ວັນພະຫັດ ທີ 17 ມິຖຸນາ 2021

ປີ 2019 ຂະແໜງສຶກສາ-ກີລາ ໄດ້ບັນຈຸໂຄຕ້າຄູທັງໝົດ 879 ຄົນ ແລະ ພະນັກງານບໍລິຫານ 57 ຄົນ

ປີ 2019 ຂະແໜງສຶກສາ-ກີລາ ໄດ້ບັນຈຸໂຄຕ້າຄູທັງໝົດ 879 ຄົນ ແລະ ພະນັກງານບໍລິຫານ 57 ຄົນ

ອີງຕາມການລາຍງານຂອງທ່ານ ນາງ ດອກແກ້ວ ພົນທະຈິດ ຮອງຫົວໜ້າກົມແຜນການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ, ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໄດ້ລາຍງານໃນກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກີລາ ທົ່ວປະເທດ ປະຈຳປີ 2019 ວ່າ: ຄວາມຄືບຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແມ່ນໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການແກ້ໄຂຂອງວຽກງານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນສາຂາວິຊາຄູ

ຊຶ່ງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາໄດ້ມີການປັບປຸງນິຕິກຳ ແລະ ບັນດາເຄື່ອງມືທີ່ຈຳເປັນໃນການສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການແກ້ໄຂຕ່າງໆ ຄື: ມາດຕະການແກ້ໄຂບັນຫາຄູເຫຼືອ ແລະ ຄູບໍ່ພໍ, ຜ່ານການສຳຫຼວດ ມີໂຮງຮຽນປະຖົມ ຈຳນວນ 2.557 ໂຮງຮຽນ, ໄດ້ຈັດກຸ່ມໂຮງຮຽນ 411 ກຸ່ມ, (ໂຮງຮຽນທີ່ມີນັກຮຽນໜ້ອຍກວ່າ 30 ຄົນ ມີຈຳນວນ 425 ໂຮງຮຽນ) ໃນນັ້ນ, ມີນັກຮຽນ 6-10 ຄົນ ມີ 40 ໂຮງຮຽນ, ນັກຮຽນ 5 ຄົນ ມີ 60 ໂຮງຮຽນ, ນັກຮຽນ 2 ຄົນມີ 1 ໂຮງຮຽນ, ໄດ້ຈັດສັນຄູຊັ້ນປະຖົມຈາກບ່ອນທີ່ເຫຼືອໄປຫາບ່ອນທີ່ບໍ່ພໍໄດ້ 96 ຄົນ

ເຮັດໃຫ້ຈຳນວນຄູເຫຼືອຈາກ 622 ຄົນ ເປັນ 526 ຄົນ, ໄດ້ວິເຄາະແຜນຄວາມຕ້ອງການຄູເພີ່ມ ແຕ່ປີ 2019-2025, ໄດ້ປັບປຸງແຜນກໍ່ສ້າງຄູໃຫ້ແທດເໝາະກັບແຜນຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງ ແຕ່ປີ 2019-2025; ມາດຕະການແກ້ໄຂການບັນຈຸຄູ ແລະ ບໍລິຫານ, ໄດ້ອອກຄຳແນະນນຳກ່ຽວກັບການຮັບ ແລະ ບັນຈຸລັດຖະກອນຄູ ແລະ ບໍລິຫານໃໝ່ ປະຈຳປີ 2019 ໂດຍໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການສອບເສັງຄັດເລືອກບັນຈຸໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຊັ້ນ, ສາຍ ແລະ ລາຍວິຊາທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ຂາດເຂີນ

 ໂດຍສະເພາະເຂດຫ່າງໄກຊອກຫຼີກ, ຊຶ່ງຜູ້ສະໝັກໃໝ່ຕ້ອງມີຄະແນນວິຊາສະເພາະສະເລ່ຍ 3.00 ຂຶ້ນໄປ, ໃຫ້ບັນຈຸຄູອາສາສະໝັກ 80 % ແລະ ຄູຈົບໃໝ່ 20 %, ຕົວເລກໂກຕ້າ ທີ່ໄດ້ຮັບທັງໝົດໃນປີ 2019 ແມ່ນ 936 ຕົວເລກ ໃນນັ້ນ, ບັນຈຸຄູ ຈຳນວນ 879 ຄົນ ແລະ ພະນັກງານບໍລິຫານ 57 ຄົນ, ບັນຈຸຄູອາສາສະໝັກ ຈຳນວນ 858 ຄົນ, ບັນຈຸນັກສຶກສາຄູທີ່ຮຽນຈົບໃໝ່ ຈຳນວນ 21 ຄົນ ແລະ ການບັນຈຸດັ່ງກ່າວແຍກອອກເປັນຕາມຊັ້ນການສຶກສາ ຄື: ຄູການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ຈຳນວນ 207 ຄົນ, ຄູປະຖົມສຶກສາ 193 ຄົນ, ຄູມັດທະຍົມ 373 ຄົນ, ຄູມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳນວນ 35 ຄົນ, ຄູວິທະຍາໄລຄູ-ວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ແລະ ວິທະຍາໄລສົງ ຈຳນວນ 15 ຄົນ, ຄູໂຮງຮຽນ ແລະ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບ ຈຳນວນ 56 ຄົນ.

ມາດຕະການແກ້ໄຂ ຄູອາສາສະໝັກ ໄດ້ອອກຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາ ໂດຍໃຫ້ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງ, ນະຄອນ ຈັດບຸລິມະສິດຄູອາສາສະໝັກ ເປັນ 3 ບັນຊີ ຄື: ບັນຊີບູລິມະສິດທີ່ 1 ແມ່ນບັນຊີເປົ້າໝາຍເພື່ອບັນຈຸອາສາສະໝັກເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນຄູ, ບັນຊີບຸລິມະສິດທີ່ 2 ບັນຊີເປົ້າໝາຍຄູອາສາສະໝັກທີ່ຈະສົ່ງເສີມໄປຍົກລະດັບ ແລະ ບັນຊີບຸລິມະສິດທີ 3 ບັນຊີເປົ້າໝາຍຄູອາສາສະໝັກທີ່ໄປຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບອື່ນ, ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງການຈັດສັນບັນຊີບູລິມະສິດ ສາມາດສັງລວມການຈັດບັນຊີຄູອາສາສະໝັກ ໃນ 40 ເມືອງເປົ້າໝາຍໄດ້ 3,375 ຄົນ ແລະ ບັນຊີຄູອາສາສະໝັກໃນທົ່ວປະເທດສັງລວມໄດ້ທັງໝົດ 11,211 ຄົນ.

Advertisement Replay Ad
ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 14 ມິຖຸນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 14 ມິຖຸນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 10 ມິຖຸນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 10 ມິຖຸນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 7 ມິຖຸນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 7 ມິຖຸນາ 2021

ຜົນການວິໄຈພົບ ອາຍຸໄຂສູງສຸດຂອງມະນຸດອາດສູງເຖິງ 150 ປີ

ຜົນການວິໄຈພົບ ອາຍຸໄຂສູງສຸດຂອງມະນຸດອາດສູງເຖິງ 150 ປີ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 31 ພຶດສະພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 31 ພຶດສະພາ 2021

ໄວຣັສສາຍພັນໃໝ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ? ແລະ ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຢຸດການກາຍພັນໄດ້?

ໄວຣັສສາຍພັນໃໝ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ? ແລະ ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຢຸດການກາຍພັນໄດ້?

Sexual Harassment: ມຸກຕະຫຼົກທາງເພດສ້າງສຽງຫົວໃດ! ແຕ່ເຮົາຄວນຍອມຮັບ ຫຼື ບໍ່?

Sexual Harassment: ມຸກຕະຫຼົກທາງເພດສ້າງສຽງຫົວໃດ! ແຕ່ເຮົາຄວນຍອມຮັບ ຫຼື ບໍ່?

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 27 ພຶດສະພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 27 ພຶດສະພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ເມສາ 2021

ປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງ 65 ກໍລະນີຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຢັ້ງຢືນໃໝ່ ປະຈຳວັນທີ 23 ເມສາ 2021

ປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງ 65 ກໍລະນີຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຢັ້ງຢືນໃໝ່ ປະຈຳວັນທີ 23 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 8 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 8 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 5 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 5 ເມສາ 2021

ສຳນັກງານສົ່ງເສີມການຄ້າໃນຕ່າງປະເທດ ໜຸນ SME ເຈລະຈາຈັບຄູ່ຜູ້ຈຳໜ່າຍໃນລາວ ສ້າງເຄືອຂ່າຍຂະຫຍາຍການຄ້າ

ສຳນັກງານສົ່ງເສີມການຄ້າໃນຕ່າງປະເທດ ໜຸນ SME ເຈລະຈາຈັບຄູ່ຜູ້ຈຳໜ່າຍໃນລາວ ສ້າງເຄືອຂ່າຍຂະຫຍາຍການຄ້າ

ແອສຕຣາເຊເນກາ ຢືນຢັນ ບໍ່ພົບຫຼັກຖານຄວາມສ່ຽງພາວະເລືອດກ້າມຈາກການໃຊ້ວັກຊີນ

ແອສຕຣາເຊເນກາ ຢືນຢັນ ບໍ່ພົບຫຼັກຖານຄວາມສ່ຽງພາວະເລືອດກ້າມຈາກການໃຊ້ວັກຊີນ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 29 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 29 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 25 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 25 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ມີນາ 2021

ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນແດ່? ມີຫຍັງແດ່ທີ່ເຮົາຄວນຕ້ອງຮູ້?

ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນແດ່? ມີຫຍັງແດ່ທີ່ເຮົາຄວນຕ້ອງຮູ້?

ຫຼາຍຊາດໃຫຍ່ໃນເອີຣົບໂຈະການໃຫ້ວັກຊີນ "ແອສຕຣາເຊເນກາ" ຫຼັງພົບພາວະເລືອດກ້າມໃນຜູ້ຮັບວັກຊີນ

ຫຼາຍຊາດໃຫຍ່ໃນເອີຣົບໂຈະການໃຫ້ວັກຊີນ "ແອສຕຣາເຊເນກາ" ຫຼັງພົບພາວະເລືອດກ້າມໃນຜູ້ຮັບວັກຊີນ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ