ວັນພຸດ ທີ 26 ກຸມພາ 2020

"ແມ່ທ້ອງໂຕແປ" ອັນຕະລາຍຈາກການກິນຊີ້ນສັດດິບ-ຜັກສົດ-ອາຫານບໍ່ສະອາດ

"ແມ່ທ້ອງໂຕແປ" ອັນຕະລາຍຈາກການກິນຊີ້ນສັດດິບ-ຜັກສົດ-ອາຫານບໍ່ສະອາດ

ກິນຊີ້ນ​ສັດ (ໂດຍ​ສະເພາະ​ຊີ້ນ​ໝູ) ແລະ ​ຜັກ​ສົດ ຄວນ​ສັງເກດ​ວ່າ​ສົດ, ໃໝ່ ແລະ​ ສະ​ອາດ ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ທີ່​ຈະ​ເກີດ​ຈາກ​ພະຍາດໂຕແປ ຫາກ​ສົງໄສ​ວ່າ​ມີໂຕ​ແມ່ທ້ອງໃນ​ຮ່າງກາຍ​ໃຫ້​ໄປ​ພົບ​ແພດ ເພື່ອ​ກວດ​ພິຈາລະນາ​ ແລະ​ ຮັບ​ການຮັກສາ.

ພະຍາດໂຕແປ ມາ​ຈາກ​ໃສ?

ແມ່ທ້ອງພະຍາດໂຕແປ​ພົບ​ໄດ້​ທົ່ວ​ໂລກ ຄົນ​ຕິດ​ແມ່ທ້ອງນີ້​ຈາກ​ການ​ກິນຊີ້ນ​ໝູ​ທີ່​ປຸງ​ບໍ່​ສຸກ​ ຫຼື ​ສຸກໆດິບໆ ທີ່​ມີ​ຖົງ​ຊີ​ສ​ (cyst) ເຊິ່ງ​ມີ​ໂຕ​ອ່ອນ​ແມ່ທ້ອງຢູ່​ຂ້າງ​ໃນ ຄົນ​ທົ່ວ​ໄປເອີ້ນ​ເມັດ​ສາ​ຄູ. ເມື່ອ​ເຂົ້າ​ສູ່​ຮ່າງກາຍ​ຊີ​ສ​​ຈະ​ຈະເລີນ​ເຕີບໂຕ​ເປັນ​ໂຕ​ເຕັມ​ໄວ​ເກາະ​ຢູ່​ທີ່​ລຳ​ໄສ້​ນ້ອຍ​ຂອງ​ຄົນ​ ສາມາດ​ຢູ່​ໄດ້​ດົນ​ຫຼາຍ​ປີ. ໂຕ​ເຕັມ​ໄວ​ມີ​ລຳ​ໂຕ​ແປ​ຄ້າຍ​ຣິບ​ບິ້ນ ມີ​ສີ​ຂາວ ຍາວ 2 ເຖິງ 3 ແມັດ ຫຼື ​ຫຼາຍກວ່າ. 

ພະຍາດໂຕແປ ແຜ່​ກະ​ຈາຍ​ສູ່​ຄົນ​ໄດ້​ແນວໃດ?

ແມ່ທ້ອງດຳ​ເນີນ​ຊີວິດ​ຄົບ​ວົງ​ຈອນ​ໃນ​ຄົນ ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ສາມາດ​ໃຫຍ່​ເຕັມ​ໄວ ຈົນ​ສືບ​ພັນ​ ແລະ ​ໄຂ່​ປົນ​ອອກ​ມາ​ທາງອາຈົມ. ບາງເທື່ອ​ອາດ​ມີ​ປ້ອງ​ແມ່ທ້ອງຫຼຸດ​ປົນ​ອອກ​ມາ​ກັບ​ອາຈົມ​ໄດ້. ຫາກ​ບໍ່​ຖ່າຍໜັກ​ລົງ​ວິດຖ່າຍ ຈະ​ເຮັດໃຫ້​ໄຂ່​ແມ່ທ້ອງອອກ​ມາ​ປົນ​ເປື້ອນ​ໃນ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ກາຍ​ເປັນ​ວົງ​ຈອນ​ແຜ່ກະ​ຈາຍ​ແມ່ທ້ອງຕໍ່ໄປ​ອີກ. 

ອາການ​ຂອງ​ຄົົນທີ່​ມີ​ພະຍາດໂຕແປ

ຜູ້​ທີ່​ມີ​ແມ່ທ້ອງໂຕແປ​ໝູ​ໃນ​ລຳ​ໄສ້ ຄື:

 • ຫິວ​ເລື້ອຍ​ແຕ່​ຈ່ອຍຜອມ​ລົງ
 • ນ້ຳ​ໜັກ​ຫຼຸດ​ຢ່າງ​ບໍ່​ຮູ້​ສາ​ເຫດ
 • ອາດຈະ​ມີ​ອາການ​ປວດ​ທ້ອງ, ທ້ອງມານ
 • ປວດຮາກ, ຮາກ
 • ຖ່າຍໜັກ​ເລື້ອຍ ເນື່ອງ​ຈາກ​ເກີດ​ຈາກ​ການ​​ເຄືອງ​ຕໍ່​ລຳ​ໄສ້

ອັນຕະລາຍ​ຈາກ​ພະຍາດໂຕແປ

ຖ້າ​ຫາກ​ຄົນ​ນັ້ນ​ຮາກ​ເອົາ​ປ້ອງ​ແກ່​ຂອງ​ແມ່ທ້ອງຊະນິດ​ນີ້​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ລຳ​ໄສ້​ຂຶ້ນ​ໄປ​ທີ່​ກະເພາະ ແມ່ທ້ອງໂຕ​ອ່ອນ​ຈະ​ຟັກ​ຈາກ​ໄຂ່ ແລ້ວ​ໄຊ​ທະ​ລຸ​ກະເພາະ ຫຼື ​ລຳ​ໄສ້​ເຂົ້າ​ສູ່​ກະ​ແສ​ເລືອດ ຫຼື​ ນ້ຳ​ເຫຼືອງ​ໄປ​ຍັງ​ກ້າມ​ຊີ້ນ ຫຼື​ອະໄວຍະວະ​ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ເນື້ອ​ເຍື່ອ​ໃຕ້​ຜິວ​ໜັງ, ກ້າມ​ຊີ້ນ, ສະໝອງ, ໄຂ​ສັນ​ຫຼັງ, ຕາ, ຫົວ​ໃຈ, ຕັບ, ປອດ ແລະ ​ໃນ​ບໍລິເວນທ້ອງ ແລ້ວ​ຝັງ​ໂຕ ແລະ ​ມີ​ຖົງ​ນ້ຳ​ຫຸ້ມ.

ອາການ​ທີ່​ສະແດງ​ຕ່າງ ໆ ຂຶ້ນ​ກັບ​ຕຳແໜ່ງ​ຖົງ​ຊີ​ສ ຖ້າ​ຢູ່​ໃຕ້​ຜິວ​ໜັງ​ກໍ​ຈະ​ມີ​ກ້ອນ​ໃຕ້​ຜິວ​ໜັງ, ຖ້າ​ຢູ່​ທີ່​ຕາ​ກໍ​ຈະ​ປວດ​ຕາ, ຕາ​ມົວ​, ສາຍ​ຕາ​ຜິດ​ປົກກະຕິ ​ຫຼື ​ຕາບອດ. ຖ້າ​ຖົງ​ຊີດ​ຕໍ໌​ຢູ່​ໃນ​ສະໝອງ​ຜູ້​ປ່ວຍ​ອາດຈະ​ມີ​ອາການ​ປວດ​ຫົວ​ເນື່ອງ​ຈາກ ຖົງ​ຊີ​ສ​ໄປ​ອຸດຕັນ​ທາງເດີນ​ນ້ຳ​ໄຂ​ສັນ​ຫຼັງ ເຮັດໃຫ້​ຄວາມ​ດັນ​ໃນ​ສະໝອງ​ສູງ ອາດຈະ​ເຮັດໃຫ້​ເກີດ​ອາການ​ຊັກ​ໄດ້.

ອາຈົມ​ມະນຸດ ສ່ຽງ​ແຜ່​ກະ​ຈາຍ​ພະຍາດໂຕແປ​ຈາກ​ຄົນ​ສູ່​ສັດ

ໝູ ຫຼື​ ງົວ ຕິດ​ເຊື້ອ​ໂດຍ​ກິນ​ອາຫານ​ທີ່​ປົນ​ເປື້ອນ​ອາຈົມ​ມະນຸດ​ເຊິ່ງ​ໄດ້ຮັບ​ໄຂ່​ພະຍາດ ແລະ ​ໄຂ່​ໃຫຍ່​ເປັນ​ຊີ​ສ​ໃນ​ກ້າມ​ຊີ້ນ​ໝູ (ບາງ​ຄົນ​ເອີ້ນ​ເມັດ​ສາ​ຄູ) ຫຼື ​ງົວ ມັກ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ກໍລະນີ​ທີ່​ລ້ຽງ​ລະບົບ​ເປີດ ປ່ອຍ​ໃຫ້​ໝູ ຫຼື​ງົວ​ຍ່າງ​ໄປ​ມາ​ບໍລິເວນ​ສຸ​ຂາ​ພິ​ບານ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ທີ່​ບໍ່​ດີ. 

ໄຂ່​ແມ່ທ້ອງໂຕແປໝູ ແລະ ໂຕແປ​ງົວ​ສາມາດ​ແຜ່ກ​ະຈາຍ​ຢູ່ໃນ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ໄດ້ ຕາບ​ໃດ​ທີ່​ຄົນ​ຍັງມີ​ແມ່ທ້ອໂຕ​ເຕັມໄວ​ຢູ່ໃນ​ລຳ​ໄສ້, ຍັງ​ບໍ່​ຖ່າຍ​ໜັກ​ລົງ​ວິດ ແລະ ​ໄຂ່​ພະຍາດໂຕແປ​ຍັງ​ຄົງ​ມີ​ຊີວິດ​ຢູ່ໃນ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ໄດ້​ດົນ​ເປັນ​ເດືອນ.

ວິທີ​ປ້ອງ​ກັນ​ແມ່ທ້ອງພະຍາດໂຕແປ

 • ເລືອກ​ກິນອາຫານ​ທີ່​ສົດ, ໃໝ່ ແລະ ​ສະ​ອາດ ທັງ​ວັດ​ຖຸ​ດິບ
 • ຄວນ​ເລືອກ​ຊື້​ຊີ້ນ​ສັດ (ໂດຍ​ສະເພາະ​ຊີ້ນ​ໝູ) ຈາກ​ແຫຼ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ມາດຕະຖານ
 • ຄວນ​ລ້າງ, ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ ແລະ ​ປຸງ​ຊີ້ນ​ໝູ​ໃຫ້​ສຸກ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮ້ອນ ບໍ່​ກິນ​ແບບ​ສຸກໆດິບໆ
 • ດື່ມ​ນ້ຳ​ສະ​ອາດ​ເທົ່າ​ນັ້ນ
 • ລ້າງ​ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້​ຜ່ານ​ນ້ຳ​ຫຼາຍໆຮອບ​ໃຫ້​ສະ​ອາດ​ກ່ອນ​ກິນ
 • ລ້າງ​ມື​ໃຫ້​ສະ​ອາດ​ທຸກ​ເທື່ອ​ກ່ອນ​ກິນອາຫານ, ກ່ອນ​ປຸງ​ອາຫານ ແລະ​ ຫຼັງ​ຖ່າຍໜັກ​ທຸກ​ເທື່ອ
 • ຖ່າຍໜັກ​ລົງວິດ​ທຸກ​ເທື່ອ

ຫາກ​ສົງໄສ​ວ່າ​ມີ​ແມ່ທ້ອງໃນ​ຮ່າງກາຍ ຫຼື​ ມີ​ບັນຫາ​ເລື່ອງ​ລະບົບ​ຂັບ​ຖ່າຍ, ນ້ຳ​ໜັກ​ໂຕ​ຫຼຸດ​ຜິດ​ປົກກະຕິ, ຖ້າ​ບໍ່​ແນ່​ໃຈ ສາມາດ​ໄປ​ພົບ​ແພດ​ໃຫ້​ກວດ​ພິຈາລະນາ​ ແລະ ​ໃຫ້​ການຮັກສາ​ທັນ​ທີ ໂດຍ​ສະເພາະ​ຜູ້​ປ່ວຍ​ແມ່ທ້ອງແມ່ໂຕແປ​ໝູ ທັງ​ນີ້​ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ການ​ເກີດ​ແມ່ທ້ອງພະຍາດໂຕແປ​ບໍ່​ໃຫ້​ແຜ່ໄປ​ສູ່​ບຸກ​ຄົນ​ອື່ນ ເນື່ອງ​ຈາກ​ໄຂ່​ແມ່ທ້ອງໂຕແປ​ໝູ​ ພ້ອມ​ທີ່​ຈະ​ຕິດ​ຕໍ່​ແຜ່​ແມ່ທ້ອງໄດ້​ທັນ​ທີ ແລະ​ ສາມາດ​ກໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ແມ່ທ້ອງຢ່າງ​ຮຸນແຮງ​ໃນ​ຄົນ​ໄດ້.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : sanook

ພາບ : Pixabay

4 ວິທີ “ຄຸມກຳເນີດແບບຜິດໆ” ທີ່ປ້ອງກັນການ “ຖືພາ” ບໍ່ໄດ້

4 ວິທີ “ຄຸມກຳເນີດແບບຜິດໆ” ທີ່ປ້ອງກັນການ “ຖືພາ” ບໍ່ໄດ້

ໄຂຂໍ້ສົງໄສ “ເຄື່ອງເປົ່າມື” ໃນຫ້ອງນໍ້າ ສາມາດຂ້າໄວຣັດໂຄວິດ-19 ໄດ້ຫຼືບໍ່

ໄຂຂໍ້ສົງໄສ “ເຄື່ອງເປົ່າມື” ໃນຫ້ອງນໍ້າ ສາມາດຂ້າໄວຣັດໂຄວິດ-19 ໄດ້ຫຼືບໍ່

ບັນຍາກາດ ຕະຫຼາດຍ້ອນຍຸກ ໃນງານການກຸສົນຕໍານານຊາວໜຸ່ມດອກໄມ້ແດງ 22-29 ກຸມພາ 2020 ນີ້

ບັນຍາກາດ ຕະຫຼາດຍ້ອນຍຸກ ໃນງານການກຸສົນຕໍານານຊາວໜຸ່ມດອກໄມ້ແດງ 22-29 ກຸມພາ 2020 ນີ້

“ເຈັບທ້ອງ ຫຼັງມີເພດສຳພັນ” ເປັນສັນຍານບອກອັນຕະລາຍຫຼືບໍ່?

“ເຈັບທ້ອງ ຫຼັງມີເພດສຳພັນ” ເປັນສັນຍານບອກອັນຕະລາຍຫຼືບໍ່?

ໝາກໄມ້ທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດນ້ຳໜັກ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຜິວໃສສຸຂະພາບດີ

ໝາກໄມ້ທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດນ້ຳໜັກ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຜິວໃສສຸຂະພາບດີ

ລວມໄອເດຍໃສ່ຊຸດກະໂປ່ງສຳລັບແມ່ຖືພາ ແລະ ສາວອວບ ໃຫ້ເບິ່ງຈ່ອຍລົງ-ຫຸ່ນດີ

ລວມໄອເດຍໃສ່ຊຸດກະໂປ່ງສຳລັບແມ່ຖືພາ ແລະ ສາວອວບ ໃຫ້ເບິ່ງຈ່ອຍລົງ-ຫຸ່ນດີ

ໄອເດຍມັດຜົມແບບງ່າຍໆ ເໝາະກັບວັນທີ່ຢາກສະບາຍໆ

ໄອເດຍມັດຜົມແບບງ່າຍໆ ເໝາະກັບວັນທີ່ຢາກສະບາຍໆ

ຈຸດຊົມວິວ The Rock Viewpoint ພູຜາມ່ານ ບ່ອນທ່ຽວທີ່ໜ້າໄປເຊັກອິນ ໃນປີ 2020

ຈຸດຊົມວິວ The Rock Viewpoint ພູຜາມ່ານ ບ່ອນທ່ຽວທີ່ໜ້າໄປເຊັກອິນ ໃນປີ 2020

ຜົນວິໄຈພົບ ການດົມກິ່ນກາຍຂອງ “ຄົນຮັກ” ຊ່ວຍໃຫ້ຫຼັບສະບາຍ ແລະ ຫຼັບດີຍິ່ງຂຶ້ນ

ຜົນວິໄຈພົບ ການດົມກິ່ນກາຍຂອງ “ຄົນຮັກ” ຊ່ວຍໃຫ້ຫຼັບສະບາຍ ແລະ ຫຼັບດີຍິ່ງຂຶ້ນ

ຮູ້ຫຼືຍັງ? ຜົນກະທົບຂອງການ “ສູບຢາ” ທີ່ມີຫຼາຍກວ່າການທຳຮ້າຍປອດ

ຮູ້ຫຼືຍັງ? ຜົນກະທົບຂອງການ “ສູບຢາ” ທີ່ມີຫຼາຍກວ່າການທຳຮ້າຍປອດ

ບັນຍາກາດ ແຫ່ຊ້າງເຜືອກເຂົ້າເມືອງ ໃນງານບຸນຊ້າງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ

ບັນຍາກາດ ແຫ່ຊ້າງເຜືອກເຂົ້າເມືອງ ໃນງານບຸນຊ້າງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ

ເປັນ “ປະຈຳເດືອນ” 2 ຄັ້ງຕໍ່ເດືອນ ຜິດປົກກະຕິຫຼືບໍ່?

ເປັນ “ປະຈຳເດືອນ” 2 ຄັ້ງຕໍ່ເດືອນ ຜິດປົກກະຕິຫຼືບໍ່?

ທ່ຽວຖ້ຳພະເຈົ້າສິງຄຳ ແຂວງອຸດົມໄຊ ສັກກາລະບູຊາພະເຈົ້າສິ່ງສັກສິດ

ທ່ຽວຖ້ຳພະເຈົ້າສິງຄຳ ແຂວງອຸດົມໄຊ ສັກກາລະບູຊາພະເຈົ້າສິ່ງສັກສິດ

ລວມໄອເດຍ ຊົງຜົມສັ້ນ-ພຽງບ່າ ສຳລັບສາວໆ ຕັດແລ້ວຊ່ວຍໃຫ້ໜ້າເດັກລົງ

ລວມໄອເດຍ ຊົງຜົມສັ້ນ-ພຽງບ່າ ສຳລັບສາວໆ ຕັດແລ້ວຊ່ວຍໃຫ້ໜ້າເດັກລົງ

ເມື່ອທ່ານບໍ່ສັດທາໃນ “ຮັກແທ້” ອີກຕໍ່ໄປ

ເມື່ອທ່ານບໍ່ສັດທາໃນ “ຮັກແທ້” ອີກຕໍ່ໄປ

ຮູ້ຫຼືບໍ່? ການ “ກິນເຜັດ” ຫຼາຍເກີນໄປ ສ່ຽງຕໍ່ການເປັນພະຍາດ “ຄວາມຈຳເສື່ອມ”

ຮູ້ຫຼືບໍ່? ການ “ກິນເຜັດ” ຫຼາຍເກີນໄປ ສ່ຽງຕໍ່ການເປັນພະຍາດ “ຄວາມຈຳເສື່ອມ”

ແມ່ຖືພາເສີມດັງໄດ້ບໍ່? ຢາກສັນຍະກຳ ຕອນໃດຈຶ່ງເໝາະສົມ ແລະ ບໍ່ກະທົບລູກ

ແມ່ຖືພາເສີມດັງໄດ້ບໍ່? ຢາກສັນຍະກຳ ຕອນໃດຈຶ່ງເໝາະສົມ ແລະ ບໍ່ກະທົບລູກ

ສາວໆຄວນຮູ້ ເລືອກປະເພດ “ສີທາແກ້ມ” ແນວໃດ ໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບຜິວ

ສາວໆຄວນຮູ້ ເລືອກປະເພດ “ສີທາແກ້ມ” ແນວໃດ ໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບຜິວ

“ສັດລ້ຽງ” ຄວນລ້ຽງແນວໃດ ໃຫ້ປອດໄພທັງສັດ ເຈົ້າຂອງ ແລະ ຄົນອ້ອມຂ້າງ

“ສັດລ້ຽງ” ຄວນລ້ຽງແນວໃດ ໃຫ້ປອດໄພທັງສັດ ເຈົ້າຂອງ ແລະ ຄົນອ້ອມຂ້າງ

“ໂມໂນນິວຄລິໂອຊີສ” ພະຍາດຕິດຕໍ່ຜ່ານທາງການ “ຈູບ” ທີ່ໄວໜຸ່ມຄວນລະວັງ

“ໂມໂນນິວຄລິໂອຊີສ” ພະຍາດຕິດຕໍ່ຜ່ານທາງການ “ຈູບ” ທີ່ໄວໜຸ່ມຄວນລະວັງ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ