ວັນພະຫັດ ທີ 28 ພຶດສະພາ 2020

ກະຊວງ​ການ​ເງິນ ​ຊີ້​ແຈງຜົນການກວດສອບ 2018 ໜີ້ຕ້ອງຮັບຂອງຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ

ກະຊວງ​ການ​ເງິນ ​ຊີ້​ແຈງຜົນການກວດສອບ 2018 ໜີ້ຕ້ອງຮັບຂອງຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ

ຕໍ່​ກັບ​ຄຳ​ຊັກ​ຖາມຂອງ​ສະມາຊິກ​ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ທີ່​ໄດ້​ມີ​ຄຳ​ເຫັນ​ຕໍ່​ກັບ​ບົດ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ອົງການ​ກວດ​ສອບ​ແຫ່ງ​ລັດ ທີ່​ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ຜົນ​ການກວດ​ສອບ​ບົດ​ສະຫຼຸດ​ຂາດ​ຕົວ ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ແຜນ​ງົບ​ປະ​ມານ​ແຫ່ງ​ລັດ​ປະຈຳ​ປີ 2018, ​ໂດຍ​ໃນ​ນັ້ນ ການກວດ​ສອບ​ເຫັນ​ວ່າ ກະຊວງ​ການ​ເງິນ ຍັງ​ພົບ​ການລະ​ເມີດຂອງ​ຫົວໜ່ວຍ​ງົບປະມານ ຕົ້ນຕໍ​ລາຍ​ຮັບ​ເພີ່ມ 433.08 ຕື້​ກີບ ທີ່​ບໍ່​ເຂົ້າ​ແຜນ, ຕໍ່​ບັນຫາ​ດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ສົມ​ດີ ດວງ​ດີ ຮອງ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ການ​ເງິນ ​ໄດ້​ອອກ​ມາ​ຊີ້​ແຈງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຜົນ​ການກວດ​ສອບ 2018 ກໍ​ຄື ໜີ້​ຕ້ອງ​ຮັບ​ຂອງ​ຂະ​ແໜງ​ສ່ວຍ​ສາ​ອາກອນ.

ທ່ານ ສົມ​ດີ ດວງ​ດີ ​ເວົ້າວ່າ: ສະ​ເພາະ ໜີ້ຕ້ອງຮັບຂອງຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ ຈຳນວນ 1,304.81 ຕື້ກີບ ໃນນັ້ນ: ສູນກາງ 623.83 ຕື້ກີບ ແລະທ້ອງຖີ່ນ 680.98 ຕື້ກີບ, ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂແຕ່ບໍ່ຂາດຕົວ, ສຳລັບສູນກາງ ປະກອບມີ ໜີ້ຕ້ອງຮັບທີ່ຕິດພັນກັບລາຍຮັບວິຊາການຂອງ 5 ກະຊວງ 361.45 ຕື້ກີບ, ໃນນັ້ນ ມີຍອດຍົກມາ 238.7 ຕື້ກີບ ແມ່ນຍອດເງິນເຫຼືອໃນບັນຊີເງິນຝາກຂອງຫົວໜ່ວຍງົບປະມານຂັ້ນສູນກາງທີ່ເປີດໄວ້ຢູ່ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ແລະ ຍອດເງິນເຫຼືອໃນບັນຊີເງິນຝາກປີ 2018 ຈຳນວນ 122.8 ຕື້ກີບ, ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມອບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ.

ສ່ວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຜ່ານມາ ໄດ້ເຊີນບັນດາຫົວໜ່ວຍງົບປະມານມາປືກສາຫາລື, ຊຶ່ງບັນດາກະຊວງໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ ຈຳນວນເງິນດັ່ງກ່າວ ບໍ່ສາມາດມອບເຂົ້າງົບປະມານໄດ້, ເນື່ອງຈາກວ່າມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງການນຳໃຊ້ບ້ວງເງິນດັ່ງກ່າວຊຳລະໜີ້ສິນທີ່ຍັງຄ້າງເປັນເອກະສານ ແລະ ລາຍຈ່າຍທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ ໃນເດືອນ 1-2 ງວດທີ 1 ທີ່ບໍ່ສາມາດເກັບລາຍຮັບໄດ້ພຽງພໍຕອບສະໜອງ ກັບຄວາມຕ້ອງການຈ່າຍໄດ້ ແລະ ຄຳແນະນຳ ເລກທີ 0016/ກງ, ລົງວັນທີ 03 ມັງກອນ 2019 ຂໍ້ 7.5 ຍອດເຫຼືອລາຍຮັບວິຊາໃນບັນຊີເງິນຝາກຂອງຫົວໜ່ວຍງົບປະມານຂັ້ນຕ່າງໆສາມາດຍົກໄປປີຕໍ່ໄປໄດ້ ແຕ່ມີການໄລ່ລຽງ ເພື່ອດັດສະເລ່ຍໃນເວລາດັດແກ້ງົບປະມານ 6 ເດືອນທ້າຍປີ ຫຼື ໃນເວລາສ້າງແຜນງົບ ປະມານປີຕໍ່ໄປ ຫຼື ອະນຸຍາດໃຫ້ນຳໃຊ້ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກລັດຖະບານ. ສະນັ້ນ ຍອດເງິນເຫຼືອຂອງປີ 2017 ຈຶ່ງຍົກຍອດໄປສ້າງແຜນລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍໃນປີ 2018 ແລະ ຍອດເງິນເຫຼືອທ້າຍປີ 2018 ທີ່ຍັງບໍ່ທັນມອບເຂົ້າງົບປະມານ, ບັນດາກະຊວງໄດ້ນຳມາສ້າງແຜນລາຍຮັບ ແລະ ແຜນລາຍຈ່າຍໃນປີ 2019.

ດັ່ງນັ້ນ ວິທີແກ້ໄຂ ໃນປີ 2019 ກະຊວງການເງິນໄດ້ອອກຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຄ່າບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ກອງທຶນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 0016/ກງ, ລົງວັນທີ 03 ມັງກອນ 2019 ແລະລົງກວດກາການຈັດເກັບ-ມອບ ລາຍຮັບວິຊາການຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍງົບປະມານດ້ວຍການອະນຸມັດລາຍຈ່າຍເປັນຖ້ຽວ ໂດຍອີງຕາມຈຳ ນວນລາຍຮັບ ທີ່ມອບເຂົ້າງົບປະມານ.

ສ່ວນໜີ້ຕ້ອງຮັບທີ່ຕິດພັນກັບຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຈໍານວນ 262,34 ຕື້ກີບ, ໃນນັ້ນ ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ຕິດພັນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ​ແມ່ນຈະສືບຕໍ່ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງ ທຶນ ແລະກະຊວງໂຍທາທິການ ກວດກາຄືນແຜນການລາຍຈ່າຍປະຈຳປີ 2020 ທີ່ຜ່ານການຮັບຮອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ມີໜີ້ຄ້າງມອບໃນຜ່ານມາ, ໂດຍການຕັດເອົາເງິນ ຈາກບ້ວງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ, ທີ່ລັດຖະບານຊຳລະຢູ່ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດໃນການຈົດລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໄປ ພ້ອມໆກັນ, ສ່ວນໜີ້ຕ້ອງຮັບຄ້າງມອບຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ບໍ່ຕິດພັນກັບງົບປະມານ ຜ່ານມາ​ແມ່ນໄດ້ເຊີນບັນດາບໍລິສັດມາປຶກສາຫາລືຄວາມອາດສາມາດ ໃນການຊຳລະໜີ້ຄ້າງມອບ ຈຳນວນໜຶ່ງກໍໄດ້ຊຳລະແລ້ວ, ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ປົດບັນດາໜີ້ດັ່ງກ່າວ, ບາງຫົວໜ່ວຍກໍສະເໜີແບ່ງຈ່າຍ, ພ້ອມທັງປະຕິບັດມາດຕະການປັບໃໝຕາມຂັ້ນຕອນຂອງກົດໝາຍ ແລະອີກຈຳນວນ 1 ບໍລິສັດ ທີ່ໄດ້ແຈ້ງໂຈະຊົ່ວຄາວແລ້ວ ຈະໄດ້ສະເໜີດຳເນີນຕາມຂະບວນການຍຸຕິທຳ.

ສຳລັບທ້ອງຖີ່ນໜີ້ຕ້ອງຮັບທີ່ຕິດພັນກັບລາຍຮັບວິຊາການ ຈຳນວນ 680.98 ຕື້ກີບ, ໃນນັ້ນ ຍອດຍົກມາທ້າຍປີ 2017 ຈຳນວນ 583.15 ຕື້ກີບ ​ແລະເກີດຂຶ້ນໃນ ປີ 2018 ຈຳນວນ 97.83 ຕື້ກີບ, ຊຶ່ງໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ 33.04 ຕື້ກີບ, ຈຳນວນໜຶ່ງ ກໍໄດ້ຊຳລະແລ້ວ, ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖືກປົດອອກຈາກບັນຊີຕິດຕາມໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະຈຳນວນໜຶ່ງລັດຖະບານທ້ອງຖີ່ນ ບໍ່ມີແຜນການລາຍຈ່າຍປະຈຳປີ ເພື່ອຊຳລະໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດມອບພັນທະອາກອນໄດ້, ການຕິດຕາມຂອງສູນກາງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ເນື່ອງຈາກວ່າ ທ້ອງຖີ່ນບໍ່ໄດ້ສັງລວມຂໍ້ມູນຜົນຂອງການ ກວດສອບລາຍງານໃຫ້ສູນກາງຮັບຊາບ.

ສະນັ້ນ ການແກ້ໄຂໃນທ້າຍປີ 2019, ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ອອກແຈ້ງຕົວເລກໜີ້ຄ້າງມອບຕາມຜົນການກວດສອບປີ 2018 ໃຫ້ສ່ວຍສາອາກອນ ປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ສັງລວມລາຍງານຜົນການແກ້ໄຂໃຫ້ກະຊວງເປັນ ແຕ່ລະເດືອນ, ສະ​ເພາະ ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກການກວດກາໄລ່ລຽງຂອງຂະ ແໜງສ່ວຍສາອາກອນ, ຈາກໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ຈຳນວນ 647.94 ຕື້ກີບ, ຊຶ່ງໄດ້ເຊີນບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດມາປຶກສາຈຳນວນໜຶ່ງກໍໄດ້ຊຳລະແລ້ວ, ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນປົດຈາກບັນຊີຕິດຕາມໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະຈຳນວນໜຶ່ງກໍໄດ້ເລັ່ງທວງ, ພ້ອມປະຕິບັດຕາມມາດຕະການປັບໃໝຕາມຂັ້ນຕອນຂອງ ລະບຽບກົດໝາຍ.

Advertisement Replay Ad
ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ສູບຢາແບບໃດໃຫ້ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ? ເມື່ອນະວັດຕະກຳການສູບຢາແບບໃໝ່ ອາດບໍ່ໄດ້ປອດໄພຄືກັບທີ່ຄິດ

ສູບຢາແບບໃດໃຫ້ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ? ເມື່ອນະວັດຕະກຳການສູບຢາແບບໃໝ່ ອາດບໍ່ໄດ້ປອດໄພຄືກັບທີ່ຄິດ

ສວນສະໜຸກອາດບໍ່ສະໜຸກຄືຊື່ ເມື່ອຍີ່ປຸ່ນກຽມໃຫ້ເປີດອີກຄັ້ງ ແຕ່ຫ້າມ "ຮ້ອງ" ຂະນະຫຼິ້ນເຄື່ອງຫຼິ້ນ

ສວນສະໜຸກອາດບໍ່ສະໜຸກຄືຊື່ ເມື່ອຍີ່ປຸ່ນກຽມໃຫ້ເປີດອີກຄັ້ງ ແຕ່ຫ້າມ "ຮ້ອງ" ຂະນະຫຼິ້ນເຄື່ອງຫຼິ້ນ

ປໍ້ານໍ້າມັນປິດໄວ ຍ້ອນນໍ້າມັນໝົດແທ້ ຫຼື ເປັນ "ການກັກຕຸນສິນຄ້າ"?

ປໍ້ານໍ້າມັນປິດໄວ ຍ້ອນນໍ້າມັນໝົດແທ້ ຫຼື ເປັນ "ການກັກຕຸນສິນຄ້າ"?

ຫຼື ນີ້ຄືຄວາມຫວັງຂອງມວນມະນຸດ? ເປີດລາຍຊື່ຢາທີ່ເຊື່ອວ່າມີສັກກະຍະພາບໃນການປິ່ນປົວ COVID-19 ໄດ້

ຫຼື ນີ້ຄືຄວາມຫວັງຂອງມວນມະນຸດ? ເປີດລາຍຊື່ຢາທີ່ເຊື່ອວ່າມີສັກກະຍະພາບໃນການປິ່ນປົວ COVID-19 ໄດ້

ແຈ້ງປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນໃນທົ່ວປະເທດ ມີຜົນ 28 ພຶດສະພາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ

ແຈ້ງປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນໃນທົ່ວປະເທດ ມີຜົນ 28 ພຶດສະພາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ

ຢາ "ໄຮດຣອກຊີຄລໍໂຣຄວິນ" ທີ່ໃຊ້ທົດລອງປິ່ນປົວຄົນເຈັບໂຄວິດ-19 ຖືກສັ່ງໂຈະນຳໃຊ້ໂດຍ WHO

ຢາ "ໄຮດຣອກຊີຄລໍໂຣຄວິນ" ທີ່ໃຊ້ທົດລອງປິ່ນປົວຄົນເຈັບໂຄວິດ-19 ຖືກສັ່ງໂຈະນຳໃຊ້ໂດຍ WHO

ປະຊາຊົນ​ຈຳນວນໜຶ່ງ​ບໍ່​ຍອມຮັບ​ຄ່າ​ຊົດ​ເຊີຍຈາກໂຄງການ​ກໍ່ສ້າງ​ທາງ​ດ່ວນ ໝາຍ​ເລກ 1

ປະຊາຊົນ​ຈຳນວນໜຶ່ງ​ບໍ່​ຍອມຮັບ​ຄ່າ​ຊົດ​ເຊີຍຈາກໂຄງການ​ກໍ່ສ້າງ​ທາງ​ດ່ວນ ໝາຍ​ເລກ 1

ແຮງງານໃນລະບົບປະກັນສັງຄົມເຮ! ລັດເຫັນດີໃຫ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນອຸດໜູນວ່າງງານແລ້ວ

ແຮງງານໃນລະບົບປະກັນສັງຄົມເຮ! ລັດເຫັນດີໃຫ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນອຸດໜູນວ່າງງານແລ້ວ

ໂຄວິດ-19: ໂລກຍັງຢູ່ໃນໄລຍະ "ກາງ" ຂອງການລະບາດຮອບທຳອິດ, ອົງການອະນາໄມໂລກກ່າວ

ໂຄວິດ-19: ໂລກຍັງຢູ່ໃນໄລຍະ "ກາງ" ຂອງການລະບາດຮອບທຳອິດ, ອົງການອະນາໄມໂລກກ່າວ

ລາງລົດໄຟລາວ-ຈີນປູລາງຜ່ານອຸມົງທຳອິດ ມຸ່ງໜ້າສູ່ເຂດພາກເໜືອ ກຽມພ້ອມເປີດໃຊ້ທ້າຍປີ 2021

ລາງລົດໄຟລາວ-ຈີນປູລາງຜ່ານອຸມົງທຳອິດ ມຸ່ງໜ້າສູ່ເຂດພາກເໜືອ ກຽມພ້ອມເປີດໃຊ້ທ້າຍປີ 2021

2 ສາເຫດຫຼັກ ທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ການເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນບໍ່ໄປຕາມແຜນການ

2 ສາເຫດຫຼັກ ທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ການເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນບໍ່ໄປຕາມແຜນການ

ກວດກາພາສີສາລະວັນ ຕ້ານການລັກລອບໜີພາສີທຸກຮູບແບບ ປີນີ້ວາງເປົ້າເກັບລາຍຮັບ 67 ຕື້ກວ່າກີບ

ກວດກາພາສີສາລະວັນ ຕ້ານການລັກລອບໜີພາສີທຸກຮູບແບບ ປີນີ້ວາງເປົ້າເກັບລາຍຮັບ 67 ຕື້ກວ່າກີບ

ກຽມໂຕໃຫ້ພ້ອມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ພ້ອມເປີດການຮຽນການສອນສໍາລັບນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍ 2 ມິຖຸນານີ້

ກຽມໂຕໃຫ້ພ້ອມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ພ້ອມເປີດການຮຽນການສອນສໍາລັບນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍ 2 ມິຖຸນານີ້

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ເສດຖະກິດລາວຈະເປັນແນວໃດໃນປີ 2020? ທະນາຄານໂລກຊີ້ ໂຄວິດ-19 ກະທົບການເຕີບໂຕ ຄາດໜີ້ສິນເພີ່ມ

ເສດຖະກິດລາວຈະເປັນແນວໃດໃນປີ 2020? ທະນາຄານໂລກຊີ້ ໂຄວິດ-19 ກະທົບການເຕີບໂຕ ຄາດໜີ້ສິນເພີ່ມ

ແຂວງໄຊສົມບູນ ສ້າງເສັ້ນທາງເພີ່ມ 2 ເສັ້ນ ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ

ແຂວງໄຊສົມບູນ ສ້າງເສັ້ນທາງເພີ່ມ 2 ເສັ້ນ ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ

ສານປະຊາຊົນແຂວງສາລະວັນ ຕັດສິນປະຫານຊີວິດ ຊາຍ 5 ຄົນ ຖານຄ້າ-ຂາຍຢາເສບຕິດ

ສານປະຊາຊົນແຂວງສາລະວັນ ຕັດສິນປະຫານຊີວິດ ຊາຍ 5 ຄົນ ຖານຄ້າ-ຂາຍຢາເສບຕິດ

ລັດຖະບານຈະເຮັດຫຍັງແດ່ໃນເດືອນມິຖຸນາ? ສະຫຼຸບ 12 ວຽກງານຈຸດສຸມທີ່ນາຍົກໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ລັດຖະບານຈະເຮັດຫຍັງແດ່ໃນເດືອນມິຖຸນາ? ສະຫຼຸບ 12 ວຽກງານຈຸດສຸມທີ່ນາຍົກໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

8 ເລື່ອງທີ່ຄວນຮູ້ ຈາກກອງປະຊຸມລັດຖະບານສະໄໝສາມັນປະຈຳເດືອນພຶດສະພາ 2020

8 ເລື່ອງທີ່ຄວນຮູ້ ຈາກກອງປະຊຸມລັດຖະບານສະໄໝສາມັນປະຈຳເດືອນພຶດສະພາ 2020

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ