ວັນພຸດ ທີ 1 ເມສາ 2020

ຮູ້ຫຼືຍັງ? ຜົນກະທົບຂອງການ “ສູບຢາ” ທີ່ມີຫຼາຍກວ່າການທຳຮ້າຍປອດ

ຮູ້ຫຼືຍັງ? ຜົນກະທົບຂອງການ “ສູບຢາ” ທີ່ມີຫຼາຍກວ່າການທຳຮ້າຍປອດ

ຈາກຂໍ້ມູນສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ເຮົາໄດ້ຮູ້ກັນວ່າ “” ນັ້ນທຳລາຍປອດ, ສົ່ງຜົນຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງປອດ ໂດຍທີ່ບໍ່ຮູ້ເລີຍວ່າຄວາມຈິງແລ້ວຢາສູບເປັນໂຕການໃນການທຳລາຍອະໄວຍະວະສ່ວນອື່ນໆອີກຫຼາຍຢ່າງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ສະໝອງ, ຫົວໃຂ ຫຼື ຜິວໜັງ. 

ທາດຕ່າງໆໃນຢາສູບທີ່ອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ

ບໍ່ວ່າທ່ານຈະສູບຢາແນວໃດ ຢາສູບກໍເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຄືເກົ່າ, ບໍ່ມທາດຊະນິດໃດໃນຢາສູບທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ອະຊິໂຕນ (acetone), ທາຣ໌ (tar), ນິໂຄຕິນ (nicotine) ແລະ ຄາບອນມໍນັອກໄຊ (carbon monoxide). ເມື່ອທ່ານຫາຍໃຈເອົາທາດເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າໄປຮ່າງກາຍ ບໍ່ພຽງແຕ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປອດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ມັນຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ອະໄວຍະວະສ່ວນອື່ນໆອີກດ້ວຍ. ສູນຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດແຫ່ງສະຫະລັດອາເມຣິກາເປີດເຜີຍວ່າ ຄວາມຈິງແລ້ວມີອົງປະກອບທາງເຄມີໃນຄວັນຢາສູບຫຼາຍກວ່າ 5,000 ຊະນິດ ແລະ ມີອີກຫຼາຍຮ້ອຍລາຍການທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ, ແລະ ນີ້ຄືຕົວຢ່າງບາງສ່ວນ: 

  • 1,3-ບິວທາໄດອີນ (1,3-Butadiene) ເປັນສານທີ່ໄດ້ມາຈາກນໍ້າມັນປີໂຕລຽມ ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນສານເຄມີທີ່ໃຊ້ໃນການຜະລິດຢາງ ຖືເປັນສານເຄມີກໍ່ມະເຮັງທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດມະເຮັງໃນເລືອດບາງຊະນິດ;
  • ສານໜູນ (Arsenic) ເປັນທາດເຄິ່ງໂລຫະ ທີ່ໃຊ້ສຳລັບເກັບຮັກສາໄມ້, ທາດປະສົມຂອງສານໜູບາງຊະນິດກ່ຽວຂ້ອງກັບມະເຮັງປອດ, ຜິວໜັງ, ຕັບ ແລະ ພົກຍ່ຽວ;
  • ເບັນຊີນ (Benzene) ເປັນທາດປະສົມອົງຄະທາດທີ່ຖືກນຳມາໃຊ້ປະໂຫຍດໃນການຜະລິດສານເຄມີຫຼາຍຊະນິດ ແລະ ເປັນສານກໍ່ມະເຮັງຊະນິດໜຶ່ງ ໂດຍສະເພາະພະຍາດມະເຮັງເມັດເລືອດຂາວໃນມະນຸດ;
  • ແຄັດມຽມ (Cadmium) ເປັນໂລຫະໜັກ ທີ່ໃຊ້ເຮັດແບັດເຕີຣີ, ທາດປະສົມຂອງແຄັດມຽມ ແລະ ແຄັດມຽມ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດມະເຮັງປອດ ແລະ ມີຄວາມສຳພັນກັບໝາກໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ມະເຮັງຕ່ອມລູກໝາກ;
  • ຟໍມັລດີໄຮ (Formaldehyde) ເປັນທາດທີ່ໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆ ແຕ່ກໍສາມາດພົບໄດ້ໃນຊີ້ນສັດ ດ້ວຍການໃຊ້ເປັນສານກັນບູດ, ຫາກໄດ້ຮັບໃນປະລິມານຫຼາຍຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ສຸຂະພາບ ເຮັດໃຫ້ເກີດມະເຮັງເມັດເລືອດຂາວ, ມະເຮັງໃນເນື້ອເຍື່ອ ແລະ ສົ່ງຜົນຕໍ່ລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ;
  • ນໍ້າມັນດິນ ຫຼື ທາຣ໌ (Tar) ເປັນທາດແຫຼວສີດຳ ໄດ້ຈາກການກັ່ນທຳລາຍຂອງທາດອົງຄະທາດ, ເມື່ອມີການເຜົາໄໝ້ຈະເປັນຄາບໜຽວສີຕັບໝູທີ່ຈັບໂຕກັນຢູ່ແຂ້ວ ເຮັດໃຫ້ແຂ້ວເຫຼືອງ. ນອກຈາກນີ້ ຫາກມັນໄປຈັບໂຕກັນຢູ່ທີ່ປອດ ຈະເຮັດໃຫ້ເຍື່ອຫຸ້ມຫຼອດລົມບໍ່ສາມາດເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຕາມປົກກະຕິ.

ນອກຈາກນີ້ໃນຄວັນຢາສູບຍັງມີທາດອີກ 2 ຊະນິດທີ່ຖືວ່າອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍຄື ຄາບອນມໍນັອກໄຊ ແລະ ນິໂຄຕິນ

ຄາບອນມໍນັອກໄຊ (carbon monoxide) ເປັນທາດອາຍພິດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍເມື່ອສູດດົມເຂົ້າໄປໃນປອດ ມັນຈະຖືກສົ່ງໄປຫາກະແສເລືອດ ແລະ ຈະເປັນລົດປະລິມານອັອກຊິເຈນທີ່ຢູ່ໃນເສັ້ນເລືອດແດງ ແລະ ເພີ່ມປະລິມານຄໍເລສເຕີຣໍ ຈົນສະສົມຢູ່ທີ່ເສັ້ນເລືອດແດງ, ເມື່ອສະສົມໄປດົນໆ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເລືອດມີການແຂງໂຕ ແລະ ເປັນສາເຫດທີ່ຈະນຳໄປສູ່ພະຍາດເສັ້ນເລືອດຫົວໃຈ ແລະ ພະຍາດຫົວໃຈວາຍ.

ນິໂຄຕິນ (nicotine) ເປັນສານເສບຕິດທີ່ສາມາດຢູ່ໃນເລືອດໄດ້ດົນ 6-8 ຊົ່ວໂມງ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມຖີ່ໃນການສູບຢາ. ນິໂຄຕິນ ສົ່ງຜົນຕໍ່ຄວາມດັນເລືອດສູງ, ອັດຕາການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈ, ການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດໄປຫາຫົວໃຈ ແລະ ການຕີບຂອງເສັ້ນເລືອດແດງ. ນິໂຄຕິນມີສ່ວນໃນການເຮັດໃຫ້ຜະໜັງເສັ້ນເລືອດແຂງໂຕ ແລະ ອາດຈະນຳໄປສູ່ການເກີດພະຍາດຫົວໃຈວາຍ.

ຜົນກະທົບຂອງການສູບຢາຕໍ່ອະໄວຍະວະຕ່າງໆ

ຜົນກະທົບຂອງການສູບຢາຕໍ່ຫົວໃຈ

ສານເຄມີ ແລະ ສານທາຣ໌ໃນຢາສູບ ມີສ່ວນໃນການເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດເສັ້ນເລືອດອຸດຕັນ ເພາະການສະສົມຂອງຄາບຈຸລິນຊີຂຳນວນຫຼາຍໃນເສັ້ນເລືອດ ຈົນສົ່ງຜົນຕໍ່ການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດ ເຮັດໃຫ້ເກີດການອຸດຕັນຈົນເປັນອັນຕະລາຍ. ນອກຈາກນີ້, ການສູບຢາຍັງຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງການເກີດພະຍາດເສັ້ນເລືອດແດງສ່ວນປາຍ (peripheral artery disease (PAD)) ແລະ ຍັງເພີ່ມໂອກາດໃນການເກີດພະຍາດເສັ້ນເລືອດອຸດຕັນ, ພະຍາດເສັ້ນເລືອດຫົວໃຈຕີບ ຫຼື ເຈັບໜ້າເອິກ, ພະຍາດເສັ້ນເລືອດສະໝອງ ແລະ ຫົວໃຈວາຍ.

ຜົນກະທົບຂອງຢາສູບ ຕໍ່ສະໝອງ

ນິໂຄຕິນ ທີ່ໄດ້ຈາກການສູບຢາ ເປັນສິ່ງເສບຕິດ ເຊັ່ນດຽວກັບເຮໂລອີນ ຫາກຮ່າງກາຍເສບຕິດນິໂຄຕິນກໍເປັນເລື່ອງຍາກທີ່ຈະເຊົາມັນໄດ້ ເພາະນິໂຄຕິນຈະເຂົ້າໄປປ່ຽນສະໝອງ, ສະໝອງຈະມີການພັດທະນາໃນການຮັບນິໂຄຕິນເປັນພິເສດເມື່ອຮ່າງກາຍເສບຕິດແລ້ວ, ເມື່ອບໍ່ໄດ້ຮັບນິໂຄຕິນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຖອນນິໂຄຕິນ ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກຫງຸດຫງິດ, ຫົດຫູ່, ອາລົມເສຍ ແລະ ມີຄວາມຕ້ອງການນິໂຄຕິນ. ໃນໄລຍະທີ່ຢູ່ລະຫວ່າງການຖອນນິໂຄຕິນ ຍັງສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ມີອາການເຈັບຫົວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາການນອນຫຼັບອີກດ້ວຍ.

ຜົນກະທົບຂອງຢາສູບ ຕໍ່ຫົວ, ໃບໜ້າ ແລະ ຫູ

ການສູບຢາສົ່ງຜົນຕໍ່ການລົດປະລິມານອັອກຊິເຈນທີ່ຈະໄປຫາໂຄເຄລຍ (cochlea) ເຊິ່ງເປັນຫູຊັ້ນໃນຮູບຫອຍ ແລະ ອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ໂຄເຄລຍ ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຖາວອນ ຈົນສູນເສຍການໄດ້ຍິນເລັກໜ້ອຍເຖິງປານກາງ.

ຕາ

ສານນິໂຄຕິນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການສູບຢາ ຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ການປ່ຽນແປງດວງຕາ ເຊິ່ງນິໂຄຕິນຈະລົດການຜະລິດສານເຄມີທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ດວງຕາສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ໃນເວລາກາງຄືນ. ນອກຈາກນີ້ການສູບຢາ ຍັງເພີ່ມຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດພະຍາດແກ້ວຕາເສື່ອມ ແລະ ສົ່ງຜົນຕໍ່ການເສື່ອມຂອງຈໍປະສາດຕາ ຈົນອາດເຖິງຂັ້ນຕາບອດໄດ້.

ປາກ

ການສູບຢາສົ່ງຜົນຕໍ່ບັນຫາຊ່ອງປາກຫຼາຍກວ່າຜູ້ທີ່ບໍ່ສູບ ເຊັ່ນການເກີດແຜໃນປາກ, ພະຍາດເຫືອກ, ແລະ ຍັງມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ແຂ້ວແມງໄວຂຶ້ນ. ບາງຄັ້ງອາດຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ການເກີດມະເຮັງໃນປາກ ແລະ ລຳຄໍ.

ຜິວໜັງ

ຜິວໜັງກໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການສູບຢາເຊັ່ນກັນ. ການສູບຢາສົ່ງຜົນຕໍ່ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃນຜິວໜັງ ເຮັດໃຫ້ຜິວໜັງແຫ້ງ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຮອຍຫ່ຽວ, ຮອຍແຕກລາຍ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ຜິວດຳລົງໄດ້.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : Sanook

ຄຳແນະນຳໃນການປະຕິບັດຕົນຢ່າງເໝາະສົມ ໃນຂະນະທີ່ "ຢູ່ເຮືອນ" ຕາມຄຳສັ່ງ 06/ນຍ

ຄຳແນະນຳໃນການປະຕິບັດຕົນຢ່າງເໝາະສົມ ໃນຂະນະທີ່ "ຢູ່ເຮືອນ" ຕາມຄຳສັ່ງ 06/ນຍ

10 ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນເຮືອນທີ່ຕ້ອງອະນາໄມທຸກມື້ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ

10 ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນເຮືອນທີ່ຕ້ອງອະນາໄມທຸກມື້ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ

7 ວິທີປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສາວໆງາມແລະສຸຂະພາບດີສູ້ກັບໂຄວິດ-19

7 ວິທີປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສາວໆງາມແລະສຸຂະພາບດີສູ້ກັບໂຄວິດ-19

10 ວິທີຫຼຸດຄວາມສ່ຽງ "ຕິດໂຄວິດ-19" ເມື່ອຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ອອກຈາກເຮືອນ

10 ວິທີຫຼຸດຄວາມສ່ຽງ "ຕິດໂຄວິດ-19" ເມື່ອຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ອອກຈາກເຮືອນ

ຈັດໂຕະເຮັດວຽກ Work from Home ໃນໄລຍະ "ໂຄວິດ-19" ລະບາດແນວໃດ ໃຫ້ນັ່ງສະບາຍໄດ້ດົນໆ

ຈັດໂຕະເຮັດວຽກ Work from Home ໃນໄລຍະ "ໂຄວິດ-19" ລະບາດແນວໃດ ໃຫ້ນັ່ງສະບາຍໄດ້ດົນໆ

ນີ້ແມ່ນວິທີຖິ້ມ "ໜ້າກາກອະນາໄມ" ທີ່ໃຊ້ແລ້ວ ຢ່າງຖືກວິທີ

ນີ້ແມ່ນວິທີຖິ້ມ "ໜ້າກາກອະນາໄມ" ທີ່ໃຊ້ແລ້ວ ຢ່າງຖືກວິທີ

ບັນດາແມ່ລູກອ່ອນຄວນໃຫ້ນົມລູກແນວໃດ ໃນໄລຍະທີ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 (COVID-19) ແພ່ລະບາດ?

ບັນດາແມ່ລູກອ່ອນຄວນໃຫ້ນົມລູກແນວໃດ ໃນໄລຍະທີ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 (COVID-19) ແພ່ລະບາດ?

ມາຮູ້ຈັກກັບສູນບໍລິການຫລັງການຂາຍມາດຕະຖານຂອງ "ນິສສັນ ຕັນຈົງ ມໍເຕີ້ລາວ"

ມາຮູ້ຈັກກັບສູນບໍລິການຫລັງການຂາຍມາດຕະຖານຂອງ "ນິສສັນ ຕັນຈົງ ມໍເຕີ້ລາວ"

ວິທີຮັກສາ ແລະ ຍືດອາຍຸອາຫານໃນຕູ້ເຢັນຢ່າງຖືກວິທີ ສຳລັບຜູ້ເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ-ເວັ້ນໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ

ວິທີຮັກສາ ແລະ ຍືດອາຍຸອາຫານໃນຕູ້ເຢັນຢ່າງຖືກວິທີ ສຳລັບຜູ້ເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ-ເວັ້ນໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ

ມາເບິ່ງກັນ! 7 ວິທີແກ້ເຊັງເມື່ອຕ້ອງຢູ່ເຮືອນ ເພື່ອປ້ອງກັນໂຄວິດ-19

ມາເບິ່ງກັນ! 7 ວິທີແກ້ເຊັງເມື່ອຕ້ອງຢູ່ເຮືອນ ເພື່ອປ້ອງກັນໂຄວິດ-19

ວີທີການອະນາໄມສິ່ງຂອງເຄື່ອງໃຊ້-ສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງລະອຽດ ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັດ

ວີທີການອະນາໄມສິ່ງຂອງເຄື່ອງໃຊ້-ສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງລະອຽດ ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັດ

ວີທີການອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຈຳກັດບໍລິເວນຢູ່ບ່ອນພັກເຊົາຂອງໂຕເອງ

ວີທີການອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຈຳກັດບໍລິເວນຢູ່ບ່ອນພັກເຊົາຂອງໂຕເອງ

ໄວຣັດໂຄໂຣນາ: 'ອະດີດນັກບິນອະວະກາດ' ຂອງ NASA ອອກມາໃຫ້ຄຳແນະນຳໃນການກັກຕົວເອງ

ໄວຣັດໂຄໂຣນາ: 'ອະດີດນັກບິນອະວະກາດ' ຂອງ NASA ອອກມາໃຫ້ຄຳແນະນຳໃນການກັກຕົວເອງ

ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ 'ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງໃນສັງຄົມ' ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການແພ່ກະຈາຍຂອງພະຍາດໄດ້ດີ

ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ 'ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງໃນສັງຄົມ' ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການແພ່ກະຈາຍຂອງພະຍາດໄດ້ດີ

ຮູ້ຈັກ "ໂຄໂຣນາໄວຣັດ" ເຊື້ອຈຸລະໂລກເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດ "ໂຄວິດ-19"

ຮູ້ຈັກ "ໂຄໂຣນາໄວຣັດ" ເຊື້ອຈຸລະໂລກເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດ "ໂຄວິດ-19"

ຮຽນຮູ້ຄຳສັບພາສາອັງກິດ ຈາກພະຍາດລະບາດ "ໂຄວິດ-19" ເພື່ອໃຊ້ໃນການຕິດຕາມຂ່າວ

ຮຽນຮູ້ຄຳສັບພາສາອັງກິດ ຈາກພະຍາດລະບາດ "ໂຄວິດ-19" ເພື່ອໃຊ້ໃນການຕິດຕາມຂ່າວ

'Social Distancing' ແມ່ນຫຍັງ? ຕ້ອງຢູ່ຫ່າງກັນສໍ່າໃດຈຶ່ງຈະຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດໄວຣັດ?

'Social Distancing' ແມ່ນຫຍັງ? ຕ້ອງຢູ່ຫ່າງກັນສໍ່າໃດຈຶ່ງຈະຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດໄວຣັດ?

ແພດແນະນຳວິທີການປະຕິບັດ ເພື່ອໃຫ້ລອດຈາກວິກິດການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ແພດແນະນຳວິທີການປະຕິບັດ ເພື່ອໃຫ້ລອດຈາກວິກິດການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ນີ້ແມ່ນ 10 ອັນດັບ ມະຫາເສດຖີທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດໃນໂລກ ຕາມການຈັດອັນດັບຂອງວາລະສານ Forbes

ນີ້ແມ່ນ 10 ອັນດັບ ມະຫາເສດຖີທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດໃນໂລກ ຕາມການຈັດອັນດັບຂອງວາລະສານ Forbes

ທວນຄືນໃໝ່ ນີ້ແມ່ນວິທີການຮັກສາຕົນເອງໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ໃນໄລຍະທີ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ລະບາດ

ທວນຄືນໃໝ່ ນີ້ແມ່ນວິທີການຮັກສາຕົນເອງໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ໃນໄລຍະທີ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ລະບາດ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ