ວັນເສົາ ທີ 6 ມິຖຸນາ 2020

ຢາກປະສົບຜົນສຳເລັດຕ້ອງອ່ານ! ແນະນຳ 7 ວິທີ ທີ່ຄົນສຳເລັດສ່ວນຫຼາຍເຮັດຕ່າງຈາກຄົນອື່ນ

ຢາກປະສົບຜົນສຳເລັດຕ້ອງອ່ານ! ແນະນຳ 7 ວິທີ ທີ່ຄົນສຳເລັດສ່ວນຫຼາຍເຮັດຕ່າງຈາກຄົນອື່ນ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ເຮົາໄປຮູ້ຈັກ 7 ເຄັດລັບດີໆທີ່ຈະຊ່ວຍພັດທະນາວິທີຄິດໃຫ້ກ່າວໄປສູ້ຄວາມສຳເລັດກັນເລີຍ.

1 ຄົນປະສົບຄວາມສຳເລັດບໍ່ຄິດຫຼາຍເວລາທີ່ພວກເຂົາລົ້ມເຫຼວ:

ຄົນປະສົບຜົນສຳເລັດມັກເບິ່ງວ່າ ຄວາມລົ້ມເຫຼວ ຄືໂອກາດທີ່ໄຂໄປສູ່ການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ ດ້ວຍສະຕິປັນຍາທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເພາະມັນບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ເປັນບັນຫາຈົນເຖິງຂັ້ນຄິດຫຼາຍເກີນເຫດ. ເຮົາຈະສາມາດເອົາຊະນະຄວາມລົ້ມເຫຼວໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອເຮົາເຮັດຕົວໃຫ້ລຶ້ງເຄີຍກັບມັນ ແລ້ວພ້ອມຮຽນຮູ້ຈາກມັນນັ້ນເອງ.

2 ຄົນປະສົບຄວາມສຳເລັດຍອມຮັບໃນສິ່ງທີ່ເປັນ ແລະ ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການຈະເປັນ:

ຫາກທ່ານມີແຕ່ດູຖູກຕົນເອງ ທ່ານກໍຈະບໍ່ມີທາງລຸກຂຶ້ນແລ້ວກ້າວຕໍ່ໄປຂ້າງໜ້າໄດ້. ຄົນທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດຈະຮູ້ດີວ່າ ວິທີຄິດທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຄົນເຮົາມີຄື ການຍອມຮັບໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອງເປັນ ແລະ ທ່ານກໍບໍ່ຄວນມີຂໍ້ອ້າງໃດໆໃຫ້ກັບຕົວເອງນໍາ.

3 ຄົນປະສົບຄວາມສຳເລັດຮູ້ຈັກຕັ້ງເປົ້າໝາຍແລ້ວລົງມືເຮັດ:

ການມີຄວາມຝັນເປັນເລື່ອງທີ່ດີ ແຕ່ມັນຈະດີກວ່າຖ້າເຮົາມີຄວາມຝັນ ແລະ ເປົ້າໝາຍນຳ ເພາະເປົ້າໝາຍຈະເປັນສິ່ງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ບັນລຸຄວາມຝັນ ຄົນທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດຈະຕັ້ງເປົ້າໝາຍແລ້ວລົງມືເຮັດທັນທີ ແລະ ພວກເຂົາຈະບໍ່ຕັ້ງເປົ້າໝາຍທຳມະດາ ທີ່ງ່າຍຕໍ່ການໄຂ້ວຄວ້າ. ພວກເຂົາມັກຈະຕັ້ງໄວ້ສູງຫຼາຍ ແລະ ພວກເຂົາມັກຈະບໍ່ມີທາງຢຸດຈົນກວ່າພວກເຂົາຈະເຮັດມັນຈົນສຳເລັດ.

4 ຄົນປະສົບຄວາມສຳເລັດບໍ່ລໍຄອຍໂຊກຊະຕາ:

ພວກເຂົາຈະກຳນົດຊະຕາຊີວິດຕົນເອງຫຼາຍກ່ວາການນັ່ງຖ້າໂຊກຊະຕານັ້ນເຂົ້າມາຫາ. ທີ່ຈິງແລ້ວມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບທ່ານເລີຍວ່າເລືອກທີ່ຈະກຳນົດຊະຕາຊີວິດຕົວເອງ ຫຼື ປ່ອຍໃຫ້ໂຊກຊະຕາມາກຳນົດຊີວິດຂອງທ່ານ. ຄົນທີ່ບໍ່ຖ້າໂຊກຊະຕາກໍຖືວ່າເປັນຄົນທີ່ມີຈິດໃຈເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນຄົງຫຼາຍ ເພາະພວກເຂົາມີຄວາມກ້າທີ່ຈະກ້າວຕໍ່ໄປຕາມເສັ້ນທາງທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຖ້າໃຫ້ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຄວບຄຸມບໍ່ໄດ້ມາຊີ້ນຳທາງໃຫ້.

5 ຄົນປະສົບຄວາມສຳເລັດຈະບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ບັນຫາມາເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຕ້ອງອອກນອກລູ່ນອກທາງ:

ທັດສະນະຄະຕິທີ່ດີຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນຫົນທາງໃໝ່ໆໃນການແກ້ບັນຫາ ໂດຍບັນຫາທີ່ໃຫຍ່ກໍຄື ການທີ່ເຮົາເບິ່ງວ່າບັນຫານັ້ນເປັນຕົວບັນຫາສຳລັບເຮົາ. ຄົນປະສົບຜົນສຳເລັດຈະຮູ້ດີວ່າການທີ່ຈົດຈໍ່ກັບບັນຫາ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕາມມາອີກ. ແຕ່ຖ້າທ່ານໂຟກັສທີ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການແກ້ໄຂບັນຫານັ້ນ ທ່ານກໍຈະພົບຫົນທາງ ແລະ ໂອກາດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເຂົ້າມາໄດ້.

6 ຄົນປະສົບຜົນສຳເລັດມີຄວາມເດັດດ່ຽວ:

ຄົນທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຄົນທີ່ຕັດສິນໃຈຢ່າງສະຫຼາດ ພວກເຂົາຈະບໍ່ລັງເລ ຫຼື ເດົາໃຈຕົວເອງ ແລະ ຈະເລືອກໃນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນ ລວມທັງເລືອກທາງທີ່ດີທີສຸດທີ່ພວກເຂົາຮູ້, ແຕ່ຖ້າຫາກຜົນສຸດທ້າຍພວກເຂົາຕັດສິນໃຈຜິດພາດ ພວກເຂົາກໍຈະຮຽນຮູ້ຈາກມັນ ແລະ ຈະບໍ່ຮູ້ສຶກຜິດທີ່ໄດ້ຕັດສິນໃຈເຮັດລົງໄປ.

7 ຄົນປະສົບຜົນສຳເລັດຈະບໍ່ຢຸດຮຽນຮູ້:

ຫາກທ່ານຢາກຈະກ້າວໄປຂ້າງໜ້າໄປໃຫ້ໄດ້ໄກໆ ໃຫ້ທ່ານລອງນຳແນວຄິດ ໂຊຊິນ(shoshin) ມາໃຊ້ ຊຶ່ງເປັນແນວຄິດຂອງສາສະໜາພຸດນິກາຍ ທີ່ເວົ້າໃນເລື່ອງຂອງຈິດແຫ່ງຜູ້ເລີ່ມ, ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານຕ້ອງເຮັດຕົວໃຫ້ເໝືອນກັບຜູ້ທີ່ເລີ່ມໃໝ່ ເລີ່ມເປີດໃຈຮັບສິ່ງຕ່າງໆເຂົ້າມາ ພ້ອມໄປກັບການຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆ ໂດຍເປັນກາງ ແລະ ບໍ່ມີອະຄະຕິ, ເຖິງວ່າປະສົບການທີ່ຜ່ານມາຈະມີບົດຮຽນທີ່ສອນເຮົາແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ທ່ານກໍຄວນເຮັດໃຫ້ຕົນເອງໃຫ້ຄືກັບຟອງນໍ້າທີ່ດູດຊັບສິ່ງດີໆ ສິ່ງທີ່ມີປະໂຫຍດໃຫ້ກັບຕົວທ່ານເອງສະເໝີ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : Inc. , bzak

ວິທີປ່ຽນສານລາວເດີມມາເປັນແຄັບຊັ້ນ Facebook ແບບເກ໋ໆ

ວິທີປ່ຽນສານລາວເດີມມາເປັນແຄັບຊັ້ນ Facebook ແບບເກ໋ໆ

ເບື່ອບໍ່ກັບການດື່ມກາເຟແບບເກົ່າໆ? ມາທໍາຄວາມຮູ້ຈັກກັບວິທີການຊົງກາເຟດຳ 3ແບບ 3 ວິທີ 3 ລົດຊາດ

ເບື່ອບໍ່ກັບການດື່ມກາເຟແບບເກົ່າໆ? ມາທໍາຄວາມຮູ້ຈັກກັບວິທີການຊົງກາເຟດຳ 3ແບບ 3 ວິທີ 3 ລົດຊາດ

8 ເຄັດ (ບໍ່) ລັບທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທຸກຄົນເອົາຊະນະຄວາມໃຈຮ້າຍ

8 ເຄັດ (ບໍ່) ລັບທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທຸກຄົນເອົາຊະນະຄວາມໃຈຮ້າຍ

ຂ້ອຍສະກົດຖືກ ຫຼື ຍັງ? ລວມຄຳສັບພາສາລາວທີ່ຫຼາຍຄົນມັກຂຽນຜິດຢູ່ຕະຫຼອດ

ຂ້ອຍສະກົດຖືກ ຫຼື ຍັງ? ລວມຄຳສັບພາສາລາວທີ່ຫຼາຍຄົນມັກຂຽນຜິດຢູ່ຕະຫຼອດ

ຊີວິດຕ້ອງການສີຂຽວ! ລວມສາຍພັນຕົ້ນໄມ້ປະດັບທີ່ປູກໃນເຮືອນໄດ້ ພ້ອມວິທີບົວລະບັດຮັກສາ

ຊີວິດຕ້ອງການສີຂຽວ! ລວມສາຍພັນຕົ້ນໄມ້ປະດັບທີ່ປູກໃນເຮືອນໄດ້ ພ້ອມວິທີບົວລະບັດຮັກສາ

5 ແນວຄວາມຄິດທີ່ເຈົ້າຄວນເຝິກປະຕິບັດ ເພື່ອຮັບມືກັບເຫດການຕ່າງໆໄດ້ດີຂຶ້ນ

5 ແນວຄວາມຄິດທີ່ເຈົ້າຄວນເຝິກປະຕິບັດ ເພື່ອຮັບມືກັບເຫດການຕ່າງໆໄດ້ດີຂຶ້ນ

HOW TO ຮຽນພາສາຕ່າງປະເທດແນວໃດໃຫ້ໄດ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈໄວທີ່ສຸດ

HOW TO ຮຽນພາສາຕ່າງປະເທດແນວໃດໃຫ້ໄດ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈໄວທີ່ສຸດ

ຢາກເກັ່ງອັງກິດຕ້ອງອ່ານ! ລວມ 8 ເວັບໄຊທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເກັ່ງໄວຍາກອນພາສາອັງກິດຍິ່ງຂຶ້ນ

ຢາກເກັ່ງອັງກິດຕ້ອງອ່ານ! ລວມ 8 ເວັບໄຊທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເກັ່ງໄວຍາກອນພາສາອັງກິດຍິ່ງຂຶ້ນ

ກົດແຊເລີຍ! ແບບແຕ່ງຕາສຳລັບສາວເອເຊຍ 20 ລຸກໜ້າຮັກ ແຕ່ງງ່າຍໆ ໄດ້ທຸກລຸກ ທຸກໂອກາດ

ກົດແຊເລີຍ! ແບບແຕ່ງຕາສຳລັບສາວເອເຊຍ 20 ລຸກໜ້າຮັກ ແຕ່ງງ່າຍໆ ໄດ້ທຸກລຸກ ທຸກໂອກາດ

"ຂຸນກອງແລງ" ບລູລາກູນແຫ່ງຄຳມ່ວນ ກຽມ 30 ກວ່າກິດຈະກຳ ຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວໃນປີ 2021

"ຂຸນກອງແລງ" ບລູລາກູນແຫ່ງຄຳມ່ວນ ກຽມ 30 ກວ່າກິດຈະກຳ ຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວໃນປີ 2021

ເກືອບເຄິ່ງປີຫຼັງການແພ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ເຮົາຮູ້ຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບພະຍາດນີ້?

ເກືອບເຄິ່ງປີຫຼັງການແພ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ເຮົາຮູ້ຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບພະຍາດນີ້?

ເປີດເພງ-ຮ້ອງເພງສຽງດັງເນືອງນັນລົບກວນໂສດປະສາດ ນອນບໍ່ໄດ້ ໃຜຊ່ວຍໄດ້ແດ່?

ເປີດເພງ-ຮ້ອງເພງສຽງດັງເນືອງນັນລົບກວນໂສດປະສາດ ນອນບໍ່ໄດ້ ໃຜຊ່ວຍໄດ້ແດ່?

ພາກັນຮູ້ແລ້ວບໍ່? 10 ອັນດັບສັດທີ່ມີອາຍຸສັ້ນທີ່ສຸດໃນໂລກມີສັດໃດແດ່?

ພາກັນຮູ້ແລ້ວບໍ່? 10 ອັນດັບສັດທີ່ມີອາຍຸສັ້ນທີ່ສຸດໃນໂລກມີສັດໃດແດ່?

ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງປະສົບຄວາມສຳເລັດ? ນີ້ແມ່ນ 5 ເຄັດລັບທີ່ຄວນຮຽນຮູ້ຈາກ Taylor Swift ຖ້າຢາກເກັ່ງການຕະຫຼາດ

ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງປະສົບຄວາມສຳເລັດ? ນີ້ແມ່ນ 5 ເຄັດລັບທີ່ຄວນຮຽນຮູ້ຈາກ Taylor Swift ຖ້າຢາກເກັ່ງການຕະຫຼາດ

"ຢາສູບໄຟຟ້າ" ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຫຼື ນັ້ນເປັນພຽງເລ່ກົນຮູບແບບໃໝ່ຂອງບໍລິສັດຢາສູບ?

"ຢາສູບໄຟຟ້າ" ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຫຼື ນັ້ນເປັນພຽງເລ່ກົນຮູບແບບໃໝ່ຂອງບໍລິສັດຢາສູບ?

ຍຸງລາຍຫຼົບໄປ! ປະຕິບັດຫຼັກການ "5ປ" ສະກັດພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍຕັ້ງແຕ່ຫົວທີ

ຍຸງລາຍຫຼົບໄປ! ປະຕິບັດຫຼັກການ "5ປ" ສະກັດພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍຕັ້ງແຕ່ຫົວທີ

10 ສຳນວນອັງກິດທີ່ເຈົ້າຄວນໃຊ້ ເພື່ອເພີ່ມສະເໜ່ໃຫ້ຕົວເອງ

10 ສຳນວນອັງກິດທີ່ເຈົ້າຄວນໃຊ້ ເພື່ອເພີ່ມສະເໜ່ໃຫ້ຕົວເອງ

ຢຸດແຊພາບຜູ້ເສຍຊີວິດ ເພາະເປັນການກະທຳທີ່ບໍ່ໃຫ້ກຽດ ແລະ ຜິດກົດໝາຍ ໃຫ້ຄິດເຖິງ "ໃຈເຂົາໃຈເຮົາ"

ຢຸດແຊພາບຜູ້ເສຍຊີວິດ ເພາະເປັນການກະທຳທີ່ບໍ່ໃຫ້ກຽດ ແລະ ຜິດກົດໝາຍ ໃຫ້ຄິດເຖິງ "ໃຈເຂົາໃຈເຮົາ"

ໃສ່ "ຜ້າອັດປາກ-ດັງ" ອອກກຳລັງກາຍ ສ່ຽງອັອກຊີເຈນບໍ່ພຽງພໍ ປອດ-ຫົວໃຈເຮັດວຽກໜັກ

ໃສ່ "ຜ້າອັດປາກ-ດັງ" ອອກກຳລັງກາຍ ສ່ຽງອັອກຊີເຈນບໍ່ພຽງພໍ ປອດ-ຫົວໃຈເຮັດວຽກໜັກ

ຄົນລ້ຽງແມວຄວນລະວັງ! ງານວິໄຈເຜີຍໂຄວິດ-19 ສາມາດແພ່ໃນກຸ່ມແມວໄດ້ໄວ ແຕ່ບໍ່ສະແດງອາການ

ຄົນລ້ຽງແມວຄວນລະວັງ! ງານວິໄຈເຜີຍໂຄວິດ-19 ສາມາດແພ່ໃນກຸ່ມແມວໄດ້ໄວ ແຕ່ບໍ່ສະແດງອາການ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ