ວັນພຸດ ທີ 20 ພະຈິກ 2019

ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດ MAG ຢູ່ ສປປ ລາວ ສະຫຼອງ ຄົບຮອບ 25 ປີ

ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດ MAG ຢູ່ ສປປ ລາວ ສະຫຼອງ ຄົບຮອບ 25 ປີ

ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງງານ ຄົບຮອບ 25 ປີ ຂອງອົງການເກັບກູ້ລະເບີດ ແມັກ (MAG) ໃນ ສປປ ລາວ ຈັດຂຶ້ນໃນທ້າຍເດືອນຕຸລາ 2019 ທີ່ອົງການເກັບກູ້ລິເບີດ ແມັກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍມີທ່ານ ພຸຂຽວ ຈັນທະສົມບຸນ ຜູ້ຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ-ສັງຄົມ ປະທານ ຂອງ ຮຊກລ ເຈົ້າຊາຍ Mired Raad Zeid Al- Hussein ແຫ່ງລາຊະອານາຈັກ ຈໍແດນ ບັນດາຕາງໜ້າຈາກກະຊວງ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ຄະນະການທູດ ແລະ ແຂກຮັບເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ.

ບັນຫາລູກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ຍັງຄົງເປັນບັນຫາຫຼັກຕໍ່ກັບການພັດທະນາ ແລະ ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ກັບທາງດ້ານມະນຸດສະທຳ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການດຳລົງຊິວິດໃນຂົງເຂດຊຸມຊົນ ທີມີລະເບີດຕົກຄ້າງ ເຊິ່ງພວກເຂົາໄດ້ນຳໃຊ້ພື້ນທີ່ດັ່ງກາວໃນການດຳລົງຊິວີດປະຈຳວັນ ເຊັ່ນວ່າ: ເຮັດສວນ, ເຮັດເຮືອນ, ເຮັດເປັນຖະໜົນຫົນທາງໃນການຍ່າງໄປໂຮງຮຽນ ແລະ ໄປເຮັດວຽກ ໃນວຽກງານທາງຊຸມຊົນກໍຄື ການແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ຕໍ່ກັບຄວາມສ່ຽງໄພຂອງລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ແມ່ນສາມາດຊ່ວຍໃນການຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນອຸບັດເຫດທີ່ເກີດຈາກລູກລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກ. ການສຳຫຼວດ ແລະ ກວດກູ້ ແມ່ນເປັນຕົວກຳນົດຄວາມປອດໄພຂອງພື້ນທີ່ດີນໃນວຽກງານກະສິກຳ ແລະ ຊ່ວຍໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນ ສປປ ລາວ.

ເຖິງແມ່ນວ່າ ການຖິ້ມລະເບີດຈະສິ້ນສຸດໄປຫຼາຍກວ່າ 40 ປີ ແຕ່ຈຳນວນລູກລະເບີດທີຕົກຄ້າງຍັງຄົງເປັນສິ່ງທີ່ຂັດຂວາງການພັດທະນາຢູ່ໃນປະເທດລາວ. ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດ ແມັກ ເປັນອົງການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການກວດກູ້ ແລະ ທຳລາຍທຸ່ນລະເບີດ ແລະ ລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກ ໃຫ້ກັບປະເທດທີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກສົງຄາມ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາເຮັດວຽກໃນ ສປປ ລາວ ໃນປີ 1994. ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດ ແມັກ ຮວ່ມກັນ ພາກລັດຖະບານລາວ ເພື່ອຄົ້ນຫາ ແລະ ທຳລາຍ ລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 257,000 ລູກ ໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ. ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດ ແມັກ ໄດ້ເຮັດວຽກ ໂດຍການໃຫ້ ຮູ້ເຖິງວິທີການຈຳແນກ ຫຼີກລ່ຽງ ແລະ ການລາຍງານ ກ່ຽວກັບລູກລະເບີດ ໂດຍມີຂໍ້ຄວາມ ຄື: ບໍ່ຈັບ, ບໍ່ຍ້າຍ ແລະ ໂທຫາສາຍກົງ. ໃນ 2 ທົດສະວັດເຄິ່ງທີ່ຜ່ານມາ ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດ ແມັກ ໄດ້ໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງໄພຂອງ ລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ໃຫ້ກັບປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 118,000 ຄົນ.

ຄາດວ່າຢ່າງຕ່ຳ ປະມານ 2,000 ກິໂລຕາແມັດ ທີ່ຍັງຄົງຕ້ອງການໃຫ້ມີການກວດກູ້ເຊິ່ງມີເນື້ອທີ່ ໃຫ່ຍກວ່າ ເນື້ອທີ່ Greater London. ຫຼາຍກວ່າ 25 ປີທີອົງການເກັບກູ້ລະເບີດ ແມັກ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພາກລັດຖະບານລາວໃນການກວດກູ້ ແລະ ປົດປ່ອຍເນື້ອທີ່ດິນ 73 ກິໂລຕາແມັດ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານຄົນ. ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດ ແມັກ ໄດ້ເຮັດວຽກຮວ່ມກັບພາກລັດຖະບານລາວໃນການຈັດບູລິມະສິດໃນການກວດກູ້.

ປັດຈຸບັນນີ້ ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດ ແມັກ ມີພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 900 ຄົນ ໃນຈຳນວນ 54 ທີມ ທີເຮັດວຽກຢູ່ຊຽງຂວາງ ແລະ ຄຳມ່ວນ ໃນການກວດກູ້ເນື້ອທີ່ດິນໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ເຊິ່ງທຸກໆຊິ້ນສ່ວນຂອງ ເຫຼັກ ທີ່ເປັນຊິ້ນສ່ວນຂອງລູກລະເບີດ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການຂຸດຄົ້ນຂຶ້ນມາຖ້າມັນອັນຕະລາຍ ແມ່ນຈະມີການທຳລາຍ.

ໃນພິທີໄດ້ມີການວາງສະແດງຮູບພາບ ແລະ ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຊົ່ວຄາວ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ການເຮັດວຽກ ແລະ ການດຳລົງຊິວິດຂອງ ປະຊາຊົນທິ່ອາໄສຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີລະເບີດຕົກຄ້າງ. ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດ ແມັກ ແມ່ນມີສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານປະຈຳຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ໃນທ້າຍປີນີ້ແມ່ນ ຈະເປີດສູນ ຢູ່ທ່າແຂກ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ອີກດ້ວຍ.

Advertisement Replay Ad
ສສຊ ຮັບຮອງເອົາຮ່າງມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງລັດຖະບານ 3 ສະບັບ

ສສຊ ຮັບຮອງເອົາຮ່າງມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງລັດຖະບານ 3 ສະບັບ

ລັດຖະມົນຕີ ສສກ ລາຍງານການປະຕິບັດວຽກງານການສຶກສາຂອງລາວ ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ UNESCO

ລັດຖະມົນຕີ ສສກ ລາຍງານການປະຕິບັດວຽກງານການສຶກສາຂອງລາວ ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ UNESCO

ການຈັດເກັບລາຍຮັບຂອງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຍັງບໍ່ສອດຄ່ອງ ພົບ ຈັດເກັບບໍ່ລວມສູນ-ມີການເຊື່ອງອຳ

ການຈັດເກັບລາຍຮັບຂອງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຍັງບໍ່ສອດຄ່ອງ ພົບ ຈັດເກັບບໍ່ລວມສູນ-ມີການເຊື່ອງອຳ

“ບິລ ເກດ” ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດໄມໂຄຣຊັອຟ ກັບມາທວງບັນລັງ ບຸກຄົນທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດໃນໂລກ

“ບິລ ເກດ” ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດໄມໂຄຣຊັອຟ ກັບມາທວງບັນລັງ ບຸກຄົນທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດໃນໂລກ

ປຶ້ມປະທານຸກົມພືດເປັນຢາ ຮວມຮວບຮູບພາບ-ຄຳສັບພືດກວ່າ 1,600 ຊະນິດ ໃນ 13 ແຂວງຂອງລາວ

ປຶ້ມປະທານຸກົມພືດເປັນຢາ ຮວມຮວບຮູບພາບ-ຄຳສັບພືດກວ່າ 1,600 ຊະນິດ ໃນ 13 ແຂວງຂອງລາວ

ອີຣານເດືອດ! ລາຄານໍ້າມັນຂຶ້ນ 50% ຜູ້ປະທ້ວງຈັບຕຳຫຼວດເປັນໂຕປະກັນ

ອີຣານເດືອດ! ລາຄານໍ້າມັນຂຶ້ນ 50% ຜູ້ປະທ້ວງຈັບຕຳຫຼວດເປັນໂຕປະກັນ

ນໍ້າທະເລຖ້ວມເວນິສ ອິຕາລີ ຄັ້ງທີ 3 ໃນຮອບອາທິດ ດ້ານນັກທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງຂົນເຄື່ອງລຸຍນໍ້າ

ນໍ້າທະເລຖ້ວມເວນິສ ອິຕາລີ ຄັ້ງທີ 3 ໃນຮອບອາທິດ ດ້ານນັກທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງຂົນເຄື່ອງລຸຍນໍ້າ

ອັດສະລິຍະ! ເດັກຊາຍຈາກເບລຢຽມຈົບການສຶກສາປະລິນຍາຕີວິສະວະກຳໄຟຟ້າ ດ້ວຍອາຍຸພຽງ 9 ປີ

ອັດສະລິຍະ! ເດັກຊາຍຈາກເບລຢຽມຈົບການສຶກສາປະລິນຍາຕີວິສະວະກຳໄຟຟ້າ ດ້ວຍອາຍຸພຽງ 9 ປີ

ສສຊ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ສະເໜີ ພະນັກງານກວດກາຕ້ອງມີຈັນຍາບັນ

ສສຊ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ສະເໜີ ພະນັກງານກວດກາຕ້ອງມີຈັນຍາບັນ

ແນະນຳ 10 ວິທີ ທີ່ໄວໜຸ່ມ-ນ້ອງນັກຮຽນຄວນຮູ້ ເພື່ອໜີຫ່າງສິ່ງເສບຕິດ

ແນະນຳ 10 ວິທີ ທີ່ໄວໜຸ່ມ-ນ້ອງນັກຮຽນຄວນຮູ້ ເພື່ອໜີຫ່າງສິ່ງເສບຕິດ

"Savan Fun Fest" ງານຍ້ອນຍຸກ ທີ່ຈະພາທຸກຄົນໄປສຳຜັດມົນສະເໜ່ຂອງ "ສະຫວັນນະເຂດ"

"Savan Fun Fest" ງານຍ້ອນຍຸກ ທີ່ຈະພາທຸກຄົນໄປສຳຜັດມົນສະເໜ່ຂອງ "ສະຫວັນນະເຂດ"

ສປປ ລາວ ຮັບເອົາຄົນຫວຽດນາມ ເປັນພົນລະເມືອງເກືອບ 2 ພັນຄົນແລ້ວ

ສປປ ລາວ ຮັບເອົາຄົນຫວຽດນາມ ເປັນພົນລະເມືອງເກືອບ 2 ພັນຄົນແລ້ວ

ລມຕ ການເງິນ ຊີ້ ໜີ້ຕ້ອງຮັບ-ລາຍຈ່າຍລ່ວງໜ້າ ບັນຫາຊຳເຮື້ອມາຫຼາຍປີ ຍັງແກ້ບໍ່ໄດ້

ລມຕ ການເງິນ ຊີ້ ໜີ້ຕ້ອງຮັບ-ລາຍຈ່າຍລ່ວງໜ້າ ບັນຫາຊຳເຮື້ອມາຫຼາຍປີ ຍັງແກ້ບໍ່ໄດ້

ລາຍງານຂອງກະຊວງການເງິນຊີ້ ການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານປີນີ້ ອາດບໍ່ບັນລຸເປົ້າໝາຍ

ລາຍງານຂອງກະຊວງການເງິນຊີ້ ການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານປີນີ້ ອາດບໍ່ບັນລຸເປົ້າໝາຍ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຢ້ຽມຊົມພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຢ້ຽມຊົມພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

ລັດຖະບານຈະມີນະໂຍບາຍພິເສດຕໍ່ກັບຜູ້ທຳການຜະລິດ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ

ລັດຖະບານຈະມີນະໂຍບາຍພິເສດຕໍ່ກັບຜູ້ທຳການຜະລິດ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ

ອຸດສາຫະກຳ-ການຄ້າ ແຈ້ງປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ທົ່ວປະເທດ

ອຸດສາຫະກຳ-ການຄ້າ ແຈ້ງປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ທົ່ວປະເທດ

ອິນໂດເນເຊຍເລັງເພີ່ມບົດລົງໂທດ "ນັກທ່ອງທ່ຽວຂີ້ເມົາ-ກໍ່ກວນສັງຄົມ"

ອິນໂດເນເຊຍເລັງເພີ່ມບົດລົງໂທດ "ນັກທ່ອງທ່ຽວຂີ້ເມົາ-ກໍ່ກວນສັງຄົມ"

ສປປ ລາວ ຂຶ້ນບັນຊີບຸກຄົນຕ້ອງຫ້າມເຂົ້າປະເທດກວ່າ 3 ພັນຄົນ

ສປປ ລາວ ຂຶ້ນບັນຊີບຸກຄົນຕ້ອງຫ້າມເຂົ້າປະເທດກວ່າ 3 ພັນຄົນ

ໝານ້ອຍ ໃນສະຫະລັດ ສຸດແປກ! ມີຫາງປົ່ງອອກກາງໜ້າຜາກ ດ້ານຊາວເນັດແຫ່ລະດົມທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ

ໝານ້ອຍ ໃນສະຫະລັດ ສຸດແປກ! ມີຫາງປົ່ງອອກກາງໜ້າຜາກ ດ້ານຊາວເນັດແຫ່ລະດົມທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ