ວັນສຸກ ທີ 29 ພຶດສະພາ 2020

ປີນີ້ ທະນາຄານໂລກ ປະເມີນເສດຖະກິດລາວ ຈະຂະຫຍາຍຕົວປະມານ 3.6%

ປີນີ້ ທະນາຄານໂລກ ປະເມີນເສດຖະກິດລາວ ຈະຂະຫຍາຍຕົວປະມານ 3.6%

ໄດ້ປະເມີນເສດຖະກິດອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊີຟິກ ຫຼື EAP ໃນປີ 2020 ຈະຖົດຖອຍມາຢູ່ໃນລະດັບ 2.1% ໃນກໍລະນີຖານ (ບໍ່ຮ້າຍແຮງ) ແລະ ຕິດລົບ 0.5% ໃນກໍລະນີວິກິດໂຄວິດ – 19 ເຮັ່ງຮ້າຍ, ທຽບໃສ່ຕົວເລກປະເມີນໃນປີ 2019 ເຊິ່ງຄາດຄະເນການຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ທີ່ 5.8%.

ການລະບາດຂອງໂຄວິດ – 19 ຈະດຶງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2020 ມາຢູ່ທີ່ລະດັບ 3.6% ໃນກໍລະນີບໍ່ເຮັ່ງຮ້າຍ ແລະ ອາດຂະຫຍາຍຕົວພຽງ 2.2% ໃນກໍລະນີເຮັ່ງຮ້າຍ, ແຕ່ກໍເຊື່ອວ່າໃນປີ 2021 ການຂະຫຍາຍຕົວຈະດີຂຶ້ນມາຢູ່ໃນລະດັບ 5.8%.

ທະນາຄານໂລກ ຍັງປະເມີນວ່າຂະແໜງບໍລິການຂອງ ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກ ໂດຍຈະຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ພຽງ 2.9% ຈາກລະດັບ 6.7% ໃນປີ 2019, ແຕ່ພາກກະສິກໍາຈະຂະຫຍາຍຕົວດີຂຶ້ນ ຈາກປີຜ່ານມາຢູ່ໃນລະດັບ 2.9%.

ບົດລາຍງານເສດຖະກິດຂອງທະນາຄານໂລກ ສໍາລັບພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊີຟິກ ສະບັບເດືອນເມສາ  2020 ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ "ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊີຟິກ ໃນໄລຍະການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ – 19" ມີຄໍາເຫັນວ່າ: ບັນດາປະເທດຕ່າງໆຕ້ອງດໍາເນີນການຢ່າງທັນທີທັນໃດ  ເຊິ່ງລວມທັງການລົງທຶນສຸກເສີນຮີບດ່ວນເພື່ອສ້າງຄວາມສາມາດດ້ານການປິ່ນປົວ ແລະ ສ້າງມາດຕະການດ້ານນະໂຍບາຍການເງິນແບບມີເປົ້າໝາຍສະເພາະ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນບາງຜົນກະທົບສະເພາະໜ້າ.

ທ່າມກາງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ ການຄາດຄະເນການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດໃຫ້ແມ່ນຢໍາຖືເປັນເລື່ອງຍາກ. ສະນັ້ນ, ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ຈຶ່ງສະເໜີທັງກໍລະນີຖານ ແລະ ກໍລະນີຮ້າຍແຮງຂອງຜົນການຄາດຄະເນ ໂດຍຄາດຄະເນວ່າການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດໃນພາກພື້ນ EAP ທີ່ກໍາລັງພັດທະນາ. ສໍາລັບປີ 2020 ຄາດວ່າຈະຫຼຸດລົງມາຢູ່ໃນລະດັບ 2.1% ໃນກໍລະນີຖານ ແລະ ຕິດລົບ 0.5% ໃນກໍລະນີເຮັ່ງຮ້າຍ ເຊິ່ງຫຼຸດຈາກການຄາດຄະເນໄວ້ເມື່ອປີ 2019 ທີ່ລະດັບ 5.8%.

ສ່ວນເສດຖະກິດຂອງປະເທດຈີນ ສໍາລັບປີ 2020 ຈະຫຼຸດລົງເປັນ 2.3% ໃນກໍລະນີຖານ ແລະ 0.1% ໃນກໍລະນີເຮັ່ງຮ້າຍ ເຊິ່ງຫຼຸດລົງຈາກ 6.1% ຕາມຕົວເລກຄາດຄະເນໃນປີ 2019.

ການກະທົບຈາກພະຍາດໂຄວິດ – 19 ຍັງຈະສົ່ງຜົນຮຸນແຮງຕໍ່ຄວາມທຸກຍາກ ເຊິ່ງບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ ປະເມີນໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ພາຍໃຕ້ສົມມຸດຖານການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດໃນກໍລະນີຖານ, ປະຊາກອນໃນພາກພື້ນເກືອບ 24 ລ້ານຄົນ ຈະບໍ່ສາມາດຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກໄດ້ໃນປີ 2020, ຖ້າທຽບໃສ່ກໍລະນີທີ່ບໍ່ເກີດການແຜ່ລະບາດໃນວົງກວ້າງຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ ( ໂດຍນໍາໃຊ້ເສັ້ນຄວາມທຸກຍາກ 5,50 ໂດລາຕໍ່ມື້ ).

ຖ້າສະພາບເສດຖະກິດຫາກເສື່ອມໂຊມລົງໄປກວ່ານີ້ແມ່ນຈະຕົກໃນກໍລະນີເຮັ່ງຮ້າຍ ຄື: ຕົວເລກຄົນທຸກຍາກຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 11 ລ້ານຄົນ,  ກ່ອນການຄາດຄະເນໃນຄັ້ງນີ້ປະເມີນກັນວ່າໃນທົ່ວພາກພື້ນ 35 ລ້ານຄົນ ຈະສາມາດຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກໄດ້ໃນປີ 2020 ເຊິ່ງລວມທັງ 25 ລ້ານຄົນ ໂດຍສະເພາະແຕ່ໃນປະເທດຈີນ ພຽງປະເທດດຽວ.

ທ່ານ ອາດິເທຍ ມັດໂຕ ຫົວໜ້ານັກເສດຖະເສດປະຈໍາພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊີຟິກຂອງທະນາຄານໂລກ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ນອກຈາກການເອົາຈິງເອົາຈັງໃນສ່ວນມາດຕະການພາຍໃນແລ້ວ ການຮັດແໜ້ນການຮ່ວມມືສາກົນຖືເປັນວັກຊີນທີ່ມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍສຸດຕໍ່ໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ດັ່ງກ່າວນີ້, ປະເທດຕ່າງໆໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊີຟິກ ແລະ ພາກພື້ນອື່ນໆໃນໂລກ ຕ້ອງຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈພ້ອມກັນຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດດັ່ງກ່າວ, ສືບຕໍ່ເປີດກວ້າງທາງການຄ້າ ແລະ ປະສານນະໂຍບາຍເສດຖະກິດມະຫາພາກ ”.

ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຮັດແໜ້ນການຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ສ້າງການຮ່ວມມືລົງທຶນລະຫວ່າງລັດ ແລະ ເອກະຊົນແບບຂ້າມແດນໃນຮູບແບບໃໝ່ ເພື່ອເພີ່ມທະວີການຜະລິດ ແລະ ການສະໜອງວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ບໍລິການທາງດ້ານການແພດໃນໄລຍະທີ່ມີພະຍາດລະບາດວົງກວ້າງຄືເຊັ່ນນີ້ ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເງິນພາຍຫຼັງທີ່ການລະບາດສະຫງົບລົງ.

ສໍາຄັນທີ່ສຸດຄວນຮັກສານະໂຍບາຍການຄ້າແບບເປີດກວ້າງ ເພື່ອໃຫ້ວັດຖຸອຸປະກອນທາງການແພດ ແລະ ດ້ານອື່ນໆຍັງສາມາດສະໜອງໃຫ້ທຸກໆປະເທດໄດ້ ກໍຄືການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ການຟື້ນຟູທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງພາກພື້ນເປັນໄປຢ່າງວ່ອງໄວ.

ອີກຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ແມ່ນຕ້ອງອໍານວຍ ຄວາມສະດວກໃຫ້ຄົວເຮືອນເຂົ້າເຖິງສິນເຊື່ອຊ່ວຍການຊົມໃຊ້ຄົວເຮືອນ ແລະ ຊ່ວຍບັນດາທຸລະກິດໃຫ້ຢູ່ລອດທ່າມກາງການກະທົບສະເພາະໜ້າ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ອີງໃສ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງວິກິດທີ່ອາດຈະແກ່ຍາວ ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວໄດ້ເນັ້ນໜັກຄວາມຈໍາເປັນໃນການເສີມມາດຕະການເຫຼົ່ານີ້ດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງດ້ານລະບຽບການ ຫຼື ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ເວົ້າສະເພາະຫຼາຍປະເທດໃນ EAP ແບກຫາບພາລະໜີ້ສິນຂອງພາກທຸລະກິດ ແລະ ໜີ້ສິນຄົວເຮືອນສູງຢູ່ແລ້ວ. ສໍາລັບປະເທດທີ່ທຸກກວ່ານັ້ນການປົດໜີ້ສິນຖືເປັນສິ່ງຈໍາເປັນ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດສຸມຊັບພະຍາກອນອັນສໍາຄັນທີ່ສຸດເຂົ້າໃສ່ການຄຸ້ມຄອງຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະສາທາລະນະສຸກທີ່ເກີດຈາກພະຍາດລະບາດວົງກວ້າງນີ້.

 

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ສູບຢາແບບໃດໃຫ້ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ? ເມື່ອນະວັດຕະກຳການສູບຢາແບບໃໝ່ ອາດບໍ່ໄດ້ປອດໄພຄືກັບທີ່ຄິດ

ສູບຢາແບບໃດໃຫ້ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ? ເມື່ອນະວັດຕະກຳການສູບຢາແບບໃໝ່ ອາດບໍ່ໄດ້ປອດໄພຄືກັບທີ່ຄິດ

ສວນສະໜຸກອາດບໍ່ສະໜຸກຄືຊື່ ເມື່ອຍີ່ປຸ່ນກຽມໃຫ້ເປີດອີກຄັ້ງ ແຕ່ຫ້າມ "ຮ້ອງ" ຂະນະຫຼິ້ນເຄື່ອງຫຼິ້ນ

ສວນສະໜຸກອາດບໍ່ສະໜຸກຄືຊື່ ເມື່ອຍີ່ປຸ່ນກຽມໃຫ້ເປີດອີກຄັ້ງ ແຕ່ຫ້າມ "ຮ້ອງ" ຂະນະຫຼິ້ນເຄື່ອງຫຼິ້ນ

ປໍ້ານໍ້າມັນປິດໄວ ຍ້ອນນໍ້າມັນໝົດແທ້ ຫຼື ເປັນ "ການກັກຕຸນສິນຄ້າ"?

ປໍ້ານໍ້າມັນປິດໄວ ຍ້ອນນໍ້າມັນໝົດແທ້ ຫຼື ເປັນ "ການກັກຕຸນສິນຄ້າ"?

ຫຼື ນີ້ຄືຄວາມຫວັງຂອງມວນມະນຸດ? ເປີດລາຍຊື່ຢາທີ່ເຊື່ອວ່າມີສັກກະຍະພາບໃນການປິ່ນປົວ COVID-19 ໄດ້

ຫຼື ນີ້ຄືຄວາມຫວັງຂອງມວນມະນຸດ? ເປີດລາຍຊື່ຢາທີ່ເຊື່ອວ່າມີສັກກະຍະພາບໃນການປິ່ນປົວ COVID-19 ໄດ້

ແຈ້ງປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນໃນທົ່ວປະເທດ ມີຜົນ 28 ພຶດສະພາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ

ແຈ້ງປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນໃນທົ່ວປະເທດ ມີຜົນ 28 ພຶດສະພາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ

ຢາ "ໄຮດຣອກຊີຄລໍໂຣຄວິນ" ທີ່ໃຊ້ທົດລອງປິ່ນປົວຄົນເຈັບໂຄວິດ-19 ຖືກສັ່ງໂຈະນຳໃຊ້ໂດຍ WHO

ຢາ "ໄຮດຣອກຊີຄລໍໂຣຄວິນ" ທີ່ໃຊ້ທົດລອງປິ່ນປົວຄົນເຈັບໂຄວິດ-19 ຖືກສັ່ງໂຈະນຳໃຊ້ໂດຍ WHO

ປະຊາຊົນ​ຈຳນວນໜຶ່ງ​ບໍ່​ຍອມຮັບ​ຄ່າ​ຊົດ​ເຊີຍຈາກໂຄງການ​ກໍ່ສ້າງ​ທາງ​ດ່ວນ ໝາຍ​ເລກ 1

ປະຊາຊົນ​ຈຳນວນໜຶ່ງ​ບໍ່​ຍອມຮັບ​ຄ່າ​ຊົດ​ເຊີຍຈາກໂຄງການ​ກໍ່ສ້າງ​ທາງ​ດ່ວນ ໝາຍ​ເລກ 1

ແຮງງານໃນລະບົບປະກັນສັງຄົມເຮ! ລັດເຫັນດີໃຫ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນອຸດໜູນວ່າງງານແລ້ວ

ແຮງງານໃນລະບົບປະກັນສັງຄົມເຮ! ລັດເຫັນດີໃຫ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນອຸດໜູນວ່າງງານແລ້ວ

ໂຄວິດ-19: ໂລກຍັງຢູ່ໃນໄລຍະ "ກາງ" ຂອງການລະບາດຮອບທຳອິດ, ອົງການອະນາໄມໂລກກ່າວ

ໂຄວິດ-19: ໂລກຍັງຢູ່ໃນໄລຍະ "ກາງ" ຂອງການລະບາດຮອບທຳອິດ, ອົງການອະນາໄມໂລກກ່າວ

ລາງລົດໄຟລາວ-ຈີນປູລາງຜ່ານອຸມົງທຳອິດ ມຸ່ງໜ້າສູ່ເຂດພາກເໜືອ ກຽມພ້ອມເປີດໃຊ້ທ້າຍປີ 2021

ລາງລົດໄຟລາວ-ຈີນປູລາງຜ່ານອຸມົງທຳອິດ ມຸ່ງໜ້າສູ່ເຂດພາກເໜືອ ກຽມພ້ອມເປີດໃຊ້ທ້າຍປີ 2021

2 ສາເຫດຫຼັກ ທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ການເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນບໍ່ໄປຕາມແຜນການ

2 ສາເຫດຫຼັກ ທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ການເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນບໍ່ໄປຕາມແຜນການ

ກວດກາພາສີສາລະວັນ ຕ້ານການລັກລອບໜີພາສີທຸກຮູບແບບ ປີນີ້ວາງເປົ້າເກັບລາຍຮັບ 67 ຕື້ກວ່າກີບ

ກວດກາພາສີສາລະວັນ ຕ້ານການລັກລອບໜີພາສີທຸກຮູບແບບ ປີນີ້ວາງເປົ້າເກັບລາຍຮັບ 67 ຕື້ກວ່າກີບ

ກຽມໂຕໃຫ້ພ້ອມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ພ້ອມເປີດການຮຽນການສອນສໍາລັບນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍ 2 ມິຖຸນານີ້

ກຽມໂຕໃຫ້ພ້ອມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ພ້ອມເປີດການຮຽນການສອນສໍາລັບນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍ 2 ມິຖຸນານີ້

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ເສດຖະກິດລາວຈະເປັນແນວໃດໃນປີ 2020? ທະນາຄານໂລກຊີ້ ໂຄວິດ-19 ກະທົບການເຕີບໂຕ ຄາດໜີ້ສິນເພີ່ມ

ເສດຖະກິດລາວຈະເປັນແນວໃດໃນປີ 2020? ທະນາຄານໂລກຊີ້ ໂຄວິດ-19 ກະທົບການເຕີບໂຕ ຄາດໜີ້ສິນເພີ່ມ

ແຂວງໄຊສົມບູນ ສ້າງເສັ້ນທາງເພີ່ມ 2 ເສັ້ນ ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ

ແຂວງໄຊສົມບູນ ສ້າງເສັ້ນທາງເພີ່ມ 2 ເສັ້ນ ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ

ສານປະຊາຊົນແຂວງສາລະວັນ ຕັດສິນປະຫານຊີວິດ ຊາຍ 5 ຄົນ ຖານຄ້າ-ຂາຍຢາເສບຕິດ

ສານປະຊາຊົນແຂວງສາລະວັນ ຕັດສິນປະຫານຊີວິດ ຊາຍ 5 ຄົນ ຖານຄ້າ-ຂາຍຢາເສບຕິດ

ລັດຖະບານຈະເຮັດຫຍັງແດ່ໃນເດືອນມິຖຸນາ? ສະຫຼຸບ 12 ວຽກງານຈຸດສຸມທີ່ນາຍົກໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ລັດຖະບານຈະເຮັດຫຍັງແດ່ໃນເດືອນມິຖຸນາ? ສະຫຼຸບ 12 ວຽກງານຈຸດສຸມທີ່ນາຍົກໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

8 ເລື່ອງທີ່ຄວນຮູ້ ຈາກກອງປະຊຸມລັດຖະບານສະໄໝສາມັນປະຈຳເດືອນພຶດສະພາ 2020

8 ເລື່ອງທີ່ຄວນຮູ້ ຈາກກອງປະຊຸມລັດຖະບານສະໄໝສາມັນປະຈຳເດືອນພຶດສະພາ 2020

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ