ວັນພະຫັດ ທີ 5 ທັນວາ 2019

ກະຊວງ​ການ​ເງິນ ​ຊີ້​ແຈງຜົນການກວດສອບ 2018 ໜີ້ຕ້ອງຮັບຂອງຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ

ກະຊວງ​ການ​ເງິນ ​ຊີ້​ແຈງຜົນການກວດສອບ 2018 ໜີ້ຕ້ອງຮັບຂອງຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ

ຕໍ່​ກັບ​ຄຳ​ຊັກ​ຖາມຂອງ​ສະມາຊິກ​ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ທີ່​ໄດ້​ມີ​ຄຳ​ເຫັນ​ຕໍ່​ກັບ​ບົດ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ອົງການ​ກວດ​ສອບ​ແຫ່ງ​ລັດ ທີ່​ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ຜົນ​ການກວດ​ສອບ​ບົດ​ສະຫຼຸດ​ຂາດ​ຕົວ ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ແຜນ​ງົບ​ປະ​ມານ​ແຫ່ງ​ລັດ​ປະຈຳ​ປີ 2018, ​ໂດຍ​ໃນ​ນັ້ນ ການກວດ​ສອບ​ເຫັນ​ວ່າ ກະຊວງ​ການ​ເງິນ ຍັງ​ພົບ​ການລະ​ເມີດຂອງ​ຫົວໜ່ວຍ​ງົບປະມານ ຕົ້ນຕໍ​ລາຍ​ຮັບ​ເພີ່ມ 433.08 ຕື້​ກີບ ທີ່​ບໍ່​ເຂົ້າ​ແຜນ, ຕໍ່​ບັນຫາ​ດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ສົມ​ດີ ດວງ​ດີ ຮອງ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ການ​ເງິນ ​ໄດ້​ອອກ​ມາ​ຊີ້​ແຈງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຜົນ​ການກວດ​ສອບ 2018 ກໍ​ຄື ໜີ້​ຕ້ອງ​ຮັບ​ຂອງ​ຂະ​ແໜງ​ສ່ວຍ​ສາ​ອາກອນ.

ທ່ານ ສົມ​ດີ ດວງ​ດີ ​ເວົ້າວ່າ: ສະ​ເພາະ ໜີ້ຕ້ອງຮັບຂອງຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ ຈຳນວນ 1,304.81 ຕື້ກີບ ໃນນັ້ນ: ສູນກາງ 623.83 ຕື້ກີບ ແລະທ້ອງຖີ່ນ 680.98 ຕື້ກີບ, ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂແຕ່ບໍ່ຂາດຕົວ, ສຳລັບສູນກາງ ປະກອບມີ ໜີ້ຕ້ອງຮັບທີ່ຕິດພັນກັບລາຍຮັບວິຊາການຂອງ 5 ກະຊວງ 361.45 ຕື້ກີບ, ໃນນັ້ນ ມີຍອດຍົກມາ 238.7 ຕື້ກີບ ແມ່ນຍອດເງິນເຫຼືອໃນບັນຊີເງິນຝາກຂອງຫົວໜ່ວຍງົບປະມານຂັ້ນສູນກາງທີ່ເປີດໄວ້ຢູ່ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ແລະ ຍອດເງິນເຫຼືອໃນບັນຊີເງິນຝາກປີ 2018 ຈຳນວນ 122.8 ຕື້ກີບ, ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມອບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ.

ສ່ວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຜ່ານມາ ໄດ້ເຊີນບັນດາຫົວໜ່ວຍງົບປະມານມາປືກສາຫາລື, ຊຶ່ງບັນດາກະຊວງໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ ຈຳນວນເງິນດັ່ງກ່າວ ບໍ່ສາມາດມອບເຂົ້າງົບປະມານໄດ້, ເນື່ອງຈາກວ່າມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງການນຳໃຊ້ບ້ວງເງິນດັ່ງກ່າວຊຳລະໜີ້ສິນທີ່ຍັງຄ້າງເປັນເອກະສານ ແລະ ລາຍຈ່າຍທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ ໃນເດືອນ 1-2 ງວດທີ 1 ທີ່ບໍ່ສາມາດເກັບລາຍຮັບໄດ້ພຽງພໍຕອບສະໜອງ ກັບຄວາມຕ້ອງການຈ່າຍໄດ້ ແລະ ຄຳແນະນຳ ເລກທີ 0016/ກງ, ລົງວັນທີ 03 ມັງກອນ 2019 ຂໍ້ 7.5 ຍອດເຫຼືອລາຍຮັບວິຊາໃນບັນຊີເງິນຝາກຂອງຫົວໜ່ວຍງົບປະມານຂັ້ນຕ່າງໆສາມາດຍົກໄປປີຕໍ່ໄປໄດ້ ແຕ່ມີການໄລ່ລຽງ ເພື່ອດັດສະເລ່ຍໃນເວລາດັດແກ້ງົບປະມານ 6 ເດືອນທ້າຍປີ ຫຼື ໃນເວລາສ້າງແຜນງົບ ປະມານປີຕໍ່ໄປ ຫຼື ອະນຸຍາດໃຫ້ນຳໃຊ້ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກລັດຖະບານ. ສະນັ້ນ ຍອດເງິນເຫຼືອຂອງປີ 2017 ຈຶ່ງຍົກຍອດໄປສ້າງແຜນລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍໃນປີ 2018 ແລະ ຍອດເງິນເຫຼືອທ້າຍປີ 2018 ທີ່ຍັງບໍ່ທັນມອບເຂົ້າງົບປະມານ, ບັນດາກະຊວງໄດ້ນຳມາສ້າງແຜນລາຍຮັບ ແລະ ແຜນລາຍຈ່າຍໃນປີ 2019.

ດັ່ງນັ້ນ ວິທີແກ້ໄຂ ໃນປີ 2019 ກະຊວງການເງິນໄດ້ອອກຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຄ່າບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ກອງທຶນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 0016/ກງ, ລົງວັນທີ 03 ມັງກອນ 2019 ແລະລົງກວດກາການຈັດເກັບ-ມອບ ລາຍຮັບວິຊາການຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍງົບປະມານດ້ວຍການອະນຸມັດລາຍຈ່າຍເປັນຖ້ຽວ ໂດຍອີງຕາມຈຳ ນວນລາຍຮັບ ທີ່ມອບເຂົ້າງົບປະມານ.

ສ່ວນໜີ້ຕ້ອງຮັບທີ່ຕິດພັນກັບຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຈໍານວນ 262,34 ຕື້ກີບ, ໃນນັ້ນ ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ຕິດພັນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ​ແມ່ນຈະສືບຕໍ່ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງ ທຶນ ແລະກະຊວງໂຍທາທິການ ກວດກາຄືນແຜນການລາຍຈ່າຍປະຈຳປີ 2020 ທີ່ຜ່ານການຮັບຮອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ມີໜີ້ຄ້າງມອບໃນຜ່ານມາ, ໂດຍການຕັດເອົາເງິນ ຈາກບ້ວງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ, ທີ່ລັດຖະບານຊຳລະຢູ່ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດໃນການຈົດລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໄປ ພ້ອມໆກັນ, ສ່ວນໜີ້ຕ້ອງຮັບຄ້າງມອບຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ບໍ່ຕິດພັນກັບງົບປະມານ ຜ່ານມາ​ແມ່ນໄດ້ເຊີນບັນດາບໍລິສັດມາປຶກສາຫາລືຄວາມອາດສາມາດ ໃນການຊຳລະໜີ້ຄ້າງມອບ ຈຳນວນໜຶ່ງກໍໄດ້ຊຳລະແລ້ວ, ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ປົດບັນດາໜີ້ດັ່ງກ່າວ, ບາງຫົວໜ່ວຍກໍສະເໜີແບ່ງຈ່າຍ, ພ້ອມທັງປະຕິບັດມາດຕະການປັບໃໝຕາມຂັ້ນຕອນຂອງກົດໝາຍ ແລະອີກຈຳນວນ 1 ບໍລິສັດ ທີ່ໄດ້ແຈ້ງໂຈະຊົ່ວຄາວແລ້ວ ຈະໄດ້ສະເໜີດຳເນີນຕາມຂະບວນການຍຸຕິທຳ.

ສຳລັບທ້ອງຖີ່ນໜີ້ຕ້ອງຮັບທີ່ຕິດພັນກັບລາຍຮັບວິຊາການ ຈຳນວນ 680.98 ຕື້ກີບ, ໃນນັ້ນ ຍອດຍົກມາທ້າຍປີ 2017 ຈຳນວນ 583.15 ຕື້ກີບ ​ແລະເກີດຂຶ້ນໃນ ປີ 2018 ຈຳນວນ 97.83 ຕື້ກີບ, ຊຶ່ງໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ 33.04 ຕື້ກີບ, ຈຳນວນໜຶ່ງ ກໍໄດ້ຊຳລະແລ້ວ, ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖືກປົດອອກຈາກບັນຊີຕິດຕາມໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະຈຳນວນໜຶ່ງລັດຖະບານທ້ອງຖີ່ນ ບໍ່ມີແຜນການລາຍຈ່າຍປະຈຳປີ ເພື່ອຊຳລະໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດມອບພັນທະອາກອນໄດ້, ການຕິດຕາມຂອງສູນກາງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ເນື່ອງຈາກວ່າ ທ້ອງຖີ່ນບໍ່ໄດ້ສັງລວມຂໍ້ມູນຜົນຂອງການ ກວດສອບລາຍງານໃຫ້ສູນກາງຮັບຊາບ.

ສະນັ້ນ ການແກ້ໄຂໃນທ້າຍປີ 2019, ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ອອກແຈ້ງຕົວເລກໜີ້ຄ້າງມອບຕາມຜົນການກວດສອບປີ 2018 ໃຫ້ສ່ວຍສາອາກອນ ປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ສັງລວມລາຍງານຜົນການແກ້ໄຂໃຫ້ກະຊວງເປັນ ແຕ່ລະເດືອນ, ສະ​ເພາະ ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກການກວດກາໄລ່ລຽງຂອງຂະ ແໜງສ່ວຍສາອາກອນ, ຈາກໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ຈຳນວນ 647.94 ຕື້ກີບ, ຊຶ່ງໄດ້ເຊີນບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດມາປຶກສາຈຳນວນໜຶ່ງກໍໄດ້ຊຳລະແລ້ວ, ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນປົດຈາກບັນຊີຕິດຕາມໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະຈຳນວນໜຶ່ງກໍໄດ້ເລັ່ງທວງ, ພ້ອມປະຕິບັດຕາມມາດຕະການປັບໃໝຕາມຂັ້ນຕອນຂອງ ລະບຽບກົດໝາຍ.

Advertisement Replay Ad
ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ຊ່ວຍເຫຼືອ 5 ແສນກວ່າໂດລາ ປັບປຸງທັກສະການອ່ານຂອງເດັກນ້ອຍລາວ

ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ຊ່ວຍເຫຼືອ 5 ແສນກວ່າໂດລາ ປັບປຸງທັກສະການອ່ານຂອງເດັກນ້ອຍລາວ

“ຄິມ ຈອງອຶນ” ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ຂີ່ມ້າຂາວຂຶ້ນພູ ລະນຶກເຖິງບັນພະບຸລຸດ

“ຄິມ ຈອງອຶນ” ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ຂີ່ມ້າຂາວຂຶ້ນພູ ລະນຶກເຖິງບັນພະບຸລຸດ

ຫາລື ວຽກງານການເພີ່ມມູນຄ່າຜະລິດກະສິກໍາເພື່ອໂພຊະນາການ

ຫາລື ວຽກງານການເພີ່ມມູນຄ່າຜະລິດກະສິກໍາເພື່ອໂພຊະນາການ

ສົ່ງເສີມການຮຽນພາສາເກົາຫຼີ ເປັນພາສາທີ 2 ໃນຊັ້ນມັດທະຍົມທີ່ມີເງື່ອນໄຂຢູ່ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ

ສົ່ງເສີມການຮຽນພາສາເກົາຫຼີ ເປັນພາສາທີ 2 ໃນຊັ້ນມັດທະຍົມທີ່ມີເງື່ອນໄຂຢູ່ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ

ມອບເງິນຊົດເຊີຍງວດທີ 5-6 ໃຫ້ຜູ້ຖືກຜົນກະທົບ ໂຄງການທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ເຂດແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ

ມອບເງິນຊົດເຊີຍງວດທີ 5-6 ໃຫ້ຜູ້ຖືກຜົນກະທົບ ໂຄງການທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ເຂດແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ

ເມືອງໄຊບູລີ ສະຫວັນນະເຂດ ທຳລາຍສິນຄ້າໝົດອາຍຸ-ລັກລອບນຳເຂົ້າ

ເມືອງໄຊບູລີ ສະຫວັນນະເຂດ ທຳລາຍສິນຄ້າໝົດອາຍຸ-ລັກລອບນຳເຂົ້າ

ສາລະວັນສະຫຼຸບການແກ້ໄຂໄພພິບັດນ້ຳຖ້ວມ ພົບເສຍຫາຍກວ່າ 730 ຕື້ກີບ

ສາລະວັນສະຫຼຸບການແກ້ໄຂໄພພິບັດນ້ຳຖ້ວມ ພົບເສຍຫາຍກວ່າ 730 ຕື້ກີບ

ຜົນຫວຍງວດປະຈຳວັນທີ 4 ທັນວາ 2019 ເລກ 1, 2, 3, 4, 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ຜົນຫວຍງວດປະຈຳວັນທີ 4 ທັນວາ 2019 ເລກ 1, 2, 3, 4, 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ທົ່ວປະເທດອຸນຫະພູມຫຼຸດລົງ 1-3 ອົງສາ ອາກາດໜາວເຢັນ ແລະ ມີໝອກປົກຫຸ້ມໃນຕອນເຊົ້າ

ທົ່ວປະເທດອຸນຫະພູມຫຼຸດລົງ 1-3 ອົງສາ ອາກາດໜາວເຢັນ ແລະ ມີໝອກປົກຫຸ້ມໃນຕອນເຊົ້າ

ໜຸ່ມຂໍເງິນເມຍ 10 ພັນກີບໄປຊື້ຢາບ້າ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ ໂມໂຫໃຊ້ສັນພ້າຕີງ່ອນເມຍບາດເຈັບສາຫັດ

ໜຸ່ມຂໍເງິນເມຍ 10 ພັນກີບໄປຊື້ຢາບ້າ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ ໂມໂຫໃຊ້ສັນພ້າຕີງ່ອນເມຍບາດເຈັບສາຫັດ

ລາຄາຫົວໜ່ວຍການກໍ່ສ້າງຂົວທາງ ສະບັບປັບປຸງປີ 2019 ອະນຸມັດນໍາໃຊ້ແລ້ວ

ລາຄາຫົວໜ່ວຍການກໍ່ສ້າງຂົວທາງ ສະບັບປັບປຸງປີ 2019 ອະນຸມັດນໍາໃຊ້ແລ້ວ

ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບສະບັບປັບປຸງ

ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບສະບັບປັບປຸງ

ວາຍວອດ! ໄຟໄໝ້ຕູບແຄມຂອງເມືອງສັງທອງ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຊົມວິວພັກຜ່ອນຂຶ້ນຊື່ຂອງເມືອງ

ວາຍວອດ! ໄຟໄໝ້ຕູບແຄມຂອງເມືອງສັງທອງ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຊົມວິວພັກຜ່ອນຂຶ້ນຊື່ຂອງເມືອງ

ກຽມຜ້າຫົ່ມໄວ້ໃຫ້ພ້ອມ ກົມອຸຕຸ ອອກປະກາດແຈ້ງເຕືອນໄພອາກາດໜາວເຢັນ 3-10 ທັນວານີ້

ກຽມຜ້າຫົ່ມໄວ້ໃຫ້ພ້ອມ ກົມອຸຕຸ ອອກປະກາດແຈ້ງເຕືອນໄພອາກາດໜາວເຢັນ 3-10 ທັນວານີ້

ຮອງລັດຖະມົນຕີ ເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມສະຖານະການ ໄຟຟ້າຫົງສາ ຫຼັງເກີດເຫດແຜນດິນໄຫວ

ຮອງລັດຖະມົນຕີ ເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມສະຖານະການ ໄຟຟ້າຫົງສາ ຫຼັງເກີດເຫດແຜນດິນໄຫວ

ຜົນທົດສອບພົບວ່າ ຄົນອ່ານໃຈແມວຈາກ "ສີໜ້າ" ໄດ້ບໍ່ດີເທົ່າທີ່ຄິດ

ຜົນທົດສອບພົບວ່າ ຄົນອ່ານໃຈແມວຈາກ "ສີໜ້າ" ໄດ້ບໍ່ດີເທົ່າທີ່ຄິດ

ປະມວນພາບ "ເມ ວິຈິດຕາ" ໃນໄລຍະທຳອິດຂອງການເກັບໂຕ Miss Universe 2019

ປະມວນພາບ "ເມ ວິຈິດຕາ" ໃນໄລຍະທຳອິດຂອງການເກັບໂຕ Miss Universe 2019

ແມ່ນໍ້າຂອງບໍລິເວນເມືອງສອງຄອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ກໍປ່ຽນສີເປັນສີຟ້າອົມຂຽວເຊັ່ນກັນ

ແມ່ນໍ້າຂອງບໍລິເວນເມືອງສອງຄອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ກໍປ່ຽນສີເປັນສີຟ້າອົມຂຽວເຊັ່ນກັນ

ວິສະວະກອນ ຜູ້ຈົບປະລິນຍາ ແລະ ຊັ້ນສູງ 7,000 ຄົນ ຢູ່ອິນເດຍແຫ່ສະໝັກວຽກສຸຂາພິບານ

ວິສະວະກອນ ຜູ້ຈົບປະລິນຍາ ແລະ ຊັ້ນສູງ 7,000 ຄົນ ຢູ່ອິນເດຍແຫ່ສະໝັກວຽກສຸຂາພິບານ

ວິກິດການດ້ານພູມອາກາດ ບັງຄັບໃຫ້ 20 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກຕ້ອງອົບພະຍົບຍ້າຍຖິ່ນຖານໃນແຕ່ລະປີ

ວິກິດການດ້ານພູມອາກາດ ບັງຄັບໃຫ້ 20 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກຕ້ອງອົບພະຍົບຍ້າຍຖິ່ນຖານໃນແຕ່ລະປີ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ