ວັນພຸດ ທີ 1 ເມສາ 2020

ຮູ້ຈັກເຊື້ອ “HPV” ໂຕການຮ້າຍທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດ “ມະເຮັງປາກມົດລູກ”

ຮູ້ຈັກເຊື້ອ “HPV” ໂຕການຮ້າຍທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດ “ມະເຮັງປາກມົດລູກ”

ພຽງແຕ່ໄດ້ຍິນຊື່ບັນດາສາວໆກໍຈະຮູ້ສຶກຢ້ານ ແລະ ບໍ່ຢາກໃຫ້ເກີດກັບຕົນເອງ. ຄົນເຈັບພະຍາດມະເຮັງປາກມົດລູກສ່ວນໃຫຍ່ ຈະກວດພົບເຊື້ອໄວຣັດ HPV (Human Papilloma Virus) ເຊິ່ງເປັນເຊື້ອໄວຣັດທີ່ຕິດຕໍ່ໄດ້ຈາກການມີເພດສຳພັນ ໂດຍສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ຫຼາຍຊ່ອງທາງບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງປາກ, ທາງຊ່ອງຄອດ, ທະວານໜັກ ຫຼື ການສຳຜັດກັບເຊື້ອພະຍາດໂດຍກົງ. ຄົນເຈັບສ່ວນຫຼາຍໄດ້ຮັບເຊື້ອຈາກການມີເພດສຳພັນກັບບຸກຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອ.

ກວດຄັດກອງມະເຮັງປາກມົດລູກ

ການຕິດເຊື້ອ HPV ບໍ່ແມ່ນວິທີການປິ່ນປົວໂດຍສະເພາະ ຜູ້ປ່ວຍທີ່ຕິດເຊື້ອ HPV ສ່ວນໃຫຍ່ມັກຈະເຊົາເອງໄດ້ ແລະ ບໍ່ມີອາການສະແດງ ແຕ່ເຊື້ອໄວຣັດ HPV ທີ່ບໍ່ຖືກກຳຈັດຈາກລະບົບພູມຄຸ້ມກັນ, ສາມດາພັດທະນາເຊລປາກມົດລູກໃຫ້ຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ຜິດປົກກະຕິ ແລະ ພັດທະນາໄປເປັນມະເຮັງປາກມົດລູກໄດ້ໂດຍການກວດຫາໄວຣັດຊະນິດຄວາມສ່ຽງສູງ ຈະຊ່ວຍລະບຸໄດ້ວ່າມີຄວາມສ່ຽງຫຼືບໍ່ ກ່ອນທີ່ຈະພັດທະນາໄປເຖິງຂັ້ນມະເຮັງ ເຊິ່ງການກວດຫາມະເຮັງປາກມົດລູກມ ມີຢູ່ 2 ແບບຄື:

  1. PAP cytology ເປັນການກວດຫາມະເຮັງປາກມົດລູກດ້ວຍວິທີທາງເຊລວິທະຍາ ໂດຍເບິ່ງການປ່ຽນແປງຂອງເຊລກ່ອນທີ່ຈະພັດທະນາໄປສູ່ມະເຮັງ ເຊິ່ງວິທີນີ້ບໍ່ແມ່ນການກວດຫາເຊື້ອ HPV
  2. HPV DNA test ເປັນການກວດຫາມະເຮັງປາກມົດລູກ ດ້ວຍວິທີການເຈາະເລິກລະດັບດີເອັນເອ (DNA) ເພື່ອກວດຫາເຊື້ອ HPV ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດມະເຮັງປາກມົດລູກ ເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າເປັນສາເຫດສູງເຖິງ 99% ຂອງມະເຮັງປາກມົດລູກ. ວິທີນີ້ສາມາດກວດຫາເຊື້ອເອຊພີວີກຸ່ມສ່ຽງສູງ ຈຳນວນ 14 ສາຍພັນ ເຊັ່ນ HPV ສາຍພັນ 16, HPV ສາຍພັນ 18 ເຊິ່ງເປັນສາເຫດຂອງພະຍາດມະເຮັງປາກມົດລູກໄດ້ເຖິງ 70% ແລະ HPV ອີກ 12 ສາຍພັນ. ວິທີນີ້ຈະບອກໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄວາມສ່ຽງຂອງການເປັນມະເຮັງປາກມົດລູກໄດ້ກ່ອນຈະກວດພົບການປ່ຽນແປງ.

ທັງນີ້ ເຊື້ອ HPV ບໍ່ພຽງແຕ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດມະເຮັງປາກມົດລູກເທົ່ານັ້ນ ຍັງກໍ່ໃຫ້ເກີດມະເຮັງອົງຄະຊາດ, ມະເຮັງທະວານໜັກ, ມະເຮັງປາກ ແລະ ຫຼອດລົມໄດ້ອີກດ້ວຍ.

ວິທີປ້ອງກັນມະເຮັງປາກມົດລູກ

ສຳລັບວິທີການປ້ອງກັນມະເຮັງປາກມົດລູກທີ່ດີທີ່ສຸດ ຄື ການບໍ່ມີເພດສຳພັນ ເພາະເພດສຳພັນເປັນຊ່ອງທາງຫຼັກຂອງການຕິດເຊື້ອ HPV ເຖິງ 99% ແຕ່ວິທີການນີ້ຄົງຈະເປັຍໄປໄດ້ຍາກ. ດັ່ງນັ້ນວິທີປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ HPV ສຳລັບຄົນມີເພດສຳພັນແລ້ວ ມີ 2 ວິທີຄື: 

  1. ກວດຄັດກອງມະເຮັງປາກມົດລູກ
  2. ສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນມະເຮັງປາກມົດລູກ ເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ HPV ຊະນິດສຳຄັນເຊິ່ງເປັນສາເຫດຫຼັກຂອງການເກີດມະເຮັງປາກມົດລູກ. ດັ່ງນັ້ນ ຜູ້ຍິງທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນ HPV ຈຶ່ງສາມາດລົດໂອກາດສ່ຽງໃນການເກີດພະຍາດນີ້ ໂດຍກຸ່ມທີ່ຄວນໄດ້ຮັບວັກຊີນເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດນີ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ຄື ເດັກນ້ອຍຜູ້ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍອາຍຸ 9-10 ປີຂຶ້ນໄປ ໂດຍຮັບວັກຊີນຈຳນວນ 2 ເຂັມ ເນື່ອງຈາກຮ່າງກາຍຈະສາມາດຕອບສະໜອງ ແລະ ສ້າງພູມຕ້ານທານໄດ້ສູງ, ຄົນທີ່ມີເພດສຳພັນແລ້ວ ແລະ ຍັງບໍ່ມີການຕິດເຊື້ອເອຊພີວີກໍຈະໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກການສັກຢາວັກຊີນ ໂດຍຕ້ອງສັກໃຫ້ຄົບ 3 ເຂັມພາຍໃນໄລຍະເວລາ 6 ເດືອນ ໂດຍໂຕຢາຈະມີລິດປ້ອງກັນໄວຣັດພາຍໃນ 1 ເດືອນຫຼັງຈາກສັກຄົບແລ້ວ, ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນໂອກາດທີ່ຈະເກີດມະເຮັງປາກມົດລູກໄດ້ເຖິງ 70%. ທັງນີ້, ບໍ່ແນະນຳສຳລັບແມ່ຍິງຖືພາ ຫຼື ຜູ້ທີ່ແພ້ວັກຊີນ ແລະ ສ່ວນປະສົມໃນວັດຊີນ.
Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : Sanook

10 ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນເຮືອນທີ່ຕ້ອງອະນາໄມທຸກມື້ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ

10 ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນເຮືອນທີ່ຕ້ອງອະນາໄມທຸກມື້ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ

7 ວິທີປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສາວໆງາມແລະສຸຂະພາບດີສູ້ກັບໂຄວິດ-19

7 ວິທີປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສາວໆງາມແລະສຸຂະພາບດີສູ້ກັບໂຄວິດ-19

10 ວິທີຫຼຸດຄວາມສ່ຽງ "ຕິດໂຄວິດ-19" ເມື່ອຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ອອກຈາກເຮືອນ

10 ວິທີຫຼຸດຄວາມສ່ຽງ "ຕິດໂຄວິດ-19" ເມື່ອຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ອອກຈາກເຮືອນ

ຈັດໂຕະເຮັດວຽກ Work from Home ໃນໄລຍະ "ໂຄວິດ-19" ລະບາດແນວໃດ ໃຫ້ນັ່ງສະບາຍໄດ້ດົນໆ

ຈັດໂຕະເຮັດວຽກ Work from Home ໃນໄລຍະ "ໂຄວິດ-19" ລະບາດແນວໃດ ໃຫ້ນັ່ງສະບາຍໄດ້ດົນໆ

ນີ້ແມ່ນວິທີຖິ້ມ "ໜ້າກາກອະນາໄມ" ທີ່ໃຊ້ແລ້ວ ຢ່າງຖືກວິທີ

ນີ້ແມ່ນວິທີຖິ້ມ "ໜ້າກາກອະນາໄມ" ທີ່ໃຊ້ແລ້ວ ຢ່າງຖືກວິທີ

ບັນດາແມ່ລູກອ່ອນຄວນໃຫ້ນົມລູກແນວໃດ ໃນໄລຍະທີ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 (COVID-19) ແພ່ລະບາດ?

ບັນດາແມ່ລູກອ່ອນຄວນໃຫ້ນົມລູກແນວໃດ ໃນໄລຍະທີ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 (COVID-19) ແພ່ລະບາດ?

ມາຮູ້ຈັກກັບສູນບໍລິການຫລັງການຂາຍມາດຕະຖານຂອງ "ນິສສັນ ຕັນຈົງ ມໍເຕີ້ລາວ"

ມາຮູ້ຈັກກັບສູນບໍລິການຫລັງການຂາຍມາດຕະຖານຂອງ "ນິສສັນ ຕັນຈົງ ມໍເຕີ້ລາວ"

ວິທີຮັກສາ ແລະ ຍືດອາຍຸອາຫານໃນຕູ້ເຢັນຢ່າງຖືກວິທີ ສຳລັບຜູ້ເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ-ເວັ້ນໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ

ວິທີຮັກສາ ແລະ ຍືດອາຍຸອາຫານໃນຕູ້ເຢັນຢ່າງຖືກວິທີ ສຳລັບຜູ້ເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ-ເວັ້ນໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ

ມາເບິ່ງກັນ! 7 ວິທີແກ້ເຊັງເມື່ອຕ້ອງຢູ່ເຮືອນ ເພື່ອປ້ອງກັນໂຄວິດ-19

ມາເບິ່ງກັນ! 7 ວິທີແກ້ເຊັງເມື່ອຕ້ອງຢູ່ເຮືອນ ເພື່ອປ້ອງກັນໂຄວິດ-19

ວີທີການອະນາໄມສິ່ງຂອງເຄື່ອງໃຊ້-ສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງລະອຽດ ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັດ

ວີທີການອະນາໄມສິ່ງຂອງເຄື່ອງໃຊ້-ສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງລະອຽດ ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັດ

ວີທີການອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຈຳກັດບໍລິເວນຢູ່ບ່ອນພັກເຊົາຂອງໂຕເອງ

ວີທີການອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຈຳກັດບໍລິເວນຢູ່ບ່ອນພັກເຊົາຂອງໂຕເອງ

ໄວຣັດໂຄໂຣນາ: 'ອະດີດນັກບິນອະວະກາດ' ຂອງ NASA ອອກມາໃຫ້ຄຳແນະນຳໃນການກັກຕົວເອງ

ໄວຣັດໂຄໂຣນາ: 'ອະດີດນັກບິນອະວະກາດ' ຂອງ NASA ອອກມາໃຫ້ຄຳແນະນຳໃນການກັກຕົວເອງ

ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ 'ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງໃນສັງຄົມ' ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການແພ່ກະຈາຍຂອງພະຍາດໄດ້ດີ

ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ 'ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງໃນສັງຄົມ' ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການແພ່ກະຈາຍຂອງພະຍາດໄດ້ດີ

ຮູ້ຈັກ "ໂຄໂຣນາໄວຣັດ" ເຊື້ອຈຸລະໂລກເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດ "ໂຄວິດ-19"

ຮູ້ຈັກ "ໂຄໂຣນາໄວຣັດ" ເຊື້ອຈຸລະໂລກເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດ "ໂຄວິດ-19"

ຮຽນຮູ້ຄຳສັບພາສາອັງກິດ ຈາກພະຍາດລະບາດ "ໂຄວິດ-19" ເພື່ອໃຊ້ໃນການຕິດຕາມຂ່າວ

ຮຽນຮູ້ຄຳສັບພາສາອັງກິດ ຈາກພະຍາດລະບາດ "ໂຄວິດ-19" ເພື່ອໃຊ້ໃນການຕິດຕາມຂ່າວ

'Social Distancing' ແມ່ນຫຍັງ? ຕ້ອງຢູ່ຫ່າງກັນສໍ່າໃດຈຶ່ງຈະຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດໄວຣັດ?

'Social Distancing' ແມ່ນຫຍັງ? ຕ້ອງຢູ່ຫ່າງກັນສໍ່າໃດຈຶ່ງຈະຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດໄວຣັດ?

ແພດແນະນຳວິທີການປະຕິບັດ ເພື່ອໃຫ້ລອດຈາກວິກິດການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ແພດແນະນຳວິທີການປະຕິບັດ ເພື່ອໃຫ້ລອດຈາກວິກິດການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ນີ້ແມ່ນ 10 ອັນດັບ ມະຫາເສດຖີທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດໃນໂລກ ຕາມການຈັດອັນດັບຂອງວາລະສານ Forbes

ນີ້ແມ່ນ 10 ອັນດັບ ມະຫາເສດຖີທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດໃນໂລກ ຕາມການຈັດອັນດັບຂອງວາລະສານ Forbes

ທວນຄືນໃໝ່ ນີ້ແມ່ນວິທີການຮັກສາຕົນເອງໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ໃນໄລຍະທີ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ລະບາດ

ທວນຄືນໃໝ່ ນີ້ແມ່ນວິທີການຮັກສາຕົນເອງໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ໃນໄລຍະທີ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ລະບາດ

ນົມແມ່ເກັບໄວ້ໄດ້ດົນເທົ່າໃດ? ລວມເລື່ອງໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບການເກັບຮັກສານ້ຳນົມແມ່

ນົມແມ່ເກັບໄວ້ໄດ້ດົນເທົ່າໃດ? ລວມເລື່ອງໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບການເກັບຮັກສານ້ຳນົມແມ່

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ