ວັນພຸດ ທີ 20 ພະຈິກ 2019

“ຮຽນຮູ້ກົດເກນການຢູ່ຮ່ວມກັນໃນສັງຄົມ” ຫຼັກການສຳຄັນໃນການລ້ຽງລູກຂອງຄົນຍີ່ປຸ່ນ

“ຮຽນຮູ້ກົດເກນການຢູ່ຮ່ວມກັນໃນສັງຄົມ” ຫຼັກການສຳຄັນໃນການລ້ຽງລູກຂອງຄົນຍີ່ປຸ່ນ

ໃນສັງຄົມທີ່ມີລະບຽບວິໄນ ສິ່ງທີ່ຄົນຍີ່ປຸ່ນປູກຝັງເປັນອັນດັບທຳອິດໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍກໍຄືການຮູ້ຈັກປະຕິບັດຕາມກົດເກນຂອງສັງຄົມ ແລະ ການຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຢູ່ໃຫ້ມີຄວາມສຸກໃນສັງຄົມ. ເຮົາມາເບິ່ງວິທີປູກຝັງໃຫ້ເດັກນ້ອຍຮຽນຮູ້ກົດລະບຽບໃນການຢູ່ໃນສັງຄົມຍີ່ປຸ່ນນຳກັນ.

1. ບໍ່ໃຫ້ເດັກນ້ອຍຕໍ່າກວ່າ 2 ປີ ຫຼິ້ນໂທລະສັບມືຖື ແລະ ເບິ່ງໂທລະພາບ

ໃນໄວກ່ອນ 2 ປີ ແມ່ຄົນຍີ່ປຸ່ນສ່ວນໃຫຍ່ຍັງບໍ່ໃຫ້ລູກເບິ່ງໂທລະພາບ ແລະ ຫຼິ້ນໂທລະສັບມືຖື ເນື່ອງຈາກພາບເຄື່ອນໄຫວໃນໂທລະພາບ ແລະ ໃນມືຖືອາດຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເດັກນ້ອຍມີອາການສະມາທິສັ້ນທຽມ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເດັກບໍ່ຮູ້ຈັກການລໍຖ້າ, ຢູ່ລ້າໆເປັນເວລາດົນໆບໍ່ໄດ້ ແລະ ສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ພັດທະນາການຂັ້ນຕໍ່ໄປຂອງຊີວິດ. ເດັກນ້ອຍຈະບໍ່ສາມາດນັ່ງຢູ່ລ້າໆໃນການຮ່ວມກິດຈະກຳຮຽນຮູ້ຕ່າງໆໄດ້. ການອ່ານປຶ້ມໃຫ້ລູກຟັງແທນການເບິ່ງໂທລະພາບ ເປັນວິທີທີ່ດີໃນການສ້າງສະມາທິໄປພ້ອມກັບການສ້າງຈິນຕະນາການທີ່ກວ້າງໄກໃຫ້ແກ່ລູກ.

2. ພາລູກໄປຫຼິ້ນສວນສາທາລະນະເປັນປະຈຳ

ການໄປສວນສາທາລະນະເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ມີໂອກາດພົບປະກັບໝູ່ເພື່ອນ ທັງໃນໄວດຽວກັນ ແລະ ຕ່າງໄວ. ການປ່ອຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ຫຼິ້ນນຳກັນຈະເປັນການຊ່ວຍສົ່ງເສີມການເຄົາລົບກົດເກນ ແລະ ເສີມສ້າງທັກສະທາງສັງຄົມ, ສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ທີ່ຈະແກ້ບັນຫາ ແລະ ການລະງັບອາລົມເມື່ອໝູ່ສ້າງຄວາມບໍ່ພໍໃຈໃຫ້ ຕະຫຼອດຈົນເປັນການເສີມສ້າງການອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ການສ້າງກ້າມຊີ້ນທີ່ແຂງແຮງ.

3. ພາເດັກນ້ອຍໄປເຂົ້າສູນການຮຽນຮູ້ ແລະ ສະຖານທີ່ຈັດກິດຈະກຳໃຫ້ແກ່ເດັກ

ຢູ່ຍີ່ປຸ່ນມີສະຖານທີ່ຫຼາຍແຫ່ງ ເຊັ່ນ ຫ້ອງສະໝຸດ, ຈິໂດຄັງ ແລະ ສະມາຄົມຕ່າງໆ ທີ່ຈັດກິດຈະກຳໃຫ້ເດັກໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີທຸກອາທິດ. ໃນກິດຈະກຳນັ້ນ ມີທັງການອ່ານປຶ້ມໃຫ້ຟັງ ແລະ ໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ມີໂອກາດເຮັດກິດຈະກຳຮ່ວມກັນ ເຊິ່ງທຸກກິດຈະກຳນັ້ນ ມັກຈະແຝງໄປດ້ວຍການເສີມສ້າງພັດທະນາການທາງສະໝອງ ແລະ ທາງສັງຄົມໃຫ້ແກ່ເດັກ ໂດຍສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວບໍ່ເກັບຄ່າບໍລິການ ເຮັດໃຫ້ແມ່ໆສາມາດພາລູກໄປເຮັດກິດຈະກຳໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.

4. ບໍ່ໃຫ້ລູກຫຼິ້ນມືຖື ຫຼື ຫຼິ້ນເກມເມື່ອອອກໄປກິນເຂົ້ານອກບ້ານ

ຄົນຍີ່ປຸ່ນສ່ວນໃຫຍ່ຈະບໍ່ໃຫ້ລູກຫຼິ້ມເກມ ຫຼື ເບິ່ງຢູທູບໃນຂະນະທີ່ກິນເຂົ້ານອກບ້ານ. ເມື່ອໄປກິນເຂົ້າກໍກິນໃຫ້ແລ້ວ, ເມື່ອກິນແລ້ວກໍໄປເຮັດກິດຈະກຳອື່ນຕໍ່ໄປ. ຄົນຍີ່ປຸ່ນມີວິທີການສອນລູກໃຫ້ຮູ້ສຶກເອົາໃຈເຂົາມາໃສ່ໃຈເຮົາວ່າ ຄົນທີ່ມາຮ້ານອາຫານຕ້ອງການກິນອາຫານຢ່າງແຊບ ແລະ ມີຄວາມສຸກ, ຖ້າເກີດເຮັດສຽງດັງຈະໄປລົບກວນຄວາມສຸກຂອງຄົນທີ່ຢູ່ໂຕະຂ້າງໆໄດ້.

5. ມີຂໍ້ຕົກລົງທຸກຄັ້ງເມື່ອຕ້ອງພາລູກນ້ອຍ ລວມທັງນັກຮຽນອອກນອກສະຖານທີ່

ເມື່ອຕ້ອງພາລູກນ້ອຍ ຫຼື ນັກຮຽນອອກນອກສະຖານທີ່ ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ຄູອາຈານ ມັກຈະມີຂໍ້ຕົກລົງກ່ອນອອກນອກສະຖານທີ່ສະເໝີ ເຊັ່ນ ຫາກໄປຫ້ອງສະໝຸດກໍບໍ່ສົ່ງສຽງດັງລົບກວນບຸກຄົນອື່ນ, ຫາກໄປທັດສະນະສຶກສາກໍບໍ່ສົ່ງສຽງດັງ ຫຼື ແລ່ນຫຼິ້ນຈົນສ້າງຄວາມລຳຄານໃຫ້ຜູ້ອື່ນ, ໃຫ້ຍ່າງລຽນແຖວຢ່າງເປັນລະບຽບ ແລະ ບໍ່ແຕະຕ້ອງຫຼື ທຳລາຍສິ່ງຂອງທີ່ເປັນຂອງສາທາລະນະ ເປັນຕົ້ນ.

6. ສອນໃຫ້ລູກຮູ້ຈັກການເອົາໃຈເຂົາມາໃສ່ໃຈເຮົາ

ໜຶ່ງໃນຫຼັກສຳຄັນຂອງການສອນໃຫ້ລູກຢູ່ໃນກົດເກນຂອງສັງຄົມຄື ການເອົາໃຈເຂົາມາໃສ່ໃຈເຮົາ, ຖ້າເຮົາບໍ່ມັກສຽງດັງ ກໍບໍ່ສົ່ງສຽງດັງລົບກວນຜູ້ອື່ນ, ບໍ່ມັກໃຫ້ໃຜມາແຕະຕ້ອງຂອງສ່ວນຕົວ ກໍບໍ່ໄປຫຍຸ້ງກັບຂອງສ່ວນຕົວຂອງຄົນອື່ນ, ບໍ່ມັກໃຫ້ໃຜມາເວົ້າໃຫ້ຕົນ ກໍບໍ່ໄປກ່າວຮ້າຍຄົນອື່ນກ່ອນ ເປັນຕົ້ນ.

7. ພໍ່ແມ່ປະຕິບັດເປັນຕົວຢ່າງ

ສຳຄັນເໜືອສິ່ງອື່ນໃດຄື ພໍ່ແມ່ຕ້ອງເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີໃນການປະຕິບັດໂຕໃຫ້ເດັກເຄົາລົບກົດເກນຂອງສັງຄົມ, ເໜືອຄຳເວົ້າທັງຫຼາຍກໍຄືຕົວຢ່າງທີ່ດີຈາກພໍ່ແມ່ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຈື່ ແລະ ນຳໄປປະຕິບັດນັ້ນເອງ.

ຫຼາຍຄົນຄົງຄິດວ່າການຢູ່ໃນກອບລະບຽບວິໄນຕາມກົດເກນຂອງສັງຄົມຫຼາຍເກີນໄປນັ້ນເຮັດໃຫ້ອຶດອັດ, ເຮັດຫຍັງບໍ່ໄດ້ດັ່ງໃຈ ແຕ່ການສອນໃຫ້ເດັກນ້ອຍຮູ້ຈັກປະຕິບັດຕາມກົດເກນຂອງສັງຄົມເປັນເລື່ອງທີ່ດີທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນບໍ່ມາຕຳໜິເຮົາ, ເຮັດໃຫ້ເຮົາດຳລົງຊີວິດໃນສັງຄົມໄດ້ງ່າຍ ແລະ ປອດໄພ ເຊິ່ງນອກຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາສະບາຍໃຈແລ້ວ ຍັງເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ມີແນວທາງການພັດທະນາໄປໃນທາງທີ່ດີອີກດ້ວຍ.

ປັດຈຸບັນສັງຄົມມີການແຂ່ງຂັນທາງການສຶກສາສູງຂຶ້ນ, ພໍ່ແມ່ຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍເນັ້ນການສ້າງລູກທີ່ເກັ່ງຈົນລືມການເສີມສ້າງທັກສະທາງສັງຄົມໃຫ້ແກ່ເດັກ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຄົນຍີ່ປຸ່ນຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍມີພຶດຕິກຳທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເຄົາລົບກົດເກນທາງສັງຄົມ ລວມທັງມີພຶດຕິກຳການຫຼີກລ່ຽງສັງຄົມຫຼາຍຂຶ້ນຈົນໜ້າຕົກໃຈ. ຄົນເປັນພໍ່ເປັນແມ່ຈຶ່ງຕ້ອງບໍ່ລືມຄວາມສຳຄັນຂອງການປູກຝັງລູກໃຫ້ຮຽນຮູ້ກົດເກນການຢູ່ໃນສັງຄົມ ເພື່ອອະນາຄົດທີ່ດີຂອງເດັກ ແລະ ສັງຄົມໂດຍລວມອີກດ້ວຍ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : Sanook

ລ້ຽງລູກແນວໃດໃຫ້ “ໂຕສູງ” ເຄັດລັບທີ່ພໍ່ແມ່ຄວນຮູ້

ລ້ຽງລູກແນວໃດໃຫ້ “ໂຕສູງ” ເຄັດລັບທີ່ພໍ່ແມ່ຄວນຮູ້

Salana Boutique Hotel ໂຮງແຮມໃຈກາງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກັບເຫດຜົນດີໆທີ່ດາລາຄົນດັງນິຍົມມາພັກເຊົາ

Salana Boutique Hotel ໂຮງແຮມໃຈກາງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກັບເຫດຜົນດີໆທີ່ດາລາຄົນດັງນິຍົມມາພັກເຊົາ

ຜົນຂ້າງຄຽງຈາກ "ການນອນຕອນຜົມປຽກ"

ຜົນຂ້າງຄຽງຈາກ "ການນອນຕອນຜົມປຽກ"

5 ຂັ້ນຕອນງ່າຍໆ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທ່ານໃຈເຢັນລົງ ແລະ ຫາຍກັງວົນໃຈ

5 ຂັ້ນຕອນງ່າຍໆ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທ່ານໃຈເຢັນລົງ ແລະ ຫາຍກັງວົນໃຈ

ງານນີ້ຕ້ອງບໍ່ພາດ "2019 K-Beauty Product Festival" ສູນລວມເຄື່ອງສຳອາງເກົາຫຼີຄຸນນະພາບດີ ຍີ່ຫໍ້ດັງ

ງານນີ້ຕ້ອງບໍ່ພາດ "2019 K-Beauty Product Festival" ສູນລວມເຄື່ອງສຳອາງເກົາຫຼີຄຸນນະພາບດີ ຍີ່ຫໍ້ດັງ

7 ພາສາກາຍງ່າຍໆ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນປະທັບໃຈ ແລະ ຈົດຈຳເຮົາໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ

7 ພາສາກາຍງ່າຍໆ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນປະທັບໃຈ ແລະ ຈົດຈຳເຮົາໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ

ເກັບໄວ້ເປັນໄອເດຍ 15 ແບບແຕ່ງໜ້າເຈົ້າສາວ ທີ່ກຳລັງມາແຮງໃນທ້າຍປີ 2019

ເກັບໄວ້ເປັນໄອເດຍ 15 ແບບແຕ່ງໜ້າເຈົ້າສາວ ທີ່ກຳລັງມາແຮງໃນທ້າຍປີ 2019

5 ຂໍ້ຄິດ ເຮັດບຸນໃຫ້ໄດ້ບຸນຢ່າງແທ້ຈິງ ໃນພິທີຕັກບາດ ບຸນນະມັດສະການພະທາດຫຼວງ

5 ຂໍ້ຄິດ ເຮັດບຸນໃຫ້ໄດ້ບຸນຢ່າງແທ້ຈິງ ໃນພິທີຕັກບາດ ບຸນນະມັດສະການພະທາດຫຼວງ

5 ວິທີອອກກຳລັງກາຍເພື່ອລົດນໍ້າໜັກແບບຜິດໆ ທີ່ຫຼາຍຄົນມັກເຮັດໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ

5 ວິທີອອກກຳລັງກາຍເພື່ອລົດນໍ້າໜັກແບບຜິດໆ ທີ່ຫຼາຍຄົນມັກເຮັດໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ

ຮູ້ຫຼືບໍ່? ຄົນຍີ່ປຸ່ນມີວັດທະນະທຳການ “ບໍ່ຍ່າງໄປກິນໄປ” ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍ

ຮູ້ຫຼືບໍ່? ຄົນຍີ່ປຸ່ນມີວັດທະນະທຳການ “ບໍ່ຍ່າງໄປກິນໄປ” ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍ

ເລືອດອອກຫຼັງມີເພດສຳພັນ ໃຫ້ກວດດ່ວນ! ເພາະອາດເປັນຍ້ອນ 6 ສາເຫດນີ້

ເລືອດອອກຫຼັງມີເພດສຳພັນ ໃຫ້ກວດດ່ວນ! ເພາະອາດເປັນຍ້ອນ 6 ສາເຫດນີ້

ຄວາມເປັນມາ ແລະ ພື້ນຕຳນານການແຫ່ຜາສາດເຜິ້ງ ໃນບຸນນະມັດສະການພະທາດຫຼວງວຽງຈັນ

ຄວາມເປັນມາ ແລະ ພື້ນຕຳນານການແຫ່ຜາສາດເຜິ້ງ ໃນບຸນນະມັດສະການພະທາດຫຼວງວຽງຈັນ

ປະເທດໃດໃຊ້ "ລົດຂັບເຄື່ອນດ້ວຍພະລັງງານໄຟຟ້າ (EV)" ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ?

ປະເທດໃດໃຊ້ "ລົດຂັບເຄື່ອນດ້ວຍພະລັງງານໄຟຟ້າ (EV)" ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ?

"ມົນລະພິດທາງອາກາດ" ອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ອະໄວຍະວະທຸກສ່ວນ-ທຸກເຊວໃນຮ່າງກາຍ

"ມົນລະພິດທາງອາກາດ" ອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ອະໄວຍະວະທຸກສ່ວນ-ທຸກເຊວໃນຮ່າງກາຍ

"ສາຍສີດກົ້ນ" ຄວນສີດຈາກໜ້າໄປຫຼັງ ຫຼື ສີດຈາກຫຼັງໄປໜ້າ?

"ສາຍສີດກົ້ນ" ຄວນສີດຈາກໜ້າໄປຫຼັງ ຫຼື ສີດຈາກຫຼັງໄປໜ້າ?

“ຮຽນຮູ້ກົດເກນການຢູ່ຮ່ວມກັນໃນສັງຄົມ” ຫຼັກການສຳຄັນໃນການລ້ຽງລູກຂອງຄົນຍີ່ປຸ່ນ

“ຮຽນຮູ້ກົດເກນການຢູ່ຮ່ວມກັນໃນສັງຄົມ” ຫຼັກການສຳຄັນໃນການລ້ຽງລູກຂອງຄົນຍີ່ປຸ່ນ

ຮູ້ຈັກບໍ່? "ກະແຈລັບ" ໃນລົດ ກັບປະໂຫຍດທີ່ທ່ານອາດບໍ່ເຄີຍຮູ້ມາກ່ອນ

ຮູ້ຈັກບໍ່? "ກະແຈລັບ" ໃນລົດ ກັບປະໂຫຍດທີ່ທ່ານອາດບໍ່ເຄີຍຮູ້ມາກ່ອນ

5 ອາຫານຊ່ວຍຍ່ອຍ ຫຼຸດຜ່ອນອາການແໜ້ນທ້ອງ ຫຼັງຈັດໜັກບຸບເຟ້

5 ອາຫານຊ່ວຍຍ່ອຍ ຫຼຸດຜ່ອນອາການແໜ້ນທ້ອງ ຫຼັງຈັດໜັກບຸບເຟ້

5 ເຕັກນິກພິຊິດໃຈແຂກໃນງານແຕ່ງດອງ ເຮັດແນວໃດໃຫ້ແຂກຮູ້ສຶກມີຄວາມສຸກກັບງານຂອງທ່ານ

5 ເຕັກນິກພິຊິດໃຈແຂກໃນງານແຕ່ງດອງ ເຮັດແນວໃດໃຫ້ແຂກຮູ້ສຶກມີຄວາມສຸກກັບງານຂອງທ່ານ

10 ເຕັກນິກ “ລົດໜ້າທ້ອງ” ທີ່ໄດ້ຮັບການພິສູດທາງວິທະຍາສາດແລ້ວວ່າໄດ້ຜົນແທ້

10 ເຕັກນິກ “ລົດໜ້າທ້ອງ” ທີ່ໄດ້ຮັບການພິສູດທາງວິທະຍາສາດແລ້ວວ່າໄດ້ຜົນແທ້

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ