ວັນສຸກ ທີ 26 ກຸມພາ 2021

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈະຫັນການເງິນເຖື່ອນ ເຂົ້າສູ່ລະບົບລັດຄຸ້ມຄອງ

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈະຫັນການເງິນເຖື່ອນ ເຂົ້າສູ່ລະບົບລັດຄຸ້ມຄອງ

ອີງຕາມ ທ່ານ ອາລຸນ ບຸນຍົງ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ເຜີຍວ່າ: ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກນັ້ນເປັນບັນຫາສຳຄັນ ແລະ ເປັນແກນກາງ ຊຶ່ງໃນຜ່ານມາພວກເຮົາໄດ້ສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂ, ທັງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ລະດົມຂົນຂວາຍໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນນອກລະບົບທີ່ບໍ່ທັນຖືກຕ້ອງຫັນເຂົ້າສູ່ລະບົບ ແລະ ໄດ້ອອກໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງສະຖາບັນການເງິນໃໝ່ເພີ່ມຂຶ້ນທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຈຳນວນ 60 ແຫ່ງ ທຽບໃສ່ແຜນປີ 2014 ຢ່າງໜ້ອຍປີລະ 10 ແຫ່ງ ສາມາດປະຕິບັດ 100%; ປະຈຸບັນສະຖາບັນທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ ທຫລ ມີ 177 ແຫ່ງ.

ໃນຂະນະດຽວກັນກໍ່ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງດ້ານການເງິນ, ລະຄອນເລື່ອງສັ້ນ “ຮອບຮູ້ເລື່ອງເງິນແກ່ສັງຄົມ” ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆ 54 ຄັ້ງ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 16,200 ເທື່ອຄົນ; ສຳເລັດການຈັດຝຶກອົບຮົມ-ສຳມະນາໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ 80 ກວ່າຄັ້ງ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 9,106 ເທື່ອຄົນທຽບໃສ່ແຜນປີ 2014 ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 10 ຄັ້ງຕໍ່ປີສາມາດປະຕິບັດ 100%; ຕິດຕາມກວດກາ,ແກ້ໄຂສະພາບປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນທົ່ວລະບົບສະຖາບັນການເງິນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ທຫລ ຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນ 115 ແຫ່ງ, ກວດກາສຸກເສີນສະຖາບັນການເງິນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໃນການດຳເນີນງານ 12 ແຫ່ງ;ແກ້ໄຂສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ 2 ແຫ່ງທີ່ມີບັນຫາໂດຍສະເໜີຂັ້ນເທິງແຕ່ງຕັ້ງຄະນະສະເພາະກິດລົງຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດ, ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອດໍາເນີນການແກ້ໄຂຊຳລະສະ ສາງໄປຕາມລະບຽບຫຼັກການ ແລະລາຍງານຂໍທິດຊີ້ນຳຈາກຂັ້ນເທິງ.

ໃນຜ່ານມາຍັງມີຫຼາຍບໍລິສັດທີ່ເຄື່ອນໄຫວທາງການເງິນທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍກໍ່ຄືບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ທຫລ; ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການແກ້ໄຂຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ພ້ອມນັ້ນ, ກໍ່ອອກແຈ້ງເຕືອນ, ໂຄສະນາທາງສື່ມວນຊົນ ແລະປະສານສົມທົບກັບອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນເພື່ອເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ປະຊາຊົນໃຫ້ມີສະຕິລະວັງຕົວ ແລະບໍ່ຫຼົງເຊື່ອຕໍ່ກົນອຸບາຍຂອງບັນດາບໍລິສັດດັ່ງກ່າວເປັນຕົ້ນແມ່ນບໍລິສັດ ພີເອັດສ໌ ສົ່ງເສີມກະສິ ກຳຄົບວົງຈອນຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ຈຳກັດ, ບໍລິສັດ ເອຊຽນເຟສ ຈຳກັດ, ບໍລິສັດ ລາວຄຳ ຈຳກັດ ແລະ ບໍລິສັດຟາຍແນນໂຊໂອກນອກນີ້ໄດ້ເປັນເຈົ້າການຄົ້ນຄວ້າສະເໜີຂັ້ນເທິງໂຈະຊົ່ວຄາວໃນການອອກອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງສະຖາບັນການເງິນເພື່ອປະເມີນຜົນການເຄື່ອນໄຫວ.

ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາລະບົບບໍລິຫານສະຖາບັນການເງິນຫັນໄປສູ່ທັນສະໄໝໂດຍໄດ້ພັດທະນາໂປຣແກຣມຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິຂອງສະຖາ ບັນການເງິນຈຸລະພາກ 5 ຮູບແບບ ຕາມຜັງບັນຊີໃໝ່ໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງແລະສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສາກົນສາມາດຕິດຕາມການລາຍງານຖານະການເງິນຂອງສະຖາບັນການເງິນໄດ້ແຕ່ລະເດືອນ; ຮ່ວມມືກັບກົມເຕັກໂນໂລຊີ-ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະກົມບັນຊີ-ການເງິນພັດທະນາໂປຼແກມບັນຊີສະຖາບັນການເງິນສຳເລັດ ແລະ ໄດ້ຕິດຕັ້ງໃຫ້ກັບສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກນຳໃຊ້ແລ້ວ 50 ແຫ່ງ; ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳໄດ້ 26 ສະບັບ ແລະ ໃນໄລຍະໂຈະການຂໍສ້າງຕັ້ງສະຖາບັນການເງິນໃນປີ 2017 ໄດ້ສຳເລັດສ້າງ, ປັບປຸງນິຕິກຳ 2 ສະບັບ ແລະ ນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ 10 ສະບັບກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການປັບປຸງ, ປັບປຸງເງື່ອນໄຂການຂໍສ້າງຕັ້ງຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ 9 ສະບັບ.

ທ່ານຫົວໜ້າກົມດັ່ງກ່າວຍັງກ່າວເຖິງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຮ່ວມມືກັບອົງການສາກົນຊຶ່ງຜ່ານມາໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການລະດົມທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກສາກົນ ໂຄງການ MRA-AFP ຈຳນວນ 8.59 ລ້ານກວ່າເອີໂຣ ແຕ່ປີ 2015-2018 ແລະ ສືບຕໍ່ໂຄງການໄລຍະ 5 ແຕ່ປີ 2019-2021 ຈໍານວນ 4 ລ້ານເອີໂຣ; ສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການໃນການຫັນກອງທຶນຈຳນວນໜຶ່ງມາເປັນສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດຢ່າງເຕັມຮູບແບບທຽບໃສ່ແຜນປີ 2014 ປະຕິບັດໄດ້ 100%; ມາຮອດເດືອນກັນຍາ 2019 ມີທະນາຄານບ້ານທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜຸນຂອງໂຄງການ 712 ກອງທຶນບ້ານ, ມີສະມາຊິກທັງ ໝົດ 106,885 ບັນຊີ, ຍອດເງິນຝາກ 315 ຕື້ກວ່າກີບ, ຍອດເງິນກູ້ 288 ຕື້ກວ່າກີບ ສາມາດຮັກສາໜີ້ບໍ່ເກີດດອກອອກຜົນສະເລ່ຍຂອງທະນາຄານບ້ານຢູ່ໃນລະດັບ 3.43% ຂອງຍອດສິນເຊື່ອທັງໝົດ.

ແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າຍັງສືບຕໍ່ຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນໃຫ້ມີຄວາມໜັກແໜ້ນ-ເຂັ້ມແຂງ, ໝັ້ນຄົງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະຖາບັນການເງິນຢ່າງເຂັ້ມງວດ; ຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງສ້າງແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຂອງສະຖາບັນການເງິນໃຫ້ເປັນລະບົບຄົບຊຸດສາມາດຕອບສະໜອງຕາມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສະຖາບັນການເງິນ; ປັບປຸງດຳລັດວ່າດ້ວຍການເຊົ່າສິນເຊື່ອ ແລະ ດຳລັດວ່າດ້ວຍສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກຜ່ານຂັ້ນເທິງເພື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້; ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຂັ້ນຕອນ, ຄູ່ມືການຄົ້ນຄວ້າອອກອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຂອງສະຖາບັນການເງິນທີ່ຍັງທັນຄົບຖ້ວນໃຫ້ສຳເລັດ, ກະທັດຮັດ ແລະ ປັບປຸງຄູ່ມືການວິເຄາະ, ກວດກາໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ຫຼັກການສາກົນໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ ຈັດຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດໄລຍະສັ້ນການບໍລິຫານການເງິນຈຸລະພາກໃຫ້ພະນັກງານ ທຫລ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຮຸ່ນຕໍ່ປີ; ສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບກົມບັນຊີ-ການເງິນຕິດຕາມການຫັນມາໃຊ້ຜັງບັນຊີສະຖາບັນການເງິນຂອງບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ ແລະ ໂຮງຊວດຈໍາໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການເຄື່ອນໄຫວຕົວຈິງ; ສືບຕໍ່ຮ່ວມມື 3 ຝ່າຍລະຫວ່າງກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ, ໂຄງການ DGRV ແລະສະຫະພັນສະຫະກອນສິນເຊື່ອອາຊີ, ສ້າງຫຼັກສູດການບໍລິຫານສະຫະກອນສິນເຊື່ອໄລຍະສັ້ນ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົບ ໃຫ້ທົ່ວເຖິງສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ; ຮ່ວມມືກັບອົງການ GIZ, ໂຄງການ AFP ເພື່ອຊຸກຍຸ້ສົ່ງເສີມການພັດທະນາທະນາຄານບ້ານ, ອົງການເຄືອຂ່າຍໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຍືນຍົງ, ເອົາໃຈໃສ່ຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວີຊາການ ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງການເງິນໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງ, ສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ພະນັກງານ ທຫລ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກດ້ວຍການຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສຳມະນາໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 20 ຄັ້ງ

 

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : ໜັງສືພິມ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

[LIVE UPDATE] ສະຫຼຸບຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ & ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ 2021

[LIVE UPDATE] ສະຫຼຸບຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ & ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ກຸມພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ກຸມພາ 2021

ໃນມື້ທີ່ໂຄວິດກີດກັ້ນໄທ ແລະ ລາວ ຄົນໄທຈຶ່ງຜຸດໄອເດຍ "ຫຼວງພະບາງຈຳລອງ" ຢູ່ໃຈກາງບາງກອກ

ໃນມື້ທີ່ໂຄວິດກີດກັ້ນໄທ ແລະ ລາວ ຄົນໄທຈຶ່ງຜຸດໄອເດຍ "ຫຼວງພະບາງຈຳລອງ" ຢູ່ໃຈກາງບາງກອກ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 18 ກຸມພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 18 ກຸມພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 15 ກຸມພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 15 ກຸມພາ 2021

ຜົນຫວຍວັນທີ 4 ກຸມພາ 2021 ເລກ 6 5 4 3 2 1 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ຜົນຫວຍວັນທີ 4 ກຸມພາ 2021 ເລກ 6 5 4 3 2 1 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ຜົນຫວຍວັນທີ 1 ກຸມພາ 2021 ເລກ 6 5 4 3 2 1 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ຜົນຫວຍວັນທີ 1 ກຸມພາ 2021 ເລກ 6 5 4 3 2 1 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

"ອອງ ຊານ ຊູ ຈີ" ແມ່ຍິງຄົນນີ້ແມ່ນໃຜ?

"ອອງ ຊານ ຊູ ຈີ" ແມ່ຍິງຄົນນີ້ແມ່ນໃຜ?

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 1 ກຸມພາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 1 ກຸມພາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ຜົນຫວຍວັນທີ 28 ມັງກອນ 2021 ເລກ 6 5 4 3 2 1 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ຜົນຫວຍວັນທີ 28 ມັງກອນ 2021 ເລກ 6 5 4 3 2 1 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ຜົນຫວຍວັນທີ 25 ມັງກອນ 2021 ເລກ 6 5 4 3 2 1 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ຜົນຫວຍວັນທີ 25 ມັງກອນ 2021 ເລກ 6 5 4 3 2 1 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ໄຂຂໍ້ຂ້ອງໃຈ ທວງໜີ້ຜ່ານ Facebook ຜິດກົດໝາຍ ຫຼື ບໍ່?

ໄຂຂໍ້ຂ້ອງໃຈ ທວງໜີ້ຜ່ານ Facebook ຜິດກົດໝາຍ ຫຼື ບໍ່?

ຜົນຫວຍວັນທີ 21 ມັງກອນ 2021 ເລກ 6 5 4 3 2 1 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ຜົນຫວຍວັນທີ 21 ມັງກອນ 2021 ເລກ 6 5 4 3 2 1 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ຜົນຫວຍວັນທີ 18 ມັງກອນ 2021 ເລກ 5 4 3 2 1 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ຜົນຫວຍວັນທີ 18 ມັງກອນ 2021 ເລກ 5 4 3 2 1 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ເທຣນໂຊຊຽວ (social) ນຳທິດທາງທຸລະກິດປີ 2021

ເທຣນໂຊຊຽວ (social) ນຳທິດທາງທຸລະກິດປີ 2021

ເຈົ້າຮູ້ບໍ່? ໂອວັນຕິນເປີດປັບຮັບຄຳມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 500,000,000 ກີບ

ເຈົ້າຮູ້ບໍ່? ໂອວັນຕິນເປີດປັບຮັບຄຳມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 500,000,000 ກີບ

ຜົນຫວຍວັນທີ 14 ມັງກອນ 2021 ເລກ 5 4 3 2 1 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ຜົນຫວຍວັນທີ 14 ມັງກອນ 2021 ເລກ 5 4 3 2 1 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ປ່ອຍສັດລ້ຽງຕາມທ້ອງຖະໜົນ ແລ້ວເກີດອຸບັດເຫດເຈົ້າຂອງສັດລ້ຽງ ຫຼື ຜູ້ຂັບຂີ່ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍ?

ປ່ອຍສັດລ້ຽງຕາມທ້ອງຖະໜົນ ແລ້ວເກີດອຸບັດເຫດເຈົ້າຂອງສັດລ້ຽງ ຫຼື ຜູ້ຂັບຂີ່ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍ?

ຜົນຫວຍວັນທີ 11 ມັງກອນ 2021 ເລກ 5 4 3 2 1 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ຜົນຫວຍວັນທີ 11 ມັງກອນ 2021 ເລກ 5 4 3 2 1 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ເພາະເລື່ອງບັງເອີນ... ຈຶ່ງບັງເກີດເປັນຊາໄຂ່ມຸກ

ເພາະເລື່ອງບັງເອີນ... ຈຶ່ງບັງເກີດເປັນຊາໄຂ່ມຸກ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ