ວັນພຸດ ທີ 13 ພະຈິກ 2019

ເມືອງຊໍາເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຂະນະທີ່ທົ່ວເມືອງຍັງມີ 68 ບ້ານທຸກຍາກ

ເມືອງຊໍາເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຂະນະທີ່ທົ່ວເມືອງຍັງມີ 68 ບ້ານທຸກຍາກ

ຊຳເໜືອເປັນເມືອງໃຈກາງເທດສະບານຂອງແຂວງ ມີ 110 ບ້ານ, 10,165 ຄົວເຮືອນ, ປະກອບມີ 9 ເຜົ່າຢູ່ຮ່ວມກັນ ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ 62,420 ຄົນ, ຍິງ 30.654 ຄົນ. ໃນນັ້ນ, ຍັງມີບ້ານທຸກຍາກ 68 ບ້ານ ກວມເອົາ 61.82% ຂອງຈຳນວນບ້ານທັງໝົດ ແລະ ມີຄົວເຮືອນທຸກຍາກທັງໝົດ 2,404 ຄົວເຮືອນ, ກວມເອົາ 23.65% ຂອງຄົວເຮືອນທັງໝົດໃນທົ່ວເມືອງ.

ທ່ານ ອານົງລັກ ແສງສຸລິຍາ ຮອງເລຂາພັກເມືອງ, ຮອງເຈົ້າເມືອງຊຳເໜືອໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຕິດພັນກັບຂະບວນການຊຸກຍູ້ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າໃນໄລຍະຜ່ານມາວ່າ: ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມໃນໄລຍະ 5 ປີຄັ້ງທີ 8 (2015 – 2019) ແລະ ຖືເອົາ 4 ເນື້ອໃນ 4 ຄາດຫມາຍທີ່ກົມການເມືອງສູນກາງພັກວາງອອກ ຫັນມາເປັນແຜນການ ເຄື່ອນໄຫວລະອຽດຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້, ພ້ອມທັງແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນເປັນຜູ້ຊີ້ນຳ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍຖືເອົາການພັດທະນາຊົນນະບົດສ້າງບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ບ້ານພັດທະນາແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍສຸ່ມໃສ່ນຳພາ-ຊີ້ນຳ ການຈັດຕັ້ງຕາມແນວທາງ ແລະ ຄາດໝາຍທີ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງຕົນວາງອອກ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການຂະຫຍາຍເສັ້ນທາງເຂົ້າສູ່ບັນດາບ້ານ, ທາງເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງບ້ານຕໍ່ບ້ານ, ເສັ້ນທາງເຂົ້າຫາເຂດທໍາການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າເຖິງເຂດທໍາການຜະລິດ ແລະ ຂົນສົ່ງສິນຄ້າໄດ້ສະດວກ; ປຸກລະດົມທຶນປ່ອຍເງິນສິນເຊື່ອຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ (ກອງທຶນພັດທະນາຂັ້ນບ້ານ, ບັນດາທະນາຄານ) ໃຫ້ປະຊາຊົນເພື່ອເປັນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ປະຊາຊົນກູ້ຢືມເພື່ອລົງທຶນເຂົ້າໃນການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການອື່ນໆເຊັ່ນ: ລ້ຽງສັດໃຫຍ່, ປູກພືດເປັນສິນຄ້າ, ປູກໄມ້ອຸດສາຫະກໍາ, ໄມ້ໃຫ້ຫມາກ, ຫັດຖະກໍາຕໍ່າຫູກ-ທໍ່ໄຫມ ແລະ ອື່ນໆຈົນສາມາດສ້າງໄດ້ໜໍ່ແໜງ, ຄອບຄົວຕົວແບບດ້ານຕ່າງໆ.

ປັດຈຸບັນທົ່ວເມືອງມີກຸ່ມການຜະລິດທາງດ້ານກະສິກຳ-ຫັດຖະກໍາ ແລະ ຕໍ່າຫູກທໍ ໄໝທັງໝົດ 25 ກຸ່ມ, ໃນນັ້ນສາມາດສ້າງມູນຄ່າຈາກຫັດຖະກໍາຕໍ່າຫູກໄດ້ 103.04 ຕື້ກີບ, ສະເລ່ຍແຕ່ລະປີ 20.60 ຕື້ກີບ; ກຸ່ມທີ່ເດັ່ນກ່ວາຫມູ່ແມ່ນກຸ່ມການຕໍ່າຫູກບ້ານສະເຫຼີຍ, ບ້ານເມືອງແວ່ນ; ກຸ່ມປູກພືດປອດສານຜິດບ້ານນາສະກາງ, ບ້ານນາຈອງ ແລະ ກຸ່ມປູກຜັກກະລໍາປີບ້ານກາງ. ໃນການຜະລິດດ້ານກະສິກໍາໂດຍພື້ນຖານແມ່ນປະຕິບັດຕາມ 8 ແຜນວຽກຂອງກະສິກໍາ, ຈັດສັນພື້ນທີ່ດິນກະສິກໍາໃຫ້ ປະຊາຊົນເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້, ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບຊີ້ນໍາ ແລະ ວິຊາການຮັບຜິດຊອບ, ກໍານົດເປັນເຂດທໍາການຜະລິດ ໂດຍແບ່ງເປັນເຂດທົ່ວໄປ ແລະ ເຂດຈຸດສຸມ; ສ້າງເປັນຈຸດທົດລອງ ແລະ ແນະນໍາສາທິດຕົວຈິງ; ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມສີໄມລາຍມືອັນປານີດ ແລະ ເປັນເອກະລັກຂອງແມ່ຍິງຊາວເມືອງຊຳເໜືອໃນການຕຳຫູກ-ທໍໄໝ ຢ່າງເປັນຂະບວນກວ້າງຂວາງ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງໄດ້ສົ່ງເສີມທາງດ້ານຫັດຖະກໍາຈັກສານຄິດເປັນມູນຄ່າ 480.32 ລ້ານກີບ. ດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງຄະນະພັກເມືອງ, ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ເປັນເຈົ້າການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນວຽກງານການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ກໍ່ຄືການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກທົ່ວເມືອງ ໃນ 5 ປີຜ່ານມາຈິງສາມາດລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນບັນ ດາເຜົ່າທົ່ວເມືອງໄດ້ທັງໝົດ 22 ບ້ານ, ມີ 1,346 ຂອງຄົວເຮືອນທັງຫມົດ (ປະເມີນຕາມດຳລັດເລກທີ 348/ລບ). ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຜົນສຳເລັດຫຼາຍດ້ານກໍ່ຕາມ ແຕ່ກໍ່ຍັງມີຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ທຸກພາກສ່ວນຈະຕ້ອງໄດ້ພ້ອມກັນແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນເຖິງວ່າເຮັດໄດ້ແຕ່ສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນຍັງອາໄສທໍາມະຊາດ, ຂາດເຕັກໂນໂລຊີ-ວິທະຍາສາດທີ່ທັນສະໄຫມ ແລະ ສະມັດຖະພາບການຜະລິດຕໍ່າ, ຕະຫຼາດຮອງຮັບບໍ່ແນ່ນອນ; ການຂະຫຍາຍຖານການຜະລິດບໍ່ທັນກວ້າງຂວາງເທົ່າທີ່ຄວນ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນມີການຫັນເປັນການຜະລິດແບບອຸດສາຫະກໍາ; ພື້ນທີ່ທໍາການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນຍັງມີຫນ້ອຍບໍ່ທັນພຽງພໍ, ບໍ່ທັນເຫມາະສົມ, ມີການລະບາດຂອງສັດຕູພືດທໍາລາຍ ແລະ ບາງປີຍັງມີໄພທໍາມະຊາດ.

ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ: ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີຄັ້ງທີ 9 (2020-2024) ຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 12 ຂອງອົງຄະນະພັກເມືອງວາງອອກໃຫ້ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍ ເມືອງຊຳເໜືອຈຶ່ງໄດ້ວາງ 6 ແຜນງານ 61 ໂຄງການໂດຍຈະສຸ່ມໃສ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມເປັນໃຈກາງຕິດພັນກັບການຊຸກຍູ້ປະຊາຊົນປູກພືດເປັນສິນຄ້າໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ອັດຕາຄົວເຮືອນທຸກຍາກໃຫ້ຍັງເຫຼືອ 14.92% ຂອງຈໍານວນຄົວເຮືອນທັງຫມົດ; ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສາມສ້າງ ຕາມມະຕິຂອງກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ວ່າດ້ວຍການສ້າງແຂວງເປັນຫົວຫນ່ວຍຍຸດທະສາດ, ສ້າງເມືອງເປັນຫົວຫນ່ວຍເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານ ແລະ ສ້າງບ້ານເປັນຫົວຫນ່ວຍພັດທະນາໃຫ້ມີຜົນສໍາເລັດສູງ. ພັດທະນາດ້ານສີມືແຮງງານ, ການສ້າງງານ, ສ້າງອາຊີບທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ສຸມໃສ່ສ້າງປະຖົມປັດໄຈ, ປຸກລະດົມຂົນຂວາຍ ແລະ ຈັດຫາທຶນຮອນຈາກພາກລັດ, ບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ, ພາກເອກະຊົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ສິນເຊື່ອຈາກທະນາຄານ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອມາດໍາເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາແຜນງານ ແລະ ໂຄງການທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃຫ້ສໍາເລັດຜົນ; ເລັ່ງໃສ່ຍົກສູງສະມັດຕະພາບການຜະລິດໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຈັດສັນພື້ນທີ່ທໍາການຜະລິດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້, ສຸມໃສ່ນໍາພາປະຊາຊົນສ້າງພື້ນຖານການຜະລິດ ໂດຍຫັນປ່ຽນເອົາການຜະລິດ ຈາກພາກກະສິກໍາຊົນນະບົດມາເປັນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ຕາມທິດຫັນເປັນອຸດສະຫະກໍາທັນສະໄຫມຕາມກົນໄກຕະຫຼາດ. ທັງໝົດນີ້ແມ່ນແນ່ໃສ່ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃນທົ່ວເມືອງຂອງຕົນໃຫ້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : ເມືອງຊຳເໜືອ

“ດູແຕເຕ” ປະທານາທິບໍດີຟິລິບປິນ ປະກາດລາພັກວຽກ 3 ມື້ ເພື່ອນອນພັກຜ່ອນໃຫ້ເຕັມທີ່

“ດູແຕເຕ” ປະທານາທິບໍດີຟິລິບປິນ ປະກາດລາພັກວຽກ 3 ມື້ ເພື່ອນອນພັກຜ່ອນໃຫ້ເຕັມທີ່

ແບບນີ້ກໍໄດ້? ເຈົ້າເມືອງຍິງຂອງປະເທດຊິລີ ແລ່ນໜີວົງສຳພາດ ນັກຂ່າວ-ຕາກ້ອງຕ້ອງແລ່ນຕາມກັນເປັນແຖວ

ແບບນີ້ກໍໄດ້? ເຈົ້າເມືອງຍິງຂອງປະເທດຊິລີ ແລ່ນໜີວົງສຳພາດ ນັກຂ່າວ-ຕາກ້ອງຕ້ອງແລ່ນຕາມກັນເປັນແຖວ

ຄະນະປະຈໍາ ສພຊ ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄວ້າຫຼາຍວຽກງານ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ

ຄະນະປະຈໍາ ສພຊ ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄວ້າຫຼາຍວຽກງານ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ

ສສຊ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 3 ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານ ສຸມໃສ່ລົງທຶນພັດທະນາຊົນນະບົດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ

ສສຊ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 3 ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານ ສຸມໃສ່ລົງທຶນພັດທະນາຊົນນະບົດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ

ໂຄງການໂຮງໝໍກະເສມຣາດ ກໍ່ສ້າງຫຼ້າຊ້າ ຍ້ອນນໍາເຂົ້າອຸປະກອນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ

ໂຄງການໂຮງໝໍກະເສມຣາດ ກໍ່ສ້າງຫຼ້າຊ້າ ຍ້ອນນໍາເຂົ້າອຸປະກອນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ

ການເກັບລາຍຮັບແຫ່ງລັດປີນີ້ ອາດບໍ່ບັນລຸເປົ້າ ຍ້ອນຫຼາຍແຂວງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພທຳມະຊາດ

ການເກັບລາຍຮັບແຫ່ງລັດປີນີ້ ອາດບໍ່ບັນລຸເປົ້າ ຍ້ອນຫຼາຍແຂວງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພທຳມະຊາດ

ອາລີບາບາ ຈັດໂປຣຊື້ເຄື່ອງວັນຄົນໂສດ 11.11 ກວາດລາຍໄດ້ກວ່າ 12,000 ຕື້ກີບ ພາຍໃນ 96 ວິນາທີ

ອາລີບາບາ ຈັດໂປຣຊື້ເຄື່ອງວັນຄົນໂສດ 11.11 ກວາດລາຍໄດ້ກວ່າ 12,000 ຕື້ກີບ ພາຍໃນ 96 ວິນາທີ

ນາຍົກຊີ້ການຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ບໍ່ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍ ເກີດຈາກຫຼາຍປັດໄຈ

ນາຍົກຊີ້ການຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ບໍ່ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍ ເກີດຈາກຫຼາຍປັດໄຈ

ສາວລາວບ່າວຕ່າງແດນຈັດງານແຕ່ງດອງແບບງ່າຍໆ ແລະ ອົບອຸ່ນ ມີຊ້າງເປັນພະຍານຮັກ

ສາວລາວບ່າວຕ່າງແດນຈັດງານແຕ່ງດອງແບບງ່າຍໆ ແລະ ອົບອຸ່ນ ມີຊ້າງເປັນພະຍານຮັກ

ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານຕົວເມືອງວຽງຈັນ ອະນາໄມເສັ້ນທາງສາຍຫຼັກ ໃຫ້ສະອາດຈົບງາມ

ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານຕົວເມືອງວຽງຈັນ ອະນາໄມເສັ້ນທາງສາຍຫຼັກ ໃຫ້ສະອາດຈົບງາມ

ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ເຂດອ່າງເກັບນໍ້າເຂື່ອນເຊເສັດ-ຫ້ວຍເປາະ

ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ເຂດອ່າງເກັບນໍ້າເຂື່ອນເຊເສັດ-ຫ້ວຍເປາະ

Choi Siwon ເດີນທາງມາເຮັດຫຍັງຢູ່ລາວ? ເຮົາມີຄຳຕອບ #UNCRC30

Choi Siwon ເດີນທາງມາເຮັດຫຍັງຢູ່ລາວ? ເຮົາມີຄຳຕອບ #UNCRC30

ຂົວໄມ້ປ່ອງຂ້າມນໍ້າຄານ ອີກຈຸດຖ່າຍຮູບທີ່ດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງພະບາງ

ຂົວໄມ້ປ່ອງຂ້າມນໍ້າຄານ ອີກຈຸດຖ່າຍຮູບທີ່ດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງພະບາງ

ອັດຕະປື ຕ້ອງການງົບ 2 ຕື້ກວ່າກີບ ເພື່ອຟື້ນຟູຫຼັງໄພພິບັດ ຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ຮອດປີ 2021

ອັດຕະປື ຕ້ອງການງົບ 2 ຕື້ກວ່າກີບ ເພື່ອຟື້ນຟູຫຼັງໄພພິບັດ ຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ຮອດປີ 2021

ປະມວນພາບ ຂະບວນແຫ່ສະຫຼອງຂຶ້ນຄອງລາດ ສົມເດັດຈັກກະພັດນາຣຸຮິໂຕະ ກະສັດແຫ່ງຍີ່ປຸ່ນ​

ປະມວນພາບ ຂະບວນແຫ່ສະຫຼອງຂຶ້ນຄອງລາດ ສົມເດັດຈັກກະພັດນາຣຸຮິໂຕະ ກະສັດແຫ່ງຍີ່ປຸ່ນ​

ເມັກຊີໂກ ພົບຟອສຊິລແມມມັອດ 14 ໂຕ ຄາດຕິດກັບດັກລ່າສັດຂອງມະນຸດເມື່ອ 15,000 ປີກ່ອນ

ເມັກຊີໂກ ພົບຟອສຊິລແມມມັອດ 14 ໂຕ ຄາດຕິດກັບດັກລ່າສັດຂອງມະນຸດເມື່ອ 15,000 ປີກ່ອນ

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ຮັບມອບໂຄງການນໍາໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນ ຜະລິດໄຟຟ້າໃສ່ບ່ອນຈອດລົດ

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ຮັບມອບໂຄງການນໍາໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນ ຜະລິດໄຟຟ້າໃສ່ບ່ອນຈອດລົດ

ລາວ ເລັ່ງຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເຕັກນິກທາງລົດໄຟ ເພື່ອຮອງຮັບທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ

ລາວ ເລັ່ງຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເຕັກນິກທາງລົດໄຟ ເພື່ອຮອງຮັບທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ

ຄວາມຈິງເບື້ອງຫຼັງ ຄລິບເຫດການລົດເກງສີຂາວພະຍາຍາມຂັບໜີຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ເມື່ອວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ

ຄວາມຈິງເບື້ອງຫຼັງ ຄລິບເຫດການລົດເກງສີຂາວພະຍາຍາມຂັບໜີຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ເມື່ອວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ

ປີນີ້ລາວຍັງບໍ່ຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຊຳເຮື້ອ ແຫ່ງການຂາດດຸນໃນດ້ານຕ່າງໆທີ່ໜັກໜ່ວງ

ປີນີ້ລາວຍັງບໍ່ຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຊຳເຮື້ອ ແຫ່ງການຂາດດຸນໃນດ້ານຕ່າງໆທີ່ໜັກໜ່ວງ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ