ວັນພຸດ ທີ 3 ມີນາ 2021

“ເຈັບທ້ອງ ຫຼັງມີເພດສຳພັນ” ເປັນສັນຍານບອກອັນຕະລາຍຫຼືບໍ່?

“ເຈັບທ້ອງ ຫຼັງມີເພດສຳພັນ” ເປັນສັນຍານບອກອັນຕະລາຍຫຼືບໍ່?

ອາການເຈັບທ້ອງນັ້ນຖືໄດ້ວ່າເປັນອາການເຈັບປ່ວຍທົ່ວໄປທີ່ມັກຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ຢູ່ຕະຫຼອດ ແລະ ອາດຈະບໍ່ໄດ້ເປັນອັນຕະລາຍຫຍັງ ແຕ່ອາການເຈັບທ້ອງຫຼັງມີອາດຈະເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນຮູ້ສຶກກັງວົນໃຈ ແລະ ສົງໄສວ່າອາດຈະເປັນສັນຍານບົ່ງບອກເຖິງອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍຫຼືບໍ່ ມາຊອກຫາຄຳຕອບກັນໃນບົດຄວາມນີ້.

ຄົນຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍທີ່ມັກຈະເກີດອາການເຈັບທ້ອງຫຼັງຈາກການມີເພດສຳພັນ, ອາການເຈັບທ້ອງນີ້ອາດມີສາເຫດມາຈາກຫຼາຍປັດໄຈ. ຕາມທຳມະດາແລ້ວ ອາການເຈັບທ້ອງມັກຈະເກີດຂຶ້ນຈາກການທີ່ມີແກ໊ສໃນຊ່ອງຄອດ ຫຼື ທະວານໜັກ ຫຼື ເກີດຈາກການສອດໃສ່ທີ່ເລິກຈົນເກີນໄປ ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການລະຄາຍເຄືອງ ແລະ ກາຍເປັນອາການເຈັບທ້ອງໄດ້. ອາການເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນອາການທີ່ອັນຕະລາຍຫຍັງ ແລະ ມັກຈະເຊົາເອງໄດ້.

ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າອາການເຈັບທ້ອງຫຼັງຈາກມີເພດສຳພັນນັ້ນບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍສະເໝີໄປ. ໃນບາງຄັ້ງ ສາເຫດຂອງອາການເຈັບທ້ອງນີ້ອາດຈະມາຈາກພະຍາດ ຫຼື ພາວະອື່ນໆທີ່ແຝງໂຕຢູ່ ເຊັ່ນ ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ ຫຼື ການຕິດເຊື້ອອື່ນໆ ທາງທີ່ດີທ່ານຈຶ່ງຄວນໝັ່ນສັງເກດອາການ ແລະ ເຝົ້າລະວັງ ຫາກພົບເຫັນອາການທີ່ຜິດປົກກະຕິ ຫຼື ອາດເປັນສັນຍານທີ່ອັນຕະລາຍອື່ນໆ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງຫາກທ່ານເກີດອາການເຈັບທ້ອງຫຼັງມີເພດສຳພັນ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກຳລັງຖືພາຢູ່ ເພາະອາການເຈັບທ້ອງຫຼັງມີເພດສຳພັນຂະນະຖືພານັ້ນ ອາດເປັນສັນຍານຂອງການຕິດເຊື້ອໃນລະບົບຍ່ຽວ ແລະ ອາດນຳໄປສູ່ພາວະແຊກຊ້ອນທີ່ອັນຕະລາຍຕໍ່ແມ່ຖືພາ ແລະ ໂຕຂອງເດັກນ້ອຍໃນທ້ອງໄດ້.

ສາເຫດທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງອາການເຈັບທ້ອງຫຼັງມີເພດສຳພັນ

ອາການເຈັບທ້ອງຫຼັງຈາກການມີເພດສຳພັນນັ້ນອາດເກີດໄດ້ຈາກສາເຫດຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນສະພາບຂອງຮ່າງກາຍ, ທ່າຂອງການມີເພດສຳພັນ ໄປຈົນເຖິງພະຍາດ ແລະ ອາການປ່ວຍຕ່າງໆ ໂດຍສາເຫດທີ່ພົບໄດ້ຫຼາຍອາດຈະມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  • ປະຕິກິລິຍາທາງອາລົມ

ການມີເພດສຳພັນສາມາດກະຕຸ້ນອາລົມຕ່າງໆໄດ້ ຕັ້ງແຕ່ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ໄປຈົນເຖິງວິຕົກກັງວົນ ແລະ ໃນບາງຄັ້ງການມີເພດສຳພັນກໍອາດຈະໄປກະຕຸ້ນບາດແຜທາງຈິດໃຈ, ປະສົບການ ຫຼື ບັນຫາທາງອາລົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການມີເພດສຳພັນນັ້ນໃຫ້ປະທຸຂຶ້ນມາ ແລ້ວສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບຮ່າງກາຍ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ ແລະ ອາການເຈັບທ້ອງໃນຂະນະ ແລະ ຫຼັງຈາກມີເພດສຳພັນໄດ້.

  • ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງກ້າມຊີ້ນ

ເຊັ່ນດຽວກັບການອອກກຳລັງກາຍ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ກະດູກອ່າງຊາມ ແລະ ຊ່ອງທ້ອງທີ່ສະສົມຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການເຮັດກິດຈະກຳທາງເພດ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດອາການເຈັບທ້ອງຫຼັງຈາກການມີເພດສຳພັນໄດ້. ນອກຈາກນີ້, ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ແລະ ຄວາມວິຕົກກັງວົນທີ່ສະສົມມາໝົດມື້ຈາກການເຮັດວຽກ ກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດອາການເຈັບທ້ອງໄດ້ເຊັ່ນກັນ ແຕ່ຕາມທຳມະດາແລ້ວ ອາການເຈັບທ້ອງຈາກສາເຫດນີ້ມັກຈະມີອາການພຽງແຕ່ບໍ່ເທົ່າໃດນາທີເທົ່ານັ້ນ.

  • ການສອດໃສ່ທີ່ເລິກເກີນໄປ

ຫາກອາການເຈັບທ້ອງຂອງທ່ານມີອາການພຽງຊົ່ວຄາວ ແລະ ເກີດຂຶ້ນພຽງຄັ້ງຄາວເທົ່ານັ້ນ ກໍອາດຈະມີໂອກາດສູງທີ່ຈະມີສາເຫດມາຈາກການສອດໃສ່ທີ່ເລິກເກີນໄປ ທັງຈາກການມີເພດສຳພັນທາງຊ່ອງຄອດ ແລະ ທາງທະວານໜັກ. ອາການປວດນີ້ມັກຈະເປັນພຽງຊົ່ວຄາວ ແລະ ຈະເຊົາໄປເອງຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານປ່ຽນທ່າ ແລະ ພັກຜ່ອນ, ທ່ານຄວນລອງປ່ຽນທ່າໃນການມີເພດສຳພັນເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫເເກີດອາການເຈັບທ້ອງໃນອະນາຄົດ.

  • ອາກາດທີ່ດັນເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍໃນຂະນະທີ່ສອດໃສ່

ການສອດໃສ່ຂະນະມີເພດສຳພັນອາດຈະດັນອາກາດເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງຄອດ ຫຼື ທະວານໜັກໄດ້ ແລະ ອາກາດເຫຼົ່ານີ້ກໍອາດຈະອັດຢູ່ພາຍໃນຮ່າງກາຍ ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການເຈັບໃນບໍລິເວນຊ່ອງທ້ອງ ຫຼື ໜ້າເອິກ. ນອກຈາກນີ້ອາການເຫຼົ່ານີ້ຍັງອາດຈະເຄື່ອນທີ່ໄປບໍລິເວນອື່ນຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານ ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການປວດໃນບໍລິເວນອື່ນໆຂອງຮ່າງກາຍໄດ້ອີກດ້ວຍ.

  • ການຕິດເຊື້ອໃນລະບົບຍ່ຽວ

ຫຼາຍຄັ້ງທີ່ການມີເພດສຳພັນອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານເກີດການຕິດເຊື້ອໃນລະບົບຍ່ຽວ ໂດຍສະເພາະກັບເພດຍິງ. ການຕິດເຊື້ອໃນລະບົບຍ່ຽວເກີດຈາກການຕິດເຊື້ອແບັກທີເຣຍທີ່ບໍລິເວນທໍ່ຍ່ຽວ ຫຼື ພົກຍ່ຽວ ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດອາການເຈັບທ້ອງຫຼັງຈາກການມີເພດສຳພັນໄດ້. ນອກຈາກນີ້, ທ່ານກໍອາດຈະມີອາການເຫຼົ່ານີ້ຮ່ວມນຳເຊັ່ນ:

ອາການປວດ ຫຼື ແສບຮ້ອນໃນຂະນະຍ່ຽວ
ຍ່ຽວຖີ່ຂຶ້ນ
ຍ່ຽວຂຸ່ນ, ມີເລືອດປົນ
ມີອາການປວດທີ່ທະວານໜັກ

  • ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ

ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນຕ່າງໆເຊັ່ນ ພະຍາດໜອງໃນ ແລະ ການຕິດເຊື້ອຄລາມາຍເດຍ (Chlamydia) ມັກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອາການເຈັບທ້ອງໄດ້. ນອກຈາກນີ້ທ່ານອາດຈະມີອາການກົດເຈັບໃນບໍລິເວນກະດູກອ່າງຊາມ, ອາການປວດຂະນະຍ່ຽວ, ມີນໍ້າເມືອກຜິດປົກກະຕິ ແລະ ອາດຈະມີກິ່ນເໝັນທີ່ອະໄວຍະວະເພດອີກດ້ວຍ.

ການບັນເທົາອາການເຈັບທ້ອງຫຼັງມີເພດສຳພັນ

ອາການເຈັບທ້ອງຫຼັງມີເພດສຳພັນອາດຈະມີສາເຫດທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວສາເຫດເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະສາມາດປິ່ນປົວໃຫ້ເຊົາໄດ້ ແລະ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍທີ່ຮຸນແຮງ. ວິທີການໃນການປິ່ນປົວ ຫຼື ບັນເທົາອາການເຈັບທ້ອງຫຼັງຈາກການມີເພດສຳພັນມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  1. ໃຊ້ຢາແກ້ປວດ. ທ່ານສາມາດກິນຢາແກ້ປວດທຳມະດາທີ່ສາມາດຊອກຊື້ໄດ້ຕາມຮ້ານຂາຍຢາທົ່ວໄປ ເຊັ່ນ ພາຣາເຊຕາມອລ ຫຼື ຢາໄອບູໂພຣເຟນ. ຢາແກ້ປວດເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍຄາຍຄວາມເຕັ່ງຕຶງຂອງກ້າມຊີ້ນ ແລະ ບັນເທົາອາການເຈັບທ້ອງໄດ້.
  2. ປະຄົບຮ້ອນ. ການປະຄົບຮ້ອນທີ່ບໍລິເວນທ້ອງໂດຍໃຊ້ຖົງນໍ້າຮ້ອນ ຫຼື ການອາບນໍ້າທີ່ອຸ່ນໄປທາງຮ້ອນ ສາມາດຊ່ວຍບັນເທົາອາການເຈັບທ້ອງໄດ້ ເນື່ອງຈາກຄວາມຮ້ອນຈະຊ່ວຍໃຫ້ເລືອດໄຫຼວຽນໄດ້ດີຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ເລືອດໄຫຼວຽນໄປສູ່ບໍລິເວນທີ່ມີອາການປວດ ແລະ ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອາການປວດລົງ.
  3. ເຝິກຜ່ອນຄາຍກ້າມຊີ້ນ. ການມີເພດສຳພັນ ແລະ ການເຖິງຈຸດສຸດຍອດນັ້ນ ມັກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງສະສົມໃນກ້າມຊີ້ນ, ການເຝິກຜ່ອນຄາຍກ້າມຊີ້ນ ເຊັ່ນ ການຢຽດກ້າມຊີ້ນ, ໂຢຄະ, ຜ່ອນລົມຫາຍໃຈ ແລະ ການນັ່ງສະມາທິຈະຊ່ວຍໃນການບັນເທົາອາການເຈັດທ້ອງທີ່ເກີດຈາກການມີເພດສຳພັນໄດ້
  4. ປັບປ່ຽນຮູບແບບການໃຊ້ຊີວິດ. ຫາກທ່ານມີອາການເຈັບທ້ອງຫຼັງຈາກການມີເພດສຳພັນ ແລະ ທ່ານກໍດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ ແລະ ສູບຢາເປັນປະຈຳ ທ່ານຄວນປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳເຫຼົ່ານີ້ ເນື່ອງຈາກການດື່ມແອລກໍຮໍ ແລະ ການສູບຢານັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ອາການເຈັບທ້ອງເຫຼົ່ານີ້ມີອາການຮຸນແຮງຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.
Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : Sanook

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

ເສຍໃຈແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຄວາມຮູ້ພ້ອມ! ລວມຄຳສັບພາສາອັງກິດທີ່ກ່ຽວກັບ "ການຮ້ອງໄຫ້"

ເສຍໃຈແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຄວາມຮູ້ພ້ອມ! ລວມຄຳສັບພາສາອັງກິດທີ່ກ່ຽວກັບ "ການຮ້ອງໄຫ້"

ການໝັ້ນໝາຍ: ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ

ການໝັ້ນໝາຍ: ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ

ວິທີດູແລຮັກສານ້ອງສາວໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ເຮັດແບບນີ້ນ້ອງຈະແຮັບປີ້ແນ່ນອນ

ວິທີດູແລຮັກສານ້ອງສາວໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ເຮັດແບບນີ້ນ້ອງຈະແຮັບປີ້ແນ່ນອນ

ຈົບມາໃໝ່ໆບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດວຽກຫຍັງດີຈຶ່ງຈະເໝາະກັບຕົວເອງທີ່ສຸດ? ບົດຄວາມນີ້ຊ່ວຍທ່ານໄດ້

ຈົບມາໃໝ່ໆບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດວຽກຫຍັງດີຈຶ່ງຈະເໝາະກັບຕົວເອງທີ່ສຸດ? ບົດຄວາມນີ້ຊ່ວຍທ່ານໄດ້

10 ທັກສະທີ່ເຈົ້າຕ້ອງມີໃນ Resume (ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້) ຖ້າເຈົ້າຢາກໄດ້ວຽກທີ່ຕ້ອງການ

10 ທັກສະທີ່ເຈົ້າຕ້ອງມີໃນ Resume (ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້) ຖ້າເຈົ້າຢາກໄດ້ວຽກທີ່ຕ້ອງການ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ