ວັນພຸດ ທີ 1 ເມສາ 2020

“ເຈັບທ້ອງ ຫຼັງມີເພດສຳພັນ” ເປັນສັນຍານບອກອັນຕະລາຍຫຼືບໍ່?

“ເຈັບທ້ອງ ຫຼັງມີເພດສຳພັນ” ເປັນສັນຍານບອກອັນຕະລາຍຫຼືບໍ່?

ອາການເຈັບທ້ອງນັ້ນຖືໄດ້ວ່າເປັນອາການເຈັບປ່ວຍທົ່ວໄປທີ່ມັກຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ຢູ່ຕະຫຼອດ ແລະ ອາດຈະບໍ່ໄດ້ເປັນອັນຕະລາຍຫຍັງ ແຕ່ອາການເຈັບທ້ອງຫຼັງມີອາດຈະເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນຮູ້ສຶກກັງວົນໃຈ ແລະ ສົງໄສວ່າອາດຈະເປັນສັນຍານບົ່ງບອກເຖິງອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍຫຼືບໍ່ ມາຊອກຫາຄຳຕອບກັນໃນບົດຄວາມນີ້.

ຄົນຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍທີ່ມັກຈະເກີດອາການເຈັບທ້ອງຫຼັງຈາກການມີເພດສຳພັນ, ອາການເຈັບທ້ອງນີ້ອາດມີສາເຫດມາຈາກຫຼາຍປັດໄຈ. ຕາມທຳມະດາແລ້ວ ອາການເຈັບທ້ອງມັກຈະເກີດຂຶ້ນຈາກການທີ່ມີແກ໊ສໃນຊ່ອງຄອດ ຫຼື ທະວານໜັກ ຫຼື ເກີດຈາກການສອດໃສ່ທີ່ເລິກຈົນເກີນໄປ ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການລະຄາຍເຄືອງ ແລະ ກາຍເປັນອາການເຈັບທ້ອງໄດ້. ອາການເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນອາການທີ່ອັນຕະລາຍຫຍັງ ແລະ ມັກຈະເຊົາເອງໄດ້.

ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າອາການເຈັບທ້ອງຫຼັງຈາກມີເພດສຳພັນນັ້ນບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍສະເໝີໄປ. ໃນບາງຄັ້ງ ສາເຫດຂອງອາການເຈັບທ້ອງນີ້ອາດຈະມາຈາກພະຍາດ ຫຼື ພາວະອື່ນໆທີ່ແຝງໂຕຢູ່ ເຊັ່ນ ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ ຫຼື ການຕິດເຊື້ອອື່ນໆ ທາງທີ່ດີທ່ານຈຶ່ງຄວນໝັ່ນສັງເກດອາການ ແລະ ເຝົ້າລະວັງ ຫາກພົບເຫັນອາການທີ່ຜິດປົກກະຕິ ຫຼື ອາດເປັນສັນຍານທີ່ອັນຕະລາຍອື່ນໆ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງຫາກທ່ານເກີດອາການເຈັບທ້ອງຫຼັງມີເພດສຳພັນ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກຳລັງຖືພາຢູ່ ເພາະອາການເຈັບທ້ອງຫຼັງມີເພດສຳພັນຂະນະຖືພານັ້ນ ອາດເປັນສັນຍານຂອງການຕິດເຊື້ອໃນລະບົບຍ່ຽວ ແລະ ອາດນຳໄປສູ່ພາວະແຊກຊ້ອນທີ່ອັນຕະລາຍຕໍ່ແມ່ຖືພາ ແລະ ໂຕຂອງເດັກນ້ອຍໃນທ້ອງໄດ້.

ສາເຫດທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງອາການເຈັບທ້ອງຫຼັງມີເພດສຳພັນ

ອາການເຈັບທ້ອງຫຼັງຈາກການມີເພດສຳພັນນັ້ນອາດເກີດໄດ້ຈາກສາເຫດຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນສະພາບຂອງຮ່າງກາຍ, ທ່າຂອງການມີເພດສຳພັນ ໄປຈົນເຖິງພະຍາດ ແລະ ອາການປ່ວຍຕ່າງໆ ໂດຍສາເຫດທີ່ພົບໄດ້ຫຼາຍອາດຈະມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  • ປະຕິກິລິຍາທາງອາລົມ

ການມີເພດສຳພັນສາມາດກະຕຸ້ນອາລົມຕ່າງໆໄດ້ ຕັ້ງແຕ່ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ໄປຈົນເຖິງວິຕົກກັງວົນ ແລະ ໃນບາງຄັ້ງການມີເພດສຳພັນກໍອາດຈະໄປກະຕຸ້ນບາດແຜທາງຈິດໃຈ, ປະສົບການ ຫຼື ບັນຫາທາງອາລົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການມີເພດສຳພັນນັ້ນໃຫ້ປະທຸຂຶ້ນມາ ແລ້ວສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບຮ່າງກາຍ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ ແລະ ອາການເຈັບທ້ອງໃນຂະນະ ແລະ ຫຼັງຈາກມີເພດສຳພັນໄດ້.

  • ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງກ້າມຊີ້ນ

ເຊັ່ນດຽວກັບການອອກກຳລັງກາຍ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ກະດູກອ່າງຊາມ ແລະ ຊ່ອງທ້ອງທີ່ສະສົມຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການເຮັດກິດຈະກຳທາງເພດ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດອາການເຈັບທ້ອງຫຼັງຈາກການມີເພດສຳພັນໄດ້. ນອກຈາກນີ້, ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ແລະ ຄວາມວິຕົກກັງວົນທີ່ສະສົມມາໝົດມື້ຈາກການເຮັດວຽກ ກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດອາການເຈັບທ້ອງໄດ້ເຊັ່ນກັນ ແຕ່ຕາມທຳມະດາແລ້ວ ອາການເຈັບທ້ອງຈາກສາເຫດນີ້ມັກຈະມີອາການພຽງແຕ່ບໍ່ເທົ່າໃດນາທີເທົ່ານັ້ນ.

  • ການສອດໃສ່ທີ່ເລິກເກີນໄປ

ຫາກອາການເຈັບທ້ອງຂອງທ່ານມີອາການພຽງຊົ່ວຄາວ ແລະ ເກີດຂຶ້ນພຽງຄັ້ງຄາວເທົ່ານັ້ນ ກໍອາດຈະມີໂອກາດສູງທີ່ຈະມີສາເຫດມາຈາກການສອດໃສ່ທີ່ເລິກເກີນໄປ ທັງຈາກການມີເພດສຳພັນທາງຊ່ອງຄອດ ແລະ ທາງທະວານໜັກ. ອາການປວດນີ້ມັກຈະເປັນພຽງຊົ່ວຄາວ ແລະ ຈະເຊົາໄປເອງຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານປ່ຽນທ່າ ແລະ ພັກຜ່ອນ, ທ່ານຄວນລອງປ່ຽນທ່າໃນການມີເພດສຳພັນເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫເເກີດອາການເຈັບທ້ອງໃນອະນາຄົດ.

  • ອາກາດທີ່ດັນເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍໃນຂະນະທີ່ສອດໃສ່

ການສອດໃສ່ຂະນະມີເພດສຳພັນອາດຈະດັນອາກາດເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງຄອດ ຫຼື ທະວານໜັກໄດ້ ແລະ ອາກາດເຫຼົ່ານີ້ກໍອາດຈະອັດຢູ່ພາຍໃນຮ່າງກາຍ ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການເຈັບໃນບໍລິເວນຊ່ອງທ້ອງ ຫຼື ໜ້າເອິກ. ນອກຈາກນີ້ອາການເຫຼົ່ານີ້ຍັງອາດຈະເຄື່ອນທີ່ໄປບໍລິເວນອື່ນຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານ ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການປວດໃນບໍລິເວນອື່ນໆຂອງຮ່າງກາຍໄດ້ອີກດ້ວຍ.

  • ການຕິດເຊື້ອໃນລະບົບຍ່ຽວ

ຫຼາຍຄັ້ງທີ່ການມີເພດສຳພັນອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານເກີດການຕິດເຊື້ອໃນລະບົບຍ່ຽວ ໂດຍສະເພາະກັບເພດຍິງ. ການຕິດເຊື້ອໃນລະບົບຍ່ຽວເກີດຈາກການຕິດເຊື້ອແບັກທີເຣຍທີ່ບໍລິເວນທໍ່ຍ່ຽວ ຫຼື ພົກຍ່ຽວ ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດອາການເຈັບທ້ອງຫຼັງຈາກການມີເພດສຳພັນໄດ້. ນອກຈາກນີ້, ທ່ານກໍອາດຈະມີອາການເຫຼົ່ານີ້ຮ່ວມນຳເຊັ່ນ:

ອາການປວດ ຫຼື ແສບຮ້ອນໃນຂະນະຍ່ຽວ
ຍ່ຽວຖີ່ຂຶ້ນ
ຍ່ຽວຂຸ່ນ, ມີເລືອດປົນ
ມີອາການປວດທີ່ທະວານໜັກ

  • ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ

ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນຕ່າງໆເຊັ່ນ ພະຍາດໜອງໃນ ແລະ ການຕິດເຊື້ອຄລາມາຍເດຍ (Chlamydia) ມັກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອາການເຈັບທ້ອງໄດ້. ນອກຈາກນີ້ທ່ານອາດຈະມີອາການກົດເຈັບໃນບໍລິເວນກະດູກອ່າງຊາມ, ອາການປວດຂະນະຍ່ຽວ, ມີນໍ້າເມືອກຜິດປົກກະຕິ ແລະ ອາດຈະມີກິ່ນເໝັນທີ່ອະໄວຍະວະເພດອີກດ້ວຍ.

ການບັນເທົາອາການເຈັບທ້ອງຫຼັງມີເພດສຳພັນ

ອາການເຈັບທ້ອງຫຼັງມີເພດສຳພັນອາດຈະມີສາເຫດທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວສາເຫດເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະສາມາດປິ່ນປົວໃຫ້ເຊົາໄດ້ ແລະ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍທີ່ຮຸນແຮງ. ວິທີການໃນການປິ່ນປົວ ຫຼື ບັນເທົາອາການເຈັບທ້ອງຫຼັງຈາກການມີເພດສຳພັນມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  1. ໃຊ້ຢາແກ້ປວດ. ທ່ານສາມາດກິນຢາແກ້ປວດທຳມະດາທີ່ສາມາດຊອກຊື້ໄດ້ຕາມຮ້ານຂາຍຢາທົ່ວໄປ ເຊັ່ນ ພາຣາເຊຕາມອລ ຫຼື ຢາໄອບູໂພຣເຟນ. ຢາແກ້ປວດເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍຄາຍຄວາມເຕັ່ງຕຶງຂອງກ້າມຊີ້ນ ແລະ ບັນເທົາອາການເຈັບທ້ອງໄດ້.
  2. ປະຄົບຮ້ອນ. ການປະຄົບຮ້ອນທີ່ບໍລິເວນທ້ອງໂດຍໃຊ້ຖົງນໍ້າຮ້ອນ ຫຼື ການອາບນໍ້າທີ່ອຸ່ນໄປທາງຮ້ອນ ສາມາດຊ່ວຍບັນເທົາອາການເຈັບທ້ອງໄດ້ ເນື່ອງຈາກຄວາມຮ້ອນຈະຊ່ວຍໃຫ້ເລືອດໄຫຼວຽນໄດ້ດີຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ເລືອດໄຫຼວຽນໄປສູ່ບໍລິເວນທີ່ມີອາການປວດ ແລະ ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອາການປວດລົງ.
  3. ເຝິກຜ່ອນຄາຍກ້າມຊີ້ນ. ການມີເພດສຳພັນ ແລະ ການເຖິງຈຸດສຸດຍອດນັ້ນ ມັກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງສະສົມໃນກ້າມຊີ້ນ, ການເຝິກຜ່ອນຄາຍກ້າມຊີ້ນ ເຊັ່ນ ການຢຽດກ້າມຊີ້ນ, ໂຢຄະ, ຜ່ອນລົມຫາຍໃຈ ແລະ ການນັ່ງສະມາທິຈະຊ່ວຍໃນການບັນເທົາອາການເຈັດທ້ອງທີ່ເກີດຈາກການມີເພດສຳພັນໄດ້
  4. ປັບປ່ຽນຮູບແບບການໃຊ້ຊີວິດ. ຫາກທ່ານມີອາການເຈັບທ້ອງຫຼັງຈາກການມີເພດສຳພັນ ແລະ ທ່ານກໍດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ ແລະ ສູບຢາເປັນປະຈຳ ທ່ານຄວນປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳເຫຼົ່ານີ້ ເນື່ອງຈາກການດື່ມແອລກໍຮໍ ແລະ ການສູບຢານັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ອາການເຈັບທ້ອງເຫຼົ່ານີ້ມີອາການຮຸນແຮງຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.
Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : Sanook

ຄຳແນະນຳໃນການປະຕິບັດຕົນຢ່າງເໝາະສົມ ໃນຂະນະທີ່ "ຢູ່ເຮືອນ" ຕາມຄຳສັ່ງ 06/ນຍ

ຄຳແນະນຳໃນການປະຕິບັດຕົນຢ່າງເໝາະສົມ ໃນຂະນະທີ່ "ຢູ່ເຮືອນ" ຕາມຄຳສັ່ງ 06/ນຍ

10 ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນເຮືອນທີ່ຕ້ອງອະນາໄມທຸກມື້ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ

10 ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນເຮືອນທີ່ຕ້ອງອະນາໄມທຸກມື້ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ

7 ວິທີປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສາວໆງາມແລະສຸຂະພາບດີສູ້ກັບໂຄວິດ-19

7 ວິທີປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສາວໆງາມແລະສຸຂະພາບດີສູ້ກັບໂຄວິດ-19

10 ວິທີຫຼຸດຄວາມສ່ຽງ "ຕິດໂຄວິດ-19" ເມື່ອຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ອອກຈາກເຮືອນ

10 ວິທີຫຼຸດຄວາມສ່ຽງ "ຕິດໂຄວິດ-19" ເມື່ອຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ອອກຈາກເຮືອນ

ຈັດໂຕະເຮັດວຽກ Work from Home ໃນໄລຍະ "ໂຄວິດ-19" ລະບາດແນວໃດ ໃຫ້ນັ່ງສະບາຍໄດ້ດົນໆ

ຈັດໂຕະເຮັດວຽກ Work from Home ໃນໄລຍະ "ໂຄວິດ-19" ລະບາດແນວໃດ ໃຫ້ນັ່ງສະບາຍໄດ້ດົນໆ

ນີ້ແມ່ນວິທີຖິ້ມ "ໜ້າກາກອະນາໄມ" ທີ່ໃຊ້ແລ້ວ ຢ່າງຖືກວິທີ

ນີ້ແມ່ນວິທີຖິ້ມ "ໜ້າກາກອະນາໄມ" ທີ່ໃຊ້ແລ້ວ ຢ່າງຖືກວິທີ

ບັນດາແມ່ລູກອ່ອນຄວນໃຫ້ນົມລູກແນວໃດ ໃນໄລຍະທີ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 (COVID-19) ແພ່ລະບາດ?

ບັນດາແມ່ລູກອ່ອນຄວນໃຫ້ນົມລູກແນວໃດ ໃນໄລຍະທີ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 (COVID-19) ແພ່ລະບາດ?

ມາຮູ້ຈັກກັບສູນບໍລິການຫລັງການຂາຍມາດຕະຖານຂອງ "ນິສສັນ ຕັນຈົງ ມໍເຕີ້ລາວ"

ມາຮູ້ຈັກກັບສູນບໍລິການຫລັງການຂາຍມາດຕະຖານຂອງ "ນິສສັນ ຕັນຈົງ ມໍເຕີ້ລາວ"

ວິທີຮັກສາ ແລະ ຍືດອາຍຸອາຫານໃນຕູ້ເຢັນຢ່າງຖືກວິທີ ສຳລັບຜູ້ເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ-ເວັ້ນໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ

ວິທີຮັກສາ ແລະ ຍືດອາຍຸອາຫານໃນຕູ້ເຢັນຢ່າງຖືກວິທີ ສຳລັບຜູ້ເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ-ເວັ້ນໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ

ມາເບິ່ງກັນ! 7 ວິທີແກ້ເຊັງເມື່ອຕ້ອງຢູ່ເຮືອນ ເພື່ອປ້ອງກັນໂຄວິດ-19

ມາເບິ່ງກັນ! 7 ວິທີແກ້ເຊັງເມື່ອຕ້ອງຢູ່ເຮືອນ ເພື່ອປ້ອງກັນໂຄວິດ-19

ວີທີການອະນາໄມສິ່ງຂອງເຄື່ອງໃຊ້-ສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງລະອຽດ ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັດ

ວີທີການອະນາໄມສິ່ງຂອງເຄື່ອງໃຊ້-ສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງລະອຽດ ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັດ

ວີທີການອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຈຳກັດບໍລິເວນຢູ່ບ່ອນພັກເຊົາຂອງໂຕເອງ

ວີທີການອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຈຳກັດບໍລິເວນຢູ່ບ່ອນພັກເຊົາຂອງໂຕເອງ

ໄວຣັດໂຄໂຣນາ: 'ອະດີດນັກບິນອະວະກາດ' ຂອງ NASA ອອກມາໃຫ້ຄຳແນະນຳໃນການກັກຕົວເອງ

ໄວຣັດໂຄໂຣນາ: 'ອະດີດນັກບິນອະວະກາດ' ຂອງ NASA ອອກມາໃຫ້ຄຳແນະນຳໃນການກັກຕົວເອງ

ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ 'ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງໃນສັງຄົມ' ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການແພ່ກະຈາຍຂອງພະຍາດໄດ້ດີ

ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ 'ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງໃນສັງຄົມ' ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການແພ່ກະຈາຍຂອງພະຍາດໄດ້ດີ

ຮູ້ຈັກ "ໂຄໂຣນາໄວຣັດ" ເຊື້ອຈຸລະໂລກເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດ "ໂຄວິດ-19"

ຮູ້ຈັກ "ໂຄໂຣນາໄວຣັດ" ເຊື້ອຈຸລະໂລກເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດ "ໂຄວິດ-19"

ຮຽນຮູ້ຄຳສັບພາສາອັງກິດ ຈາກພະຍາດລະບາດ "ໂຄວິດ-19" ເພື່ອໃຊ້ໃນການຕິດຕາມຂ່າວ

ຮຽນຮູ້ຄຳສັບພາສາອັງກິດ ຈາກພະຍາດລະບາດ "ໂຄວິດ-19" ເພື່ອໃຊ້ໃນການຕິດຕາມຂ່າວ

'Social Distancing' ແມ່ນຫຍັງ? ຕ້ອງຢູ່ຫ່າງກັນສໍ່າໃດຈຶ່ງຈະຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດໄວຣັດ?

'Social Distancing' ແມ່ນຫຍັງ? ຕ້ອງຢູ່ຫ່າງກັນສໍ່າໃດຈຶ່ງຈະຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດໄວຣັດ?

ແພດແນະນຳວິທີການປະຕິບັດ ເພື່ອໃຫ້ລອດຈາກວິກິດການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ແພດແນະນຳວິທີການປະຕິບັດ ເພື່ອໃຫ້ລອດຈາກວິກິດການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ນີ້ແມ່ນ 10 ອັນດັບ ມະຫາເສດຖີທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດໃນໂລກ ຕາມການຈັດອັນດັບຂອງວາລະສານ Forbes

ນີ້ແມ່ນ 10 ອັນດັບ ມະຫາເສດຖີທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດໃນໂລກ ຕາມການຈັດອັນດັບຂອງວາລະສານ Forbes

ທວນຄືນໃໝ່ ນີ້ແມ່ນວິທີການຮັກສາຕົນເອງໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ໃນໄລຍະທີ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ລະບາດ

ທວນຄືນໃໝ່ ນີ້ແມ່ນວິທີການຮັກສາຕົນເອງໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ໃນໄລຍະທີ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ລະບາດ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ