ວັນພະຫັດ ທີ 28 ພຶດສະພາ 2020

10 ຂໍ້ຜິດພາດໃນການຂຽນ CV ສະໝັກວຽກ ທີ່ເຈົ້າຄວນຫຼີກລ້ຽງ

10 ຂໍ້ຜິດພາດໃນການຂຽນ CV ສະໝັກວຽກ ທີ່ເຈົ້າຄວນຫຼີກລ້ຽງ

ການ​ຂຽນ resume ຫຼື CV ​ຜິດພາດ​ນັ້ນ​ເປັນ​ເລື່ອງ​ທີ່ເກີດຂຶ້ນ​ໄດ້​ງ່າຍ​ຫຼາຍ, ແຕ່​ສິ່ງ​ທີ່​ຍາກ​ໄປ​ກວ່າ​ນັ້ນກໍຄື​ ການ​ທີ່​ຈະ​ແກ້​ໄຂ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ເມື່ອ​ນາຍ​ຈ້າງ​ໄດ້ຮັບ resume ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໄປ​ແລ້ວ. ດັ່ງ​ນັ້ນ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ຈຶ່ງ​ເປັນ​ສິ່ງ​ສຳຄັນ ໂດຍ​ສະເພາະ​ຢ່າງ​ຍິ່ງ​ຫາກ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ເຄີຍ​ຂຽນ​ມາ​ກ່ອນ. ຕໍ່ໄປນີ້ນີ້​ຄື​ຂໍ້​ຜິດພາດ​ທີ່​ພົບ​ເລື້ອຍ​ທີ່ສຸດ​ ແລະ ​ວິທີ​ທີ່​ເຈົ້າ​ສາມາດ​ຫຼີກ​ລ້ຽງ​ໄດ້.

1. ຂໍ້​ຜິດພາດ​ດ້ານ​ການ​ພິມ ​ແລະ ໄວຍາກອນ

ໄວ​ຍາກ​ອນໃນ resume ຂອງ​ເຈົ້າ​ຕ້ອງ​ສົມບູນ​ແບບ. ບໍ່​ດັ່ງນັ້ນ ເມື່ອ​ນາຍ​ຈ້າງ​ໄດ້​ອ່ານ resume ຂອງ​ເຈົ້າ ອາດ​ຕີ​ຄວາມ​ວ່າ ເຈົ້າ​ເປັນ​ຄົົນທີ່​ບໍ່​ມີ​ທັກ​ສະ​ດ້ານ​ການ​ຂຽນ ຫຼື ​ບໍ່ຄ່ອຍ​ໃສ່​ໃຈ​ລາຍ​ລະອຽດ.

2. ຂາດ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ສະເພາະ​ເຈາະຈົງ

ນາຍ​ຈ້າງ​ຕ້ອງ​ການ​ຮູ້​ສິ່ງ​ທີ່​ເຈົ້າ​ເຮັດ ແລະ​ ສິ່ງ​ທີ່​ເຈົ້າ​ປະ​ສົບ​ຄວາມ​ສຳ​ເລັດ ເຊັ່ນ:

A. Worked with employees in a restaurant setting.
B. Recruited, hired, trained and supervised more than 20 employees in a restaurant with $2 million in annual sales.

ທັງ​ສອງ​ວະ​ລີ​ນີ້​ສາມາດ​ອະທິບາຍ​ເຖິງ​ບຸກ​ຄົນ​ດຽວ​ກັນ​ໄດ້ ແຕ່​ລາຍ​ລະອຽດ​ສະເພາະ​ໃນ​ຕົວ​ຢ່າງ B ມີ​ທ່າອ່ຽງ​ທີ່​ຈະ​ດຶງ​ດູດ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ນາຍ​ຈ້າງ​ໄດ້​ຫຼາຍກວ່າ.

3. ລາຍ​ລະອຽດ​ວຽກບໍ່​ພຽງ​ພໍ/ບໍ່​ດຶງ​ດູດ

ເມື່ອ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ເຈົ້າ​ພະຍາຍາມ​ຂຽນ resume ໃຫ້​ເໝາະ​ກັບ​ທຸກວຽກ​ທີ່​ເຈົ້າ​ສະໝັກ ເພື່ອ​ສົ່ງ​ໃຫ້​ນາຍ​ຈ້າງ​ທຸກ​ຄົນ ມັກ​ຈະ​ຈົບ​ລົງ​ດ້ວຍ​ການ​ທີ່ resume ຂອງ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ດຶງ​ດູດ​ໃຈ​ນາຍ​ຈ້າງ​ພຽງ​ພໍ. ນາຍ​ຈ້າງ​ຄາດ​ຫວັງ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ຂຽນ resume ທີ່​ສະແດງ​ຢ່າງ​ຊັດເຈນວ່າ​ ເຈົ້າ​ເໝາະ​ສົມ​ກັບ​ຕຳ​ເໜ່ງ​ໃນ​ອົງກອນ​ນັ້ນໆພຽງ​ໃດ.

4. ເນັ້ນ​ໜ້າທີ່​ຫຼາຍກວ່າ​ຄວາມ​ສຳ​ເລັດ

ເຊັ່ນ:

  • Attended group meetings and recorded minutes.
  • Worked with children in a day-care setting.
  • Updated departmental files.

ແທນ​ທີ່​ຈະ​ໃຊ້​ວ​ະລີ​ຂ້າງ​ຕົ້ນ ເຈົ້າ​ຄວນ​ເນັ້ນ​ເຖິງ​ຄວາມ​ສຳ​ເລັດ ບໍ່​ແມ່ນ​ບອກ​ພຽງແຕ່ໜ້າທີ່​ຮັບ​ຜິດຊອບ ເຊັ່ນ:

  • Used laptop computer to record weekly meeting minutes and compiled them in a Microsoft Word-based file for future organizational reference.
  • Developed three daily activities for preschool-age children and prepared them for a 10-minute holiday program performance.
  • Reorganized 10 years worth of unwieldy files, making them easily accessible to department members.

5. ຂຽນຍາວ ​ຫຼື ສັ້ນ​ຈົນ​ເກີນ​ໄປ

ເຖິງວ່າ​ເຈົ້າ​ຈະ​ອ່ານ​ ຫຼື ໄດ້ຍິນ​ມາ​ວ່າ ຄວາມຍາວ​ຂອງ resume ຄວນ​ເປັນ​ເທົ່າ​ໃດ ແຕ່​ກໍ​ບໍ່​ມີກົ​ດ​ເກນ​ທີ່​ຕາຍ​ຕົວ​ທີ່​ຄວບ​ຄຸມ​ຄວາມຍາວ​ຂອງ resume. ຢ່າງໃດ​ກໍ​ຕາມ ບໍ່​ໄດ້​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ ເຈົ້າ​ຄວນ​ສົ່ງ resume ຈຳນວນ 5 ໜ້າ. ເຈົ້າ​ຄວນ​ຈຳ​ກັດ​ບໍ່​ໃຫ້​ເກີນ 2 ໜ້າ. ໃນ​ທາງກັບ​ກັນ ຢ່າ​ຕັດເນື້ອໃນ​ສຳຄັນ​ອອກຈາກ resume ຂອງ​ເຈົ້າ​ພຽງ​ເພື່ອ​ໃຫ້ເປັນ​ໄປ​ຕາມ​ຄວາມຍາວ​ມາດຕະຖານ.

6. ຈຸດ​ມຸ່ງ​ໝາຍ​ທີ່​ບໍ່​ຊັດເຈນ

ຫາກ​ເຈົ້າ​ໃສ່​ຈຸດ​ມຸ່ງ​ໝາຍ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໃນ resume, ເຈົ້າ​ຕ້ອງ​ໝັ້ນໃຈ​ວ່າ​ຈຸດມຸ່ງ​ໝາຍ​ນັ້ນ​ເຈາະຈົງ ແລະ​ ທີ່​ສຳຄັນ​ໄປ​ກວ່າ​ນັ້ນ​ຄື ມຸ່ງ​ເນັ້ນ​ໄປ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ຕົວ​ເຈົ້າ ​ຫຼື ຕຳແໜ່ງ​ທີ່​ບໍລິສັດ​ຄົ້ນ​ຫາ.

ແທນ​ທີ່​ຈະ​ໃຊ້​ປະ​ໂຫຍກ​ທີ່​ວ່າ "Seeking a challenging position that offers professional growth."

ເຈົ້າ​ຄວນ​ໃຊ້​ຄຳ​ວ່າ "A challenging entry-level marketing position that allows me to contribute my skills and experience in fund-raising for nonprofits."

7. ບໍ່​ໃຊ້​ຄຳກິລິຍາບ​ອກ​ການ​ກະທຳ

ແທນ​ທີ່​ຈະ​ໃຊ້​ວ​ລີ “responsible for” ເຈົ້າ​ຄວນ​ໃຊ້​ກິລິຍາບ​ອກ​ການ​ກະທຳ ເຊັ່ນ: "Resolved user questions as part of an IT help desk serving 4,000 students and staff."

8. ຂາດ​ຂໍ້​ມູນ​ສຳຄັນ

ເຈົ້າ​ອາດ​ຄິດວ່າ​ວຽກ​ບາງຢ່າງ​ທີ່​ເຈົ້າ​ເຮັດ​ນັ້ນ​ບໍ່​ສຳຄັນ ເຊັ່ນ: ວຽກ​ທີ່​ເຈົ້າ​ເຮັດ​ເພື່ອ​ຫາ​ລາຍ​ໄດ້​ພິເສດ​ສຳລັບ​ໂຮງຮຽນ ແຕ່​ທັກ​ສະ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ ເປັນ​ທັກ​ສະ​ດ້ານ​ອາລົມ (soft skills) ທີ່​ເຈົ້າ​ໄດ້​ມາ​ຈາກ​ປະສົບການ ຊຶ່ງ​ຖື​ວ່າ​ສຳຄັນ​ຫຼາຍ​ຕໍ່​ຊີວິດ​ການ​ເຮັດ​ວຽກງານ.

9. ຮູບ​ແບບ​ເຂົ້າໃຈ​ຍາກ

ຫາກ resume ຂອງ​ເຈົ້າ​ມີ​ຮູບ​ແບບ​ຕົວ​ອັກສອນ (font) ​ເຖິງ​ຫ້າ​ແບບ, ອາດ​ເຮັດໃຫ້​ນາຍ​ຈ້າງ​ປວດ​ຫົວ​ໄດ້. ດັ່ງ​ນັ້ນ​ສົ່ງ resume ໃຫ້​ຄົນ​ອື່ນ​ໆ​ຊ່ວຍ​ເບິ່ງ ເພື່ອ​ທີ່​ຈະ​ກວດ​ສອບ​ວ່າ resume ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ນັ້ນ ດຶງ​ດູດ​ສາຍ​ຕາ ​ແລະ ​ອ່ານ​ເຂົ້າໃຈ​ງ່າຍ​ ຫຼື ບໍ່.

10. ຂໍ້​ມູນ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ

ຂ້ອຍ​ເຄີຍ​ເຮັດວຽກ​ກັບ​ນັກ​ຮຽນ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ຂຽນ resume ໄດ້​ດີ​ຢ່າງ​ບໍ່​ໜ້າ​ເຊື່ອ, ແຕ່​ລາວ​ບໍ່​ໄດ້ຮັບ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ໃດ​ໆ​ຈາກ​ນາຍ​ຈ້າງ. ຫຼັງ​ຈາກ​ຂ້ອຍຢອກຖາມລາວແບບຫຼິ້ນໆ ກ່ຽວກັບເບີໂທລະສັບ​ໃນ resume ທີ່​ລາວ​ໃຫ້​ ວ່າ​ຖືກ​ຕ້ອງ ​ຫຼື ບໍ່. ລາວກັບ​ໄປ​ກວດ​ສອບ ແລະ ​ພົ​ບວ່າ​ເບີ​ໂທລະສັບຕິດ​ຕໍ່​ທີ່​ໃສ່​ໄວ້​ນັ້ນ​ຜິດ. ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ລາວປ່ຽນ​ເບີໂທລະສັບ, ລາວ​ໄດ້ຮັບ​ສາຍ​ຈາກ​ນາຍ​ຈ້າງ​ຫຼາຍ​ຮອບ. ເພາະ​ສະ​ນັ້ນ​ຈົ່ງ​ກວດ​ສອບ​ໃຫ້​ຮອບຄອບ.

ທີ່​ມາ: https://www.monster.ca/career-advice/article

 

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : Y-hub via sanook

ກົດແຊເລີຍ! ແບບແຕ່ງຕາສຳລັບສາວເອເຊຍ 20 ລຸກໜ້າຮັກ ແຕ່ງງ່າຍໆ ໄດ້ທຸກລຸກ ທຸກໂອກາດ

ກົດແຊເລີຍ! ແບບແຕ່ງຕາສຳລັບສາວເອເຊຍ 20 ລຸກໜ້າຮັກ ແຕ່ງງ່າຍໆ ໄດ້ທຸກລຸກ ທຸກໂອກາດ

"ຂຸນກອງແລງ" ບລູລາກູນແຫ່ງຄຳມ່ວນ ກຽມ 30 ກວ່າກິດຈະກຳ ຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວໃນປີ 2021

"ຂຸນກອງແລງ" ບລູລາກູນແຫ່ງຄຳມ່ວນ ກຽມ 30 ກວ່າກິດຈະກຳ ຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວໃນປີ 2021

ເກືອບເຄິ່ງປີຫຼັງການແພ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ເຮົາຮູ້ຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບພະຍາດນີ້?

ເກືອບເຄິ່ງປີຫຼັງການແພ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ເຮົາຮູ້ຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບພະຍາດນີ້?

ເປີດເພງ-ຮ້ອງເພງສຽງດັງເນືອງນັນລົບກວນໂສດປະສາດ ນອນບໍ່ໄດ້ ໃຜຊ່ວຍໄດ້ແດ່?

ເປີດເພງ-ຮ້ອງເພງສຽງດັງເນືອງນັນລົບກວນໂສດປະສາດ ນອນບໍ່ໄດ້ ໃຜຊ່ວຍໄດ້ແດ່?

ພາກັນຮູ້ແລ້ວບໍ່? 10 ອັນດັບສັດທີ່ມີອາຍຸສັ້ນທີ່ສຸດໃນໂລກມີສັດໃດແດ່?

ພາກັນຮູ້ແລ້ວບໍ່? 10 ອັນດັບສັດທີ່ມີອາຍຸສັ້ນທີ່ສຸດໃນໂລກມີສັດໃດແດ່?

ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງປະສົບຄວາມສຳເລັດ? ນີ້ແມ່ນ 5 ເຄັດລັບທີ່ຄວນຮຽນຮູ້ຈາກ Taylor Swift ຖ້າຢາກເກັ່ງການຕະຫຼາດ

ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງປະສົບຄວາມສຳເລັດ? ນີ້ແມ່ນ 5 ເຄັດລັບທີ່ຄວນຮຽນຮູ້ຈາກ Taylor Swift ຖ້າຢາກເກັ່ງການຕະຫຼາດ

"ຢາສູບໄຟຟ້າ" ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຫຼື ນັ້ນເປັນພຽງເລ່ກົນຮູບແບບໃໝ່ຂອງບໍລິສັດຢາສູບ?

"ຢາສູບໄຟຟ້າ" ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຫຼື ນັ້ນເປັນພຽງເລ່ກົນຮູບແບບໃໝ່ຂອງບໍລິສັດຢາສູບ?

ຍຸງລາຍຫຼົບໄປ! ປະຕິບັດຫຼັກການ "5ປ" ສະກັດພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍຕັ້ງແຕ່ຫົວທີ

ຍຸງລາຍຫຼົບໄປ! ປະຕິບັດຫຼັກການ "5ປ" ສະກັດພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍຕັ້ງແຕ່ຫົວທີ

10 ສຳນວນອັງກິດທີ່ເຈົ້າຄວນໃຊ້ ເພື່ອເພີ່ມສະເໜ່ໃຫ້ຕົວເອງ

10 ສຳນວນອັງກິດທີ່ເຈົ້າຄວນໃຊ້ ເພື່ອເພີ່ມສະເໜ່ໃຫ້ຕົວເອງ

ຢຸດແຊພາບຜູ້ເສຍຊີວິດ ເພາະເປັນການກະທຳທີ່ບໍ່ໃຫ້ກຽດ ແລະ ຜິດກົດໝາຍ ໃຫ້ຄິດເຖິງ "ໃຈເຂົາໃຈເຮົາ"

ຢຸດແຊພາບຜູ້ເສຍຊີວິດ ເພາະເປັນການກະທຳທີ່ບໍ່ໃຫ້ກຽດ ແລະ ຜິດກົດໝາຍ ໃຫ້ຄິດເຖິງ "ໃຈເຂົາໃຈເຮົາ"

ໃສ່ "ຜ້າອັດປາກ-ດັງ" ອອກກຳລັງກາຍ ສ່ຽງອັອກຊີເຈນບໍ່ພຽງພໍ ປອດ-ຫົວໃຈເຮັດວຽກໜັກ

ໃສ່ "ຜ້າອັດປາກ-ດັງ" ອອກກຳລັງກາຍ ສ່ຽງອັອກຊີເຈນບໍ່ພຽງພໍ ປອດ-ຫົວໃຈເຮັດວຽກໜັກ

ຄົນລ້ຽງແມວຄວນລະວັງ! ງານວິໄຈເຜີຍໂຄວິດ-19 ສາມາດແພ່ໃນກຸ່ມແມວໄດ້ໄວ ແຕ່ບໍ່ສະແດງອາການ

ຄົນລ້ຽງແມວຄວນລະວັງ! ງານວິໄຈເຜີຍໂຄວິດ-19 ສາມາດແພ່ໃນກຸ່ມແມວໄດ້ໄວ ແຕ່ບໍ່ສະແດງອາການ

ຢາກໃຫ້ພໍ່ແມ່ໄດ້ອ່ານ! 5 ຜົນຮ້າຍຈາກການຕີລູກ ທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ

ຢາກໃຫ້ພໍ່ແມ່ໄດ້ອ່ານ! 5 ຜົນຮ້າຍຈາກການຕີລູກ ທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ

ຟັງທາງນີ້! ເປັນໂສດໃນໄວ 30 ປີບໍ່ແມ່ນເລື່ອງແປກ ເພາະຄົນຮຸ່ນໃໝ່ທົ່ວໂລກກຳລັງຢູ່ໃນກະແສ Waithood

ຟັງທາງນີ້! ເປັນໂສດໃນໄວ 30 ປີບໍ່ແມ່ນເລື່ອງແປກ ເພາະຄົນຮຸ່ນໃໝ່ທົ່ວໂລກກຳລັງຢູ່ໃນກະແສ Waithood

ຮູ້ໄວ້ກໍດີ! ວິທີຈັດລະບຽບເຮືອນເພື່ອປ້ອງກັນເຫດໄຟໄໝ້ ໃນໄລຍະອາກາດຮ້ອນອົບເອົ້າ

ຮູ້ໄວ້ກໍດີ! ວິທີຈັດລະບຽບເຮືອນເພື່ອປ້ອງກັນເຫດໄຟໄໝ້ ໃນໄລຍະອາກາດຮ້ອນອົບເອົ້າ

ແມ່ລູກອ່ອນທີ່ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ສາມາດໃຫ້ນົມລູກໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ຫຼື ບໍ່?

ແມ່ລູກອ່ອນທີ່ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ສາມາດໃຫ້ນົມລູກໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ຫຼື ບໍ່?

ພົ້ນວິກິດໂຄວິດ-19 ທ່ຽວໃສດີ? ແນະນຳ 10 ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວໃນລາວເອກະລັກໜຶ່ງດຽວໃນໂລກ

ພົ້ນວິກິດໂຄວິດ-19 ທ່ຽວໃສດີ? ແນະນຳ 10 ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວໃນລາວເອກະລັກໜຶ່ງດຽວໃນໂລກ

ຮ້ອນຕັບແຕກ! ແນະນຳ 7 ວິທີ ຄາຍຮ້ອນລະຫວ່າງວັນ ສຳລັບໃຜທີ່ບໍ່ມີແອ ຄວນອ່ານ

ຮ້ອນຕັບແຕກ! ແນະນຳ 7 ວິທີ ຄາຍຮ້ອນລະຫວ່າງວັນ ສຳລັບໃຜທີ່ບໍ່ມີແອ ຄວນອ່ານ

ເຮັດແນວໃດດີແມ່? 3 ວິທີຮັບມື ເມື່ອແຟນເກົ່າເລີ່ມຄົບຫາກັບໝູ່ຂອງເຈົ້າ

ເຮັດແນວໃດດີແມ່? 3 ວິທີຮັບມື ເມື່ອແຟນເກົ່າເລີ່ມຄົບຫາກັບໝູ່ຂອງເຈົ້າ

ຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ຄວນຮູ້ ກ່ຽວກັບ "ການກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່"

ຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ຄວນຮູ້ ກ່ຽວກັບ "ການກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່"

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ