ວັນພຸດ ທີ 1 ເມສາ 2020

“ນໍ້າຢາລ້າງອະໄວຍະວະເພດຂອງຜູ້ຍິງ” ຈຳເປັນຫຼາຍໜ້ອຍປານໃດ?

“ນໍ້າຢາລ້າງອະໄວຍະວະເພດຂອງຜູ້ຍິງ” ຈຳເປັນຫຼາຍໜ້ອຍປານໃດ?

ບັນຫາເລື່ອງ “ກິ່ນ” ທີ່ສາວໆຫຼາຍຄົນບໍ່ຕ້ອງການ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມກັງວົນໃຈກັນຢູ່, ບາງຄົນກໍຮູ້ໂຕວ່າຕົນເອງມີກິ່ນ ບາງຄົນກໍບໍ່ຮູ້ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມບໍລິເວນອະໄວຍະວະເພດຂອງຜູ້ຍິງນັ້ນເປັນຈຸດທີ່ສຳຄັນ ແລະ ເຮົາຕ້ອງໄດ້ໝັ່ນຮັກສາຄວາມສະອາດຢູ່ເປັນປະຈຳ ຈຶ່ງຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາຕ່າງໆທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້.

ທັງນີ້, ຜະລິດຕະພັນອະນາໄວບໍລິເວນອະໄວຍະວະເພດຍິງທີ່ວາງຈຳໜ່າຍຢູ່ຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ ກໍເປັນອີກຕົວເລືອກໜຶ່ງທີ່ດີເພື່ອຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມສະອາດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ກັບຜູ້ຍິງ, ແຕ່ເຮົາ “ຈຳເປັນ” ຕ້ອງໃຊ້ຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານັ້ນຫຼືບໍ່? ຫຼື ມີອັນຕະລາຍຫຍັງຈາກຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານັ້ນຫຼືບໍ່?

“ນໍ້າຢາອະນາໄມອະໄວຍະວະເພດຍິງ” ຈຳເປັນຂະໜາດໃດ?

ການອະນາໄມບໍລິເວນອະໄວຍະວະເພດນັ້ນ ເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດຢ່າງເປັນປະຈຳ ເພື່ອສຸຂະອະນາໄມທີ່ດີ ແຕ່ຈາກຂໍ້ມູນຂອງ ຮສ ດຣ ສົມຊາຍ ທະນະວັດທະນາຈະເລີນ ແຫ່ງໂຮງໝໍຈຸລາລົງກອນ ສະພາກາຊາດໄທ ລະບຸວ່າ ໃນສ່ວນຂອງນໍ້າຢາອະນາໄມອະໄວຍະວະເພດໂດຍສະເພາະນັ້ນ ຜູ້ຍິງເຮົາທັງຫຼາຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ກໍໄດ້ ເພາະຊ່ອງຄອດຂອງຜູ້ຍິງມີເຊື້ອແບັກທີເຣຍທີ່ບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດຢູ່ ເຊິ່ງມັນຈະຊ່ວຍຮັກສາສົມດຸນຄວາມເປັນກົດເປັນດ່າງ ແລະ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດການຕິດເຊື້ອ. ການໃຊ້ນໍ້າຢາລ້າງບໍລິເວນນັ້ນເປັນປະຈຳທຸກມື້ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ແບັກທີເຣຍທີ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດໃນຊ່ອງຄອດນັ້ນຕາຍໝົດ ແລະ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການອັກເສບຕິດເຊື້ອຈາກພາຍນອກໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນອີກດ້ວຍ.

ບໍ່ຄວນໃຊ້ນໍ້າຢາລ້າງບໍລິເວນອະໄວຍະວະເພດຫຼືບໍ່?

ນໍ້າຢາອະນາໄມອະໄວຍະວະເພດຍິງທີ່ມາຈາກຜູ້ຜະລິດທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ກໍບໍ່ໄດ້ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ອະໄວຍະວະເພດຂອງຜູ້ຍິງ ເພາະຜ່ານການວິໄຈ ແລະ ທົດສອບມາເປັນຢ່າງດີແລ້ວ ແຕ່ກໍບໍ່ຄວນຈະໃຊ້ຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ເພາະອາດຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຫຼາຍກວ່າ.

ລົງຂາວ ສັນຍານອັນຕະລາຍ “ບໍລິເວນອະໄວຍະວະເພດ” ຜິດປົກກະຕິ

ລົງຂາວສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຕາມທຳມະຊາດຂອງອະໄວຍະວະເພດຍິງ ແຕ່ຫາກລົງຂາວມີຄວາມຜິດປົກກະຕິຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງ ອາດເປັນສັນຍານເຕືອນວ່າບໍລິເວນນັ້ນຂອງທ່ານມີຄວາມຜິດປົກກະຕິ.

  • ລົງຂາວປົກກະຕິ ຈະມີສີຂາວ, ເທົາ ຫຼື ເຫຼືອງອ່ອນ, ບໍ່ມີກິ່ນເໝັນ, ບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຄັນ ຫຼື ແສບພາຍໃນ ແລະ ປາກຊ່ອງຄອດ.
  • ລົງຂາວຜິດປົກກະຕິ ຈະມີສີເຫຼືອງເຂັ້ມ, ຂຽວ ເປັນກ້ອນຄ້າຍຫົວກະທິ, ມີກິ່ນເໝັນ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຄັນ ຫຼື ແສບໃນ ຫຼື ປາກຊ່ອງຄອດ.

ລົງຂາວທີ່ຜິດປົກກະຕິ ເກີດຈາກການຕິດເຊື້ອຕ່າງໆເຊັ່ນ ເຊື້ອຣາ, ແມ່ພະຍາດ, ແບັກທີເຣຍ ເຊິ່ງເຊື້ອແຕ່ລະຊະນິດຈະເກີດອາການສະແດງທີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ.

ການອະນາໄມບໍລິເວນອະໄວຍະວະເພດທີ່ຖືກຕ້ອງ

  1. ສາມາດອະນາໄມໄດ້ງ່າຍ ດ້ວຍນໍ້າລ້າທຸກໆຄັ້ງຫຼັງອາບນໍ້າ
  2. ບໍ່ຄວນໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຮອງຄວາມປອດໄພ ຫຼື ບໍ່ຮູ້ເຖິງແຫຼ່ງຜະລິດຊັດເຈນ ເພາະອາດຈະສ່ຽງຕິດເຊື້ອໄດ້.
  3. ຫາກຕ້ອງການຄວາມສະອາດສົດຊື່ນ, ສາມາດໃຊ້ຜະລິດຕະພັນອະນາໄມບໍລິເວນນັ້ນໄດ້ ແຕ່ຢ່າໃຊ້ຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ຫຼື ໃຊ້ສະເພາະມື້ທີ່ມີເຫື່ອອອກຫຼາຍ ຫຼື ມື້ທີ່ມີປະຈຳເດືອນເທົ່ານັ້ນ.
  4. ບໍ່ຄວນໃຊ້ນິ້ວແຍ່ເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງຄອດເພື່ອອະນາໄມ, ຄວນເຮັດອະນາໄມຄ່ອຍໆທີ່ພາຍນອກເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຄວນລູບດ້ວຍມືຄ່ອຍໆ, ບໍ່ຄວນເກົາ ເພາະອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດບາດແຜສ່ຽງຕິດເຊື້ອໄດ້.
  5. ຫາກພົບອາການລົງຂາວ, ຄັນ, ແສບ ຫຼື ມີກິ່ນຜິດປົກກະຕິ ຄວນຮີບພົບແພດຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານພະຍາດຍິງ ເພື່ອຊອກຫາສາເຫດ ແລະ ປິ່ນປົວຢ່າງເໝາະສົມ.
Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : Sanook

ຄຳແນະນຳໃນການປະຕິບັດຕົນຢ່າງເໝາະສົມ ໃນຂະນະທີ່ "ຢູ່ເຮືອນ" ຕາມຄຳສັ່ງ 06/ນຍ

ຄຳແນະນຳໃນການປະຕິບັດຕົນຢ່າງເໝາະສົມ ໃນຂະນະທີ່ "ຢູ່ເຮືອນ" ຕາມຄຳສັ່ງ 06/ນຍ

10 ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນເຮືອນທີ່ຕ້ອງອະນາໄມທຸກມື້ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ

10 ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນເຮືອນທີ່ຕ້ອງອະນາໄມທຸກມື້ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ

7 ວິທີປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສາວໆງາມແລະສຸຂະພາບດີສູ້ກັບໂຄວິດ-19

7 ວິທີປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສາວໆງາມແລະສຸຂະພາບດີສູ້ກັບໂຄວິດ-19

10 ວິທີຫຼຸດຄວາມສ່ຽງ "ຕິດໂຄວິດ-19" ເມື່ອຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ອອກຈາກເຮືອນ

10 ວິທີຫຼຸດຄວາມສ່ຽງ "ຕິດໂຄວິດ-19" ເມື່ອຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ອອກຈາກເຮືອນ

ຈັດໂຕະເຮັດວຽກ Work from Home ໃນໄລຍະ "ໂຄວິດ-19" ລະບາດແນວໃດ ໃຫ້ນັ່ງສະບາຍໄດ້ດົນໆ

ຈັດໂຕະເຮັດວຽກ Work from Home ໃນໄລຍະ "ໂຄວິດ-19" ລະບາດແນວໃດ ໃຫ້ນັ່ງສະບາຍໄດ້ດົນໆ

ນີ້ແມ່ນວິທີຖິ້ມ "ໜ້າກາກອະນາໄມ" ທີ່ໃຊ້ແລ້ວ ຢ່າງຖືກວິທີ

ນີ້ແມ່ນວິທີຖິ້ມ "ໜ້າກາກອະນາໄມ" ທີ່ໃຊ້ແລ້ວ ຢ່າງຖືກວິທີ

ບັນດາແມ່ລູກອ່ອນຄວນໃຫ້ນົມລູກແນວໃດ ໃນໄລຍະທີ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 (COVID-19) ແພ່ລະບາດ?

ບັນດາແມ່ລູກອ່ອນຄວນໃຫ້ນົມລູກແນວໃດ ໃນໄລຍະທີ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 (COVID-19) ແພ່ລະບາດ?

ມາຮູ້ຈັກກັບສູນບໍລິການຫລັງການຂາຍມາດຕະຖານຂອງ "ນິສສັນ ຕັນຈົງ ມໍເຕີ້ລາວ"

ມາຮູ້ຈັກກັບສູນບໍລິການຫລັງການຂາຍມາດຕະຖານຂອງ "ນິສສັນ ຕັນຈົງ ມໍເຕີ້ລາວ"

ວິທີຮັກສາ ແລະ ຍືດອາຍຸອາຫານໃນຕູ້ເຢັນຢ່າງຖືກວິທີ ສຳລັບຜູ້ເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ-ເວັ້ນໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ

ວິທີຮັກສາ ແລະ ຍືດອາຍຸອາຫານໃນຕູ້ເຢັນຢ່າງຖືກວິທີ ສຳລັບຜູ້ເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ-ເວັ້ນໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ

ມາເບິ່ງກັນ! 7 ວິທີແກ້ເຊັງເມື່ອຕ້ອງຢູ່ເຮືອນ ເພື່ອປ້ອງກັນໂຄວິດ-19

ມາເບິ່ງກັນ! 7 ວິທີແກ້ເຊັງເມື່ອຕ້ອງຢູ່ເຮືອນ ເພື່ອປ້ອງກັນໂຄວິດ-19

ວີທີການອະນາໄມສິ່ງຂອງເຄື່ອງໃຊ້-ສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງລະອຽດ ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັດ

ວີທີການອະນາໄມສິ່ງຂອງເຄື່ອງໃຊ້-ສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງລະອຽດ ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັດ

ວີທີການອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຈຳກັດບໍລິເວນຢູ່ບ່ອນພັກເຊົາຂອງໂຕເອງ

ວີທີການອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຈຳກັດບໍລິເວນຢູ່ບ່ອນພັກເຊົາຂອງໂຕເອງ

ໄວຣັດໂຄໂຣນາ: 'ອະດີດນັກບິນອະວະກາດ' ຂອງ NASA ອອກມາໃຫ້ຄຳແນະນຳໃນການກັກຕົວເອງ

ໄວຣັດໂຄໂຣນາ: 'ອະດີດນັກບິນອະວະກາດ' ຂອງ NASA ອອກມາໃຫ້ຄຳແນະນຳໃນການກັກຕົວເອງ

ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ 'ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງໃນສັງຄົມ' ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການແພ່ກະຈາຍຂອງພະຍາດໄດ້ດີ

ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ 'ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງໃນສັງຄົມ' ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການແພ່ກະຈາຍຂອງພະຍາດໄດ້ດີ

ຮູ້ຈັກ "ໂຄໂຣນາໄວຣັດ" ເຊື້ອຈຸລະໂລກເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດ "ໂຄວິດ-19"

ຮູ້ຈັກ "ໂຄໂຣນາໄວຣັດ" ເຊື້ອຈຸລະໂລກເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດ "ໂຄວິດ-19"

ຮຽນຮູ້ຄຳສັບພາສາອັງກິດ ຈາກພະຍາດລະບາດ "ໂຄວິດ-19" ເພື່ອໃຊ້ໃນການຕິດຕາມຂ່າວ

ຮຽນຮູ້ຄຳສັບພາສາອັງກິດ ຈາກພະຍາດລະບາດ "ໂຄວິດ-19" ເພື່ອໃຊ້ໃນການຕິດຕາມຂ່າວ

'Social Distancing' ແມ່ນຫຍັງ? ຕ້ອງຢູ່ຫ່າງກັນສໍ່າໃດຈຶ່ງຈະຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດໄວຣັດ?

'Social Distancing' ແມ່ນຫຍັງ? ຕ້ອງຢູ່ຫ່າງກັນສໍ່າໃດຈຶ່ງຈະຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດໄວຣັດ?

ແພດແນະນຳວິທີການປະຕິບັດ ເພື່ອໃຫ້ລອດຈາກວິກິດການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ແພດແນະນຳວິທີການປະຕິບັດ ເພື່ອໃຫ້ລອດຈາກວິກິດການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ນີ້ແມ່ນ 10 ອັນດັບ ມະຫາເສດຖີທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດໃນໂລກ ຕາມການຈັດອັນດັບຂອງວາລະສານ Forbes

ນີ້ແມ່ນ 10 ອັນດັບ ມະຫາເສດຖີທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດໃນໂລກ ຕາມການຈັດອັນດັບຂອງວາລະສານ Forbes

ທວນຄືນໃໝ່ ນີ້ແມ່ນວິທີການຮັກສາຕົນເອງໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ໃນໄລຍະທີ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ລະບາດ

ທວນຄືນໃໝ່ ນີ້ແມ່ນວິທີການຮັກສາຕົນເອງໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ໃນໄລຍະທີ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ລະບາດ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ