ວັນຈັນ ທີ 2 ສິງຫາ 2021

“ເດັກນ້ອຍ” ກັບ “ວິດີໂອລາມົກ” ພໍ່ແມ່ຄວນລົມກັບລູກເລື່ອງນີ້ແນວໃດ?

“ເດັກນ້ອຍ” ກັບ “ວິດີໂອລາມົກ” ພໍ່ແມ່ຄວນລົມກັບລູກເລື່ອງນີ້ແນວໃດ?

ເດັກນ້ອຍກັບສື່ລາມົກທັງຫຼາຍ ຟັງແລ້ວມີຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ ຫ່າງໄກຈາກຄຳວ່າເໝາະສົມ ດ້ວຍເຫດນີ້ຜູ້ປົກຄອງຈຶ່ງມັກຫ້າມ ແລະ ປິດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ຮູ້ຈັກກັບສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນເພາະຢ້ານວ່າຈະເກີດພຶດຕິກຳທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ, ແຕ່ການປິດກັ້ນແບບນີ້ ເອີ້ນວ່າເປັນການປົກປ້ອງລູກທີ່ຖືກວິທີຫຼືບໍ່? ເຮົາມາຊອກຫາຄຳຕອບນຳກັນຈາກບົດຄວາມນີ້ໄດ້ເລີຍ.

ໃນປັດຈຸບັນການເຂົ້າເຖິງສື່ສັງຄົມອອນລາຍຕ່າງໆສາມາດເຮັດໄດ້ງ່າຍ, ທຸກຄົນມີສື່ ແລະ ຊ່ອງທາງຂອງສື່ຢູ່ໃນມື ການຈະສືບຄົ້ນ ຫຼື ຫາຂໍ້ມູນທີ່ຕົນເອງສົນໃຈນັ້ນສາມາດເຮັດໄດ້ໃນທັນທີ. ສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ກໍຍັງສາມາດທີ່ຈະມີສະຕິໃນການໄຈ້ແຍກຂໍ້ມູນ, ຈຳແນກສິ່ງທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ສິ່ງທີ່ຄວນລະວັງໄດ້ ແຕ່ສຳລັບເດັກນ້ອຍແລ້ວອາດຈະຍັງບໍ່ສາມາດໄຈ້ແຍກອອກມາເປັນເລື່ອງເປັນລາວໄດ້.

ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງກັບບັນຫາທີ່ເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ທັງຫຼາຍຕ້ອງເຈັບຫົວ ນັ້ນກໍຄືພຶດຕິກຳການຮຽນແບບ ແລະ ຍິ່ງເປັນລະແວງຫຼາຍຂຶ້ນຫາກປ່ອຍໃຫ້ລູກຢູ່ກັບສະມາດໂຟນຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ເຊິ່ງອາດຈະພາດ ຫຼື​ ຫຼົງກົດເຂົ້າໄປສູ່ເວັບໄຊຂອງຮູບເງົາລາມົກ ເຊິ່ງຖ້າເດັກມີການສອບຖາມເຖິງຂໍ້ສົງໄສກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຕົນເອງໄດ້ພົບເຫັນ ຜູ້ປົກຄອງກໍສາມາດທີ່ຈະຮັບມື ແລະ ອະທິບາຍໄດ້ທັນທີ, ແຕ່ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນບໍ່ໄດ້ມີຂະບວນການຄິດວິເຄາະທີ່ຄືກັນ ເມື່ອເສບສື່ທີ່ບໍ່ເໝາະສົມກັບໄວຂອງຕົນເອງຫຼາຍ ກໍສ່ຽງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດພຶດຕິກຳຮຽນແບບ ໂດຍອາດຈະສະແດງອອກເມື່ອຢູ່ນອກເຮືອນ ເຊັ່ນຢູ່ໂຮງຮຽນ ກໍສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້.

ຈະຈັດການກັບພຶດຕິກຳຮຽນແບບທີ່ບໍ່ເໝາະສົມໄດ້ແນວໃດແດ່

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງລັດມິຊິກັນ (Michigan State University) ຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ ໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳໃນການຮັບມື ແລະ ຈັດການກັບພຶດຕິກຳຮຽນແບບຂອງເດັກນ້ອຍ ວ່າ:

1. ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີໃຫ້ກັບລູກ 

ການພາລູກໄປຢູ່ໃນສະຖານທີ່ດີ ແລະ ສ້າງສັນ ຕະຫຼອດຈົນການພາເດັກນ້ອຍໄປພົບປະກັບຄົນອື່ນທີ່ຈະເສີມໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ໄດ້ເປັນໂຕຂອງໂຕເອງ ແລະ ຮູ້ຈັກຄິດບວກໄດ້ຢ່າງມີເຫດຜົນ ແລະ ຜົນນັ້ນເປັນເລື່ອງທີ່ດີ. ຜູ້ປົກຄອງຄວນຫາເວລາພາລູກໄປເຮັດກິດຈະກຳທີ່ເສີມສ້າງການຄິດບວກໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອລົດບັນຫາທີ່ສ່ຽງຈະເຮັດໃຫ້ລູກມີພຶດຕິກຳໂມໂຫຮ້າຍ ແລະ ບໍ່ເໝາະສົມ.

2. ສັງເກດພຶດຕິກຳຂອງເດັກນ້ອຍ

ເມື່ອເດັກນ້ອຍເລີ່ມສະແດງອອກທາງດ້ານພຶດຕິກຳຕ່າງໆຫຼາຍຂຶ້ນ ຜູ້ປົກຄອງກໍຈະໄດ້ເຫັນພຶດຕິກຳເຫຼົ່ານັ້ນເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນ ລວມເຖິງພຶດຕິກຳທີ່ຄ້າງຄາໃຈ ແລະ ເປັນກັງວົນຢູ່, ໃຫ້ເລືອກສະໜັບສະໜຸນພຶດຕິກຳທີ່ດີຂອງເດັກ ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຮັດກິດຈະກຳທີ່ສົ່ງເສີມພຶດຕິກຳດ້ານດີນັ້ນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

3. ຈຳກັດ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງສື່ທີ່ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດອິດທິພົນດ້ານລົບ

ສື່ຕ່າງໆ ທັງໃນໂທລະພາບ ແລະ ໂທລະສັບ ມີທັງລາຍການທີ່ສ້າງສັນ ແລະ ລາຍການທີ່ສະແດງອອກເຖິງຄວາມຮຸນແຮງ ຫຼື ຄວາມບໍ່ເໝາະສົມກັບໄວຂອງເດັກນ້ອຍ ຜູ້ປົກຄອງຄວນຈຳກັດການຮັບຊົມສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ລວມທັງຫຼີກລ່ຽງສື່ເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ຫ່າງຈາກເດັກນ້ອຍ ແຕ່ຖ້າບໍ່ສາມາດລະວັງໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ຄວນຈະມີການໃຫ້ຄຳແນະນຳ, ອະທິບາຍເຖິງຄວາມສົມເຫດສົມຜົນ ໃຫ້ເດັກໄດ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ໄຂຂໍ້ສົງໄສຂອງພວກເຂົາວ່າຫ້າມຍ້ອນຫຍັງ, ບໍ່ເໝາະສົມແນວໃດ, ຢ່າປິດກັ້ນຈົນເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍບໍ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ໃນຄວາມແຕກຕ່າງອື່ນໆ.

4. ລົມກັບລູກ

ບໍ່ແມ່ນທຸກສະຖານະການທີ່ພໍ່ແມ່ຈະສາມາດຢູ່ຫ້າມ ແລະ ເຕືອນລູກໄດ້, ການລົມກັນເຖິງບັນຫາ ແລະ ສະຖານະການທີ່ເດັກນ້ອຍໄດ້ປະເຊີນມາ ອະທິບາຍວ່າສິ່ງນັ້ນເປັນມາແນວໃດ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງບໍ່ເໝາະສົມ ແລະ ບໍ່ຄວນ ເພາະເດັກນ້ອຍບໍ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກການເບິ່ງເຫັນເທົ່ານັ້ນ, ການຟັງ ແລະ ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກໍສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດການຮຽນຮູ້ກັບເດັກນ້ອຍໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

5. ເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີ

ພໍ່ແມ່ຕ່າງກໍເຄີຍເປັນເດັກນ້ອຍມາກ່ອນ ຈຶ່ງເປັນເລື່ອງສຳຄັນທີ່ຈະປະຕິບັດຕົນໃຫ້ດີ, ເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີຂອງລູກ ລວມເຖິງສອນໃຫ້ລູກເຂົ້າໃຈເຖິງພຶດຕິກຳຕ່າງໆ ທັງທີ່ເດັກນ້ອຍຄວນເຮັດ ແລະ ຍັງບໍ່ຄວນເຮັດ, ມອບຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ກັບລູກ, ໝັ່ນສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ແນວທາງຂອງການຄິດບວກໃຫ້ເກີດຂຶ້ນກັບເດັກ.

ວິທີລົມກັບລູກເລື່ອງຮູບເງົາລາມົກ

ຜູ້ປົກຄອງບໍ່ສາມາດທີ່ຈະປົກປິດໃນສິ່ງທີ່ເດັກນ້ອຍບໍ່ສົມຄວນຈະຮັບຮູ້ໄປໄດ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ເພາະເຂົາເຈົ້າເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນໃນທຸກໆມື້ ເຖິງຈະບໍ່ເຫັນມື້ນີ້ກໍຈະຕ້ອງເຫັນໃນມື້ໃດມື້ໜຶ່ງ. ດັ່ງນັ້ນ, ການເບິ່ງແຍງລູກທີ່ດີ ອາດຈະບໍ່ແມ່ນການຫຼີກລ່ຽງສິ່ງທີ່ບໍ່ເໝາະສົມກັບເດັກນ້ອຍສະເໝີໄປ ແຕ່ເປັນການໂອ້ລົມ, ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ໃຫ້ເດັກໄດ້ຕັດສິນໃຈດ້ວຍຕົນເອງ, ອາດຈະເປັນວິທີທີ່ພໍດີ ແລະ ເໝາະສົມຫຼາຍຂຶ້ນ.

ສຳລັບເລື່ອງຮູບເງົາລາມົກທີ່ຜູ້ຄອງສ່ວນຫຼາຍມັກຈະເບິ່ງວ່າບໍ່ແມ່ນສື່ທີ່ເດັກຄວນຈະຕ້ອງເບິ່ງ ແຕ່ສຳລັບເດັກນ້ອຍທີ່ບໍ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນເລື່ອງນີ້ເປັນພື້ນຖານມາກ່ອນກໍຈະເກີດຄວາມສັບສົນ ແລະ ບໍ່ເຂົ້າໃຈ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຖືກຕໍ່ຕ້ານຈາກພໍ່ແມ່ ແຕ່ການເຂົ້າເຖິງສື່ອອນລາຍ ແລະ ໂຊຊຽວມີເດຍໃນທຸກມື້ນີ້ກໍເຮັດໃຫ້ທຸກຢ່າງສາມາດທີ່ຈະຄົ້ນຫາໄດ້ງ່າຍ ລວມໄປເຖິງເວັບໂປ້ຕ່າງໆ ກໍຍັງຢູ່ໃນອັນດັບຕົ້ນໆຂອງການຄົ້ນຫາ, ພຽງແຕ່ຄີເວີດນ້ອຍໆກໍສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄປຫາເວັບໂປ້ຕ່າງໆໄດ້. ພໍ່ແມ່ຄວນມີວິທີການເວົ້າທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກັບລູກ ໂດຍສາມາດໃຊ້ວິທີການຕ່າງໆດັ່ງນີ້:

1. ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໂດຍບໍ່ຕ້ອງລໍຖ້າໃຫ້ຮອດເວລາທີ່ເໝາະສົມ

ຜູ້ປົກຄອງມັກຈະຄິດວ່າເດັກນ້ອຍຍັງບໍ່ຄວນເບິ່ງ ຫຼື ຮູ້ຈັກກັບຮູບເງົາລາມົກ, ຄວນຖ້າໃຫ້ໃຫຍ່ກວ່ານີ້ກ່ອນຈຶ່ງເບິ່ງໄດ້. ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃຫ້ຄວາມເຫັນວ່າ ການໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເລື່ອງຮູບເງົາລາມົກກ່ອນທີ່ເດັກນ້ອຍຈະໄປເຫັນສື່ເຫຼົ່ານັ້ນດ້ວຍຕົນເອງເປັນວິທີທີ່ດີກວ່າ ເພາະຖ້າຫາກເດັກນ້ອຍໄປພົບກັບວີດີໂອເຫຼົ່ານັ້ນ ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈນັ້ນຈະນຳໄປສູ່ພຶດຕິກຳ ຫຼື ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ. ດັ່ງນັ້ນ, ການສອນເດັກນ້ອຍໃຫ້ຮູ້ເລື່ອງເຫຼົ່ານີ້ຕັ້ງແຕ່ຫົວທີ ຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ບໍ່ດີ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານແນະນຳວ່າ ສາມາດສອນເລື່ອງນີ້ໄດ້ຕັ້ງແຕ່ເດັກນ້ອຍອາຍຸ 4-5 ປີ ຫຼື ອາດຈະເປີດປະເດັນ ແລະ ສອນເລື່ອງເຫຼົ່ານີ້ໃນຂະນະທີ່ເດັກນ້ອຍກຳລັງໃຊ້ອິນເຕີເນັດກໍສາມາດທີ່ຈະເຮັດໄດ້ເລີຍ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງລໍຖ້າໃຫ້ເຖິງໄວທີ່ເໝາະສົມ.

2. ໃຊ້ນໍ້າສຽງທີ່ທຳມະດາ ແຕ່ເນັ້ນເຖິງຄວາມສຳຄັນ

ພໍ່ແມ່ຫຼາຍຄົນເມື່ອເຫັນລູກເບິ່ງຮູບເງົາລາມົກກໍຈະຮູ້ສຶກຢາກຮ້າຍ ແຕ່ການເຮັດແນວນັ້ນກໍຈະຍິ່ງເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍເກີດຄວາມສັບສົນ ແລະ ຂາດຄວາມເຂົ້າໃຈ, ຄວນປ່ຽນວິທີເປັນການອະທິບາຍ ໃຊ້ນໍ້າສຽງທີ່ທຳມະດາ, ບໍ່ໂມໂຫ ຫຼື ໃຈຮ້າຍ, ແບ່ງປັນປະສົບການໃນເລື່ອງທາງເພດ ຫຼື ຮູບເງົາລາມົກ ຫຼື ສອບຖາມຄວາມຄິດເຫັນຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ມີຕໍ່ຮູບເງົາລາມົກ, ອະທິບາຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າຮູບພາບທີ່ເຫັນໃນວີດີໂອນັ້ນບໍ່ແມ່ນສະຖານະການທີ່ເກີດຂຶ້ນແທ້ທັງໝົດ, ພະຍາຍາມສ້າງບັນຍາກາດຂອງການໂອ້ລົມ ແລະ ແບ່ງປັນຄວາມຮູ້.

3. ໃຫ້ເດັກໄດ້ຕັ້ງຄຳຖາມ

ພໍ່ແມ່ຫຼາຍຄົນບໍ່ພຽງແຕ່ຫ້າມ ແລະ ປິດກັ້ນ ແຕ່ຍັງບໍ່ເປີດໂອກາດໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ຖາມຂໍ້ຂ້ອງໃຈອີກດ້ວຍ ເຊິ່ງຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບເດັກນ້ອຍແນະນຳວ່າ ເວລາທີ່ເດັກຖາມ ຄວນປະຕິບັດຕໍ່ຄຳຖາມນັ້ນດ້ວຍດີບໍ່ແມ່ນປະຕິເສດ. ການທີ່ເດັກນ້ອຍຖາມແມ່ນຍ້ອນຢາກຮູ້ ໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ປົກຄອງຄືການໃຫ້ຄຳຕອບ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ, ເຂົ້າໃຈງ່າຍ ຫາກມີຄຳຖາມທີ່ບໍ່ສາມາດຕອບໄດ້ ໃຫ້ເວົ້າຄວາມຈິງວ່າຍັງບໍ່ແນ່ໃຈ ແຕ່ຈະຊອກຫາຄຳຕອບມາໃຫ້ໃນພາຍຫຼັງແນ່ນອນ.

4. ຮູ້ຈັກການໃຊ້ຈັງຫວະໃນການລົມ

ເວລາທີ່ຈັບໄດ້ວ່າລູກເບິ່ງຮູບເງົາລາມົກ ແທນທີ່ຈະຮ້າຍດ່າ ຫຼື ສະແດງຄວາມບໍ່ພໍໃຈ ຄວນໃຊ້ຈັງຫວະນີ້ໃນການລົມ, ແຊຣ໌ປະສົບການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ເປັນຫຍັງອະໄວຍະວະເພດຈຶ່ງຂະຫຍາຍໂຕ, ເປັນຫຍັງຄົນເຮົາຈຶ່ງມີຂົນທີ່ອະໄວຍະວະເພດ, ໂອ້ລົມ ແລະ ຕອບຂໍ້ສົງໄສ ເພື່ອທີ່ເດັກຈະໄດ້ເກີດການປຽບທຽບ ແລະ ເຂົ້າໃຈໃນທຸກໆການປ່ຽນແປງຂອງຮ່າງກາຍຕົນເອງ.

5. ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ

ບາງຂໍ້ມູນອາດຈະເປັນພຽງປະສົບການດ້ານດຽວຂອງຜູ້ປົກຄອງ ເຊິ່ງພໍ່ແມ່ສາມາດໃຊ້ສະມາດໂຟນໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ ໂດຍສະເພາະການແນະນຳແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ຫຼື ເວັບໄຊທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ແລະ ມີຂໍ້ມູນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ເມື່ອເດັກນ້ອຍມີຂໍ້ສົງໄສກໍສາມາດທີ່ຈະຫາຂໍ້ມູນໄດ້ໃນທັນທີ.

6. ຈຳແນກຄວາມແຕກຕ່າງ

ການມີເພດສຳພັນໃນຊີວິດຈິງກັບໃນຮູບເງົານັ້ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ຜູ້ປົກຄອງຄວນບອກໃຫ້ເດັກນ້ອຍເຂົ້າໃຈໃນຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ ລວມເຖິງນັກສະແດງທີ່ຢູ່ໃນຮູບເງົາລາມົກກໍແຕກຕ່າງກັບໃນຊີວິດຈິງເຊັ່ນກັນ ໂດຍອາດຈະບອກວ່າ ໃນຊີວິດຈິງຄົນເຮົາຈະບໍ່ໃຊ້ວິທີນີ້ໃນການເຂົ້າເຖິງການ ຫຼື ການເຮັດແບບນີ້ໃນຊີວິດຈິງອາດຈະບໍ່ໄດ້ສ້າງຄວາມສຸກທາງເພດແບບໃນວີດີໂອເຫຼົ່ານັ້ນ.

7. ອະທິບາຍເຖິງຄຳເວົ້າໃນຮູບເງົາກັບໃນຊີວິດຈິງ

ໃນຮູບເງົາບາງເລື່ອງ ເວລາທີ່ຕົວລະຄອນມີເພດສຳພັນກັນ ແລະ ໃຊ້ຄຳວ່າ “ບໍ່, ຢ່າ” ເດັກນ້ອຍອາດຈະເກີດຄວາມສັບສົນໄດ້ວ່າໃນເມື່ອໃຊ້ຮູບແບບຄຳເວົ້າປະຕິເສດແລ້ວ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງມີການເຮັດແບບນັ້ນ ເຊິ່ງຜູ້ປົກຄອງສາມາດສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ເດັກເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ເຊັ່ນ ຄຳວ່າ “ບໍ່, ຢ່າ” ໃນຮູບເງົານັ້ນອາດຈະເປັນພຽງອາລົມ ແລະ ການສະແດງ ແຕ່ຄຳວ່າ “ບໍ່, ຢ່າ” ໃນຊີວິດຈິງຫາກຕ້ອງການປະຕິເສດແທ້ໆ ເມື່ອໃຊ້ຄຳວ່າບໍ່ ກໍຄືບໍ່ ໂດຍສະເພາະຜູ້ຍິງສາມາດຮຽນຮູ້ທີ່ຈະປະຕິເສດ, ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຊາຍກໍຄວນຮຽນຮູ້ທີ່ຈະໃຫ້ກຽດເພດກົງກັນຂ້າມ.

ກິດຈະກຳສ້າງສັນສຳລັບເດັກນ້ອຍ ແລະ ຄອບຄົວ

ໃນຍຸກປັດຈຸບັນນີ້, ເນື່ອງຈາກພາລະໜ້າທີ່ວຽກງານ ຜູ້ປົກຄອງຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະໃຫ້ລູກຢູ່ກັບສະມາດໂຟນ ເພາະປະຢັດເວລາໃນການທີ່ຈະຕ້ອງມາເບິ່ງແຍງລູກໝົດມື້ ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ສະມາດໂຟນບໍ່ໄດ້ມອບຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມອົບອຸ່ນໃຫ້ກັບເດັກນ້ອຍໄດ້ຄືກັບພໍ່ແມ່. ດັ່ງນັ້ນ, ການພາລູກໄປເຮັດກິດຈະກຳຕ່າງໆຮ່ວມກັນ ຈຶ່ງເປັນວິທີການລ້ຽງລູກທີ່ສ້າງສັນຫຼາຍກວ່າ ໂດຍສາມາດເຮັດກິດຈະກຳເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ເຊັ່ນ:

1. ອອກກຳລັງກາຍນຳກັນ

ຫາເວລາວ່າງພາຄອບຄົວໄປອອກກຳລັງກາຍດ້ວຍການແລ່ນ, ຍ່າງ ຫຼື ເຕັ້ນແອໂຣບິກຢູ່ສວນສາທາລະນະ ນອກຈາກຈະໄດ້ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍທີ່ແຂງແຮງແລ້ວ ກໍຍັງເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວໄດ້ໃຊ້ເວລາຢູ່ນຳກັນຫຼາຍຂຶ້ນ.

2. ຊົມຮູບເງົານຳກັນ

ໃນຍຸກທີ່ຕ່າງຄົນຕ່າງກໍມີມືຖື ຄວາມໃກ້ຊິດກັນໃນຄອບຄົວກໍຫຼຸດໜ້ອຍລົງ, ລອງຫາເວລາໂດຍອາດຈະເປັນມື້ພັກມື້ໃດມື້ໜຶ່ງທີ່ທຸກຄົນໃນເຮືອນຈະມາເບິ່ງໂທລະທັດພ້ອມກັນ, ໃນຂະນະທີ່ເບິ່ງກໍສາມາດໃຫ້ຄຳແນະນຳ ຫຼື ສອນລູກໄດ້ອີກດ້ວຍ.

3. ພາລູກໄປເຮັດກິດຈະກຳທີ່ສ້າງສັນ

ເດັກນ້ອຍແຕ່ລະຄົນມີພອນສະຫວັນໃນໂຕເອງ, ບາງຄົນມັກແຕ້ມຮູບ ໃນຂະນະທີ່ບາງຄົນມັກກີລາ ໃຫ້ລູກໄດ້ເຮັດກິດຈະກຳທີ່ຈະເພີ່ມທັກສະຂອງຕົນເອງ ອີກທັງຍັງເປັນການໃຫ້ລູກໄດ້ຢູ່ຫ່າງຈາກໂທລະສັບອີກດ້ວຍ.

4. ໄປທ່ຽວນຳກັນ

ຫາກຢູ່ເຮືອນແລ້ວບໍ່ມີເວລາຢູ່ນຳກັນຫຼາຍພຽງພໍ ການອອກໄປທ່ຽວນຳກັນໃນວັນພັກກໍຊ່ວຍເສີມສ້າງຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມອົບອຸ່ນໃນຄອບຄົວໄດ້.

5. ໄປກິນເຂົ້ານຳກັນ

ການກິນອາຫານນຳກັນ ນອກຈາກຈະໄດ້ຢູ່ພ້ອມໜ້າພ້ອມຕາແລ້ວ ທຸກຄົນຍັງສາມາດໃຊ້ໂອກາດນີ້ໃນການໂອ້ລົມ ຫຼື ແບ່ງປັນປະສົບການຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ກັນ ລວມເຖິງຜູ້ປົກຄອງກໍສາມາກທີ່ຈະໃຫ້ແງ່ຄິດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈ, ຕະຫຼອດຈົນການຕອບທຸກຂໍ້ສົງໄສໃຫ້ກັບລູກໄດ້.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : Sanook

ແນະນຳ Contactless ຜ້າອັດປາກສຸດເທ້ມີສະໄຕລ໌ ປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ໃຊ້ຊໍ້າໄດ້ພ້ອມ

ແນະນຳ Contactless ຜ້າອັດປາກສຸດເທ້ມີສະໄຕລ໌ ປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ໃຊ້ຊໍ້າໄດ້ພ້ອມ

5 ວິທີໂສດຢ່າງເປັນສຸກ ໂສດຢ່າງເປັນສຸກນັ້ນຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່?

5 ວິທີໂສດຢ່າງເປັນສຸກ ໂສດຢ່າງເປັນສຸກນັ້ນຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່?

ຢາກເປັນຄົນທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຄວນປັບປ່ຽນຫຍັງແດ່?

ຢາກເປັນຄົນທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຄວນປັບປ່ຽນຫຍັງແດ່?

ໄອສ໌ແລນທົດລອງຫຼຸດເວລາເຮັດວຽກເຫຼືອ 4 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ພົບ ພະນັກງານມີຄວາມສຸກ & ເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ

ໄອສ໌ແລນທົດລອງຫຼຸດເວລາເຮັດວຽກເຫຼືອ 4 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ພົບ ພະນັກງານມີຄວາມສຸກ & ເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ

"ມະໂນ" ຫຼື "ເລື່ອງຈິງ" ? ຄິດໄປເອງບໍວ່າເຂົາມັກ?

"ມະໂນ" ຫຼື "ເລື່ອງຈິງ" ? ຄິດໄປເອງບໍວ່າເຂົາມັກ?

ເຈົ້າປຽບດັ່ງສັດຊະນິດໃດໃນ Chronotype ອີງຕາມເວລານອນ ແລະ ເວລາເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າ?

ເຈົ້າປຽບດັ່ງສັດຊະນິດໃດໃນ Chronotype ອີງຕາມເວລານອນ ແລະ ເວລາເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າ?

10 Prefixes ທີ່ທຸກຄົນຄວນຮູ້ ເພື່ອຈື່ຈຳຄຳສັບພາສາອັງກິດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຂຶ້ນ

10 Prefixes ທີ່ທຸກຄົນຄວນຮູ້ ເພື່ອຈື່ຈຳຄຳສັບພາສາອັງກິດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຂຶ້ນ

ຈິດຕະວິທະຍາ ວ່າດ້ວຍ "ການເຫັນຕ່າງ" ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້?

ຈິດຕະວິທະຍາ ວ່າດ້ວຍ "ການເຫັນຕ່າງ" ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້?

5 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຢ່າງເດັດຂາດ ເມື່ອຂັບລົດຕອນຝົນຕົກ

5 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຢ່າງເດັດຂາດ ເມື່ອຂັບລົດຕອນຝົນຕົກ

ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ຄວາມສຳພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສຳຄັນກວ່າເງິນຄຳ ຊື່ສຽງ ຫຼື ຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໂຕ

ຄວາມສຳພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສຳຄັນກວ່າເງິນຄຳ ຊື່ສຽງ ຫຼື ຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໂຕ

ເຂົ້າໃຈການຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ສຳລັບຜູ້ມີລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກີບລົງມາ

ເຂົ້າໃຈການຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ສຳລັບຜູ້ມີລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກີບລົງມາ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ