ວັນພຸດ ທີ 20 ພະຈິກ 2019

ຄົນຍີ່ປຸ່ນ ກັບ ວັດທະນະທຳການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອ ຮູ້ແລ້ວຈະຕະລຶງກັບຄວາມມີວິໄນຂອງພວກເຂົາ

ຄົນຍີ່ປຸ່ນ ກັບ ວັດທະນະທຳການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອ ຮູ້ແລ້ວຈະຕະລຶງກັບຄວາມມີວິໄນຂອງພວກເຂົາ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ຍ່າງໄປຕາມທາງໃນເມືອງຕ່າງໆຂອງຍີ່ປຸ່ນຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ຖະໜົນຫົນທາງມີຄວາມສະອາດສະອ້ານ ຂະໜາດຕາມຮ່ອມນ້ອຍຮ່ອມເລັກຍັງແນມບໍ່ເຫັນຮອດ. ເຮົາອາດສົງໄສກັນວ່າ ພວກເຂົາມີວິທີການຈັດການກັບຂີ້ເຫຍື້ອແນວໃດຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບ້ານເມືອງສະອາດຈົບງາມແທ້. ຄຳຕອບກໍຄືຄົນຍີ່ປຸ່ນມີລະບຽບວິໄນຕໍ່ການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອໃນລະດັບທີ່ດີຫຼາຍ.

ອັນດັບທຳອິດເລີຍກໍຄື ພວກເຂົາເຫັນວ່າການຮັກສາຄວາມສະອາດໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທຸກຄົນ. ເວົ້າງ່າຍໆຄື ທຸກຄົນຊ່ວຍກັນ ບ້ານເຮົາຈຶ່ງງາມຕາ. ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງບອກສອນກັນເລື່ອງນີ້ຢູ່ຕະຫຼອດເວລາທັງຢູ່ໃນຄອບຄົວ ແລະ ໂຮງຮຽນ. ເວົ້າໄດ້ວ່າເປັນ "ຈິດສຳນຶກ" ອັນໜຶ່ງທີ່ຄົນຍີ່ປຸ່ນທຸກຄົນມີຕິດໂຕ.

ພ້ອມນີ້ ຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ຍັງມີແນວທາງທີ່ຢຶດຖືປະຕິບັດກັນມາດົນນານຢ່າງເຄັ່ງຄັດນັ້ນກໍຄື "ການແຍກຂີ້ເຫຍື້ອ" ເຊິ່ງຢູ່ທີ່ນັ້ນ ພວກເຂົາຈະບໍ່ພາກັນຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອລົງຖັງເພື່ອໃຫ້ລົດເກັບຂີ້ເຫຍື້ອມາຂົນໄປຖິ້ມ ຈົນກວ່າຈະມີການແຍກປະເພດແລ້ວ. ແນ່ນອນວ່າ ການແຍກຂີ້ເຫຍື້ອກາຍເປັນສິ່ງທີ່ຄົນຍີ່ປຸ່ນປະຕິບັດກັນທົ່ວໄປ ເນື່ອງຈາກຖ້າຫາກບໍ່ເຮັດຕາມກໍຈະມີໂທດ ແລະ ເໜືອໄປກວ່ານັ້ນກໍຄື ພວກເຂົາປະຕິບັດ ແລະ ບອກສອນໃຫ້ຄົນເກີດໃໝ່ໃຫຍ່ລຸນປະຕິບັດສືບຕໍ່ກັນມາຈົນກາຍເປັນ "ວັດທະນະທຳ".

ເປັນຫຍັງຄົນຍີ່ປຸ່ນຈຶ່ງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບການແຍກຂີ້ເຫຍື້ອ? ຄຳຕອບງ່າຍໆເລີຍກໍຄື ເພື່ອໃຫ້ງ່າຍຕໍ່ການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອ ໂດຍພວກເຂົາໄດ້ແບ່ງຂີ້ເຫຍື້ອອກເປັນ 5 ປະເພດຄື: (1) ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເຜົາໄດ້ ເຊັ່ນ: ຂີ້ເຫຍື້ອຈາກເຮືອນຄົວ (ເສດອາຫານ) ແລະ ຂີ້ເຫຍື້ອເລັກໆນ້ອຍໃນເຮືອນ ເຊິ່ງບໍ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ເກີນໄປ, (2) ຂີ້ເຫຍື້ອເຜົາບໍ່ໄດ້ ເຊັ່ນ: ແກ້ວ, ພາຊະນະທີ່ເຮັດຈາກແກ້ວ, ກະປ໋ອງເຄື່ອງດື່ມ, ກວດປຼາສະຕິກ, ເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ເຮັດຈາກຢາງ ຫຼື ໜັງ ເປັນຕົ້ນ, (3) ຂີ້ເຫຍື້ອຂະໜາດໃຫຍ່ ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງເຮືອນ, ເຄື່ອງນອນໝອນມຸ້ງ ໄປຈົນເຖິງ ລົດຖີບ ເປັນຕົ້ນ, (4) ຂີ້ເຫຍື້ອມີພິດ ຫຼື ຂີ້ເຫຍື້ອັນຕະລາຍ ເຊັ່ນ: ຂີ້ເຫຍື້ອຕິດເຊື້ອ (ຂີ້ເຫຍື້ອໂຮງໝໍ), ກະປ໋ອງສະເປຣ, ຂອງມີຄົມປະເພດມີດ ຫຼື ເສດແກ້ວ ເປັນຕົ້ນ ແລະ (5) ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ໜ່ວຍງານພິເສດຂອງລັດ ຫຼື ທ້ອງຖິ່ນມາເກັບມ້ຽນໃຫ້ ເຊັ່ນ: ຄອມພິວເຕີ, ເຄື່ອງດົນຕີຂະໜາດໃຫຍ່, ຊາກສັດ ເປັນຕົ້ນ.

ແຍກແລ້ວຍັງບໍ່ພໍ ຢູ່ຍີ່ປຸ່ນຈະມີລົດມາເກັບຂີ້ເຫຍື້ອແຕ່ລະປະເພດໂດຍກຳນົດເປັນແຕ່ລະມື້ແຕກຕ່າງກັນນຳອີກ ໂດຍມີການກຳນົດໄວ້ຢ່່າງຊັດເຈນ ແລະ ຕາຍໂຕ ໂດຍໃນແຕ່ລະປີ ເທດສະບານ ຫຼື ເມືອງຈະແຈກໂປສເຕີໜຶ່ງໃບເຊິ່ງດ້ານໜ້າຈະມີໜ້າຕາຄ້າຍຄືກັບປະຕິທິນທົ່ວໄປ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມື້ໃດລົດເກັບຂີ້ເຫຍື້ອຈະມາເກັບຂີ້ເຫຍື້ອປະເພດໃດ ແລະ ດ້ານຫຼັງຈະເປັນວິທີແຍກຂີ້ເຫຍື້ອເຊິ່ງບອກໄວ້ຢ່າງລະອຽດ.ຕົວຢ່າງປະຕິທິນກຳນົດວັນທີ່ລົດຈະມາເກັບຂີ້ເຫຍື້ອແຕ່ລະປະເພດ / ພາບ: Beppu City

ອີກຢ່າງໜຶ່ງທີ່ຄວນຮູ້ກໍຄື ຖ້າຫາກເຮືອນໃດຫາກບໍ່ແຍກຂີ້ເຫຍື້ອ ຫຼື ແຍກຂີ້ເຫຍື້ອຜິດປະເພດ ລົດກໍຈະບໍ່ເກັບໄປຈົນກວ່າຈະແຍກໃຫ້ຖືກປະເພດ ໂດຍຈະຂຽນຂໍ້ຄວາມແປະໃສ່ຖົງຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ນຳເອົາໄປແຍກ ແລະ ນຳເອົາມາຖິ້ມໃນງວດຕໍ່ໄປ! ພ້ອມນັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ເກັບຂີ້ເຫຍື້ອກໍມີຄວາມຈິງຈັງ ແລະ ໃສ່ໃຈຕໍ່ການເກັບຂີ້ເຫຍື້ອຢ່າງກົງເວລາ ເຊິ່ງຖ້າຫາກມີການຢຸດພັກ ກໍຈະມີແຈ້ງການຕິດໄວ້ທີ່ຈຸດຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຢ່າງຊັດເຈນ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນຮູ້ວ່າລົດຈະມາເກັບອີກເມື່ອໃດ.

ເຫັນແບບນີ້ຫຼາຍຄົນອາດຄິດວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ຫຍຸ້ງຍາກພໍສົມຄວນ ເພາະມີຄວາມສັບຊ້ອນ ແລະ ກົດລະບຽບປີກຍ່ອຍຫຼາຍ. ແຕ່ສຳລັບຄົນຍີ່ປຸ່ນແລ້ວ ແນວທາງປະຕິບັດດັ່ງກ່າວນີ້ພວກເຂົາເຫັນວ່າເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທຸກຄົນທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດຮ່ວມກັນເພື່ອໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມສະອາດຈົບງາມ ແລະ ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ.

ຖືວ່າເປັນ "ວັດທະນະທຳ" ທີ່ໜ້າເອົາເປັນແບບຢ່າງແທ້ໆ ວ່າບໍ່?

Advertisement Replay Ad
ສສຊ ຮັບຮອງເອົາຮ່າງມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງລັດຖະບານ 3 ສະບັບ

ສສຊ ຮັບຮອງເອົາຮ່າງມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງລັດຖະບານ 3 ສະບັບ

ລັດຖະມົນຕີ ສສກ ລາຍງານການປະຕິບັດວຽກງານການສຶກສາຂອງລາວ ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ UNESCO

ລັດຖະມົນຕີ ສສກ ລາຍງານການປະຕິບັດວຽກງານການສຶກສາຂອງລາວ ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ UNESCO

ການຈັດເກັບລາຍຮັບຂອງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຍັງບໍ່ສອດຄ່ອງ ພົບ ຈັດເກັບບໍ່ລວມສູນ-ມີການເຊື່ອງອຳ

ການຈັດເກັບລາຍຮັບຂອງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຍັງບໍ່ສອດຄ່ອງ ພົບ ຈັດເກັບບໍ່ລວມສູນ-ມີການເຊື່ອງອຳ

“ບິລ ເກດ” ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດໄມໂຄຣຊັອຟ ກັບມາທວງບັນລັງ ບຸກຄົນທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດໃນໂລກ

“ບິລ ເກດ” ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດໄມໂຄຣຊັອຟ ກັບມາທວງບັນລັງ ບຸກຄົນທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດໃນໂລກ

ປຶ້ມປະທານຸກົມພືດເປັນຢາ ຮວມຮວບຮູບພາບ-ຄຳສັບພືດກວ່າ 1,600 ຊະນິດ ໃນ 13 ແຂວງຂອງລາວ

ປຶ້ມປະທານຸກົມພືດເປັນຢາ ຮວມຮວບຮູບພາບ-ຄຳສັບພືດກວ່າ 1,600 ຊະນິດ ໃນ 13 ແຂວງຂອງລາວ

ອີຣານເດືອດ! ລາຄານໍ້າມັນຂຶ້ນ 50% ຜູ້ປະທ້ວງຈັບຕຳຫຼວດເປັນໂຕປະກັນ

ອີຣານເດືອດ! ລາຄານໍ້າມັນຂຶ້ນ 50% ຜູ້ປະທ້ວງຈັບຕຳຫຼວດເປັນໂຕປະກັນ

ນໍ້າທະເລຖ້ວມເວນິສ ອິຕາລີ ຄັ້ງທີ 3 ໃນຮອບອາທິດ ດ້ານນັກທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງຂົນເຄື່ອງລຸຍນໍ້າ

ນໍ້າທະເລຖ້ວມເວນິສ ອິຕາລີ ຄັ້ງທີ 3 ໃນຮອບອາທິດ ດ້ານນັກທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງຂົນເຄື່ອງລຸຍນໍ້າ

ອັດສະລິຍະ! ເດັກຊາຍຈາກເບລຢຽມຈົບການສຶກສາປະລິນຍາຕີວິສະວະກຳໄຟຟ້າ ດ້ວຍອາຍຸພຽງ 9 ປີ

ອັດສະລິຍະ! ເດັກຊາຍຈາກເບລຢຽມຈົບການສຶກສາປະລິນຍາຕີວິສະວະກຳໄຟຟ້າ ດ້ວຍອາຍຸພຽງ 9 ປີ

ສສຊ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ສະເໜີ ພະນັກງານກວດກາຕ້ອງມີຈັນຍາບັນ

ສສຊ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ສະເໜີ ພະນັກງານກວດກາຕ້ອງມີຈັນຍາບັນ

ແນະນຳ 10 ວິທີ ທີ່ໄວໜຸ່ມ-ນ້ອງນັກຮຽນຄວນຮູ້ ເພື່ອໜີຫ່າງສິ່ງເສບຕິດ

ແນະນຳ 10 ວິທີ ທີ່ໄວໜຸ່ມ-ນ້ອງນັກຮຽນຄວນຮູ້ ເພື່ອໜີຫ່າງສິ່ງເສບຕິດ

"Savan Fun Fest" ງານຍ້ອນຍຸກ ທີ່ຈະພາທຸກຄົນໄປສຳຜັດມົນສະເໜ່ຂອງ "ສະຫວັນນະເຂດ"

"Savan Fun Fest" ງານຍ້ອນຍຸກ ທີ່ຈະພາທຸກຄົນໄປສຳຜັດມົນສະເໜ່ຂອງ "ສະຫວັນນະເຂດ"

ສປປ ລາວ ຮັບເອົາຄົນຫວຽດນາມ ເປັນພົນລະເມືອງເກືອບ 2 ພັນຄົນແລ້ວ

ສປປ ລາວ ຮັບເອົາຄົນຫວຽດນາມ ເປັນພົນລະເມືອງເກືອບ 2 ພັນຄົນແລ້ວ

ລມຕ ການເງິນ ຊີ້ ໜີ້ຕ້ອງຮັບ-ລາຍຈ່າຍລ່ວງໜ້າ ບັນຫາຊຳເຮື້ອມາຫຼາຍປີ ຍັງແກ້ບໍ່ໄດ້

ລມຕ ການເງິນ ຊີ້ ໜີ້ຕ້ອງຮັບ-ລາຍຈ່າຍລ່ວງໜ້າ ບັນຫາຊຳເຮື້ອມາຫຼາຍປີ ຍັງແກ້ບໍ່ໄດ້

ລາຍງານຂອງກະຊວງການເງິນຊີ້ ການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານປີນີ້ ອາດບໍ່ບັນລຸເປົ້າໝາຍ

ລາຍງານຂອງກະຊວງການເງິນຊີ້ ການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານປີນີ້ ອາດບໍ່ບັນລຸເປົ້າໝາຍ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຢ້ຽມຊົມພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຢ້ຽມຊົມພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

ລັດຖະບານຈະມີນະໂຍບາຍພິເສດຕໍ່ກັບຜູ້ທຳການຜະລິດ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ

ລັດຖະບານຈະມີນະໂຍບາຍພິເສດຕໍ່ກັບຜູ້ທຳການຜະລິດ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ

ອຸດສາຫະກຳ-ການຄ້າ ແຈ້ງປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ທົ່ວປະເທດ

ອຸດສາຫະກຳ-ການຄ້າ ແຈ້ງປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ທົ່ວປະເທດ

ອິນໂດເນເຊຍເລັງເພີ່ມບົດລົງໂທດ "ນັກທ່ອງທ່ຽວຂີ້ເມົາ-ກໍ່ກວນສັງຄົມ"

ອິນໂດເນເຊຍເລັງເພີ່ມບົດລົງໂທດ "ນັກທ່ອງທ່ຽວຂີ້ເມົາ-ກໍ່ກວນສັງຄົມ"

ສປປ ລາວ ຂຶ້ນບັນຊີບຸກຄົນຕ້ອງຫ້າມເຂົ້າປະເທດກວ່າ 3 ພັນຄົນ

ສປປ ລາວ ຂຶ້ນບັນຊີບຸກຄົນຕ້ອງຫ້າມເຂົ້າປະເທດກວ່າ 3 ພັນຄົນ

ໝານ້ອຍ ໃນສະຫະລັດ ສຸດແປກ! ມີຫາງປົ່ງອອກກາງໜ້າຜາກ ດ້ານຊາວເນັດແຫ່ລະດົມທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ

ໝານ້ອຍ ໃນສະຫະລັດ ສຸດແປກ! ມີຫາງປົ່ງອອກກາງໜ້າຜາກ ດ້ານຊາວເນັດແຫ່ລະດົມທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ