ວັນພຸດ ທີ 26 ກຸມພາ 2020

ປີ 2019 ຂະແໜງສຶກສາ-ກີລາ ໄດ້ບັນຈຸໂຄຕ້າຄູທັງໝົດ 879 ຄົນ ແລະ ພະນັກງານບໍລິຫານ 57 ຄົນ

ປີ 2019 ຂະແໜງສຶກສາ-ກີລາ ໄດ້ບັນຈຸໂຄຕ້າຄູທັງໝົດ 879 ຄົນ ແລະ ພະນັກງານບໍລິຫານ 57 ຄົນ

ອີງຕາມການລາຍງານຂອງທ່ານ ນາງ ດອກແກ້ວ ພົນທະຈິດ ຮອງຫົວໜ້າກົມແຜນການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ, ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໄດ້ລາຍງານໃນກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກີລາ ທົ່ວປະເທດ ປະຈຳປີ 2019 ວ່າ: ຄວາມຄືບຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແມ່ນໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການແກ້ໄຂຂອງວຽກງານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນສາຂາວິຊາຄູ

ຊຶ່ງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາໄດ້ມີການປັບປຸງນິຕິກຳ ແລະ ບັນດາເຄື່ອງມືທີ່ຈຳເປັນໃນການສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການແກ້ໄຂຕ່າງໆ ຄື: ມາດຕະການແກ້ໄຂບັນຫາຄູເຫຼືອ ແລະ ຄູບໍ່ພໍ, ຜ່ານການສຳຫຼວດ ມີໂຮງຮຽນປະຖົມ ຈຳນວນ 2.557 ໂຮງຮຽນ, ໄດ້ຈັດກຸ່ມໂຮງຮຽນ 411 ກຸ່ມ, (ໂຮງຮຽນທີ່ມີນັກຮຽນໜ້ອຍກວ່າ 30 ຄົນ ມີຈຳນວນ 425 ໂຮງຮຽນ) ໃນນັ້ນ, ມີນັກຮຽນ 6-10 ຄົນ ມີ 40 ໂຮງຮຽນ, ນັກຮຽນ 5 ຄົນ ມີ 60 ໂຮງຮຽນ, ນັກຮຽນ 2 ຄົນມີ 1 ໂຮງຮຽນ, ໄດ້ຈັດສັນຄູຊັ້ນປະຖົມຈາກບ່ອນທີ່ເຫຼືອໄປຫາບ່ອນທີ່ບໍ່ພໍໄດ້ 96 ຄົນ

ເຮັດໃຫ້ຈຳນວນຄູເຫຼືອຈາກ 622 ຄົນ ເປັນ 526 ຄົນ, ໄດ້ວິເຄາະແຜນຄວາມຕ້ອງການຄູເພີ່ມ ແຕ່ປີ 2019-2025, ໄດ້ປັບປຸງແຜນກໍ່ສ້າງຄູໃຫ້ແທດເໝາະກັບແຜນຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງ ແຕ່ປີ 2019-2025; ມາດຕະການແກ້ໄຂການບັນຈຸຄູ ແລະ ບໍລິຫານ, ໄດ້ອອກຄຳແນະນນຳກ່ຽວກັບການຮັບ ແລະ ບັນຈຸລັດຖະກອນຄູ ແລະ ບໍລິຫານໃໝ່ ປະຈຳປີ 2019 ໂດຍໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການສອບເສັງຄັດເລືອກບັນຈຸໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຊັ້ນ, ສາຍ ແລະ ລາຍວິຊາທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ຂາດເຂີນ

 ໂດຍສະເພາະເຂດຫ່າງໄກຊອກຫຼີກ, ຊຶ່ງຜູ້ສະໝັກໃໝ່ຕ້ອງມີຄະແນນວິຊາສະເພາະສະເລ່ຍ 3.00 ຂຶ້ນໄປ, ໃຫ້ບັນຈຸຄູອາສາສະໝັກ 80 % ແລະ ຄູຈົບໃໝ່ 20 %, ຕົວເລກໂກຕ້າ ທີ່ໄດ້ຮັບທັງໝົດໃນປີ 2019 ແມ່ນ 936 ຕົວເລກ ໃນນັ້ນ, ບັນຈຸຄູ ຈຳນວນ 879 ຄົນ ແລະ ພະນັກງານບໍລິຫານ 57 ຄົນ, ບັນຈຸຄູອາສາສະໝັກ ຈຳນວນ 858 ຄົນ, ບັນຈຸນັກສຶກສາຄູທີ່ຮຽນຈົບໃໝ່ ຈຳນວນ 21 ຄົນ ແລະ ການບັນຈຸດັ່ງກ່າວແຍກອອກເປັນຕາມຊັ້ນການສຶກສາ ຄື: ຄູການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ຈຳນວນ 207 ຄົນ, ຄູປະຖົມສຶກສາ 193 ຄົນ, ຄູມັດທະຍົມ 373 ຄົນ, ຄູມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳນວນ 35 ຄົນ, ຄູວິທະຍາໄລຄູ-ວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ແລະ ວິທະຍາໄລສົງ ຈຳນວນ 15 ຄົນ, ຄູໂຮງຮຽນ ແລະ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບ ຈຳນວນ 56 ຄົນ.

ມາດຕະການແກ້ໄຂ ຄູອາສາສະໝັກ ໄດ້ອອກຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາ ໂດຍໃຫ້ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງ, ນະຄອນ ຈັດບຸລິມະສິດຄູອາສາສະໝັກ ເປັນ 3 ບັນຊີ ຄື: ບັນຊີບູລິມະສິດທີ່ 1 ແມ່ນບັນຊີເປົ້າໝາຍເພື່ອບັນຈຸອາສາສະໝັກເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນຄູ, ບັນຊີບຸລິມະສິດທີ່ 2 ບັນຊີເປົ້າໝາຍຄູອາສາສະໝັກທີ່ຈະສົ່ງເສີມໄປຍົກລະດັບ ແລະ ບັນຊີບຸລິມະສິດທີ 3 ບັນຊີເປົ້າໝາຍຄູອາສາສະໝັກທີ່ໄປຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບອື່ນ, ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງການຈັດສັນບັນຊີບູລິມະສິດ ສາມາດສັງລວມການຈັດບັນຊີຄູອາສາສະໝັກ ໃນ 40 ເມືອງເປົ້າໝາຍໄດ້ 3,375 ຄົນ ແລະ ບັນຊີຄູອາສາສະໝັກໃນທົ່ວປະເທດສັງລວມໄດ້ທັງໝົດ 11,211 ຄົນ.

Advertisement Replay Ad
ເຕົາເຜົາຂີ້ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍ ສາມາດກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 100 ກິໂລກຣາມຕໍ່ຊົ່ວໂມງ

ເຕົາເຜົາຂີ້ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍ ສາມາດກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 100 ກິໂລກຣາມຕໍ່ຊົ່ວໂມງ

ກິດຈະກຳຊ້າງຄຳຮູ້ ສ້າງສີສັນໃຫ້ງານບຸນຊ້າງ 2020 ທີ່ໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຢ່າງຄຶກຄື້ນ

ກິດຈະກຳຊ້າງຄຳຮູ້ ສ້າງສີສັນໃຫ້ງານບຸນຊ້າງ 2020 ທີ່ໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຢ່າງຄຶກຄື້ນ

ມີທ່າອ່ຽງດີຂຶ້ນ! 24 ຂົງເຂດລະດັບແຂວງຂອງຈີນ ບໍ່ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ລາຍໃໝ່

ມີທ່າອ່ຽງດີຂຶ້ນ! 24 ຂົງເຂດລະດັບແຂວງຂອງຈີນ ບໍ່ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ລາຍໃໝ່

ເກີດຫຍັງຂຶ້ນແດ່ ຫຼັງເກົາຫຼີໃຕ້ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ?

ເກີດຫຍັງຂຶ້ນແດ່ ຫຼັງເກົາຫຼີໃຕ້ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ?

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈະຫັນການເງິນເຖື່ອນ ເຂົ້າສູ່ລະບົບລັດຄຸ້ມຄອງ

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈະຫັນການເງິນເຖື່ອນ ເຂົ້າສູ່ລະບົບລັດຄຸ້ມຄອງ

"ຮອນດ້າ" ກຽມປິດໂຮງງານຜະລິດລົດຢູ່ຟິລິບປິນ ເລີ່ມແຕ່ເດືອນມີນານີ້ເປັນຕົ້ນໄປ

"ຮອນດ້າ" ກຽມປິດໂຮງງານຜະລິດລົດຢູ່ຟິລິບປິນ ເລີ່ມແຕ່ເດືອນມີນານີ້ເປັນຕົ້ນໄປ

ຄົ້ນພົບກະໂຫຼກຫົວ “ມະນຸດບູຮານ” ຢູ່ທົ່ງໄຫຫິນແຂວງຊຽງຂວາງ ຄາດມີອາຍຸ 2,000 ກວ່າປີ

ຄົ້ນພົບກະໂຫຼກຫົວ “ມະນຸດບູຮານ” ຢູ່ທົ່ງໄຫຫິນແຂວງຊຽງຂວາງ ຄາດມີອາຍຸ 2,000 ກວ່າປີ

"ມະຫາເທ ໂມຮຳໝັດ" ນາຍົກລັດຖະມົນຕີມາເລເຊຍ ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງຢ່າງກະທັນຫັນ

"ມະຫາເທ ໂມຮຳໝັດ" ນາຍົກລັດຖະມົນຕີມາເລເຊຍ ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງຢ່າງກະທັນຫັນ

ສູນການຄ້າຊັ່ງຈ່ຽງໂຕ້ "ບໍ່ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໄວຣັດໂຄໂຣນາ" ຊີ້ ຂໍ້ມູນທີ່ເຜີຍແຜ່ກັນແມ່ນຂ່າວປອມ

ສູນການຄ້າຊັ່ງຈ່ຽງໂຕ້ "ບໍ່ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໄວຣັດໂຄໂຣນາ" ຊີ້ ຂໍ້ມູນທີ່ເຜີຍແຜ່ກັນແມ່ນຂ່າວປອມ

ຜົນຫວຍງວດປະຈຳວັນທີ 24 ກຸມພາ 2020 ເລກ 1, 2, 3, 4, 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ຜົນຫວຍງວດປະຈຳວັນທີ 24 ກຸມພາ 2020 ເລກ 1, 2, 3, 4, 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ປີ 2019 ແຂວງເຊກອງ ມີການລົງທຶນເຂົ້າໃນການ ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງທັງໝົດ 579.27 ຕື້ກີບ

ປີ 2019 ແຂວງເຊກອງ ມີການລົງທຶນເຂົ້າໃນການ ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງທັງໝົດ 579.27 ຕື້ກີບ

ປີ 2019 ຜ່ານມາ ມີສະມາຊິກພັກຖືກປະຕິບັດວິໄນ 745 ຄົນ ຍ້ອນສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

ປີ 2019 ຜ່ານມາ ມີສະມາຊິກພັກຖືກປະຕິບັດວິໄນ 745 ຄົນ ຍ້ອນສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

ປີ 2020-2030 ສປປ ລາວ ມີແຜນສົ່ງອອກພະລັງງານໄຟຟ້າໄປຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້ 9,000 ເມກາວັດ

ປີ 2020-2030 ສປປ ລາວ ມີແຜນສົ່ງອອກພະລັງງານໄຟຟ້າໄປຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້ 9,000 ເມກາວັດ

“ໝູ່ເກາະເຄແມນ” ຕິດອັນດັບໜຶ່ງ ແຫຼ່ງເຊື່ອງເງິນຂອງມະຫາເສດຖີໂລກ - ສະຫະລັດ ແລະສະວິດນຳມາຕິດໆ

“ໝູ່ເກາະເຄແມນ” ຕິດອັນດັບໜຶ່ງ ແຫຼ່ງເຊື່ອງເງິນຂອງມະຫາເສດຖີໂລກ - ສະຫະລັດ ແລະສະວິດນຳມາຕິດໆ

ທຳຄວາມຮູ້ຈັກ "1MDB" ຄະດີສໍ້ໂກງລະດັບໂລກ ທີ່ກຳລັງເປັນຂ່າວໃນຕອນນີ້

ທຳຄວາມຮູ້ຈັກ "1MDB" ຄະດີສໍ້ໂກງລະດັບໂລກ ທີ່ກຳລັງເປັນຂ່າວໃນຕອນນີ້

ສຸດເສົ້າ! ແພດໜຸ່ມໄວ 29 ປີ ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເສຍຊີວິດຫຼັງເລື່ອນງານດອງ ລົງສູ້ເສິກໄວຣັດຢູ່ອູ່ຮັ້ນ

ສຸດເສົ້າ! ແພດໜຸ່ມໄວ 29 ປີ ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເສຍຊີວິດຫຼັງເລື່ອນງານດອງ ລົງສູ້ເສິກໄວຣັດຢູ່ອູ່ຮັ້ນ

ນາຊາທຽບຮູບກ່ອນ-ຫຼັງ ນໍ້າແຂງຂົ້ວໂລກໃຕ້ເປື່ອຍເປັນວົງກວ້າງ ຍ້ອນອາກາດຮ້ອນຂຶ້ນ

ນາຊາທຽບຮູບກ່ອນ-ຫຼັງ ນໍ້າແຂງຂົ້ວໂລກໃຕ້ເປື່ອຍເປັນວົງກວ້າງ ຍ້ອນອາກາດຮ້ອນຂຶ້ນ

ໄວຣັດໂຄໂຣນາ: ອີຣານສັ່ງປິດໂຮງຮຽນ-ສະຖານສຶກສາ ຫຼັງພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເສຍຊີວິດ 6 ຄົນ

ໄວຣັດໂຄໂຣນາ: ອີຣານສັ່ງປິດໂຮງຮຽນ-ສະຖານສຶກສາ ຫຼັງພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເສຍຊີວິດ 6 ຄົນ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມ ເພື່ອຄັດກອງຄົນເຈັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ຫຼາຍຈຸດ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມ ເພື່ອຄັດກອງຄົນເຈັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ຫຼາຍຈຸດ

ໄວຣັດໂຄໂຣນາ: ເກົາຫຼີໃຕ້ຢືນຢັນຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມ 142 ຄົນ ຍອດລວມແຕະ 346 ຄົນ

ໄວຣັດໂຄໂຣນາ: ເກົາຫຼີໃຕ້ຢືນຢັນຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມ 142 ຄົນ ຍອດລວມແຕະ 346 ຄົນ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ