ລົດຊາດ. ໃນຂະນະທີ່ອາການເຊັ່ນ: ໄອ, ສຽງແຫ້ງ, ແໜ້ນໜ້າເອິກ, ປວດທ້ອງ ຫຼື ເບື່ອອາການ ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປັດໄຈທາງພັນທຸກຳແຕ່ຢ່າງໃດ.

ນອກຈາກງານວິໄຈຂ້າງເທິງແລ້ວ ຍັງມີຜົນການສຶກສາຫຼ້າສຸດອີກໜຶ່ງສະບັບທີ່ບົ່ງຊີ້ວ່າ ໜ່ວຍພັນທຸກຳ ຫຼື ຢີນທີ່ເປັນຕົວຄວບຄຸມການຜະລິດໂປຣຕີນ Human Leukocyte Antigen (HLA) ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ພູມຄຸ້ມກັນຮ່າງກາຍແນມເຫັນສິ່ງແປກປອມນັ້ນ ອາດເປັນຕົວກຳນົດວ່າຜູ້ຕິດເຊື້ອຄົນໃດຈະສະແດງອາການ ຫຼື ບໍ່ກໍເປັນໄດ້.

ທີມນັກວິໄຈຈາກມະຫາວິທະຍາໄລສຸຂະພາບ ແລະ ວິທະຍາສາດອໍຣິກອນ (OHSU) ຂອງສະຫະລັດກ່າວໃນລາຍງານທີ່ຕີພິມໃນວາລະສານ Virology ວ່າ ຢີນ HLA ໃນປະຊາກອນມະນຸດນັ້ນມີຢູ່ຫຼາຍແບບ ໂດຍແຕ່ລະຄົນມີຢີນຊະນິດນີ້ຕ່າງກັນອອກໄປ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຜະລິດໂປຣຕີນກວດຈັບສິ່ງແປກປອມໄດ້ຕ່າງຊະນິດກັນອອກໄປນຳ ສົ່ງຜົນໃຫ້ພູມຄຸ້ມກັນຂອງແຕ່ລະຄົນມີປະຕິກິລິຍາຕອບສະໜອງຕໍ່ເຊື້ອພະຍາດແຕ່ລະຊະນິດໄດ້ບໍ່ຄືກັນເລີຍ.

ຫາກຢີນ HLA ຂອງໃຜເປັນແບບທີ່ຜະລິດໂປຣຕີນເຊິ່ງຈັບກັບຕົວຮັບຂອງໄວຣັດໂຄວິດ-19 ໄດ້ດີ ກໍຈະມີພູມຕ້ານທານພະຍາດຫຼາຍກວ່າ ແລະ ກຳຈັດໄວຣັດອອກຈາກຮ່າງກາຍໄດ້ໄວກວ່າ ຈົນບໍ່ປາກົດອາການຂອງພະບາດໃຫ້ເຫັນ. ສ່ວນຄົນທີ່ມີຢີນຕົວນີ້ເປັນແບບທີ່ເອີ້ນວ່າ HLA-B*46:01 ມີຄວາມສ່ຽງວ່າພູມຄຸ້ມກັນຈະຜະລິດໂປຣຕີນທີ່ຈັບກັບຕົວຮັບຂອງໄວຣັດພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ໄວຣັດພະຍາດຊາ (SARS) ໄດ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ ຈຶ່ງຶາດເຈັບເປັນຮຸນແຮງໄດ້ຖ້າຕິດເຊື້ອ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : BBC

ພາບ : AFP

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

ເສຍໃຈແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຄວາມຮູ້ພ້ອມ! ລວມຄຳສັບພາສາອັງກິດທີ່ກ່ຽວກັບ "ການຮ້ອງໄຫ້"

ເສຍໃຈແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຄວາມຮູ້ພ້ອມ! ລວມຄຳສັບພາສາອັງກິດທີ່ກ່ຽວກັບ "ການຮ້ອງໄຫ້"

ການໝັ້ນໝາຍ: ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ

ການໝັ້ນໝາຍ: ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ

ວິທີດູແລຮັກສານ້ອງສາວໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ເຮັດແບບນີ້ນ້ອງຈະແຮັບປີ້ແນ່ນອນ

ວິທີດູແລຮັກສານ້ອງສາວໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ເຮັດແບບນີ້ນ້ອງຈະແຮັບປີ້ແນ່ນອນ

ຈົບມາໃໝ່ໆບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດວຽກຫຍັງດີຈຶ່ງຈະເໝາະກັບຕົວເອງທີ່ສຸດ? ບົດຄວາມນີ້ຊ່ວຍທ່ານໄດ້

ຈົບມາໃໝ່ໆບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດວຽກຫຍັງດີຈຶ່ງຈະເໝາະກັບຕົວເອງທີ່ສຸດ? ບົດຄວາມນີ້ຊ່ວຍທ່ານໄດ້

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ