ວັນຈັນ ທີ 19 ເມສາ 2021

ລັດ ສັ່ງໂຮງລ້ຽງເດັກ-ອະນຸບານ-ປະຖົມ ທົ່ວປະເທດ ໂຈະການຮຽນ-ການສອນຊົ່ວຄາວ

ລັດ ສັ່ງໂຮງລ້ຽງເດັກ-ອະນຸບານ-ປະຖົມ ທົ່ວປະເທດ ໂຈະການຮຽນ-ການສອນຊົ່ວຄາວ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ໃນວັນທີ 17 ມີນາ 2020 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບມາດຕະການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ COVID-19) ຂອງຂະແຫນງສຶກສາ ແລະ ກີລາ ໂດຍອີງຕາມດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ເລກທີ 67/ນຍ, ລົງວັນທີ 3 ກຸມພາ 2017; ຫນັງສືແຈ້ງການຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດ ອັກເສບປອດ ຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃຫມ່ (COVID-19) ສະບັບເລກທີ 005/ສພກ, ລົງວັນທີ 02 ມິນາ 2020 ແລະ ອີງຕາມ: ທິດຊີ້ນໍາຂອງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຫົວຫນ້າຄະນະສະເພາະກິດ ວັນທີ 17 ມີນາ 2020 ແລະ ໜັງສືສະເຫນີຂອງຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບ ປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃຫມ່ (COVID-19) ສະບັບເລກທີ 01/ ສພກ, ລົງວັນທີ 16 ມີນາ 2020.

ປະຈຸບັນສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດອັນເນື່ອງມາຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃຫມ່ COVID -19 ໃນຫຼາຍປະເທດໄດ້ຂະຫຍາຍເປັນວົງກວ້າງ, ສືບຕໍ່ມີກໍລະນີຕິດເຊື້ອ ແລະ ເສຍຊີວິດເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະວັນ. ເພື່ອປ້ອງກັນການລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ແກ່ຄູ-ອາຈານ, ບຸກຄະລາກອນທາງການສຶກສາ-ກີລາ, ນັກຮຽນນັກສຶກສາ ແຕ່ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ເຖິງການສຶກສາຊັ້ນສູງ ທັງພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະໂຮງຮຽນສົງໃນຂອບ ເຂດທົ່ວປະເທດ.

 ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ອອກແຈ້ງການດັ່ງນີ້: ໃຫ້ໂຮງລ້ຽງເດັກ, ໂຮງຮຽນອະນຸບານສຶກສາ ລວມທັງຫ້ອງກຽມປະຖົມສຶກສາ ແລະ ກຸ່ມຮຽນຜ່ານການຫຼິ້ນ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໂຈະການຮຽນ-ການສອນ ຊົ່ວຄາວແຕ່ວັນທີ 17 ມີນາ ເຖິງວັນທີ 21 ເມສາ 2020; ສໍາລັບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ກໍໃຫ້ໂຈະການຮຽນຊົ່ວຄາວເຊັ່ນດຽວກັນ ນັບແຕ່ ວັນທີ 19 ມີນາ ຫາ 21 ເມສາ 2020 ແລະ ໃຫ້ຄູແນະນໍາວຽກບ້ານໃຫ້ນັກຮຽນຕາມຄວາມເຫມາະສົມ.

ນອກຈາກນັ້ນໃຫ້ດໍາເນີນການຮຽນ-ການສອນປົກກະຕິ;ໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານສະຖານການສຶກສາ-ກີລາ, ຄູ-ອາຈານ ແລະ ພໍ່ແມ່-ຜູ້ປົກຄອງຕິດຕາມອາການນັກຮຽນ ນັກສຶກສາ ຖ້າເຫັນວ່າລູກຫຼານຂອງຕົນບໍ່ສະບາຍ ມີອຸນຫະພູມ 37.5 ອົງສາເຊ ຫຼື ສູງກວ່າແມ່ນໃຫ້ຢູ່ບ້ານ ແລະ ນໍາໄປພົບແພດ. ຖ້າຫາກນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາມີອາການບໍ່ສະບາຍຢູ່ສະຖານການສຶກສາແມ່ນໃຫ້ ປະສານຫາພໍ່ແມ່-ຜູ້ປົກຄອງເພື່ອໃຫ້ມາຮັບ ແລະ ໃນລະຫວ່າງລໍຖ້າແມ່ນໃຫ້ແຍກຜູ້ທີ່ບໍ່ສະບາຍອອກຈາກຜູ້ທີ່ປົກກະຕິ; ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນຈັດກິດຈະກໍາເຮັດອະນາໄມບໍລິເວນສະຖານທີ່ຕ່າງໆຂອງສະຖານການສຶກສາ-ກີລາຂອງຕົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຈຸດທີ່ມີຄົນສໍາພັດຫຼາຍ ເຊັ່ນ: ຮາວຂັ້ນໄດ, ລູກບິດປະຕູ, ມຶຈັບປະຕູ, ຫ້ອງນ້ໍາ, ເຄື່ອງຫຼິ້ນ, ເຄື່ອງໃຊ້, ສື່ການຮຽນ-ການສອນ, ອຸປະກອນກີລາ ແລະ ບໍລິເວນອື່ນໆ ທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມສ່ຽງ; ແນະນໍາວິທີການລ້າງມືທີ່ຖືກຕ້ອງ, ການກິນສະອາດ, ຢູ່ສະອາດ, ຫຼີກລ່ຽງໃຊ້ມືສໍາພັດໃບຫນ້າ ແລະ ຫນ່ວຍຕາຂອງຕົນ ໃຫ້ແກ່ຄູ-ອາຈານ, ບຸກຄະລາກອນທາງການສຶກສາ-ກີລາ, ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ໃຫ້ທົ່ວເຖິງ ແລະ ໃຫ້ກາຍເປັນພຶດຕິກໍາຂອງທຸກຄົນ; ຈັດໃຫ້ມີບ່ອນລ້າງມື, ສະບູ ຫຼື ເຈວລ້າງມື; ການຈັດກອງປະຊຸມ ແລະ ສໍາມະນາຕ່າງໆ ຂອງຂະແຫນງການສຶກສາ ແລະ ກີລາ ທີ່ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນຈໍານວນ ຫຼາຍ ໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບວັດແທກອຸນຫະພູມຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຖ້າມີອຸນຫະພູມສູງກວ່າ 37.5ອົງສາເຊ ຫຼື ສູງກວ່າ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ແນະນໍາໃຫ້ໄປພົບແພດ; ສໍາລັບພະນັກງານ ຄູ-ອາຈານ, ບຸກຄະລາກອນທາງການສຶກສາ-ກີລາ, ແລະ ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ທີ່ເດີນທາງມາແຕ່ປະເທດທີ່ມີການລະບາດ COVID-19 ໃຫ້ຈໍາກັດບໍລິເວນຢູ່ສະຖານທີ່ພັກເຊົາຂອງຕົນເອງ 14 ວັນເພື່ອຕິດຕາມອາການຂອງຕົນເອງ ຫຼີກເວັ້ນການໄປທ່ອງທ່ຽວ ຫຼື ໄປວຽກອື່ນໆ ໃນໄລຍະຈໍາກັດບໍລິເວນ;

ສໍາລັບຄູ-ອາຈານ, ບຸກຄະລາກອນທາງການສຶກສາ-ກີລາ, ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາທີ່ຈະເດີນທາງໄປຮ່ວມສໍາມະນາ, ຝຶກອົບຮົມ ຫຼື ຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ໂຈະການເດີນທາງໄປປະເທດທີ່ມີການລະບາດ COVID10 ແລະ ຖ້າຈະເດີນທາງໄປປະເທດທີ່ບໍ່ມີກໍລະນີຜູ້ຕິດເຊື້ອ ໃຫ້ຕິດຕາມແຈ້ງການຂອງປະເທດທີ່ຈະເດີນທາງໄປ, ຕິດຕາມແຈ້ງການຂອງຝ່າຍລາວ ແລະໃຫ້ປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ; ໃຫ້ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ແຈ້ງການຂອງຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະ ບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດ ຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃຫມ່ (COVID-19) ແລະ ແຈ້ງການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວຢ່າງໃກ້ຊິດ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 8 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 8 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 5 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 5 ເມສາ 2021

ສຳນັກງານສົ່ງເສີມການຄ້າໃນຕ່າງປະເທດ ໜຸນ SME ເຈລະຈາຈັບຄູ່ຜູ້ຈຳໜ່າຍໃນລາວ ສ້າງເຄືອຂ່າຍຂະຫຍາຍການຄ້າ

ສຳນັກງານສົ່ງເສີມການຄ້າໃນຕ່າງປະເທດ ໜຸນ SME ເຈລະຈາຈັບຄູ່ຜູ້ຈຳໜ່າຍໃນລາວ ສ້າງເຄືອຂ່າຍຂະຫຍາຍການຄ້າ

ແອສຕຣາເຊເນກາ ຢືນຢັນ ບໍ່ພົບຫຼັກຖານຄວາມສ່ຽງພາວະເລືອດກ້າມຈາກການໃຊ້ວັກຊີນ

ແອສຕຣາເຊເນກາ ຢືນຢັນ ບໍ່ພົບຫຼັກຖານຄວາມສ່ຽງພາວະເລືອດກ້າມຈາກການໃຊ້ວັກຊີນ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 29 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 29 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 25 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 25 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ມີນາ 2021

ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນແດ່? ມີຫຍັງແດ່ທີ່ເຮົາຄວນຕ້ອງຮູ້?

ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນແດ່? ມີຫຍັງແດ່ທີ່ເຮົາຄວນຕ້ອງຮູ້?

ຫຼາຍຊາດໃຫຍ່ໃນເອີຣົບໂຈະການໃຫ້ວັກຊີນ "ແອສຕຣາເຊເນກາ" ຫຼັງພົບພາວະເລືອດກ້າມໃນຜູ້ຮັບວັກຊີນ

ຫຼາຍຊາດໃຫຍ່ໃນເອີຣົບໂຈະການໃຫ້ວັກຊີນ "ແອສຕຣາເຊເນກາ" ຫຼັງພົບພາວະເລືອດກ້າມໃນຜູ້ຮັບວັກຊີນ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 15 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 15 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 9 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 9 ມີນາ 2021

[LIVE UPDATE] ສະຫຼຸບຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ & ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ 2021

[LIVE UPDATE] ສະຫຼຸບຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ & ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 4 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 4 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 1 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 1 ມີນາ 2021

ເລື່ອງໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບ "ປາຂ່າ" ໂລມານໍ້າຈືດແຫ່ງແມ່ນໍ້າຂອງ ສາຍພັນທີ່ຖືກຄຸກຄາມຢ່າງໜັກ

ເລື່ອງໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບ "ປາຂ່າ" ໂລມານໍ້າຈືດແຫ່ງແມ່ນໍ້າຂອງ ສາຍພັນທີ່ຖືກຄຸກຄາມຢ່າງໜັກ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ກຸມພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ກຸມພາ 2021

ໃນມື້ທີ່ໂຄວິດກີດກັ້ນໄທ ແລະ ລາວ ຄົນໄທຈຶ່ງຜຸດໄອເດຍ "ຫຼວງພະບາງຈຳລອງ" ຢູ່ໃຈກາງບາງກອກ

ໃນມື້ທີ່ໂຄວິດກີດກັ້ນໄທ ແລະ ລາວ ຄົນໄທຈຶ່ງຜຸດໄອເດຍ "ຫຼວງພະບາງຈຳລອງ" ຢູ່ໃຈກາງບາງກອກ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 18 ກຸມພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 18 ກຸມພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 15 ກຸມພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 15 ກຸມພາ 2021

ຜົນຫວຍວັນທີ 4 ກຸມພາ 2021 ເລກ 6 5 4 3 2 1 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ຜົນຫວຍວັນທີ 4 ກຸມພາ 2021 ເລກ 6 5 4 3 2 1 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ