ວັນຈັນ ທີ 27 ມັງກອນ 2020

ລາຄາຫົວໜ່ວຍການກໍ່ສ້າງຂົວທາງ ສະບັບປັບປຸງປີ 2019 ອະນຸມັດນໍາໃຊ້ແລ້ວ

ລາຄາຫົວໜ່ວຍການກໍ່ສ້າງຂົວທາງ ສະບັບປັບປຸງປີ 2019 ອະນຸມັດນໍາໃຊ້ແລ້ວ

ລາຄາຫົວໜ່ວຍການກໍ່ສ້າງ ສະບັບປັບປຸງປີ 2019 ໄດ້ສໍາເລັດໃນຕົ້ນປີ 2019 ແລະ ໄດ້ຮັບການເຫັນດີອະນຸມັດຈາກລັດຖະບານໃຫ້ນໍາໃຊ້ ຕາມແຈ້ງການຂອງຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຊິ່ງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ (ຍທຂ) ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ.

ທ່ານ ບຸນຈັນ ສິນທະວົງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຊີ້ແຈງຂໍ້ຊັກຖາມກ່ຽວກັບການກໍານົດລາຄາຫົວໜ່ວຍແຕ່ລະປະເພດກໍ່ສ້າງ, ລາຄາວັດສະດຸກໍ່ສ້າງແຕ່ລະເຂດ ແລະ ແຕ່ລະຈຸດສຸມຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ໃນຄັ້ງວັນທີ 15 ພະຈິກ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ ວ່າ: ຫຼາຍປີຜ່ານມາ ສະພາບເສດຖະກິດຂອງປະເທດເຮົາມີີການຂະຫຍາຍຕົວສູງ ເຮັດໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າໃນທ້ອງຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດມີການເໜັງຕີງ ເຊັ່ນ: ພາຫະນະກົນຈັກ, ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ, ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ, ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ, ອັດຕາເງິນເຟີ້, ຄ່າແຮງງານ ແລະ ປັດໄຈອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນໂຄງສ້າງການຄິດໄລ່ລາຄາຫົວໜ່ວຍ.

ເພື່ອປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ວ່າດ້ວຍການປະຢັດ ແລະ ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍ ແລະ ຄໍາສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການປະຢັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານຂອງລັດຖະບານ, ກອງປະຊຸມວຽກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງທົ່ວປະເທດ ປະຈໍາປີ 2016 ແລະ ປີ 2018 ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຕີລາຄາວ່າຂະແໜງ ຍທຂ ຍັງມີຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ເປັນປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ທີ່ສັງຄົມວິພາກ – ວິຈານ ລວມແລ້ວມີ 19 ບັນຫາທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ແລະ ໜຶ່ງໃນນັ້ນ ແມ່ນລາຄາການກໍ່ສ້າງສູງ ຄຸນນະພາບຕ່ຳ ເຊິ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງລາຄາຫົວໜ່ວຍການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງໂຄງລ່າງພື້ນຖານໃຫ້ສົມເຫດສົມຜົນ ຖືກຕ້ອງກັບສະພາບ ຄວາມເປັນຈິງໃນແຕ່ລະເຂດ ແລະ ແຕ່ລະໄລຍະ.

ຍ້ອນເຫັນໄດ້ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ກະຊວງ ຍທຂ ຈຶ່ງໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະປັບປຸງລາຄາຫົວໜ່ວຍກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງກິດຈະການຂອງຂະແໜງ ຍທຂ ຂຶ້ນເພື່ອປັບປຸງລາຄາຫົວໜ່ວຍການກໍ່ສ້າງຂອງຂະແໜງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກ່ຽວກັບວຽກຂົວທາງທີ່ນໍາໃຊ້ມາແຕ່ປີ 2012 ນັ້ນຄືນໃໝ່ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າສ້າງລາຄາຫົວໜ່ວຍກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານ, ລາຄາຫົວໜ່ວຍກໍ່ສ້າງຕ້ານຕາຝັ່ງເຈື່ອນ ແລະ ລາຄາຂົນສົ່ງໂດຍສານ ແລະ ຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ໃຫ້ນໍາໃຊ້ຖືກຕ້ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງແຕ່ລະໄລຍະ ຄື:

  1. ລາຄາຫົວໜ່ວຍການກໍ່ສ້າງຂົວທາງ ( ສະບັບປັບປຸງ ) ໄດ້ສໍາເລັດໃນຕົ້ນປີ 2019 ແລະ ໄດ້ຮັບການເຫັນດີອະນຸມັດຈາກລັດຖະບານໃຫ້ນໍາໃຊ້ຕາມແຈ້ງການຂອງຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 1381/ຫສນຍ ລົງວັນທີ 15 ສິງຫາ 2019 ແລະ ກະຊວງ ຍທຂ ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແລ້ວ ສະບັບເລກທີ 21901/ຍທຂ ລົງວັນທີ 05 ກັນຍາ 2019.
  2. ລາຄາຫົວໜ່ວຍກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານ ໄດ້ສໍາເລັດໃນກາງປີ 2019 ( ສະບັບປັບປຸງ ຈາກປີ 2010 ) ປັດຈຸບັນແມ່ນກໍາລັງຈະສະເໜີຜ່ານຂັ້ນຕອນຫາກະຊວງພາຍໃນ ເພື່ອສະເໜີຜ່ານລັດຖະບານພິຈາລະນາ ແລະ ຄາດຄະເນວ່າຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ໃນຕົ້ນປີ 2020.
  3. ລາຄາຫົວໜ່ວຍທາງນ້ຳ ສະບັບສ້າງໃໝ່ ( ຕ້ານຕາຝັ່ງເຈື່ອນ ) ໄດ້ສໍາເລັດການຄິດໄລ່ ແລະ ມາດຕະຖານເຕັກນິກແລ້ວ ແລະ ຄາດຄະເນວ່າຈະໃຫ້ສໍາເລັດ ແລະ ປະກາດໃຊ້ໃນກາງປີ 2020.
  4. ລາຄາຫົວໜ່ວຍນໍ້າປະປາ ສະບັບສ້າງໃໝ່ ຍັງກໍາລັງດໍາເນີນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ເພື່ອກໍານົດໝາຍດ້ານມາດຕະຖານເຕັກນິກການອອກແບບ ແລະ ຂໍ້ມູນເພື່ອກໍານົດໂຄງສ້າງລາຄາຫົວໜ່ວຍ, ຄາດຄະເນຈະໃຫ້ສໍາເລັດໃນທ້າຍປີ 2020 ເນື່ອງຈາກວ່າຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງກໍານົດໝາຍດ້ານມາດຕະຖານເຕັກນິກໃໝ່ທັງໝົດ, ເພາະຜ່ານມາບໍ່ທັນມີຖານຂໍ້ມູນອັນໃດ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຄິດໄລ່ລາຄາຫົວໜ່ວຍໄດ້ເທື່ອ.

ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ກໍານົດໝາຍດ້ານເຕັກນິກການອອກແບບກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງ ໄດ້ກໍານົດມາດຕະຖານເຕັກນິກເສັ້ນທາງປູດ້ວຍເບຕົງເສີມເຫຼັກ; ກໍານົດມາດຕະຖານເຕັກນິກເສັ້ນທາງປູດ້ວຍຢາງຂົ້ວ; ກໍານົດມາດຕະຖານເຕັກນິກເສັ້ນທາງປູຢາງ 2 ຊັ້ນ ແລະ ກໍານົດມາດຕະຖານເຕັກນິກເສັ້ນທາງປູດ້ວຍຫີນແຮ່.

ຂ່າວ: ສົມລົດ; ຮູບ: ສອນໄຊ

Advertisement Replay Ad
ສະຖານທູດລາວຢູ່ປັກກິ່ງລາຍງານ ມີນັກສຶກສາລາວຍັງຢູ່ຫູເປີ່ຍ 49 ຄົນ ແລະ ທັງໝົດປອດໄພດີ

ສະຖານທູດລາວຢູ່ປັກກິ່ງລາຍງານ ມີນັກສຶກສາລາວຍັງຢູ່ຫູເປີ່ຍ 49 ຄົນ ແລະ ທັງໝົດປອດໄພດີ

ລມຕ ສາທາ ຖະແຫຼງ ຍັງບໍ່ພົບກໍລະນີຕິດເຊື້ອໂຄໂຣນາໃນລາວ ຂ່າວລືທາງອອນລາຍບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ

ລມຕ ສາທາ ຖະແຫຼງ ຍັງບໍ່ພົບກໍລະນີຕິດເຊື້ອໂຄໂຣນາໃນລາວ ຂ່າວລືທາງອອນລາຍບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ

ຈີນຢືນຢັນ ໄວຣັດໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່ ມີຕົ້ນຕໍມາຈາກຕະຫຼາດສົດໃນອູ່ຮັ່ນ

ຈີນຢືນຢັນ ໄວຣັດໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່ ມີຕົ້ນຕໍມາຈາກຕະຫຼາດສົດໃນອູ່ຮັ່ນ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ລະບຸ ຢູ່ລາວຍັງບໍ່ທັນພົບກໍລະນີຕິດເຊື້ອໂຄໂຣນາ ພ້ອມໃຫ້ຕິດຕາມຂ່າວສານຈາກທາງການ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ລະບຸ ຢູ່ລາວຍັງບໍ່ທັນພົບກໍລະນີຕິດເຊື້ອໂຄໂຣນາ ພ້ອມໃຫ້ຕິດຕາມຂ່າວສານຈາກທາງການ

ອູ່ຮັ່ນເລັ່ງສ້າງໂຮງໝໍສຳລັບຜູ້ຕິດເຊື້ອໄວຣັດໂຄໂຣນາ ແຫ່ງທີ 2 ຄາດພ້ອມໃຊ້ງານພາຍໃນເຄິ່ງເດືອນ

ອູ່ຮັ່ນເລັ່ງສ້າງໂຮງໝໍສຳລັບຜູ້ຕິດເຊື້ອໄວຣັດໂຄໂຣນາ ແຫ່ງທີ 2 ຄາດພ້ອມໃຊ້ງານພາຍໃນເຄິ່ງເດືອນ

ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດຈີນ ອັດສີດ ເກືອບ 150,000 ຕື້ກີບ ໃຫ້ພາລະກິດປ້ອງກັນພະຍາດລະບາດ

ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດຈີນ ອັດສີດ ເກືອບ 150,000 ຕື້ກີບ ໃຫ້ພາລະກິດປ້ອງກັນພະຍາດລະບາດ

ຂພສ ສາມຫຼ່ຽມຄຳສະເໜີໃຫ້ລັດຫ້າມຄົນຈີນ-ມຽນມາເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກດ່ານຢູ່ບໍ່ແກ້ວ ຕ້ານໄວຣັດໂຄໂຣນາ

ຂພສ ສາມຫຼ່ຽມຄຳສະເໜີໃຫ້ລັດຫ້າມຄົນຈີນ-ມຽນມາເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກດ່ານຢູ່ບໍ່ແກ້ວ ຕ້ານໄວຣັດໂຄໂຣນາ

ຄຳແນະນຳຈາກ WHO ສຳລັບຜູ້ທີ່ເດີນທາງໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣັດໂຄໂຣນາ

ຄຳແນະນຳຈາກ WHO ສຳລັບຜູ້ທີ່ເດີນທາງໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣັດໂຄໂຣນາ

ນີ້ແມ່ນມາດຕະການລະອຽດຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອຮັບມືການລະບາດຂອງໄວຣັດໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່

ນີ້ແມ່ນມາດຕະການລະອຽດຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອຮັບມືການລະບາດຂອງໄວຣັດໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່

ດ່ວນ! ຈີນປະກາດ “ພາວະສຸກເສີນລະດັບສູງສຸດ” ທົ່ວປະເທດ ຍົກເວັ້ນ “ທິເບດ” ກໍລະນີໄວຣັດໂຄໂຣນາ

ດ່ວນ! ຈີນປະກາດ “ພາວະສຸກເສີນລະດັບສູງສຸດ” ທົ່ວປະເທດ ຍົກເວັ້ນ “ທິເບດ” ກໍລະນີໄວຣັດໂຄໂຣນາ

ຈີນເສີມທັບທີມແພດອີກ 1,230 ຄົນ ເຂົ້າຮ່ວມພາລະກິດພິຊິດ “ໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່” ທີ່ອູ່ຮັ່ນ

ຈີນເສີມທັບທີມແພດອີກ 1,230 ຄົນ ເຂົ້າຮ່ວມພາລະກິດພິຊິດ “ໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່” ທີ່ອູ່ຮັ່ນ

ສະຫະລັດຄຸມເຂັ້ມການອອກວີຊາ ປ້ອງກັນຄົນຕ່າງປະເທດມາເກີດລູກ "ເພື່ອເອົາສັນຊາດ"

ສະຫະລັດຄຸມເຂັ້ມການອອກວີຊາ ປ້ອງກັນຄົນຕ່າງປະເທດມາເກີດລູກ "ເພື່ອເອົາສັນຊາດ"

ທີມແພດອູ່ຮັ່ນ ສົ່ງຄວາມຄິດຮອດຫາຄອບຄົວ - ອວຍພອນປີໃໝ່ຈີນ ຢືນຢັນຈະສູ້ສຸດກຳລັງ

ທີມແພດອູ່ຮັ່ນ ສົ່ງຄວາມຄິດຮອດຫາຄອບຄົວ - ອວຍພອນປີໃໝ່ຈີນ ຢືນຢັນຈະສູ້ສຸດກຳລັງ

ຈີນຢືນຢັນ ຍອດຄົນເຈັບ 'ໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່' ແຕະ 1,287 ລາຍ ເສຍຊີວິດ 41 ລາຍ

ຈີນຢືນຢັນ ຍອດຄົນເຈັບ 'ໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່' ແຕະ 1,287 ລາຍ ເສຍຊີວິດ 41 ລາຍ

ຕວກກີແຜ່ນດິນໄຫວຂະໜາດ 6.8 ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 18 ລາຍ - ບາດເຈັບຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ

ຕວກກີແຜ່ນດິນໄຫວຂະໜາດ 6.8 ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 18 ລາຍ - ບາດເຈັບຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ

“3 ກອງທັບຈີນ” ສົ່ງແພດທະຫານ 450 ຄົນ ລົງພື້ນທີ່ອູ່ຮັ່ນ ເລັ່ງຮັບມືໄວຣັດໂຄໂຣນາ

“3 ກອງທັບຈີນ” ສົ່ງແພດທະຫານ 450 ຄົນ ລົງພື້ນທີ່ອູ່ຮັ່ນ ເລັ່ງຮັບມືໄວຣັດໂຄໂຣນາ

ນັກວິໄຈເຜີຍ ວັກຊີນປ້ອງກັນ “ໄວຣັດໂຄໂຣນາ” ອາດພ້ອມໃຊ້ໃນອີກ 3 ເດືອນ

ນັກວິໄຈເຜີຍ ວັກຊີນປ້ອງກັນ “ໄວຣັດໂຄໂຣນາ” ອາດພ້ອມໃຊ້ໃນອີກ 3 ເດືອນ

ຂ່າວເດັ່ນປະຈຳວັນ: ຈີນຈະສ້າງໂຮງໝໍພິເສດພາຍໃນ 10 ວັນ, ກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ແລະ ອື່ນໆ

ຂ່າວເດັ່ນປະຈຳວັນ: ຈີນຈະສ້າງໂຮງໝໍພິເສດພາຍໃນ 10 ວັນ, ກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ແລະ ອື່ນໆ

ລັດຖະບານພິຈາລະນາບັນຫາການເຝົ້າລະວັງພະຍາດຕິດແປດ, ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ ແລະ ອື່ນໆ

ລັດຖະບານພິຈາລະນາບັນຫາການເຝົ້າລະວັງພະຍາດຕິດແປດ, ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ ແລະ ອື່ນໆ

ສານໂລກໃຫ້ມຽນມາອອກມາດຕະການຊົ່ວຄາວ "ດ່ວນ" ເພື່ອຢຸດການຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນໂຣຮິງຢາ

ສານໂລກໃຫ້ມຽນມາອອກມາດຕະການຊົ່ວຄາວ "ດ່ວນ" ເພື່ອຢຸດການຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນໂຣຮິງຢາ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ