ວັນອາທິດ ທີ 7 ມິຖຸນາ 2020

ລັດກໍານົດເງິນນະໂຍບາຍແກ່ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກຕາມການມອບໝາຍ ໄລຍະໂຄວິດ-19 ລະບາດ

ລັດກໍານົດເງິນນະໂຍບາຍແກ່ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກຕາມການມອບໝາຍ ໄລຍະໂຄວິດ-19 ລະບາດ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ກະຊວງການເງິນແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງເພີ່ມເຕີມ ສະບັບເລກທີ 0991/ກງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ 07 ເມສາ 2020, ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານສະເພາະວຽກງານປ້ອງກັນ,​ ຄວບຄຸມ ແລະ ຕອບໂຕ້ພະຍາດອັກເສບປອດ COVID-19, ເພື່ອກຳນົດອັດຕາເງິນນະໂຍບາຍໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຜູ້ເຂົ້າເຮັດວຽກປະຕິບັດວຽກຕາມການມອບໝາຍ ແລະ ອັດຕາຄົນເຈັບ ຫຼື ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ.

ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ຫົວໜ້າຄະນະສະເພາະກິດ ອອກຂໍ້ຕົກລົງເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານສະເພາະ ວຽກງານປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະຕອບໂຕ້ພະຍາດອັກເສບປອດ COVID-19 ເພື່ອກໍານົດການຄິດໄລ່ໃນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງບຸກຄະລາກອນ, ແພດໝໍ, ຊ່ຽວຊານ, ພະຍາບານ ຜູ້ທີ່ ເຮັດວຽກໃນສະຖານທີ່ບໍລິການປິ່ນປົວຄົນເຈັບພະຍາດອັກເສບປອດ COVID-19 ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງພາກລັດຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຈາກລັດຖະບານ, ຄະນະສະເພາະກິດ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.

ພະນັກງານທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ໄປປະຕິບັດວຽກງານສະເພາະກິດ (ຜູ້ທີ່ປະຈໍາການວຽກປົກກະຕິຢູ່ແລ້ວ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ຄິດໄລ່) ຢູ່ນອກສະຖານທີ່ (ປະຈໍາຢູ່ດ່ານສາກົນ, ລວມທັງດ່ານກວດລະຫວ່າງແຂວງ-ແຂວງ), ລວມທັງພະນັກງານ ໄປເຄື່ອນໄຫວ ສືບສວນ-ສອບສວນ, ກໍລະນີຄົນສົງໄສ ຄົນເຈັບ, ຕິດຕາມ-ກວດກາ ແລະ ໄປເຮັດວຽກນໍາຊຸມຊົນ ໃຫ້ຄິດໄລ່ ດັ່ງນີ້:

  • ການປະຕິບັດວຽກງານວັນລັດຖະການ ຄິດໄລ່ 30,000 ກີບ/ຄົນ/ວັນ; ການປະຕິບັດວຽກວັນພັກລັດຖະການ ຄິດໄລ່ 50,000 ກີບ/ຄົນ/ວັນ.

  • ກອງປະຊຸມຄະນະສະເພາະກິດ ເພື່ອສະກັດກັ້ນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ຕອບໂຕ້ ການລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດ COVID-19 ໃຫ້ຄິດໄລ່ ໂດຍປົກກະຕິ ຄິດໄລ່ ຄາອາຫານວ່າງ 10,000 ກີບ/ຄົນ/ວັນ; ວັນພັກລັດຖະການ ຄິດໄລ່ຄ່າອາຫານວ່າງ 10,000 ກີບ ແລະ ອາຫານທ່ຽງ 30,000 ກີບ/ຄົນ/ວັນ, ໂດຍໃຫ້ມີການຢັ້ງຢືນຈາກປະທານກອງປະຊຸມ ແລະ ຄິດໄລ່ໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີໜ້າຕົວຈົງເຂົ້າຮ່ວມເທົ່ານັ້ນ (ກໍລະນີ ການຈັດກອງປະຊຸມສະເພາະພາກເຊົ້າ ຫຼື ສະເພາະພາກບ່າຍ ທີ່ບໍ່ເປັນກອງປະຊຸມຕໍ່ເນື່ອງ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ຄິດໄລ່ຄ່າອາຫານທ່ຽງ);

  • ພະນັກງານ ທີ່ຖືກມອບໝາຍໄປຊ່ວຍທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ປະຕິບັດ ຕາມກໍານົດໝາຍການໃຊ້ຈ່າຍ ເລກທີ 4000/ກງ ໃນມາດຕາ 4 ຂໍ້ 4.1.1 ແຕ່ຖ້າມີເຮືອນພັກສະເພາະ ໃຫ້ຄິດໄລ່ແຕ່ອັດຕາກິນ, ສ່ວນຄ່າພັກເຊົາຈະບໍ່ໄດ້ຄິດໄລ່.
  • ສໍາລັບພະນັກງານ ແລະ ນັກວິຊາການ (ທີ່ມີການມອບຫມາຍສະເພາະ) ປະກອບມີພະນັກງານແພດໝໍ, ຊ່ຽວຊານ, ພະຍາບານ (ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ) ປະຕິບັດວຽກງານ ໂດຍກົງກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອ ຢູ່ໃນໂຮງໝໍ ຫຼື ສູນປິ່ນປົວ ທີ່ໄດ້ຮັບຮອງຈາກລັດຖະບານ (7 ວັນ) ຄິດໄລ່ 100,000 ກີບ/ຄົນ/ວັນ, ພາຍຫຼັງອອກປະຈໍາການ ແລະ ສືບຕໍ່ຕິດຕາມ (14 ວັນ) ຄິດໄລ່ 80,000 ກີບ/ຄົນ/ວັນ;

  • ພະນັກງານ ທີ່ເຮັດວຽກກັບການກວດວິເຄາະ, ເຊື້ອພະຍາດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ: ການປະຕິບັດວຽກງານວັນລັດຖະການ ຄິດໄລ່ 50,000 ກີບ/ຄົນ/ວັນ; ການປະຕິບັດວຽກນັ້ນພັກລັດຖະການ ຄິດໄລ່ 80,000 ກີບ/ຄົນ/ວັນ.

  • ສໍາລັບພະນັກງານແພດໝໍ, ພະຍາບານ, ພະນັກງານບໍານານ, ນັກສຶກສາຫຼັງມະຫາວິທະຍາໄລ ທີ່ຖືກເຊື້ອເຊີນມາຊ່ວຍສະເພາະ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້: ປະຕິບັດວຽກງານດອນກາງເວັນ ຄິດໄລ່ 50,000 ກີບ/ຄົນ/ຖ້ຽວຍາມ. ສະເພາະ ນັກສຶກສາ ຄຶດໄລ 30,000 ກີບ/ຄົນ/ຖ້ຽວຍາມ; ປະຕິບັດວຽກງານຕອນກາງຄືນ ຄິດໄລ່ 80,000 ກີບ/ຄົນ/ຖ້ຽວຍາມ, ສະເພາະ ນັກສຶກສາ ຄິດໄລ່ 50,000ກີບ/ຄົນ/ຖ້ຽວຍາມ.

  • ສໍາລັບຄົນເຈັບທີ່ຕິດເຊື້ອ ແຍກປ່ຽວ ແລະ ປິ່ນປົວ ຄິດໄລ່ຄ່າອາຫານ (ອັດຕາກືນ) 80,000 ກີບ/ຄົນ/ວັນ, ສ່ວນເຄື່ອງໃຊ້ສອຍປະຈໍາວັນ ທີ່ຈໍາເປັນ (ສະບູ, ຢ່າສະຜົມ, ແປງຖູແຂ້ວ ແລະ ອື່ນໆ) 50,000 ກີບ/ຄົນ/ຄັ້ງ;

  • ກໍລະນີສົງໄສຕິດເຊື້ອ, ມີການກັກຕົວຢູ່ສະຖານທີສຸນກັກກັນ ເຝົ້າລະວັງ ເພື່ອຕິດຕາມ ທີ່ລັດໄດ້ກໍານົດໄວ້ຄິດໄລ່ຄ່າອາຫານ 50,000 ກິບ/ຄົນ/ວັນ.

  • ພະນັກງານຮັບໃຊ້ໃນວຽກງານພົ່ນຢາຂ້າເຊື້ອ ແລະ ອະເຊື້ອ ນອກສະຖານທີ່ ຫຼື ຊຸມຊົນ ຄິດໄລ່ 40,000 ກີບ/ຄົນ/ວັນ.
Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ພາບ : AFP

"ທ່ານໝໍນຸ້ຍ" ທຸ້ມເທກາຍ ແລະ ໃຈ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ສູ້ກັບໂຄວິດ-19

"ທ່ານໝໍນຸ້ຍ" ທຸ້ມເທກາຍ ແລະ ໃຈ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ສູ້ກັບໂຄວິດ-19

ສົມຫວັງ ໄຊສັກດີ ມືລະນາດວົງຕິ່ງນ່ອຍໆ ຄິດໄກກວ່າການຫຼິ້ນດົນຕີລາວເດີມ!

ສົມຫວັງ ໄຊສັກດີ ມືລະນາດວົງຕິ່ງນ່ອຍໆ ຄິດໄກກວ່າການຫຼິ້ນດົນຕີລາວເດີມ!

"ຂ້ອຍເຄີຍຖືກເຂົາເວົ້າໃຫ້ວ່າຂີ້ລ້າຍ" ເລື່ອງລາວການຖືກຂົ່ມເຫງ ບັນຫາທີ່ຝັງຮາກເລິກໃນສັງຄົມລາວ

"ຂ້ອຍເຄີຍຖືກເຂົາເວົ້າໃຫ້ວ່າຂີ້ລ້າຍ" ເລື່ອງລາວການຖືກຂົ່ມເຫງ ບັນຫາທີ່ຝັງຮາກເລິກໃນສັງຄົມລາວ

ບາງຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ຄູ່ຜົວເມຍຄວນຮູ້ ກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈໄປມີເລັກມີນ້ອຍ

ບາງຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ຄູ່ຜົວເມຍຄວນຮູ້ ກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈໄປມີເລັກມີນ້ອຍ

ຄວນຢຸດໄດ້ແລ້ວ ຄອມເມັ້ນ "ສົນໃຈເດີ" ຖ້າຢາກໄດ້ວຽກ ຢ່າເຮັດ!

ຄວນຢຸດໄດ້ແລ້ວ ຄອມເມັ້ນ "ສົນໃຈເດີ" ຖ້າຢາກໄດ້ວຽກ ຢ່າເຮັດ!

ລົດໜັກພາຂົວຫັກ: ຂົວນໍ້າພະນາຍ ບ້ານເກິນຫັກ ກະທົບການສັນຈອນ

ລົດໜັກພາຂົວຫັກ: ຂົວນໍ້າພະນາຍ ບ້ານເກິນຫັກ ກະທົບການສັນຈອນ

ຢາກເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກລາວຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ນີ້ແມ່ນທຸກຢ່າງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງຮູ້ໄວ້

ຢາກເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກລາວຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ນີ້ແມ່ນທຸກຢ່າງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງຮູ້ໄວ້

ທຸກຢ່າງທີ່ຜູ້ອອກແຮງງານຕ້ອງຮູ້ ກ່ຽວກັບມາດຕະການດ້ານແຮງງານໃນໄລຍະ ແລະ ຫຼັງການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19

ທຸກຢ່າງທີ່ຜູ້ອອກແຮງງານຕ້ອງຮູ້ ກ່ຽວກັບມາດຕະການດ້ານແຮງງານໃນໄລຍະ ແລະ ຫຼັງການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19

ນີ້ແມ່ນກົນໂກງຂອງແມ່ຫວຍອອນລາຍ ໃຊ້ຕົວະຕົ້ມເອົາເງິນຂອງລູກຫວຍຫຼາຍກວ່າ 1,500 ລ້ານກີບ

ນີ້ແມ່ນກົນໂກງຂອງແມ່ຫວຍອອນລາຍ ໃຊ້ຕົວະຕົ້ມເອົາເງິນຂອງລູກຫວຍຫຼາຍກວ່າ 1,500 ລ້ານກີບ

ສະຫຼຸບເຫດການ ຊາຍຜິວດຳຢູ່ສະຫະລັດເສຍຊີວິດຫຼັງຖືກຕຳຫຼວດຈັບກຸມ ຈົນກາຍເປັນກະແສໄປທົ່ວໂລກ

ສະຫຼຸບເຫດການ ຊາຍຜິວດຳຢູ່ສະຫະລັດເສຍຊີວິດຫຼັງຖືກຕຳຫຼວດຈັບກຸມ ຈົນກາຍເປັນກະແສໄປທົ່ວໂລກ

ໂຄວິດ-19 ມີຜົນກະທົບແນວໃດ ຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ?

ໂຄວິດ-19 ມີຜົນກະທົບແນວໃດ ຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ?

ເກີດເຫດ! ລີງອິນເດຍລັກຕົວຢ່າງເລືອດຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ພ້ອມທຳຮ້າຍເຈົ້າໜ້າທີ່

ເກີດເຫດ! ລີງອິນເດຍລັກຕົວຢ່າງເລືອດຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ພ້ອມທຳຮ້າຍເຈົ້າໜ້າທີ່

ນີ້ແມ່ນ 4 ກິດຈະກຳທີ່ສາມາດກັບມາເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຄືນ ຫຼັງຈາກທີ່ລັດຜ່ອນຜັນບາງມາດຕະການເພີ່ມ

ນີ້ແມ່ນ 4 ກິດຈະກຳທີ່ສາມາດກັບມາເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຄືນ ຫຼັງຈາກທີ່ລັດຜ່ອນຜັນບາງມາດຕະການເພີ່ມ

ສະຫະລັດກຽມຖອດຖອນສະຖານະພິເສດຂອງຮົງກົງ ຊີ້ບໍ່ເປັນອິດສະຫຼະຈາກຈີນອີກຕໍ່ໄປ

ສະຫະລັດກຽມຖອດຖອນສະຖານະພິເສດຂອງຮົງກົງ ຊີ້ບໍ່ເປັນອິດສະຫຼະຈາກຈີນອີກຕໍ່ໄປ

ສໍາເລັດແລ້ວ! ຫໍພຣະເມນ ອົງພຣະຍອດແກ້ວມະຫາສັງຄະສຸທັມມາທິບໍດີ ມະຫາງອນ ດຳຣົງບຸນ

ສໍາເລັດແລ້ວ! ຫໍພຣະເມນ ອົງພຣະຍອດແກ້ວມະຫາສັງຄະສຸທັມມາທິບໍດີ ມະຫາງອນ ດຳຣົງບຸນ

ທົ່ວປະເທດມີແຜນປູກຕົ້ນໄມ້ 5 ແສນກວ່າເບ້ຍ ໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ

ທົ່ວປະເທດມີແຜນປູກຕົ້ນໄມ້ 5 ແສນກວ່າເບ້ຍ ໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ປະກາດເລື່ອນຊັ້ນໃຫ້ນາຍທະຫານຊັ້ນພັນຕີຂຶ້ນພັນໂທ 323 ສະຫາຍ

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ປະກາດເລື່ອນຊັ້ນໃຫ້ນາຍທະຫານຊັ້ນພັນຕີຂຶ້ນພັນໂທ 323 ສະຫາຍ

ສູບຢາແບບໃດໃຫ້ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ? ເມື່ອນະວັດຕະກຳການສູບຢາແບບໃໝ່ ອາດບໍ່ໄດ້ປອດໄພຄືກັບທີ່ຄິດ

ສູບຢາແບບໃດໃຫ້ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ? ເມື່ອນະວັດຕະກຳການສູບຢາແບບໃໝ່ ອາດບໍ່ໄດ້ປອດໄພຄືກັບທີ່ຄິດ

ສວນສະໜຸກອາດບໍ່ສະໜຸກຄືຊື່ ເມື່ອຍີ່ປຸ່ນກຽມໃຫ້ເປີດອີກຄັ້ງ ແຕ່ຫ້າມ "ຮ້ອງ" ຂະນະຫຼິ້ນເຄື່ອງຫຼິ້ນ

ສວນສະໜຸກອາດບໍ່ສະໜຸກຄືຊື່ ເມື່ອຍີ່ປຸ່ນກຽມໃຫ້ເປີດອີກຄັ້ງ ແຕ່ຫ້າມ "ຮ້ອງ" ຂະນະຫຼິ້ນເຄື່ອງຫຼິ້ນ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ