ວັນເສົາ ທີ 24 ກໍລະກົດ 2021

“ຮຽນຮູ້ກົດເກນການຢູ່ຮ່ວມກັນໃນສັງຄົມ” ຫຼັກການສຳຄັນໃນການລ້ຽງລູກຂອງຄົນຍີ່ປຸ່ນ

“ຮຽນຮູ້ກົດເກນການຢູ່ຮ່ວມກັນໃນສັງຄົມ” ຫຼັກການສຳຄັນໃນການລ້ຽງລູກຂອງຄົນຍີ່ປຸ່ນ

ໃນສັງຄົມທີ່ມີລະບຽບວິໄນ ສິ່ງທີ່ຄົນຍີ່ປຸ່ນປູກຝັງເປັນອັນດັບທຳອິດໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍກໍຄືການຮູ້ຈັກປະຕິບັດຕາມກົດເກນຂອງສັງຄົມ ແລະ ການຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຢູ່ໃຫ້ມີຄວາມສຸກໃນສັງຄົມ. ເຮົາມາເບິ່ງວິທີປູກຝັງໃຫ້ເດັກນ້ອຍຮຽນຮູ້ກົດລະບຽບໃນການຢູ່ໃນສັງຄົມຍີ່ປຸ່ນນຳກັນ.

1. ບໍ່ໃຫ້ເດັກນ້ອຍຕໍ່າກວ່າ 2 ປີ ຫຼິ້ນໂທລະສັບມືຖື ແລະ ເບິ່ງໂທລະພາບ

ໃນໄວກ່ອນ 2 ປີ ແມ່ຄົນຍີ່ປຸ່ນສ່ວນໃຫຍ່ຍັງບໍ່ໃຫ້ລູກເບິ່ງໂທລະພາບ ແລະ ຫຼິ້ນໂທລະສັບມືຖື ເນື່ອງຈາກພາບເຄື່ອນໄຫວໃນໂທລະພາບ ແລະ ໃນມືຖືອາດຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເດັກນ້ອຍມີອາການສະມາທິສັ້ນທຽມ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເດັກບໍ່ຮູ້ຈັກການລໍຖ້າ, ຢູ່ລ້າໆເປັນເວລາດົນໆບໍ່ໄດ້ ແລະ ສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ພັດທະນາການຂັ້ນຕໍ່ໄປຂອງຊີວິດ. ເດັກນ້ອຍຈະບໍ່ສາມາດນັ່ງຢູ່ລ້າໆໃນການຮ່ວມກິດຈະກຳຮຽນຮູ້ຕ່າງໆໄດ້. ການອ່ານປຶ້ມໃຫ້ລູກຟັງແທນການເບິ່ງໂທລະພາບ ເປັນວິທີທີ່ດີໃນການສ້າງສະມາທິໄປພ້ອມກັບການສ້າງຈິນຕະນາການທີ່ກວ້າງໄກໃຫ້ແກ່ລູກ.

2. ພາລູກໄປຫຼິ້ນສວນສາທາລະນະເປັນປະຈຳ

ການໄປສວນສາທາລະນະເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ມີໂອກາດພົບປະກັບໝູ່ເພື່ອນ ທັງໃນໄວດຽວກັນ ແລະ ຕ່າງໄວ. ການປ່ອຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ຫຼິ້ນນຳກັນຈະເປັນການຊ່ວຍສົ່ງເສີມການເຄົາລົບກົດເກນ ແລະ ເສີມສ້າງທັກສະທາງສັງຄົມ, ສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ທີ່ຈະແກ້ບັນຫາ ແລະ ການລະງັບອາລົມເມື່ອໝູ່ສ້າງຄວາມບໍ່ພໍໃຈໃຫ້ ຕະຫຼອດຈົນເປັນການເສີມສ້າງການອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ການສ້າງກ້າມຊີ້ນທີ່ແຂງແຮງ.

3. ພາເດັກນ້ອຍໄປເຂົ້າສູນການຮຽນຮູ້ ແລະ ສະຖານທີ່ຈັດກິດຈະກຳໃຫ້ແກ່ເດັກ

ຢູ່ຍີ່ປຸ່ນມີສະຖານທີ່ຫຼາຍແຫ່ງ ເຊັ່ນ ຫ້ອງສະໝຸດ, ຈິໂດຄັງ ແລະ ສະມາຄົມຕ່າງໆ ທີ່ຈັດກິດຈະກຳໃຫ້ເດັກໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີທຸກອາທິດ. ໃນກິດຈະກຳນັ້ນ ມີທັງການອ່ານປຶ້ມໃຫ້ຟັງ ແລະ ໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ມີໂອກາດເຮັດກິດຈະກຳຮ່ວມກັນ ເຊິ່ງທຸກກິດຈະກຳນັ້ນ ມັກຈະແຝງໄປດ້ວຍການເສີມສ້າງພັດທະນາການທາງສະໝອງ ແລະ ທາງສັງຄົມໃຫ້ແກ່ເດັກ ໂດຍສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວບໍ່ເກັບຄ່າບໍລິການ ເຮັດໃຫ້ແມ່ໆສາມາດພາລູກໄປເຮັດກິດຈະກຳໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.

4. ບໍ່ໃຫ້ລູກຫຼິ້ນມືຖື ຫຼື ຫຼິ້ນເກມເມື່ອອອກໄປກິນເຂົ້ານອກບ້ານ

ຄົນຍີ່ປຸ່ນສ່ວນໃຫຍ່ຈະບໍ່ໃຫ້ລູກຫຼິ້ມເກມ ຫຼື ເບິ່ງຢູທູບໃນຂະນະທີ່ກິນເຂົ້ານອກບ້ານ. ເມື່ອໄປກິນເຂົ້າກໍກິນໃຫ້ແລ້ວ, ເມື່ອກິນແລ້ວກໍໄປເຮັດກິດຈະກຳອື່ນຕໍ່ໄປ. ຄົນຍີ່ປຸ່ນມີວິທີການສອນລູກໃຫ້ຮູ້ສຶກເອົາໃຈເຂົາມາໃສ່ໃຈເຮົາວ່າ ຄົນທີ່ມາຮ້ານອາຫານຕ້ອງການກິນອາຫານຢ່າງແຊບ ແລະ ມີຄວາມສຸກ, ຖ້າເກີດເຮັດສຽງດັງຈະໄປລົບກວນຄວາມສຸກຂອງຄົນທີ່ຢູ່ໂຕະຂ້າງໆໄດ້.

5. ມີຂໍ້ຕົກລົງທຸກຄັ້ງເມື່ອຕ້ອງພາລູກນ້ອຍ ລວມທັງນັກຮຽນອອກນອກສະຖານທີ່

ເມື່ອຕ້ອງພາລູກນ້ອຍ ຫຼື ນັກຮຽນອອກນອກສະຖານທີ່ ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ຄູອາຈານ ມັກຈະມີຂໍ້ຕົກລົງກ່ອນອອກນອກສະຖານທີ່ສະເໝີ ເຊັ່ນ ຫາກໄປຫ້ອງສະໝຸດກໍບໍ່ສົ່ງສຽງດັງລົບກວນບຸກຄົນອື່ນ, ຫາກໄປທັດສະນະສຶກສາກໍບໍ່ສົ່ງສຽງດັງ ຫຼື ແລ່ນຫຼິ້ນຈົນສ້າງຄວາມລຳຄານໃຫ້ຜູ້ອື່ນ, ໃຫ້ຍ່າງລຽນແຖວຢ່າງເປັນລະບຽບ ແລະ ບໍ່ແຕະຕ້ອງຫຼື ທຳລາຍສິ່ງຂອງທີ່ເປັນຂອງສາທາລະນະ ເປັນຕົ້ນ.

6. ສອນໃຫ້ລູກຮູ້ຈັກການເອົາໃຈເຂົາມາໃສ່ໃຈເຮົາ

ໜຶ່ງໃນຫຼັກສຳຄັນຂອງການສອນໃຫ້ລູກຢູ່ໃນກົດເກນຂອງສັງຄົມຄື ການເອົາໃຈເຂົາມາໃສ່ໃຈເຮົາ, ຖ້າເຮົາບໍ່ມັກສຽງດັງ ກໍບໍ່ສົ່ງສຽງດັງລົບກວນຜູ້ອື່ນ, ບໍ່ມັກໃຫ້ໃຜມາແຕະຕ້ອງຂອງສ່ວນຕົວ ກໍບໍ່ໄປຫຍຸ້ງກັບຂອງສ່ວນຕົວຂອງຄົນອື່ນ, ບໍ່ມັກໃຫ້ໃຜມາເວົ້າໃຫ້ຕົນ ກໍບໍ່ໄປກ່າວຮ້າຍຄົນອື່ນກ່ອນ ເປັນຕົ້ນ.

7. ພໍ່ແມ່ປະຕິບັດເປັນຕົວຢ່າງ

ສຳຄັນເໜືອສິ່ງອື່ນໃດຄື ພໍ່ແມ່ຕ້ອງເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີໃນການປະຕິບັດໂຕໃຫ້ເດັກເຄົາລົບກົດເກນຂອງສັງຄົມ, ເໜືອຄຳເວົ້າທັງຫຼາຍກໍຄືຕົວຢ່າງທີ່ດີຈາກພໍ່ແມ່ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຈື່ ແລະ ນຳໄປປະຕິບັດນັ້ນເອງ.

ຫຼາຍຄົນຄົງຄິດວ່າການຢູ່ໃນກອບລະບຽບວິໄນຕາມກົດເກນຂອງສັງຄົມຫຼາຍເກີນໄປນັ້ນເຮັດໃຫ້ອຶດອັດ, ເຮັດຫຍັງບໍ່ໄດ້ດັ່ງໃຈ ແຕ່ການສອນໃຫ້ເດັກນ້ອຍຮູ້ຈັກປະຕິບັດຕາມກົດເກນຂອງສັງຄົມເປັນເລື່ອງທີ່ດີທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນບໍ່ມາຕຳໜິເຮົາ, ເຮັດໃຫ້ເຮົາດຳລົງຊີວິດໃນສັງຄົມໄດ້ງ່າຍ ແລະ ປອດໄພ ເຊິ່ງນອກຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາສະບາຍໃຈແລ້ວ ຍັງເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ມີແນວທາງການພັດທະນາໄປໃນທາງທີ່ດີອີກດ້ວຍ.

ປັດຈຸບັນສັງຄົມມີການແຂ່ງຂັນທາງການສຶກສາສູງຂຶ້ນ, ພໍ່ແມ່ຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍເນັ້ນການສ້າງລູກທີ່ເກັ່ງຈົນລືມການເສີມສ້າງທັກສະທາງສັງຄົມໃຫ້ແກ່ເດັກ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຄົນຍີ່ປຸ່ນຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍມີພຶດຕິກຳທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເຄົາລົບກົດເກນທາງສັງຄົມ ລວມທັງມີພຶດຕິກຳການຫຼີກລ່ຽງສັງຄົມຫຼາຍຂຶ້ນຈົນໜ້າຕົກໃຈ. ຄົນເປັນພໍ່ເປັນແມ່ຈຶ່ງຕ້ອງບໍ່ລືມຄວາມສຳຄັນຂອງການປູກຝັງລູກໃຫ້ຮຽນຮູ້ກົດເກນການຢູ່ໃນສັງຄົມ ເພື່ອອະນາຄົດທີ່ດີຂອງເດັກ ແລະ ສັງຄົມໂດຍລວມອີກດ້ວຍ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : Sanook

ແນະນຳ Contactless ຜ້າອັດປາກສຸດເທ້ມີສະໄຕລ໌ ປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ໃຊ້ຊໍ້າໄດ້ພ້ອມ

ແນະນຳ Contactless ຜ້າອັດປາກສຸດເທ້ມີສະໄຕລ໌ ປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ໃຊ້ຊໍ້າໄດ້ພ້ອມ

5 ວິທີໂສດຢ່າງເປັນສຸກ ໂສດຢ່າງເປັນສຸກນັ້ນຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່?

5 ວິທີໂສດຢ່າງເປັນສຸກ ໂສດຢ່າງເປັນສຸກນັ້ນຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່?

ຢາກເປັນຄົນທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຄວນປັບປ່ຽນຫຍັງແດ່?

ຢາກເປັນຄົນທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຄວນປັບປ່ຽນຫຍັງແດ່?

ໄອສ໌ແລນທົດລອງຫຼຸດເວລາເຮັດວຽກເຫຼືອ 4 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ພົບ ພະນັກງານມີຄວາມສຸກ & ເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ

ໄອສ໌ແລນທົດລອງຫຼຸດເວລາເຮັດວຽກເຫຼືອ 4 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ພົບ ພະນັກງານມີຄວາມສຸກ & ເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ

"ມະໂນ" ຫຼື "ເລື່ອງຈິງ" ? ຄິດໄປເອງບໍວ່າເຂົາມັກ?

"ມະໂນ" ຫຼື "ເລື່ອງຈິງ" ? ຄິດໄປເອງບໍວ່າເຂົາມັກ?

ເຈົ້າປຽບດັ່ງສັດຊະນິດໃດໃນ Chronotype ອີງຕາມເວລານອນ ແລະ ເວລາເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າ?

ເຈົ້າປຽບດັ່ງສັດຊະນິດໃດໃນ Chronotype ອີງຕາມເວລານອນ ແລະ ເວລາເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າ?

10 Prefixes ທີ່ທຸກຄົນຄວນຮູ້ ເພື່ອຈື່ຈຳຄຳສັບພາສາອັງກິດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຂຶ້ນ

10 Prefixes ທີ່ທຸກຄົນຄວນຮູ້ ເພື່ອຈື່ຈຳຄຳສັບພາສາອັງກິດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຂຶ້ນ

ຈິດຕະວິທະຍາ ວ່າດ້ວຍ "ການເຫັນຕ່າງ" ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້?

ຈິດຕະວິທະຍາ ວ່າດ້ວຍ "ການເຫັນຕ່າງ" ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້?

5 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຢ່າງເດັດຂາດ ເມື່ອຂັບລົດຕອນຝົນຕົກ

5 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຢ່າງເດັດຂາດ ເມື່ອຂັບລົດຕອນຝົນຕົກ

ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ຄວາມສຳພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສຳຄັນກວ່າເງິນຄຳ ຊື່ສຽງ ຫຼື ຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໂຕ

ຄວາມສຳພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສຳຄັນກວ່າເງິນຄຳ ຊື່ສຽງ ຫຼື ຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໂຕ

ເຂົ້າໃຈການຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ສຳລັບຜູ້ມີລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກີບລົງມາ

ເຂົ້າໃຈການຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ສຳລັບຜູ້ມີລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກີບລົງມາ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ