ວັນພຸດ ທີ 20 ພະຈິກ 2019

ລັດສຸມໃສ່ສົ່ງເສີມການຜະລິດຢູ່ 4 ຕົວເມືອງຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແນໃສ່ສະໜອງພາຍໃນໃຫ້ພຽງພໍ

ລັດສຸມໃສ່ສົ່ງເສີມການຜະລິດຢູ່ 4 ຕົວເມືອງຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແນໃສ່ສະໜອງພາຍໃນໃຫ້ພຽງພໍ

ທ່ານ ສົມຈິດ ອິນທະມິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະສະເພາະກິດ 51/ນຍ ໃຫ້ສຳພາດໃນວັນທີ 1 ພະຈິກ ນີ້ ວ່າ: ຈາກສະພາບອັດຕາແລກປ່ຽນມີການເໜັງຕີງຫຼາຍ ໃນຊ່ວງໄລຍະເດືອນ ມິຖຸນາ ຫາ ສິງຫາຜ່ານມາ, ອັດຕາເງິນກີບອ່ອນຄ່າ ເມື່ອທຽບໃສ່ສະກຸນເງິນບາດໄທ ແລະ ສະກຸນເງິນໂດລາ, ເນື່ອງຈາກພາຍໃນມີຄວາມຕ້ອງການເງິນຕາຕ່າງປະເທດຫຼາຍເກີນຕົວ, ສ່ວນການຜະລິດຢູ່ພາຍໃນບໍ່ເປັນລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີການນຳເຂົ້າສິນຄ້າເປັນຈຳນວນຫຼາຍ, ດັ່ງນັ້ນ, ລັດຖະບານຈຶ່ງໄດ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງຄະນະສະເພາະກິດ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການພະລິດພາຍໃນ ແລະ ຄວບຄຸມການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດພາຍໃນໃຫ້ແຂງແຮງ ຊຶ່ງເອີ້ນວ່າ ຄະນະສະເພາະກິດ ທີ 51 ຫຼື ຕາມຂໍ້ຕົກລົງ 51 ທີ່ທ່ານນາຍົກ ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງແຕ່ທ້າຍເດືອນ ສິງຫາ ຜ່ານມາ, ຄະນະດັ່ງກ່າວຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາ ໂດຍທ່ານຮອງນາຍົກ ສົມດີ ດວງດີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ນອກນີ້, ຍັງມີບັນດາກະຊວງ ແລະ ຂະແໜງການຕົ້ນຕໍຈໍານວນໜຶ່ງຄື: ກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ-ການຄ້າ, ກະຊວງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ່ ແລະ ເພື່ອສຸມໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂດຍສຸມໃສ່ 4 ຕົວເມືອງຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ເຫັນວ່າມີທ່າແຮງໃນການຜະລິດ ເພື່ອສະໜອງຕະຫຼາດພາຍໃນພຽງພໍ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການນຳເຂົ້າ.

ທ່ານ ສົມຈິດ ອິນທະມິດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເພື່ອເປັນກະຕຸ້ນການຜະລິດ ແລະ ໃຫ້ປະຊາຊົນມີວຽກເຮັດງານທຳ, ມີຕະຫຼາດພາຍໃນຮອງຮັບ, ລວມທັງການຄວບຄຸມອັດຕາແລກປ່ຽນ ລັດກໍຕ້ອງເບິ່ງຄວາມຕ້ອງການເງິນຕາຕ່າງປະເທດຕື່ມ, ຊຶ່ງໃນຜ່ານມາເຫັນວ່າມີການນຳເຂົ້າສິນຄ້າເປັນຈໍານວນຫຼາຍ, ສະເພາະຢູ່ນະຄອນວງວຽງຈັນ ແຕ່ລະມື້ຈະມີການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 20 ລົດ ຕົ້ນຕໍແມ່ນ ປະເພດພືດຜັກ ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງໄລຍະນີ້ບ້ານເຮົາກໍພວມຢູ່ໃນລະດູຂອງການຜະລິດ, ສະນັ້ນ, ລັດຈຶ່ງຕັ້ງຄະນະສະເພາະກິດ ຂຶ້ນ ເພື່ອດໍາເນີນການແກ້ໄຂ ທັງເປັນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການຜະລິດພາຍໃນແຂງແຮງຂຶ້ນ ເພາະຜ່ານມາ ການຊຸກຍູ້ການຜະລິດພາຍໃນແມ່ນສຸມໃສ່ຜະລິດແບບອິນຊີຫຼາຍກວ່າ, ຊຶ່ງເປັນສິນຄ້າທີ່ຮອງຮັບຕະຫຼາດປະເພດກາງ, ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງປູກຜັກສະອາດທົ່ວໄປ ເພື່ອຈໍາໜ່າຍຢູ່ຕະຫຼາດທົ່ວໄປ, ໂດຍບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຄະນະສະເພາະກິດ ໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນກັບ ນະຄອນຫຼວງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງນະໂຍບາຍຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດພາຍໃນ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງຂຶ້ນ.

ປັດຈຸບັນ ຄະນະສະເພາະກິດດັ່ງກິດ ໄດ້ມີການແບ່ງຈຸ ເພື່ອລົງຊຸກຍູ້ການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະ ເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນາຊາຍທອງ, ສັງທອງ ແລະ ເມືອງໄຊທານີ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າສິນຄ້າທີ່ເຂົາຜະລິດໄດ້ມີຫຍັງແດ່, ພ້ອມນັ້ນ ຈຸໜຶ່ງກໍຕ້ອງທີ່ເອົາໃຈໃສ່ ສະກັດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ມີການນຳເຂົ້າ, ຊຶ່ງໄລຍະນີ້ ຈະເຫັນວ່າການນຳເຂົ້າເບົາລົງ ແລະ ຜັກທີ່ຜະລິດຢູ່ພາຍໃນກໍພວມອອກສູ່ຕະຫຼາດ, ນອກນັ້ນ, ຍັງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງພໍ່ຄ້າ ແລະ ຜູ້ຜະລິດ ເພື່ອແນໃສ່ລົບລ້າງຄໍາເວົ້າທີ່ວ່າປູກແລ້ວບໍ່ມີຕະຫຼາດຮອງຮັບ ແລະ ຕ້ານເວົ້າທີ່ວ່າບໍ່ມີຜູ້ປູກ. ແນວໃດກໍຕາມ ການຈະຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິກອົງການການຄ້າໂລກແມ່ນເປັນໄປໄດ້ຍາກ, ເພາະລາວມີສັນຍາຜູກຂາດນໍາປະຊາຄົມອາຊຽນ, ແຕ່ສິ່ງທີ່ເຮັດໄດ້ແມ່ນມາດຕະການທີ່ຈະຕ້ອງກວດກ່ອນນຳເຂົ້າ, ຊຶ່ງກໍສອດຄ່ອງກັບໜ້າທີ່ຂອງຄະນະສະເພາະກິດທີ່ພວມປະຕິບັດ ໂດຍສະເພາະ ກະຕຸກຊຸກຍູ້ການຜະລິດ, ຕິດຕາມກວດກາຄວບຄຸມການນຳເຂົ້າໃຫ້ດີຂຶ້ນ ໂດຍເລີ່ມປະຕິບັດງານແຕ່ມື້ແຕ່ງຕັ້ງຈົນເຖິງເດືອນ ທັນວາ 2019 ນີ້ ແລະ ຍັງຈະແກ່ຍາວຮອດເດືອນ ມີນາ ຫາ ມິຖຸນາ 2020 ຫຼື ຄົບຮອບໜຶ່ງປີຂອງການແຕ່ງຕັ້ງ, ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນນີ້, ບັນດາກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງ ຍັງຈະສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ຮັດກຸມກວ່າເກົ່າ, ໂດຍສະເພາະ ທາງດ້ານນິຕິກໍາ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ, ລວມທັງການວາງແຜນໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ໃຫ້ຊັດເຈນ ເພື່ອສ້າງໜໍ່ແໜງການຜະລິດພາຍໃນໃຫ້ມີຖານການຜະລິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ແຂງແຮງ ແນໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນການນຳເຂົ້າສິນຄ້າທີ່ບໍ່ຈຳເປັນລົງໃນລະດັບໃດໜຶ່ງ.

(ໄກ່ແຈ້)

Advertisement Replay Ad
ສສຊ ຮັບຮອງເອົາຮ່າງມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງລັດຖະບານ 3 ສະບັບ

ສສຊ ຮັບຮອງເອົາຮ່າງມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງລັດຖະບານ 3 ສະບັບ

ລັດຖະມົນຕີ ສສກ ລາຍງານການປະຕິບັດວຽກງານການສຶກສາຂອງລາວ ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ UNESCO

ລັດຖະມົນຕີ ສສກ ລາຍງານການປະຕິບັດວຽກງານການສຶກສາຂອງລາວ ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ UNESCO

ການຈັດເກັບລາຍຮັບຂອງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຍັງບໍ່ສອດຄ່ອງ ພົບ ຈັດເກັບບໍ່ລວມສູນ-ມີການເຊື່ອງອຳ

ການຈັດເກັບລາຍຮັບຂອງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຍັງບໍ່ສອດຄ່ອງ ພົບ ຈັດເກັບບໍ່ລວມສູນ-ມີການເຊື່ອງອຳ

“ບິລ ເກດ” ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດໄມໂຄຣຊັອຟ ກັບມາທວງບັນລັງ ບຸກຄົນທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດໃນໂລກ

“ບິລ ເກດ” ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດໄມໂຄຣຊັອຟ ກັບມາທວງບັນລັງ ບຸກຄົນທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດໃນໂລກ

ປຶ້ມປະທານຸກົມພືດເປັນຢາ ຮວມຮວບຮູບພາບ-ຄຳສັບພືດກວ່າ 1,600 ຊະນິດ ໃນ 13 ແຂວງຂອງລາວ

ປຶ້ມປະທານຸກົມພືດເປັນຢາ ຮວມຮວບຮູບພາບ-ຄຳສັບພືດກວ່າ 1,600 ຊະນິດ ໃນ 13 ແຂວງຂອງລາວ

ອີຣານເດືອດ! ລາຄານໍ້າມັນຂຶ້ນ 50% ຜູ້ປະທ້ວງຈັບຕຳຫຼວດເປັນໂຕປະກັນ

ອີຣານເດືອດ! ລາຄານໍ້າມັນຂຶ້ນ 50% ຜູ້ປະທ້ວງຈັບຕຳຫຼວດເປັນໂຕປະກັນ

ນໍ້າທະເລຖ້ວມເວນິສ ອິຕາລີ ຄັ້ງທີ 3 ໃນຮອບອາທິດ ດ້ານນັກທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງຂົນເຄື່ອງລຸຍນໍ້າ

ນໍ້າທະເລຖ້ວມເວນິສ ອິຕາລີ ຄັ້ງທີ 3 ໃນຮອບອາທິດ ດ້ານນັກທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງຂົນເຄື່ອງລຸຍນໍ້າ

ອັດສະລິຍະ! ເດັກຊາຍຈາກເບລຢຽມຈົບການສຶກສາປະລິນຍາຕີວິສະວະກຳໄຟຟ້າ ດ້ວຍອາຍຸພຽງ 9 ປີ

ອັດສະລິຍະ! ເດັກຊາຍຈາກເບລຢຽມຈົບການສຶກສາປະລິນຍາຕີວິສະວະກຳໄຟຟ້າ ດ້ວຍອາຍຸພຽງ 9 ປີ

ສສຊ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ສະເໜີ ພະນັກງານກວດກາຕ້ອງມີຈັນຍາບັນ

ສສຊ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ສະເໜີ ພະນັກງານກວດກາຕ້ອງມີຈັນຍາບັນ

ແນະນຳ 10 ວິທີ ທີ່ໄວໜຸ່ມ-ນ້ອງນັກຮຽນຄວນຮູ້ ເພື່ອໜີຫ່າງສິ່ງເສບຕິດ

ແນະນຳ 10 ວິທີ ທີ່ໄວໜຸ່ມ-ນ້ອງນັກຮຽນຄວນຮູ້ ເພື່ອໜີຫ່າງສິ່ງເສບຕິດ

"Savan Fun Fest" ງານຍ້ອນຍຸກ ທີ່ຈະພາທຸກຄົນໄປສຳຜັດມົນສະເໜ່ຂອງ "ສະຫວັນນະເຂດ"

"Savan Fun Fest" ງານຍ້ອນຍຸກ ທີ່ຈະພາທຸກຄົນໄປສຳຜັດມົນສະເໜ່ຂອງ "ສະຫວັນນະເຂດ"

ສປປ ລາວ ຮັບເອົາຄົນຫວຽດນາມ ເປັນພົນລະເມືອງເກືອບ 2 ພັນຄົນແລ້ວ

ສປປ ລາວ ຮັບເອົາຄົນຫວຽດນາມ ເປັນພົນລະເມືອງເກືອບ 2 ພັນຄົນແລ້ວ

ລມຕ ການເງິນ ຊີ້ ໜີ້ຕ້ອງຮັບ-ລາຍຈ່າຍລ່ວງໜ້າ ບັນຫາຊຳເຮື້ອມາຫຼາຍປີ ຍັງແກ້ບໍ່ໄດ້

ລມຕ ການເງິນ ຊີ້ ໜີ້ຕ້ອງຮັບ-ລາຍຈ່າຍລ່ວງໜ້າ ບັນຫາຊຳເຮື້ອມາຫຼາຍປີ ຍັງແກ້ບໍ່ໄດ້

ລາຍງານຂອງກະຊວງການເງິນຊີ້ ການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານປີນີ້ ອາດບໍ່ບັນລຸເປົ້າໝາຍ

ລາຍງານຂອງກະຊວງການເງິນຊີ້ ການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານປີນີ້ ອາດບໍ່ບັນລຸເປົ້າໝາຍ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຢ້ຽມຊົມພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຢ້ຽມຊົມພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

ລັດຖະບານຈະມີນະໂຍບາຍພິເສດຕໍ່ກັບຜູ້ທຳການຜະລິດ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ

ລັດຖະບານຈະມີນະໂຍບາຍພິເສດຕໍ່ກັບຜູ້ທຳການຜະລິດ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ

ອຸດສາຫະກຳ-ການຄ້າ ແຈ້ງປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ທົ່ວປະເທດ

ອຸດສາຫະກຳ-ການຄ້າ ແຈ້ງປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ທົ່ວປະເທດ

ອິນໂດເນເຊຍເລັງເພີ່ມບົດລົງໂທດ "ນັກທ່ອງທ່ຽວຂີ້ເມົາ-ກໍ່ກວນສັງຄົມ"

ອິນໂດເນເຊຍເລັງເພີ່ມບົດລົງໂທດ "ນັກທ່ອງທ່ຽວຂີ້ເມົາ-ກໍ່ກວນສັງຄົມ"

ສປປ ລາວ ຂຶ້ນບັນຊີບຸກຄົນຕ້ອງຫ້າມເຂົ້າປະເທດກວ່າ 3 ພັນຄົນ

ສປປ ລາວ ຂຶ້ນບັນຊີບຸກຄົນຕ້ອງຫ້າມເຂົ້າປະເທດກວ່າ 3 ພັນຄົນ

ໝານ້ອຍ ໃນສະຫະລັດ ສຸດແປກ! ມີຫາງປົ່ງອອກກາງໜ້າຜາກ ດ້ານຊາວເນັດແຫ່ລະດົມທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ

ໝານ້ອຍ ໃນສະຫະລັດ ສຸດແປກ! ມີຫາງປົ່ງອອກກາງໜ້າຜາກ ດ້ານຊາວເນັດແຫ່ລະດົມທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ