ວັນອາທິດ ທີ 7 ມິຖຸນາ 2020

ລັດ ສັ່ງໂຮງລ້ຽງເດັກ-ອະນຸບານ-ປະຖົມ ທົ່ວປະເທດ ໂຈະການຮຽນ-ການສອນຊົ່ວຄາວ

ລັດ ສັ່ງໂຮງລ້ຽງເດັກ-ອະນຸບານ-ປະຖົມ ທົ່ວປະເທດ ໂຈະການຮຽນ-ການສອນຊົ່ວຄາວ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ໃນວັນທີ 17 ມີນາ 2020 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບມາດຕະການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ COVID-19) ຂອງຂະແຫນງສຶກສາ ແລະ ກີລາ ໂດຍອີງຕາມດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ເລກທີ 67/ນຍ, ລົງວັນທີ 3 ກຸມພາ 2017; ຫນັງສືແຈ້ງການຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດ ອັກເສບປອດ ຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃຫມ່ (COVID-19) ສະບັບເລກທີ 005/ສພກ, ລົງວັນທີ 02 ມິນາ 2020 ແລະ ອີງຕາມ: ທິດຊີ້ນໍາຂອງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຫົວຫນ້າຄະນະສະເພາະກິດ ວັນທີ 17 ມີນາ 2020 ແລະ ໜັງສືສະເຫນີຂອງຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບ ປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃຫມ່ (COVID-19) ສະບັບເລກທີ 01/ ສພກ, ລົງວັນທີ 16 ມີນາ 2020.

ປະຈຸບັນສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດອັນເນື່ອງມາຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃຫມ່ COVID -19 ໃນຫຼາຍປະເທດໄດ້ຂະຫຍາຍເປັນວົງກວ້າງ, ສືບຕໍ່ມີກໍລະນີຕິດເຊື້ອ ແລະ ເສຍຊີວິດເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະວັນ. ເພື່ອປ້ອງກັນການລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ແກ່ຄູ-ອາຈານ, ບຸກຄະລາກອນທາງການສຶກສາ-ກີລາ, ນັກຮຽນນັກສຶກສາ ແຕ່ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ເຖິງການສຶກສາຊັ້ນສູງ ທັງພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະໂຮງຮຽນສົງໃນຂອບ ເຂດທົ່ວປະເທດ.

 ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ອອກແຈ້ງການດັ່ງນີ້: ໃຫ້ໂຮງລ້ຽງເດັກ, ໂຮງຮຽນອະນຸບານສຶກສາ ລວມທັງຫ້ອງກຽມປະຖົມສຶກສາ ແລະ ກຸ່ມຮຽນຜ່ານການຫຼິ້ນ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໂຈະການຮຽນ-ການສອນ ຊົ່ວຄາວແຕ່ວັນທີ 17 ມີນາ ເຖິງວັນທີ 21 ເມສາ 2020; ສໍາລັບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ກໍໃຫ້ໂຈະການຮຽນຊົ່ວຄາວເຊັ່ນດຽວກັນ ນັບແຕ່ ວັນທີ 19 ມີນາ ຫາ 21 ເມສາ 2020 ແລະ ໃຫ້ຄູແນະນໍາວຽກບ້ານໃຫ້ນັກຮຽນຕາມຄວາມເຫມາະສົມ.

ນອກຈາກນັ້ນໃຫ້ດໍາເນີນການຮຽນ-ການສອນປົກກະຕິ;ໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານສະຖານການສຶກສາ-ກີລາ, ຄູ-ອາຈານ ແລະ ພໍ່ແມ່-ຜູ້ປົກຄອງຕິດຕາມອາການນັກຮຽນ ນັກສຶກສາ ຖ້າເຫັນວ່າລູກຫຼານຂອງຕົນບໍ່ສະບາຍ ມີອຸນຫະພູມ 37.5 ອົງສາເຊ ຫຼື ສູງກວ່າແມ່ນໃຫ້ຢູ່ບ້ານ ແລະ ນໍາໄປພົບແພດ. ຖ້າຫາກນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາມີອາການບໍ່ສະບາຍຢູ່ສະຖານການສຶກສາແມ່ນໃຫ້ ປະສານຫາພໍ່ແມ່-ຜູ້ປົກຄອງເພື່ອໃຫ້ມາຮັບ ແລະ ໃນລະຫວ່າງລໍຖ້າແມ່ນໃຫ້ແຍກຜູ້ທີ່ບໍ່ສະບາຍອອກຈາກຜູ້ທີ່ປົກກະຕິ; ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນຈັດກິດຈະກໍາເຮັດອະນາໄມບໍລິເວນສະຖານທີ່ຕ່າງໆຂອງສະຖານການສຶກສາ-ກີລາຂອງຕົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຈຸດທີ່ມີຄົນສໍາພັດຫຼາຍ ເຊັ່ນ: ຮາວຂັ້ນໄດ, ລູກບິດປະຕູ, ມຶຈັບປະຕູ, ຫ້ອງນ້ໍາ, ເຄື່ອງຫຼິ້ນ, ເຄື່ອງໃຊ້, ສື່ການຮຽນ-ການສອນ, ອຸປະກອນກີລາ ແລະ ບໍລິເວນອື່ນໆ ທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມສ່ຽງ; ແນະນໍາວິທີການລ້າງມືທີ່ຖືກຕ້ອງ, ການກິນສະອາດ, ຢູ່ສະອາດ, ຫຼີກລ່ຽງໃຊ້ມືສໍາພັດໃບຫນ້າ ແລະ ຫນ່ວຍຕາຂອງຕົນ ໃຫ້ແກ່ຄູ-ອາຈານ, ບຸກຄະລາກອນທາງການສຶກສາ-ກີລາ, ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ໃຫ້ທົ່ວເຖິງ ແລະ ໃຫ້ກາຍເປັນພຶດຕິກໍາຂອງທຸກຄົນ; ຈັດໃຫ້ມີບ່ອນລ້າງມື, ສະບູ ຫຼື ເຈວລ້າງມື; ການຈັດກອງປະຊຸມ ແລະ ສໍາມະນາຕ່າງໆ ຂອງຂະແຫນງການສຶກສາ ແລະ ກີລາ ທີ່ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນຈໍານວນ ຫຼາຍ ໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບວັດແທກອຸນຫະພູມຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຖ້າມີອຸນຫະພູມສູງກວ່າ 37.5ອົງສາເຊ ຫຼື ສູງກວ່າ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ແນະນໍາໃຫ້ໄປພົບແພດ; ສໍາລັບພະນັກງານ ຄູ-ອາຈານ, ບຸກຄະລາກອນທາງການສຶກສາ-ກີລາ, ແລະ ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ທີ່ເດີນທາງມາແຕ່ປະເທດທີ່ມີການລະບາດ COVID-19 ໃຫ້ຈໍາກັດບໍລິເວນຢູ່ສະຖານທີ່ພັກເຊົາຂອງຕົນເອງ 14 ວັນເພື່ອຕິດຕາມອາການຂອງຕົນເອງ ຫຼີກເວັ້ນການໄປທ່ອງທ່ຽວ ຫຼື ໄປວຽກອື່ນໆ ໃນໄລຍະຈໍາກັດບໍລິເວນ;

ສໍາລັບຄູ-ອາຈານ, ບຸກຄະລາກອນທາງການສຶກສາ-ກີລາ, ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາທີ່ຈະເດີນທາງໄປຮ່ວມສໍາມະນາ, ຝຶກອົບຮົມ ຫຼື ຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ໂຈະການເດີນທາງໄປປະເທດທີ່ມີການລະບາດ COVID10 ແລະ ຖ້າຈະເດີນທາງໄປປະເທດທີ່ບໍ່ມີກໍລະນີຜູ້ຕິດເຊື້ອ ໃຫ້ຕິດຕາມແຈ້ງການຂອງປະເທດທີ່ຈະເດີນທາງໄປ, ຕິດຕາມແຈ້ງການຂອງຝ່າຍລາວ ແລະໃຫ້ປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ; ໃຫ້ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ແຈ້ງການຂອງຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະ ບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດ ຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃຫມ່ (COVID-19) ແລະ ແຈ້ງການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວຢ່າງໃກ້ຊິດ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

"ທ່ານໝໍນຸ້ຍ" ທຸ້ມເທກາຍ ແລະ ໃຈ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ສູ້ກັບໂຄວິດ-19

"ທ່ານໝໍນຸ້ຍ" ທຸ້ມເທກາຍ ແລະ ໃຈ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ສູ້ກັບໂຄວິດ-19

ສົມຫວັງ ໄຊສັກດີ ມືລະນາດວົງຕິ່ງນ່ອຍໆ ຄິດໄກກວ່າການຫຼິ້ນດົນຕີລາວເດີມ!

ສົມຫວັງ ໄຊສັກດີ ມືລະນາດວົງຕິ່ງນ່ອຍໆ ຄິດໄກກວ່າການຫຼິ້ນດົນຕີລາວເດີມ!

"ຂ້ອຍເຄີຍຖືກເຂົາເວົ້າໃຫ້ວ່າຂີ້ລ້າຍ" ເລື່ອງລາວການຖືກຂົ່ມເຫງ ບັນຫາທີ່ຝັງຮາກເລິກໃນສັງຄົມລາວ

"ຂ້ອຍເຄີຍຖືກເຂົາເວົ້າໃຫ້ວ່າຂີ້ລ້າຍ" ເລື່ອງລາວການຖືກຂົ່ມເຫງ ບັນຫາທີ່ຝັງຮາກເລິກໃນສັງຄົມລາວ

ບາງຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ຄູ່ຜົວເມຍຄວນຮູ້ ກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈໄປມີເລັກມີນ້ອຍ

ບາງຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ຄູ່ຜົວເມຍຄວນຮູ້ ກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈໄປມີເລັກມີນ້ອຍ

ຄວນຢຸດໄດ້ແລ້ວ ຄອມເມັ້ນ "ສົນໃຈເດີ" ຖ້າຢາກໄດ້ວຽກ ຢ່າເຮັດ!

ຄວນຢຸດໄດ້ແລ້ວ ຄອມເມັ້ນ "ສົນໃຈເດີ" ຖ້າຢາກໄດ້ວຽກ ຢ່າເຮັດ!

ລົດໜັກພາຂົວຫັກ: ຂົວນໍ້າພະນາຍ ບ້ານເກິນຫັກ ກະທົບການສັນຈອນ

ລົດໜັກພາຂົວຫັກ: ຂົວນໍ້າພະນາຍ ບ້ານເກິນຫັກ ກະທົບການສັນຈອນ

ຢາກເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກລາວຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ນີ້ແມ່ນທຸກຢ່າງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງຮູ້ໄວ້

ຢາກເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກລາວຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ນີ້ແມ່ນທຸກຢ່າງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງຮູ້ໄວ້

ທຸກຢ່າງທີ່ຜູ້ອອກແຮງງານຕ້ອງຮູ້ ກ່ຽວກັບມາດຕະການດ້ານແຮງງານໃນໄລຍະ ແລະ ຫຼັງການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19

ທຸກຢ່າງທີ່ຜູ້ອອກແຮງງານຕ້ອງຮູ້ ກ່ຽວກັບມາດຕະການດ້ານແຮງງານໃນໄລຍະ ແລະ ຫຼັງການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19

ນີ້ແມ່ນກົນໂກງຂອງແມ່ຫວຍອອນລາຍ ໃຊ້ຕົວະຕົ້ມເອົາເງິນຂອງລູກຫວຍຫຼາຍກວ່າ 1,500 ລ້ານກີບ

ນີ້ແມ່ນກົນໂກງຂອງແມ່ຫວຍອອນລາຍ ໃຊ້ຕົວະຕົ້ມເອົາເງິນຂອງລູກຫວຍຫຼາຍກວ່າ 1,500 ລ້ານກີບ

ສະຫຼຸບເຫດການ ຊາຍຜິວດຳຢູ່ສະຫະລັດເສຍຊີວິດຫຼັງຖືກຕຳຫຼວດຈັບກຸມ ຈົນກາຍເປັນກະແສໄປທົ່ວໂລກ

ສະຫຼຸບເຫດການ ຊາຍຜິວດຳຢູ່ສະຫະລັດເສຍຊີວິດຫຼັງຖືກຕຳຫຼວດຈັບກຸມ ຈົນກາຍເປັນກະແສໄປທົ່ວໂລກ

ໂຄວິດ-19 ມີຜົນກະທົບແນວໃດ ຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ?

ໂຄວິດ-19 ມີຜົນກະທົບແນວໃດ ຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ?

ເກີດເຫດ! ລີງອິນເດຍລັກຕົວຢ່າງເລືອດຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ພ້ອມທຳຮ້າຍເຈົ້າໜ້າທີ່

ເກີດເຫດ! ລີງອິນເດຍລັກຕົວຢ່າງເລືອດຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ພ້ອມທຳຮ້າຍເຈົ້າໜ້າທີ່

ນີ້ແມ່ນ 4 ກິດຈະກຳທີ່ສາມາດກັບມາເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຄືນ ຫຼັງຈາກທີ່ລັດຜ່ອນຜັນບາງມາດຕະການເພີ່ມ

ນີ້ແມ່ນ 4 ກິດຈະກຳທີ່ສາມາດກັບມາເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຄືນ ຫຼັງຈາກທີ່ລັດຜ່ອນຜັນບາງມາດຕະການເພີ່ມ

ສະຫະລັດກຽມຖອດຖອນສະຖານະພິເສດຂອງຮົງກົງ ຊີ້ບໍ່ເປັນອິດສະຫຼະຈາກຈີນອີກຕໍ່ໄປ

ສະຫະລັດກຽມຖອດຖອນສະຖານະພິເສດຂອງຮົງກົງ ຊີ້ບໍ່ເປັນອິດສະຫຼະຈາກຈີນອີກຕໍ່ໄປ

ສໍາເລັດແລ້ວ! ຫໍພຣະເມນ ອົງພຣະຍອດແກ້ວມະຫາສັງຄະສຸທັມມາທິບໍດີ ມະຫາງອນ ດຳຣົງບຸນ

ສໍາເລັດແລ້ວ! ຫໍພຣະເມນ ອົງພຣະຍອດແກ້ວມະຫາສັງຄະສຸທັມມາທິບໍດີ ມະຫາງອນ ດຳຣົງບຸນ

ທົ່ວປະເທດມີແຜນປູກຕົ້ນໄມ້ 5 ແສນກວ່າເບ້ຍ ໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ

ທົ່ວປະເທດມີແຜນປູກຕົ້ນໄມ້ 5 ແສນກວ່າເບ້ຍ ໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ປະກາດເລື່ອນຊັ້ນໃຫ້ນາຍທະຫານຊັ້ນພັນຕີຂຶ້ນພັນໂທ 323 ສະຫາຍ

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ປະກາດເລື່ອນຊັ້ນໃຫ້ນາຍທະຫານຊັ້ນພັນຕີຂຶ້ນພັນໂທ 323 ສະຫາຍ

ສູບຢາແບບໃດໃຫ້ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ? ເມື່ອນະວັດຕະກຳການສູບຢາແບບໃໝ່ ອາດບໍ່ໄດ້ປອດໄພຄືກັບທີ່ຄິດ

ສູບຢາແບບໃດໃຫ້ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ? ເມື່ອນະວັດຕະກຳການສູບຢາແບບໃໝ່ ອາດບໍ່ໄດ້ປອດໄພຄືກັບທີ່ຄິດ

ສວນສະໜຸກອາດບໍ່ສະໜຸກຄືຊື່ ເມື່ອຍີ່ປຸ່ນກຽມໃຫ້ເປີດອີກຄັ້ງ ແຕ່ຫ້າມ "ຮ້ອງ" ຂະນະຫຼິ້ນເຄື່ອງຫຼິ້ນ

ສວນສະໜຸກອາດບໍ່ສະໜຸກຄືຊື່ ເມື່ອຍີ່ປຸ່ນກຽມໃຫ້ເປີດອີກຄັ້ງ ແຕ່ຫ້າມ "ຮ້ອງ" ຂະນະຫຼິ້ນເຄື່ອງຫຼິ້ນ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ