ວັນອັງຄານ ທີ 21 ກັນຍາ 2021

ລັດຖະມົນຕີ ສສກ ລາຍງານການປະຕິບັດວຽກງານການສຶກສາຂອງລາວ ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ UNESCO

ລັດຖະມົນຕີ ສສກ ລາຍງານການປະຕິບັດວຽກງານການສຶກສາຂອງລາວ ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ UNESCO

ຄະນະນໍາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ (ສສກ) ນໍາໂດຍ ທ່ານ ນາງ ແສງເດືອນ ຫຼ້າຈັນທະບູນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ, ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ 40 ຂອງອົງການຢູເນສໂກ (The 40th Session of UNESCO's General Conference), ທີ່ ສຳນັກງານໃຫຍ່ອົງການຢູເນສໂກ, ນະຄອນຫຼວງປາຣີ, ປະເທດຝຣັ່ງ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 12-27 ພະຈິກ 2019.

ໃນວັນທີ 14 ພະຈິກ 2019, ທ່ານ ນາງ ແສງເດືອນ ຫຼ້າຈັນທະບູນ ໄດ້ຂຶ້ນກ່າວລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບ ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ການພັດທະນາການສຶກສາ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ ພ້ອມທັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນວິທີທາງໃນການຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ, ເຫັນວ່າ ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກີລາ ໃນສົກຮຽນທີ່ຜ່ານມາຍັງບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ລະດັບຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ອັດຕາການຄ້າງຫ້ອງໃນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແລະ ການປະລະການຮຽນໃນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນສູງກວ່າຄາດໝາຍ.

ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ໃນໄລຍະສາມເດືອນທີ່ຜ່ານມານີ້ ມີໂຮງຮຽນ ຈໍານວນ 741 ແຫ່ງ ໃນ 6 ແຂວງ ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ ຂອງປະເທດລາວ ໄດ້ຖືກໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມ ເຊິ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊັບສິນ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກີລາ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດສິ່ງທ້າທາຍເພີ່ມຕື່ມ ຕໍ່ການປະຕິບັດເປົ້າໝາຍທີ 4 ຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

ສະນັ້ນ,​ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ອະນຸມັດໂຄງການຍົກສູງຄຸນນະພາບການສຶກສາ ແລະ ກີລາ ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ໂດຍສະເພາະທົດລອງ ຢູ່ 40 ເມືອງຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ທີ່ມີຄາດໝາຍຕົວຊີ້ບອກຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານ ໂດຍໄດ້ສົ່ງພະນັກງານຈາກສູນກາງ ຈໍານວນ 138 ຄົນ ລົງໄປຊ່ວຍກໍ່ສ້າງຮາກຖານ, ​ສຸມໃສ່ສຶກສາສະພາບັນຫາ, ຮໍ່າຮຽນນໍາທ້ອງຖິ່ນ, ສຶກສາ ແລະ ວາງແຜນການສຶກສາ ແລະ ຊີ້ນໍາການປະຕິບັດຢູ່ຂັ້ນແຂວງເປັນເວລາສອງປີ ແລະ ຂັ້ນເມືອງເປັນເວລາ 9 ເດືອນ ໂດຍມີການຈັດຕັ້ງກຸ່ມໂຮງຮຽນເພື່ອນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຮ່ວມກັນ, ພ້ອມທັງຍັງໄດ້ມີການເຝິກການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືປະເມີນຕົນເອງທາງດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງໂຮງຮຽນໃຫ້ແກ່ຄູເຝິກຂັ້ນແຂວງ ເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ວາງແຜນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ ແລະ ເຝິກການນໍາໃຊ້ຄູ່ມືການສອນວິຊາ STEM ໂດຍຄຳນຶງ ເຖິງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.

ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍຍັງຈະສືບຕໍ່ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຄູ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາໃນແຕ່ລະຂັ້ນ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການເຂົ້າຮຽນວິຊາຊີບຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍການຮັບເອົານັກຮຽນເຂົ້າຮຽນວິຊາທີ່ລັດຖະບານຕ້ອງການສົ່ງເສີມໂດຍບໍ່ຜ່ານການສອບເສັງ ແລະ ສະໜອງເບ້ຍລ້ຽງໃຫ້.

ນອກຈາກນີ້, ຍັງລາຍງານໃຫ້ຮູ້ ໃນຂົງເຂດວິທະຍາສາດ ໄດ້ມີການຮັບຮອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພຈາກລັງສີ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ, ໄດ້ສ້າງສະຖາບັນຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ, ໄດ້ມີຄວາມສຳເລັດໃນການຄົ້ນຄວ້າພືດເປັນຢາ 20 ກວ່າຊະນິດ ແລະ ຄົ້ນພົບຊະນິດພັນພືດໃໝ່ຈຳນວນໜຶ່ງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ດອກເຜິ້ງ, ເຫັດ, ເຊື້ອຣາແມງໄມ້ ແລະ ພືດຕະກຸນສົ້ມກຸ້ງ. ນອກນັ້ນ, ຍັງມີການຄົ້້ນຄວ້າການນຳໃຊ້ບັນດາໂປຣແກຣມການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.

ສ່ວນຂົງເຂດວັດທະນະທຳ, ໄດ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງເອກະສານເພື່ອນຳສະເໜີປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫິນໜາມໜໍ່ເປັນມໍລະດົກທາງທຳມະຊາດຮ່ວມຊາຍແດນກັບຟອງຢາແກບາງ, ປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ກຽມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສໍາລັບມໍລະດົກວັດທະນະທຳນາມມະທຳແຫ່ງຊາດ ທີ່ໄດ້ສະເໜີຂໍຂຶ້້ນທະບຽນເປັນມໍລະດົກວັດທະນະທຳນາມມະທຳຂອງມະນຸດສະຍະຊາດໄວ້ແລ້ວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນລຳວົງລາວ ປະຈຸບັນປະຊາຊົນລາວຄອງຄອຍຄຳຕອບຈາກອົງການຢູເນສໂກຢ່າງໃຈຈົດໃຈຈໍ່.

ໃນໂອກາດດຽວກັນ, ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ ຍັງໄດ້ເຊີນຊວນຄະນະຜູ້ແທນກອງປະຊຸມໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ ທົ່ງໄຫຫິນ ເປັນມໍລະດົກໂລກແຫ່ງ ທີ 3 ຂອງ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງຈະຈັດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 22 ມີນາ 2020 ທີ່ ສປປ ລາວ.

ສໍາລັບກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງອົງການຢູເນສໂກ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທຸກໆ 2 ປີ ໂດຍການເຊື້ອເຊີນຜູ້ແທນຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິກອົງການຢູເນສໂກ 193 ປະທດ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມທັງບັນດາປະເທດສັງເກດການ, ອົງການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານເຂົ້າຮ່ວມ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນໃໝ່ 264 ຄົນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນໃໝ່ 264 ຄົນ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 13 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 13 ກັນຍາ 2021

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 8 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 8 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 2 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 2 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ບົດສຳພາດພິເສດ: ພອນສະຫວັນ ຊ່າງຖ່າຍພາບຈາກລາວທີ່ພາຜົນງານ Street Photography ສູ່ສາຍຕາຊາວໂລກ

ບົດສຳພາດພິເສດ: ພອນສະຫວັນ ຊ່າງຖ່າຍພາບຈາກລາວທີ່ພາຜົນງານ Street Photography ສູ່ສາຍຕາຊາວໂລກ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 30 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 30 ສິງຫາ 2021

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 30 ສິງຫາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 30 ສິງຫາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 19 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 19 ສິງຫາ 2021

ເປີດໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ໂຮງໝໍມາດຕະຖານລະດັບສາກົນ "ກະເສມຣາດ ອິນເຕີຣ໌ເນຊັ່ນແນລ ວຽງຈັນ"

ເປີດໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ໂຮງໝໍມາດຕະຖານລະດັບສາກົນ "ກະເສມຣາດ ອິນເຕີຣ໌ເນຊັ່ນແນລ ວຽງຈັນ"

ຄູ່ຮັກທີ່ຢູ່ນຳກັນ ຊ່ວຍກັນຫຼຸດຄວາມສ່ຽງພະຍາດຫົວໃຈໄດ້ຫຼາຍກວ່າຜູ້ທີ່ຢູ່ຄົນດຽວ

ຄູ່ຮັກທີ່ຢູ່ນຳກັນ ຊ່ວຍກັນຫຼຸດຄວາມສ່ຽງພະຍາດຫົວໃຈໄດ້ຫຼາຍກວ່າຜູ້ທີ່ຢູ່ຄົນດຽວ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ສິງຫາ 2021

ໂລກ້າ ບໍລິສັດສະຕາດອັບທຳອິດຈາກລາວ ມີຊື່ໃນ "100 ບໍລິສັດທີ່ໜ້າຈັບຕາ ຂອງ Forbes Asia"

ໂລກ້າ ບໍລິສັດສະຕາດອັບທຳອິດຈາກລາວ ມີຊື່ໃນ "100 ບໍລິສັດທີ່ໜ້າຈັບຕາ ຂອງ Forbes Asia"

ເຜີຍໂສມໜ້າ ຕົວຈິງຂອງ POPCAT ນ້ອງໜ້າຕາເປັນແບບນີ້ເອງ

ເຜີຍໂສມໜ້າ ຕົວຈິງຂອງ POPCAT ນ້ອງໜ້າຕາເປັນແບບນີ້ເອງ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 12 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 12 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 5 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 5 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 2 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 2 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 29 ກໍລະກົດ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 29 ກໍລະກົດ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2021

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ