ວັນຈັນ ທີ 27 ມັງກອນ 2020

“ມືລອກ” ລາງບອກເຫດວ່າຈະໂຊກດີ ຫຼື ສຸຂະພາບບໍ່ດີກັນແທ້?

“ມືລອກ” ລາງບອກເຫດວ່າຈະໂຊກດີ ຫຼື ສຸຂະພາບບໍ່ດີກັນແທ້?

ອາການຜິວໜັງລອກນັ້ນ ເປັນອາການທີ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ກັບຄົນທຸກເພດທຸກໄວ, ສ່ວນໃຫຍ່ມັກເກີດຂຶ້ນເມື່ອສະພາບຜິວແຫ້ງ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະທີ່ອາກາດໜາວເຢັນ ເພາະມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ຜິວໜັງຂາດຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຈົນເກີດອາກາດແຫ້ງ, ແຕກ ແລະ ລອກອອກມາ ແຕ່ສຳລັບອາການມືລອກນັ້ນອາດຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ໃນທຸກໆໄລຍະສະພາບອາກາດ ລວມທັງຍັງມີຄວາມເຊື່ອທີ່ວ່າ ຖ້າມືລອກໝາຍຄວາມວ່າກຳລັງຈະມີໂຊກອີກດ້ວຍ. ແຕ່ມືລອກຈະເຮັດໃຫ້ໂຊກດີແທ້ຫຼືບໍ່? ມາຊອກຫາຄຳຕອບໄດ້ຈາກໃນບົດຄວາມນີ້.

ອາການມືລອກເກີດຈາກຫຍັງ?

ອາການມືລອກເປັນອາການທີ່ຫຼາຍຄົນຕ່າງກໍເຄີຍປະສົບກັບໂຕເອງມາ, ທີ່ພົບເຫັນເປັນປະຈຳກໍຄືຫຼັງຈາກທີ່ລ້າງຖ້ວຍ ຫຼື ຊັກເຄື່ອງແລ້ວ ຝາມື ແລະ ນິ້ວມືກໍຈະມີອາການຜິວໜັງລອກໃຫ້ເຫັນໃນຫຼາຍໆຄັ້ງ ເຊິ່ງອາການນິ້ວມືລອກນັ້ນສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຈາກຫຼາຍສາເຫດ ລວມທັງສິ່ງທີ່ເຮົາພົບເຈິໃນຊີວິດປະຈຳວັນດັ່ງນີ້:

ແສງແດດ

ຖ້າຫາມືຂອງເຮົາຖືກແສງແດດຕິດຕໍ່ກັນເປັນໄລຍະເວລາທີ່ດົນຈົນເກີນໄປ ຜິວໜັງບໍລິເວນມື ແລະ ນິ້ວມືກໍຈະເລີ່ມປ່ຽນເປັນສີແດງ, ມີອາການເຈັບປວດ ຫຼື ອອກຮ້ອນ ແລະ ໃນມື້ຕໍ່ມາຜິວໜັງບໍລິເວນນັ້ນຈະເລີ່ມລອກ. ການຖືກແດດເຜົາຫຼືຄວາມຮ້ອນອື່ນໆກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດອາການນິ້ວລອກໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

ສະພາບອາກາດ

ສະພາບອາກາດທີ່ຮ້ອນ ຫຼື ໜາວເຢັນຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ລ້ວນແຕ່ມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ເກີດອາການນິ້ວລອກໄດ້ ໂດຍສະເພາະໄລຍະທີ່ມີສະພາບອາກາດໜາວເຢັນ ຜິວໜັງຂອງຄົນເຮົາຈະສ່ຽງຕໍ່ການມີສະພາບຜິວແຫ້ງຜິດປົກກະຕິ ຖ້າຫາກບໍ່ມີການບຳລຸງຜິວໃຫ້ຊຸ່ມຊື່ນກໍຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ຜິວໜັງລອກ ລວມເຖິງຜິວໜັງບໍລິເວນນິ້ວມືອີກດ້ວຍ.

ສານເຄມີ

ສານເຄມີເຊັ່ນ ນໍ້າຫອມ ເຊິ່ງພົບໃນຜະລິດຕະພັນທີ່ເຮົາໃຊ້ກັນໃນຊີວິດປະຈຳວັນເຊັ່ນ ສະບູ, ຢາສະຜົມ, ຄີມບຳລຸງຜົມ ລວມເຖິງສານລະລາຍຕ່າງໆ ທັງທີ່ເປັນສານກັນບູດ ຫຼື ເປັນໂຕພາລະລາຍ ເຊິ່ງພົບໄດ້ໃນຜະລິດຕະພັນເຊັ່ນ ສະບູຝຸ່ນ ລ້ວນແຕ່ມີສ່ວນທີ່ເຮັດໃຫ້ນິ້ວລອກໄດ້ເຊັ່ນກັນ ເນື່ອງຈາກປະລິມານຂອງສານດັ່ງກ່າວອາດຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດການລະຄາຍເຄືອງຂອງຜິວໜັງ, ຖ້າຫາກສຳຜັດໃນປະລິມານຫຼາຍ ດັ່ງທີ່ເຮົາມັກຈະມີອາການມືລອກຫຼັງຈາກທີ່ຊັກເຄື່ອງດ້ວຍມືນັ້ນເອງ.

ການລ້າງມືຫຼາຍຈົນເກີນໄປ

ການລ້າງມເປັນຫົນທາງຂອງການເຮັດອະນາໄມທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ແບັກທີເຣຍ ກໍເປັນສາເຫດໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ມືລອກ ເນື່ອງຈາກເຮັດໃຫ້ຜິວລະຄາຍເຄືອງ ແລະ ສູນເສຍນໍ້າເພີ່ມຂຶ້ນ ຈຶ່ງຄວນລ້າງມືໃຫ້ເໝາະສົມ, ບໍ່ຫຼາຍ ແລະ ບໍ່ໜ້ອຍ ແລະ ບໍ່ລ້າງມືດຸຈົນເກີນໄປ.

ພະຍາດບາດເຍົາທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ມືລອກມີຫຍັງແດ່?

ນອກເໜືອຈາກສາເຫດຕ່າງໆດັ່ງທີ່ກ່າວໄປຂ້າງຕົ້ນແລ້ວ ພະຍາດທົ່ວໄປກໍເປັນຜົນໃຫ້ເກີດອາການມືລອກໄດ້ເຊັ່ນກັນ ໂດຍເມື່ອເປັນພະຍາດຕ່າງໆຮ່າງກາຍຈະສະແດງອາການດັ່ງກ່າວອອກມາເພື່ອໃຫ້ຄົນເຈັບໄດ້ສັງເຫດເຫັນເຖິງຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຕົນເອງ ແລະ ຮັບຮູ້ໄດ້ວ່າຮ່າງກາຍອາດກຳລັງເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິ ແລະ ຄວນໄປພົບແພດໝໍ ເຊິ່ງພະຍາດທີ່ມີຜົນເຮັດໃຫ້ມືລອກໄດ້ແກ່:

ຜິວໜັງທີ່ມືອັກເສບ (Hand Eczema)

ການໃຊ້ມືຈັບສານເຄມີ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເຄື່ອງສຳອາງ, ຜະລິດຕະພັນທຳຄວາມສະອາດ, ເຄື່ອງມືຈັດແຕ່ງຊົງຜົມ ແລະ ອື່ນໆ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອາການລະຄາຍເຄືອງ ຫຼື ມີອາການແພ້ຕໍ່ສານເຄມີ ແລະ ສະແດງອາການທາງຜິວໜັງອອກມາເປັນຝາມືລອກ ຫຼື ນິ້ວມືລອກ ລວມທັງຍັງສົ່ງຜົນໃຫ້ມີອາການຄັນ, ເປັນຜື່ນແດງ ແລະ ມີອາການແສບຮ້ອນອີກດ້ວຍ.

ຜື່ນຜິວໜັງອັກເສບຊະນິດຕຸ່ມນໍ້າ (Dyshidrotic Eczema)

ຜື່ນຜິວໜັງອັກເສບຊະນິດຕຸ່ມນໍ້າ ເປັນອາການທາງຜິວໜັງທີ່ມີຄວາມຮຸນແຮງຫຼາຍກວ່າອາການອັກເສບທີ່ຜິວໜັງແບບທົ່ວໄປ ເນື່ອງຈາກເຮັດໃຫ້ເກີດບາດແຜໂພງຂຶ້ນໄດ້ ລວມເຖິງເກີດອາການຄັນ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ຝາມືມີສີແດງ

ອາການທາງຜິວໜັງທີ່ເກີດບໍລິເວນມື ແລະ ຕີນ (Acral Peeling Skin Syndrome)

ອາການຂອງພະຍາດນີ້ຈະມີການລອກຂອງຜິວໜັງຊັ້ນເທິງສຸດບໍລິເວນມື ແລະ ຕີນ ແຕ່ການລອກຂອງຜິວໜັງບໍລິເວນດັ່ງກ່າວຈະບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເຈັບປວດ. ສຳລັບອາການນີ້ມັກຈະພົບໄດ້ຫຼາຍໃນເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ ຫຼື ເດັກທີ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ.

ພະຍາດສະເກັດເງິນ (Psoriasis)

ອາການຂອງພະຍາດສະເກັດເງິນ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຜື່ນແດງ, ຜິວໜັງແຫ້ງ, ແຕກ ແລະ ລອກ ຫາກທ່ານມີອາການທີ່ຄ້າຍຄືກັບວ່າເປັນອາການຂອງພະຍາດສະເກັດເງິນ ຄວນໄປພົບແພດເພື່ອຮັບການປິ່ນປົວທີ່ຖືກຕ້ອງ.

ພະຍາດຜິວໜັງຜື່ນແພ້ສຳຜັດ (Contact Dermatitis)

ພະຍາດຜິວໜັງຜື່ນແພ້ສຳຜັດ ຄືການທີ່ຜິວໜັງມີການອັກເສບຈາກການສຳຜັດກັບສານຕ່າງໆ ເຊິ່ງເປັນສານທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການລະຄາຍເຄືອງ, ອັກເສບ ຫຼື ມີອາການແພ້ ເຊັ່ນ ການແພ້ແຫວນທີ່ເຮັດຈາກເງິນ ຫຼື ອາການແພ້ທີ່ເກີດຈາກການໃສ່ສາຍຄໍຄຳ ໂດຍເມື່ອເກີດການລະຄາຍເຄືອງຂຶ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຜື່ນແດງ, ອາການຄັນ, ຜິວໜັງລອກ, ຜິວໜັງຕົກສະເກັດ, ມີອາການແສບຮ້ອນ ຫຼື ໃນບາງຄັ້ງອາດຈະມີອາການບວມ.

ພະຍາດຄາວາຊາກິ (Kawasaki's Disease)

ພະຍາດຄາວາຊາກິ ເປັນພະຍາດທີ່ພົບໄດ້ຫຼາຍໃນເດັກນ້ອຍ ໂດຍຄົນເຈັບຈະມີອາການໄຂ້ຂຶ້ນສູງ, ມື ຫຼື ຕີນມີອາການບວມ, ມີຜື່ນຂຶ້ນ, ມີອາການຄັນ, ຜິວໜັງບໍລິເວນມື ແລະ ຕີນລອກ, ຊ່ອງປາກ ແລະ ລຳຄໍເກີດການອັກເສບ.

ອາການຜິວລອກເກີດໄດ້ຈາກຫຼາຍສາເຫດ ຫາກເປັນປັດໄຈທົ່ວໄປ ເຊັ່ນ ແພ້ສານເຄມີຈາກຜະລິດຕະພັນທຳຄວາມສະອາດ, ແສງແດ ຫຼື ການລ້າງມືທີ່ຫຼາຍເກີນໄປ ອາການເຫຼົ່ານີ້ສາມາດທີ່ຈະເບິ່ງແຍງໃຫ້ເຊົາໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ ແຕ່ເມື່ອໃດກໍຕາມທີ່ການເບິ່ງແຍງໃນເບື້ອງຕົ້ນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ອາການນິ້ວມືລອກນັ້ນດີຂຶ້ນ ຫຼື ຫາກມີອາການອື່ນຮ່ວມນຳ ຄວນໄປພົບແພດໝໍເພື່ອຮັບຄຳແນະນຳ ແລະ ຂໍຄຳປຶກສາເພີ່ມເຕີມ. 

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : hellokhunmor

15 ປະໂຫຍກທີ່ຄວນເວົ້າກັບລູກ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ລູກຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກັງວົນໃຈ

15 ປະໂຫຍກທີ່ຄວນເວົ້າກັບລູກ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ລູກຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກັງວົນໃຈ

ຢ່າເຮັດແບບນີ້ ຖ້າເຈົ້າມີໂອກາດໄດ້ເຂົ້າສຳພາດສະໝັກວຽກ

ຢ່າເຮັດແບບນີ້ ຖ້າເຈົ້າມີໂອກາດໄດ້ເຂົ້າສຳພາດສະໝັກວຽກ

ຮູ້ໄວ້ໄດ້ປະໂຫຍດ ວິທີໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມທີ່ຖືກຕ້ອງ

ຮູ້ໄວ້ໄດ້ປະໂຫຍດ ວິທີໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມທີ່ຖືກຕ້ອງ

5 ເຕັກນິກເພີ່ມເງິນໃນກະເປົາ ຂໍ້ມູນຕົວຢ່າງຈາກຊາວຍີ່ປຸ່ນ 1,000 ຄົນ

5 ເຕັກນິກເພີ່ມເງິນໃນກະເປົາ ຂໍ້ມູນຕົວຢ່າງຈາກຊາວຍີ່ປຸ່ນ 1,000 ຄົນ

ການ bully (ຂົ່ມເຫງ) ໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ສຸຂະພາບຫຼາຍກວ່າທີ່ເຮົາຄິດ

ການ bully (ຂົ່ມເຫງ) ໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ສຸຂະພາບຫຼາຍກວ່າທີ່ເຮົາຄິດ

ຄຳແນະນຳຈາກອົງການອະນາໄມໂລກ ເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອໄວຣັດໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່

ຄຳແນະນຳຈາກອົງການອະນາໄມໂລກ ເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອໄວຣັດໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່

ຮູ້ຈັກ “ຟູດໂຄມາ” ອາການຢາກນອນຫຼັງກິນເຂົ້າສວາຍ ທີ່ພະນັກງານຫ້ອງການມັກເປັນ

ຮູ້ຈັກ “ຟູດໂຄມາ” ອາການຢາກນອນຫຼັງກິນເຂົ້າສວາຍ ທີ່ພະນັກງານຫ້ອງການມັກເປັນ

"ຊຶມເສົ້າຕອນຖືພາ" ສັນຍານ ແລະ ອາການຂອງພາວະນີ້ ທີ່ແມ່ຄວນກຽມພ້ອມຮັບມື

"ຊຶມເສົ້າຕອນຖືພາ" ສັນຍານ ແລະ ອາການຂອງພາວະນີ້ ທີ່ແມ່ຄວນກຽມພ້ອມຮັບມື

ໜ້າກາກອະນາໄມແບບທຳມະດາ ຊ່ວຍປ້ອງກັນການລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສ ໄດ້ຫຼືບໍ່?

ໜ້າກາກອະນາໄມແບບທຳມະດາ ຊ່ວຍປ້ອງກັນການລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສ ໄດ້ຫຼືບໍ່?

ຊວນທ່ຽວຖໍ້ານໍ້າລອດເຊບັ້ງໄຟ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດທີ່ຂຶ້ນຊື່ ໃນເຂດອຸທິຍານແຫ່ງຊາດຫິນໜາມໜໍ່

ຊວນທ່ຽວຖໍ້ານໍ້າລອດເຊບັ້ງໄຟ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດທີ່ຂຶ້ນຊື່ ໃນເຂດອຸທິຍານແຫ່ງຊາດຫິນໜາມໜໍ່

ສະຫະລັດ ຄິດຄົ້ນ “ເຈລຄຸມກຳເນີດສຳລັບຜູ້ຊາຍ” ພຽງນວດບ່າ ກໍມີເພດສຳພັນໄດ້ ບໍ່ຖືພາ!

ສະຫະລັດ ຄິດຄົ້ນ “ເຈລຄຸມກຳເນີດສຳລັບຜູ້ຊາຍ” ພຽງນວດບ່າ ກໍມີເພດສຳພັນໄດ້ ບໍ່ຖືພາ!

5 ປັດໄຈກະຕຸ້ນອາການ "ຫອບຫືດ" ທີ່ເຈົ້າອາດຈະຄິດບໍ່ເຖິງ

5 ປັດໄຈກະຕຸ້ນອາການ "ຫອບຫືດ" ທີ່ເຈົ້າອາດຈະຄິດບໍ່ເຖິງ

ເຊົາເຮັດດ່ວນ! 5 ພຶດຕິກຳທີ່ເຮັດໃຫ້ “ໜ້າເອິກຍານ”

ເຊົາເຮັດດ່ວນ! 5 ພຶດຕິກຳທີ່ເຮັດໃຫ້ “ໜ້າເອິກຍານ”

ມາຮູ້ຈັກກັບເຊື້ອຈຸລະໂລກໃນຕະກຸນ "ໂຄໂຣນາໄວຣັດ (coronavirus)"

ມາຮູ້ຈັກກັບເຊື້ອຈຸລະໂລກໃນຕະກຸນ "ໂຄໂຣນາໄວຣັດ (coronavirus)"

ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາເບື່ອໜ່າຍຊີວິດ ຄວາມຈິງແລ້ວເກີດຈາກໂຕເຮົາເອງທັງນັ້ນ

ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາເບື່ອໜ່າຍຊີວິດ ຄວາມຈິງແລ້ວເກີດຈາກໂຕເຮົາເອງທັງນັ້ນ

ອາການພະຍາດ "ປອດອັກເສບ" ທີ່ຄວນສັງເກດ ທັງໂຕເອງ ແລະ ຄົນອ້ອມຂ້າງ

ອາການພະຍາດ "ປອດອັກເສບ" ທີ່ຄວນສັງເກດ ທັງໂຕເອງ ແລະ ຄົນອ້ອມຂ້າງ

ນອນເດິກເຮັດໃຫ້ "ຕຸ້ຍ" ແມ່ນຄວາມຈິງ ຫຼື ບໍ່?

ນອນເດິກເຮັດໃຫ້ "ຕຸ້ຍ" ແມ່ນຄວາມຈິງ ຫຼື ບໍ່?

"ພະຍາດຢ້ານການແຕ່ງດອງ" ພຽງແຕ່ຄິດໄປເອງ ຫຼື ເປັນບັນຫາທາງຈິດໃຈ?

"ພະຍາດຢ້ານການແຕ່ງດອງ" ພຽງແຕ່ຄິດໄປເອງ ຫຼື ເປັນບັນຫາທາງຈິດໃຈ?

ຊ່ວຍແດ່!!! ລູກບໍ່ດິ້ນ ແມ່ທີ່ຖືພາຢູ່ຄວນເຮັດແນວໃດດີ?

ຊ່ວຍແດ່!!! ລູກບໍ່ດິ້ນ ແມ່ທີ່ຖືພາຢູ່ຄວນເຮັດແນວໃດດີ?

"ໂຕະເຮັດວຽກ" ສ່ວນໃຫຍ່ສົກກະປົກຫຼາຍກວ່າ "ຝາຮອງນັ່ງຊັກໂຄກ" ເກືອບ 400 ເທົ່າ!

"ໂຕະເຮັດວຽກ" ສ່ວນໃຫຍ່ສົກກະປົກຫຼາຍກວ່າ "ຝາຮອງນັ່ງຊັກໂຄກ" ເກືອບ 400 ເທົ່າ!

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ