ວັນພຸດ ທີ 26 ກຸມພາ 2020

ເມື່ອສູນເສຍຄົນທີ່ທ່ານຮັກ ຈະຕ້ອງຮັບມືແນວໃດ?

ເມື່ອສູນເສຍຄົນທີ່ທ່ານຮັກ ຈະຕ້ອງຮັບມືແນວໃດ?

ເກີດ, ແກ່, ເຈັບ, ຕາຍ ເປັນ​ເລື່ອງ​ທີ່​ບໍ່​ວ່າ​ໃຜ​ກໍ​ຈະ​ຕ້ອງພົບ ແລະ ​ບໍ່​ສາມາດ​ຫຼີກ​ລ້ຽງ​ໄດ້​ໂດຍ​ສະເພາະ​ການ​ສູນເສຍ ຊຶ່ງ​ເມື່ອ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ກໍ​ເປັນ​ທຳມະດາ​ທີ່​ຈະ​ຮູ້ສຶກ​ເສົ້າ, ເສຍ​ໃຈ ແລະ​ຮ້ອງ​ໄຫ້ ຍິ່ງ​ຖ້າ​ເຮົາ​ສູນເສຍ​ຄົົນທີ່​ຮັກ​ຫຼາຍ​ໆໄປ ກໍ​ຄົງ​ຕ້ອງ​ອາໄສ​ໄລຍະ​ເວລາ​ເຂົ້າ​ມາ​ຊ່ວຍ ໃຫ້​ທຳໃຈ​ຍອມ​ຮັບ ​ແລະ ​ຜ່ານ​ພົ້ນ​ມັນ​ໄປ​ໃຫ້​ໄດ້.

ຈາກ​ຜົນ​ການສຶກສາ “ຄວາມ​ໂສກ​ເສົ້າ​ຈາກ​ການ​ສູນເສຍ​ບຸກ​ຄົນ​ອັນ​ເປັນ​ທີ່​ຮັກ” ໂດຍ​ວາລະສານພະຍາ​ບານ​ສະພາ​ກາ​ຊາດ​ໄທ ລະ​ບຸ​ວ່າ ຊະນິດ​ຂອງ​ຄວາມ​ໂສກ​ເສົ້າ ສາມາດ​ແບ່ງ​ອອກ​ໄດ້​ເປັນ 2 ລັກສະນະ ຄື:

1. ຄວາມ​ເສົ້າ​ໂສກ​ແບບ​ປົກກະຕິ: ເປັນ​ປະລຕິກິລິຍາ​ຕອບສະໜອງ​ຕໍ່​ການ​ສູນເສຍ​ທີ່ເກີດຂຶ້ນ. ຜູ້​ສູນເສຍ​ຈະ​ສະແດງ​ຄວາມ​ໂສກ​ເສົ້າ​ອອກ​ມາ​ທັງ​ທາງ​ອາລົມ, ຄວາມ​ຮູ້ສຶກ​ນຶກ​ຄິດ, ພຶດຕິກຳ ແລະ​ ອາການ​ທາງ​ກາຍ ແຕ່​ຈະ​ສາມາດ​ປັບ​ຕົວ​ໃຫ້​ສາມາດ​ປະເຊີນ​ກັບ​ການ​ສູນເສຍ, ສາມາດ​ຍອມ​ຮັບ​ ແລະ​ ປັບ​ຕົວ​ໃຫ້​ດຳ​ເນີນ​ຊີວິດ​ໄດ້​ຕາມ​ປົກກະຕິ.

2. ຄວາມ​ໂສກ​ເສົ້າ​ແບບ​ຜິດ​ປົກກະຕິ: ຜູ້​ສູນເສຍ​ຈະ​ບໍ່​ສາມາດ​ຍອມ​ຮັບ​ ຫຼື ​ປັບ​ຕົວ​ຕໍ່​ການ​ສູນເສຍ​ໄດ້. ອາລົມ​ຄວາມ​ໂສກ​ເສົ້າ​ຈະ​ບໍ່​ບັນ​ເທົາ​ລົງ ບໍ່​ສາມາດ​ດຳ​ເນີນ​ຊີວິດ​ໄດ້​ຕາມ​ປົກກະຕິ ອາດ​ພົບ​ພຶດຕິກຳ​ຊຶມ​ເສົ້າ, ແຍກ​ຕົວ, ຮູ້ສຶກ​ບໍ່​ມີ​ຄຸນຄ່າ​ໃນ​ຕົນເອງ, ຮູ້ສຶກ​ຜິດ, ບໍ່​ຮູ້​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ຊີວິດ​ຢູ່​ຕໍ່ໄປ​ໄດ້​ແນວໃດ, ມີ​ຄວາມ​ຄິດ​ທຳ​ຮ້າຍ​ຕົນເອງ ຊຶ່ງ​ຄວາມ​ໂສກ​ເສົ້າ​ແບບ​ຜິດ​ປົກກະຕິ​ນີ້ ອາດ​ມີ​ຜົນ​ມາ​ຈາກ​ຜູ້​ສູນເສຍ​ມີ​ປະຫວັດ​ການ​ສູນເສຍ​ທີ່​ຮຸນແຮງ​ໃນ​ຊີວິດ ຫຼື ປະ​ສົບ​ກັບ​ການ​ສູນເສຍ​ແບບ​ກະ​ທັນ​ຫັນ ເປັນ​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສຳພັນ​ກັບ​ຜູ້​ເສຍຊີວິດ​ແບບ​ພຶ່ງ​ພາ ຄິດວ່າ​ຕົນເອງ​ເປັນ​ສາ​ເຫດ​ຂອງ​ການ​ເສຍຊີວິດ.

ມີ​ການ​ສູນເສຍ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ພ້ອມ​ໆກັນ ເຊັ່ນ: ສູນເສຍ​ສະມາຊິກ​ຄົນ​ອື່ນ​ໃນ​ຄອບຄົວ​ ຫຼື ​ສູນເສຍ​ຊັບ​ຮ່ວມນຳ. ຜູ້​ເສຍຊີວິດ​ອາ​ຍຸ​ນ້ອຍ​ເຮັດໃຫ້​ຜູ້​ສູນເສຍຍ​ອມ​ຮັບ​ບໍ່​ໄດ້ ແລະ ​ມັກ​ຄິດວ່າ​ຍັງ​ບໍ່​ເຖິງ​ເວລາ​ທີ່​ຄວນ​ຈະ​ເສຍຊີວິດ. ຜູ້​ສູນເສຍ​ເປັນ​ຄົນ​ໂດດ​ດ່ຽວ​ບໍ່​ຄ່ອຍ​ມີ​ສັງຄົມ ຫຼື​ ຢູ່​ຄົນ​ດຽວ​ບໍ່​ມີ​ຄົນ​ເບິ່ງ​ແຍງ ບໍ່​ມີ​ແຫຼ່ງ​ສະໜັບ​ສະໜູນ​ທາງ​ສັງຄົມ ຫຼື ​ຜູ້​ສູນເສຍ​ມີ​ບັນຫາ​ສຸຂະພາບ​ຈິດ​ຢູ່​ແລ້ວ​ກ່ອນ​ການ​ສູນເສຍ​ບຸກ​ຄົນ​ອັນ​ເປັນ​ທີ່​ຮັກ. ພາ​ວະ​ໂສກ​ເສົ້າ​ທີ່ເກີດຂຶ້ນ​ຫາກ​ເກີດ​ດົນ​ກວ່າ 6-12 ເດືອນ ຮ່ວມ​ກັບ​ການ​ມີ​ອາລົມ​ໂສກ​ເສົ້າ​ທີ່​ຮຸນແຮງ ຖື​ວ່າ​ເປັນ​ຄວາມ​ໂສກ​ເສົ້າ​ແບບ​ຜິດ​ປົກກະຕິ.

ວິທີ​ຮັບ​ມື​ເມື່ອ​ສູນເສຍ​ຄົົນທີ່​ຮັກ

1. ທຳໃຈ​ຍອມ​ຮັບ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່ເກີດຂຶ້ນ: ເມື່ອ​ຄົົນທີ່​ຮັກ​ຈາກ​ໄປ ແນ່ນອນ​ວ່າ​ຄວາມ​ຮູ້ສຶກ​ທຳອິດ​ເປັນ​ໃຜ​ກໍ​ຕ້ອງ​ເສຍ​ໃຈ. ດັ່ງ​ນັ້ນ​ຈຶ່ງ​ບໍ່​ແປກ​ທີ່​ຜູ້​ສູນເສຍ​ຈະ​ຮູ້ສຶກ​ໂສກ​ເສົ້າ ​ແລະ ​ຮ້ອງ​ໄຫ້​ຢ່າງ​ໜັກ​ໜ່ວງ. ແຕ່​ຢ່າງໃດ​ກໍ​ດີ ​ຕ້ອງ​ຕັ້ງ​ສະຕິ ​ແລະ ທຳ​ໃຈ​ຍອມ​ຮັບ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຊຶ່ງ​ເວລາ​ຈະ​ເປັນ​ຕົວ​ຊ່ວຍ​ທີ່​ເຮັດໃຫ້​ຄວາມ​ຮູ້ສຶກ​ດີ​ຂຶ້ນ​ໄດ້.

2. ລະບາຍ​ຄວາມ​ຮູ້ສຶກ: ໂດຍ​ການ​ເວົ້າຈາ​ກັບ​ໃຜ​ຈັກ​ຄົົນທີ່​ຮູ້ສຶກ​ສະບາຍ​ໃຈ ຊຶ່ງ​ຈະ​ເຮັດໃຫ້​ມີ​ກຳ​ລັງ​ໃຈ​ທີ່​ດີ​ຂຶ້ນ ແລະ ​ສາມາດ​ຜ່ານ​ພົ້ນ​ເຫດການ​ນັ້ນ​ໄປ​ໄດ້​ໃນ​ທີ່ສຸດ ຫຼື​ ອາດຈະ​ຂໍ​ຄຳ​ແນະ​ນຳ​ຈາກ​ຄົນ​ໃກ້​ຊິດ ແລະ ​ບາງຄັ້ງ​ອາດຈະ​ໄດ້​ກຳ​ລັງ​ໃຈ​ດີ​ໆ ມາ​ຊ່ວຍ​ຢຽວ​ຢາ​ສະພາບ​ຈິດ​ໃຈ​ນຳ​ກໍ​ໄດ້.

3. ຫາ​ກິດຈະກຳ​ຢ່າງ​ອື່ນ​ເຮັດ: ເຊັ່ນ ອອກ​ໄປ​ພົບ​ປະ​ໝູ່ເພື່ອນ,​ ຟັງ​ເພງ, ຫຼິ້ນ​ກັບ​ສັດ​ລ້ຽງ ຫຼື​ ຫາ​ໜັງສື​ສັກ​ເລ່ມ​ມາ​ອ່ານ ເພື່ອ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ຜ່ອນ​ຄາຍ ຈະ​ໄດ້ຫຼຸດ​ຄວາມ​ໂສກ​ເສົ້າ ​ຫຼື​ ຄວາມ​ເສຍ​ໃຈ​ລົງ​ໄປ​ນຳ.

4. ຝຶກ​ຄິດ​ບວກ: ໃນ​ໄລຍະ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ຄົງ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ຍາກ ສຳລັບ​ຜູ້​ທີ່​ສູນເສຍ​ຄົົນທີ່​ຮັກ, ແຕ່​ຂໍ​ໃຫ້​ພະຍາຍາມ​ຄິດ​ບວກ​ເຂົ້າ​ໄວ້​ວ່າ​ເກີດ, ແກ່, ເຈັບ, ຕາຍ ເປັນ​ເລື່ອງ​ທຳມະດາ​ທີ່​ຕ້ອງ​ພົບ​ເຈິ. ດັ່ງ​ນັ້ນ ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຄຳ​ນຶງ​ເຖິງ​ຕົວ​ເອງ ​ແລະ ​ຄົົນທີ່​ຍັງມີ​ຊີວິດ​ຢູ່​ໃຫ້​ຫຼາຍ​ໆວ່າ ​ເຮົາ​ກໍ​ຄວນ​ໃຊ້​ຊີວິດ​ຕໍ່ໄປ​ຢ່າງ​ມີ​ຄວາມ​ສຸກ​ໃຫ້​ໄດ້.

5. ຢ່າ​ລືມ​ເບິ່ງ​ແຍງ​ຕົວ​ເອງ: ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ເສົ້າ​ຂະໜາດ​ໃດ ​ກໍ​ຢ່າ​ລືມ​ທີ່​ຈະ​ເບິ່ງ​ແຍງ​ສຸຂະພາບ​ຕົວ​ເອງ ໂດຍ​ການ​ກິນ​ອາຫານ​ໃຫ້​ກົງ​ເວລາ ແລະ​ ພັກ​ຜ່ອນ​ໃຫ້​ພຽງ​ພໍ. ສ່ວນ​ໃນ​ກໍລະນີ​ທີ່​ຄົນ​ອື່ນ​ກຳ​ລັງ​ຕົກ​ຢູ່ໃນ​ສະຖານະການ​ສູນເສຍ​ຄົນ​ຮັກ​ໄປ ເຮົາ​ກໍ​ສາມາດ​ໃຫ້ຜ່ອນຄາຍຄວາມໂສກເສົ້າຂອງ​ເຂົາເຈົ້າ​ດ້ວຍ​ການ​ຮັບ​ຟັງ​ຢ່າງ​ເຂົ້າໃຈ, ໃຫ້​ຄຳ​ແນະ​ນຳ​ ຫຼື​ ໃຫ້​ກຳ​ລັງ​ໃຈ​ໄດ້​ເຊັ່ນ​ກັນ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : sanook

4 ວິທີ “ຄຸມກຳເນີດແບບຜິດໆ” ທີ່ປ້ອງກັນການ “ຖືພາ” ບໍ່ໄດ້

4 ວິທີ “ຄຸມກຳເນີດແບບຜິດໆ” ທີ່ປ້ອງກັນການ “ຖືພາ” ບໍ່ໄດ້

ໄຂຂໍ້ສົງໄສ “ເຄື່ອງເປົ່າມື” ໃນຫ້ອງນໍ້າ ສາມາດຂ້າໄວຣັດໂຄວິດ-19 ໄດ້ຫຼືບໍ່

ໄຂຂໍ້ສົງໄສ “ເຄື່ອງເປົ່າມື” ໃນຫ້ອງນໍ້າ ສາມາດຂ້າໄວຣັດໂຄວິດ-19 ໄດ້ຫຼືບໍ່

ບັນຍາກາດ ຕະຫຼາດຍ້ອນຍຸກ ໃນງານການກຸສົນຕໍານານຊາວໜຸ່ມດອກໄມ້ແດງ 22-29 ກຸມພາ 2020 ນີ້

ບັນຍາກາດ ຕະຫຼາດຍ້ອນຍຸກ ໃນງານການກຸສົນຕໍານານຊາວໜຸ່ມດອກໄມ້ແດງ 22-29 ກຸມພາ 2020 ນີ້

“ເຈັບທ້ອງ ຫຼັງມີເພດສຳພັນ” ເປັນສັນຍານບອກອັນຕະລາຍຫຼືບໍ່?

“ເຈັບທ້ອງ ຫຼັງມີເພດສຳພັນ” ເປັນສັນຍານບອກອັນຕະລາຍຫຼືບໍ່?

ໝາກໄມ້ທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດນ້ຳໜັກ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຜິວໃສສຸຂະພາບດີ

ໝາກໄມ້ທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດນ້ຳໜັກ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຜິວໃສສຸຂະພາບດີ

ລວມໄອເດຍໃສ່ຊຸດກະໂປ່ງສຳລັບແມ່ຖືພາ ແລະ ສາວອວບ ໃຫ້ເບິ່ງຈ່ອຍລົງ-ຫຸ່ນດີ

ລວມໄອເດຍໃສ່ຊຸດກະໂປ່ງສຳລັບແມ່ຖືພາ ແລະ ສາວອວບ ໃຫ້ເບິ່ງຈ່ອຍລົງ-ຫຸ່ນດີ

ໄອເດຍມັດຜົມແບບງ່າຍໆ ເໝາະກັບວັນທີ່ຢາກສະບາຍໆ

ໄອເດຍມັດຜົມແບບງ່າຍໆ ເໝາະກັບວັນທີ່ຢາກສະບາຍໆ

ຈຸດຊົມວິວ The Rock Viewpoint ພູຜາມ່ານ ບ່ອນທ່ຽວທີ່ໜ້າໄປເຊັກອິນ ໃນປີ 2020

ຈຸດຊົມວິວ The Rock Viewpoint ພູຜາມ່ານ ບ່ອນທ່ຽວທີ່ໜ້າໄປເຊັກອິນ ໃນປີ 2020

ຜົນວິໄຈພົບ ການດົມກິ່ນກາຍຂອງ “ຄົນຮັກ” ຊ່ວຍໃຫ້ຫຼັບສະບາຍ ແລະ ຫຼັບດີຍິ່ງຂຶ້ນ

ຜົນວິໄຈພົບ ການດົມກິ່ນກາຍຂອງ “ຄົນຮັກ” ຊ່ວຍໃຫ້ຫຼັບສະບາຍ ແລະ ຫຼັບດີຍິ່ງຂຶ້ນ

ຮູ້ຫຼືຍັງ? ຜົນກະທົບຂອງການ “ສູບຢາ” ທີ່ມີຫຼາຍກວ່າການທຳຮ້າຍປອດ

ຮູ້ຫຼືຍັງ? ຜົນກະທົບຂອງການ “ສູບຢາ” ທີ່ມີຫຼາຍກວ່າການທຳຮ້າຍປອດ

ບັນຍາກາດ ແຫ່ຊ້າງເຜືອກເຂົ້າເມືອງ ໃນງານບຸນຊ້າງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ

ບັນຍາກາດ ແຫ່ຊ້າງເຜືອກເຂົ້າເມືອງ ໃນງານບຸນຊ້າງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ

ເປັນ “ປະຈຳເດືອນ” 2 ຄັ້ງຕໍ່ເດືອນ ຜິດປົກກະຕິຫຼືບໍ່?

ເປັນ “ປະຈຳເດືອນ” 2 ຄັ້ງຕໍ່ເດືອນ ຜິດປົກກະຕິຫຼືບໍ່?

ທ່ຽວຖ້ຳພະເຈົ້າສິງຄຳ ແຂວງອຸດົມໄຊ ສັກກາລະບູຊາພະເຈົ້າສິ່ງສັກສິດ

ທ່ຽວຖ້ຳພະເຈົ້າສິງຄຳ ແຂວງອຸດົມໄຊ ສັກກາລະບູຊາພະເຈົ້າສິ່ງສັກສິດ

ລວມໄອເດຍ ຊົງຜົມສັ້ນ-ພຽງບ່າ ສຳລັບສາວໆ ຕັດແລ້ວຊ່ວຍໃຫ້ໜ້າເດັກລົງ

ລວມໄອເດຍ ຊົງຜົມສັ້ນ-ພຽງບ່າ ສຳລັບສາວໆ ຕັດແລ້ວຊ່ວຍໃຫ້ໜ້າເດັກລົງ

ເມື່ອທ່ານບໍ່ສັດທາໃນ “ຮັກແທ້” ອີກຕໍ່ໄປ

ເມື່ອທ່ານບໍ່ສັດທາໃນ “ຮັກແທ້” ອີກຕໍ່ໄປ

ຮູ້ຫຼືບໍ່? ການ “ກິນເຜັດ” ຫຼາຍເກີນໄປ ສ່ຽງຕໍ່ການເປັນພະຍາດ “ຄວາມຈຳເສື່ອມ”

ຮູ້ຫຼືບໍ່? ການ “ກິນເຜັດ” ຫຼາຍເກີນໄປ ສ່ຽງຕໍ່ການເປັນພະຍາດ “ຄວາມຈຳເສື່ອມ”

ແມ່ຖືພາເສີມດັງໄດ້ບໍ່? ຢາກສັນຍະກຳ ຕອນໃດຈຶ່ງເໝາະສົມ ແລະ ບໍ່ກະທົບລູກ

ແມ່ຖືພາເສີມດັງໄດ້ບໍ່? ຢາກສັນຍະກຳ ຕອນໃດຈຶ່ງເໝາະສົມ ແລະ ບໍ່ກະທົບລູກ

ສາວໆຄວນຮູ້ ເລືອກປະເພດ “ສີທາແກ້ມ” ແນວໃດ ໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບຜິວ

ສາວໆຄວນຮູ້ ເລືອກປະເພດ “ສີທາແກ້ມ” ແນວໃດ ໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບຜິວ

“ສັດລ້ຽງ” ຄວນລ້ຽງແນວໃດ ໃຫ້ປອດໄພທັງສັດ ເຈົ້າຂອງ ແລະ ຄົນອ້ອມຂ້າງ

“ສັດລ້ຽງ” ຄວນລ້ຽງແນວໃດ ໃຫ້ປອດໄພທັງສັດ ເຈົ້າຂອງ ແລະ ຄົນອ້ອມຂ້າງ

“ໂມໂນນິວຄລິໂອຊີສ” ພະຍາດຕິດຕໍ່ຜ່ານທາງການ “ຈູບ” ທີ່ໄວໜຸ່ມຄວນລະວັງ

“ໂມໂນນິວຄລິໂອຊີສ” ພະຍາດຕິດຕໍ່ຜ່ານທາງການ “ຈູບ” ທີ່ໄວໜຸ່ມຄວນລະວັງ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ