ວັນສຸກ ທີ 6 ທັນວາ 2019

ລັດຖະບານຈະມີນະໂຍບາຍພິເສດຕໍ່ກັບຜູ້ທຳການຜະລິດ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ

ລັດຖະບານຈະມີນະໂຍບາຍພິເສດຕໍ່ກັບຜູ້ທຳການຜະລິດ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ

ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8 ເມື່ອວັນທີ 13 ພະຈິກ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານ ລຽນ ທິແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ໄດ້ຕອບຂໍ້ຊັກຖາມຂອງບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໂດຍຊີ້ວ່າລັດຖະບານໄດ້ຄົ້ນຄວ້າອອກນະໂຍບາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ທຳການຜະລິດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດໃນລະດັບຕ່າງໆ.

ການຜະລິດລະດູແລ້ງປີນີ້, ລັດຖະບານໄດ້ຄົ້ນຄວ້າອອກນະໂຍບາຍພິເສດຕໍ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນ, ຫຼຸດຜ່ອນດອກເບ້ຍໃນການຊຳລະກັບທະນາຄານ, ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານໄດ້ຕັ້ງເປົ້າສູ້ຊົນຜະລິດເຂົ້າໃຫ້ ໄດ້ 3.5 ລ້ານໂຕນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ.

ທ່ານ ລຽນ ທີແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ໄດ້ຕອບຂໍ້ຊັກຖາມຂອງ ສສຊ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ລັດຖະບານໄດ້ຄົ້ນຄວ້າອອກນະໂຍບາຍຫຼຸດຜ່ອນ, ຍົກເວັ້ນພາສີທີ່ດິນໃນເຂດພື້ນທີ່ທໍາການຜະລິດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນລະດັບຕ່າງໆ, ຄົ້ນຄວ້າອອກນະໂຍບາຍຊ່ວຍໜູນດອກເບ້ຍທະນາຄານ ຫຼື ໃຫ້ທະນາຄານປະຕິບັດດອກເບ້ຍບຸລິມະສິດ ແລະ ສົ່ງເສີມ ໃນເຂດເປົ້າໝາຍ; ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າຊ່ວຍ ເຫຼືອບັນດາວິສາຫະກິດ, ຜູ້ປະກອບການ, ຟາມປະເພດຕ່າງໆ ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນຫາໜີ້ສິນ, ແກ້ໄຂຂອດຈໍາກັດໃນການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ຕະຫຼາດຈໍາໜ່າຍ.

ທ່ານ ລຽນ ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ເພື່ອສືບຕໍ່ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານຂອງຊາດ, ການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ, ຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່, ຟື້ນຟູເສດຖະກິດກະສິກໍາ ແລະ ແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃຫ້ຄືນສູ່ ສະພາບປົກກະຕິນັ້ນ, ຕ້ອງປຸກລະດົມທຸກກໍາລັງແຮງສັງລວມຂອງສັງຄົມ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດໃຫ້ເປັນຂະບວນການ ໃນທົ່ວປະເທດ ໂດຍສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ຂະຫຍາຍຕົວ ໃນລະດັບ 2.7% ຂຶ້ນໄປ.

ໃນນັ້ນຂະແໜງປູກຝັງຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບບໍ່ຫຼຸດ 2.6%, ລ້ຽງສັດບໍ່ຫຼຸດ 3.5%, ການປະມົງບໍ່ຫຼຸດ 3%; ສູ້ຊົນຜະລິດເຂົ້າເປືອກລວມບໍ່ຫຼຸດ 3.5 ລ້ານໂຕນ, ສຸມໃສ່ການຜະລິດເຂົ້ານາແຊງ ໃຫ້ໄດ້ 90,000 ເຮັກຕາ, ເຂົ້ານາປີ ໃຫ້ໄດ້ 750,000 ເຮັກຕາ; ສູ້ຊົນຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນສິນຄ້າ ເພື່ອສົ່ງອອກໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 1.2 ຕື້ໂດລາ.

ສ່ວນການສະໜອງນໍ້າໃຫ້ແກ່ການຜະລິດລະດູແລ້ງ ແລະ ລະດູຝົນທີ່ຈະມາເຖິງນັ້ນ, ຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນກໍໄດ້ດໍາເນີນຫຼາຍມາດຕະການເຊັ່ນ: ພາຍຫຼັງນໍ້າຫຼຸດລົງໄດ້ນໍາໃຊ້ກໍາລັງແຮງທີ່ມີຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອລວງຄອງເໝືອງສ້ອມແປງຊົນ ລະປະທານດ້ວຍການລະດົມກໍາລັງແຮງຂອງປະຊາຊົນ, ກໍາລັງທະຫານ, ກໍາລັງຊາວໜຸ່ມ, ວິສາຫະກິດ, ຜູ້ປະກອບການເພື່ອສະໜອງນໍ້າໃຫ້ແກ່ການຜະລິດລະດູນາແຊງ ແລະ ການປູກພືດລະດູແລ້ງ.

ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາອັນຮີບດ່ວນ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ໄດ້ສະເໜີລັດຖະບານ ພິຈາລະນາງົບປະມານສຸກ ເສີນສ້ອມແປງລະບົບຊົນລະປະທານ ເພື່ອຮັບປະກັນຜົນຜະລິດທີ່ລອດເຫຼືອຈາກໄພທໍາມະຊາດໃຫ້ເຖິງໄລຍະເກັບກ່ຽວ ເຊິ່ງມີຄວາມຕ້ອງການງົບ ປະມານໄລຍະຮີບດ່ວນທີ່ສຸດ ປະມານ 84.9 ຕື້ກີບ ເພື່ອຟື້ນຟູສ້ອມແປງລະບົບຊົນລະປະທານຈໍານວນ 238 ໂຄງການ.

ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ການຜະລິດລະດູແລ້ງ 2019 ແລະ ລະດູຝົນ 2020, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ສະເໜີຂໍງົບປະມານຈໍານວນ 220.9 ຕື້ກີບ ໃນຈໍານວນ 288 ໂຄງການ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈໍາ ເປັນຈໍານວນໜຶ່ງ ເປັນຕົ້ນແນວພັນເຂົ້າ ແລະ ພືດ, ແນວພັນສັດ, ອຸປະກອນ, ຢາວັກຊິນ, ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ປັດໄຈອື່ນໆຈໍານວນ 46.7 ຕື້ກີບ ລວມທັງໝົດ 352.6 ຕື້ກີບ ເພື່ອໃຫ້ລັດຖະບານພິຈາລະນາ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : National Assembly

ພາບ : National Assembly

ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ຊ່ວຍເຫຼືອ 5 ແສນກວ່າໂດລາ ປັບປຸງທັກສະການອ່ານຂອງເດັກນ້ອຍລາວ

ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ຊ່ວຍເຫຼືອ 5 ແສນກວ່າໂດລາ ປັບປຸງທັກສະການອ່ານຂອງເດັກນ້ອຍລາວ

“ຄິມ ຈອງອຶນ” ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ຂີ່ມ້າຂາວຂຶ້ນພູ ລະນຶກເຖິງບັນພະບຸລຸດ

“ຄິມ ຈອງອຶນ” ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ຂີ່ມ້າຂາວຂຶ້ນພູ ລະນຶກເຖິງບັນພະບຸລຸດ

ຫາລື ວຽກງານການເພີ່ມມູນຄ່າຜະລິດກະສິກໍາເພື່ອໂພຊະນາການ

ຫາລື ວຽກງານການເພີ່ມມູນຄ່າຜະລິດກະສິກໍາເພື່ອໂພຊະນາການ

ສົ່ງເສີມການຮຽນພາສາເກົາຫຼີ ເປັນພາສາທີ 2 ໃນຊັ້ນມັດທະຍົມທີ່ມີເງື່ອນໄຂຢູ່ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ

ສົ່ງເສີມການຮຽນພາສາເກົາຫຼີ ເປັນພາສາທີ 2 ໃນຊັ້ນມັດທະຍົມທີ່ມີເງື່ອນໄຂຢູ່ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ

ມອບເງິນຊົດເຊີຍງວດທີ 5-6 ໃຫ້ຜູ້ຖືກຜົນກະທົບ ໂຄງການທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ເຂດແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ

ມອບເງິນຊົດເຊີຍງວດທີ 5-6 ໃຫ້ຜູ້ຖືກຜົນກະທົບ ໂຄງການທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ເຂດແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ

ເມືອງໄຊບູລີ ສະຫວັນນະເຂດ ທຳລາຍສິນຄ້າໝົດອາຍຸ-ລັກລອບນຳເຂົ້າ

ເມືອງໄຊບູລີ ສະຫວັນນະເຂດ ທຳລາຍສິນຄ້າໝົດອາຍຸ-ລັກລອບນຳເຂົ້າ

ສາລະວັນສະຫຼຸບການແກ້ໄຂໄພພິບັດນ້ຳຖ້ວມ ພົບເສຍຫາຍກວ່າ 730 ຕື້ກີບ

ສາລະວັນສະຫຼຸບການແກ້ໄຂໄພພິບັດນ້ຳຖ້ວມ ພົບເສຍຫາຍກວ່າ 730 ຕື້ກີບ

ຜົນຫວຍງວດປະຈຳວັນທີ 4 ທັນວາ 2019 ເລກ 1, 2, 3, 4, 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ຜົນຫວຍງວດປະຈຳວັນທີ 4 ທັນວາ 2019 ເລກ 1, 2, 3, 4, 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ທົ່ວປະເທດອຸນຫະພູມຫຼຸດລົງ 1-3 ອົງສາ ອາກາດໜາວເຢັນ ແລະ ມີໝອກປົກຫຸ້ມໃນຕອນເຊົ້າ

ທົ່ວປະເທດອຸນຫະພູມຫຼຸດລົງ 1-3 ອົງສາ ອາກາດໜາວເຢັນ ແລະ ມີໝອກປົກຫຸ້ມໃນຕອນເຊົ້າ

ໜຸ່ມຂໍເງິນເມຍ 10 ພັນກີບໄປຊື້ຢາບ້າ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ ໂມໂຫໃຊ້ສັນພ້າຕີງ່ອນເມຍບາດເຈັບສາຫັດ

ໜຸ່ມຂໍເງິນເມຍ 10 ພັນກີບໄປຊື້ຢາບ້າ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ ໂມໂຫໃຊ້ສັນພ້າຕີງ່ອນເມຍບາດເຈັບສາຫັດ

ລາຄາຫົວໜ່ວຍການກໍ່ສ້າງຂົວທາງ ສະບັບປັບປຸງປີ 2019 ອະນຸມັດນໍາໃຊ້ແລ້ວ

ລາຄາຫົວໜ່ວຍການກໍ່ສ້າງຂົວທາງ ສະບັບປັບປຸງປີ 2019 ອະນຸມັດນໍາໃຊ້ແລ້ວ

ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບສະບັບປັບປຸງ

ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບສະບັບປັບປຸງ

ວາຍວອດ! ໄຟໄໝ້ຕູບແຄມຂອງເມືອງສັງທອງ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຊົມວິວພັກຜ່ອນຂຶ້ນຊື່ຂອງເມືອງ

ວາຍວອດ! ໄຟໄໝ້ຕູບແຄມຂອງເມືອງສັງທອງ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຊົມວິວພັກຜ່ອນຂຶ້ນຊື່ຂອງເມືອງ

ກຽມຜ້າຫົ່ມໄວ້ໃຫ້ພ້ອມ ກົມອຸຕຸ ອອກປະກາດແຈ້ງເຕືອນໄພອາກາດໜາວເຢັນ 3-10 ທັນວານີ້

ກຽມຜ້າຫົ່ມໄວ້ໃຫ້ພ້ອມ ກົມອຸຕຸ ອອກປະກາດແຈ້ງເຕືອນໄພອາກາດໜາວເຢັນ 3-10 ທັນວານີ້

ຮອງລັດຖະມົນຕີ ເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມສະຖານະການ ໄຟຟ້າຫົງສາ ຫຼັງເກີດເຫດແຜນດິນໄຫວ

ຮອງລັດຖະມົນຕີ ເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມສະຖານະການ ໄຟຟ້າຫົງສາ ຫຼັງເກີດເຫດແຜນດິນໄຫວ

ຜົນທົດສອບພົບວ່າ ຄົນອ່ານໃຈແມວຈາກ "ສີໜ້າ" ໄດ້ບໍ່ດີເທົ່າທີ່ຄິດ

ຜົນທົດສອບພົບວ່າ ຄົນອ່ານໃຈແມວຈາກ "ສີໜ້າ" ໄດ້ບໍ່ດີເທົ່າທີ່ຄິດ

ປະມວນພາບ "ເມ ວິຈິດຕາ" ໃນໄລຍະທຳອິດຂອງການເກັບໂຕ Miss Universe 2019

ປະມວນພາບ "ເມ ວິຈິດຕາ" ໃນໄລຍະທຳອິດຂອງການເກັບໂຕ Miss Universe 2019

ແມ່ນໍ້າຂອງບໍລິເວນເມືອງສອງຄອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ກໍປ່ຽນສີເປັນສີຟ້າອົມຂຽວເຊັ່ນກັນ

ແມ່ນໍ້າຂອງບໍລິເວນເມືອງສອງຄອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ກໍປ່ຽນສີເປັນສີຟ້າອົມຂຽວເຊັ່ນກັນ

ວິສະວະກອນ ຜູ້ຈົບປະລິນຍາ ແລະ ຊັ້ນສູງ 7,000 ຄົນ ຢູ່ອິນເດຍແຫ່ສະໝັກວຽກສຸຂາພິບານ

ວິສະວະກອນ ຜູ້ຈົບປະລິນຍາ ແລະ ຊັ້ນສູງ 7,000 ຄົນ ຢູ່ອິນເດຍແຫ່ສະໝັກວຽກສຸຂາພິບານ

ວິກິດການດ້ານພູມອາກາດ ບັງຄັບໃຫ້ 20 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກຕ້ອງອົບພະຍົບຍ້າຍຖິ່ນຖານໃນແຕ່ລະປີ

ວິກິດການດ້ານພູມອາກາດ ບັງຄັບໃຫ້ 20 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກຕ້ອງອົບພະຍົບຍ້າຍຖິ່ນຖານໃນແຕ່ລະປີ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ