ວັນພະຫັດ ທີ 22 ເມສາ 2021

ລັດເລັ່ງສ້າງແຮງງານລາວສະໜອງໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ທີ່ຈະເປີດນຳໃຊ້ໃນອະນາຄົດ

ລັດເລັ່ງສ້າງແຮງງານລາວສະໜອງໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ທີ່ຈະເປີດນຳໃຊ້ໃນອະນາຄົດ

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ທ່ານ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ກ່າວໃຫ້ຮູ້ໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ຢູ່ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນ ຢູ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ວ່າ: ປັດຈຸບັນແຮງງານລາວ ທີ່ເຮັດວຽກໃນໂຄງງານກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ມີພຽງແຕ່ 3 ພັນກ່ວາຄົນ ໃນຈໍານວນແຮງງານທັງໝົດ ທີ່ມີການຢັ້ງຢືນການນຳເຂົ້າຮັບໃຊ້ໂຄງການກໍ່ສ້າງມີຫຼາຍກ່ວາ 24 ພັນຄົນ (ລວມທັງຄົນຕ່າງ ປະເທດ ແລະ ຄົນລາວ), ແຮງງານລາວສ່ວນໃຫຍ່ເປັນແຮງງານສີມືທີ່ບໍ່ກ່ຽວພັນໂດຍກົງກັບທາງລົດໄຟ. ເພາະສະນັ້ນ, ໃນການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລັດຖະບານໄດ້ສ້າງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາທັງລະດັບຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຂຶ້ນເພື່ອຊີ້ນຳ ແລະ ຕິດຕາມການດຳເນີນການກໍ່ສ້າງດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ສຳເລັດຕາມແຜນ ການທີ່ກຳນົດໄວ້.

6

ການນຳໃຊ້ແຮງງານທັງແຮງງານລາວ ແລະ ການນຳເຂົ້າແຮງງານຈາກຕ່າງປະເທດ ກໍ່ເປັນບັນຫາໜຶ່ງ ທີ່ໂຄງການຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈປະຕິບັດຕາມສັນຍາກໍ່ສ້າງໂຄງການໃຫ້ໄດ້ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການເຮັດໃຫ້ແຮງງານລາວ ໄດ້ເຂົ້າເຮັດວຽກນຳໂຄງການໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້, ເພື່ອເປັນການເກັບກ່ຽວປະສົບການໃນການເຮັດວຽກ, ມີວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍ່ນຳເຂົ້າແຮງງານຈາກຕ່າງປະເທດຕາມຄວາມຈຳເປັນໃນການນຳໃຊ້ຕົວຈິງ, ພ້ອມທັງເອົາໃຈໃສ່ດູແລ, ປົກປ້ອງດ້ານສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຕາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານໃຫ້ແກ່ແຮງງານທັງສອງ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຈາກຜົນຂອງການຕິດຕາມກວດກາ ການນຳໃຊ້ແຮງງານ ຢູ່ໂຄງການທາງລົດໄຟຜ່ານມາ ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ: ແຮງງານລາວຍັງໄດ້ປະກອບສ່ວນ ຫຼື ໄດ້ເຮັດວຽກນຳໂຄງການພຽງແຕ່ຈຳນວນໜ້ອຍໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ, ສະເລ່ຍໃນລະຫວ່າງ 2 ຫາ 3 ພັນຄົນ, ຈາກຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງເກືອບ 20 ພັນຄົນ. ເພາະສະນັ້ນ, ລັດຖະບານ ກໍຄື ຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການແຫ່ງຊາດ ຈຶ່ງມີຄວາມເປັນຫ່ວງຫຼາຍ ຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງໄດ້ຕົກລົງ ຫຼື ຊື້ນຳໃຫ້ຂະແໜງແຮງງານຂອງພວກເຮົາເອົາໃຈໃສ່ຕື່ມຕໍ່ການເຮັດໃຫ້ແຮງງານລາວ ໄດ້ເຂົ້າເຮັດວຽກນຳໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ທັງໃນໄລຍະການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຫຼັງການກໍ່ສ້າງສຳເລັດ, ສຳລັບແຮງງານຕ່າງປະເທດ  ກໍໃຫ້ພະຍາຍາມຄຸ້ມຄອງໃຫ້ໄດ້ການເຄື່ອນໄຫວ, ການຖ່າຍທອດສີມືໃຫ້ແຮງງານລາວ ແລະ ການເສຍພັນທະຕ່າງໆ ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ໃຫ້ລັດຖະບານ ລາວຕາມສັນຍາ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ວ່າຫຼັງ ຈາກສີ້ນສຸດການເຮັດວຽກຢູ່ໂຄງການແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າເຫຼົ່ານັ້ນ ໄດ້ກັບຄືນປະເທດທຸກຄົນ ໂດຍບໍ່ມີການເຄື່ອນຍ້າຍໄປບ່ອນອື່ນ ເພື່ອສືບຕໍ່ທຳມາຫາກິນຢູ່ປະເທດເຮົາແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ໃນຜ່ານມາໄດ້ສະເໜີຂໍເຮັດບັດແຮງງານ, ບັດພັກເຊົາ ແລະ ວີຊາເຂົ້າ-ອອກຫຼາຍເທື່ອ ໃຫ້ກັບແຮງງານຕ່າງປະເທດ 24 ພັນກ່ວາຄົນ ແລະ ກຳລັງດຳເນີນການ ຢູ່ 265 ຄົນ.

ທ່ານໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ໃນນາມອົງການມະຫາພາກນຳເອົາຜົນຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ໄປຜັນຂະຫຍາຍເປັນແຜນການ, ເປັນກິດຈະກຳ ຫຼື ໂຄງການໃຫ້ໄວ ຫຼື ຖ້າມີຄວາມຈຳເປັນກໍ່ສ້າງນິຕິກຳ ຂອງຂະແໜງການຂຶ້ນມາຕື່ມ ເພື່ອນຳສະເໜີຂັ້ນເທິງອະນຸຍາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ຄວນແມ່ນບັນດາພະແນກ ຮສສ ຂອງແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍມີການແນະນຳ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ສິ່ງທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຮີບດ່ວນອີກອັນໜຶ່ງ ແມ່ນໃຫ້ຮີບຮ້ອນປັບປຸງ ແລະ ສ້າງກົນໄກການປະສານງານກັນຢ່າງຈະແຈ້ງ ເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນ ດ້ານແຮງງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການທາງລົດໄຟ ລະຫວ່າງກົມກັບພະແນກ ຮສສ, ລະຫວ່າງພະແນກ ຮສສ ກັບຄະນະຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວກັບການ ສະໜອງແຮງ ງານງານລາວ ໃຫ້ໂຄງການ ແລະ ການນຳໃຊ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ໂດຍຂະແໜງ ພະແນກຈັດຫາງານ ຫຼື ສູນບໍລິການຈັດຫາງານຕ້ອງສະໜອງຂໍ້ມູນການອອກບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກລະອຽດ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາແຮງງານຂອງບັນດາແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັບປຸງກົນໄກການລາຍງານຈາກລຸ່ມຂຶ້ນເທິງໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນທຸກເດືອນ, ສາມເດືອນ, ຫົກເດືອນ ຫຼື ກໍລະນີມີເຫດການສຸກເສີນ ຕ້ອງໃຫ້ລາຍງານໃຫ້ກົມ ຫຼື ຄະນະນຳກະຊວງໄດ້ຮັບຊາບໄວເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ທັນກັບສະພາບການບໍ່ໃຫ້ຂັ້ນເທິງຕຳນິວ່າພວກເຮົາບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເຮັດໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ, ໃຫ້ຮີບຮ້ອນສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ ສຶກສາ, ຄະນະຄຸ້ມຄອງໂຄງການທາງລົດໄຟ ລວມທັງບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວຈີນ ເພື່ອກະກຽມສ້າງ ແລະ ສະໜອງແຮງງານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແຮງງານລາວໃຫ້ແກ່ກິດຈະການທາງລົດໄຟ ທີ່ຈະເປີດຂຶ້ນໃນສອງປີຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຮງງານລາວ ໄດ້ເຮັດວຽກໃນຊັດສ່ວນທີ່ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ພາບ : ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 8 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 8 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 5 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 5 ເມສາ 2021

ສຳນັກງານສົ່ງເສີມການຄ້າໃນຕ່າງປະເທດ ໜຸນ SME ເຈລະຈາຈັບຄູ່ຜູ້ຈຳໜ່າຍໃນລາວ ສ້າງເຄືອຂ່າຍຂະຫຍາຍການຄ້າ

ສຳນັກງານສົ່ງເສີມການຄ້າໃນຕ່າງປະເທດ ໜຸນ SME ເຈລະຈາຈັບຄູ່ຜູ້ຈຳໜ່າຍໃນລາວ ສ້າງເຄືອຂ່າຍຂະຫຍາຍການຄ້າ

ແອສຕຣາເຊເນກາ ຢືນຢັນ ບໍ່ພົບຫຼັກຖານຄວາມສ່ຽງພາວະເລືອດກ້າມຈາກການໃຊ້ວັກຊີນ

ແອສຕຣາເຊເນກາ ຢືນຢັນ ບໍ່ພົບຫຼັກຖານຄວາມສ່ຽງພາວະເລືອດກ້າມຈາກການໃຊ້ວັກຊີນ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 29 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 29 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 25 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 25 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ມີນາ 2021

ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນແດ່? ມີຫຍັງແດ່ທີ່ເຮົາຄວນຕ້ອງຮູ້?

ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນແດ່? ມີຫຍັງແດ່ທີ່ເຮົາຄວນຕ້ອງຮູ້?

ຫຼາຍຊາດໃຫຍ່ໃນເອີຣົບໂຈະການໃຫ້ວັກຊີນ "ແອສຕຣາເຊເນກາ" ຫຼັງພົບພາວະເລືອດກ້າມໃນຜູ້ຮັບວັກຊີນ

ຫຼາຍຊາດໃຫຍ່ໃນເອີຣົບໂຈະການໃຫ້ວັກຊີນ "ແອສຕຣາເຊເນກາ" ຫຼັງພົບພາວະເລືອດກ້າມໃນຜູ້ຮັບວັກຊີນ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 15 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 15 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 9 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 9 ມີນາ 2021

[LIVE UPDATE] ສະຫຼຸບຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ & ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ 2021

[LIVE UPDATE] ສະຫຼຸບຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ & ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 4 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 4 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 1 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 1 ມີນາ 2021

ເລື່ອງໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບ "ປາຂ່າ" ໂລມານໍ້າຈືດແຫ່ງແມ່ນໍ້າຂອງ ສາຍພັນທີ່ຖືກຄຸກຄາມຢ່າງໜັກ

ເລື່ອງໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບ "ປາຂ່າ" ໂລມານໍ້າຈືດແຫ່ງແມ່ນໍ້າຂອງ ສາຍພັນທີ່ຖືກຄຸກຄາມຢ່າງໜັກ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ກຸມພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ກຸມພາ 2021

ໃນມື້ທີ່ໂຄວິດກີດກັ້ນໄທ ແລະ ລາວ ຄົນໄທຈຶ່ງຜຸດໄອເດຍ "ຫຼວງພະບາງຈຳລອງ" ຢູ່ໃຈກາງບາງກອກ

ໃນມື້ທີ່ໂຄວິດກີດກັ້ນໄທ ແລະ ລາວ ຄົນໄທຈຶ່ງຜຸດໄອເດຍ "ຫຼວງພະບາງຈຳລອງ" ຢູ່ໃຈກາງບາງກອກ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 18 ກຸມພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 18 ກຸມພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 15 ກຸມພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 15 ກຸມພາ 2021

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ