ວັນພະຫັດ ທີ 22 ເມສາ 2021

“ຈ່ອຍແຕ່ມີໜ້າທ້ອງ” ອອກກຳລັງກາຍແນວໃດດີ?

“ຈ່ອຍແຕ່ມີໜ້າທ້ອງ” ອອກກຳລັງກາຍແນວໃດດີ?

ເຖິງວ່າຄົນທີ່ມີຮູບຮ່າງຈ່ອຍບາງຈະມີໄຊໄປກວ່າເຄິ່ງ ເພາະນອກຈາກຈະໝາຍເຖິງຄວາມສ່ຽງໃນການເປັນພະຍາດອັນຕະລາຍຕ່າງໆ ຈະໜ້ອຍກວ່າຄົນທີ່ມີຮູບຮ່າງຕຸ້ຍ ຫຼື ນໍ້າໜັກເກີນມາດຕະຖານແລ້ວ ຍັງມີຮູບຮ່າງທີ່ດີຈົນສາມາດເລືອກໃສ່ເສື້ອຜ້າໄດ້ຫຼາກຫຼາຍກວ່າອີກດ້ວຍ. ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າຄົນທີ່ມີຮູບຮ່າງຈ່ອຍຈະເບິ່ງຄືໄດ້ປຽບກວ່າຄົນຕຸ້ຍໃນທຸກໆດ້ານ ແຕ່ກໍຍັງມີບາງສ່ວນທີ່ມີບັນຫາກວນໃຈ ແລະ ແກ້ບໍ່ຕົກຢູ່ເຊັ່ນດຽວກັນ ນັ້ນກໍຄືກຸ່ມຄົນທີ່ “ຈ່ອຍແຕ່ມີໜ້າທ້ອງ” ນັ້ນເອງ.

ຈ່ອຍແຕ່ມີໜ້າທ້ອງ ຫຼື  Skinny Fat ເປັນກຸ່ມຄົນທີ່ມີນໍ້າໜັກໂດຍລວມບໍ່ເກີນມາດຕະຖານ, ຮູບຮ່າງພາຍນອກເບິ່ງຜ່ານໆກໍຈະມີຮູບຮ່າງທີ່ດີສົມສ່ວນ, ໃບໜ້າ, ແຂນ, ຂານ້ອຍ ແຕ່ມີສະເພາະສ່ວນຂອງໜ້າທ້ອງ ຫຼື ພຸງທີ່ຍື່ນອອກມາເລັກນ້ອຍ, ບໍ່ແວບຄືກັບຄົນອື່ນທີ່ມີຮູບຮ່າງດີຕາມປົກກະຕິ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເປັນບັນຫາວ່າຈະຕ້ອງອອກກຳລັງກາຍແນວໃດ ຫຼື ເບິ່ງແຍງຕົນເອງແນວໃດຈຶ່ງຈະລົດຂະໜາດສະເພາະສ່ວນຂອງ “ໜ້າທ້ອງ” ຢ່າງເຫັນຜົນ ໂດຍບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮູບຮ່າງສ່ວນອື່ນໆຂອງຮ່າງກາຍຫຼາຍ.

ສາເຫດຂອງການເປັນຄົນ “ຈ່ອຍແຕ່ມີໜ້າທ້ອງ”

  1. ຫາກກິນອາຫານທີ່ມີປະລິມານຂອງນໍ້າຕານຫຼາຍເກີນໄປ. ບາງຄັ້ງການເປັນຄົນທີ່ມີຮູບຮ່າງຈ່ອຍ ກິນເທົ່າໃດກໍບໍ່ຕຸ້ຍ ຈຶ່ງອາດເຮັດໃຫ້ກິນຕາມໃຈປາກ, ກິນອາຫານຫວານຫຼາຍເກີນໄປ, ຍິ່ງເຫັນວ່າກິນແລ້ວຮູບຮ່າງຍັງຈ່ອຍຢູ່ ນໍ້າໜັກຍັງບໍ່ຂຶ້ນ ຈຶ່ງກິນອາຫານຫວານຫຼາຍຂຶ້ນ. ຄວາມຈິງແລ້ວອາຫານຫວານເຊັ່ນ ເຂົ້າໜົມເບເກີຣີ ຫຼື ນໍ້າແຂງໃສ, ບິງຊູ, ເຄັກຕ່າງໆ ເປັນອາຫານທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດໄຂມັນສະສົມທີ່ທ້ອງໄດ້ງ່າຍກວ່າອາຫານໄຂມັນສູງອີກດ້ວຍ.
  2. ການດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າຫຼາຍເກີນໄປ ກໍເຮັດໃຫ້ເກີດອາການທ້ອງບວມ, ທ້ອງຍື່ນອອກມາໄດ້ເຊັ່ນກັນ ໂດຍສະເພາະເຄື່ອງດື່ມເຊັ່ນ ວິສກີ, ເບຍ, ວາຍ, ວອດກາ ຫຼື ຄັອກເທລ ເປັນເຄື່ອງດື່ມທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການສະສົມໄຂມັນໄວ້ທີ່ໜ້າທ້ອງໄດ້ຫຼາຍເຊັ່ນກັນ.
  3. ການອົດອາຫານຢ່າງກະທັນຫັນ ຫຼື ການກິນອາຫານໜ້ອຍເກີນໄປ ບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍລົດໄຂມັນໃນຮ່າງກາຍ ແຕ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍໄປດຶງພະລັງງານຈາກກ້າມຊີ້ນມາໃຊ້ແທນ ເຮັດໃຫ້ກ້າມຊີ້ນລີບລົງ, ຮ່າງກາຍຂາດຄວາມແຂງແຮງໄປຫຼາຍກວ່າເກົ່າອີກ.
  4. ຢ່າງບໍ່ຖືກວິທີ ນັ້ນກໍຄືການອອກກຳລັງກາຍຫຼາຍເກີນໄປ ບວກກັບການກິນອາຫານເພີ່ມພະລັງງານໃຫ້ກັບຮ່າງກາຍໜ້ອຍເກີນໄປ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍໄປດຶງພະລັງງານຈາກກ້າມຊີ້ນມາໃຊ້ໃນການອອກກຳລັງກາຍແທນການດຶງເອົາໄຂມັນສ່ວນເກີນມາໃຊ້ນັ້ນເອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຢ່າລືມວ່າ ຫາກຄິດຈະອອກກຳລັງກາຍ ການກິນອາຫານໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບພະລັງງານພຽງພໍຕໍ່ການອອກກຳລັງກາຍກໍເປັນເລື່ອງສຳຄັນເຊັ່ນກັນ.

ວິທີການອອກກຳລັງກາຍຂອງຄົນທີ່ “ຈ່ອຍແຕ່ມີໜ້າທ້ອງ”

  1. ກ່ອນອື່ນຕ້ອງເຂົ້າໃຈກ່ອນວ່າ ເຖິງວ່າຈະມີຮູບຮ່າງທີ່ຈ່ອຍຢູ່ແລ້ວ, ນໍ້າໜັກຢູ່ໃນເກນມາດຕະຖານຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ແຕ່ກໍຍັງຕ້ອງອອກກຳລັງກາຍໃຫ້ເປັນປະຈຳ. ສຳລັບຄົນທີ່ຈ່ອຍແຕ່ມີໜ້າທ້ອງ ອາດເນັ້ນການອອກກຳລັງກາຍດ້ວຍການຫຼິ້ນເຫວດ (Weight Training) ນັ້ນກໍຄືການອອກກຳລັງກາຍສະເພາະສ່ວນ ເພື່ອເປັນການເນັ້ນການສ້າງກ້າມຊີ້ນໃຫ້ແຂງແຮງຫຼາຍຂຶ້ນ, ສາມາດຫຼິ້ນເຫວດໄດ້ທົ່ວຮ່າງກາຍໂດຍບໍ່ຕ້ອງເນັ້ນສະເພາະທີ່ສ່ວນໜ້າທ້ອງພຽງຢ່າງດຽວກໍໄດ້ ເຊັ່ນ ຍົກດຳເບລ, ລູກຕຸ້ມນໍ້າໜັກ ຫຼື ຖ້າຫາກຢາກເນັ້ນໜ້າທ້ອງ ສາມາດອອກທ່າກາຍະບໍລິຫານໄດ້ຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ ການນັ່ງຕັ່ງກາງອາກາດໂດຍເອົາຫຼັງອີງກຳແພງໄວ້, ການນອນຫງາຍແລ້ວຍົກຂາລອຍຂຶ້ນຈາກພື້ນທັງສອງເບື້ອງ ຫຼື ການຖືດຳເບລ ຫຼື ລູກຕຸ້ມນໍ້າໜັກເອົາໄວ້ທີ່ໜ້າເອິກ ແລ້ວຫຍໍ້ຂາທັງສອງຂ້າງຂຶ້ນລົງ ເປັນຕົ້ນ.
  2. ອອກກຳລັງກາຍດ້ວຍວິທີຄາດີໂອ ແບບ HIIT (High-Intensity Interval Training) ເປັນການອອກກຳລັງກາຍແບບຄາດີໂອທີ່ຊ່ວຍກະຕຸ້ນການເຜົາຜານພະລັງງານໃນຮ່າງກາຍ ໂດຍເນັ້ນການອອກກຳລັງກາຍໜັກສະຫຼັບເບົາ ໃນໄລຍະເວລາທີ່ກຳນົດ. ວິທີນີ້ຈະຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມແຂງແຮງຂອງກ້າມຊີ້ນໄປພ້ອມໆກັບການເພີ່ມການເຜົາຜານພະລັງງານໃນຮ່າງກາຍອີກດ້ວຍ. ເຮົາສາມາດຫາວິດີໂອສາທິດການອອກກຳລັງກາຍແບບ HIIT ໄດ້ໃນຢູທູບທົ່ວໄປ ແລ້ວອອກກຳລັງກາຍໄປພ້ອມ ເພື່ອການອອກກຳລັງກາຍທີ່ຖືກຕ້ອງ, ບໍ່ໜ້ອຍ ຫຼື ບໍ່ຫຼາຍຈົນເກີນໄປ. ແຕ່ການອອກກຳລັງກາຍແບບນີ້ຈະຄ່ອນຂ້າງໜັກໜາສາຫັດສຳລັບຄົນທີ່ບໍ່ເຄີຍອອກກຳລັງກາຍເລີຍ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ຄົນທີ່ອອກກຳລັງຢູ່ເປັນປະຈຳກໍຍັງເມື່ອຍຈົນເກືອບຈະເປັນວິນໄດ້ເຊັ່ນກັນ ເພາະເປັນການອອກກຳລັງກາຍຢ່າງເຂັ້ມຂຸ້ນຕໍ່ເນື່ອງບໍ່ຢຸດເປັນເວລາບໍ່ເກີນ 30 ນາທີນັ້ນເອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ນອກຈາກຈະຕ້ອງຄ່ອຍໆເຮັດໄປເລື້ອຍໆ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຝືນໂຕເອງຫຼາຍເກີນໄປແລ້ວ ຍັງຕ້ອງກຳນົດຈຳນວນຄັ້ງໃນການອອກກຳລັງກາຍແບບ HIIT ບໍ່ເກີນ 3 ຄັ້ງຕໍ່ອາທິດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ພັກຜ່ອນ ແລະ ສາມາດສ້ອມແຊມກ້າມຊີ້ນບາງສ່ວນທີ່ຖືກໃຊ້ງານຢ່າງໜັກໜ່ວງນັ້ນເອງ.

ຂໍ້ປະຕິບັດອື່ນໆຂອງຄົນທີ່ “ຈ່ອຍແຕ່ມີໜ້າທ້ອງ”

ນອກຈາກການອອກກຳລັງກາຍທີ່ເໝາະສົມແລ້ວ ຄວນປະຕິບັດຢ່າງເໝາະສົມອີກດ້ວຍ

  • ການກິນອາຫານ ອາດຈະບໍ່ເຖິງຂັ້ນຕ້ອງນັບແຄລໍຣີຄືກັບຄົນທີ່ຢາກຈະລົດນໍ້າໜັກຢ່າງຈິງຈັງ ພຽງແຕ່ລົດການບໍລິໂພກອາຫານທີ່ມີນໍ້າຕານສູງລົງ ເຊັ່ນ ເຄື່ອງດື່ມ ແລະ ເຂົ້າໜົມຫວານ ລວມເຖິງຄາໂບໄຮເດຣັທອື່ນໆເຊັ່ນ ເຂົ້າຂາວ, ແປ້ງຂາວ, ເສັ້ນເຝີ, ແປ້ງພິຊຊາ ລວມໄປເຖິງອາຫານປະເພດທອດ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ.
  • ເພີ່ມການກິນອາຫານປະເພດໂປຣຕີນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍສ້າງກ້າມຊີ້ນທີ່ແຂງແຮງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ (ຍິ່ງໄດ້ຜົນດີເມື່ອອອກກຳລັງໄປນຳ) ເນັ້ນການກິນປາ, ໄຂ່ຂາວ, ຊີ້ນໄກ່ ເປັນຕົ້ນ.
  • ຫາກເປັນຄົນທີ່ອອກກຳລັງກາຍເປັນປະຈຳຢູ່ແລ້ວ ອາດຈະຕ້ອງປຶກສາເທຣນເນີ ຫຼື ຊອກຫາຄວາມຮູ້ເພີ່ມຕື່ມ ວ່າການອອກກຳລັງກາຍຂອງເຮົາມີຂໍ້ຜິດພາດສ່ວນໃດຫຼືບໍ່, ມີສ່ວນໃດທີ່ຄວນຕ້ອງເນັ້ນຫຼາຍກວ່າເກົ່າຫຼືບໍ່.“
  • ຢ່າລືມນອນຫຼັບພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ເພາະຖ້າຫາກຮ່າງກາຍອິດເມື່ອຍຫຼາຍເກີນໄປ ນອກຈາກຈະອອກກຳລັງກາຍບໍ່ໄຫວແລ້ວ ການພັກຜ່ອນທີ່ບໍ່ພຽງພໍອາດຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດອາກາດເຄັ່ງຕຶງ, ອ່ອນເພຍ ເຊິ່ງເປັນສາເຫດຂອງໄຂມັນສະສົມທີ່ໜ້າທ້ອງໄດ້.
Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : Sanook

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

ເສຍໃຈແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຄວາມຮູ້ພ້ອມ! ລວມຄຳສັບພາສາອັງກິດທີ່ກ່ຽວກັບ "ການຮ້ອງໄຫ້"

ເສຍໃຈແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຄວາມຮູ້ພ້ອມ! ລວມຄຳສັບພາສາອັງກິດທີ່ກ່ຽວກັບ "ການຮ້ອງໄຫ້"

ການໝັ້ນໝາຍ: ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ

ການໝັ້ນໝາຍ: ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ

ວິທີດູແລຮັກສານ້ອງສາວໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ເຮັດແບບນີ້ນ້ອງຈະແຮັບປີ້ແນ່ນອນ

ວິທີດູແລຮັກສານ້ອງສາວໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ເຮັດແບບນີ້ນ້ອງຈະແຮັບປີ້ແນ່ນອນ

ຈົບມາໃໝ່ໆບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດວຽກຫຍັງດີຈຶ່ງຈະເໝາະກັບຕົວເອງທີ່ສຸດ? ບົດຄວາມນີ້ຊ່ວຍທ່ານໄດ້

ຈົບມາໃໝ່ໆບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດວຽກຫຍັງດີຈຶ່ງຈະເໝາະກັບຕົວເອງທີ່ສຸດ? ບົດຄວາມນີ້ຊ່ວຍທ່ານໄດ້

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ