ວັນພະຫັດ ທີ 5 ທັນວາ 2019

ລັດກຳນົດຊື້-ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນວົງເງິນ 10 ລ້ານກີບຕໍ່ຄົນຕໍ່ມື້

ລັດກຳນົດຊື້-ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນວົງເງິນ 10 ລ້ານກີບຕໍ່ຄົນຕໍ່ມື້

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ກໍານົດອອກອັດຕາແລກປ່ຽນແຕ່ລະວັນໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ຮ້ານແລກປ່ຽນປະຕິບັດໃນຂອບ 0.25% ແລະ ກໍານົດສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງອັດຕາຊື້-ຂາຍເງິນ ເອີໂຣ 0.5%, ເງິນບາດ 0.75% ແລະ ສະກຸນເງິນອື່ນໆ 2%, ພ້ອມທັງໄດ້ເຂົ້າດັດສົມເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ຂະແໜງການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າບູລິມະສິດທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ໄດ້ຜ່ອນຄາຍລະ ບຽບການຊື້-ຂາຍ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດກັບມວນຊົນໃນວົງເງິນ 10 ລ້ານກີບຕໍ່ຄົນຕໍ່ມື້.

ທັງນີ້, ເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບເງິນຕາແຫ່ງຊາດໃຫ້ໝັ້ນທ່ຽງ, ອັດຕາເງິນເຟີ້ຢູ່ໃນລະດັບບໍ່ເກີນ 5%, ອີງຕາມບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນເງິນຕາ 9 ເດືອນຕົ້ນປີ 2019 ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທຫລ ໄດ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍອັດຕາແລກປ່ຽນຕາມກົນໄກຕະຫຼາດທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດເປັນເຄື່ອງມືຕົ້ນຕໍໃນການຮັກສາສະຖຽນລະພາບເງິນຕາແຫ່ງຊາດ ຄື: ສືບຕໍ່ກໍານົດອອກອັດຕາແລກປ່ຽນອ້າງ ອີງແຕ່ລະວັນເພື່ອໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະຮ້ານແລກປ່ຽນປະຕິບັດໃນຂອບ 0.25% ແລະກໍານົດສ່ວນຕ່າງໆລະຫວ່າງອັດຕາຊື້-ຂາຍ ສໍາລັບເງິນເອີໂຣ 0.5%, ເງິນບາດ 0.75% ແລະ ສໍາລັບສະກຸນເງິນອື່ນໆ 2%, ພ້ອມທັງໄດ້ເຂົ້າດັດສົມເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ຂະແໜງການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ ບູລິມະສິດທີ່ຈໍາເປັນເຊັ່ນ: ການນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ນອກນີ້ກໍໄດ້ຜ່ອນຄາຍລະບຽບການຊື້-ຂາຍ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດກັບມວນຊົນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະຮ້ານແລກປ່ຽນໃນວົງເງິນ 10 ລ້ານກີບຕໍ່ຄົນຕໍ່ມື້ເພື່ອຮັກສາຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຄ່າເງິນກີບ ແລະຂະແໜງການທະນາຄານຫຼາຍຂຶ້ນ.

ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ທຫລ ຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາຕາມລະບຽບການຢ່າງເຂັ້ມງວດເພື່ອກໍາຈັດຊ່ອງຫວ່າງການສວຍໂອກາດເກງກໍາໄລ ແລະເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາສ່ວນຕ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງທະນາຄານ ແລະຕະຫຼາດ ທຫລ ໄດ້ນໍາໃຊ້ມາດຕະການບໍລິຫານໂດຍໄດ້ເຊີນບັນດາຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາເພື່ອມາຊີ້ນໍາ ແລະຕັກເຕືອນຮ້ານແລກປ່ຽນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບອັດຕາ ຊື້-ຂາຍທີ່ ທຫລ ໄດ້ກໍານົດອອກຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານລົງຕິດຕາມກວດ ກາສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບດັ່ງກ່າວຢ່າງໃກ້ຊິດ, ພ້ອມທັງປະຕິບັດມາດຕະການຕໍ່ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແລະ ປະຕິບັດບໍ່ສອດຄ່ອງລະ ບຽບການໂດຍໄດ້ຖອນໃບອະນຸຍາດຈໍານວນ 8 ຮ້ານ, ຖືກກ່າວ ເຕືອນ 13 ຮ້ານ, ກໍາລັງປັບປຸງລະບຽບ ການຄຸ້ມຄອງຮ້ານ ແລະໄດ້ແຈ້ງໂຈະຊົ່ວຄາວການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາເພື່ອປັບປຸງລະບຽບການໃຫ້ຮັດກຸມຂຶ້ນຕື່ມ, ຊຶ່ງໃນປະຈຸບັນທົ່ວປະເທດມີຮ້ານອັດຕາແລກປ່ຽນເອກະຊົນ ທັງໝົດ 258 ຮ້ານ. ນອກຈາກນີ້ ໃນ 3 ເດືອນທ້າຍປີ 2019 ນີ້ ທຫລ ຈະເອົາໃຈໃສ່ສືບຕໍ່ຄຸ້ມຄອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ແລະຮ້ານແລກປ່ຽນຕາມລະບຽບການຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະມີມາດຕະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານເພື່ອຈໍາກັດສ່ວນຕ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນທາງການ ແລະ ຕະຫຼາດໃຫ້ແຄບເຂົ້າ.

Advertisement Replay Ad
ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ຊ່ວຍເຫຼືອ 5 ແສນກວ່າໂດລາ ປັບປຸງທັກສະການອ່ານຂອງເດັກນ້ອຍລາວ

ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ຊ່ວຍເຫຼືອ 5 ແສນກວ່າໂດລາ ປັບປຸງທັກສະການອ່ານຂອງເດັກນ້ອຍລາວ

“ຄິມ ຈອງອຶນ” ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ຂີ່ມ້າຂາວຂຶ້ນພູ ລະນຶກເຖິງບັນພະບຸລຸດ

“ຄິມ ຈອງອຶນ” ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ຂີ່ມ້າຂາວຂຶ້ນພູ ລະນຶກເຖິງບັນພະບຸລຸດ

ຫາລື ວຽກງານການເພີ່ມມູນຄ່າຜະລິດກະສິກໍາເພື່ອໂພຊະນາການ

ຫາລື ວຽກງານການເພີ່ມມູນຄ່າຜະລິດກະສິກໍາເພື່ອໂພຊະນາການ

ສົ່ງເສີມການຮຽນພາສາເກົາຫຼີ ເປັນພາສາທີ 2 ໃນຊັ້ນມັດທະຍົມທີ່ມີເງື່ອນໄຂຢູ່ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ

ສົ່ງເສີມການຮຽນພາສາເກົາຫຼີ ເປັນພາສາທີ 2 ໃນຊັ້ນມັດທະຍົມທີ່ມີເງື່ອນໄຂຢູ່ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ

ມອບເງິນຊົດເຊີຍງວດທີ 5-6 ໃຫ້ຜູ້ຖືກຜົນກະທົບ ໂຄງການທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ເຂດແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ

ມອບເງິນຊົດເຊີຍງວດທີ 5-6 ໃຫ້ຜູ້ຖືກຜົນກະທົບ ໂຄງການທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ເຂດແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ

ເມືອງໄຊບູລີ ສະຫວັນນະເຂດ ທຳລາຍສິນຄ້າໝົດອາຍຸ-ລັກລອບນຳເຂົ້າ

ເມືອງໄຊບູລີ ສະຫວັນນະເຂດ ທຳລາຍສິນຄ້າໝົດອາຍຸ-ລັກລອບນຳເຂົ້າ

ສາລະວັນສະຫຼຸບການແກ້ໄຂໄພພິບັດນ້ຳຖ້ວມ ພົບເສຍຫາຍກວ່າ 730 ຕື້ກີບ

ສາລະວັນສະຫຼຸບການແກ້ໄຂໄພພິບັດນ້ຳຖ້ວມ ພົບເສຍຫາຍກວ່າ 730 ຕື້ກີບ

ຜົນຫວຍງວດປະຈຳວັນທີ 4 ທັນວາ 2019 ເລກ 1, 2, 3, 4, 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ຜົນຫວຍງວດປະຈຳວັນທີ 4 ທັນວາ 2019 ເລກ 1, 2, 3, 4, 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ທົ່ວປະເທດອຸນຫະພູມຫຼຸດລົງ 1-3 ອົງສາ ອາກາດໜາວເຢັນ ແລະ ມີໝອກປົກຫຸ້ມໃນຕອນເຊົ້າ

ທົ່ວປະເທດອຸນຫະພູມຫຼຸດລົງ 1-3 ອົງສາ ອາກາດໜາວເຢັນ ແລະ ມີໝອກປົກຫຸ້ມໃນຕອນເຊົ້າ

ໜຸ່ມຂໍເງິນເມຍ 10 ພັນກີບໄປຊື້ຢາບ້າ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ ໂມໂຫໃຊ້ສັນພ້າຕີງ່ອນເມຍບາດເຈັບສາຫັດ

ໜຸ່ມຂໍເງິນເມຍ 10 ພັນກີບໄປຊື້ຢາບ້າ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ ໂມໂຫໃຊ້ສັນພ້າຕີງ່ອນເມຍບາດເຈັບສາຫັດ

ລາຄາຫົວໜ່ວຍການກໍ່ສ້າງຂົວທາງ ສະບັບປັບປຸງປີ 2019 ອະນຸມັດນໍາໃຊ້ແລ້ວ

ລາຄາຫົວໜ່ວຍການກໍ່ສ້າງຂົວທາງ ສະບັບປັບປຸງປີ 2019 ອະນຸມັດນໍາໃຊ້ແລ້ວ

ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບສະບັບປັບປຸງ

ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບສະບັບປັບປຸງ

ວາຍວອດ! ໄຟໄໝ້ຕູບແຄມຂອງເມືອງສັງທອງ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຊົມວິວພັກຜ່ອນຂຶ້ນຊື່ຂອງເມືອງ

ວາຍວອດ! ໄຟໄໝ້ຕູບແຄມຂອງເມືອງສັງທອງ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຊົມວິວພັກຜ່ອນຂຶ້ນຊື່ຂອງເມືອງ

ກຽມຜ້າຫົ່ມໄວ້ໃຫ້ພ້ອມ ກົມອຸຕຸ ອອກປະກາດແຈ້ງເຕືອນໄພອາກາດໜາວເຢັນ 3-10 ທັນວານີ້

ກຽມຜ້າຫົ່ມໄວ້ໃຫ້ພ້ອມ ກົມອຸຕຸ ອອກປະກາດແຈ້ງເຕືອນໄພອາກາດໜາວເຢັນ 3-10 ທັນວານີ້

ຮອງລັດຖະມົນຕີ ເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມສະຖານະການ ໄຟຟ້າຫົງສາ ຫຼັງເກີດເຫດແຜນດິນໄຫວ

ຮອງລັດຖະມົນຕີ ເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມສະຖານະການ ໄຟຟ້າຫົງສາ ຫຼັງເກີດເຫດແຜນດິນໄຫວ

ຜົນທົດສອບພົບວ່າ ຄົນອ່ານໃຈແມວຈາກ "ສີໜ້າ" ໄດ້ບໍ່ດີເທົ່າທີ່ຄິດ

ຜົນທົດສອບພົບວ່າ ຄົນອ່ານໃຈແມວຈາກ "ສີໜ້າ" ໄດ້ບໍ່ດີເທົ່າທີ່ຄິດ

ປະມວນພາບ "ເມ ວິຈິດຕາ" ໃນໄລຍະທຳອິດຂອງການເກັບໂຕ Miss Universe 2019

ປະມວນພາບ "ເມ ວິຈິດຕາ" ໃນໄລຍະທຳອິດຂອງການເກັບໂຕ Miss Universe 2019

ແມ່ນໍ້າຂອງບໍລິເວນເມືອງສອງຄອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ກໍປ່ຽນສີເປັນສີຟ້າອົມຂຽວເຊັ່ນກັນ

ແມ່ນໍ້າຂອງບໍລິເວນເມືອງສອງຄອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ກໍປ່ຽນສີເປັນສີຟ້າອົມຂຽວເຊັ່ນກັນ

ວິສະວະກອນ ຜູ້ຈົບປະລິນຍາ ແລະ ຊັ້ນສູງ 7,000 ຄົນ ຢູ່ອິນເດຍແຫ່ສະໝັກວຽກສຸຂາພິບານ

ວິສະວະກອນ ຜູ້ຈົບປະລິນຍາ ແລະ ຊັ້ນສູງ 7,000 ຄົນ ຢູ່ອິນເດຍແຫ່ສະໝັກວຽກສຸຂາພິບານ

ວິກິດການດ້ານພູມອາກາດ ບັງຄັບໃຫ້ 20 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກຕ້ອງອົບພະຍົບຍ້າຍຖິ່ນຖານໃນແຕ່ລະປີ

ວິກິດການດ້ານພູມອາກາດ ບັງຄັບໃຫ້ 20 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກຕ້ອງອົບພະຍົບຍ້າຍຖິ່ນຖານໃນແຕ່ລະປີ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ