ວັນຈັນ ທີ 19 ເມສາ 2021

ລັດກໍານົດເງິນນະໂຍບາຍແກ່ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກຕາມການມອບໝາຍ ໄລຍະໂຄວິດ-19 ລະບາດ

ລັດກໍານົດເງິນນະໂຍບາຍແກ່ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກຕາມການມອບໝາຍ ໄລຍະໂຄວິດ-19 ລະບາດ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ກະຊວງການເງິນແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງເພີ່ມເຕີມ ສະບັບເລກທີ 0991/ກງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ 07 ເມສາ 2020, ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານສະເພາະວຽກງານປ້ອງກັນ,​ ຄວບຄຸມ ແລະ ຕອບໂຕ້ພະຍາດອັກເສບປອດ COVID-19, ເພື່ອກຳນົດອັດຕາເງິນນະໂຍບາຍໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຜູ້ເຂົ້າເຮັດວຽກປະຕິບັດວຽກຕາມການມອບໝາຍ ແລະ ອັດຕາຄົນເຈັບ ຫຼື ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ.

ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ຫົວໜ້າຄະນະສະເພາະກິດ ອອກຂໍ້ຕົກລົງເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານສະເພາະ ວຽກງານປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະຕອບໂຕ້ພະຍາດອັກເສບປອດ COVID-19 ເພື່ອກໍານົດການຄິດໄລ່ໃນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງບຸກຄະລາກອນ, ແພດໝໍ, ຊ່ຽວຊານ, ພະຍາບານ ຜູ້ທີ່ ເຮັດວຽກໃນສະຖານທີ່ບໍລິການປິ່ນປົວຄົນເຈັບພະຍາດອັກເສບປອດ COVID-19 ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງພາກລັດຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຈາກລັດຖະບານ, ຄະນະສະເພາະກິດ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.

ພະນັກງານທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ໄປປະຕິບັດວຽກງານສະເພາະກິດ (ຜູ້ທີ່ປະຈໍາການວຽກປົກກະຕິຢູ່ແລ້ວ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ຄິດໄລ່) ຢູ່ນອກສະຖານທີ່ (ປະຈໍາຢູ່ດ່ານສາກົນ, ລວມທັງດ່ານກວດລະຫວ່າງແຂວງ-ແຂວງ), ລວມທັງພະນັກງານ ໄປເຄື່ອນໄຫວ ສືບສວນ-ສອບສວນ, ກໍລະນີຄົນສົງໄສ ຄົນເຈັບ, ຕິດຕາມ-ກວດກາ ແລະ ໄປເຮັດວຽກນໍາຊຸມຊົນ ໃຫ້ຄິດໄລ່ ດັ່ງນີ້:

  • ການປະຕິບັດວຽກງານວັນລັດຖະການ ຄິດໄລ່ 30,000 ກີບ/ຄົນ/ວັນ; ການປະຕິບັດວຽກວັນພັກລັດຖະການ ຄິດໄລ່ 50,000 ກີບ/ຄົນ/ວັນ.

  • ກອງປະຊຸມຄະນະສະເພາະກິດ ເພື່ອສະກັດກັ້ນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ຕອບໂຕ້ ການລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດ COVID-19 ໃຫ້ຄິດໄລ່ ໂດຍປົກກະຕິ ຄິດໄລ່ ຄາອາຫານວ່າງ 10,000 ກີບ/ຄົນ/ວັນ; ວັນພັກລັດຖະການ ຄິດໄລ່ຄ່າອາຫານວ່າງ 10,000 ກີບ ແລະ ອາຫານທ່ຽງ 30,000 ກີບ/ຄົນ/ວັນ, ໂດຍໃຫ້ມີການຢັ້ງຢືນຈາກປະທານກອງປະຊຸມ ແລະ ຄິດໄລ່ໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີໜ້າຕົວຈົງເຂົ້າຮ່ວມເທົ່ານັ້ນ (ກໍລະນີ ການຈັດກອງປະຊຸມສະເພາະພາກເຊົ້າ ຫຼື ສະເພາະພາກບ່າຍ ທີ່ບໍ່ເປັນກອງປະຊຸມຕໍ່ເນື່ອງ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ຄິດໄລ່ຄ່າອາຫານທ່ຽງ);

  • ພະນັກງານ ທີ່ຖືກມອບໝາຍໄປຊ່ວຍທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ປະຕິບັດ ຕາມກໍານົດໝາຍການໃຊ້ຈ່າຍ ເລກທີ 4000/ກງ ໃນມາດຕາ 4 ຂໍ້ 4.1.1 ແຕ່ຖ້າມີເຮືອນພັກສະເພາະ ໃຫ້ຄິດໄລ່ແຕ່ອັດຕາກິນ, ສ່ວນຄ່າພັກເຊົາຈະບໍ່ໄດ້ຄິດໄລ່.
  • ສໍາລັບພະນັກງານ ແລະ ນັກວິຊາການ (ທີ່ມີການມອບຫມາຍສະເພາະ) ປະກອບມີພະນັກງານແພດໝໍ, ຊ່ຽວຊານ, ພະຍາບານ (ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ) ປະຕິບັດວຽກງານ ໂດຍກົງກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອ ຢູ່ໃນໂຮງໝໍ ຫຼື ສູນປິ່ນປົວ ທີ່ໄດ້ຮັບຮອງຈາກລັດຖະບານ (7 ວັນ) ຄິດໄລ່ 100,000 ກີບ/ຄົນ/ວັນ, ພາຍຫຼັງອອກປະຈໍາການ ແລະ ສືບຕໍ່ຕິດຕາມ (14 ວັນ) ຄິດໄລ່ 80,000 ກີບ/ຄົນ/ວັນ;

  • ພະນັກງານ ທີ່ເຮັດວຽກກັບການກວດວິເຄາະ, ເຊື້ອພະຍາດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ: ການປະຕິບັດວຽກງານວັນລັດຖະການ ຄິດໄລ່ 50,000 ກີບ/ຄົນ/ວັນ; ການປະຕິບັດວຽກນັ້ນພັກລັດຖະການ ຄິດໄລ່ 80,000 ກີບ/ຄົນ/ວັນ.

  • ສໍາລັບພະນັກງານແພດໝໍ, ພະຍາບານ, ພະນັກງານບໍານານ, ນັກສຶກສາຫຼັງມະຫາວິທະຍາໄລ ທີ່ຖືກເຊື້ອເຊີນມາຊ່ວຍສະເພາະ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້: ປະຕິບັດວຽກງານດອນກາງເວັນ ຄິດໄລ່ 50,000 ກີບ/ຄົນ/ຖ້ຽວຍາມ. ສະເພາະ ນັກສຶກສາ ຄຶດໄລ 30,000 ກີບ/ຄົນ/ຖ້ຽວຍາມ; ປະຕິບັດວຽກງານຕອນກາງຄືນ ຄິດໄລ່ 80,000 ກີບ/ຄົນ/ຖ້ຽວຍາມ, ສະເພາະ ນັກສຶກສາ ຄິດໄລ່ 50,000ກີບ/ຄົນ/ຖ້ຽວຍາມ.

  • ສໍາລັບຄົນເຈັບທີ່ຕິດເຊື້ອ ແຍກປ່ຽວ ແລະ ປິ່ນປົວ ຄິດໄລ່ຄ່າອາຫານ (ອັດຕາກືນ) 80,000 ກີບ/ຄົນ/ວັນ, ສ່ວນເຄື່ອງໃຊ້ສອຍປະຈໍາວັນ ທີ່ຈໍາເປັນ (ສະບູ, ຢ່າສະຜົມ, ແປງຖູແຂ້ວ ແລະ ອື່ນໆ) 50,000 ກີບ/ຄົນ/ຄັ້ງ;

  • ກໍລະນີສົງໄສຕິດເຊື້ອ, ມີການກັກຕົວຢູ່ສະຖານທີສຸນກັກກັນ ເຝົ້າລະວັງ ເພື່ອຕິດຕາມ ທີ່ລັດໄດ້ກໍານົດໄວ້ຄິດໄລ່ຄ່າອາຫານ 50,000 ກິບ/ຄົນ/ວັນ.

  • ພະນັກງານຮັບໃຊ້ໃນວຽກງານພົ່ນຢາຂ້າເຊື້ອ ແລະ ອະເຊື້ອ ນອກສະຖານທີ່ ຫຼື ຊຸມຊົນ ຄິດໄລ່ 40,000 ກີບ/ຄົນ/ວັນ.
Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ພາບ : AFP

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 8 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 8 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 5 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 5 ເມສາ 2021

ສຳນັກງານສົ່ງເສີມການຄ້າໃນຕ່າງປະເທດ ໜຸນ SME ເຈລະຈາຈັບຄູ່ຜູ້ຈຳໜ່າຍໃນລາວ ສ້າງເຄືອຂ່າຍຂະຫຍາຍການຄ້າ

ສຳນັກງານສົ່ງເສີມການຄ້າໃນຕ່າງປະເທດ ໜຸນ SME ເຈລະຈາຈັບຄູ່ຜູ້ຈຳໜ່າຍໃນລາວ ສ້າງເຄືອຂ່າຍຂະຫຍາຍການຄ້າ

ແອສຕຣາເຊເນກາ ຢືນຢັນ ບໍ່ພົບຫຼັກຖານຄວາມສ່ຽງພາວະເລືອດກ້າມຈາກການໃຊ້ວັກຊີນ

ແອສຕຣາເຊເນກາ ຢືນຢັນ ບໍ່ພົບຫຼັກຖານຄວາມສ່ຽງພາວະເລືອດກ້າມຈາກການໃຊ້ວັກຊີນ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 29 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 29 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 25 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 25 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ມີນາ 2021

ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນແດ່? ມີຫຍັງແດ່ທີ່ເຮົາຄວນຕ້ອງຮູ້?

ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນແດ່? ມີຫຍັງແດ່ທີ່ເຮົາຄວນຕ້ອງຮູ້?

ຫຼາຍຊາດໃຫຍ່ໃນເອີຣົບໂຈະການໃຫ້ວັກຊີນ "ແອສຕຣາເຊເນກາ" ຫຼັງພົບພາວະເລືອດກ້າມໃນຜູ້ຮັບວັກຊີນ

ຫຼາຍຊາດໃຫຍ່ໃນເອີຣົບໂຈະການໃຫ້ວັກຊີນ "ແອສຕຣາເຊເນກາ" ຫຼັງພົບພາວະເລືອດກ້າມໃນຜູ້ຮັບວັກຊີນ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 15 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 15 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 9 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 9 ມີນາ 2021

[LIVE UPDATE] ສະຫຼຸບຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ & ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ 2021

[LIVE UPDATE] ສະຫຼຸບຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ & ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 4 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 4 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 1 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 1 ມີນາ 2021

ເລື່ອງໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບ "ປາຂ່າ" ໂລມານໍ້າຈືດແຫ່ງແມ່ນໍ້າຂອງ ສາຍພັນທີ່ຖືກຄຸກຄາມຢ່າງໜັກ

ເລື່ອງໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບ "ປາຂ່າ" ໂລມານໍ້າຈືດແຫ່ງແມ່ນໍ້າຂອງ ສາຍພັນທີ່ຖືກຄຸກຄາມຢ່າງໜັກ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ກຸມພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ກຸມພາ 2021

ໃນມື້ທີ່ໂຄວິດກີດກັ້ນໄທ ແລະ ລາວ ຄົນໄທຈຶ່ງຜຸດໄອເດຍ "ຫຼວງພະບາງຈຳລອງ" ຢູ່ໃຈກາງບາງກອກ

ໃນມື້ທີ່ໂຄວິດກີດກັ້ນໄທ ແລະ ລາວ ຄົນໄທຈຶ່ງຜຸດໄອເດຍ "ຫຼວງພະບາງຈຳລອງ" ຢູ່ໃຈກາງບາງກອກ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 18 ກຸມພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 18 ກຸມພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 15 ກຸມພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 15 ກຸມພາ 2021

ຜົນຫວຍວັນທີ 4 ກຸມພາ 2021 ເລກ 6 5 4 3 2 1 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ຜົນຫວຍວັນທີ 4 ກຸມພາ 2021 ເລກ 6 5 4 3 2 1 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ