ວັນພຸດ ທີ 26 ກຸມພາ 2020

ເມື່ອມີເດັກເກີດໃໝ່ ຈະໄປເຮັດໃບແຈ້ງເກີດ ແລະ ແຈ້ງຈົດທະບຽນການເກີດແນວໃດ?

ເມື່ອມີເດັກເກີດໃໝ່ ຈະໄປເຮັດໃບແຈ້ງເກີດ ແລະ ແຈ້ງຈົດທະບຽນການເກີດແນວໃດ?
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ການແຈ້ງເກີດ ແລະ ການຈົດທະບຽນແຈ້ງເກີດ ເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນຫຼາຍເພື່ອເປັນຫຼັກຖານຮັບຮູ້ສະຖານະການເກີດຂອງເດັກ ໃນຖານະທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງຄອບຄົວ ແລະ ພົນລະເມືອງຂອງປະເທດ ພ້ອມນີ້ກໍຍັງເປັນຫຼັກຖານທາງກົດໝານເພື່ອໃຫ້ສະດວກຕໍ່ການເຂົ້າຮັບບໍລິການຂັ້ນພື້ນຖານຕ່າງໆນຳອີກ.

ແຕ່ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ ເມື່ອມີເດັກເກີດໃໝ່ຕ້ອງແຈ້ງເກີດ ແລະ ຈົດທະບຽນການເກີດແນວໃດ ຢູ່ໃສ ພາຍໃນເວລາເທົ່າໃດ? ມື້ນີ້ muan.la ໄດ້ຊອກຮູ້ຂໍ້ມູນຈາກກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນຄອບຄົວ ມາບອກເລົ່າໃຫ້ທ່ານຜູ້ອ່ານໄດ້ຮູ້ນຳກັນ.

ການແຈ້ງເກີດ

ການແຈ້ງເກີດແມ່ນການອອກເອກະສານເພື່ອຮັບຮູ້ວ່າມີເດັກເກີດໃໝ່ ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໄດ້ຕາມແຕ່ລະກໍລະນີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  1. ເມື່ອມີເດັກເກີດຢູ່ໂຮງໝໍ ຫຼື ສະຖານທີ່ບໍລິການປິ່ນປົວອື່ນໆ ໃຫ້ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວອອກໃບແຈ້ງເກີດພາຍໃນເວລາ 7 ວັນນັບແຕ່ວັນທີ່ເດັກເກີດເປັນຕົ້ນໄປ ແລ້ວໃຫ້ພໍ່, ແມ່ ຫຼື ຜູ້ຕາງໜ້າຄອບຄົວໄປແຈ້ງຕໍ່ອົງການປົກຄອງບ້ານ ເພື່ອຮັບຮູ້ກ່ອນໄປແຈ້ງຈົດທະບຽນການເກີດຕໍ່.
  2. ໃນກໍລະນີທີ່ເດັກເກີດຢູ່ນອກໂຮງໝໍ ຫຼື ສະຖານບໍລິການປິ່ນປົວອື່ນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຢູ່ເຮືອນ, ໄຮ່, ນາ, ສວນ ຫຼື ອື່ນໆ ໃຫ້ພໍ່, ແມ່ ຫຼື ຜູ້ຕາງໜ້າຄອບຄົວໄປແຈ້ງຕໍ່ອົງການປົກຄອງບ້ານບ່ອນທີ່ຕົນອາໄສຢູ່ພາຍໃນເວລາ 15 ວັນນັບແຕ່ວັນທີ່ເດັກເກີດເປັນຕົ້ນໄປ. ເມື່ອໄດ້ຮັບການແຈ້ງແລ້ວ, ນາຍບ້ານຕ້ອງອອກໃບແຈ້ງເກີດພາຍໃນເວລາ 7 ວັນ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ່ໄດ້ຮັບແຈ້ງເປັນຕົ້ນໄປ.
  3. ບຸກຄົນທີ່ພົບເຫັນເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ທີ່ຖືກປະຖິ້ມໄວ້ ຕ້ອງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ໃຫ້ໄປແຈ້ງຕໍ່ອົງການປົກຄອງບ້ານ ຫຼື ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດໃນເຂດບ່ອນທີ່ຕົນພົບເຫັນເດັກນັ້ນໂດຍໄວ. ເມື່ອໄດ້ຮັບການແຈ້ງແລ້ວ, ນາຍບ້ານຕ້ອງອອກໃບແຈ້ງເກີດພາຍໃນເວລາ 7 ວັນ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ່ໄດ້ຮັບແຈ້ງເປັນຕົ້ນໄປ.

ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຮັບໃບແຈ້ງເກີດຈາກໂຮງໝໍ, ສະຖານທີ່ບໍລິການປິ່ນປົວອື່ນໆ ຫຼື ອົງການປົກຄອງບ້ານແລ້ວ, ພໍ່, ແມ່ ຫຼື ຜູ້ຕາງໜ້າຄອບຄົວ ຫຼື ພາກສ່ວນທີ່ເບິ່ງແຍງດູແລເດັກຊົ່ວຄາວນັ້ນ ຕ້ອງໄປແຈ້ງຈົດທະບຽນການເກີດຢູ່ຫ້ອງການພາຍໃນຂັ້ນເມືອງ ບ່ອນທີ່ຕົນເອງອາໄສຢູ່ ຫຼື ພັກເຊົາຊົ່ວຄາວ ພາຍໃນເວລາ 30 ວັນ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຮັບໃບແຈ້ງເກີດ ຫຼື ວັນຮັບເອົາເດັກໄປລ້ຽງ.

ສຳລັບເດັກທີ່ເກີດຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ໃຫ້ ພໍ່, ແມ່ ຫຼື ຜູ້ຕາງໜ້າຄອບຄົວໄປແຈ້ງຕໍ່ໜ່ວຍງານທະບຽນຄອບຄົວຢູ່ສຳນັກງານຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ ສປປ ລາວຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຢູ່ປະເທດບ່ອນເກີດເດັກ.

ການຈົດທະບຽນການເກີດ

ສຳລັບຂັ້ນຕອນນີ້ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກ ຈະເປັນການເກັບກຳສະຖິຕິການເກີດຂອງເດັກ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປະຊາກອນ, ສະມາຊິກຄອບຄົວ ແລະ ຍັງເປັນຫຼັກຖານທາງກົດໝາຍເພື່ອເຂົ້າເຖິງບໍລິການພື້ນຖານຕ່າງໆ ແລະ ຍັງເປັນຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານໃນການສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດອີກດ້ວຍ.

ທັງນີ້ ການຈົດທະບຽນແຈ້ງເກີດໃຫ້ດຳເນີນທີ່ຫ້ອງການພາຍໃນຂັ້ນເມືອງ ບ່ອນທີ່ອາໄສຢູ່ ຫຼື ໜ່ວຍງານທະບຽນຄອບຄົວ ຢູ່ຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ ສປປ ລາວ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ເມື່ອໄດ້ຮັບເອກະສານການແຈ້ງເກີດແລ້ວ ພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບຈະຈົດເນື້ອໃນການແຈ້ງເກີດ ແລະ ເລກລະຫັດບຸກຄົນເຂົ້າໃນປຶ້ມທະບຽນຄອບຄົວ, ບັນທຶກເຂົ້າໃນຖານຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ອອກໃບຢັ້ງຢືນການເກີດພາຍໃນເວລາ 5 ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນທີ່ໄດ້ຮັບການແຈ້ງຂໍຈົດທະບຽນການເກີດເປັນຕົ້ນໄປ.

ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນການເກີດແລ້ວ ຕ້ອງໄປຈົດຂໍ້ມູນສະມາໍິກໃໝ່ ເຂົ້າໃນປຶ້ມທະບຽນສຳມະໂນຄົວ ຢູ່ກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຂັ້ນເມືອງ ບ່ອນທີ່ອາໄສຢູ່ອີກດ້ວຍ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ພາບ : Piqsels

4 ວິທີ “ຄຸມກຳເນີດແບບຜິດໆ” ທີ່ປ້ອງກັນການ “ຖືພາ” ບໍ່ໄດ້

4 ວິທີ “ຄຸມກຳເນີດແບບຜິດໆ” ທີ່ປ້ອງກັນການ “ຖືພາ” ບໍ່ໄດ້

ໄຂຂໍ້ສົງໄສ “ເຄື່ອງເປົ່າມື” ໃນຫ້ອງນໍ້າ ສາມາດຂ້າໄວຣັດໂຄວິດ-19 ໄດ້ຫຼືບໍ່

ໄຂຂໍ້ສົງໄສ “ເຄື່ອງເປົ່າມື” ໃນຫ້ອງນໍ້າ ສາມາດຂ້າໄວຣັດໂຄວິດ-19 ໄດ້ຫຼືບໍ່

ບັນຍາກາດ ຕະຫຼາດຍ້ອນຍຸກ ໃນງານການກຸສົນຕໍານານຊາວໜຸ່ມດອກໄມ້ແດງ 22-29 ກຸມພາ 2020 ນີ້

ບັນຍາກາດ ຕະຫຼາດຍ້ອນຍຸກ ໃນງານການກຸສົນຕໍານານຊາວໜຸ່ມດອກໄມ້ແດງ 22-29 ກຸມພາ 2020 ນີ້

“ເຈັບທ້ອງ ຫຼັງມີເພດສຳພັນ” ເປັນສັນຍານບອກອັນຕະລາຍຫຼືບໍ່?

“ເຈັບທ້ອງ ຫຼັງມີເພດສຳພັນ” ເປັນສັນຍານບອກອັນຕະລາຍຫຼືບໍ່?

ໝາກໄມ້ທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດນ້ຳໜັກ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຜິວໃສສຸຂະພາບດີ

ໝາກໄມ້ທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດນ້ຳໜັກ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຜິວໃສສຸຂະພາບດີ

ລວມໄອເດຍໃສ່ຊຸດກະໂປ່ງສຳລັບແມ່ຖືພາ ແລະ ສາວອວບ ໃຫ້ເບິ່ງຈ່ອຍລົງ-ຫຸ່ນດີ

ລວມໄອເດຍໃສ່ຊຸດກະໂປ່ງສຳລັບແມ່ຖືພາ ແລະ ສາວອວບ ໃຫ້ເບິ່ງຈ່ອຍລົງ-ຫຸ່ນດີ

ໄອເດຍມັດຜົມແບບງ່າຍໆ ເໝາະກັບວັນທີ່ຢາກສະບາຍໆ

ໄອເດຍມັດຜົມແບບງ່າຍໆ ເໝາະກັບວັນທີ່ຢາກສະບາຍໆ

ຈຸດຊົມວິວ The Rock Viewpoint ພູຜາມ່ານ ບ່ອນທ່ຽວທີ່ໜ້າໄປເຊັກອິນ ໃນປີ 2020

ຈຸດຊົມວິວ The Rock Viewpoint ພູຜາມ່ານ ບ່ອນທ່ຽວທີ່ໜ້າໄປເຊັກອິນ ໃນປີ 2020

ຜົນວິໄຈພົບ ການດົມກິ່ນກາຍຂອງ “ຄົນຮັກ” ຊ່ວຍໃຫ້ຫຼັບສະບາຍ ແລະ ຫຼັບດີຍິ່ງຂຶ້ນ

ຜົນວິໄຈພົບ ການດົມກິ່ນກາຍຂອງ “ຄົນຮັກ” ຊ່ວຍໃຫ້ຫຼັບສະບາຍ ແລະ ຫຼັບດີຍິ່ງຂຶ້ນ

ຮູ້ຫຼືຍັງ? ຜົນກະທົບຂອງການ “ສູບຢາ” ທີ່ມີຫຼາຍກວ່າການທຳຮ້າຍປອດ

ຮູ້ຫຼືຍັງ? ຜົນກະທົບຂອງການ “ສູບຢາ” ທີ່ມີຫຼາຍກວ່າການທຳຮ້າຍປອດ

ບັນຍາກາດ ແຫ່ຊ້າງເຜືອກເຂົ້າເມືອງ ໃນງານບຸນຊ້າງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ

ບັນຍາກາດ ແຫ່ຊ້າງເຜືອກເຂົ້າເມືອງ ໃນງານບຸນຊ້າງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ

ເປັນ “ປະຈຳເດືອນ” 2 ຄັ້ງຕໍ່ເດືອນ ຜິດປົກກະຕິຫຼືບໍ່?

ເປັນ “ປະຈຳເດືອນ” 2 ຄັ້ງຕໍ່ເດືອນ ຜິດປົກກະຕິຫຼືບໍ່?

ທ່ຽວຖ້ຳພະເຈົ້າສິງຄຳ ແຂວງອຸດົມໄຊ ສັກກາລະບູຊາພະເຈົ້າສິ່ງສັກສິດ

ທ່ຽວຖ້ຳພະເຈົ້າສິງຄຳ ແຂວງອຸດົມໄຊ ສັກກາລະບູຊາພະເຈົ້າສິ່ງສັກສິດ

ລວມໄອເດຍ ຊົງຜົມສັ້ນ-ພຽງບ່າ ສຳລັບສາວໆ ຕັດແລ້ວຊ່ວຍໃຫ້ໜ້າເດັກລົງ

ລວມໄອເດຍ ຊົງຜົມສັ້ນ-ພຽງບ່າ ສຳລັບສາວໆ ຕັດແລ້ວຊ່ວຍໃຫ້ໜ້າເດັກລົງ

ເມື່ອທ່ານບໍ່ສັດທາໃນ “ຮັກແທ້” ອີກຕໍ່ໄປ

ເມື່ອທ່ານບໍ່ສັດທາໃນ “ຮັກແທ້” ອີກຕໍ່ໄປ

ຮູ້ຫຼືບໍ່? ການ “ກິນເຜັດ” ຫຼາຍເກີນໄປ ສ່ຽງຕໍ່ການເປັນພະຍາດ “ຄວາມຈຳເສື່ອມ”

ຮູ້ຫຼືບໍ່? ການ “ກິນເຜັດ” ຫຼາຍເກີນໄປ ສ່ຽງຕໍ່ການເປັນພະຍາດ “ຄວາມຈຳເສື່ອມ”

ແມ່ຖືພາເສີມດັງໄດ້ບໍ່? ຢາກສັນຍະກຳ ຕອນໃດຈຶ່ງເໝາະສົມ ແລະ ບໍ່ກະທົບລູກ

ແມ່ຖືພາເສີມດັງໄດ້ບໍ່? ຢາກສັນຍະກຳ ຕອນໃດຈຶ່ງເໝາະສົມ ແລະ ບໍ່ກະທົບລູກ

ສາວໆຄວນຮູ້ ເລືອກປະເພດ “ສີທາແກ້ມ” ແນວໃດ ໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບຜິວ

ສາວໆຄວນຮູ້ ເລືອກປະເພດ “ສີທາແກ້ມ” ແນວໃດ ໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບຜິວ

“ສັດລ້ຽງ” ຄວນລ້ຽງແນວໃດ ໃຫ້ປອດໄພທັງສັດ ເຈົ້າຂອງ ແລະ ຄົນອ້ອມຂ້າງ

“ສັດລ້ຽງ” ຄວນລ້ຽງແນວໃດ ໃຫ້ປອດໄພທັງສັດ ເຈົ້າຂອງ ແລະ ຄົນອ້ອມຂ້າງ

“ໂມໂນນິວຄລິໂອຊີສ” ພະຍາດຕິດຕໍ່ຜ່ານທາງການ “ຈູບ” ທີ່ໄວໜຸ່ມຄວນລະວັງ

“ໂມໂນນິວຄລິໂອຊີສ” ພະຍາດຕິດຕໍ່ຜ່ານທາງການ “ຈູບ” ທີ່ໄວໜຸ່ມຄວນລະວັງ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ