ວັນສຸກ ທີ 16 ເມສາ 2021

10 ຂໍ້ຜິດພາດໃນການຂຽນ CV ສະໝັກວຽກ ທີ່ເຈົ້າຄວນຫຼີກລ້ຽງ

10 ຂໍ້ຜິດພາດໃນການຂຽນ CV ສະໝັກວຽກ ທີ່ເຈົ້າຄວນຫຼີກລ້ຽງ

ການ​ຂຽນ resume ຫຼື CV ​ຜິດພາດ​ນັ້ນ​ເປັນ​ເລື່ອງ​ທີ່ເກີດຂຶ້ນ​ໄດ້​ງ່າຍ​ຫຼາຍ, ແຕ່​ສິ່ງ​ທີ່​ຍາກ​ໄປ​ກວ່າ​ນັ້ນກໍຄື​ ການ​ທີ່​ຈະ​ແກ້​ໄຂ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ເມື່ອ​ນາຍ​ຈ້າງ​ໄດ້ຮັບ resume ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໄປ​ແລ້ວ. ດັ່ງ​ນັ້ນ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ຈຶ່ງ​ເປັນ​ສິ່ງ​ສຳຄັນ ໂດຍ​ສະເພາະ​ຢ່າງ​ຍິ່ງ​ຫາກ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ເຄີຍ​ຂຽນ​ມາ​ກ່ອນ. ຕໍ່ໄປນີ້ນີ້​ຄື​ຂໍ້​ຜິດພາດ​ທີ່​ພົບ​ເລື້ອຍ​ທີ່ສຸດ​ ແລະ ​ວິທີ​ທີ່​ເຈົ້າ​ສາມາດ​ຫຼີກ​ລ້ຽງ​ໄດ້.

1. ຂໍ້​ຜິດພາດ​ດ້ານ​ການ​ພິມ ​ແລະ ໄວຍາກອນ

ໄວ​ຍາກ​ອນໃນ resume ຂອງ​ເຈົ້າ​ຕ້ອງ​ສົມບູນ​ແບບ. ບໍ່​ດັ່ງນັ້ນ ເມື່ອ​ນາຍ​ຈ້າງ​ໄດ້​ອ່ານ resume ຂອງ​ເຈົ້າ ອາດ​ຕີ​ຄວາມ​ວ່າ ເຈົ້າ​ເປັນ​ຄົົນທີ່​ບໍ່​ມີ​ທັກ​ສະ​ດ້ານ​ການ​ຂຽນ ຫຼື ​ບໍ່ຄ່ອຍ​ໃສ່​ໃຈ​ລາຍ​ລະອຽດ.

2. ຂາດ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ສະເພາະ​ເຈາະຈົງ

ນາຍ​ຈ້າງ​ຕ້ອງ​ການ​ຮູ້​ສິ່ງ​ທີ່​ເຈົ້າ​ເຮັດ ແລະ​ ສິ່ງ​ທີ່​ເຈົ້າ​ປະ​ສົບ​ຄວາມ​ສຳ​ເລັດ ເຊັ່ນ:

A. Worked with employees in a restaurant setting.
B. Recruited, hired, trained and supervised more than 20 employees in a restaurant with $2 million in annual sales.

ທັງ​ສອງ​ວະ​ລີ​ນີ້​ສາມາດ​ອະທິບາຍ​ເຖິງ​ບຸກ​ຄົນ​ດຽວ​ກັນ​ໄດ້ ແຕ່​ລາຍ​ລະອຽດ​ສະເພາະ​ໃນ​ຕົວ​ຢ່າງ B ມີ​ທ່າອ່ຽງ​ທີ່​ຈະ​ດຶງ​ດູດ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ນາຍ​ຈ້າງ​ໄດ້​ຫຼາຍກວ່າ.

3. ລາຍ​ລະອຽດ​ວຽກບໍ່​ພຽງ​ພໍ/ບໍ່​ດຶງ​ດູດ

ເມື່ອ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ເຈົ້າ​ພະຍາຍາມ​ຂຽນ resume ໃຫ້​ເໝາະ​ກັບ​ທຸກວຽກ​ທີ່​ເຈົ້າ​ສະໝັກ ເພື່ອ​ສົ່ງ​ໃຫ້​ນາຍ​ຈ້າງ​ທຸກ​ຄົນ ມັກ​ຈະ​ຈົບ​ລົງ​ດ້ວຍ​ການ​ທີ່ resume ຂອງ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ດຶງ​ດູດ​ໃຈ​ນາຍ​ຈ້າງ​ພຽງ​ພໍ. ນາຍ​ຈ້າງ​ຄາດ​ຫວັງ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ຂຽນ resume ທີ່​ສະແດງ​ຢ່າງ​ຊັດເຈນວ່າ​ ເຈົ້າ​ເໝາະ​ສົມ​ກັບ​ຕຳ​ເໜ່ງ​ໃນ​ອົງກອນ​ນັ້ນໆພຽງ​ໃດ.

4. ເນັ້ນ​ໜ້າທີ່​ຫຼາຍກວ່າ​ຄວາມ​ສຳ​ເລັດ

ເຊັ່ນ:

  • Attended group meetings and recorded minutes.
  • Worked with children in a day-care setting.
  • Updated departmental files.

ແທນ​ທີ່​ຈະ​ໃຊ້​ວ​ະລີ​ຂ້າງ​ຕົ້ນ ເຈົ້າ​ຄວນ​ເນັ້ນ​ເຖິງ​ຄວາມ​ສຳ​ເລັດ ບໍ່​ແມ່ນ​ບອກ​ພຽງແຕ່ໜ້າທີ່​ຮັບ​ຜິດຊອບ ເຊັ່ນ:

  • Used laptop computer to record weekly meeting minutes and compiled them in a Microsoft Word-based file for future organizational reference.
  • Developed three daily activities for preschool-age children and prepared them for a 10-minute holiday program performance.
  • Reorganized 10 years worth of unwieldy files, making them easily accessible to department members.

5. ຂຽນຍາວ ​ຫຼື ສັ້ນ​ຈົນ​ເກີນ​ໄປ

ເຖິງວ່າ​ເຈົ້າ​ຈະ​ອ່ານ​ ຫຼື ໄດ້ຍິນ​ມາ​ວ່າ ຄວາມຍາວ​ຂອງ resume ຄວນ​ເປັນ​ເທົ່າ​ໃດ ແຕ່​ກໍ​ບໍ່​ມີກົ​ດ​ເກນ​ທີ່​ຕາຍ​ຕົວ​ທີ່​ຄວບ​ຄຸມ​ຄວາມຍາວ​ຂອງ resume. ຢ່າງໃດ​ກໍ​ຕາມ ບໍ່​ໄດ້​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ ເຈົ້າ​ຄວນ​ສົ່ງ resume ຈຳນວນ 5 ໜ້າ. ເຈົ້າ​ຄວນ​ຈຳ​ກັດ​ບໍ່​ໃຫ້​ເກີນ 2 ໜ້າ. ໃນ​ທາງກັບ​ກັນ ຢ່າ​ຕັດເນື້ອໃນ​ສຳຄັນ​ອອກຈາກ resume ຂອງ​ເຈົ້າ​ພຽງ​ເພື່ອ​ໃຫ້ເປັນ​ໄປ​ຕາມ​ຄວາມຍາວ​ມາດຕະຖານ.

6. ຈຸດ​ມຸ່ງ​ໝາຍ​ທີ່​ບໍ່​ຊັດເຈນ

ຫາກ​ເຈົ້າ​ໃສ່​ຈຸດ​ມຸ່ງ​ໝາຍ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໃນ resume, ເຈົ້າ​ຕ້ອງ​ໝັ້ນໃຈ​ວ່າ​ຈຸດມຸ່ງ​ໝາຍ​ນັ້ນ​ເຈາະຈົງ ແລະ​ ທີ່​ສຳຄັນ​ໄປ​ກວ່າ​ນັ້ນ​ຄື ມຸ່ງ​ເນັ້ນ​ໄປ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ຕົວ​ເຈົ້າ ​ຫຼື ຕຳແໜ່ງ​ທີ່​ບໍລິສັດ​ຄົ້ນ​ຫາ.

ແທນ​ທີ່​ຈະ​ໃຊ້​ປະ​ໂຫຍກ​ທີ່​ວ່າ "Seeking a challenging position that offers professional growth."

ເຈົ້າ​ຄວນ​ໃຊ້​ຄຳ​ວ່າ "A challenging entry-level marketing position that allows me to contribute my skills and experience in fund-raising for nonprofits."

7. ບໍ່​ໃຊ້​ຄຳກິລິຍາບ​ອກ​ການ​ກະທຳ

ແທນ​ທີ່​ຈະ​ໃຊ້​ວ​ລີ “responsible for” ເຈົ້າ​ຄວນ​ໃຊ້​ກິລິຍາບ​ອກ​ການ​ກະທຳ ເຊັ່ນ: "Resolved user questions as part of an IT help desk serving 4,000 students and staff."

8. ຂາດ​ຂໍ້​ມູນ​ສຳຄັນ

ເຈົ້າ​ອາດ​ຄິດວ່າ​ວຽກ​ບາງຢ່າງ​ທີ່​ເຈົ້າ​ເຮັດ​ນັ້ນ​ບໍ່​ສຳຄັນ ເຊັ່ນ: ວຽກ​ທີ່​ເຈົ້າ​ເຮັດ​ເພື່ອ​ຫາ​ລາຍ​ໄດ້​ພິເສດ​ສຳລັບ​ໂຮງຮຽນ ແຕ່​ທັກ​ສະ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ ເປັນ​ທັກ​ສະ​ດ້ານ​ອາລົມ (soft skills) ທີ່​ເຈົ້າ​ໄດ້​ມາ​ຈາກ​ປະສົບການ ຊຶ່ງ​ຖື​ວ່າ​ສຳຄັນ​ຫຼາຍ​ຕໍ່​ຊີວິດ​ການ​ເຮັດ​ວຽກງານ.

9. ຮູບ​ແບບ​ເຂົ້າໃຈ​ຍາກ

ຫາກ resume ຂອງ​ເຈົ້າ​ມີ​ຮູບ​ແບບ​ຕົວ​ອັກສອນ (font) ​ເຖິງ​ຫ້າ​ແບບ, ອາດ​ເຮັດໃຫ້​ນາຍ​ຈ້າງ​ປວດ​ຫົວ​ໄດ້. ດັ່ງ​ນັ້ນ​ສົ່ງ resume ໃຫ້​ຄົນ​ອື່ນ​ໆ​ຊ່ວຍ​ເບິ່ງ ເພື່ອ​ທີ່​ຈະ​ກວດ​ສອບ​ວ່າ resume ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ນັ້ນ ດຶງ​ດູດ​ສາຍ​ຕາ ​ແລະ ​ອ່ານ​ເຂົ້າໃຈ​ງ່າຍ​ ຫຼື ບໍ່.

10. ຂໍ້​ມູນ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ

ຂ້ອຍ​ເຄີຍ​ເຮັດວຽກ​ກັບ​ນັກ​ຮຽນ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ຂຽນ resume ໄດ້​ດີ​ຢ່າງ​ບໍ່​ໜ້າ​ເຊື່ອ, ແຕ່​ລາວ​ບໍ່​ໄດ້ຮັບ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ໃດ​ໆ​ຈາກ​ນາຍ​ຈ້າງ. ຫຼັງ​ຈາກ​ຂ້ອຍຢອກຖາມລາວແບບຫຼິ້ນໆ ກ່ຽວກັບເບີໂທລະສັບ​ໃນ resume ທີ່​ລາວ​ໃຫ້​ ວ່າ​ຖືກ​ຕ້ອງ ​ຫຼື ບໍ່. ລາວກັບ​ໄປ​ກວດ​ສອບ ແລະ ​ພົ​ບວ່າ​ເບີ​ໂທລະສັບຕິດ​ຕໍ່​ທີ່​ໃສ່​ໄວ້​ນັ້ນ​ຜິດ. ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ລາວປ່ຽນ​ເບີໂທລະສັບ, ລາວ​ໄດ້ຮັບ​ສາຍ​ຈາກ​ນາຍ​ຈ້າງ​ຫຼາຍ​ຮອບ. ເພາະ​ສະ​ນັ້ນ​ຈົ່ງ​ກວດ​ສອບ​ໃຫ້​ຮອບຄອບ.

ທີ່​ມາ: https://www.monster.ca/career-advice/article

 

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : Y-hub via sanook

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

ເສຍໃຈແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຄວາມຮູ້ພ້ອມ! ລວມຄຳສັບພາສາອັງກິດທີ່ກ່ຽວກັບ "ການຮ້ອງໄຫ້"

ເສຍໃຈແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຄວາມຮູ້ພ້ອມ! ລວມຄຳສັບພາສາອັງກິດທີ່ກ່ຽວກັບ "ການຮ້ອງໄຫ້"

ການໝັ້ນໝາຍ: ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ

ການໝັ້ນໝາຍ: ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ

ວິທີດູແລຮັກສານ້ອງສາວໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ເຮັດແບບນີ້ນ້ອງຈະແຮັບປີ້ແນ່ນອນ

ວິທີດູແລຮັກສານ້ອງສາວໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ເຮັດແບບນີ້ນ້ອງຈະແຮັບປີ້ແນ່ນອນ

ຈົບມາໃໝ່ໆບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດວຽກຫຍັງດີຈຶ່ງຈະເໝາະກັບຕົວເອງທີ່ສຸດ? ບົດຄວາມນີ້ຊ່ວຍທ່ານໄດ້

ຈົບມາໃໝ່ໆບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດວຽກຫຍັງດີຈຶ່ງຈະເໝາະກັບຕົວເອງທີ່ສຸດ? ບົດຄວາມນີ້ຊ່ວຍທ່ານໄດ້

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ