ວັນສຸກ ທີ 29 ພຶດສະພາ 2020

ຄົນຍີ່ປຸ່ນ ກັບ ວັດທະນະທຳການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອ ຮູ້ແລ້ວຈະຕະລຶງກັບຄວາມມີວິໄນຂອງພວກເຂົາ

ຄົນຍີ່ປຸ່ນ ກັບ ວັດທະນະທຳການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອ ຮູ້ແລ້ວຈະຕະລຶງກັບຄວາມມີວິໄນຂອງພວກເຂົາ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ຍ່າງໄປຕາມທາງໃນເມືອງຕ່າງໆຂອງຍີ່ປຸ່ນຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ຖະໜົນຫົນທາງມີຄວາມສະອາດສະອ້ານ ຂະໜາດຕາມຮ່ອມນ້ອຍຮ່ອມເລັກຍັງແນມບໍ່ເຫັນຮອດ. ເຮົາອາດສົງໄສກັນວ່າ ພວກເຂົາມີວິທີການຈັດການກັບຂີ້ເຫຍື້ອແນວໃດຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບ້ານເມືອງສະອາດຈົບງາມແທ້. ຄຳຕອບກໍຄືຄົນຍີ່ປຸ່ນມີລະບຽບວິໄນຕໍ່ການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອໃນລະດັບທີ່ດີຫຼາຍ.

ອັນດັບທຳອິດເລີຍກໍຄື ພວກເຂົາເຫັນວ່າການຮັກສາຄວາມສະອາດໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທຸກຄົນ. ເວົ້າງ່າຍໆຄື ທຸກຄົນຊ່ວຍກັນ ບ້ານເຮົາຈຶ່ງງາມຕາ. ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງບອກສອນກັນເລື່ອງນີ້ຢູ່ຕະຫຼອດເວລາທັງຢູ່ໃນຄອບຄົວ ແລະ ໂຮງຮຽນ. ເວົ້າໄດ້ວ່າເປັນ "ຈິດສຳນຶກ" ອັນໜຶ່ງທີ່ຄົນຍີ່ປຸ່ນທຸກຄົນມີຕິດໂຕ.

ພ້ອມນີ້ ຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ຍັງມີແນວທາງທີ່ຢຶດຖືປະຕິບັດກັນມາດົນນານຢ່າງເຄັ່ງຄັດນັ້ນກໍຄື "ການແຍກຂີ້ເຫຍື້ອ" ເຊິ່ງຢູ່ທີ່ນັ້ນ ພວກເຂົາຈະບໍ່ພາກັນຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອລົງຖັງເພື່ອໃຫ້ລົດເກັບຂີ້ເຫຍື້ອມາຂົນໄປຖິ້ມ ຈົນກວ່າຈະມີການແຍກປະເພດແລ້ວ. ແນ່ນອນວ່າ ການແຍກຂີ້ເຫຍື້ອກາຍເປັນສິ່ງທີ່ຄົນຍີ່ປຸ່ນປະຕິບັດກັນທົ່ວໄປ ເນື່ອງຈາກຖ້າຫາກບໍ່ເຮັດຕາມກໍຈະມີໂທດ ແລະ ເໜືອໄປກວ່ານັ້ນກໍຄື ພວກເຂົາປະຕິບັດ ແລະ ບອກສອນໃຫ້ຄົນເກີດໃໝ່ໃຫຍ່ລຸນປະຕິບັດສືບຕໍ່ກັນມາຈົນກາຍເປັນ "ວັດທະນະທຳ".

ເປັນຫຍັງຄົນຍີ່ປຸ່ນຈຶ່ງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບການແຍກຂີ້ເຫຍື້ອ? ຄຳຕອບງ່າຍໆເລີຍກໍຄື ເພື່ອໃຫ້ງ່າຍຕໍ່ການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອ ໂດຍພວກເຂົາໄດ້ແບ່ງຂີ້ເຫຍື້ອອກເປັນ 5 ປະເພດຄື: (1) ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເຜົາໄດ້ ເຊັ່ນ: ຂີ້ເຫຍື້ອຈາກເຮືອນຄົວ (ເສດອາຫານ) ແລະ ຂີ້ເຫຍື້ອເລັກໆນ້ອຍໃນເຮືອນ ເຊິ່ງບໍ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ເກີນໄປ, (2) ຂີ້ເຫຍື້ອເຜົາບໍ່ໄດ້ ເຊັ່ນ: ແກ້ວ, ພາຊະນະທີ່ເຮັດຈາກແກ້ວ, ກະປ໋ອງເຄື່ອງດື່ມ, ກວດປຼາສະຕິກ, ເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ເຮັດຈາກຢາງ ຫຼື ໜັງ ເປັນຕົ້ນ, (3) ຂີ້ເຫຍື້ອຂະໜາດໃຫຍ່ ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງເຮືອນ, ເຄື່ອງນອນໝອນມຸ້ງ ໄປຈົນເຖິງ ລົດຖີບ ເປັນຕົ້ນ, (4) ຂີ້ເຫຍື້ອມີພິດ ຫຼື ຂີ້ເຫຍື້ອັນຕະລາຍ ເຊັ່ນ: ຂີ້ເຫຍື້ອຕິດເຊື້ອ (ຂີ້ເຫຍື້ອໂຮງໝໍ), ກະປ໋ອງສະເປຣ, ຂອງມີຄົມປະເພດມີດ ຫຼື ເສດແກ້ວ ເປັນຕົ້ນ ແລະ (5) ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ໜ່ວຍງານພິເສດຂອງລັດ ຫຼື ທ້ອງຖິ່ນມາເກັບມ້ຽນໃຫ້ ເຊັ່ນ: ຄອມພິວເຕີ, ເຄື່ອງດົນຕີຂະໜາດໃຫຍ່, ຊາກສັດ ເປັນຕົ້ນ.

ແຍກແລ້ວຍັງບໍ່ພໍ ຢູ່ຍີ່ປຸ່ນຈະມີລົດມາເກັບຂີ້ເຫຍື້ອແຕ່ລະປະເພດໂດຍກຳນົດເປັນແຕ່ລະມື້ແຕກຕ່າງກັນນຳອີກ ໂດຍມີການກຳນົດໄວ້ຢ່່າງຊັດເຈນ ແລະ ຕາຍໂຕ ໂດຍໃນແຕ່ລະປີ ເທດສະບານ ຫຼື ເມືອງຈະແຈກໂປສເຕີໜຶ່ງໃບເຊິ່ງດ້ານໜ້າຈະມີໜ້າຕາຄ້າຍຄືກັບປະຕິທິນທົ່ວໄປ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມື້ໃດລົດເກັບຂີ້ເຫຍື້ອຈະມາເກັບຂີ້ເຫຍື້ອປະເພດໃດ ແລະ ດ້ານຫຼັງຈະເປັນວິທີແຍກຂີ້ເຫຍື້ອເຊິ່ງບອກໄວ້ຢ່າງລະອຽດ.ຕົວຢ່າງປະຕິທິນກຳນົດວັນທີ່ລົດຈະມາເກັບຂີ້ເຫຍື້ອແຕ່ລະປະເພດ / ພາບ: Beppu City

ອີກຢ່າງໜຶ່ງທີ່ຄວນຮູ້ກໍຄື ຖ້າຫາກເຮືອນໃດຫາກບໍ່ແຍກຂີ້ເຫຍື້ອ ຫຼື ແຍກຂີ້ເຫຍື້ອຜິດປະເພດ ລົດກໍຈະບໍ່ເກັບໄປຈົນກວ່າຈະແຍກໃຫ້ຖືກປະເພດ ໂດຍຈະຂຽນຂໍ້ຄວາມແປະໃສ່ຖົງຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ນຳເອົາໄປແຍກ ແລະ ນຳເອົາມາຖິ້ມໃນງວດຕໍ່ໄປ! ພ້ອມນັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ເກັບຂີ້ເຫຍື້ອກໍມີຄວາມຈິງຈັງ ແລະ ໃສ່ໃຈຕໍ່ການເກັບຂີ້ເຫຍື້ອຢ່າງກົງເວລາ ເຊິ່ງຖ້າຫາກມີການຢຸດພັກ ກໍຈະມີແຈ້ງການຕິດໄວ້ທີ່ຈຸດຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຢ່າງຊັດເຈນ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນຮູ້ວ່າລົດຈະມາເກັບອີກເມື່ອໃດ.

ເຫັນແບບນີ້ຫຼາຍຄົນອາດຄິດວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ຫຍຸ້ງຍາກພໍສົມຄວນ ເພາະມີຄວາມສັບຊ້ອນ ແລະ ກົດລະບຽບປີກຍ່ອຍຫຼາຍ. ແຕ່ສຳລັບຄົນຍີ່ປຸ່ນແລ້ວ ແນວທາງປະຕິບັດດັ່ງກ່າວນີ້ພວກເຂົາເຫັນວ່າເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທຸກຄົນທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດຮ່ວມກັນເພື່ອໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມສະອາດຈົບງາມ ແລະ ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ.

ຖືວ່າເປັນ "ວັດທະນະທຳ" ທີ່ໜ້າເອົາເປັນແບບຢ່າງແທ້ໆ ວ່າບໍ່?

Advertisement Replay Ad
ສະຫະລັດກຽມຖອດຖອນສະຖານະພິເສດຂອງຮົງກົງ ຊີ້ບໍ່ເປັນອິດສະຫຼະຈາກຈີນອີກຕໍ່ໄປ

ສະຫະລັດກຽມຖອດຖອນສະຖານະພິເສດຂອງຮົງກົງ ຊີ້ບໍ່ເປັນອິດສະຫຼະຈາກຈີນອີກຕໍ່ໄປ

ສໍາເລັດແລ້ວ! ຫໍພຣະເມນ ອົງພຣະຍອດແກ້ວມະຫາສັງຄະສຸທັມມາທິບໍດີ ມະຫາງອນ ດຳຣົງບຸນ

ສໍາເລັດແລ້ວ! ຫໍພຣະເມນ ອົງພຣະຍອດແກ້ວມະຫາສັງຄະສຸທັມມາທິບໍດີ ມະຫາງອນ ດຳຣົງບຸນ

ທົ່ວປະເທດມີແຜນປູກຕົ້ນໄມ້ 5 ແສນກວ່າເບ້ຍ ໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ

ທົ່ວປະເທດມີແຜນປູກຕົ້ນໄມ້ 5 ແສນກວ່າເບ້ຍ ໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ປະກາດເລື່ອນຊັ້ນໃຫ້ນາຍທະຫານຊັ້ນພັນຕີຂຶ້ນພັນໂທ 323 ສະຫາຍ

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ປະກາດເລື່ອນຊັ້ນໃຫ້ນາຍທະຫານຊັ້ນພັນຕີຂຶ້ນພັນໂທ 323 ສະຫາຍ

ສູບຢາແບບໃດໃຫ້ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ? ເມື່ອນະວັດຕະກຳການສູບຢາແບບໃໝ່ ອາດບໍ່ໄດ້ປອດໄພຄືກັບທີ່ຄິດ

ສູບຢາແບບໃດໃຫ້ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ? ເມື່ອນະວັດຕະກຳການສູບຢາແບບໃໝ່ ອາດບໍ່ໄດ້ປອດໄພຄືກັບທີ່ຄິດ

ສວນສະໜຸກອາດບໍ່ສະໜຸກຄືຊື່ ເມື່ອຍີ່ປຸ່ນກຽມໃຫ້ເປີດອີກຄັ້ງ ແຕ່ຫ້າມ "ຮ້ອງ" ຂະນະຫຼິ້ນເຄື່ອງຫຼິ້ນ

ສວນສະໜຸກອາດບໍ່ສະໜຸກຄືຊື່ ເມື່ອຍີ່ປຸ່ນກຽມໃຫ້ເປີດອີກຄັ້ງ ແຕ່ຫ້າມ "ຮ້ອງ" ຂະນະຫຼິ້ນເຄື່ອງຫຼິ້ນ

ປໍ້ານໍ້າມັນປິດໄວ ຍ້ອນນໍ້າມັນໝົດແທ້ ຫຼື ເປັນ "ການກັກຕຸນສິນຄ້າ"?

ປໍ້ານໍ້າມັນປິດໄວ ຍ້ອນນໍ້າມັນໝົດແທ້ ຫຼື ເປັນ "ການກັກຕຸນສິນຄ້າ"?

ຫຼື ນີ້ຄືຄວາມຫວັງຂອງມວນມະນຸດ? ເປີດລາຍຊື່ຢາທີ່ເຊື່ອວ່າມີສັກກະຍະພາບໃນການປິ່ນປົວ COVID-19 ໄດ້

ຫຼື ນີ້ຄືຄວາມຫວັງຂອງມວນມະນຸດ? ເປີດລາຍຊື່ຢາທີ່ເຊື່ອວ່າມີສັກກະຍະພາບໃນການປິ່ນປົວ COVID-19 ໄດ້

ແຈ້ງປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນໃນທົ່ວປະເທດ ມີຜົນ 28 ພຶດສະພາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ

ແຈ້ງປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນໃນທົ່ວປະເທດ ມີຜົນ 28 ພຶດສະພາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ

ຢາ "ໄຮດຣອກຊີຄລໍໂຣຄວິນ" ທີ່ໃຊ້ທົດລອງປິ່ນປົວຄົນເຈັບໂຄວິດ-19 ຖືກສັ່ງໂຈະນຳໃຊ້ໂດຍ WHO

ຢາ "ໄຮດຣອກຊີຄລໍໂຣຄວິນ" ທີ່ໃຊ້ທົດລອງປິ່ນປົວຄົນເຈັບໂຄວິດ-19 ຖືກສັ່ງໂຈະນຳໃຊ້ໂດຍ WHO

ປະຊາຊົນ​ຈຳນວນໜຶ່ງ​ບໍ່​ຍອມຮັບ​ຄ່າ​ຊົດ​ເຊີຍຈາກໂຄງການ​ກໍ່ສ້າງ​ທາງ​ດ່ວນ ໝາຍ​ເລກ 1

ປະຊາຊົນ​ຈຳນວນໜຶ່ງ​ບໍ່​ຍອມຮັບ​ຄ່າ​ຊົດ​ເຊີຍຈາກໂຄງການ​ກໍ່ສ້າງ​ທາງ​ດ່ວນ ໝາຍ​ເລກ 1

ແຮງງານໃນລະບົບປະກັນສັງຄົມເຮ! ລັດເຫັນດີໃຫ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນອຸດໜູນວ່າງງານແລ້ວ

ແຮງງານໃນລະບົບປະກັນສັງຄົມເຮ! ລັດເຫັນດີໃຫ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນອຸດໜູນວ່າງງານແລ້ວ

ໂຄວິດ-19: ໂລກຍັງຢູ່ໃນໄລຍະ "ກາງ" ຂອງການລະບາດຮອບທຳອິດ, ອົງການອະນາໄມໂລກກ່າວ

ໂຄວິດ-19: ໂລກຍັງຢູ່ໃນໄລຍະ "ກາງ" ຂອງການລະບາດຮອບທຳອິດ, ອົງການອະນາໄມໂລກກ່າວ

ລາງລົດໄຟລາວ-ຈີນປູລາງຜ່ານອຸມົງທຳອິດ ມຸ່ງໜ້າສູ່ເຂດພາກເໜືອ ກຽມພ້ອມເປີດໃຊ້ທ້າຍປີ 2021

ລາງລົດໄຟລາວ-ຈີນປູລາງຜ່ານອຸມົງທຳອິດ ມຸ່ງໜ້າສູ່ເຂດພາກເໜືອ ກຽມພ້ອມເປີດໃຊ້ທ້າຍປີ 2021

2 ສາເຫດຫຼັກ ທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ການເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນບໍ່ໄປຕາມແຜນການ

2 ສາເຫດຫຼັກ ທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ການເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນບໍ່ໄປຕາມແຜນການ

ກວດກາພາສີສາລະວັນ ຕ້ານການລັກລອບໜີພາສີທຸກຮູບແບບ ປີນີ້ວາງເປົ້າເກັບລາຍຮັບ 67 ຕື້ກວ່າກີບ

ກວດກາພາສີສາລະວັນ ຕ້ານການລັກລອບໜີພາສີທຸກຮູບແບບ ປີນີ້ວາງເປົ້າເກັບລາຍຮັບ 67 ຕື້ກວ່າກີບ

ກຽມໂຕໃຫ້ພ້ອມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ພ້ອມເປີດການຮຽນການສອນສໍາລັບນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍ 2 ມິຖຸນານີ້

ກຽມໂຕໃຫ້ພ້ອມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ພ້ອມເປີດການຮຽນການສອນສໍາລັບນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍ 2 ມິຖຸນານີ້

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ເສດຖະກິດລາວຈະເປັນແນວໃດໃນປີ 2020? ທະນາຄານໂລກຊີ້ ໂຄວິດ-19 ກະທົບການເຕີບໂຕ ຄາດໜີ້ສິນເພີ່ມ

ເສດຖະກິດລາວຈະເປັນແນວໃດໃນປີ 2020? ທະນາຄານໂລກຊີ້ ໂຄວິດ-19 ກະທົບການເຕີບໂຕ ຄາດໜີ້ສິນເພີ່ມ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ