ວັນເສົາ ທີ 22 ກຸມພາ 2020

“ຮຽນຮູ້ກົດເກນການຢູ່ຮ່ວມກັນໃນສັງຄົມ” ຫຼັກການສຳຄັນໃນການລ້ຽງລູກຂອງຄົນຍີ່ປຸ່ນ

“ຮຽນຮູ້ກົດເກນການຢູ່ຮ່ວມກັນໃນສັງຄົມ” ຫຼັກການສຳຄັນໃນການລ້ຽງລູກຂອງຄົນຍີ່ປຸ່ນ

ໃນສັງຄົມທີ່ມີລະບຽບວິໄນ ສິ່ງທີ່ຄົນຍີ່ປຸ່ນປູກຝັງເປັນອັນດັບທຳອິດໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍກໍຄືການຮູ້ຈັກປະຕິບັດຕາມກົດເກນຂອງສັງຄົມ ແລະ ການຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຢູ່ໃຫ້ມີຄວາມສຸກໃນສັງຄົມ. ເຮົາມາເບິ່ງວິທີປູກຝັງໃຫ້ເດັກນ້ອຍຮຽນຮູ້ກົດລະບຽບໃນການຢູ່ໃນສັງຄົມຍີ່ປຸ່ນນຳກັນ.

1. ບໍ່ໃຫ້ເດັກນ້ອຍຕໍ່າກວ່າ 2 ປີ ຫຼິ້ນໂທລະສັບມືຖື ແລະ ເບິ່ງໂທລະພາບ

ໃນໄວກ່ອນ 2 ປີ ແມ່ຄົນຍີ່ປຸ່ນສ່ວນໃຫຍ່ຍັງບໍ່ໃຫ້ລູກເບິ່ງໂທລະພາບ ແລະ ຫຼິ້ນໂທລະສັບມືຖື ເນື່ອງຈາກພາບເຄື່ອນໄຫວໃນໂທລະພາບ ແລະ ໃນມືຖືອາດຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເດັກນ້ອຍມີອາການສະມາທິສັ້ນທຽມ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເດັກບໍ່ຮູ້ຈັກການລໍຖ້າ, ຢູ່ລ້າໆເປັນເວລາດົນໆບໍ່ໄດ້ ແລະ ສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ພັດທະນາການຂັ້ນຕໍ່ໄປຂອງຊີວິດ. ເດັກນ້ອຍຈະບໍ່ສາມາດນັ່ງຢູ່ລ້າໆໃນການຮ່ວມກິດຈະກຳຮຽນຮູ້ຕ່າງໆໄດ້. ການອ່ານປຶ້ມໃຫ້ລູກຟັງແທນການເບິ່ງໂທລະພາບ ເປັນວິທີທີ່ດີໃນການສ້າງສະມາທິໄປພ້ອມກັບການສ້າງຈິນຕະນາການທີ່ກວ້າງໄກໃຫ້ແກ່ລູກ.

2. ພາລູກໄປຫຼິ້ນສວນສາທາລະນະເປັນປະຈຳ

ການໄປສວນສາທາລະນະເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ມີໂອກາດພົບປະກັບໝູ່ເພື່ອນ ທັງໃນໄວດຽວກັນ ແລະ ຕ່າງໄວ. ການປ່ອຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ຫຼິ້ນນຳກັນຈະເປັນການຊ່ວຍສົ່ງເສີມການເຄົາລົບກົດເກນ ແລະ ເສີມສ້າງທັກສະທາງສັງຄົມ, ສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ທີ່ຈະແກ້ບັນຫາ ແລະ ການລະງັບອາລົມເມື່ອໝູ່ສ້າງຄວາມບໍ່ພໍໃຈໃຫ້ ຕະຫຼອດຈົນເປັນການເສີມສ້າງການອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ການສ້າງກ້າມຊີ້ນທີ່ແຂງແຮງ.

3. ພາເດັກນ້ອຍໄປເຂົ້າສູນການຮຽນຮູ້ ແລະ ສະຖານທີ່ຈັດກິດຈະກຳໃຫ້ແກ່ເດັກ

ຢູ່ຍີ່ປຸ່ນມີສະຖານທີ່ຫຼາຍແຫ່ງ ເຊັ່ນ ຫ້ອງສະໝຸດ, ຈິໂດຄັງ ແລະ ສະມາຄົມຕ່າງໆ ທີ່ຈັດກິດຈະກຳໃຫ້ເດັກໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີທຸກອາທິດ. ໃນກິດຈະກຳນັ້ນ ມີທັງການອ່ານປຶ້ມໃຫ້ຟັງ ແລະ ໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ມີໂອກາດເຮັດກິດຈະກຳຮ່ວມກັນ ເຊິ່ງທຸກກິດຈະກຳນັ້ນ ມັກຈະແຝງໄປດ້ວຍການເສີມສ້າງພັດທະນາການທາງສະໝອງ ແລະ ທາງສັງຄົມໃຫ້ແກ່ເດັກ ໂດຍສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວບໍ່ເກັບຄ່າບໍລິການ ເຮັດໃຫ້ແມ່ໆສາມາດພາລູກໄປເຮັດກິດຈະກຳໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.

4. ບໍ່ໃຫ້ລູກຫຼິ້ນມືຖື ຫຼື ຫຼິ້ນເກມເມື່ອອອກໄປກິນເຂົ້ານອກບ້ານ

ຄົນຍີ່ປຸ່ນສ່ວນໃຫຍ່ຈະບໍ່ໃຫ້ລູກຫຼິ້ມເກມ ຫຼື ເບິ່ງຢູທູບໃນຂະນະທີ່ກິນເຂົ້ານອກບ້ານ. ເມື່ອໄປກິນເຂົ້າກໍກິນໃຫ້ແລ້ວ, ເມື່ອກິນແລ້ວກໍໄປເຮັດກິດຈະກຳອື່ນຕໍ່ໄປ. ຄົນຍີ່ປຸ່ນມີວິທີການສອນລູກໃຫ້ຮູ້ສຶກເອົາໃຈເຂົາມາໃສ່ໃຈເຮົາວ່າ ຄົນທີ່ມາຮ້ານອາຫານຕ້ອງການກິນອາຫານຢ່າງແຊບ ແລະ ມີຄວາມສຸກ, ຖ້າເກີດເຮັດສຽງດັງຈະໄປລົບກວນຄວາມສຸກຂອງຄົນທີ່ຢູ່ໂຕະຂ້າງໆໄດ້.

5. ມີຂໍ້ຕົກລົງທຸກຄັ້ງເມື່ອຕ້ອງພາລູກນ້ອຍ ລວມທັງນັກຮຽນອອກນອກສະຖານທີ່

ເມື່ອຕ້ອງພາລູກນ້ອຍ ຫຼື ນັກຮຽນອອກນອກສະຖານທີ່ ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ຄູອາຈານ ມັກຈະມີຂໍ້ຕົກລົງກ່ອນອອກນອກສະຖານທີ່ສະເໝີ ເຊັ່ນ ຫາກໄປຫ້ອງສະໝຸດກໍບໍ່ສົ່ງສຽງດັງລົບກວນບຸກຄົນອື່ນ, ຫາກໄປທັດສະນະສຶກສາກໍບໍ່ສົ່ງສຽງດັງ ຫຼື ແລ່ນຫຼິ້ນຈົນສ້າງຄວາມລຳຄານໃຫ້ຜູ້ອື່ນ, ໃຫ້ຍ່າງລຽນແຖວຢ່າງເປັນລະບຽບ ແລະ ບໍ່ແຕະຕ້ອງຫຼື ທຳລາຍສິ່ງຂອງທີ່ເປັນຂອງສາທາລະນະ ເປັນຕົ້ນ.

6. ສອນໃຫ້ລູກຮູ້ຈັກການເອົາໃຈເຂົາມາໃສ່ໃຈເຮົາ

ໜຶ່ງໃນຫຼັກສຳຄັນຂອງການສອນໃຫ້ລູກຢູ່ໃນກົດເກນຂອງສັງຄົມຄື ການເອົາໃຈເຂົາມາໃສ່ໃຈເຮົາ, ຖ້າເຮົາບໍ່ມັກສຽງດັງ ກໍບໍ່ສົ່ງສຽງດັງລົບກວນຜູ້ອື່ນ, ບໍ່ມັກໃຫ້ໃຜມາແຕະຕ້ອງຂອງສ່ວນຕົວ ກໍບໍ່ໄປຫຍຸ້ງກັບຂອງສ່ວນຕົວຂອງຄົນອື່ນ, ບໍ່ມັກໃຫ້ໃຜມາເວົ້າໃຫ້ຕົນ ກໍບໍ່ໄປກ່າວຮ້າຍຄົນອື່ນກ່ອນ ເປັນຕົ້ນ.

7. ພໍ່ແມ່ປະຕິບັດເປັນຕົວຢ່າງ

ສຳຄັນເໜືອສິ່ງອື່ນໃດຄື ພໍ່ແມ່ຕ້ອງເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີໃນການປະຕິບັດໂຕໃຫ້ເດັກເຄົາລົບກົດເກນຂອງສັງຄົມ, ເໜືອຄຳເວົ້າທັງຫຼາຍກໍຄືຕົວຢ່າງທີ່ດີຈາກພໍ່ແມ່ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຈື່ ແລະ ນຳໄປປະຕິບັດນັ້ນເອງ.

ຫຼາຍຄົນຄົງຄິດວ່າການຢູ່ໃນກອບລະບຽບວິໄນຕາມກົດເກນຂອງສັງຄົມຫຼາຍເກີນໄປນັ້ນເຮັດໃຫ້ອຶດອັດ, ເຮັດຫຍັງບໍ່ໄດ້ດັ່ງໃຈ ແຕ່ການສອນໃຫ້ເດັກນ້ອຍຮູ້ຈັກປະຕິບັດຕາມກົດເກນຂອງສັງຄົມເປັນເລື່ອງທີ່ດີທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນບໍ່ມາຕຳໜິເຮົາ, ເຮັດໃຫ້ເຮົາດຳລົງຊີວິດໃນສັງຄົມໄດ້ງ່າຍ ແລະ ປອດໄພ ເຊິ່ງນອກຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາສະບາຍໃຈແລ້ວ ຍັງເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ມີແນວທາງການພັດທະນາໄປໃນທາງທີ່ດີອີກດ້ວຍ.

ປັດຈຸບັນສັງຄົມມີການແຂ່ງຂັນທາງການສຶກສາສູງຂຶ້ນ, ພໍ່ແມ່ຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍເນັ້ນການສ້າງລູກທີ່ເກັ່ງຈົນລືມການເສີມສ້າງທັກສະທາງສັງຄົມໃຫ້ແກ່ເດັກ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຄົນຍີ່ປຸ່ນຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍມີພຶດຕິກຳທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເຄົາລົບກົດເກນທາງສັງຄົມ ລວມທັງມີພຶດຕິກຳການຫຼີກລ່ຽງສັງຄົມຫຼາຍຂຶ້ນຈົນໜ້າຕົກໃຈ. ຄົນເປັນພໍ່ເປັນແມ່ຈຶ່ງຕ້ອງບໍ່ລືມຄວາມສຳຄັນຂອງການປູກຝັງລູກໃຫ້ຮຽນຮູ້ກົດເກນການຢູ່ໃນສັງຄົມ ເພື່ອອະນາຄົດທີ່ດີຂອງເດັກ ແລະ ສັງຄົມໂດຍລວມອີກດ້ວຍ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : Sanook

ຈຸດຊົມວິວ The Rock Viewpoint ພູຜາມ່ານ ບ່ອນທ່ຽວທີ່ໜ້າໄປເຊັກອິນ ໃນປີ 2020

ຈຸດຊົມວິວ The Rock Viewpoint ພູຜາມ່ານ ບ່ອນທ່ຽວທີ່ໜ້າໄປເຊັກອິນ ໃນປີ 2020

ຜົນວິໄຈພົບ ການດົມກິ່ນກາຍຂອງ “ຄົນຮັກ” ຊ່ວຍໃຫ້ຫຼັບສະບາຍ ແລະ ຫຼັບດີຍິ່ງຂຶ້ນ

ຜົນວິໄຈພົບ ການດົມກິ່ນກາຍຂອງ “ຄົນຮັກ” ຊ່ວຍໃຫ້ຫຼັບສະບາຍ ແລະ ຫຼັບດີຍິ່ງຂຶ້ນ

ຮູ້ຫຼືຍັງ? ຜົນກະທົບຂອງການ “ສູບຢາ” ທີ່ມີຫຼາຍກວ່າການທຳຮ້າຍປອດ

ຮູ້ຫຼືຍັງ? ຜົນກະທົບຂອງການ “ສູບຢາ” ທີ່ມີຫຼາຍກວ່າການທຳຮ້າຍປອດ

ບັນຍາກາດ ແຫ່ຊ້າງເຜືອກເຂົ້າເມືອງ ໃນງານບຸນຊ້າງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ

ບັນຍາກາດ ແຫ່ຊ້າງເຜືອກເຂົ້າເມືອງ ໃນງານບຸນຊ້າງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ

ເປັນ “ປະຈຳເດືອນ” 2 ຄັ້ງຕໍ່ເດືອນ ຜິດປົກກະຕິຫຼືບໍ່?

ເປັນ “ປະຈຳເດືອນ” 2 ຄັ້ງຕໍ່ເດືອນ ຜິດປົກກະຕິຫຼືບໍ່?

ທ່ຽວຖ້ຳພະເຈົ້າສິງຄຳ ແຂວງອຸດົມໄຊ ສັກກາລະບູຊາພະເຈົ້າສິ່ງສັກສິດ

ທ່ຽວຖ້ຳພະເຈົ້າສິງຄຳ ແຂວງອຸດົມໄຊ ສັກກາລະບູຊາພະເຈົ້າສິ່ງສັກສິດ

ລວມໄອເດຍ ຊົງຜົມສັ້ນ-ພຽງບ່າ ສຳລັບສາວໆ ຕັດແລ້ວຊ່ວຍໃຫ້ໜ້າເດັກລົງ

ລວມໄອເດຍ ຊົງຜົມສັ້ນ-ພຽງບ່າ ສຳລັບສາວໆ ຕັດແລ້ວຊ່ວຍໃຫ້ໜ້າເດັກລົງ

ເມື່ອທ່ານບໍ່ສັດທາໃນ “ຮັກແທ້” ອີກຕໍ່ໄປ

ເມື່ອທ່ານບໍ່ສັດທາໃນ “ຮັກແທ້” ອີກຕໍ່ໄປ

ຮູ້ຫຼືບໍ່? ການ “ກິນເຜັດ” ຫຼາຍເກີນໄປ ສ່ຽງຕໍ່ການເປັນພະຍາດ “ຄວາມຈຳເສື່ອມ”

ຮູ້ຫຼືບໍ່? ການ “ກິນເຜັດ” ຫຼາຍເກີນໄປ ສ່ຽງຕໍ່ການເປັນພະຍາດ “ຄວາມຈຳເສື່ອມ”

ແມ່ຖືພາເສີມດັງໄດ້ບໍ່? ຢາກສັນຍະກຳ ຕອນໃດຈຶ່ງເໝາະສົມ ແລະ ບໍ່ກະທົບລູກ

ແມ່ຖືພາເສີມດັງໄດ້ບໍ່? ຢາກສັນຍະກຳ ຕອນໃດຈຶ່ງເໝາະສົມ ແລະ ບໍ່ກະທົບລູກ

ສາວໆຄວນຮູ້ ເລືອກປະເພດ “ສີທາແກ້ມ” ແນວໃດ ໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບຜິວ

ສາວໆຄວນຮູ້ ເລືອກປະເພດ “ສີທາແກ້ມ” ແນວໃດ ໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບຜິວ

“ສັດລ້ຽງ” ຄວນລ້ຽງແນວໃດ ໃຫ້ປອດໄພທັງສັດ ເຈົ້າຂອງ ແລະ ຄົນອ້ອມຂ້າງ

“ສັດລ້ຽງ” ຄວນລ້ຽງແນວໃດ ໃຫ້ປອດໄພທັງສັດ ເຈົ້າຂອງ ແລະ ຄົນອ້ອມຂ້າງ

“ໂມໂນນິວຄລິໂອຊີສ” ພະຍາດຕິດຕໍ່ຜ່ານທາງການ “ຈູບ” ທີ່ໄວໜຸ່ມຄວນລະວັງ

“ໂມໂນນິວຄລິໂອຊີສ” ພະຍາດຕິດຕໍ່ຜ່ານທາງການ “ຈູບ” ທີ່ໄວໜຸ່ມຄວນລະວັງ

13 ພຶດຕິກຳທີ່ “ທຳຮ້າຍຕັບ”

13 ພຶດຕິກຳທີ່ “ທຳຮ້າຍຕັບ”

ຝັນວ່າ “ຂ້າຄົນ” ບອກຫຍັງກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຈິດຂອງເຮົາໄດ້ແດ່?

ຝັນວ່າ “ຂ້າຄົນ” ບອກຫຍັງກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຈິດຂອງເຮົາໄດ້ແດ່?

How to ແຕ່ງຕາວັນວາເລັນທາຍ! ສີນີ້ງາມທຳມະຊາດ ແລະ ລອດແນ່ນອນ

How to ແຕ່ງຕາວັນວາເລັນທາຍ! ສີນີ້ງາມທຳມະຊາດ ແລະ ລອດແນ່ນອນ

ຂໍ້ດີຂອງການຢູ່ເປັນໂສດ ຂໍບອກເລີຍວ່າ ມັນມີຂໍ້ດີຢູ່ຫຼາຍຢ່າງ

ຂໍ້ດີຂອງການຢູ່ເປັນໂສດ ຂໍບອກເລີຍວ່າ ມັນມີຂໍ້ດີຢູ່ຫຼາຍຢ່າງ

ຂໍ້ຄິດເຕືອນໃຈສຳລັບຄົນອົກຫັກ ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະມີຮັກທີ່ດີອີກຄັ້ງ

ຂໍ້ຄິດເຕືອນໃຈສຳລັບຄົນອົກຫັກ ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະມີຮັກທີ່ດີອີກຄັ້ງ

ຮູ້ບໍ... ສີດອກກຸຫຼາບມີຄວາມໝາຍຫຍັງແດ່? ແລ້ວແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?

ຮູ້ບໍ... ສີດອກກຸຫຼາບມີຄວາມໝາຍຫຍັງແດ່? ແລ້ວແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?

ໄປເມືອງຮົ່ມ ຢ່າລືມໄປສຳຜັດທຳມະຊາດ "ນ້ຳຕົກຕາດພະແຈແຫຼ້"

ໄປເມືອງຮົ່ມ ຢ່າລືມໄປສຳຜັດທຳມະຊາດ "ນ້ຳຕົກຕາດພະແຈແຫຼ້"

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ