ວັນຈັນ ທີ 27 ມັງກອນ 2020

12 ພະຍາດອາດມາຢາມ ຖ້າເຈົ້າ "ເຮັດວຽກໜັກ" ຈົນເກີນໄປ

12 ພະຍາດອາດມາຢາມ ຖ້າເຈົ້າ "ເຮັດວຽກໜັກ" ຈົນເກີນໄປ

ປັດຈຸບັນ ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດວຽກກັນແບບຕັ້ງແຕ່ເຊົ້າຈົນຄໍ່າ ຈົນລືມການເບິ່ງແຍງຂອງຕົນເອງ ແລະ ໃຊ້ຊີວິດຢ່າງຟ້າວຟັ່ງຕະຫຼອດເວລາ ເຊິ່ງບໍ່ວ່າຈະເປັນການເຮັດວຽກໜັກ ຫຼື ນອນພັກໜ້ອຍ ຮວມທັງກິນອາຫານທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບ ກໍລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນປັດໄຈທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າລົ້ມປ່ວນໄດ້ທັງນັ້ນ. ໂທດຂອງການເຮັດວຽກໜັກ ແຕ່ເຊົ້າຈົນຄໍ່າ ຈະເປັນຕາຢ້ານສໍ່າໃດນັ້ນ ໄປເບິ່ງກັນ!

1. ອອບຟິສຊິນໂດຣມ

ພະຍາດຍອດນິຍົມຂອງພະນັກງານຫ້ອງການ ເກີດຈາກພຶດຕິກຳຂອງຄົນເຮັດວຽກສ່ວນໃຫຍ່ ທີ່ຕ້ອງນັ່ງເຮັດວຽກຢູ່ໜ້າຈໍຄອມພິວເຕີຢູ່ເປັນເວລາດົນນານ ໂດຍບໍ່ໄດ້ເໜັງຕີງໂຕປ່ຽນທ່າທາງ ເຮັດໃຫ້ກ້າມເນື້ອເກີດອາການຕຶງ ແລະ ເກີດອາການກ້າມເນື້ອອັກເສບໄດ້.

2. ເປັນຫວັດ ຕັນດັງ

ເຖິງວ່າການເປັນຫວັດ, ເຈັບຄໍ, ນໍ້າມູກໄຫຼ, ຕັນດັງ ຫຼື ຫາຍໃຈບໍ່ສະດວກ ຈະເປັນອາການປ່ວຍທົ່ວໄປທີ່ບໍ່ໄດ້ຮ້າຍແຮງຫຍັງປານໃດ ແຕ່ກໍເປັນກັນໄດ້ຢ່າງງ່າຍ ແລະ ເປັນຢູ່ຕະຫຼອດ ຈົນສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການໃຊ້ຊີວິດຂອງທ່ານໄດ້ ໂດຍສະເພາະເມື່ອເຮັດວຽກໜັກ ແລະ ພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍ ຈົນເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍເມື່ອຍເພຍ ແລະ ພູມຕ້ານທາງອ່ອນແອລົງ.

3.  ປວດຫົວໄມເກຣນ

ຫຼື ອາການປວດຫົວຂ້າງດຽວ ເຖິງວ່າສາເຫດຂອງໄມເກຣນຈະບໍ່ຊັດເຈນປານໃດ ແຕ່ຕົວກະຕຸ້ນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການໄມເກຣນຊໍ້າພັດມີຢູ່ອ້ອມຕົວເຈົ້າ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ, ຄວາມວິຕົກກັງວົນ, ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ, ຄວາມເມື່ອຍລ້າ, ອ່ອນເພຍ, ພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍ ເຊິ່ງລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີທີ່ມາຈາກການເຮັດວຽກໜັກ ທັງນັ້ນ.

4. ພະຍາດຕຸ້ຍ

ການນັ່ງເຮັດວຽກດົນໆຕິດຕໍ່ກັນມື້ລະຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງການເຜົາຜານອາຫານໄດ້ໜ້ອຍລົງ ແລະ ເປັນສາເຫດສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຕຸ້ຍຂຶ້ນໄດ້ຢ່າງງ່າຍໆ ຮວມທັງມີບັນຫາສຸຂະພາບອື່ນໆ ຕາມມາອີກຫຼາຍຫຼວງ ເຊັ່ນ: ພະຍາດເບົາຫວານ, ພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ຫຼອດເລືອດ.

5. ເສຍສາຍຕາ

ການເຮັດວຽກຄອມພິວເຕີດົນເກີນໄປ ໂດຍໃຊ້ສາຍຕາຈົດຈໍ່ຈົນລືມກະພິບ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດຄອມພິວເຕີ ວິຊັນ ຊິມໂດຣມ ໄດ້ ເຊິ່ງພະຍາດນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ດວງຕາມີບັນຫາເລື່ອງການແນມເຫັນ ໂດຍເລີ່ມຈາກຕາແຫ້ງ, ປວດຫົວ, ຄໍ ແລະ ບ່າໄຫຼ່ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ເຫັນພາບບໍ່ແຈ້ງ. ຫາກປະໄວ້ດົນໆ ຈະເຮັດໃຫ້ດວງຕາເສື່ອມສະພາບໄວກວ່າໄວອັນຄວນ.

6. ພະຍາດຄວາມດັນເລືອດສູງ

ສາເຫດຂອງພະຍາດຄວາມດັນເລືອດສູງໃນກຸ່ມຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກໜັກມັກເກີດຈາກຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ເນື່ອງຈາກພະນັກງານຫ້ອງການສ່ວນໃຫຍ່ ຕ້ອງປະເຊີນກັບຄວາມກົດດັນຢູ່ເລື້ອຍໆ. ຄວາມເປັນຕາຢ້ານຂອງພາວະຄວາມດັນເລືອດສູງກໍຄື ຈະບໍ່ມີອາການສະແດງຫຍັງເລີຍໃນໄລຍະທຳອິດ ແຕ່ຈະທຳລາຍອະໄວຍະວະພາຍໃນຂອງເຈົ້າຊ້າໆ ຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດຊຶມເຊື້ອອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ພະຍາດຫຼອດເລືອດສະໝອງ, ອຳມະພຶດ, ອຳມະພາດ ແລະ ໝາກໄຂ່ຫຼັງຊຸດໂຊມ ເຊິ່ງເປັນພະຍາດຊຳເຮື້ອທີ່ສ້າງຄວາມເຈັບປວດໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ສາມາດເຖິງແກ່ຊີວິດໄດ້ທັງນັ້ນ.

7. ພະຍາດຫົວໃຈ

ພະຍາດຫົວໃຈເປັນຜົນຈາກພາວະຄວາມດັນເລືອດສູງ ເມື່ອເຈົ້າຕ້ອງເຮັດວຽກໜັກ, ພັກຜ່ອນໜ້ອຍ, ກິນແຕ່ອາຫານທີ່ມີໄຂມັນສູງ ແລະ ບໍ່ມີເວລາອອກກຳລັງກາຍ ແຕ່ຕ້ອງປະເຊີນກັບຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ສະເໝີ ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດຄວາມດັນເລືອດສູງ ເຊິ່ງເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈຂອງເຈົ້າຕ້ອງເຮັດວຽກໜັກຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ອາດເປັນພະຍາດຫົວໃຈໄດ້ໃນທີ່ສຸດ.

8. ພະຍາດເບົາຫວານ

ຫຼາຍຄົນມັກກິນຂອງຫວານເມື່ອຮູ້ສຶກເຄັ່ງຕຶງ ຫຼື ເມື່ອຍ ເພາະເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກມີເຫື່ອມີແຮງຂຶ້ນ. ແຕ່ການກິນຂອງຫວານເລື້ອຍໆຈົນເກີນໄປ ຈົນລະດັບນໍ້າຕານໃນກະແສເລືອດສູງຈົນເກີນພໍດີແລ້ວ ຫົວໃຈຂອງເຈົ້າກໍຈະເຮັດວຽກໜັກຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແລະ ກາຍເປັນພາວະດື້ຕໍ່ຮໍໂມນອິນຊູລິນ ທີ່ມາຄວບຄຸມນໍ້າຕານ. ຄວາມເປັນຕາຢ້ານຂອງພະຍາດນີ້ ຢູ່ທີ່ອາການຂອງພະຍາດຈະລາມໄປຍັງສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ເຊັ່ນ: ເບົາຫວານຂຶ້ນຕາ ແລະ ເມື່ອຮ່າງກາຍເກີດບາດແຜ ກໍເຮັດໃຫ້ຢຸດເລືອດໄດ້ຍາກ ແລະ ບາດແຜເຊົາຊ້າ.

9. ກົດໄຫຼຍ້ອນ

ອີກໜຶ່ງພະຍາດຍອດນິຍົມຂອງຄົນໄວເຮັດວຽກທີ່ເກີດຈາກການເຮັດວຽກໜັກ, ກິນເຂົ້າບໍ່ເປັນເວລາ, ກິນອາຫານຢ່າງຟ້າວຟັ່ງ ຮວມທັງການມັກກິນເຜັດຈັດ, ສົ້ມຈັດ, ຂອງມັນ, ຂອງທອດ ແລະ ນໍ້າອັດລົມ ເຊິ່ງລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນພຶດຕິກຳທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາກົດໄຫຼຍ່້ອນໄດ້.

10. ພະຍາດເຄັ່ງຕຶງລົງກະເພາະ

ພະຍາດເຄັ່ງຕຶງລົງກະເພາະ ມັກເກີດຈາກຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ເພາະເມື່ອເຮົາເຄັ່ງຕຶງ, ລະບົບປະສາດອັດຕະໂນມັດ ກໍຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ກະເພາະອາຫານຫຼັ່ງນໍ້າຍ່ອຍອອກມາຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ ຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດການເຄືອງ ແລະ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເຈົ້າເປັນພະຍາດກະເພາະອາຫານໃນທີ່ສຸດ.

11. ພະຍາດພົກຍ່ຽວອັກເສບ

ຫຼາຍຄັ້ງທີ່ເຈົ້າເກີດປວດຍ່ຽວ ແຕ່ກໍບໍ່ຍອມລຸກໄປເຂົ້າຫ້ອງນໍ້າຈັກເທື່ອ ເນື່ອງຈາກກຳລັງເຮັດວຽກທີ່ຄ້າງໄວ້ຢູ່ ຮວມທັງການດື່ມນໍ້າໜ້ອຍ ຫຼື ເລືອກດື່ມກາເຟແທນນໍ້າລ້າ. ພຶດຕິກຳເຫຼົ່ານີ້ຫາກເຮັດຈົນຕິດເປັນນິໄສ ກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດຮ້າຍໄດ້.

12. ພະຍາດຕຶກເປັນພິດ

ພະຍາດທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກສະພາບແວດລ້ອມພາຍໃນຫ້ອງການທີ່ບໍ່ດີ, ອາກາດບໍ່ຖ່າຍເທ ຫຼື ຖ່າຍເທບໍ່ສະດວກ ເຮັດໃຫ້ສານພິດທີ່ຢູ່ໃນຕົວອາຄານບໍ່ສາມາດລະບາຍອອກໄປໄດ້. ອາການຂອງພະຍາດນີ້ໄດ້ແກ່: ອ່ອນເພຍ, ປວດຫົວ, ວິນຫົວ, ປວດຮາກ, ຄັດດັງ, ໄອ, ຈາມ, ເກີດຜົດຜື່ນຄັນ, ເຄືອງຕາ ແລະ ເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງປະສາດຮັບກິ່ນ. ຫາກປະເອົາໄວ້ດົນໆໄປ ອາການຈະຍິ່ງເພີ່ມທະວີຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : sanook

ພາບ : iStockPhoto

15 ປະໂຫຍກທີ່ຄວນເວົ້າກັບລູກ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ລູກຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກັງວົນໃຈ

15 ປະໂຫຍກທີ່ຄວນເວົ້າກັບລູກ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ລູກຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກັງວົນໃຈ

ຢ່າເຮັດແບບນີ້ ຖ້າເຈົ້າມີໂອກາດໄດ້ເຂົ້າສຳພາດສະໝັກວຽກ

ຢ່າເຮັດແບບນີ້ ຖ້າເຈົ້າມີໂອກາດໄດ້ເຂົ້າສຳພາດສະໝັກວຽກ

ຮູ້ໄວ້ໄດ້ປະໂຫຍດ ວິທີໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມທີ່ຖືກຕ້ອງ

ຮູ້ໄວ້ໄດ້ປະໂຫຍດ ວິທີໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມທີ່ຖືກຕ້ອງ

5 ເຕັກນິກເພີ່ມເງິນໃນກະເປົາ ຂໍ້ມູນຕົວຢ່າງຈາກຊາວຍີ່ປຸ່ນ 1,000 ຄົນ

5 ເຕັກນິກເພີ່ມເງິນໃນກະເປົາ ຂໍ້ມູນຕົວຢ່າງຈາກຊາວຍີ່ປຸ່ນ 1,000 ຄົນ

ການ bully (ຂົ່ມເຫງ) ໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ສຸຂະພາບຫຼາຍກວ່າທີ່ເຮົາຄິດ

ການ bully (ຂົ່ມເຫງ) ໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ສຸຂະພາບຫຼາຍກວ່າທີ່ເຮົາຄິດ

ຄຳແນະນຳຈາກອົງການອະນາໄມໂລກ ເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອໄວຣັດໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່

ຄຳແນະນຳຈາກອົງການອະນາໄມໂລກ ເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອໄວຣັດໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່

ຮູ້ຈັກ “ຟູດໂຄມາ” ອາການຢາກນອນຫຼັງກິນເຂົ້າສວາຍ ທີ່ພະນັກງານຫ້ອງການມັກເປັນ

ຮູ້ຈັກ “ຟູດໂຄມາ” ອາການຢາກນອນຫຼັງກິນເຂົ້າສວາຍ ທີ່ພະນັກງານຫ້ອງການມັກເປັນ

"ຊຶມເສົ້າຕອນຖືພາ" ສັນຍານ ແລະ ອາການຂອງພາວະນີ້ ທີ່ແມ່ຄວນກຽມພ້ອມຮັບມື

"ຊຶມເສົ້າຕອນຖືພາ" ສັນຍານ ແລະ ອາການຂອງພາວະນີ້ ທີ່ແມ່ຄວນກຽມພ້ອມຮັບມື

ໜ້າກາກອະນາໄມແບບທຳມະດາ ຊ່ວຍປ້ອງກັນການລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສ ໄດ້ຫຼືບໍ່?

ໜ້າກາກອະນາໄມແບບທຳມະດາ ຊ່ວຍປ້ອງກັນການລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສ ໄດ້ຫຼືບໍ່?

ຊວນທ່ຽວຖໍ້ານໍ້າລອດເຊບັ້ງໄຟ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດທີ່ຂຶ້ນຊື່ ໃນເຂດອຸທິຍານແຫ່ງຊາດຫິນໜາມໜໍ່

ຊວນທ່ຽວຖໍ້ານໍ້າລອດເຊບັ້ງໄຟ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດທີ່ຂຶ້ນຊື່ ໃນເຂດອຸທິຍານແຫ່ງຊາດຫິນໜາມໜໍ່

ສະຫະລັດ ຄິດຄົ້ນ “ເຈລຄຸມກຳເນີດສຳລັບຜູ້ຊາຍ” ພຽງນວດບ່າ ກໍມີເພດສຳພັນໄດ້ ບໍ່ຖືພາ!

ສະຫະລັດ ຄິດຄົ້ນ “ເຈລຄຸມກຳເນີດສຳລັບຜູ້ຊາຍ” ພຽງນວດບ່າ ກໍມີເພດສຳພັນໄດ້ ບໍ່ຖືພາ!

5 ປັດໄຈກະຕຸ້ນອາການ "ຫອບຫືດ" ທີ່ເຈົ້າອາດຈະຄິດບໍ່ເຖິງ

5 ປັດໄຈກະຕຸ້ນອາການ "ຫອບຫືດ" ທີ່ເຈົ້າອາດຈະຄິດບໍ່ເຖິງ

ເຊົາເຮັດດ່ວນ! 5 ພຶດຕິກຳທີ່ເຮັດໃຫ້ “ໜ້າເອິກຍານ”

ເຊົາເຮັດດ່ວນ! 5 ພຶດຕິກຳທີ່ເຮັດໃຫ້ “ໜ້າເອິກຍານ”

ມາຮູ້ຈັກກັບເຊື້ອຈຸລະໂລກໃນຕະກຸນ "ໂຄໂຣນາໄວຣັດ (coronavirus)"

ມາຮູ້ຈັກກັບເຊື້ອຈຸລະໂລກໃນຕະກຸນ "ໂຄໂຣນາໄວຣັດ (coronavirus)"

ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາເບື່ອໜ່າຍຊີວິດ ຄວາມຈິງແລ້ວເກີດຈາກໂຕເຮົາເອງທັງນັ້ນ

ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາເບື່ອໜ່າຍຊີວິດ ຄວາມຈິງແລ້ວເກີດຈາກໂຕເຮົາເອງທັງນັ້ນ

ອາການພະຍາດ "ປອດອັກເສບ" ທີ່ຄວນສັງເກດ ທັງໂຕເອງ ແລະ ຄົນອ້ອມຂ້າງ

ອາການພະຍາດ "ປອດອັກເສບ" ທີ່ຄວນສັງເກດ ທັງໂຕເອງ ແລະ ຄົນອ້ອມຂ້າງ

ນອນເດິກເຮັດໃຫ້ "ຕຸ້ຍ" ແມ່ນຄວາມຈິງ ຫຼື ບໍ່?

ນອນເດິກເຮັດໃຫ້ "ຕຸ້ຍ" ແມ່ນຄວາມຈິງ ຫຼື ບໍ່?

"ພະຍາດຢ້ານການແຕ່ງດອງ" ພຽງແຕ່ຄິດໄປເອງ ຫຼື ເປັນບັນຫາທາງຈິດໃຈ?

"ພະຍາດຢ້ານການແຕ່ງດອງ" ພຽງແຕ່ຄິດໄປເອງ ຫຼື ເປັນບັນຫາທາງຈິດໃຈ?

ຊ່ວຍແດ່!!! ລູກບໍ່ດິ້ນ ແມ່ທີ່ຖືພາຢູ່ຄວນເຮັດແນວໃດດີ?

ຊ່ວຍແດ່!!! ລູກບໍ່ດິ້ນ ແມ່ທີ່ຖືພາຢູ່ຄວນເຮັດແນວໃດດີ?

"ໂຕະເຮັດວຽກ" ສ່ວນໃຫຍ່ສົກກະປົກຫຼາຍກວ່າ "ຝາຮອງນັ່ງຊັກໂຄກ" ເກືອບ 400 ເທົ່າ!

"ໂຕະເຮັດວຽກ" ສ່ວນໃຫຍ່ສົກກະປົກຫຼາຍກວ່າ "ຝາຮອງນັ່ງຊັກໂຄກ" ເກືອບ 400 ເທົ່າ!

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ