ວັນສຸກ ທີ 10 ເມສາ 2020

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຊີ້ແຈງບັນຫາຂາຍໄມ້ 5 ພັນກວ່າແມັດກ້ອນ ຢູ່ 3 ແຂວງພາກໃຕ້

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຊີ້ແຈງບັນຫາຂາຍໄມ້ 5 ພັນກວ່າແມັດກ້ອນ ຢູ່ 3 ແຂວງພາກໃຕ້

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າໄດ້ຂຶ້ນຊີ້ແຈງຂໍ້ຂ້ອງໃຈຕໍ່ກັບສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດທີ່ໄດ້ສະເໜີມາໂດຍສະເພາະບັນຫາການກວດສອບ ແລະການກວດກາການຂາຍໄມ້ຈຳນວນ 5,018.28 ແມັດກ້ອນ ຢູ່ 3 ແຂວງທີ່ບໍ່ໄດ້ດຳເນີນການປະມູນເພື່ອທວງເອົາເງິນຂາຍໄມ້ເຂົ້າໃນແຜນ, ຕໍ່ກັບປະເດັນດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ບຸນມີ ມະນີວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຂຶ້ນຊີ້ແຈງໃນວັນທີ 14 ພະຈິກ 2019, ໂດຍການເປັນປະທານກອງປະຊຸມຂອງ ທ່ານ ບຸນປອນ ບຸດຕະນະວົງ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ.

ທ່ານ ບຸນມີ ມະນີວົງ ກ່າວວ່າ: ການຊື້-ຂາຍໄມ້ ແມ່ນອີງຕາມລະບຽບການເລກທີ 1726/ອຄ.ກຂອ, ລົງວັນທີ 23 ສິງຫາ 2012, ການປະມູນຂາຍໄມ້ແມ່ນມີຄະນະຮັບຜິດຊອບການປະມູນໄມ້ຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ສະເພາະການປະມູນໄມ້ທີ່ຂຸດຄົ້ນອອກຈາກເຂດໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆຈະແມ່ນຄະນະຊີ້ນຳ ແລະຄຸ້ມຄອງການ ຂຸດຄົ້ນໄມ້ໃນເຂດໂຄງການດັ່ງກ່າວເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ, ສ່ວນວິທີຂາຍຈະດຳເນີນ ໄປ 2 ຮູບການຄື: ການປະມູນຂາຍ ຫຼື ທາບທາມລາຄາດັ່ງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຂໍ້ 6 ຂອງຄໍາສັ່ງເລກທີ 17/ນຍ ລົງວັນທີ 22 ກັນຍາ 2008 ແລະ ພາຍຫຼັງທີ່ມີຄໍາສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ ແລະມີການກັກຢຶດໄມ້ທົ່ວປະເທດຈຶ່ງໄດ້ມີ ການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບການປະມູນຂາຍໄມ້ຢຶດທົ່ວປະເທດ (ຄະນະ 19/ນຍ) ເພື່ອມາຊີ້ນໍາການປະມູນຂາຍໄມ້.

ມາໃນປີ 2017 ແຂວງຈໍາປາສັກ ໄດ້ສະເໜີລາຍງານຫາກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າເພື່ອຂໍທິດຊີ້ນໍາໃນການຂາຍໄມ້ບ້ວງທີ່ຂຸດຄົ້ນອອກຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊປ່ຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍ ເນື່ອງຈາກບໍລິສັດອຸດົມສິນໄດ້ສະເໜີຂໍຊື້ທັງໝົດຈໍານວນ 15,131.16 ແມັດກ້ອນ ໃນລາຄາ 25 ໂດລາຕໍ່ແມັດກ້ອນ ເຊິ່ງກະຊວງໄດ້ມີທິດຊີ້ນໍາໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດ ຊອບຂອງແຂວງຈໍາປາສັກເຮັດການປະມູນແບບເປີດກວ້າງ, ຖ້າຫາກຍັງຂາຍບໍ່ໄດ້ແມ່ນເຫັນດີໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການປະມູນຂາຍໄມ້ຢຶດ (ຕາມຄໍາສັ່ງແນະນໍາ 0336) ຄືຂາຍຕາມຄຸນນະພາບຕົວຈິງ ແລະ ທາບທາມເອົາລາຄາທີ່ດີທີ່ສຸດຕາມລໍາດັບ.

ສໍາລັບການຂາຍໄມ້ຈໍານວນ 2,813.55 ແມັດກ້ອນນີ້, ຕາມຂໍ້ມູນຈາກພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າ ແຂວງຈໍາສັກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ແຂວງຈໍາສັກໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະກໍາມະການ ເຊິ່ງປະ ກອບດ້ວຍຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແລະຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ລົງກວດກາການປະເມີນຄຸນນະ ພາບໄມ້ຕົວຈິງຄືນໃໝ່ເນື່ອງຈາກໄມ້ຖືກຂຸດຄົ້ນອອກມາແຕ່ປີ 2013-2014 (ກ່ອນມີຄໍາສັ່ງ 15/ນຍ) ພາໃຫ້ໄມ້ມີລັກສະນະເນົ່າເປື່ອຍ, ບາງສ່ວນແຕກແຫງ ແລະ ຄຸນນະພາບການນໍາໃຊ້ໄມ້ຫຼຸດລົງ ເຊິ່ງສາມາດນໍາໃຊ້ໄມ້ໄດ້ພຽງ 60%. ສະນັ້ນແຂວງຈຶ່ງໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນ ແລະ ຕົກລົງເຫັນດີຂາຍໃນລາຄາ 43 ໂດລາຕໍ່ແມັດກ້ອນ (ບໍ່ລວມພັນທະອາກອນຕ່າງໆ ແລະ ຄ່າຂຸດຄົ້ນ) ໃຫ້ໂຮງງານເຟີນິເຈີສົມລິດສ່ວນບຸກຄົນໂດຍບໍ່ໄດ້ມີການປະມູນເພາະເຂົ້າໃຈວ່າບໍ່ແມ່ນໄມ້ຢຶດ.

ສ່ວນການຂາຍໄມ້ຢຶດຈໍານວນ 1,702.21 ແມັດກ້ອນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນຕາມຄໍາສັ່ງເລກທີ 0336/ອຄ, ຍ້ອນວ່າໄມ້ບ້ວງນີ້ແມ່ນບ້ວງໄມ້ຂອງບໍລິສັດພົງຊັບທະວີກໍ່ສ້າງຂົວ-ທາງ ຈໍາກັດ ທີ່ສົ່ງອອກບໍ່ໝົດແຕ່ມີຄໍາສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ. ດັ່ງນັ້ນແຂວງຈຶ່ງໄດ້ຄົນຄວ້າຕົກລົງຂາຍໃຫ້ບໍລິສັດຄືນຕາມລາຄາທີ່ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າກໍານົດ.

ສະເພາະເງິນຂາຍໄມ້ທີ່ຍັງຄ້າງຈໍານວນ 2.83 ຕື້ກີບ ແລະ 61,556.02 ໂດລາ, ອີງຕາມລະບຽບການຊື້-ຂາຍໄມ້ ເລກທີ1726/ອຄ.ກຂອ ລົງວັນ ທີ 23 ສິງ ຫາ 2012, ຄະນະຮັບຜິດ ຊອບຮັບຊໍາລະຄ່າພັນທະໄມ້ຈາກຝ່າຍຊື້ກໍຄືກະຊວງການເງິນໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະເລັ່ງທວງໜີ້ຄ້າງ ໂດຍໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມ ແລະ ຊີ້ນໍາໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບການປະມູນໄມ້ຢູ່ແຂວງຈໍາປາສັກ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປືເລັ່ງທວງຜູ້ຊື້ໄມ້ໃຫ້ຮີບຮ້ອນເຂົ້າມາຖອກເງິນພັນທະທີ່ຍັງຄ້າງໃຫ້ສໍາເລັດໂດຍໄວ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ເມືອງໄຊເສດຖາອະນຸມັດໃຫ້ບ້ານເກັບຄ່າເຮັດບັດເຂົ້າອອກບ້ານ 30,000 ກີບຕໍ່ບັດ

ເມືອງໄຊເສດຖາອະນຸມັດໃຫ້ບ້ານເກັບຄ່າເຮັດບັດເຂົ້າອອກບ້ານ 30,000 ກີບຕໍ່ບັດ

ກະຊວງສຶກສາເຜີຍ ນັກສຶກສາລາວ 151 ຄົນຢູ່ ຮ່າຕິງ ຫວຽດນາມ 'ໜີຈາກຫໍພັກ' ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ

ກະຊວງສຶກສາເຜີຍ ນັກສຶກສາລາວ 151 ຄົນຢູ່ ຮ່າຕິງ ຫວຽດນາມ 'ໜີຈາກຫໍພັກ' ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ

ດ່ວນ! ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນລາວ ເພີ່ມອີກ 1 ລາຍ ມີປະຫວັດສຳຜັດໃກ້ຊິດກັບກໍລະນີຕິດເຊື້ອທີ 10

ດ່ວນ! ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນລາວ ເພີ່ມອີກ 1 ລາຍ ມີປະຫວັດສຳຜັດໃກ້ຊິດກັບກໍລະນີຕິດເຊື້ອທີ 10

ໃຈກາງເມືອງນິວຢອກກາຍເປັນເມືອງຮ້າງ ຫຼັງຈາກອາເມຣິກາສັ່ງປິດປະເທດ

ໃຈກາງເມືອງນິວຢອກກາຍເປັນເມືອງຮ້າງ ຫຼັງຈາກອາເມຣິກາສັ່ງປິດປະເທດ

ຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ກັກໂຕຍ້ອນລັກນຳເຂົ້າຜ້າອັດປາກທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ-ຂາຍເກີນລາຄາ ຈຳນວນ 50 ແກັດ

ຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ກັກໂຕຍ້ອນລັກນຳເຂົ້າຜ້າອັດປາກທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ-ຂາຍເກີນລາຄາ ຈຳນວນ 50 ແກັດ

ບໍລິຄຳໄຊຮັບນັກສຶກສາລາວ 200 ກວ່າຄົນຈາກຫວຽດນາມກັບຄືນປະເທດແລ້ວ

ບໍລິຄຳໄຊຮັບນັກສຶກສາລາວ 200 ກວ່າຄົນຈາກຫວຽດນາມກັບຄືນປະເທດແລ້ວ

ກະຊວງ ອຄ ແຈ້ງກ່ຽວກັບການຈໍາໜ່າຍຜ້າອັດປາກ-ດັງ ເພື່ອໃຫ້ການກຳ​ນົດ​ລາ​ຄາ​ເປັນເອກະ​ພາບ​ກັນ

ກະຊວງ ອຄ ແຈ້ງກ່ຽວກັບການຈໍາໜ່າຍຜ້າອັດປາກ-ດັງ ເພື່ອໃຫ້ການກຳ​ນົດ​ລາ​ຄາ​ເປັນເອກະ​ພາບ​ກັນ

ທິດຊີ້ນຳເພີ່ມເຕີມຂອງ ຫສນຍ ເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຄຳສັ່ງເລກທີ 06/ນຍ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ທິດຊີ້ນຳເພີ່ມເຕີມຂອງ ຫສນຍ ເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຄຳສັ່ງເລກທີ 06/ນຍ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ອີຣານມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າ 600 ສົບ ຫຼັງດື່ມເຫຼົ້າເຂັ້ມຂຸ້ນ ເພາະເຂົ້າໃຈວ່າຂ້າໄວຣັດໂຄໂຣນາໄດ້

ອີຣານມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າ 600 ສົບ ຫຼັງດື່ມເຫຼົ້າເຂັ້ມຂຸ້ນ ເພາະເຂົ້າໃຈວ່າຂ້າໄວຣັດໂຄໂຣນາໄດ້

ທີມວິໄຈຫວຽດນາມພົບເຊື້ອໂຄວິດ-19 ມີວິວັດທະນາການແລ້ວ ໃນອາຊີແຕກຕ່າງຈາກໃນເອີຣົບ

ທີມວິໄຈຫວຽດນາມພົບເຊື້ອໂຄວິດ-19 ມີວິວັດທະນາການແລ້ວ ໃນອາຊີແຕກຕ່າງຈາກໃນເອີຣົບ

ໂຄວິດ-19: ຍອດຜູ້ຕິດເຊື້ອທົ່ວໂລກແຕະ 1.5 ລ້ານກໍລະນີ - ສະຫະລັດມີເສຍຊີວິດເກືອບ 2 ພັນຄົນໃນ 24 ຊມ

ໂຄວິດ-19: ຍອດຜູ້ຕິດເຊື້ອທົ່ວໂລກແຕະ 1.5 ລ້ານກໍລະນີ - ສະຫະລັດມີເສຍຊີວິດເກືອບ 2 ພັນຄົນໃນ 24 ຊມ

ລັດອະນຸຍາດພ້ອມກໍານົດເງື່ອນໄຂໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ ສາມາດນຳເຂົ້າຜ້າອັດປາກໄດ້

ລັດອະນຸຍາດພ້ອມກໍານົດເງື່ອນໄຂໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ ສາມາດນຳເຂົ້າຜ້າອັດປາກໄດ້

ຊາດອາຊີຄອງຕຳແໜ່ງ 'ໜັງສືຜ່ານແດນຊົງອິດທິພົນທີ່ສຸດໃນໂລກ' ປະຈຳປີ 2020

ຊາດອາຊີຄອງຕຳແໜ່ງ 'ໜັງສືຜ່ານແດນຊົງອິດທິພົນທີ່ສຸດໃນໂລກ' ປະຈຳປີ 2020

ຣີສອດຫຼູໃນສະຫະລັດພົບຜູ້ຕິດໂຄວິດ-19 ເພີ່ມ ເນື່ອງຈາກຄົນລວຍໄປກັກຕົວຢູ່ນອກເມືອງ

ຣີສອດຫຼູໃນສະຫະລັດພົບຜູ້ຕິດໂຄວິດ-19 ເພີ່ມ ເນື່ອງຈາກຄົນລວຍໄປກັກຕົວຢູ່ນອກເມືອງ

ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ເອົາໃຈໃສ່ກວດກາລາຄາສີນຄ້າ ພ້ອມເຜີຍສາເຫດລາຄາສິນຄ້າບາງປະເພດມີການເໜັງຕີງ

ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ເອົາໃຈໃສ່ກວດກາລາຄາສີນຄ້າ ພ້ອມເຜີຍສາເຫດລາຄາສິນຄ້າບາງປະເພດມີການເໜັງຕີງ

ຜົນວິໄຈຊີ້ ອັດຕາການຕາຍຈາກໂຄວິດ-19 ສູງຂຶ້ນໃນເຂດທີ່ມົນລະພິດທາງອາກາດສູງ

ຜົນວິໄຈຊີ້ ອັດຕາການຕາຍຈາກໂຄວິດ-19 ສູງຂຶ້ນໃນເຂດທີ່ມົນລະພິດທາງອາກາດສູງ

ໄທຜ່ອນຜັນໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດຢູ່ພາຍໃນປະເທດໄດ້ຮອດ 30 ເມສາ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຕໍ່ໃບອະນຸຍາດ

ໄທຜ່ອນຜັນໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດຢູ່ພາຍໃນປະເທດໄດ້ຮອດ 30 ເມສາ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຕໍ່ໃບອະນຸຍາດ

ໜຶ່ງໃນນັກສຶກສາທີ່ກັບຈາກອັງກິດ ຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບການສົ່ງຕໍ່ຂໍ້ມູນເທັດກ່ຽວກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19

ໜຶ່ງໃນນັກສຶກສາທີ່ກັບຈາກອັງກິດ ຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບການສົ່ງຕໍ່ຂໍ້ມູນເທັດກ່ຽວກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19

ປີໃໝ່ລາວນີ້ ແຕ່ລະວັດຈະງົດຈັດການຮົດສົງພະພຸດທະຮູບ - ວັດຈັດຮົດສົງພາຍໃນເລັກນ້ອຍຕາມປະເພນີ

ປີໃໝ່ລາວນີ້ ແຕ່ລະວັດຈະງົດຈັດການຮົດສົງພະພຸດທະຮູບ - ວັດຈັດຮົດສົງພາຍໃນເລັກນ້ອຍຕາມປະເພນີ

ລັດກໍານົດເງິນນະໂຍບາຍແກ່ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກຕາມການມອບໝາຍ ໄລຍະໂຄວິດ-19 ລະບາດ

ລັດກໍານົດເງິນນະໂຍບາຍແກ່ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກຕາມການມອບໝາຍ ໄລຍະໂຄວິດ-19 ລະບາດ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ