ວັນສຸກ ທີ 6 ທັນວາ 2019

ລັດຖະມົນຕີ ສສກ ລາຍງານການປະຕິບັດວຽກງານການສຶກສາຂອງລາວ ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ UNESCO

ລັດຖະມົນຕີ ສສກ ລາຍງານການປະຕິບັດວຽກງານການສຶກສາຂອງລາວ ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ UNESCO

ຄະນະນໍາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ (ສສກ) ນໍາໂດຍ ທ່ານ ນາງ ແສງເດືອນ ຫຼ້າຈັນທະບູນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ, ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ 40 ຂອງອົງການຢູເນສໂກ (The 40th Session of UNESCO's General Conference), ທີ່ ສຳນັກງານໃຫຍ່ອົງການຢູເນສໂກ, ນະຄອນຫຼວງປາຣີ, ປະເທດຝຣັ່ງ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 12-27 ພະຈິກ 2019.

ໃນວັນທີ 14 ພະຈິກ 2019, ທ່ານ ນາງ ແສງເດືອນ ຫຼ້າຈັນທະບູນ ໄດ້ຂຶ້ນກ່າວລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບ ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ການພັດທະນາການສຶກສາ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ ພ້ອມທັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນວິທີທາງໃນການຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ, ເຫັນວ່າ ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກີລາ ໃນສົກຮຽນທີ່ຜ່ານມາຍັງບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ລະດັບຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ອັດຕາການຄ້າງຫ້ອງໃນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແລະ ການປະລະການຮຽນໃນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນສູງກວ່າຄາດໝາຍ.

ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ໃນໄລຍະສາມເດືອນທີ່ຜ່ານມານີ້ ມີໂຮງຮຽນ ຈໍານວນ 741 ແຫ່ງ ໃນ 6 ແຂວງ ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ ຂອງປະເທດລາວ ໄດ້ຖືກໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມ ເຊິ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊັບສິນ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກີລາ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດສິ່ງທ້າທາຍເພີ່ມຕື່ມ ຕໍ່ການປະຕິບັດເປົ້າໝາຍທີ 4 ຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

ສະນັ້ນ,​ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ອະນຸມັດໂຄງການຍົກສູງຄຸນນະພາບການສຶກສາ ແລະ ກີລາ ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ໂດຍສະເພາະທົດລອງ ຢູ່ 40 ເມືອງຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ທີ່ມີຄາດໝາຍຕົວຊີ້ບອກຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານ ໂດຍໄດ້ສົ່ງພະນັກງານຈາກສູນກາງ ຈໍານວນ 138 ຄົນ ລົງໄປຊ່ວຍກໍ່ສ້າງຮາກຖານ, ​ສຸມໃສ່ສຶກສາສະພາບັນຫາ, ຮໍ່າຮຽນນໍາທ້ອງຖິ່ນ, ສຶກສາ ແລະ ວາງແຜນການສຶກສາ ແລະ ຊີ້ນໍາການປະຕິບັດຢູ່ຂັ້ນແຂວງເປັນເວລາສອງປີ ແລະ ຂັ້ນເມືອງເປັນເວລາ 9 ເດືອນ ໂດຍມີການຈັດຕັ້ງກຸ່ມໂຮງຮຽນເພື່ອນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຮ່ວມກັນ, ພ້ອມທັງຍັງໄດ້ມີການເຝິກການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືປະເມີນຕົນເອງທາງດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງໂຮງຮຽນໃຫ້ແກ່ຄູເຝິກຂັ້ນແຂວງ ເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ວາງແຜນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ ແລະ ເຝິກການນໍາໃຊ້ຄູ່ມືການສອນວິຊາ STEM ໂດຍຄຳນຶງ ເຖິງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.

ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍຍັງຈະສືບຕໍ່ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຄູ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາໃນແຕ່ລະຂັ້ນ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການເຂົ້າຮຽນວິຊາຊີບຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍການຮັບເອົານັກຮຽນເຂົ້າຮຽນວິຊາທີ່ລັດຖະບານຕ້ອງການສົ່ງເສີມໂດຍບໍ່ຜ່ານການສອບເສັງ ແລະ ສະໜອງເບ້ຍລ້ຽງໃຫ້.

ນອກຈາກນີ້, ຍັງລາຍງານໃຫ້ຮູ້ ໃນຂົງເຂດວິທະຍາສາດ ໄດ້ມີການຮັບຮອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພຈາກລັງສີ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ, ໄດ້ສ້າງສະຖາບັນຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ, ໄດ້ມີຄວາມສຳເລັດໃນການຄົ້ນຄວ້າພືດເປັນຢາ 20 ກວ່າຊະນິດ ແລະ ຄົ້ນພົບຊະນິດພັນພືດໃໝ່ຈຳນວນໜຶ່ງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ດອກເຜິ້ງ, ເຫັດ, ເຊື້ອຣາແມງໄມ້ ແລະ ພືດຕະກຸນສົ້ມກຸ້ງ. ນອກນັ້ນ, ຍັງມີການຄົ້້ນຄວ້າການນຳໃຊ້ບັນດາໂປຣແກຣມການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.

ສ່ວນຂົງເຂດວັດທະນະທຳ, ໄດ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງເອກະສານເພື່ອນຳສະເໜີປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫິນໜາມໜໍ່ເປັນມໍລະດົກທາງທຳມະຊາດຮ່ວມຊາຍແດນກັບຟອງຢາແກບາງ, ປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ກຽມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສໍາລັບມໍລະດົກວັດທະນະທຳນາມມະທຳແຫ່ງຊາດ ທີ່ໄດ້ສະເໜີຂໍຂຶ້້ນທະບຽນເປັນມໍລະດົກວັດທະນະທຳນາມມະທຳຂອງມະນຸດສະຍະຊາດໄວ້ແລ້ວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນລຳວົງລາວ ປະຈຸບັນປະຊາຊົນລາວຄອງຄອຍຄຳຕອບຈາກອົງການຢູເນສໂກຢ່າງໃຈຈົດໃຈຈໍ່.

ໃນໂອກາດດຽວກັນ, ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ ຍັງໄດ້ເຊີນຊວນຄະນະຜູ້ແທນກອງປະຊຸມໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ ທົ່ງໄຫຫິນ ເປັນມໍລະດົກໂລກແຫ່ງ ທີ 3 ຂອງ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງຈະຈັດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 22 ມີນາ 2020 ທີ່ ສປປ ລາວ.

ສໍາລັບກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງອົງການຢູເນສໂກ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທຸກໆ 2 ປີ ໂດຍການເຊື້ອເຊີນຜູ້ແທນຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິກອົງການຢູເນສໂກ 193 ປະທດ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມທັງບັນດາປະເທດສັງເກດການ, ອົງການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານເຂົ້າຮ່ວມ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ

ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ຊ່ວຍເຫຼືອ 5 ແສນກວ່າໂດລາ ປັບປຸງທັກສະການອ່ານຂອງເດັກນ້ອຍລາວ

ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ຊ່ວຍເຫຼືອ 5 ແສນກວ່າໂດລາ ປັບປຸງທັກສະການອ່ານຂອງເດັກນ້ອຍລາວ

“ຄິມ ຈອງອຶນ” ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ຂີ່ມ້າຂາວຂຶ້ນພູ ລະນຶກເຖິງບັນພະບຸລຸດ

“ຄິມ ຈອງອຶນ” ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ຂີ່ມ້າຂາວຂຶ້ນພູ ລະນຶກເຖິງບັນພະບຸລຸດ

ຫາລື ວຽກງານການເພີ່ມມູນຄ່າຜະລິດກະສິກໍາເພື່ອໂພຊະນາການ

ຫາລື ວຽກງານການເພີ່ມມູນຄ່າຜະລິດກະສິກໍາເພື່ອໂພຊະນາການ

ສົ່ງເສີມການຮຽນພາສາເກົາຫຼີ ເປັນພາສາທີ 2 ໃນຊັ້ນມັດທະຍົມທີ່ມີເງື່ອນໄຂຢູ່ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ

ສົ່ງເສີມການຮຽນພາສາເກົາຫຼີ ເປັນພາສາທີ 2 ໃນຊັ້ນມັດທະຍົມທີ່ມີເງື່ອນໄຂຢູ່ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ

ມອບເງິນຊົດເຊີຍງວດທີ 5-6 ໃຫ້ຜູ້ຖືກຜົນກະທົບ ໂຄງການທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ເຂດແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ

ມອບເງິນຊົດເຊີຍງວດທີ 5-6 ໃຫ້ຜູ້ຖືກຜົນກະທົບ ໂຄງການທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ເຂດແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ

ເມືອງໄຊບູລີ ສະຫວັນນະເຂດ ທຳລາຍສິນຄ້າໝົດອາຍຸ-ລັກລອບນຳເຂົ້າ

ເມືອງໄຊບູລີ ສະຫວັນນະເຂດ ທຳລາຍສິນຄ້າໝົດອາຍຸ-ລັກລອບນຳເຂົ້າ

ສາລະວັນສະຫຼຸບການແກ້ໄຂໄພພິບັດນ້ຳຖ້ວມ ພົບເສຍຫາຍກວ່າ 730 ຕື້ກີບ

ສາລະວັນສະຫຼຸບການແກ້ໄຂໄພພິບັດນ້ຳຖ້ວມ ພົບເສຍຫາຍກວ່າ 730 ຕື້ກີບ

ຜົນຫວຍງວດປະຈຳວັນທີ 4 ທັນວາ 2019 ເລກ 1, 2, 3, 4, 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ຜົນຫວຍງວດປະຈຳວັນທີ 4 ທັນວາ 2019 ເລກ 1, 2, 3, 4, 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ທົ່ວປະເທດອຸນຫະພູມຫຼຸດລົງ 1-3 ອົງສາ ອາກາດໜາວເຢັນ ແລະ ມີໝອກປົກຫຸ້ມໃນຕອນເຊົ້າ

ທົ່ວປະເທດອຸນຫະພູມຫຼຸດລົງ 1-3 ອົງສາ ອາກາດໜາວເຢັນ ແລະ ມີໝອກປົກຫຸ້ມໃນຕອນເຊົ້າ

ໜຸ່ມຂໍເງິນເມຍ 10 ພັນກີບໄປຊື້ຢາບ້າ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ ໂມໂຫໃຊ້ສັນພ້າຕີງ່ອນເມຍບາດເຈັບສາຫັດ

ໜຸ່ມຂໍເງິນເມຍ 10 ພັນກີບໄປຊື້ຢາບ້າ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ ໂມໂຫໃຊ້ສັນພ້າຕີງ່ອນເມຍບາດເຈັບສາຫັດ

ລາຄາຫົວໜ່ວຍການກໍ່ສ້າງຂົວທາງ ສະບັບປັບປຸງປີ 2019 ອະນຸມັດນໍາໃຊ້ແລ້ວ

ລາຄາຫົວໜ່ວຍການກໍ່ສ້າງຂົວທາງ ສະບັບປັບປຸງປີ 2019 ອະນຸມັດນໍາໃຊ້ແລ້ວ

ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບສະບັບປັບປຸງ

ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບສະບັບປັບປຸງ

ວາຍວອດ! ໄຟໄໝ້ຕູບແຄມຂອງເມືອງສັງທອງ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຊົມວິວພັກຜ່ອນຂຶ້ນຊື່ຂອງເມືອງ

ວາຍວອດ! ໄຟໄໝ້ຕູບແຄມຂອງເມືອງສັງທອງ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຊົມວິວພັກຜ່ອນຂຶ້ນຊື່ຂອງເມືອງ

ກຽມຜ້າຫົ່ມໄວ້ໃຫ້ພ້ອມ ກົມອຸຕຸ ອອກປະກາດແຈ້ງເຕືອນໄພອາກາດໜາວເຢັນ 3-10 ທັນວານີ້

ກຽມຜ້າຫົ່ມໄວ້ໃຫ້ພ້ອມ ກົມອຸຕຸ ອອກປະກາດແຈ້ງເຕືອນໄພອາກາດໜາວເຢັນ 3-10 ທັນວານີ້

ຮອງລັດຖະມົນຕີ ເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມສະຖານະການ ໄຟຟ້າຫົງສາ ຫຼັງເກີດເຫດແຜນດິນໄຫວ

ຮອງລັດຖະມົນຕີ ເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມສະຖານະການ ໄຟຟ້າຫົງສາ ຫຼັງເກີດເຫດແຜນດິນໄຫວ

ຜົນທົດສອບພົບວ່າ ຄົນອ່ານໃຈແມວຈາກ "ສີໜ້າ" ໄດ້ບໍ່ດີເທົ່າທີ່ຄິດ

ຜົນທົດສອບພົບວ່າ ຄົນອ່ານໃຈແມວຈາກ "ສີໜ້າ" ໄດ້ບໍ່ດີເທົ່າທີ່ຄິດ

ປະມວນພາບ "ເມ ວິຈິດຕາ" ໃນໄລຍະທຳອິດຂອງການເກັບໂຕ Miss Universe 2019

ປະມວນພາບ "ເມ ວິຈິດຕາ" ໃນໄລຍະທຳອິດຂອງການເກັບໂຕ Miss Universe 2019

ແມ່ນໍ້າຂອງບໍລິເວນເມືອງສອງຄອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ກໍປ່ຽນສີເປັນສີຟ້າອົມຂຽວເຊັ່ນກັນ

ແມ່ນໍ້າຂອງບໍລິເວນເມືອງສອງຄອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ກໍປ່ຽນສີເປັນສີຟ້າອົມຂຽວເຊັ່ນກັນ

ວິສະວະກອນ ຜູ້ຈົບປະລິນຍາ ແລະ ຊັ້ນສູງ 7,000 ຄົນ ຢູ່ອິນເດຍແຫ່ສະໝັກວຽກສຸຂາພິບານ

ວິສະວະກອນ ຜູ້ຈົບປະລິນຍາ ແລະ ຊັ້ນສູງ 7,000 ຄົນ ຢູ່ອິນເດຍແຫ່ສະໝັກວຽກສຸຂາພິບານ

ວິກິດການດ້ານພູມອາກາດ ບັງຄັບໃຫ້ 20 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກຕ້ອງອົບພະຍົບຍ້າຍຖິ່ນຖານໃນແຕ່ລະປີ

ວິກິດການດ້ານພູມອາກາດ ບັງຄັບໃຫ້ 20 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກຕ້ອງອົບພະຍົບຍ້າຍຖິ່ນຖານໃນແຕ່ລະປີ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ