ວັນຈັນ ທີ 30 ມີນາ 2020

"ລ້າງມືເລື້ອຍໆ" ໜຶ່ງໃນຄຳແນະນຳທີ່ສຳຄັນຈາກອົງການອະນາໄມໂລກ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຕິດເຊື້ອຕ່າງໆ

"ລ້າງມືເລື້ອຍໆ" ໜຶ່ງໃນຄຳແນະນຳທີ່ສຳຄັນຈາກອົງການອະນາໄມໂລກ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຕິດເຊື້ອຕ່າງໆ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

"ມື" ເປັນອະໄວຍະວະໜຶ່ງທີ່ເຮົາໃຊ້ຈັບບາຍ ແລະ ສຳຜັດສິ່ງຕ່າງໆຫຼາຍທີ່ສຸດ ສະນັ້ນຈຶ່ງປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ວ່າ ມື ເປັນທາງຜ່ານຂອງເຊື້ອພະຍາດຕ່າງໆເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍ. ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການນຳເອົາເຊື້ອພະຍາດມາສູ່ຕົນເອງ ຫຼື ສົ່ງຕໍ່ເຊື້ອພະຍາດໄປໃຫ້ຄົນອື່ນກໍຄື "ການລ້າງມືເລື້ອຍໆ" ເຊິ່ງນີ້ເປັນໜຶ່ງໃນຄຳແນະນຳທີ່ສຳຄັນທີ່ອົງການອະນາໄມໂລກໄດ້ລະບຸໄວ້ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນໂຕເອງ ແລະ ຄົນອື່ນຈາກໄວຣັດໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່.

ຖ້າສັງເກດໃຫ້ດີແລ້ວ ໃນຄຳແນະນຳດັ່ງກ່າວນີ້ ກ່າວຢໍ້າເຖິງການລ້າງມືຫຼາຍຄັ້ງ ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ແລະ ສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນໂອກາດໃນການຕິດເຊື້ອໄດ້.

ສະນັ້ນມື້ນີ້ເຮົາຈະພາໄປຮູ້ຈັກກັບວິທີປ້ອງກັນໂຕເອງ ແລະ ຄົນອື່ນຈາກການຕິດເຊື້ອພະຍາດຕ່າງໆຢ່າງລະອຽດທີ່ແນະນຳໂດຍອົງການອະນາໄມໂລກ ເຊິ່ງໄດ້ແບ່ງອອກເປັນຫົວຂໍ້ດັ່ງນີ້:

ປ້ອງກັນໂຕເອງ ແລະ ຄົນອື່ນຈາກການເຈັບປ່ວຍ

- ລ້າງມືດ້ວຍເຈວລ້າງມືທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງແອລກໍຮໍ ຫຼື ດ້ວຍສະບູ ແລະ ນໍ້າສະອາດ. ຖ້າຫາກແນມເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນວ່າມືເປື້ອນ ຄວນລ້າງດ້ວຍສະບູ ແລະ ນໍ້າສະອາດໄຫຼຜ່ານ. ຖ້າຫາກສັງເກດດ້ວຍຕາເປົ່າບໍ່ເຫັນວ່າເປື້ອນ ສາມາດໃຊ້ເຈວລ້າງມືທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງແອລກໍຮໍກໍໄດ້.

- ລ້າງມືທຸກຄັ້ງຫຼັງຈາກທີ່ໄອ ຫຼື ຈາມ, ເມື່ອເບິ່ງແຍງຄົນເຈັບ, ກ່ອນ ລະຫວ່າງ ແລະ ຫຼັງກະກຽມອາຫານ, ກ່ອນກິນອາຫານ, ຫຼັງຈາກໃຊ້ຫ້ອງນໍ້າ, ເມື່ອແນມເຫັນຢ່າງຊັດເຈນວ່າມືເປື້ອນ, ຫຼັງສຳຜັດ ຫຼື ກ່ຽວຂ້ອງກັບສັດ ຫຼື ມູນສັດ.

- ເມື່ອໄອ ຫຼື ຈາມໃຫ້ໃຊ້ຂໍ້ພັບແຂນ ຫຼື ເຈ້ຍອະນາໄມປິດປາກ ແລະ ດັງໄວ້. ຖ້າໃຊ້ເຈ້ຍອະນາໄມ ຫຼັງຈາກໃຊ້ແລ້ວໃຫ້ຖິ້ມໃນບ່ອນທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ລ້າງມືທັນທີ.

- ບໍ່ຢູ່ໃກ້ຄົນອື່ນຖ້າຫາກເຈົ້າໄອ ແລະ ເປັນໄຂ້.

- ບໍ່ຖົ່ມນໍ້າລາຍ ຫຼື ຂີ້ກະເທີ່ໃນບ່ອນສາທາລະນະ.

- ຖ້າຫາກເຈົ້່າເປັນໄຂ້, ໄອ ແລະ ຫາຍໃຈຝືດ ໃຫ້ຮີບເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວ ແລະ ແຈ້ງປະຫວັດການເດີນທາງຂອງເຈົ້າກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຖານປິ່ນປົວ.

ຄວາມປອດໄພດ້ານອາຫານ

- ໃຊ້ຂຽງ ແລະ ມີດແຍກກັນສຳລັບອາຫານດິບ ແລະ ອາຫານທີ່ປຸງສຸກແລ້ວ.

- ລ້າງມືລະຫວ່າງການຈັບບາຍອາຫານດິບ ແລະ ອາຫານສຸກ.

- ບໍ່ຄວນກິນສັດທີ່ປ່ວຍ ແລະ ຕາຍຈາກພະຍາດ.

- ເຖິງວ່າຈະຢູ່ໃນພື້ນທີ່ລະບາດຂອງພະຍາດ, ຜະລິດຕະພັນຊີ້ນສັດຍັງສາມາດບໍລິໂພໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງປຸງໃຫ້ສຸກດີ ແລະ ລະມັດລະວັງເລື່ອງຄວາມສະອາດໃນລະຫວ່າງປຸງແຕ່ງ.

ການໄປຊື້ເຄື່ອງ ຫຼື ເຮັດວຽກໃນເຂດຕະຫຼາດທີ່ມີຄວາມປຽກຊຸ່ມຢູ່ຈີນ ແລະ ປະເທດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ຖ້າໄປຊື້ເຄື່ອງ:

- ລ້າງມືດ້ວຍນໍ້າ ແລະ ສະບູທຸກຄັ້ງຫຼັງຈາກສຳຜັດສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດ.

- ຫຼີກເວັ້ນການສຳຜັດຕາ, ປາກ ແລະ ດັງ.

- ຫຼີກເວັ້ນການສຳຜັດສັດປ່ວຍ ແລະ ຊີ້ນເນົ່າ.

- ຫຼີກເວັ້ນການສຳຜັດສັດທີ່ບໍ່ມີເຈົ້າຂອງ, ຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ຂອງແຫຼວຕ່າງໆໃນຕະຫຼາດ.

ຖ້າເຮັດວຽກໃນຕະຫຼາດ:

- ໃສ່ຜ້າກັນເປື້ອນ, ຜ້າອັດປາກ ແລະ ຊົບມື ເມື່ອຕ້ອງໄດ້ສຳຜັດກັບສັດ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນຈາກສັດ.

- ແກ້ເຄື່ອງປ້ອງກັນຫຼັງຈາກເຮັດວຽກແລ້ວ ແລະ ຊັກລ້າງທຸກມື້ ແລະ ໃຫ້ປະໄວ້ຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ.

- ບໍ່ໃຫ້ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວສຳຜັດເຄື່ອງນຸ່ງ ແລະ ເກີບທີ່ເປື້ອນດິນຈາກບ່ອນເຮັດວຽກ.

- ລ້າງມືຢູ່ເລື້ອຍໆດ້ວຍສະບູ ແລະ ນໍ້າ ຫຼັງຈາກທີ່ສຳຜັດກັບສັດ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນຈາກສັດ.

- ຂ້າເຊື້ອອຸປະກອນ ແລະ ພື້ນທີ່ເຮັດວຽກຢ່າງໜ້ອຍມື້ລະ 1 ຄັ້ງ.

ວິທີປ້ອງກັນໂຕເອງໃນຂະນະທີ່ເດີນທາງ

- ຫຼີກເວັ້ນການເດີນທາງຖ້າຫາກເຈົ້າເປັນໄຂ້ ຫຼື ໄອ.

- ຖ້າເຈົ້າເປັນໄຂ້, ໄອ ແລະ ຫາຍໃຈຝືດ ໃຫ້ຮີບເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວ ແລະ ແຈ້ງປະຫວັດການເດີນທາງຜ່ານມາໃຫ້ເຈົ້າທີ່ໜ້າສະຖານປິ່ນປົວ.

- ຫຼີກເວັ້ນການສຳຜັດໃກ້ຊິດກັບຜູ້ທີ່ເປັນໄຂ້ ແລະ ໄອ.

- ໝັ່ນລ້າງມືດ້ວຍເຈວລ້າງມືທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງແອລກໍຮໍ ຫຼື ດ້ວຍສະບູ ແລະ ນໍ້າ.

- ຫຼີກເວັ້ນການສຳຜັດຕາ, ດັງ ແລະ ປາກ.

- ເມື່ອໄອ ຫຼື ຈາມໃຫ້ໃຊ້ຂໍ້ພັບແຂນ ຫຼື ເຈ້ຍອະນາໄມປິດປາກ ແລະ ດັງໄວ້. ຖ້າໃຊ້ເຈ້ຍອະນາໄມ ຫຼັງຈາກໃຊ້ແລ້ວໃຫ້ຖິ້ມໃນບ່ອນທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ລ້າງມືທັນທີ.

- ຖ້າເຈົ້າໃຊ້ຜ້າອັດປາກ (ໜ້າກາກອະນາໄມ) ຕ້ອງກວດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມັນໄດ້ປົກທັງປາກ ແລະ ດັງໄວ້ເປັນຢ່າງດີ ແລະ ເມື່ອໃສ່ແລ້ວກໍຫຼີກເວັ້ນການສຳຜັດຜ້າອັດປາກ.

- ເມື່ອໃຊ້ຜ້າອັດປາກແລ້ວ ໃຫ້ນຳໄປຖິ້ມທັນທີ ພ້ອມທັງລ້າງມືໃຫ້ສະອາດຫຼັງຈາກຖິ້ມແລ້ວ.

- ຖ້າເຈົ້າບໍ່ສະບາຍໃນລະຫວ່າງເດີນທາງ ໃຫ້ຮີບແຈ້ງພະນັກງານເທິງຍົນ ແລະ ຮີບເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວ. ພ້ອມນັ້ນກໍໃຫ້ແຈ້ງປະຫວັດການເດີນທາງໃຫ້ກັບສະຖານປິ່ນປົວນຳ.

- ກິນອາຫານທີ່ປຸງສຸກດີເທົ່ານັ້ນ.

- ຫຼີກເວັ້ນການຖົ່ມນໍ້າລາຍໃນບ່ອນສາທາລະນະ.

- ຫຼີກເວັ້ນການສຳຜັດໃກ້ຊິດ ແລະ ເດີນທາງກັບສັດທີ່ປ່ວຍ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : WHO

ມາຮູ້ຈັກກັບສູນບໍລິການຫລັງການຂາຍມາດຕະຖານຂອງ "ນິສສັນ ຕັນຈົງ ມໍເຕີ້ລາວ"

ມາຮູ້ຈັກກັບສູນບໍລິການຫລັງການຂາຍມາດຕະຖານຂອງ "ນິສສັນ ຕັນຈົງ ມໍເຕີ້ລາວ"

ວິທີຮັກສາ ແລະ ຍືດອາຍຸອາຫານໃນຕູ້ເຢັນຢ່າງຖືກວິທີ ສຳລັບຜູ້ເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ-ເວັ້ນໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ

ວິທີຮັກສາ ແລະ ຍືດອາຍຸອາຫານໃນຕູ້ເຢັນຢ່າງຖືກວິທີ ສຳລັບຜູ້ເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ-ເວັ້ນໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ

ມາເບິ່ງກັນ! 7 ວິທີແກ້ເຊັງເມື່ອຕ້ອງຢູ່ເຮືອນ ເພື່ອປ້ອງກັນໂຄວິດ-19

ມາເບິ່ງກັນ! 7 ວິທີແກ້ເຊັງເມື່ອຕ້ອງຢູ່ເຮືອນ ເພື່ອປ້ອງກັນໂຄວິດ-19

ວີທີການອະນາໄມສິ່ງຂອງເຄື່ອງໃຊ້-ສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງລະອຽດ ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັດ

ວີທີການອະນາໄມສິ່ງຂອງເຄື່ອງໃຊ້-ສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງລະອຽດ ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັດ

ວີທີການອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຈຳກັດບໍລິເວນຢູ່ບ່ອນພັກເຊົາຂອງໂຕເອງ

ວີທີການອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຈຳກັດບໍລິເວນຢູ່ບ່ອນພັກເຊົາຂອງໂຕເອງ

ໄວຣັດໂຄໂຣນາ: 'ອະດີດນັກບິນອະວະກາດ' ຂອງ NASA ອອກມາໃຫ້ຄຳແນະນຳໃນການກັກຕົວເອງ

ໄວຣັດໂຄໂຣນາ: 'ອະດີດນັກບິນອະວະກາດ' ຂອງ NASA ອອກມາໃຫ້ຄຳແນະນຳໃນການກັກຕົວເອງ

ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ 'ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງໃນສັງຄົມ' ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການແພ່ກະຈາຍຂອງພະຍາດໄດ້ດີ

ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ 'ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງໃນສັງຄົມ' ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການແພ່ກະຈາຍຂອງພະຍາດໄດ້ດີ

ຮູ້ຈັກ "ໂຄໂຣນາໄວຣັດ" ເຊື້ອຈຸລະໂລກເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດ "ໂຄວິດ-19"

ຮູ້ຈັກ "ໂຄໂຣນາໄວຣັດ" ເຊື້ອຈຸລະໂລກເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດ "ໂຄວິດ-19"

ຮຽນຮູ້ຄຳສັບພາສາອັງກິດ ຈາກພະຍາດລະບາດ "ໂຄວິດ-19" ເພື່ອໃຊ້ໃນການຕິດຕາມຂ່າວ

ຮຽນຮູ້ຄຳສັບພາສາອັງກິດ ຈາກພະຍາດລະບາດ "ໂຄວິດ-19" ເພື່ອໃຊ້ໃນການຕິດຕາມຂ່າວ

'Social Distancing' ແມ່ນຫຍັງ? ຕ້ອງຢູ່ຫ່າງກັນສໍ່າໃດຈຶ່ງຈະຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດໄວຣັດ?

'Social Distancing' ແມ່ນຫຍັງ? ຕ້ອງຢູ່ຫ່າງກັນສໍ່າໃດຈຶ່ງຈະຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດໄວຣັດ?

ແພດແນະນຳວິທີການປະຕິບັດ ເພື່ອໃຫ້ລອດຈາກວິກິດການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ແພດແນະນຳວິທີການປະຕິບັດ ເພື່ອໃຫ້ລອດຈາກວິກິດການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ນີ້ແມ່ນ 10 ອັນດັບ ມະຫາເສດຖີທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດໃນໂລກ ຕາມການຈັດອັນດັບຂອງວາລະສານ Forbes

ນີ້ແມ່ນ 10 ອັນດັບ ມະຫາເສດຖີທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດໃນໂລກ ຕາມການຈັດອັນດັບຂອງວາລະສານ Forbes

ທວນຄືນໃໝ່ ນີ້ແມ່ນວິທີການຮັກສາຕົນເອງໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ໃນໄລຍະທີ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ລະບາດ

ທວນຄືນໃໝ່ ນີ້ແມ່ນວິທີການຮັກສາຕົນເອງໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ໃນໄລຍະທີ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ລະບາດ

ນົມແມ່ເກັບໄວ້ໄດ້ດົນເທົ່າໃດ? ລວມເລື່ອງໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບການເກັບຮັກສານ້ຳນົມແມ່

ນົມແມ່ເກັບໄວ້ໄດ້ດົນເທົ່າໃດ? ລວມເລື່ອງໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບການເກັບຮັກສານ້ຳນົມແມ່

ເດັກນ້ອຍ "ເວົ້າບໍ່ແຈ້ງ" ເມື່ອໃດ ແນວໃດ ຈຶ່ງຄວນໄປປຶກສາແພດ?

ເດັກນ້ອຍ "ເວົ້າບໍ່ແຈ້ງ" ເມື່ອໃດ ແນວໃດ ຈຶ່ງຄວນໄປປຶກສາແພດ?

ສະບາຍດີ "ປາຂ່າ" ໂລມານໍ້າຈືດແຫ່ງນໍ້າຂອງແດນໃຕ້ ສັດສະຫງວນທີ່ເຫຼືອພຽງ 3 ໂຕເທົ່ານັ້ນຢູ່ໃນລາວ

ສະບາຍດີ "ປາຂ່າ" ໂລມານໍ້າຈືດແຫ່ງນໍ້າຂອງແດນໃຕ້ ສັດສະຫງວນທີ່ເຫຼືອພຽງ 3 ໂຕເທົ່ານັ້ນຢູ່ໃນລາວ

ຊຸດປັກດິ້ງ ອາພອນອັນຊົງຄຸນຄ່າຂອງຊາວຫຼວງພະບາງ

ຊຸດປັກດິ້ງ ອາພອນອັນຊົງຄຸນຄ່າຂອງຊາວຫຼວງພະບາງ

"ພູກູດ" ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດຕິດພັນກັບປະຫວັດສາດ

"ພູກູດ" ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດຕິດພັນກັບປະຫວັດສາດ

ແຈກສູດເຮັດ "ເຈວລ້າງມື" ໄວ້ໃຊ້ເອງ ເຮັດງ່າຍໆ ໃຜກໍເຮັດໄດ້ ດ້ວຍອຸປະກອນບໍ່ຮອດ 6 ຢ່າງ

ແຈກສູດເຮັດ "ເຈວລ້າງມື" ໄວ້ໃຊ້ເອງ ເຮັດງ່າຍໆ ໃຜກໍເຮັດໄດ້ ດ້ວຍອຸປະກອນບໍ່ຮອດ 6 ຢ່າງ

ວິທີຖິ້ມ “ໜ້າກາກອະນາໄມ” ທີ່ໃຊ້ແລ້ວໃຫ້ຖືກຕ້ອງ

ວິທີຖິ້ມ “ໜ້າກາກອະນາໄມ” ທີ່ໃຊ້ແລ້ວໃຫ້ຖືກຕ້ອງ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ