ວັນພຸດ ທີ 1 ເມສາ 2020

ແມ່ຖືພາເສີມດັງໄດ້ບໍ່? ຢາກສັນຍະກຳ ຕອນໃດຈຶ່ງເໝາະສົມ ແລະ ບໍ່ກະທົບລູກ

ແມ່ຖືພາເສີມດັງໄດ້ບໍ່? ຢາກສັນຍະກຳ ຕອນໃດຈຶ່ງເໝາະສົມ ແລະ ບໍ່ກະທົບລູກ

ເລື່ອງຄວາມສວຍຄວາມງາມເປັນຂອງຄູ່ກັນກັບຜູ້ຍິງ ເຊິ່ງເຖິງແມ່ນວ່າຈະເປັນແມ່ຄົນແລ້ວບາງທີເຮົາກໍຍັງຢາກງາມຄືກັນ ຍິ່ງຖ້າຫາກວາງແຜນໄວ້ໝົດແລ້ວແຕ່ມາຖືພາກ່ອນ ແບບນີ້ຈະເຮັດແນວໃດຕໍ່ດີ? ໝໍສັນຍະກຳບາງຄົນກໍນັດຍາກຕ້ອງຖ້າດົນກ່ອນຈະໄດ້ຄິວ ຄວນຈະເຮັດຕໍ່ຫຼືເລື່ອນໄປກ່ອນ? ຄົນຖືພາເສີມດັງໄດ້ບໍ່ ແລະ ຄວນເຮັດຕອນໃດຈຶ່ງຈະປອດໄພ ບໍ່ກະທົບຕໍ່ທັງແມ່ ແລະ ລູກ ມາເບິ່ງນຳກັນເລີຍ.

ຄົນຖືພາກັບການເຮັດສັນຍະກຳ (Plastic Surgery)

ເຖິງແມ່ນວ່າດັງກັບມົດລູກມັນຈະຢູ່ຄົນລະສ່ວນກັນ ແຕ່ການເຮັດສັນຍະກຳ (Plastic Surgery) ໃນແຕ່ລະຄັ້ງ ແນ່ນອນວ່າຕ້ອງມີການໃຊ້ຢາຫຼາຍໂຕ ເຊິ່ງເລື່ອງຢານີ້ແຫຼະເປັນສິ່ງທີ່ຈະຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ເພາະເມື່ອຖືພາແລ້ວຈະມີໂຕຢາບາງຊະນິດທີ່ແມ່ຖືພາຄວນຫຼີກລ່ຽງ ເພາະຈະເປັນການໄປກະທົບຕໍ່ລູກນ້ອຍໃນທ້ອງ ແລະ ອາດຈະແກ່ຍາວໄປຈົນເຖິງຕອນໃຫ້ລູກກິນນົມອີກດ້ວຍ.

ການເຮັດສັນຍະກຳນ້ອຍໆເຊັ່ນການເສີມດັງ (Augmentation Rhinoplasty) ນັ້ນ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະບໍ່ໄດ້ວາງຢາສະຫຼົບ ແຕ່ຈະມີການໃຊ້ຢາຊາ Lidocaine ເຊິ່ງຢາຊາຊະນິດນີ້ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ແຕ່ຢາຊາຈຳພວກ Anesthetic, ຢາກ່ອມປະສາດ Sedative ຖ້າຫາກໃຊ້ເກີນ 3 ຊົ່ວໂມງ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຊລສະໝອງຕາຍ ສົ່ງຜົນໄລຍະຍາວຕໍ່ເດັກ, ເຮັດໃຫ້ມີບັນຫາດ້ານຄວາມຈຳ, ລະບົບປະສາດ, ພັດທະນາການທາງສະໝອງ ໄປຈົນເຖິງສະມາທິສັ້ນ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫຼັງຈາກການຜ່າຕັດນັ້ນ ຈະຕ້ອງມີການກິນຢາອີກຫຼາຍເຊັ່ນດຽວກັນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຢາແກ້ອັກເສບ, ຢາລົດອາການບວມ, ຢາແກ້ປວດ, ຢາຂ້າເຊື້ອ ເຊິ່ງໂຕຢາເຫຼົ່ານີ້ເອງ ທີ່ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລູກນ້ອຍໃນທ້ອງໄດ້.

ແມ່ຖືພາແມ່ນຫ້າມກິນຢາແກ້ໄຂ້, ຢາແກ້ປວດ ເຊັ່ນ ແອສໄພຣິນ (Aspirin), ໄອບູໂພຣເຟນ (Ibuprofen) ເພາະຈະມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ເລືອດແຂງໂຕ, ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງໃນການແທ້ງລູກ ລວມໄປເຖິງເຮັດໃຫ້ເກີດລູກຍາກ ຫຼື ເກີດລູກກ່ອນກຳນົດໄດ້.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຢາແກ້ອັກເສບ (Antibiotic) ບາງຢ່າງ ຍັງສົ່ງຜົນຕໍ່ການສ້າງກະດູກ ແລະ ແຂ້ວຂອງລູກໃນທ້ອງ, ເຮັດໃຫ້ການຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ຂອງກະດູກ ແລະ ແຂ້ວຊ້າລົງ, ພັດທະນາການທາງສະໝອງຜິດປົກກະຕິ ຍິ່ງຖ້າໃຊ້ໃນປະລິມານຫຼາຍອາດຈະເຂົ້າໄປທຳລາຍຕັບຂອງແມ່ອີກດ້ວຍ.

ແມ່ຖືພາຈຶ່ງຄວນລະມັດລະວັງເລື່ອງການສັນຍະກຳ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະໄຕມາດທຳອິດ ເປັນໄລຍະທີ່ລູກນ້ອຍກຳລັງສ້າງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ຈຶ່ງເປັນໄລຍະທີ່ຕ້ອງລະວັງໃນເລື່ອງການກິນຢາຫຼາຍເປັນພິເສດ, ຖ້າຫາກຫຼີກລ່ຽງການເຮັດສັນຍະກຳໄດ້ກໍຄວນເລື່ອນອອກໄປກ່ອນຈະດີກວ່າ.

ແມ່ຖືພາ ສາມາດເສີມດັງ (Rhinoplasty) ໄດ້ຕອນໃດ?

ຄຳຖາມຕໍ່ໄປກໍຄື ຖ້າຫາກແມ່ຖືພາຢາກເສີມດັງ (Augmentation Rhinoplasty) ຈະສາມາດເຮັດໄດ້ຕອນໃດ, ເຮັດຫຼັງເກີດລູກໄດ້ເລີຍຫຼືບໍ່?

ຄວາມຈິງແລ້ວ ເລື່ອງຢາບໍ່ໄດ້ກະທົບແຕ່ກັບແມ່ຖືພາ ແຕ່ຍັງແກ່ຍາວໄປເຖິງຕອນທີ່ແມ່ໃຫ້ລູກກິນນົມນຳອີກ ເພາະຢາທີ່ກິນເຂົ້າໄປ ຈະໄປກະທົບຕໍ່ນໍ້ານົມ. ດັ່ງນັ້ນໃນຂະນະທີ່ໃຫ້ນົມລູກ ກໍຄວນເລື່ອນການເຮັດສັນຍະກຳເສີມດັງອອກໄປກ່ອນເຊັ່ນກັນ ເພາະການທີ່ລູກນ້ອຍໄດ້ຮັບຢາຕ່າງໆຜ່ານທາງນໍ້ານົມແມ່ ໂດຍທີ່ລູກນ້ອຍບໍ່ໄດ້ເຈັບປ່ວຍຫຍັງ ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບໄລຍະຍາວ ເຮັດໃຫ້ລູກດື້ຢາໄດ້.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຫຼັງຈາກເກີດລູກແລ້ວແມ່ຕ້ອງໄດ້ລ້ຽງລູກນ້ອຍ ມີເຫດຜົນເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໄດ້ກົ້ມໆເງີຍໆຢູ່ຕະຫຼອດ, ທັງອຸ້ມລູກ, ໃຫ້ລູກກິນນົມ. ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງອາດຈະບໍ່ສະດວກໃນການພັກຟື້ນຫຼັງສັນຍະກຳ ທີ່ຕ້ອງລະວັງບາດແຜຈາກການສັນຍະກຳຈະຖືກກະທົບກະເທືອນຢູ່ຕະຫຼອດ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການເສີມດັງຄວນລໍຖ້າໃຫ້ລູກນ້ອຍໃຫຍ່ ພໍທີ່ຈະຮູ້ເລື່ອງຮູ້ລາວກ່ອນຈຶ່ງຈະເປັນເວລາທີ່ເໝາະສົມໃນການເຮັດສັນຍະກຳ ເພາະເຖິງແມ່ນວ່າຈະພົ້ນໄລຍະໃຫ້ນົມລູກໄປແລ້ວ ແຕ່ແມ່ກໍຍັງຕ້ອງລ້ຽງລູກ ເວລາທີ່ແມ່ອຸ້ມລູກ ຫຼື ຫຼິ້ນກັບລູກ ຖ້າລູກຍັງນ້ອຍຫຼາຍບາງຄັ້ງມືຂອງເດັກອາດຈະພາດໄປຖືກດັງຂອງແມ່ໄດ້ ຈຶ່ງຄວນລໍຖ້າໃຫ້ລູກໃຫຍ່ພໍຮູ້ເລື່ອງກ່ອນ ຢ່າງໜ້ອຍປະມານ 3 ປີ ແລ້ວຈຶ່ງເສີມດັງກໍໄດ້.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : Sanook

10 ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນເຮືອນທີ່ຕ້ອງອະນາໄມທຸກມື້ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ

10 ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນເຮືອນທີ່ຕ້ອງອະນາໄມທຸກມື້ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ

7 ວິທີປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສາວໆງາມແລະສຸຂະພາບດີສູ້ກັບໂຄວິດ-19

7 ວິທີປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສາວໆງາມແລະສຸຂະພາບດີສູ້ກັບໂຄວິດ-19

10 ວິທີຫຼຸດຄວາມສ່ຽງ "ຕິດໂຄວິດ-19" ເມື່ອຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ອອກຈາກເຮືອນ

10 ວິທີຫຼຸດຄວາມສ່ຽງ "ຕິດໂຄວິດ-19" ເມື່ອຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ອອກຈາກເຮືອນ

ຈັດໂຕະເຮັດວຽກ Work from Home ໃນໄລຍະ "ໂຄວິດ-19" ລະບາດແນວໃດ ໃຫ້ນັ່ງສະບາຍໄດ້ດົນໆ

ຈັດໂຕະເຮັດວຽກ Work from Home ໃນໄລຍະ "ໂຄວິດ-19" ລະບາດແນວໃດ ໃຫ້ນັ່ງສະບາຍໄດ້ດົນໆ

ນີ້ແມ່ນວິທີຖິ້ມ "ໜ້າກາກອະນາໄມ" ທີ່ໃຊ້ແລ້ວ ຢ່າງຖືກວິທີ

ນີ້ແມ່ນວິທີຖິ້ມ "ໜ້າກາກອະນາໄມ" ທີ່ໃຊ້ແລ້ວ ຢ່າງຖືກວິທີ

ບັນດາແມ່ລູກອ່ອນຄວນໃຫ້ນົມລູກແນວໃດ ໃນໄລຍະທີ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 (COVID-19) ແພ່ລະບາດ?

ບັນດາແມ່ລູກອ່ອນຄວນໃຫ້ນົມລູກແນວໃດ ໃນໄລຍະທີ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 (COVID-19) ແພ່ລະບາດ?

ມາຮູ້ຈັກກັບສູນບໍລິການຫລັງການຂາຍມາດຕະຖານຂອງ "ນິສສັນ ຕັນຈົງ ມໍເຕີ້ລາວ"

ມາຮູ້ຈັກກັບສູນບໍລິການຫລັງການຂາຍມາດຕະຖານຂອງ "ນິສສັນ ຕັນຈົງ ມໍເຕີ້ລາວ"

ວິທີຮັກສາ ແລະ ຍືດອາຍຸອາຫານໃນຕູ້ເຢັນຢ່າງຖືກວິທີ ສຳລັບຜູ້ເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ-ເວັ້ນໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ

ວິທີຮັກສາ ແລະ ຍືດອາຍຸອາຫານໃນຕູ້ເຢັນຢ່າງຖືກວິທີ ສຳລັບຜູ້ເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ-ເວັ້ນໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ

ມາເບິ່ງກັນ! 7 ວິທີແກ້ເຊັງເມື່ອຕ້ອງຢູ່ເຮືອນ ເພື່ອປ້ອງກັນໂຄວິດ-19

ມາເບິ່ງກັນ! 7 ວິທີແກ້ເຊັງເມື່ອຕ້ອງຢູ່ເຮືອນ ເພື່ອປ້ອງກັນໂຄວິດ-19

ວີທີການອະນາໄມສິ່ງຂອງເຄື່ອງໃຊ້-ສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງລະອຽດ ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັດ

ວີທີການອະນາໄມສິ່ງຂອງເຄື່ອງໃຊ້-ສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງລະອຽດ ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັດ

ວີທີການອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຈຳກັດບໍລິເວນຢູ່ບ່ອນພັກເຊົາຂອງໂຕເອງ

ວີທີການອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຈຳກັດບໍລິເວນຢູ່ບ່ອນພັກເຊົາຂອງໂຕເອງ

ໄວຣັດໂຄໂຣນາ: 'ອະດີດນັກບິນອະວະກາດ' ຂອງ NASA ອອກມາໃຫ້ຄຳແນະນຳໃນການກັກຕົວເອງ

ໄວຣັດໂຄໂຣນາ: 'ອະດີດນັກບິນອະວະກາດ' ຂອງ NASA ອອກມາໃຫ້ຄຳແນະນຳໃນການກັກຕົວເອງ

ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ 'ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງໃນສັງຄົມ' ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການແພ່ກະຈາຍຂອງພະຍາດໄດ້ດີ

ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ 'ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງໃນສັງຄົມ' ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການແພ່ກະຈາຍຂອງພະຍາດໄດ້ດີ

ຮູ້ຈັກ "ໂຄໂຣນາໄວຣັດ" ເຊື້ອຈຸລະໂລກເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດ "ໂຄວິດ-19"

ຮູ້ຈັກ "ໂຄໂຣນາໄວຣັດ" ເຊື້ອຈຸລະໂລກເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດ "ໂຄວິດ-19"

ຮຽນຮູ້ຄຳສັບພາສາອັງກິດ ຈາກພະຍາດລະບາດ "ໂຄວິດ-19" ເພື່ອໃຊ້ໃນການຕິດຕາມຂ່າວ

ຮຽນຮູ້ຄຳສັບພາສາອັງກິດ ຈາກພະຍາດລະບາດ "ໂຄວິດ-19" ເພື່ອໃຊ້ໃນການຕິດຕາມຂ່າວ

'Social Distancing' ແມ່ນຫຍັງ? ຕ້ອງຢູ່ຫ່າງກັນສໍ່າໃດຈຶ່ງຈະຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດໄວຣັດ?

'Social Distancing' ແມ່ນຫຍັງ? ຕ້ອງຢູ່ຫ່າງກັນສໍ່າໃດຈຶ່ງຈະຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດໄວຣັດ?

ແພດແນະນຳວິທີການປະຕິບັດ ເພື່ອໃຫ້ລອດຈາກວິກິດການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ແພດແນະນຳວິທີການປະຕິບັດ ເພື່ອໃຫ້ລອດຈາກວິກິດການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ນີ້ແມ່ນ 10 ອັນດັບ ມະຫາເສດຖີທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດໃນໂລກ ຕາມການຈັດອັນດັບຂອງວາລະສານ Forbes

ນີ້ແມ່ນ 10 ອັນດັບ ມະຫາເສດຖີທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດໃນໂລກ ຕາມການຈັດອັນດັບຂອງວາລະສານ Forbes

ທວນຄືນໃໝ່ ນີ້ແມ່ນວິທີການຮັກສາຕົນເອງໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ໃນໄລຍະທີ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ລະບາດ

ທວນຄືນໃໝ່ ນີ້ແມ່ນວິທີການຮັກສາຕົນເອງໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ໃນໄລຍະທີ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ລະບາດ

ນົມແມ່ເກັບໄວ້ໄດ້ດົນເທົ່າໃດ? ລວມເລື່ອງໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບການເກັບຮັກສານ້ຳນົມແມ່

ນົມແມ່ເກັບໄວ້ໄດ້ດົນເທົ່າໃດ? ລວມເລື່ອງໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບການເກັບຮັກສານ້ຳນົມແມ່

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ