ວັນພຸດ ທີ 1 ເມສາ 2020

“ພູມແພ້ນໍ້າອະສຸຈິ” ພະຍາດລັບໆຂອງຜູ້ຍິງ ທີ່ມີຢູ່ຈິງ!

“ພູມແພ້ນໍ້າອະສຸຈິ” ພະຍາດລັບໆຂອງຜູ້ຍິງ ທີ່ມີຢູ່ຈິງ!

ກິດຈະກຳຮັກເທິງຕຽງນັ້ນເບິ່ງຄືຈະເປັນອົງປະກອບສຳຄັນບໍ່ໜ້ອຍເລີຍໃນຊີວິດຄູ່, ແຕ່ຄວາມຮັກກໍຕ້ອງສະດຸດ ເພາະມີອາການເຈັບແສບ, ຄັນ ຫຼັງມີເພດສຳພັນ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຍິງຮູ້ສຶກບໍ່ຢາກມີເພດສຳພັນຕໍ່ເລີຍ. ຖ້າເປັນແບບນັ້ນສະແດງວ່າ ທ່ານອາດມີໂອກາດສ່ຽງທີ່ຈະເປັນ “ພະຍາດພູມແພ້ນໍ້າອະສຸຈິ” ພະຍາດແປກປະຫຼາດແຕ່ມີຢູ່ຈິງ ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນມີຜູ້ຍິງຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍທີ່ເປັນພະຍາດນີ້. ຟັງແບບນີ້ແລ້ວອາດຈະສົງໄສກັນແມ່ນບໍ່ວ່າ ພະຍາດນີ້ມັນເປັນແນວໃດ, ມື້ນີ້ເຮົາຈຶ່ງໄດ້ນຳເອົາລາຍລະອຽດຂອງ “ພະຍາດພູມແພ້ນໍ້າອະສຸຈິ” ມາຝາກກັນ ເພື່ອເຮົາຈະໄດ້ຫາແນວທາງໃນການປ້ອງກັນປິ່ນປົວໄດ້ທັນ ເພື່ອຊີວິດຮັກ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີຂອງເຮົາ.

ພະຍາດພູມແພ້ນໍ້າອະສຸຈິ ມີແທ້ຫຼືບໍ່?

ອາການແພ້ນໍ້າອະສຸຈິທີ່ຫຼາຍໆຄົນອາດຈະເຄີຍໄດ້ຍິນກັນມາແລ້ວກໍພາກັນສົງໄສວ່າມັນມີແທ້ຫຼືບໍ່? ຂໍຕອບເລີຍວ່າມີ ແລະ ມັນເກີດຈາກການແພ້ໂປຣຕີນທີ່ຢູ່ໃນນໍ້າອະສຸຈິ. ຈາກສະຖິຕິຍັງພົບວ່າມີຈຳນວນຜູ້ຍິງທີ່ແພ້ນໍ້າອະສຸຈິສູງເຖິງ 20,000-40,000 ຄົນກັນເລີຍ ເພາະເມື່ອເກີດອາການແພ້ແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ຢາກຮ່ວມເພດອີກເລີຍ. ອາການແພ້ນໍ້າອະສຸຈິ ເກີດຈາກຮ່າງກາຍເກີດການຕໍ່ຕານ ຄືກັບອາການແພ້ອາຫານທະເລ ແລະ ອື່ນໆ ເຮັດໃຫ້ສະແດງອາການແພ້ຂຶ້ນ ໂດຍອາການແພ້ຈະບໍ່ສາມາດສະແດງໄດ້ທຸກບ່ອນທີ່ມີການສຳຜັດກັບນໍ້າອະສຸຈິຂອງຄົນທີ່ມີອາການແພ້ ເຊັ່ນ ຜິວໜັງ, ຊ່ອງຄອດ, ປາກ ແລະ ອື່ນໆ.

5 ສັນຍານເຕືອນວ່າທ່ານສ່ຽງເປັນ ພະຍາດພູມແພ້ນໍ້າອະສຸຈິ

  1. ມີອາການແສບຄັນບໍລິເວນຊ່ອງຄອດຫຼັງມີເພດສຳພັນ
  2. ຫຼັງມີເພດສຳພັນ ພົບວ່າຕົນເອງມີຕຸ່ມແດງຂຶ້ນທົ່ວຮ່າງກາຍ
  3. ຮູ້ສຶກວິນຫົວປວດຮາກ ຫຼັງຈາກມີເພດສຳພັນ
  4. ມີອາການບວມແດງບໍລິເວນອະໄວຍະວະເພດ ຫຼັງຈາກມີເພດສຳພັນ 10-20 ນາທີ
  5. ຮູ້ສຶກຫາຍໃຈຫອບ, ຕິດຂັດ, ຫາຍໃຈບໍ່ອອກຫຼັງຈາກມີເພດສຳພັນ

ສາເຫດຂອງການເກີດພະຍາດພູມແພ້ອະສຸຈິ

ເກີດຈາກການແພ້ໂປຣຕີນທີ່ຢູ່ໃນນໍ້າອະສຸຈິ ໂດຍອາການຈະເກີດຫຼັງຈາກມີເພດສຳພັນ 2-3 ນາທີ ເຊິ່ງຜູ້ທີ່ແພ້ຈະມີອາການແສບຄັນບໍລິເວນຊ່ອງຄອດ ຫຼືມີຕຸ່ມແດງຂຶ້ນທົ່ວຮ່າງກາຍໃນບາງຄົນທີ່ມີອາການແພ້ແຮງ ອາດສົ່ງຜົນຕໍ່ລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈໄດ້ອີກດ້ວຍ. ໃນກໍລະນີປ່ຽນຄູ່ນອນກໍມີຜົນຕໍ່ອາການແພ້ເຊັ່ນກັນ ເພາະໃນນໍ້າອະສຸຈິຂອງແຕ່ລະຄົນມີສານແອນຕິເຈນທີ່ໄປກະຕຸ້ນພູມຄຸ້ມກັນຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບແຕກຕ່າງກັນ. ດັ່ງນັ້ນ ບາງຄັ້ງການມີເພດສຳພັນກັບຄົນໜຶ່ງອາດເກີດອາການແພ້ ໃນຂະນະທີ່ມີເພດສຳພັນກັບອີກຄົນໜຶ່ງອາດຈະບໍ່ເກີດອາການແພ້ກໍໄດ້. ໃນຜູ້ຊາຍກໍສາມາດແພ້ນໍ້າອະສຸຈິຕົນເອງໄດ້ເຊັ່ນກັນ ເຊິ່ງອາການຈະເກີດຂຶ້ນເມື່ອມີການຫຼັ່ງນໍ້າອະສຸຈິຜ່ານບໍລິເວນທໍ່ຍ່ຽວ ໂດຍອາການຂອງຜູ້ຊາຍທີ່ແພ້ນໍ້າອະສຸຈິຈະມີອາການປວດເມື່ອຍ, ເປັນຫວັດ, ມີຂີ້ມູກ, ໄຂ້ຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນ.

ວິທີການປ້ອງກັນພະຍາດພູມແພ້ອະສຸຈິ

  1. ໃຫ້ຄູ່ຮັກຂອງທ່ານໃສ່ຖົງຢາງອະນາໄມ (ປ້ອງກັນການແພ້ໃນຜູ້ຍິງ)
  2. ໃຊ້ວິທີການຫຼັ່ງນອກ
  3. ໃສ່ຖົງຢາງອະນາໄມສຳລັບຜູ້ຍິງ
  4. ສັງເກດວ່າອາການແພ້ເຫຼົ່ານັ້ນເກີດຈາກການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມຫຼືບໍ່ ເພາະໃນບາງຄົນອາດຈະແພ້ໂປຣຕີນ ຫຼື ສານຫຼໍ່ລື້ນ ວິທີນີ້ແກ້ໄຂໄດ້ດ້ວຍການປ່ຽນຊະນິດຂອງຖົງຢາງອະນາໄມ.

ຫາກຜູ້ຍິງທ່ານໃດມີອາການແບບຂ້າງຕົ້ນທີ່ກ່າວມາ ຫຼືບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຕົນເອງກໍາລັງສ່ຽງເປັນພະຍາດແພ້ນໍ້າອະສຸຈິ ແນະນຳໃຫ້ໄປພົບແພດຜູ້ຊ່ຽວຊານເພື່ອເຮັດການບົ່ງມະຕິພະຍາດ ແລະ ປິ່ນປົວ ເພື່ອສຸຂະພາບອະນາໄມທີ່ດີຂອງໂຕທ່ານເອງ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : Sanook

ຄຳແນະນຳໃນການປະຕິບັດຕົນຢ່າງເໝາະສົມ ໃນຂະນະທີ່ "ຢູ່ເຮືອນ" ຕາມຄຳສັ່ງ 06/ນຍ

ຄຳແນະນຳໃນການປະຕິບັດຕົນຢ່າງເໝາະສົມ ໃນຂະນະທີ່ "ຢູ່ເຮືອນ" ຕາມຄຳສັ່ງ 06/ນຍ

10 ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນເຮືອນທີ່ຕ້ອງອະນາໄມທຸກມື້ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ

10 ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນເຮືອນທີ່ຕ້ອງອະນາໄມທຸກມື້ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ

7 ວິທີປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສາວໆງາມແລະສຸຂະພາບດີສູ້ກັບໂຄວິດ-19

7 ວິທີປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສາວໆງາມແລະສຸຂະພາບດີສູ້ກັບໂຄວິດ-19

10 ວິທີຫຼຸດຄວາມສ່ຽງ "ຕິດໂຄວິດ-19" ເມື່ອຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ອອກຈາກເຮືອນ

10 ວິທີຫຼຸດຄວາມສ່ຽງ "ຕິດໂຄວິດ-19" ເມື່ອຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ອອກຈາກເຮືອນ

ຈັດໂຕະເຮັດວຽກ Work from Home ໃນໄລຍະ "ໂຄວິດ-19" ລະບາດແນວໃດ ໃຫ້ນັ່ງສະບາຍໄດ້ດົນໆ

ຈັດໂຕະເຮັດວຽກ Work from Home ໃນໄລຍະ "ໂຄວິດ-19" ລະບາດແນວໃດ ໃຫ້ນັ່ງສະບາຍໄດ້ດົນໆ

ນີ້ແມ່ນວິທີຖິ້ມ "ໜ້າກາກອະນາໄມ" ທີ່ໃຊ້ແລ້ວ ຢ່າງຖືກວິທີ

ນີ້ແມ່ນວິທີຖິ້ມ "ໜ້າກາກອະນາໄມ" ທີ່ໃຊ້ແລ້ວ ຢ່າງຖືກວິທີ

ບັນດາແມ່ລູກອ່ອນຄວນໃຫ້ນົມລູກແນວໃດ ໃນໄລຍະທີ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 (COVID-19) ແພ່ລະບາດ?

ບັນດາແມ່ລູກອ່ອນຄວນໃຫ້ນົມລູກແນວໃດ ໃນໄລຍະທີ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 (COVID-19) ແພ່ລະບາດ?

ມາຮູ້ຈັກກັບສູນບໍລິການຫລັງການຂາຍມາດຕະຖານຂອງ "ນິສສັນ ຕັນຈົງ ມໍເຕີ້ລາວ"

ມາຮູ້ຈັກກັບສູນບໍລິການຫລັງການຂາຍມາດຕະຖານຂອງ "ນິສສັນ ຕັນຈົງ ມໍເຕີ້ລາວ"

ວິທີຮັກສາ ແລະ ຍືດອາຍຸອາຫານໃນຕູ້ເຢັນຢ່າງຖືກວິທີ ສຳລັບຜູ້ເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ-ເວັ້ນໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ

ວິທີຮັກສາ ແລະ ຍືດອາຍຸອາຫານໃນຕູ້ເຢັນຢ່າງຖືກວິທີ ສຳລັບຜູ້ເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ-ເວັ້ນໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ

ມາເບິ່ງກັນ! 7 ວິທີແກ້ເຊັງເມື່ອຕ້ອງຢູ່ເຮືອນ ເພື່ອປ້ອງກັນໂຄວິດ-19

ມາເບິ່ງກັນ! 7 ວິທີແກ້ເຊັງເມື່ອຕ້ອງຢູ່ເຮືອນ ເພື່ອປ້ອງກັນໂຄວິດ-19

ວີທີການອະນາໄມສິ່ງຂອງເຄື່ອງໃຊ້-ສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງລະອຽດ ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັດ

ວີທີການອະນາໄມສິ່ງຂອງເຄື່ອງໃຊ້-ສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງລະອຽດ ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັດ

ວີທີການອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຈຳກັດບໍລິເວນຢູ່ບ່ອນພັກເຊົາຂອງໂຕເອງ

ວີທີການອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຈຳກັດບໍລິເວນຢູ່ບ່ອນພັກເຊົາຂອງໂຕເອງ

ໄວຣັດໂຄໂຣນາ: 'ອະດີດນັກບິນອະວະກາດ' ຂອງ NASA ອອກມາໃຫ້ຄຳແນະນຳໃນການກັກຕົວເອງ

ໄວຣັດໂຄໂຣນາ: 'ອະດີດນັກບິນອະວະກາດ' ຂອງ NASA ອອກມາໃຫ້ຄຳແນະນຳໃນການກັກຕົວເອງ

ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ 'ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງໃນສັງຄົມ' ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການແພ່ກະຈາຍຂອງພະຍາດໄດ້ດີ

ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ 'ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງໃນສັງຄົມ' ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການແພ່ກະຈາຍຂອງພະຍາດໄດ້ດີ

ຮູ້ຈັກ "ໂຄໂຣນາໄວຣັດ" ເຊື້ອຈຸລະໂລກເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດ "ໂຄວິດ-19"

ຮູ້ຈັກ "ໂຄໂຣນາໄວຣັດ" ເຊື້ອຈຸລະໂລກເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດ "ໂຄວິດ-19"

ຮຽນຮູ້ຄຳສັບພາສາອັງກິດ ຈາກພະຍາດລະບາດ "ໂຄວິດ-19" ເພື່ອໃຊ້ໃນການຕິດຕາມຂ່າວ

ຮຽນຮູ້ຄຳສັບພາສາອັງກິດ ຈາກພະຍາດລະບາດ "ໂຄວິດ-19" ເພື່ອໃຊ້ໃນການຕິດຕາມຂ່າວ

'Social Distancing' ແມ່ນຫຍັງ? ຕ້ອງຢູ່ຫ່າງກັນສໍ່າໃດຈຶ່ງຈະຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດໄວຣັດ?

'Social Distancing' ແມ່ນຫຍັງ? ຕ້ອງຢູ່ຫ່າງກັນສໍ່າໃດຈຶ່ງຈະຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດໄວຣັດ?

ແພດແນະນຳວິທີການປະຕິບັດ ເພື່ອໃຫ້ລອດຈາກວິກິດການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ແພດແນະນຳວິທີການປະຕິບັດ ເພື່ອໃຫ້ລອດຈາກວິກິດການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ນີ້ແມ່ນ 10 ອັນດັບ ມະຫາເສດຖີທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດໃນໂລກ ຕາມການຈັດອັນດັບຂອງວາລະສານ Forbes

ນີ້ແມ່ນ 10 ອັນດັບ ມະຫາເສດຖີທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດໃນໂລກ ຕາມການຈັດອັນດັບຂອງວາລະສານ Forbes

ທວນຄືນໃໝ່ ນີ້ແມ່ນວິທີການຮັກສາຕົນເອງໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ໃນໄລຍະທີ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ລະບາດ

ທວນຄືນໃໝ່ ນີ້ແມ່ນວິທີການຮັກສາຕົນເອງໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ໃນໄລຍະທີ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ລະບາດ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ