ວັນພຸດ ທີ 3 ມີນາ 2021

"ລ້າງມືເລື້ອຍໆ" ໜຶ່ງໃນຄຳແນະນຳທີ່ສຳຄັນຈາກອົງການອະນາໄມໂລກ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຕິດເຊື້ອຕ່າງໆ

"ລ້າງມືເລື້ອຍໆ" ໜຶ່ງໃນຄຳແນະນຳທີ່ສຳຄັນຈາກອົງການອະນາໄມໂລກ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຕິດເຊື້ອຕ່າງໆ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

"ມື" ເປັນອະໄວຍະວະໜຶ່ງທີ່ເຮົາໃຊ້ຈັບບາຍ ແລະ ສຳຜັດສິ່ງຕ່າງໆຫຼາຍທີ່ສຸດ ສະນັ້ນຈຶ່ງປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ວ່າ ມື ເປັນທາງຜ່ານຂອງເຊື້ອພະຍາດຕ່າງໆເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍ. ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການນຳເອົາເຊື້ອພະຍາດມາສູ່ຕົນເອງ ຫຼື ສົ່ງຕໍ່ເຊື້ອພະຍາດໄປໃຫ້ຄົນອື່ນກໍຄື "ການລ້າງມືເລື້ອຍໆ" ເຊິ່ງນີ້ເປັນໜຶ່ງໃນຄຳແນະນຳທີ່ສຳຄັນທີ່ອົງການອະນາໄມໂລກໄດ້ລະບຸໄວ້ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນໂຕເອງ ແລະ ຄົນອື່ນຈາກໄວຣັດໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່.

ຖ້າສັງເກດໃຫ້ດີແລ້ວ ໃນຄຳແນະນຳດັ່ງກ່າວນີ້ ກ່າວຢໍ້າເຖິງການລ້າງມືຫຼາຍຄັ້ງ ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ແລະ ສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນໂອກາດໃນການຕິດເຊື້ອໄດ້.

ສະນັ້ນມື້ນີ້ເຮົາຈະພາໄປຮູ້ຈັກກັບວິທີປ້ອງກັນໂຕເອງ ແລະ ຄົນອື່ນຈາກການຕິດເຊື້ອພະຍາດຕ່າງໆຢ່າງລະອຽດທີ່ແນະນຳໂດຍອົງການອະນາໄມໂລກ ເຊິ່ງໄດ້ແບ່ງອອກເປັນຫົວຂໍ້ດັ່ງນີ້:

ປ້ອງກັນໂຕເອງ ແລະ ຄົນອື່ນຈາກການເຈັບປ່ວຍ

- ລ້າງມືດ້ວຍເຈວລ້າງມືທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງແອລກໍຮໍ ຫຼື ດ້ວຍສະບູ ແລະ ນໍ້າສະອາດ. ຖ້າຫາກແນມເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນວ່າມືເປື້ອນ ຄວນລ້າງດ້ວຍສະບູ ແລະ ນໍ້າສະອາດໄຫຼຜ່ານ. ຖ້າຫາກສັງເກດດ້ວຍຕາເປົ່າບໍ່ເຫັນວ່າເປື້ອນ ສາມາດໃຊ້ເຈວລ້າງມືທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງແອລກໍຮໍກໍໄດ້.

- ລ້າງມືທຸກຄັ້ງຫຼັງຈາກທີ່ໄອ ຫຼື ຈາມ, ເມື່ອເບິ່ງແຍງຄົນເຈັບ, ກ່ອນ ລະຫວ່າງ ແລະ ຫຼັງກະກຽມອາຫານ, ກ່ອນກິນອາຫານ, ຫຼັງຈາກໃຊ້ຫ້ອງນໍ້າ, ເມື່ອແນມເຫັນຢ່າງຊັດເຈນວ່າມືເປື້ອນ, ຫຼັງສຳຜັດ ຫຼື ກ່ຽວຂ້ອງກັບສັດ ຫຼື ມູນສັດ.

- ເມື່ອໄອ ຫຼື ຈາມໃຫ້ໃຊ້ຂໍ້ພັບແຂນ ຫຼື ເຈ້ຍອະນາໄມປິດປາກ ແລະ ດັງໄວ້. ຖ້າໃຊ້ເຈ້ຍອະນາໄມ ຫຼັງຈາກໃຊ້ແລ້ວໃຫ້ຖິ້ມໃນບ່ອນທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ລ້າງມືທັນທີ.

- ບໍ່ຢູ່ໃກ້ຄົນອື່ນຖ້າຫາກເຈົ້າໄອ ແລະ ເປັນໄຂ້.

- ບໍ່ຖົ່ມນໍ້າລາຍ ຫຼື ຂີ້ກະເທີ່ໃນບ່ອນສາທາລະນະ.

- ຖ້າຫາກເຈົ້່າເປັນໄຂ້, ໄອ ແລະ ຫາຍໃຈຝືດ ໃຫ້ຮີບເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວ ແລະ ແຈ້ງປະຫວັດການເດີນທາງຂອງເຈົ້າກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຖານປິ່ນປົວ.

ຄວາມປອດໄພດ້ານອາຫານ

- ໃຊ້ຂຽງ ແລະ ມີດແຍກກັນສຳລັບອາຫານດິບ ແລະ ອາຫານທີ່ປຸງສຸກແລ້ວ.

- ລ້າງມືລະຫວ່າງການຈັບບາຍອາຫານດິບ ແລະ ອາຫານສຸກ.

- ບໍ່ຄວນກິນສັດທີ່ປ່ວຍ ແລະ ຕາຍຈາກພະຍາດ.

- ເຖິງວ່າຈະຢູ່ໃນພື້ນທີ່ລະບາດຂອງພະຍາດ, ຜະລິດຕະພັນຊີ້ນສັດຍັງສາມາດບໍລິໂພໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງປຸງໃຫ້ສຸກດີ ແລະ ລະມັດລະວັງເລື່ອງຄວາມສະອາດໃນລະຫວ່າງປຸງແຕ່ງ.

ການໄປຊື້ເຄື່ອງ ຫຼື ເຮັດວຽກໃນເຂດຕະຫຼາດທີ່ມີຄວາມປຽກຊຸ່ມຢູ່ຈີນ ແລະ ປະເທດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ຖ້າໄປຊື້ເຄື່ອງ:

- ລ້າງມືດ້ວຍນໍ້າ ແລະ ສະບູທຸກຄັ້ງຫຼັງຈາກສຳຜັດສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດ.

- ຫຼີກເວັ້ນການສຳຜັດຕາ, ປາກ ແລະ ດັງ.

- ຫຼີກເວັ້ນການສຳຜັດສັດປ່ວຍ ແລະ ຊີ້ນເນົ່າ.

- ຫຼີກເວັ້ນການສຳຜັດສັດທີ່ບໍ່ມີເຈົ້າຂອງ, ຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ຂອງແຫຼວຕ່າງໆໃນຕະຫຼາດ.

ຖ້າເຮັດວຽກໃນຕະຫຼາດ:

- ໃສ່ຜ້າກັນເປື້ອນ, ຜ້າອັດປາກ ແລະ ຊົບມື ເມື່ອຕ້ອງໄດ້ສຳຜັດກັບສັດ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນຈາກສັດ.

- ແກ້ເຄື່ອງປ້ອງກັນຫຼັງຈາກເຮັດວຽກແລ້ວ ແລະ ຊັກລ້າງທຸກມື້ ແລະ ໃຫ້ປະໄວ້ຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ.

- ບໍ່ໃຫ້ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວສຳຜັດເຄື່ອງນຸ່ງ ແລະ ເກີບທີ່ເປື້ອນດິນຈາກບ່ອນເຮັດວຽກ.

- ລ້າງມືຢູ່ເລື້ອຍໆດ້ວຍສະບູ ແລະ ນໍ້າ ຫຼັງຈາກທີ່ສຳຜັດກັບສັດ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນຈາກສັດ.

- ຂ້າເຊື້ອອຸປະກອນ ແລະ ພື້ນທີ່ເຮັດວຽກຢ່າງໜ້ອຍມື້ລະ 1 ຄັ້ງ.

ວິທີປ້ອງກັນໂຕເອງໃນຂະນະທີ່ເດີນທາງ

- ຫຼີກເວັ້ນການເດີນທາງຖ້າຫາກເຈົ້າເປັນໄຂ້ ຫຼື ໄອ.

- ຖ້າເຈົ້າເປັນໄຂ້, ໄອ ແລະ ຫາຍໃຈຝືດ ໃຫ້ຮີບເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວ ແລະ ແຈ້ງປະຫວັດການເດີນທາງຜ່ານມາໃຫ້ເຈົ້າທີ່ໜ້າສະຖານປິ່ນປົວ.

- ຫຼີກເວັ້ນການສຳຜັດໃກ້ຊິດກັບຜູ້ທີ່ເປັນໄຂ້ ແລະ ໄອ.

- ໝັ່ນລ້າງມືດ້ວຍເຈວລ້າງມືທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງແອລກໍຮໍ ຫຼື ດ້ວຍສະບູ ແລະ ນໍ້າ.

- ຫຼີກເວັ້ນການສຳຜັດຕາ, ດັງ ແລະ ປາກ.

- ເມື່ອໄອ ຫຼື ຈາມໃຫ້ໃຊ້ຂໍ້ພັບແຂນ ຫຼື ເຈ້ຍອະນາໄມປິດປາກ ແລະ ດັງໄວ້. ຖ້າໃຊ້ເຈ້ຍອະນາໄມ ຫຼັງຈາກໃຊ້ແລ້ວໃຫ້ຖິ້ມໃນບ່ອນທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ລ້າງມືທັນທີ.

- ຖ້າເຈົ້າໃຊ້ຜ້າອັດປາກ (ໜ້າກາກອະນາໄມ) ຕ້ອງກວດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມັນໄດ້ປົກທັງປາກ ແລະ ດັງໄວ້ເປັນຢ່າງດີ ແລະ ເມື່ອໃສ່ແລ້ວກໍຫຼີກເວັ້ນການສຳຜັດຜ້າອັດປາກ.

- ເມື່ອໃຊ້ຜ້າອັດປາກແລ້ວ ໃຫ້ນຳໄປຖິ້ມທັນທີ ພ້ອມທັງລ້າງມືໃຫ້ສະອາດຫຼັງຈາກຖິ້ມແລ້ວ.

- ຖ້າເຈົ້າບໍ່ສະບາຍໃນລະຫວ່າງເດີນທາງ ໃຫ້ຮີບແຈ້ງພະນັກງານເທິງຍົນ ແລະ ຮີບເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວ. ພ້ອມນັ້ນກໍໃຫ້ແຈ້ງປະຫວັດການເດີນທາງໃຫ້ກັບສະຖານປິ່ນປົວນຳ.

- ກິນອາຫານທີ່ປຸງສຸກດີເທົ່ານັ້ນ.

- ຫຼີກເວັ້ນການຖົ່ມນໍ້າລາຍໃນບ່ອນສາທາລະນະ.

- ຫຼີກເວັ້ນການສຳຜັດໃກ້ຊິດ ແລະ ເດີນທາງກັບສັດທີ່ປ່ວຍ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : WHO

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

ເສຍໃຈແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຄວາມຮູ້ພ້ອມ! ລວມຄຳສັບພາສາອັງກິດທີ່ກ່ຽວກັບ "ການຮ້ອງໄຫ້"

ເສຍໃຈແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຄວາມຮູ້ພ້ອມ! ລວມຄຳສັບພາສາອັງກິດທີ່ກ່ຽວກັບ "ການຮ້ອງໄຫ້"

ການໝັ້ນໝາຍ: ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ

ການໝັ້ນໝາຍ: ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ

ວິທີດູແລຮັກສານ້ອງສາວໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ເຮັດແບບນີ້ນ້ອງຈະແຮັບປີ້ແນ່ນອນ

ວິທີດູແລຮັກສານ້ອງສາວໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ເຮັດແບບນີ້ນ້ອງຈະແຮັບປີ້ແນ່ນອນ

ຈົບມາໃໝ່ໆບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດວຽກຫຍັງດີຈຶ່ງຈະເໝາະກັບຕົວເອງທີ່ສຸດ? ບົດຄວາມນີ້ຊ່ວຍທ່ານໄດ້

ຈົບມາໃໝ່ໆບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດວຽກຫຍັງດີຈຶ່ງຈະເໝາະກັບຕົວເອງທີ່ສຸດ? ບົດຄວາມນີ້ຊ່ວຍທ່ານໄດ້

10 ທັກສະທີ່ເຈົ້າຕ້ອງມີໃນ Resume (ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້) ຖ້າເຈົ້າຢາກໄດ້ວຽກທີ່ຕ້ອງການ

10 ທັກສະທີ່ເຈົ້າຕ້ອງມີໃນ Resume (ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້) ຖ້າເຈົ້າຢາກໄດ້ວຽກທີ່ຕ້ອງການ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ