ວັນອັງຄານ ທີ 20 ເມສາ 2021

ວີທີການອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຈຳກັດບໍລິເວນຢູ່ບ່ອນພັກເຊົາຂອງໂຕເອງ

ວີທີການອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຈຳກັດບໍລິເວນຢູ່ບ່ອນພັກເຊົາຂອງໂຕເອງ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ການຮັກສາສຸຂະພາບໃນໄລຍະທີ່ຈຳກັດບໍລິເວນຢູ່ບ່ອນພັກເຊົາຂອງຕົນເອງ (Self-quarantine) ກໍເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນ ເພາະນອກຈາກຈະເຝົ້າລະວັງເລື່ອງຂອງພະຍາດ ແລ້ວການເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍແຂງແຮງແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ. ແຕ່ດ້ວຍການຖືກຈຳກັດສະຖານທີ່ ຈຶ່ງຕ້ອງມີວິທີການໃນການອອກກຳລັງກາຍຢູ່ເຮືອນ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງອອກໄປພົບຄົນອື່ນ. ອົງການອະນາໄມໂລກໄດ້ເຜີຍແຜ່ວິທີການອອກກຳລັງກາຍ ເພື່ອຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ແຂງແຮງໃນໄລຍະທີ່ກັກໂຕເອງນີ້ອອກມາໃຫ້ໄດ້ຮູ້ກັນ.

ໝາຍເຫດ: ຄຳແນະນຳດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນສຳລັບຜູ້ທີ່ຈຳກັດບໍລິເວນຢູ່ບ່ອນພັກເຊົາຂອງຕົນເອງ ໂດຍບໍ່ມີອາການໃດໆ ຫຼື ໄດ້ຮັບການບົ່ງມະຕິວ່າເຈັບປ່ວຍກ່ຽວກັບລະບົບຫາຍໃຈຮຸນແຮງ. ພ້ອມນີ້ ຄຳແນະນຳຕໍ່ໄປນີ້ກໍບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນຄຳແນະນຳທາງການແພດ ບໍ່ວ່າໃນກໍລະນີທີ່ມີບັນຫາທາງສຸຂະພາບໃດໆ.

ອົງການອະນາໄມໂລກ ແນະນຳວ່າ ຄວນອອກກຳລັງກາຍລະດັບປານກາງ 150 ນາທີ ຫຼື ອອກກຳລັງກາຍທີ່ໜັກຂຶ້ນ 75 ນາທີ ຕໍ່ອາທິດ ຫຼື ສາມາດອອກກຳລັງກາຍທັງ 2 ຮູບແບບປະສົມປະສານກັນໄດ້. ຄຳແນະນຳຕໍ່ໄປນີ້ ສາມາດເຮັດໄດ້ຢູ່ເຮືອນ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ອຸປະກອນໃດໆ ແລະ ສາມາດເຮັດໄດ້ໃນພື້ນທີ່ຈຳກັດ. ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນເຄັດລັບບາງປະການເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍມີການເໜັງຕີງ ແລະ ຫຼີກເວັ້ນການນັ່ງຢູ່ກັບບ່ອນເປັນເວລາດົນໃນຂະນະຈຳກັດບໍລິເວນຢູ່ບ່ອນພັກຂອງໂຕເອງ.

ເຮັດກິດຈະກຳໄລຍະສັ້ນໃນລະຫວ່າງມື້: ສາມາດອອກກຳລັງກາຍແບບເບົາໆເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍມີການເຄື່ອນເໜັງ ໂດຍອາດຈະປະຕິບັດທ່າກາຍະບໍລິຫານແບບງ່າຍໆ ຫຼື ເຕັ້ນ, ຫຼິ້ນກັບລູກ ຫຼື ເຮັດວຽກເຮືອນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ອະນາໄມເຮືອນ ຫຼື ຫົດຕົ້ນໄມ້ ກໍສາມາດຊ່ວຍໄດ້.

ຕິດຕາມຫຼັກສູດສອນອອກກຳລັງກາຍທາງອອນລາຍ: ຫຼກສູດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຕິດຕາມໄດ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ ທາງ YouTube. ຖ້າເຈົ້າຍັງບໍ່ມີປະສົບການອອກກຳລັງກາຍຕາມແບບທີ່ສອນ ໃຫ້ລະມັດລະວັງ ແລະ ຮູ້ຂີດຈຳກັດຂອງໂຕເອງ.

ຍ່າງ: ຍ່າງໄປອ້ອມຮອບ ຫຼື ຍ່າງຢູ່ກັບທີ່ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໄດ້. ຖ້າເຈົ້າມີສາຍໂທເຂົ້າ ໃຫ້ລຸກຂຶ້ນ ແລະ ຍ່າງໄປອ້ອມຮອບເຮືອນໃນຂະນະທີ່ລົມໂທລະສັບ ແທນທີ່ຈະນັ່ງຢູ່ກັບບ່ອນ. ຖ້າເຈົ້າຈະອອກໄປຍ່າງຢູ່ຂ້າງນອກ ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າຈະຢູ່ຫ່າງຈາກຄົນອື່ນຢ່າງໜ້ອຍ 1 ແມັດ.

ລຸກຂຶ້ນ: ຫຼຸດຜ່ອນເວລາທີ່ຕ້ອງນັ່ງຢູ່ກັບທີ່ເປັນເວລາດົນໆ ໂດຍການລຸກຂຶ້ນຢືນເມື່ອໃດກໍຕາມທີ່ເປັນໄປໄດ້. ແຕ່ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຄວນລຸກຂຶ້ນຢືນ ແລະ ຢືດເສັ້ນຢືດສາຍທຸກໆ 30 ນາທີ. ສາມາດໃຊ້ປຶ້ມວາງຊ້ອນກັນເທິງໂຕະໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຢືນເຮັດວຽກໄດ້. ພ້ອມນີ້ ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກ ຫຼື ໃນເວລາວ່າງ ສາມາດເຮັດກິດຈະກຳທີ່ກະຕຸ້ນການຮັບຮູ້ ເຊັ່ນ: ການອ່ານ, ຫຼິ້ນບອດເກມ (board games) ແລະ ເກມແກ້ໄຂບັນຫາ ເປັນຕົ້ນ.

ຜ່ອນຄາຍ: ການນັ່ງສະມາທິ ແລະ ຫາຍໃຈເຂົ້າອອກເລິກໆ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຈິດໃຈສະຫງົບໄດ້.

ພ້ອມນີ້ ອົງການອະນາໄມໂລກ ຍັງແນະນຳໃຫ້ກິນອາຫານທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ດື່ມນໍ້າໃຫ້ພຽງພໍ ໂດຍແນະນຳໃຫ້ດື່ມນໍ້າລ້າ ແທນທີ່ຈະເຄື່ອງດື່ມທີ່ເພີ່ມນໍ້າຕານ. ພ້ອມນີ້ ກໍແນະນຳໃຫ້ຜູ້ໃຫຍ່ຈຳກັດ ຫຼື ຫຼີກລ້ຽງເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ ແລະ ໄວໜຸ່ມ, ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ແມ່ຍິງທີ່ໃຫ້ນົມລູກ ໃຫ້ຫຼີກລ້ຽງເຄື່ອງດື່ມເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ກິນຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ໃຫ້ຫຼາຍ ແລະ ຈຳກັດການບໍລິໂພກເກືອ, ນໍ້າຕານ ແລະ ໄຂມັນ. ແນະນຳໃຫ້ບໍລິໂພທັນຍາພືດ ຫຼາຍກວ່າອາຫານທີ່ຜ່ານການແປຮູບມາແລ້ວ. ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການກິນອາຫານທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ສາມາດອ່ານໄດ້ເພີ່ມເຕີມທີ່ນີ້.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : WHO

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

ເສຍໃຈແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຄວາມຮູ້ພ້ອມ! ລວມຄຳສັບພາສາອັງກິດທີ່ກ່ຽວກັບ "ການຮ້ອງໄຫ້"

ເສຍໃຈແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຄວາມຮູ້ພ້ອມ! ລວມຄຳສັບພາສາອັງກິດທີ່ກ່ຽວກັບ "ການຮ້ອງໄຫ້"

ການໝັ້ນໝາຍ: ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ

ການໝັ້ນໝາຍ: ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ

ວິທີດູແລຮັກສານ້ອງສາວໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ເຮັດແບບນີ້ນ້ອງຈະແຮັບປີ້ແນ່ນອນ

ວິທີດູແລຮັກສານ້ອງສາວໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ເຮັດແບບນີ້ນ້ອງຈະແຮັບປີ້ແນ່ນອນ

ຈົບມາໃໝ່ໆບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດວຽກຫຍັງດີຈຶ່ງຈະເໝາະກັບຕົວເອງທີ່ສຸດ? ບົດຄວາມນີ້ຊ່ວຍທ່ານໄດ້

ຈົບມາໃໝ່ໆບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດວຽກຫຍັງດີຈຶ່ງຈະເໝາະກັບຕົວເອງທີ່ສຸດ? ບົດຄວາມນີ້ຊ່ວຍທ່ານໄດ້

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ