ວັນອາທິດ ທີ 5 ເມສາ 2020

“ຫຼ້າ ວັນນະຮັກ” ຄູອາສາສະໝັກດີເດັ່ນຈາກຫົວພັນ ປະກອບສ່ວນຍົກລະດັບປະຊາຊົນ 7 ບ້ານ ຈົບ ມ. ຕົ້ນບຳລຸງ

“ຫຼ້າ ວັນນະຮັກ” ຄູອາສາສະໝັກດີເດັ່ນຈາກຫົວພັນ ປະກອບສ່ວນຍົກລະດັບປະຊາຊົນ 7 ບ້ານ ຈົບ ມ. ຕົ້ນບຳລຸງ

ການທີ່ຈະສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດສູ່ຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າ ແລະ ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກ ສະຖານະພາບຄວາມ ດ້ອຍພັດທະນາ ໃນປີ 2020 ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດວາງອອກໃຫ້ສຳເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍ ກ່ອນອື່ນໝົດຕ້ອງພັດທະນາວຽກງານດ້ານ ກໍຄືການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃຫ້ປະຊາຊົນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໃຫ້ອ່ານໄດ້ຂຽນເປັນ ພ້ອມທັງຮູ້ຄິດໄລ່ເລກ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ແລະ ໜຶ່ງໃນນັ້ນວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ກໍເປັນອີກ ວຽກງານໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນໃນການທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ວຽກງານການລຶບລ້າງ ຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສືຂອງປະຊາຊົນປະສົບຜົນສຳເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍທີ່ພັກ-ລັດ ກໍຄື ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ວາງໄວ້.

ຂະນະດຽວກັນ ຄູອາສາສະໝັກສອນບຳລຸງ ກໍເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນໃນວຽກງານດັ່ງກ່າວ, ຊຶ່ງຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ທີ່ເສຍສະຫຼະ ແລະ ມີຄວາມອົດທົນສູງ ແລະ ໜຶ່ງໃນນັ້ນ ກໍແມ່ນອາຈານ ຫຼ້າ ວັນນະຮັກ ທີ່ຕັດສິນໃຈປະກອບສ່ວນ ໃນການຍົກລະດັບການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນບຳລຸງໃຫ້ປະຊາຊົນ 7 ບ້ານ ເມືອງຫົວເມືອງ ແຂວງຫົວພັນ.

ອາຈານ ຫຼ້າ ວັນນະຮັກ ອາຍຸ 32 ປີ ເປັນຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ທາດຜາຕັ້ງ ເມືອງຫົວເມືອງ ແຂວງຫົວພັນ ​ເປັນອີກ​ຄົນ​ໜຶ່ງທີ່​ຮັກ-ມັກ​ໃນ​ອາຊີບ​ຄູ, ໄດ້ອາສາສະໝັກໄປສອນ ແລະ ໄດ້ສອນວິຊາສຶກສາພົນລະເມືອງ ແລະ ພູມສາດ ຈໍານວນ 7 ບ້ານ ຫຼື ມີຈໍານວນຫ້ອງສອນ 7 ຫ້ອງ, ຍ້ອນເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານການສຶກສາໃນໄລຍະໃໝ່, ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າມີລະດັບການສຶກສາສາມັນ ແລະ ວິຊາຊີບຂັ້ນຕ່າງໆ ຈຶ່ງຈະສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວຂອງຕົນເອງໃຫ້ຈະເລີນກ້າວໜ້າຂຶ້ນໄດ້.

ສະນັ້ນ, ອີງໃສ່ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຂັ້ນເທິງ ກ່ຽວກັບການຍົກລະດັບການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນບຳລຸງທົ່ວເມືອງໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃນເກນອາຍຸຮຽນນັ້ນ, ອາຈານ ຫຼ້າ ວັນນະຮັກ ກໍແມ່ນ 1 ໃນບັນດາຄູທີ່ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງມອບໝາຍໃຫ້ສິດສອນຍົກລະດັບການສຶກສາມັດທະຍົມຕົອນຕົ້ນບຳລຸງໃຫ້ປະຊາຊົນ ທີ່ໂຮງຮຽນ ມ.ຕົ້ນ ທາດຜາຕັ້ງ ມີເຂດບໍລິການ ຈໍານວນ 7 ບ້ານ, ມີກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ບໍ່ທັນຮຽນຈົບມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ທັງໝົດ 188 ຄົນ, 65 ຄົນ.

ອາຈານ ຫຼ້າ ວັນນະຮັກ ກ່່າວໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ພາຍຫຼັງທີ່ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາເມືອງ ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ສິດສອນແລ້ວ ກໍໄດ້ເລີ່ມຈັດການຮຽນຢູ່ທຸກໆບ້ານ ເພາະວ່າແຕ່ລະບ້ານລ້ວນແຕ່ມີກຸ່ມເປົ້າໝາຍ, ຊຶ່ງໜຶ່ງໃນນັ້ນຕົ້ນເອງກໍແມ່ນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ໄດ້ອາສາສະໝັກໄປສອນ ແລະ ໄດ້ສອນວິຊາສຶກສາພົນລະເມືອງ ແລະ ພູມສາດ ຈໍານວນ 7 ບ້ານ ຫຼື ມີຈໍານວນຫ້ອງສອນ 7 ຫ້ອງ.

ຜ່ານການປະຕິບັດສອນຕົວຈິງ ແມ່ນພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ກຸ່ມຜູ້ຮຽນມີອາຍຸຫຼຸດລື່ນກັນຫຼາຍ, ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານຂອງເຂົາເຈົ້າກໍຕ່າງກັນ, ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມອິດເມື່ອຍຈາກການອອກແຮງງານແລ້ວຈຶ່ງມາຮຽນ, ຈໍານວນໜຶ່ງມາຮຽນບໍ່ປົກກະຕິ ບວກກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານຄອບຄົວ, ຄູສອນຍັງບໍ່ທັນມີບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການໃນການສິດສອນຜູ້ໃຫຍ່ ກໍຄືການສອນນອກໂຮງຮຽນ, ຊຶ່ງໃນເບື້ອງຕົ້ນບັນຍາກາດໃນການຮຽນບໍ່ຄ່ອຍດີເທົ່າໃດ, ແຕ່ເມື່ອເປັນແນວນັ້ນ ຕົນເອງໄດ້ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມປັບປ່ຽນຮູບແບບການແຕ່ງບົດສອນ, ໃຊ້ວິທີການສອນແບບໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງປະຈັກຕາ, ໃຊ້ວັດຖຸອ້ອມຂ້າງໃນການຍົກຕົວຢ່າງ, ພ້ອມທັງມີການຕະຫຼົກສົນທະນາແບບເປັນກັນເອງ ສາມາດດຶງດູດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີການຊັກຖາມຫຼາຍຂຶ້ນ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີການກວດກາປະຈໍາເດືອນ, ປະເມີນຜົນການຮຽນເປັນພາກ, ໃກ້ຊິດຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຮຽນອ່ອນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ໄດ້ເອົາບາງເນື້ອໃນ, ບາງຂໍ້, ບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍການສຶກສາ, ເອກະສານອື່ນໆຈໍານວນໜຶ່ງມາອະທິບາຍຊີ້ແຈງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈນະໂຍບາຍການສຶກສາອີກດ້ວຍ. ຈາກການປະຕິບັດຕົວຈິງ ນັບແຕ່ປີ 2013 ມາເຖິງປີ 2015 ໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ມີຜູ້ຮຽນຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນບໍາລຸງທັງໝົດ 188 ຄົນ, ຍິງ 65 ຄົນ ເທົ່າກັບ 100%. ໃນນັ້ນ, ມີຈໍານວນໜຶ່ງທີ່ມີເງື່ອນໄຂໄດ້ຮຽນຕໍ່ຊັ້ນ ມ.ປາຍ, ຈໍານວນໜຶ່ງໄດ້ໄປຮຽນວິຊາຊີບຊັ້ນຕົ້ນ, ຊັ້ນກາງ. ຜ່ານການສຶກສາຮໍ່າຮຽນ ກໍເຫັນໄດ້ວ່າມີຫຼາຍຄົນ, ຫຼາຍຄອບຄົວ ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງທາງດ້ານທັດສະນະໃນການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຄ່ອຍໆມີການປ່ຽນແປງດີຂຶ້ນ.

ຈາກເຫດການດັ່ງກ່າວນີ້, ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄວາມພະຍາຍາມ, ຫ້າວຫັນ, ຄວາມບໍ່ທໍ້ຖອຍ ແລະ ຄວາມເສຍ ສະຫຼະຂອງອາຈານ ຫຼ້າ ວັນນະຮັກ ແລະ ຄູອີກຈຳນວນໜຶ່ງ ໄດ້ກາຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ຊ່ວຍໃນການຈັດການ ຮຽນການສອນໃຫ້ປະຊາຊົນໃນ 7 ບ້ານ ຈໍານວນ 188 ຄົນ, 65 ຄົນ ຈົນສຳເລັດ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຮຽນຈົບຊັ້ນ ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນບຳລຸງ, ຊຶ່ງນັບວ່າເປັນຄວາມພາກພູມໃຈທີ່ໜ້າຍິນດີ ແລະ ເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີທີ່ໜ້າເອົາເປັນ ແບບຢ່າງ.

ຜົນສຳເລັດດັ່ງກ່າວ ກໍຍ້ອນຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງຄະນະນຳທຸກຂັ້ນນັບແຕ່ຂັ້ນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ, ຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ, ຂັ້ນບ້ານ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ປຸກລະດົມຊຸກຍູ້ການຮຽນ     ການສອນ ຍົກລະດັບຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນບຳລຸງໃຫ້ປະຊາຊົນໃນ 7 ບ້ານເປົ້າໝາຍ ທີ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ທາດຜາຕັ້ງ ເມືອງຫົວເມືອງ ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ບ້ານອື່ນໆ ໃນແຕ່ລະເມືອງ ຈົນໄດ້ປະກາດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນບຳລຸງທົ່ວແຂວງຫົວພັນ ໃນວັນທີ 26 ພະຈິກ 2019.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : ໜັງສືພິມສຶກສາ-ກີລາ

ພາບ : ໜັງສືພິມສຶກສາ-ກີລາ

ຜູ້ຕິດໂຄວິດ-19 ກໍລະນີທີ 3 ຂອງລາວ ໂພສແຈ້ງຂ່າວດີ ໝໍບອກອີກບໍ່ເທົ່າໃດມື້ກໍໄດ້ກັບບ້ານແລ້ວ

ຜູ້ຕິດໂຄວິດ-19 ກໍລະນີທີ 3 ຂອງລາວ ໂພສແຈ້ງຂ່າວດີ ໝໍບອກອີກບໍ່ເທົ່າໃດມື້ກໍໄດ້ກັບບ້ານແລ້ວ

ເປີດປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີທີ 11 ຂອງລາວ ທີ່ເປັນຄົນສັນຊາດປາປົວນິວກິເນຍ

ເປີດປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີທີ 11 ຂອງລາວ ທີ່ເປັນຄົນສັນຊາດປາປົວນິວກິເນຍ

ເພີ່ມອີກ 1 ກໍລະນີ! ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ລາຍໃໝ່ໃນລາວ ເປັນຄົນຕ່າງຊາດຄົນທຳອິດຂອງປະເທດ

ເພີ່ມອີກ 1 ກໍລະນີ! ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ລາຍໃໝ່ໃນລາວ ເປັນຄົນຕ່າງຊາດຄົນທຳອິດຂອງປະເທດ

ລັດແຈ້ງປິດກິດຈະການໂຮງງານຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ-ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກຊົ່ວຄາວ ຕ້ານໂຄວິດ-19

ລັດແຈ້ງປິດກິດຈະການໂຮງງານຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ-ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກຊົ່ວຄາວ ຕ້ານໂຄວິດ-19

ບໍ່ແກ້ວແຈ້ງປິດທຸກເສັ້ນທາງໃນຕອນກາງຄືນ ຈົນກວ່າໂຄວິດ-19​ ຈະຢຸດເຊົາ ຝ່າຝືນປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ

ບໍ່ແກ້ວແຈ້ງປິດທຸກເສັ້ນທາງໃນຕອນກາງຄືນ ຈົນກວ່າໂຄວິດ-19​ ຈະຢຸດເຊົາ ຝ່າຝືນປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ

ຍອດຕິດເຊື້ອຍັງຄົງທີ່! ຄະນະສະເພາະກິດເຜີຍ ຍອດຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນລາວ ຍັງຢູ່ທີ່ 10 ກໍລະນີ

ຍອດຕິດເຊື້ອຍັງຄົງທີ່! ຄະນະສະເພາະກິດເຜີຍ ຍອດຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນລາວ ຍັງຢູ່ທີ່ 10 ກໍລະນີ

ຂໍຊົມເຊີຍນໍ້າໃຈພົນລະເມືອງດີ “ຫຼຸດຄ່າເຊົ່າຫ້ອງ” ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອກັນ ໃນວິກິດໂຄວິດ-19

ຂໍຊົມເຊີຍນໍ້າໃຈພົນລະເມືອງດີ “ຫຼຸດຄ່າເຊົ່າຫ້ອງ” ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອກັນ ໃນວິກິດໂຄວິດ-19

'ເຊິນເຈິ້ນ' ຫ້າມຊື້-ຂາຍໝາ ແລະ ແມວ ເພື່ອການບໍລິໂພກ ເປັນເມືອງທຳອິດຂອງຈີນ

'ເຊິນເຈິ້ນ' ຫ້າມຊື້-ຂາຍໝາ ແລະ ແມວ ເພື່ອການບໍລິໂພກ ເປັນເມືອງທຳອິດຂອງຈີນ

ສູນຂ່າວຂອງທາງການໂຕ້ ຂ່າວລືພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃໝ່ 10 ກໍລະນີ ແມ່ນ "ຂ່າວປອມ"

ສູນຂ່າວຂອງທາງການໂຕ້ ຂ່າວລືພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃໝ່ 10 ກໍລະນີ ແມ່ນ "ຂ່າວປອມ"

ຜູ້ຕິດໂຄວິດ-19 ລາຍທີ 2 ຂອງລາວອອກມາກ່າວຂໍໂທດ ຊີ້ ປິດເຟສບຸກ ຍ້ອນຖືກເອົາຮູບໄປໂພສທາງບໍ່ດີ

ຜູ້ຕິດໂຄວິດ-19 ລາຍທີ 2 ຂອງລາວອອກມາກ່າວຂໍໂທດ ຊີ້ ປິດເຟສບຸກ ຍ້ອນຖືກເອົາຮູບໄປໂພສທາງບໍ່ດີ

ສະຖານສຶກສາເອກະຊົນ ຕ້ອງຈ່າຍເງິນເດືອນຄູ-ອາຈານ ພະນັກງານໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ ໄລຍະພັກຮຽນຊົ່ວຄາວ

ສະຖານສຶກສາເອກະຊົນ ຕ້ອງຈ່າຍເງິນເດືອນຄູ-ອາຈານ ພະນັກງານໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ ໄລຍະພັກຮຽນຊົ່ວຄາວ

ໂຄວິດ-19: ຍອດຜູ້ຕິດເຊື້ອທົ່ວໂລກຮອດ 1 ລ້ານລາຍແລ້ວ - ປິດເມືອງໃນຫຼາຍກວ່າ 90 ປະເທດ ແລະ ເຂດປົກຄອງ

ໂຄວິດ-19: ຍອດຜູ້ຕິດເຊື້ອທົ່ວໂລກຮອດ 1 ລ້ານລາຍແລ້ວ - ປິດເມືອງໃນຫຼາຍກວ່າ 90 ປະເທດ ແລະ ເຂດປົກຄອງ

ກໍລະນີຕິດໂຄວິດ-19 ລາຍທີ 3 ຂອງລາວ ໂພສເຟສບຸກຂໍໂທດທຸກຄົນ ພ້ອມຮ້ອງຂໍໃຫ້ທຸກຄົນມີສະຕິລະວັງຕົວ

ກໍລະນີຕິດໂຄວິດ-19 ລາຍທີ 3 ຂອງລາວ ໂພສເຟສບຸກຂໍໂທດທຸກຄົນ ພ້ອມຮ້ອງຂໍໃຫ້ທຸກຄົນມີສະຕິລະວັງຕົວ

ສາທາແຂວງຫົວພັນ​ຖະແຫຼງ ມີຜູ້ເດີນທາງເຂົ້າແຂວງທີ່ມາຈາກປະເທດກຸ່ມສ່ຽງທັງໝົດ 434 ຄົນ​ ມີ 6 ກໍລະນີສົງໄສ

ສາທາແຂວງຫົວພັນ​ຖະແຫຼງ ມີຜູ້ເດີນທາງເຂົ້າແຂວງທີ່ມາຈາກປະເທດກຸ່ມສ່ຽງທັງໝົດ 434 ຄົນ​ ມີ 6 ກໍລະນີສົງໄສ

ເຈົ້າແຂວງບໍລິຄຳໄຊລົງຕິດຕາມກວດກາສະພາບການປ້ອງກັນການແພ່ລະບາດ ໂຄວິດ-19

ເຈົ້າແຂວງບໍລິຄຳໄຊລົງຕິດຕາມກວດກາສະພາບການປ້ອງກັນການແພ່ລະບາດ ໂຄວິດ-19

ສປ ຈີນ​ ກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ທີ່ບໍ່ສະແດງອາການ 1,367​ ຄົນ​

ສປ ຈີນ​ ກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ທີ່ບໍ່ສະແດງອາການ 1,367​ ຄົນ​

ຄະນະນໍາແຂວງໄຊສົມບູນ ໃຫ້ແພດ-ໝໍກຽມພ້ອມຮັບມືກັບທຸກສະຖານະການ ໂດຍສະເພາະໂຄວິດ-19

ຄະນະນໍາແຂວງໄຊສົມບູນ ໃຫ້ແພດ-ໝໍກຽມພ້ອມຮັບມືກັບທຸກສະຖານະການ ໂດຍສະເພາະໂຄວິດ-19

ຄົນຫາປາເຂົ້າໄປຕິດໃນຖ້ຳລອດ​ເປັນເວລາ 7 ມື້ ຍັງຄົ້ນຫາບໍ່ພົບ​ ຊາວບ້ານເຊື່ອອາດມີອາຖັນ

ຄົນຫາປາເຂົ້າໄປຕິດໃນຖ້ຳລອດ​ເປັນເວລາ 7 ມື້ ຍັງຄົ້ນຫາບໍ່ພົບ​ ຊາວບ້ານເຊື່ອອາດມີອາຖັນ

ແພດຊີ້ ຜູ້​ຕິດ­ເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຈຳ­ນວນ 7 ຄົນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ​ ​​ອາ­ການ​ດີ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ລຳ­ດັບ

ແພດຊີ້ ຜູ້​ຕິດ­ເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຈຳ­ນວນ 7 ຄົນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ​ ​​ອາ­ການ​ດີ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ລຳ­ດັບ

ຊົມເຊີຍຄົນດີຂອງສັງຄົມຍັງມີຢູ່ຈິງ ບໍ່ເກັບຄ່າເຊົ່າຫ້ອງ ໃນໄລຍະໂຄວິດ-19!

ຊົມເຊີຍຄົນດີຂອງສັງຄົມຍັງມີຢູ່ຈິງ ບໍ່ເກັບຄ່າເຊົ່າຫ້ອງ ໃນໄລຍະໂຄວິດ-19!

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ