ວັນຈັນ ທີ 25 ພຶດສະພາ 2020

12 ພະຍາດອາດມາຢາມ ຖ້າເຈົ້າ "ເຮັດວຽກໜັກ" ຈົນເກີນໄປ

12 ພະຍາດອາດມາຢາມ ຖ້າເຈົ້າ "ເຮັດວຽກໜັກ" ຈົນເກີນໄປ

ປັດຈຸບັນ ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດວຽກກັນແບບຕັ້ງແຕ່ເຊົ້າຈົນຄໍ່າ ຈົນລືມການເບິ່ງແຍງຂອງຕົນເອງ ແລະ ໃຊ້ຊີວິດຢ່າງຟ້າວຟັ່ງຕະຫຼອດເວລາ ເຊິ່ງບໍ່ວ່າຈະເປັນການເຮັດວຽກໜັກ ຫຼື ນອນພັກໜ້ອຍ ຮວມທັງກິນອາຫານທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບ ກໍລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນປັດໄຈທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າລົ້ມປ່ວນໄດ້ທັງນັ້ນ. ໂທດຂອງການເຮັດວຽກໜັກ ແຕ່ເຊົ້າຈົນຄໍ່າ ຈະເປັນຕາຢ້ານສໍ່າໃດນັ້ນ ໄປເບິ່ງກັນ!

1. ອອບຟິສຊິນໂດຣມ

ພະຍາດຍອດນິຍົມຂອງພະນັກງານຫ້ອງການ ເກີດຈາກພຶດຕິກຳຂອງຄົນເຮັດວຽກສ່ວນໃຫຍ່ ທີ່ຕ້ອງນັ່ງເຮັດວຽກຢູ່ໜ້າຈໍຄອມພິວເຕີຢູ່ເປັນເວລາດົນນານ ໂດຍບໍ່ໄດ້ເໜັງຕີງໂຕປ່ຽນທ່າທາງ ເຮັດໃຫ້ກ້າມເນື້ອເກີດອາການຕຶງ ແລະ ເກີດອາການກ້າມເນື້ອອັກເສບໄດ້.

2. ເປັນຫວັດ ຕັນດັງ

ເຖິງວ່າການເປັນຫວັດ, ເຈັບຄໍ, ນໍ້າມູກໄຫຼ, ຕັນດັງ ຫຼື ຫາຍໃຈບໍ່ສະດວກ ຈະເປັນອາການປ່ວຍທົ່ວໄປທີ່ບໍ່ໄດ້ຮ້າຍແຮງຫຍັງປານໃດ ແຕ່ກໍເປັນກັນໄດ້ຢ່າງງ່າຍ ແລະ ເປັນຢູ່ຕະຫຼອດ ຈົນສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການໃຊ້ຊີວິດຂອງທ່ານໄດ້ ໂດຍສະເພາະເມື່ອເຮັດວຽກໜັກ ແລະ ພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍ ຈົນເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍເມື່ອຍເພຍ ແລະ ພູມຕ້ານທາງອ່ອນແອລົງ.

3.  ປວດຫົວໄມເກຣນ

ຫຼື ອາການປວດຫົວຂ້າງດຽວ ເຖິງວ່າສາເຫດຂອງໄມເກຣນຈະບໍ່ຊັດເຈນປານໃດ ແຕ່ຕົວກະຕຸ້ນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການໄມເກຣນຊໍ້າພັດມີຢູ່ອ້ອມຕົວເຈົ້າ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ, ຄວາມວິຕົກກັງວົນ, ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ, ຄວາມເມື່ອຍລ້າ, ອ່ອນເພຍ, ພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍ ເຊິ່ງລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີທີ່ມາຈາກການເຮັດວຽກໜັກ ທັງນັ້ນ.

4. ພະຍາດຕຸ້ຍ

ການນັ່ງເຮັດວຽກດົນໆຕິດຕໍ່ກັນມື້ລະຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງການເຜົາຜານອາຫານໄດ້ໜ້ອຍລົງ ແລະ ເປັນສາເຫດສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຕຸ້ຍຂຶ້ນໄດ້ຢ່າງງ່າຍໆ ຮວມທັງມີບັນຫາສຸຂະພາບອື່ນໆ ຕາມມາອີກຫຼາຍຫຼວງ ເຊັ່ນ: ພະຍາດເບົາຫວານ, ພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ຫຼອດເລືອດ.

5. ເສຍສາຍຕາ

ການເຮັດວຽກຄອມພິວເຕີດົນເກີນໄປ ໂດຍໃຊ້ສາຍຕາຈົດຈໍ່ຈົນລືມກະພິບ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດຄອມພິວເຕີ ວິຊັນ ຊິມໂດຣມ ໄດ້ ເຊິ່ງພະຍາດນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ດວງຕາມີບັນຫາເລື່ອງການແນມເຫັນ ໂດຍເລີ່ມຈາກຕາແຫ້ງ, ປວດຫົວ, ຄໍ ແລະ ບ່າໄຫຼ່ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ເຫັນພາບບໍ່ແຈ້ງ. ຫາກປະໄວ້ດົນໆ ຈະເຮັດໃຫ້ດວງຕາເສື່ອມສະພາບໄວກວ່າໄວອັນຄວນ.

6. ພະຍາດຄວາມດັນເລືອດສູງ

ສາເຫດຂອງພະຍາດຄວາມດັນເລືອດສູງໃນກຸ່ມຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກໜັກມັກເກີດຈາກຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ເນື່ອງຈາກພະນັກງານຫ້ອງການສ່ວນໃຫຍ່ ຕ້ອງປະເຊີນກັບຄວາມກົດດັນຢູ່ເລື້ອຍໆ. ຄວາມເປັນຕາຢ້ານຂອງພາວະຄວາມດັນເລືອດສູງກໍຄື ຈະບໍ່ມີອາການສະແດງຫຍັງເລີຍໃນໄລຍະທຳອິດ ແຕ່ຈະທຳລາຍອະໄວຍະວະພາຍໃນຂອງເຈົ້າຊ້າໆ ຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດຊຶມເຊື້ອອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ພະຍາດຫຼອດເລືອດສະໝອງ, ອຳມະພຶດ, ອຳມະພາດ ແລະ ໝາກໄຂ່ຫຼັງຊຸດໂຊມ ເຊິ່ງເປັນພະຍາດຊຳເຮື້ອທີ່ສ້າງຄວາມເຈັບປວດໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ສາມາດເຖິງແກ່ຊີວິດໄດ້ທັງນັ້ນ.

7. ພະຍາດຫົວໃຈ

ພະຍາດຫົວໃຈເປັນຜົນຈາກພາວະຄວາມດັນເລືອດສູງ ເມື່ອເຈົ້າຕ້ອງເຮັດວຽກໜັກ, ພັກຜ່ອນໜ້ອຍ, ກິນແຕ່ອາຫານທີ່ມີໄຂມັນສູງ ແລະ ບໍ່ມີເວລາອອກກຳລັງກາຍ ແຕ່ຕ້ອງປະເຊີນກັບຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ສະເໝີ ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດຄວາມດັນເລືອດສູງ ເຊິ່ງເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈຂອງເຈົ້າຕ້ອງເຮັດວຽກໜັກຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ອາດເປັນພະຍາດຫົວໃຈໄດ້ໃນທີ່ສຸດ.

8. ພະຍາດເບົາຫວານ

ຫຼາຍຄົນມັກກິນຂອງຫວານເມື່ອຮູ້ສຶກເຄັ່ງຕຶງ ຫຼື ເມື່ອຍ ເພາະເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກມີເຫື່ອມີແຮງຂຶ້ນ. ແຕ່ການກິນຂອງຫວານເລື້ອຍໆຈົນເກີນໄປ ຈົນລະດັບນໍ້າຕານໃນກະແສເລືອດສູງຈົນເກີນພໍດີແລ້ວ ຫົວໃຈຂອງເຈົ້າກໍຈະເຮັດວຽກໜັກຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແລະ ກາຍເປັນພາວະດື້ຕໍ່ຮໍໂມນອິນຊູລິນ ທີ່ມາຄວບຄຸມນໍ້າຕານ. ຄວາມເປັນຕາຢ້ານຂອງພະຍາດນີ້ ຢູ່ທີ່ອາການຂອງພະຍາດຈະລາມໄປຍັງສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ເຊັ່ນ: ເບົາຫວານຂຶ້ນຕາ ແລະ ເມື່ອຮ່າງກາຍເກີດບາດແຜ ກໍເຮັດໃຫ້ຢຸດເລືອດໄດ້ຍາກ ແລະ ບາດແຜເຊົາຊ້າ.

9. ກົດໄຫຼຍ້ອນ

ອີກໜຶ່ງພະຍາດຍອດນິຍົມຂອງຄົນໄວເຮັດວຽກທີ່ເກີດຈາກການເຮັດວຽກໜັກ, ກິນເຂົ້າບໍ່ເປັນເວລາ, ກິນອາຫານຢ່າງຟ້າວຟັ່ງ ຮວມທັງການມັກກິນເຜັດຈັດ, ສົ້ມຈັດ, ຂອງມັນ, ຂອງທອດ ແລະ ນໍ້າອັດລົມ ເຊິ່ງລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນພຶດຕິກຳທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາກົດໄຫຼຍ່້ອນໄດ້.

10. ພະຍາດເຄັ່ງຕຶງລົງກະເພາະ

ພະຍາດເຄັ່ງຕຶງລົງກະເພາະ ມັກເກີດຈາກຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ເພາະເມື່ອເຮົາເຄັ່ງຕຶງ, ລະບົບປະສາດອັດຕະໂນມັດ ກໍຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ກະເພາະອາຫານຫຼັ່ງນໍ້າຍ່ອຍອອກມາຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ ຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດການເຄືອງ ແລະ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເຈົ້າເປັນພະຍາດກະເພາະອາຫານໃນທີ່ສຸດ.

11. ພະຍາດພົກຍ່ຽວອັກເສບ

ຫຼາຍຄັ້ງທີ່ເຈົ້າເກີດປວດຍ່ຽວ ແຕ່ກໍບໍ່ຍອມລຸກໄປເຂົ້າຫ້ອງນໍ້າຈັກເທື່ອ ເນື່ອງຈາກກຳລັງເຮັດວຽກທີ່ຄ້າງໄວ້ຢູ່ ຮວມທັງການດື່ມນໍ້າໜ້ອຍ ຫຼື ເລືອກດື່ມກາເຟແທນນໍ້າລ້າ. ພຶດຕິກຳເຫຼົ່ານີ້ຫາກເຮັດຈົນຕິດເປັນນິໄສ ກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດຮ້າຍໄດ້.

12. ພະຍາດຕຶກເປັນພິດ

ພະຍາດທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກສະພາບແວດລ້ອມພາຍໃນຫ້ອງການທີ່ບໍ່ດີ, ອາກາດບໍ່ຖ່າຍເທ ຫຼື ຖ່າຍເທບໍ່ສະດວກ ເຮັດໃຫ້ສານພິດທີ່ຢູ່ໃນຕົວອາຄານບໍ່ສາມາດລະບາຍອອກໄປໄດ້. ອາການຂອງພະຍາດນີ້ໄດ້ແກ່: ອ່ອນເພຍ, ປວດຫົວ, ວິນຫົວ, ປວດຮາກ, ຄັດດັງ, ໄອ, ຈາມ, ເກີດຜົດຜື່ນຄັນ, ເຄືອງຕາ ແລະ ເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງປະສາດຮັບກິ່ນ. ຫາກປະເອົາໄວ້ດົນໆໄປ ອາການຈະຍິ່ງເພີ່ມທະວີຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : sanook

ພາບ : iStockPhoto

ເປີດເພງ-ຮ້ອງເພງສຽງດັງເນືອງນັນລົບກວນໂສດປະສາດ ນອນບໍ່ໄດ້ ໃຜຊ່ວຍໄດ້ແດ່?

ເປີດເພງ-ຮ້ອງເພງສຽງດັງເນືອງນັນລົບກວນໂສດປະສາດ ນອນບໍ່ໄດ້ ໃຜຊ່ວຍໄດ້ແດ່?

ພາກັນຮູ້ແລ້ວບໍ່? 10 ອັນດັບສັດທີ່ມີອາຍຸສັ້ນທີ່ສຸດໃນໂລກມີສັດໃດແດ່?

ພາກັນຮູ້ແລ້ວບໍ່? 10 ອັນດັບສັດທີ່ມີອາຍຸສັ້ນທີ່ສຸດໃນໂລກມີສັດໃດແດ່?

ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງປະສົບຄວາມສຳເລັດ? ນີ້ແມ່ນ 5 ເຄັດລັບທີ່ຄວນຮຽນຮູ້ຈາກ Taylor Swift ຖ້າຢາກເກັ່ງການຕະຫຼາດ

ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງປະສົບຄວາມສຳເລັດ? ນີ້ແມ່ນ 5 ເຄັດລັບທີ່ຄວນຮຽນຮູ້ຈາກ Taylor Swift ຖ້າຢາກເກັ່ງການຕະຫຼາດ

"ຢາສູບໄຟຟ້າ" ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຫຼື ນັ້ນເປັນພຽງເລ່ກົນຮູບແບບໃໝ່ຂອງບໍລິສັດຢາສູບ?

"ຢາສູບໄຟຟ້າ" ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຫຼື ນັ້ນເປັນພຽງເລ່ກົນຮູບແບບໃໝ່ຂອງບໍລິສັດຢາສູບ?

ຍຸງລາຍຫຼົບໄປ! ປະຕິບັດຫຼັກການ "5ປ" ສະກັດພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍຕັ້ງແຕ່ຫົວທີ

ຍຸງລາຍຫຼົບໄປ! ປະຕິບັດຫຼັກການ "5ປ" ສະກັດພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍຕັ້ງແຕ່ຫົວທີ

10 ສຳນວນອັງກິດທີ່ເຈົ້າຄວນໃຊ້ ເພື່ອເພີ່ມສະເໜ່ໃຫ້ຕົວເອງ

10 ສຳນວນອັງກິດທີ່ເຈົ້າຄວນໃຊ້ ເພື່ອເພີ່ມສະເໜ່ໃຫ້ຕົວເອງ

ຢຸດແຊພາບຜູ້ເສຍຊີວິດ ເພາະເປັນການກະທຳທີ່ບໍ່ໃຫ້ກຽດ ແລະ ຜິດກົດໝາຍ ໃຫ້ຄິດເຖິງ "ໃຈເຂົາໃຈເຮົາ"

ຢຸດແຊພາບຜູ້ເສຍຊີວິດ ເພາະເປັນການກະທຳທີ່ບໍ່ໃຫ້ກຽດ ແລະ ຜິດກົດໝາຍ ໃຫ້ຄິດເຖິງ "ໃຈເຂົາໃຈເຮົາ"

ໃສ່ "ຜ້າອັດປາກ-ດັງ" ອອກກຳລັງກາຍ ສ່ຽງອັອກຊີເຈນບໍ່ພຽງພໍ ປອດ-ຫົວໃຈເຮັດວຽກໜັກ

ໃສ່ "ຜ້າອັດປາກ-ດັງ" ອອກກຳລັງກາຍ ສ່ຽງອັອກຊີເຈນບໍ່ພຽງພໍ ປອດ-ຫົວໃຈເຮັດວຽກໜັກ

ຄົນລ້ຽງແມວຄວນລະວັງ! ງານວິໄຈເຜີຍໂຄວິດ-19 ສາມາດແພ່ໃນກຸ່ມແມວໄດ້ໄວ ແຕ່ບໍ່ສະແດງອາການ

ຄົນລ້ຽງແມວຄວນລະວັງ! ງານວິໄຈເຜີຍໂຄວິດ-19 ສາມາດແພ່ໃນກຸ່ມແມວໄດ້ໄວ ແຕ່ບໍ່ສະແດງອາການ

ຢາກໃຫ້ພໍ່ແມ່ໄດ້ອ່ານ! 5 ຜົນຮ້າຍຈາກການຕີລູກ ທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ

ຢາກໃຫ້ພໍ່ແມ່ໄດ້ອ່ານ! 5 ຜົນຮ້າຍຈາກການຕີລູກ ທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ

ຟັງທາງນີ້! ເປັນໂສດໃນໄວ 30 ປີບໍ່ແມ່ນເລື່ອງແປກ ເພາະຄົນຮຸ່ນໃໝ່ທົ່ວໂລກກຳລັງຢູ່ໃນກະແສ Waithood

ຟັງທາງນີ້! ເປັນໂສດໃນໄວ 30 ປີບໍ່ແມ່ນເລື່ອງແປກ ເພາະຄົນຮຸ່ນໃໝ່ທົ່ວໂລກກຳລັງຢູ່ໃນກະແສ Waithood

ຮູ້ໄວ້ກໍດີ! ວິທີຈັດລະບຽບເຮືອນເພື່ອປ້ອງກັນເຫດໄຟໄໝ້ ໃນໄລຍະອາກາດຮ້ອນອົບເອົ້າ

ຮູ້ໄວ້ກໍດີ! ວິທີຈັດລະບຽບເຮືອນເພື່ອປ້ອງກັນເຫດໄຟໄໝ້ ໃນໄລຍະອາກາດຮ້ອນອົບເອົ້າ

ແມ່ລູກອ່ອນທີ່ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ສາມາດໃຫ້ນົມລູກໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ຫຼື ບໍ່?

ແມ່ລູກອ່ອນທີ່ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ສາມາດໃຫ້ນົມລູກໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ຫຼື ບໍ່?

ພົ້ນວິກິດໂຄວິດ-19 ທ່ຽວໃສດີ? ແນະນຳ 10 ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວໃນລາວເອກະລັກໜຶ່ງດຽວໃນໂລກ

ພົ້ນວິກິດໂຄວິດ-19 ທ່ຽວໃສດີ? ແນະນຳ 10 ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວໃນລາວເອກະລັກໜຶ່ງດຽວໃນໂລກ

ຮ້ອນຕັບແຕກ! ແນະນຳ 7 ວິທີ ຄາຍຮ້ອນລະຫວ່າງວັນ ສຳລັບໃຜທີ່ບໍ່ມີແອ ຄວນອ່ານ

ຮ້ອນຕັບແຕກ! ແນະນຳ 7 ວິທີ ຄາຍຮ້ອນລະຫວ່າງວັນ ສຳລັບໃຜທີ່ບໍ່ມີແອ ຄວນອ່ານ

ເຮັດແນວໃດດີແມ່? 3 ວິທີຮັບມື ເມື່ອແຟນເກົ່າເລີ່ມຄົບຫາກັບໝູ່ຂອງເຈົ້າ

ເຮັດແນວໃດດີແມ່? 3 ວິທີຮັບມື ເມື່ອແຟນເກົ່າເລີ່ມຄົບຫາກັບໝູ່ຂອງເຈົ້າ

ຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ຄວນຮູ້ ກ່ຽວກັບ "ການກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່"

ຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ຄວນຮູ້ ກ່ຽວກັບ "ການກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່"

ຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລ້ວມີອາການປ່ວຍ ຫຼື ບໍ່ນັ້ນ ອາດຂຶ້ນກັບພັນທຸກຳຂອງແຕ່ລະຄົນ

ຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລ້ວມີອາການປ່ວຍ ຫຼື ບໍ່ນັ້ນ ອາດຂຶ້ນກັບພັນທຸກຳຂອງແຕ່ລະຄົນ

ທ່ານຮູ້ແລ້ວຫຼືຍັງ? 6 ອາຊີບສ່ຽງ ທີ່ອາດຈະຕິດ ໂຄວິດ-19 ຫຼາຍກວ່າອາຊີບອື່ນ​ (ປ້ອງກັນດີກວ່າແກ້)

ທ່ານຮູ້ແລ້ວຫຼືຍັງ? 6 ອາຊີບສ່ຽງ ທີ່ອາດຈະຕິດ ໂຄວິດ-19 ຫຼາຍກວ່າອາຊີບອື່ນ​ (ປ້ອງກັນດີກວ່າແກ້)

ຢາກປະສົບຜົນສຳເລັດຕ້ອງອ່ານ! ແນະນຳ 7 ວິທີ ທີ່ຄົນສຳເລັດສ່ວນຫຼາຍເຮັດຕ່າງຈາກຄົນອື່ນ

ຢາກປະສົບຜົນສຳເລັດຕ້ອງອ່ານ! ແນະນຳ 7 ວິທີ ທີ່ຄົນສຳເລັດສ່ວນຫຼາຍເຮັດຕ່າງຈາກຄົນອື່ນ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ