ວັນຈັນ ທີ 30 ມີນາ 2020

ການສອນທີ່ເນັ້ນຜູ້ຮຽນເປັນໃຈກາງ ສອດຄ່ອງກັບການດໍາລົງຊີວິດ-ຄວາມສົນໃຈຂອງຜູ້ຮຽນ

ການສອນທີ່ເນັ້ນຜູ້ຮຽນເປັນໃຈກາງ ສອດຄ່ອງກັບການດໍາລົງຊີວິດ-ຄວາມສົນໃຈຂອງຜູ້ຮຽນ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

 ການສອນທີ່ເນັ້ນຜູ້ຮຽນເປັນໃຈກາງ ແມ່ນການສອນທີ່ເນັ້ນການຈັດກິດຈະກໍາທີ່ສອດຄ່ອງກັບການດໍາລົງຊີວິດ ເໝາະສົມກັບຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມສົນໃຈຂອງຜູ້ຮຽນ ໂດຍໃຫ້ນັກຮຽນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ລົງມືປະຕິບັດຕົວຈິງທຸກຂັ້ນຕອນຈົນເກີດການຮຽນດ້ວຍຕົນເອງ.

ອີງຕາມເອກະສານສໍາລັບຄົ້ນຄວ້າການສອນທີ່ເນັ້ນຜູ້ຮຽນເປັນໃຈກາງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ລະບຸວ່າ: ການສອນທີ່ເນັ້ນຜູ້ຮຽນເປັນໃຈກາງ ໝາຍເຖິງການສອນທີ່ເນັ້ນການຈັດກິດຈະກໍາທີ່ສອດຄ່ອງກັບການດໍາລົງຊີວິດ ເໝາະສົມກັບຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມສົນໃຈຂອງຜູ້ຮຽນ ໂດຍໃຫ້ນັກຮຽນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ລົງມືປະຕິບັດຕົວຈິງທຸກຂັ້ນຕອນຈົນເກີດການຮຽນດ້ວຍຕົນເອງ ໂດຍປະກອບມີ 12 ວິທີການສອນ ຄື: ວິທີສອນແບບໃຊ້ບົດບາດສົມມຸດ, ສອນແບບໃຊ້ຂະບວນການປະເຊີນສະຖານະການ, ສອນແບບໃຊ້ບົດຮຽນສໍາເລັດຮູບ (Programed Text), ສອນແບບສູນການຮຽນ (Learning Center), ສອນແບບໃຊ້ຊຸດການສອນ (Instructional Package), ສອນແບບໃຊ້ຄອມພິວເຕີ (Computer Assisted Instruction: CAI), ສອນແບບໂຄງງານ (Project), ສອນແບບແກ້ບັນຫາ (The Problem-Solving Method), ສອນແບບສືບສວນຫາຄວາມຮູ້ເປັນກຸ່ມ (Group Investigation Model), ສອນແບບໃຊ້ຂະບວນການກຸ່ມສໍາພັນ, ສອນແບບຄວາມຄິດລວມຍອດ (Xoncept Attainment Model) ແລະ ວິທີສອນແບບການຮຽນແບບຮ່ວມມື (Cooperatve Learning).

ນອກຈາກນັ້ນ, ຂັ້ນຕອນກິດຈະກໍາ ໂດຍການຈັດກິດຈະກໍາຕາມຫຼັກການ, ຊຶ່ງຜູ້ຮຽນໄດ້ສ້າງຄວາມຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງ, ຜູ້ຮຽນໄດ້ມີປະຕິສໍາພັນຊ່ວຍກັນໃນການຮຽນ, ໃຫ້ຜູ້ຮຽນມີບົດບາດ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສ້າງຄວາມຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງ, ໃຫ້ຜູ້ຮຽນໄດ້ຮຽນຂະບວນການຄວບຄູ່ກັບຜົນງານ/ຂໍ້ສະຫຼຸບຄວາມຮູ້ ແລະ ໃຫ້ຜູ້ຮຽນນໍາຄວາມຮູ້ໄປໃຊ້.

ສ່ວນຮູບແບບການສອນ ແມ່ນການມີບົດບາດ/ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການມີປະຕິສໍາພັນຊ່ວຍກັນໃນການຮຽນ ໂດຍສ້າງຄວາມຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ຂະບວນການຮຽນ, ຊຶ່ງຈະມີການສະແຫວງຫາຄວາມຮູ້, ການສຶກສາທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈ, ການວິເຄາະ, ການແປຄວາມ, ການສ້າງຄວາມໝາຍແກ່ຕົນເອງ, ການສັງເຄາະຂໍ້ມູນ, ການສະຫຼຸບຂໍ້ຄວາມ ແລະ ການນໍາຄວາມຮູ້ໄປໃຊ້. ຄຽງຄູກັນນັ້ນ, ຫຼັກການຈັດການຮຽນການສອນທີ່ເນັ້ນຜູ້ຮຽນເປັນໃຈກາງ ຄືການໃຫ້ຜູ້ຮຽນເປັນຜູ້ສ້າງຄວາມຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນສະແຫວງຫາຂໍ້ມູນ, ສຶກສາທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈ, ຄິດວິເຄາະ, ຕີຄວາມ, ແປຄວາມ, ສ້າງຄວາມໝາຍແກ່ຕົນເອງ, ສັງເຄາະຂໍ້ມູນ ແລະ ສະຫຼຸບຄວາມຮູ້, ໃຫ້ຜູ້ຮຽນມີບົດບາດ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການຮຽນໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ, ໃຫ້ຜູ້ຮຽນມີປະຕິສໍາພັນຕໍ່ກັນ ແລະ ກັນ, ໄດ້ຮຽນຈາກກັນ ແລະ ກັນ, ໄດ້ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ, ຄວາມຮູ້, ຄວາມຄິດ ແລະ ປະສົບການເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຫຼາຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້, ໃຫ້ຜູ້ຮຽນໄດ້ຮຽນ “ຂະບວນການ” ຄວບຄູ່ໄປກັບ “ຜົນງານ/ຂໍ້ສະຫຼຸບຄວາມຮູ້” ແລະ ໃຫ້ຜູ້ຮຽນນໍາຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ໄປໃຊ້ປະໂຫຍດໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ.

ສໍາລັບບົດບາດຂອງຄູໃນການສອນທີ່ເນັ້ນຜູ້ຮຽນເປັນໃຈກາງ ແມ່ນປະເມີນຜົນ, ວາງແຜນກິດຈະກໍາ, ສົ່ງເສີມການນໍາຄວາມຮູ້ໄປໃຊ້, ເສີມຄວາມຮູ້, ອະພິປາຍຊ່ວຍຜູ້ຮຽນສະຫຼຸບຄວາມຮູ້, ສັງເກດຂະບວນການຮຽນ ກະຕຸ້ນແນະນໍາ, ຄວບຄຸມດູແລຂະບວນການ ແລະ ກຽມວັດຖຸອຸປະກອນສື່ການຮຽນ.

ໂດຍ: ໜຸ່ມໂສດ

Advertisement Replay Ad
ນີ້ແມ່ນຄຳສັ່ງລະອຽດຂອງນາຍົກ ເພື່ອເພີ່ມທະວີການສະກັດກັ້ນ ແລະ ກຽມພ້ອມຮັບມືຮອບດ້ານ ຕ້ານໂຄວິດ-19

ນີ້ແມ່ນຄຳສັ່ງລະອຽດຂອງນາຍົກ ເພື່ອເພີ່ມທະວີການສະກັດກັ້ນ ແລະ ກຽມພ້ອມຮັບມືຮອບດ້ານ ຕ້ານໂຄວິດ-19

ດ່ວນ! ນາຍົກອອກຄຳສັ່ງເພີ່ມທະວີມາດຕະການສະກັດໂຄວິດ-19 ຫ້າມອອກເຮືອນ ເດີນທາງໄປທ້ອງຖິ່ນອື່ນ ຯລຯ

ດ່ວນ! ນາຍົກອອກຄຳສັ່ງເພີ່ມທະວີມາດຕະການສະກັດໂຄວິດ-19 ຫ້າມອອກເຮືອນ ເດີນທາງໄປທ້ອງຖິ່ນອື່ນ ຯລຯ

ມາຮອດແລ້ວ! ຄະນະແພດ-ຊ່ຽວຊານຈີນ ມາຊ່ວຍຕໍ່ສູ້ຕ້ານໂຄວິດ-19 ຢູ່ລາວ ໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບຢ່າງສົມກຽດ

ມາຮອດແລ້ວ! ຄະນະແພດ-ຊ່ຽວຊານຈີນ ມາຊ່ວຍຕໍ່ສູ້ຕ້ານໂຄວິດ-19 ຢູ່ລາວ ໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບຢ່າງສົມກຽດ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ປກສ ສັ່ງເພີ່ມທະວີເຝົ້າລະວັງໂຄວິດ-19 ປ້ອງກັນການແພ່ລະບາດໃນກຳລັງ ປກສ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ປກສ ສັ່ງເພີ່ມທະວີເຝົ້າລະວັງໂຄວິດ-19 ປ້ອງກັນການແພ່ລະບາດໃນກຳລັງ ປກສ

ຄະນະສະເພາະກິດເຜີຍ ນາຍົກສັ່ງໃຫ້ເປີດກອງປະຊຸມດ່ວນ ເພື່ອຫາລືຍົກລະດັບມາດຕະການສະກັດໂຄວິດ-19

ຄະນະສະເພາະກິດເຜີຍ ນາຍົກສັ່ງໃຫ້ເປີດກອງປະຊຸມດ່ວນ ເພື່ອຫາລືຍົກລະດັບມາດຕະການສະກັດໂຄວິດ-19

ດ່ວນ! ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນລາວເພີ່ມ ອີກ 2 ກໍລະນີ ຍອດລວມປັດຈຸບັນ 8 ກໍລະນີ

ດ່ວນ! ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນລາວເພີ່ມ ອີກ 2 ກໍລະນີ ຍອດລວມປັດຈຸບັນ 8 ກໍລະນີ

ນະຄອນຫຼວງໂຈະຊົ່ວຄາວການຂຶ້ນທະບຽນ ກວດກາເຕັກນິກ ແລະ ສອບເສັງເອົາໃບຂັບຂີ່ ເລີ່ມ 30 ມີນານີ້

ນະຄອນຫຼວງໂຈະຊົ່ວຄາວການຂຶ້ນທະບຽນ ກວດກາເຕັກນິກ ແລະ ສອບເສັງເອົາໃບຂັບຂີ່ ເລີ່ມ 30 ມີນານີ້

ລາວໂທລະຄົມມອບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ 2 ຕື້ກີບໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ເພື່ອຮັບມືການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ລາວໂທລະຄົມມອບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ 2 ຕື້ກີບໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ເພື່ອຮັບມືການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ເປັນຂ່າວດີ! ສປ ຈີນ ຈະສົ່ງຄະນະແພດ 11 ທ່ານ ມາຊ່ວຍລາວຕ້ານໂຄວິດ-19 ໃນວັນທີ 29 ມີນານີ້

ເປັນຂ່າວດີ! ສປ ຈີນ ຈະສົ່ງຄະນະແພດ 11 ທ່ານ ມາຊ່ວຍລາວຕ້ານໂຄວິດ-19 ໃນວັນທີ 29 ມີນານີ້

ຄິວລົດສາຍໃຕ້ ຢຸດບໍລິການລົດເມໄປຫວຽດນາມ ພ້ອມວາງມາດຕະການເຂັ້ມງວດເພື່ອປ້ອງກັນໂຄວິດ-19

ຄິວລົດສາຍໃຕ້ ຢຸດບໍລິການລົດເມໄປຫວຽດນາມ ພ້ອມວາງມາດຕະການເຂັ້ມງວດເພື່ອປ້ອງກັນໂຄວິດ-19

ຕິກ Princess ຂໍໂທດທີ່ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມເຂົ້າໃຈຜິດ-ຂໍໂອກາດ ຫຼັງເກີດດຣາມາ "ແຜ່ນຫ້ອຍຄໍຂ້າເຊື້ອໂລກ"

ຕິກ Princess ຂໍໂທດທີ່ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມເຂົ້າໃຈຜິດ-ຂໍໂອກາດ ຫຼັງເກີດດຣາມາ "ແຜ່ນຫ້ອຍຄໍຂ້າເຊື້ອໂລກ"

ນາຍົກສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມເຝົ້າລະວັງ-ສະກັດກັ້ນການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ສະຫວັນນະເຂດ

ນາຍົກສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມເຝົ້າລະວັງ-ສະກັດກັ້ນການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ສະຫວັນນະເຂດ

ກະຊວງສຶກສາແຈ້ງໃຫ້ພະນັກງານຜັດປ່ຽນກັນມາປະຈຳການຜູ້ລະ 2 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19

ກະຊວງສຶກສາແຈ້ງໃຫ້ພະນັກງານຜັດປ່ຽນກັນມາປະຈຳການຜູ້ລະ 2 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19

ສປ ຈີນ ອອກຄູ່ມືການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດ COVID-19 ສະບັບພາສາລາວ

ສປ ຈີນ ອອກຄູ່ມືການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດ COVID-19 ສະບັບພາສາລາວ

ຫຼາຍພາກສ່ວນປະກອບສ່ວນອຸປະກອນການແພດໃຫ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອຕ້ານ COVID-19

ຫຼາຍພາກສ່ວນປະກອບສ່ວນອຸປະກອນການແພດໃຫ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອຕ້ານ COVID-19

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຕິດຕາມການຄວບຄຸມ ແລະ ສະກັດກັ້ນການລະບາດ ໂຄວິດ-19 ຢູ່ແຂວງຄຳມ່ວນ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຕິດຕາມການຄວບຄຸມ ແລະ ສະກັດກັ້ນການລະບາດ ໂຄວິດ-19 ຢູ່ແຂວງຄຳມ່ວນ

ສາທາຊີ້ແຈງ ສາເຫດທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປີດເຜີຍຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງຄົນເຈັບທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19

ສາທາຊີ້ແຈງ ສາເຫດທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປີດເຜີຍຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງຄົນເຈັບທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19

ຈົງໃຈແພ່ເຊື້ອພະຍາດຮ້າຍແຮງສູ່ຄົນອື່ນຜິດກົດໝາຍ ຈຳຄຸກສູງສຸດ 15 ປີ ປັບໃໝສູງສູດ 70 ລ້ານກີບ

ຈົງໃຈແພ່ເຊື້ອພະຍາດຮ້າຍແຮງສູ່ຄົນອື່ນຜິດກົດໝາຍ ຈຳຄຸກສູງສຸດ 15 ປີ ປັບໃໝສູງສູດ 70 ລ້ານກີບ

ສປ ຈີນ ຊ່ວຍເຫຼືອຢາກວດເຊື້ອໄວຣັດ ແລະ ອຸປະກອນການແພດ ໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ

ສປ ຈີນ ຊ່ວຍເຫຼືອຢາກວດເຊື້ອໄວຣັດ ແລະ ອຸປະກອນການແພດ ໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ

ເລກອອກຫຍັງ? ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍປະຈຳງວດວັນທີ 26 ມີນາ 2020

ເລກອອກຫຍັງ? ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍປະຈຳງວດວັນທີ 26 ມີນາ 2020

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ