ວັນເສົາ ທີ 6 ມິຖຸນາ 2020

ຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລ້ວມີອາການປ່ວຍ ຫຼື ບໍ່ນັ້ນ ອາດຂຶ້ນກັບພັນທຸກຳຂອງແຕ່ລະຄົນ

ຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລ້ວມີອາການປ່ວຍ ຫຼື ບໍ່ນັ້ນ ອາດຂຶ້ນກັບພັນທຸກຳຂອງແຕ່ລະຄົນ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ເຖິງວ່າທົ່ວໂລກຈະມີຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດ ແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 240,000 ຄົນ ແຕ່ນັກວິໄຈທາງການແພດຍັງຄົງຢັ້ງຢືນວ່າ 80% ຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອໄວຣັດໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່ນີ້ ຈະມີອາການບໍ່ສະບາຍພຽງເລັກນ້ອຍ ຫຼື ບໍ່ສະແດງອາການຂອງພະຍາດອອກມາໃຫ້ເຫັນ ເຮັດໃຫ້ເກີດຂໍ້ສົງໄສວ່າ ແມ່ນຫຍັງຄືປັດໄຈທີ່ກຳນົດວ່າໃຜຈະຖືກເຊື້ອໄວຣັດດັ່ງກ່າວນີ້ສົ່ງຜົນກະທົບໄດ້ຫຼາຍກວ່າກັນ.

ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກ BBC, ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເພດ ແລະ ໄວ ເປັນປັດໄຈສ່ວນໜຶ່ງທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ລະດັບຄວາມຮຸນແຮງຂອງອາການຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເຊິ່ງຜູ້ຊາຍມີທ່າອ່ຽງຈະເຈັບເປັນ ແລະ ເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າແມ່ຍິງ. ສ່ວນຄົນທີ່ມີອາຍຸສູງກໍມີທ່າອ່ຽງແບບດຽວກັນເມື່ອທຽບກັບເດັກນ້ອຍ ແລະ ຄົນໜຸ່ມສາວ. ແນວໃດກໍຕາມ ນັກວິທິຍາສາດເຊື່ອວ່າ ໜ້າຈະຍັງມີປັດໄຈອື່ນໆເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງນຳ ເຊັ່ນເລື່ອງຂອງ ພັນທຸກຳ.

ໜ້າສຸດ ທີມນັກວິໄຈຈາກ ຄິງ ຄໍເລັດ ລອນດອນ (KCL) ຂອງສະຫະຣາຊະອານາຈັກ ໄດ້ເປີຍແພ່ຜົນການສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນໃນຄັງເອກະສານວິຊາການແພດອອນລາຍ medRxiv.org ເຊິ່ງລະບຸວ່າ ປັດໄຈທາງພັນທຸກຳ ສາມາດໃຊ້ອະທິບາຍຄວາມແຕກຕ່າງໃນລັກສະນະຂອງອາການຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ຜູ້ຕິດເຊື້ອ ແຕ່ລະຄົນສະແດງອອກມາບໍ່ຄືກັນໄດ້ເຖິງ 50% ຂອງກໍລະນີທີ່ສຶກສາທັງໝົດ.

ມີການຕິດຕາມສຶກສາແຝດແທ້ ແລະ ແຝດທຽມທີ່ຕິດເຊື້ອຈຳນວນ 2,600 ຄູ່ ໂດຍໃຫ້ບັນດາຝາແຝດລາຍງານອາການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນແຕ່ລະມື້ໃຫ້ຮູ້ຜ່ານທາງແອັບພລິເຄຊັນ ເຮັດໃຫ້ທີມຜູ້ວິໄຈພົບວ່າ ແຝດແທ້ເຊິ່ງມີກຳມະຳພັນຄືກັນ 100% ມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະເກີດອາການເຈັບເປັນ ຫຼື ບໍ່ເກີດອາການເຈັບເປັນຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຊັ່ນກັນ. ຄວາມຄືກັນນີ້ຢູ່ໃນອັດຕາທີ່ສູງກວ່າ ເມື່ອທຽບກັບກຸ່ມແຝດທຽມເຊິ່ງມີພັນທຸກຳຄືກັນພຽງ 50% ເທົ່ານັ້ນ. ສະແງດວ່າມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ພັນທຸກຳຈະເປັນປັດໄຈກຳນົດຄວາມແຕກຕ່າງໃນເລື່ອງນີ້.

ແນວໃດກໍຕາມ ຜົນການວິໄຈຂອງ KCL ພົບອີກວ່າ ມີການສະແດງອອກຂອງອາການພະຍາດໂຄວິດ-19 ບາງຢ່າງເທົ່ານ້ັນ ທີ່ຖືກກຳນົດໂດຍອິດທິພົນຂອງພັນທຸກຳ ເຊັ່ນ: ອາການໄຂ້, ຖອກທ້ອງ, ເພີ້ ແລະ ສັບສົນ ຫຼື ສູນເສຍຄວາມສາມາດໃນການຮັບກິ່ນ-ລົດຊາດ. ໃນຂະນະທີ່ອາການເຊັ່ນ: ໄອ, ສຽງແຫ້ງ, ແໜ້ນໜ້າເອິກ, ປວດທ້ອງ ຫຼື ເບື່ອອາການ ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປັດໄຈທາງພັນທຸກຳແຕ່ຢ່າງໃດ.

ນອກຈາກງານວິໄຈຂ້າງເທິງແລ້ວ ຍັງມີຜົນການສຶກສາຫຼ້າສຸດອີກໜຶ່ງສະບັບທີ່ບົ່ງຊີ້ວ່າ ໜ່ວຍພັນທຸກຳ ຫຼື ຢີນທີ່ເປັນຕົວຄວບຄຸມການຜະລິດໂປຣຕີນ Human Leukocyte Antigen (HLA) ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ພູມຄຸ້ມກັນຮ່າງກາຍແນມເຫັນສິ່ງແປກປອມນັ້ນ ອາດເປັນຕົວກຳນົດວ່າຜູ້ຕິດເຊື້ອຄົນໃດຈະສະແດງອາການ ຫຼື ບໍ່ກໍເປັນໄດ້.

ທີມນັກວິໄຈຈາກມະຫາວິທະຍາໄລສຸຂະພາບ ແລະ ວິທະຍາສາດອໍຣິກອນ (OHSU) ຂອງສະຫະລັດກ່າວໃນລາຍງານທີ່ຕີພິມໃນວາລະສານ Virology ວ່າ ຢີນ HLA ໃນປະຊາກອນມະນຸດນັ້ນມີຢູ່ຫຼາຍແບບ ໂດຍແຕ່ລະຄົນມີຢີນຊະນິດນີ້ຕ່າງກັນອອກໄປ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຜະລິດໂປຣຕີນກວດຈັບສິ່ງແປກປອມໄດ້ຕ່າງຊະນິດກັນອອກໄປນຳ ສົ່ງຜົນໃຫ້ພູມຄຸ້ມກັນຂອງແຕ່ລະຄົນມີປະຕິກິລິຍາຕອບສະໜອງຕໍ່ເຊື້ອພະຍາດແຕ່ລະຊະນິດໄດ້ບໍ່ຄືກັນເລີຍ.

ຫາກຢີນ HLA ຂອງໃຜເປັນແບບທີ່ຜະລິດໂປຣຕີນເຊິ່ງຈັບກັບຕົວຮັບຂອງໄວຣັດໂຄວິດ-19 ໄດ້ດີ ກໍຈະມີພູມຕ້ານທານພະຍາດຫຼາຍກວ່າ ແລະ ກຳຈັດໄວຣັດອອກຈາກຮ່າງກາຍໄດ້ໄວກວ່າ ຈົນບໍ່ປາກົດອາການຂອງພະບາດໃຫ້ເຫັນ. ສ່ວນຄົນທີ່ມີຢີນຕົວນີ້ເປັນແບບທີ່ເອີ້ນວ່າ HLA-B*46:01 ມີຄວາມສ່ຽງວ່າພູມຄຸ້ມກັນຈະຜະລິດໂປຣຕີນທີ່ຈັບກັບຕົວຮັບຂອງໄວຣັດພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ໄວຣັດພະຍາດຊາ (SARS) ໄດ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ ຈຶ່ງຶາດເຈັບເປັນຮຸນແຮງໄດ້ຖ້າຕິດເຊື້ອ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : BBC

ພາບ : AFP

ວິທີປ່ຽນສານລາວເດີມມາເປັນແຄັບຊັ້ນ Facebook ແບບເກ໋ໆ

ວິທີປ່ຽນສານລາວເດີມມາເປັນແຄັບຊັ້ນ Facebook ແບບເກ໋ໆ

ເບື່ອບໍ່ກັບການດື່ມກາເຟແບບເກົ່າໆ? ມາທໍາຄວາມຮູ້ຈັກກັບວິທີການຊົງກາເຟດຳ 3ແບບ 3 ວິທີ 3 ລົດຊາດ

ເບື່ອບໍ່ກັບການດື່ມກາເຟແບບເກົ່າໆ? ມາທໍາຄວາມຮູ້ຈັກກັບວິທີການຊົງກາເຟດຳ 3ແບບ 3 ວິທີ 3 ລົດຊາດ

8 ເຄັດ (ບໍ່) ລັບທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທຸກຄົນເອົາຊະນະຄວາມໃຈຮ້າຍ

8 ເຄັດ (ບໍ່) ລັບທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທຸກຄົນເອົາຊະນະຄວາມໃຈຮ້າຍ

ຂ້ອຍສະກົດຖືກ ຫຼື ຍັງ? ລວມຄຳສັບພາສາລາວທີ່ຫຼາຍຄົນມັກຂຽນຜິດຢູ່ຕະຫຼອດ

ຂ້ອຍສະກົດຖືກ ຫຼື ຍັງ? ລວມຄຳສັບພາສາລາວທີ່ຫຼາຍຄົນມັກຂຽນຜິດຢູ່ຕະຫຼອດ

ຊີວິດຕ້ອງການສີຂຽວ! ລວມສາຍພັນຕົ້ນໄມ້ປະດັບທີ່ປູກໃນເຮືອນໄດ້ ພ້ອມວິທີບົວລະບັດຮັກສາ

ຊີວິດຕ້ອງການສີຂຽວ! ລວມສາຍພັນຕົ້ນໄມ້ປະດັບທີ່ປູກໃນເຮືອນໄດ້ ພ້ອມວິທີບົວລະບັດຮັກສາ

5 ແນວຄວາມຄິດທີ່ເຈົ້າຄວນເຝິກປະຕິບັດ ເພື່ອຮັບມືກັບເຫດການຕ່າງໆໄດ້ດີຂຶ້ນ

5 ແນວຄວາມຄິດທີ່ເຈົ້າຄວນເຝິກປະຕິບັດ ເພື່ອຮັບມືກັບເຫດການຕ່າງໆໄດ້ດີຂຶ້ນ

HOW TO ຮຽນພາສາຕ່າງປະເທດແນວໃດໃຫ້ໄດ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈໄວທີ່ສຸດ

HOW TO ຮຽນພາສາຕ່າງປະເທດແນວໃດໃຫ້ໄດ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈໄວທີ່ສຸດ

ຢາກເກັ່ງອັງກິດຕ້ອງອ່ານ! ລວມ 8 ເວັບໄຊທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເກັ່ງໄວຍາກອນພາສາອັງກິດຍິ່ງຂຶ້ນ

ຢາກເກັ່ງອັງກິດຕ້ອງອ່ານ! ລວມ 8 ເວັບໄຊທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເກັ່ງໄວຍາກອນພາສາອັງກິດຍິ່ງຂຶ້ນ

ກົດແຊເລີຍ! ແບບແຕ່ງຕາສຳລັບສາວເອເຊຍ 20 ລຸກໜ້າຮັກ ແຕ່ງງ່າຍໆ ໄດ້ທຸກລຸກ ທຸກໂອກາດ

ກົດແຊເລີຍ! ແບບແຕ່ງຕາສຳລັບສາວເອເຊຍ 20 ລຸກໜ້າຮັກ ແຕ່ງງ່າຍໆ ໄດ້ທຸກລຸກ ທຸກໂອກາດ

"ຂຸນກອງແລງ" ບລູລາກູນແຫ່ງຄຳມ່ວນ ກຽມ 30 ກວ່າກິດຈະກຳ ຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວໃນປີ 2021

"ຂຸນກອງແລງ" ບລູລາກູນແຫ່ງຄຳມ່ວນ ກຽມ 30 ກວ່າກິດຈະກຳ ຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວໃນປີ 2021

ເກືອບເຄິ່ງປີຫຼັງການແພ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ເຮົາຮູ້ຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບພະຍາດນີ້?

ເກືອບເຄິ່ງປີຫຼັງການແພ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ເຮົາຮູ້ຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບພະຍາດນີ້?

ເປີດເພງ-ຮ້ອງເພງສຽງດັງເນືອງນັນລົບກວນໂສດປະສາດ ນອນບໍ່ໄດ້ ໃຜຊ່ວຍໄດ້ແດ່?

ເປີດເພງ-ຮ້ອງເພງສຽງດັງເນືອງນັນລົບກວນໂສດປະສາດ ນອນບໍ່ໄດ້ ໃຜຊ່ວຍໄດ້ແດ່?

ພາກັນຮູ້ແລ້ວບໍ່? 10 ອັນດັບສັດທີ່ມີອາຍຸສັ້ນທີ່ສຸດໃນໂລກມີສັດໃດແດ່?

ພາກັນຮູ້ແລ້ວບໍ່? 10 ອັນດັບສັດທີ່ມີອາຍຸສັ້ນທີ່ສຸດໃນໂລກມີສັດໃດແດ່?

ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງປະສົບຄວາມສຳເລັດ? ນີ້ແມ່ນ 5 ເຄັດລັບທີ່ຄວນຮຽນຮູ້ຈາກ Taylor Swift ຖ້າຢາກເກັ່ງການຕະຫຼາດ

ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງປະສົບຄວາມສຳເລັດ? ນີ້ແມ່ນ 5 ເຄັດລັບທີ່ຄວນຮຽນຮູ້ຈາກ Taylor Swift ຖ້າຢາກເກັ່ງການຕະຫຼາດ

"ຢາສູບໄຟຟ້າ" ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຫຼື ນັ້ນເປັນພຽງເລ່ກົນຮູບແບບໃໝ່ຂອງບໍລິສັດຢາສູບ?

"ຢາສູບໄຟຟ້າ" ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຫຼື ນັ້ນເປັນພຽງເລ່ກົນຮູບແບບໃໝ່ຂອງບໍລິສັດຢາສູບ?

ຍຸງລາຍຫຼົບໄປ! ປະຕິບັດຫຼັກການ "5ປ" ສະກັດພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍຕັ້ງແຕ່ຫົວທີ

ຍຸງລາຍຫຼົບໄປ! ປະຕິບັດຫຼັກການ "5ປ" ສະກັດພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍຕັ້ງແຕ່ຫົວທີ

10 ສຳນວນອັງກິດທີ່ເຈົ້າຄວນໃຊ້ ເພື່ອເພີ່ມສະເໜ່ໃຫ້ຕົວເອງ

10 ສຳນວນອັງກິດທີ່ເຈົ້າຄວນໃຊ້ ເພື່ອເພີ່ມສະເໜ່ໃຫ້ຕົວເອງ

ຢຸດແຊພາບຜູ້ເສຍຊີວິດ ເພາະເປັນການກະທຳທີ່ບໍ່ໃຫ້ກຽດ ແລະ ຜິດກົດໝາຍ ໃຫ້ຄິດເຖິງ "ໃຈເຂົາໃຈເຮົາ"

ຢຸດແຊພາບຜູ້ເສຍຊີວິດ ເພາະເປັນການກະທຳທີ່ບໍ່ໃຫ້ກຽດ ແລະ ຜິດກົດໝາຍ ໃຫ້ຄິດເຖິງ "ໃຈເຂົາໃຈເຮົາ"

ໃສ່ "ຜ້າອັດປາກ-ດັງ" ອອກກຳລັງກາຍ ສ່ຽງອັອກຊີເຈນບໍ່ພຽງພໍ ປອດ-ຫົວໃຈເຮັດວຽກໜັກ

ໃສ່ "ຜ້າອັດປາກ-ດັງ" ອອກກຳລັງກາຍ ສ່ຽງອັອກຊີເຈນບໍ່ພຽງພໍ ປອດ-ຫົວໃຈເຮັດວຽກໜັກ

ຄົນລ້ຽງແມວຄວນລະວັງ! ງານວິໄຈເຜີຍໂຄວິດ-19 ສາມາດແພ່ໃນກຸ່ມແມວໄດ້ໄວ ແຕ່ບໍ່ສະແດງອາການ

ຄົນລ້ຽງແມວຄວນລະວັງ! ງານວິໄຈເຜີຍໂຄວິດ-19 ສາມາດແພ່ໃນກຸ່ມແມວໄດ້ໄວ ແຕ່ບໍ່ສະແດງອາການ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ