ວັນເສົາ ທີ 30 ພຶດສະພາ 2020

ເມືອງຊໍາເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຂະນະທີ່ທົ່ວເມືອງຍັງມີ 68 ບ້ານທຸກຍາກ

ເມືອງຊໍາເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຂະນະທີ່ທົ່ວເມືອງຍັງມີ 68 ບ້ານທຸກຍາກ

ຊຳເໜືອເປັນເມືອງໃຈກາງເທດສະບານຂອງແຂວງ ມີ 110 ບ້ານ, 10,165 ຄົວເຮືອນ, ປະກອບມີ 9 ເຜົ່າຢູ່ຮ່ວມກັນ ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ 62,420 ຄົນ, ຍິງ 30.654 ຄົນ. ໃນນັ້ນ, ຍັງມີບ້ານທຸກຍາກ 68 ບ້ານ ກວມເອົາ 61.82% ຂອງຈຳນວນບ້ານທັງໝົດ ແລະ ມີຄົວເຮືອນທຸກຍາກທັງໝົດ 2,404 ຄົວເຮືອນ, ກວມເອົາ 23.65% ຂອງຄົວເຮືອນທັງໝົດໃນທົ່ວເມືອງ.

ທ່ານ ອານົງລັກ ແສງສຸລິຍາ ຮອງເລຂາພັກເມືອງ, ຮອງເຈົ້າເມືອງຊຳເໜືອໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຕິດພັນກັບຂະບວນການຊຸກຍູ້ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າໃນໄລຍະຜ່ານມາວ່າ: ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມໃນໄລຍະ 5 ປີຄັ້ງທີ 8 (2015 – 2019) ແລະ ຖືເອົາ 4 ເນື້ອໃນ 4 ຄາດຫມາຍທີ່ກົມການເມືອງສູນກາງພັກວາງອອກ ຫັນມາເປັນແຜນການ ເຄື່ອນໄຫວລະອຽດຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້, ພ້ອມທັງແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນເປັນຜູ້ຊີ້ນຳ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍຖືເອົາການພັດທະນາຊົນນະບົດສ້າງບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ບ້ານພັດທະນາແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍສຸ່ມໃສ່ນຳພາ-ຊີ້ນຳ ການຈັດຕັ້ງຕາມແນວທາງ ແລະ ຄາດໝາຍທີ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງຕົນວາງອອກ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການຂະຫຍາຍເສັ້ນທາງເຂົ້າສູ່ບັນດາບ້ານ, ທາງເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງບ້ານຕໍ່ບ້ານ, ເສັ້ນທາງເຂົ້າຫາເຂດທໍາການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າເຖິງເຂດທໍາການຜະລິດ ແລະ ຂົນສົ່ງສິນຄ້າໄດ້ສະດວກ; ປຸກລະດົມທຶນປ່ອຍເງິນສິນເຊື່ອຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ (ກອງທຶນພັດທະນາຂັ້ນບ້ານ, ບັນດາທະນາຄານ) ໃຫ້ປະຊາຊົນເພື່ອເປັນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ປະຊາຊົນກູ້ຢືມເພື່ອລົງທຶນເຂົ້າໃນການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການອື່ນໆເຊັ່ນ: ລ້ຽງສັດໃຫຍ່, ປູກພືດເປັນສິນຄ້າ, ປູກໄມ້ອຸດສາຫະກໍາ, ໄມ້ໃຫ້ຫມາກ, ຫັດຖະກໍາຕໍ່າຫູກ-ທໍ່ໄຫມ ແລະ ອື່ນໆຈົນສາມາດສ້າງໄດ້ໜໍ່ແໜງ, ຄອບຄົວຕົວແບບດ້ານຕ່າງໆ.

ປັດຈຸບັນທົ່ວເມືອງມີກຸ່ມການຜະລິດທາງດ້ານກະສິກຳ-ຫັດຖະກໍາ ແລະ ຕໍ່າຫູກທໍ ໄໝທັງໝົດ 25 ກຸ່ມ, ໃນນັ້ນສາມາດສ້າງມູນຄ່າຈາກຫັດຖະກໍາຕໍ່າຫູກໄດ້ 103.04 ຕື້ກີບ, ສະເລ່ຍແຕ່ລະປີ 20.60 ຕື້ກີບ; ກຸ່ມທີ່ເດັ່ນກ່ວາຫມູ່ແມ່ນກຸ່ມການຕໍ່າຫູກບ້ານສະເຫຼີຍ, ບ້ານເມືອງແວ່ນ; ກຸ່ມປູກພືດປອດສານຜິດບ້ານນາສະກາງ, ບ້ານນາຈອງ ແລະ ກຸ່ມປູກຜັກກະລໍາປີບ້ານກາງ. ໃນການຜະລິດດ້ານກະສິກໍາໂດຍພື້ນຖານແມ່ນປະຕິບັດຕາມ 8 ແຜນວຽກຂອງກະສິກໍາ, ຈັດສັນພື້ນທີ່ດິນກະສິກໍາໃຫ້ ປະຊາຊົນເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້, ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບຊີ້ນໍາ ແລະ ວິຊາການຮັບຜິດຊອບ, ກໍານົດເປັນເຂດທໍາການຜະລິດ ໂດຍແບ່ງເປັນເຂດທົ່ວໄປ ແລະ ເຂດຈຸດສຸມ; ສ້າງເປັນຈຸດທົດລອງ ແລະ ແນະນໍາສາທິດຕົວຈິງ; ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມສີໄມລາຍມືອັນປານີດ ແລະ ເປັນເອກະລັກຂອງແມ່ຍິງຊາວເມືອງຊຳເໜືອໃນການຕຳຫູກ-ທໍໄໝ ຢ່າງເປັນຂະບວນກວ້າງຂວາງ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງໄດ້ສົ່ງເສີມທາງດ້ານຫັດຖະກໍາຈັກສານຄິດເປັນມູນຄ່າ 480.32 ລ້ານກີບ. ດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງຄະນະພັກເມືອງ, ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ເປັນເຈົ້າການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນວຽກງານການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ກໍ່ຄືການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກທົ່ວເມືອງ ໃນ 5 ປີຜ່ານມາຈິງສາມາດລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນບັນ ດາເຜົ່າທົ່ວເມືອງໄດ້ທັງໝົດ 22 ບ້ານ, ມີ 1,346 ຂອງຄົວເຮືອນທັງຫມົດ (ປະເມີນຕາມດຳລັດເລກທີ 348/ລບ). ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຜົນສຳເລັດຫຼາຍດ້ານກໍ່ຕາມ ແຕ່ກໍ່ຍັງມີຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ທຸກພາກສ່ວນຈະຕ້ອງໄດ້ພ້ອມກັນແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນເຖິງວ່າເຮັດໄດ້ແຕ່ສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນຍັງອາໄສທໍາມະຊາດ, ຂາດເຕັກໂນໂລຊີ-ວິທະຍາສາດທີ່ທັນສະໄຫມ ແລະ ສະມັດຖະພາບການຜະລິດຕໍ່າ, ຕະຫຼາດຮອງຮັບບໍ່ແນ່ນອນ; ການຂະຫຍາຍຖານການຜະລິດບໍ່ທັນກວ້າງຂວາງເທົ່າທີ່ຄວນ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນມີການຫັນເປັນການຜະລິດແບບອຸດສາຫະກໍາ; ພື້ນທີ່ທໍາການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນຍັງມີຫນ້ອຍບໍ່ທັນພຽງພໍ, ບໍ່ທັນເຫມາະສົມ, ມີການລະບາດຂອງສັດຕູພືດທໍາລາຍ ແລະ ບາງປີຍັງມີໄພທໍາມະຊາດ.

ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ: ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີຄັ້ງທີ 9 (2020-2024) ຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 12 ຂອງອົງຄະນະພັກເມືອງວາງອອກໃຫ້ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍ ເມືອງຊຳເໜືອຈຶ່ງໄດ້ວາງ 6 ແຜນງານ 61 ໂຄງການໂດຍຈະສຸ່ມໃສ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມເປັນໃຈກາງຕິດພັນກັບການຊຸກຍູ້ປະຊາຊົນປູກພືດເປັນສິນຄ້າໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ອັດຕາຄົວເຮືອນທຸກຍາກໃຫ້ຍັງເຫຼືອ 14.92% ຂອງຈໍານວນຄົວເຮືອນທັງຫມົດ; ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສາມສ້າງ ຕາມມະຕິຂອງກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ວ່າດ້ວຍການສ້າງແຂວງເປັນຫົວຫນ່ວຍຍຸດທະສາດ, ສ້າງເມືອງເປັນຫົວຫນ່ວຍເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານ ແລະ ສ້າງບ້ານເປັນຫົວຫນ່ວຍພັດທະນາໃຫ້ມີຜົນສໍາເລັດສູງ. ພັດທະນາດ້ານສີມືແຮງງານ, ການສ້າງງານ, ສ້າງອາຊີບທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ສຸມໃສ່ສ້າງປະຖົມປັດໄຈ, ປຸກລະດົມຂົນຂວາຍ ແລະ ຈັດຫາທຶນຮອນຈາກພາກລັດ, ບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ, ພາກເອກະຊົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ສິນເຊື່ອຈາກທະນາຄານ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອມາດໍາເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາແຜນງານ ແລະ ໂຄງການທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃຫ້ສໍາເລັດຜົນ; ເລັ່ງໃສ່ຍົກສູງສະມັດຕະພາບການຜະລິດໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຈັດສັນພື້ນທີ່ທໍາການຜະລິດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້, ສຸມໃສ່ນໍາພາປະຊາຊົນສ້າງພື້ນຖານການຜະລິດ ໂດຍຫັນປ່ຽນເອົາການຜະລິດ ຈາກພາກກະສິກໍາຊົນນະບົດມາເປັນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ຕາມທິດຫັນເປັນອຸດສະຫະກໍາທັນສະໄຫມຕາມກົນໄກຕະຫຼາດ. ທັງໝົດນີ້ແມ່ນແນ່ໃສ່ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃນທົ່ວເມືອງຂອງຕົນໃຫ້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : ເມືອງຊຳເໜືອ

ນີ້ແມ່ນ 4 ກິດຈະກຳທີ່ສາມາດກັບມາເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຄືນ ຫຼັງຈາກທີ່ລັດຜ່ອນຜັນບາງມາດຕະການເພີ່ມ

ນີ້ແມ່ນ 4 ກິດຈະກຳທີ່ສາມາດກັບມາເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຄືນ ຫຼັງຈາກທີ່ລັດຜ່ອນຜັນບາງມາດຕະການເພີ່ມ

ສະຫະລັດກຽມຖອດຖອນສະຖານະພິເສດຂອງຮົງກົງ ຊີ້ບໍ່ເປັນອິດສະຫຼະຈາກຈີນອີກຕໍ່ໄປ

ສະຫະລັດກຽມຖອດຖອນສະຖານະພິເສດຂອງຮົງກົງ ຊີ້ບໍ່ເປັນອິດສະຫຼະຈາກຈີນອີກຕໍ່ໄປ

ສໍາເລັດແລ້ວ! ຫໍພຣະເມນ ອົງພຣະຍອດແກ້ວມະຫາສັງຄະສຸທັມມາທິບໍດີ ມະຫາງອນ ດຳຣົງບຸນ

ສໍາເລັດແລ້ວ! ຫໍພຣະເມນ ອົງພຣະຍອດແກ້ວມະຫາສັງຄະສຸທັມມາທິບໍດີ ມະຫາງອນ ດຳຣົງບຸນ

ທົ່ວປະເທດມີແຜນປູກຕົ້ນໄມ້ 5 ແສນກວ່າເບ້ຍ ໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ

ທົ່ວປະເທດມີແຜນປູກຕົ້ນໄມ້ 5 ແສນກວ່າເບ້ຍ ໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ປະກາດເລື່ອນຊັ້ນໃຫ້ນາຍທະຫານຊັ້ນພັນຕີຂຶ້ນພັນໂທ 323 ສະຫາຍ

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ປະກາດເລື່ອນຊັ້ນໃຫ້ນາຍທະຫານຊັ້ນພັນຕີຂຶ້ນພັນໂທ 323 ສະຫາຍ

ສູບຢາແບບໃດໃຫ້ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ? ເມື່ອນະວັດຕະກຳການສູບຢາແບບໃໝ່ ອາດບໍ່ໄດ້ປອດໄພຄືກັບທີ່ຄິດ

ສູບຢາແບບໃດໃຫ້ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ? ເມື່ອນະວັດຕະກຳການສູບຢາແບບໃໝ່ ອາດບໍ່ໄດ້ປອດໄພຄືກັບທີ່ຄິດ

ສວນສະໜຸກອາດບໍ່ສະໜຸກຄືຊື່ ເມື່ອຍີ່ປຸ່ນກຽມໃຫ້ເປີດອີກຄັ້ງ ແຕ່ຫ້າມ "ຮ້ອງ" ຂະນະຫຼິ້ນເຄື່ອງຫຼິ້ນ

ສວນສະໜຸກອາດບໍ່ສະໜຸກຄືຊື່ ເມື່ອຍີ່ປຸ່ນກຽມໃຫ້ເປີດອີກຄັ້ງ ແຕ່ຫ້າມ "ຮ້ອງ" ຂະນະຫຼິ້ນເຄື່ອງຫຼິ້ນ

ປໍ້ານໍ້າມັນປິດໄວ ຍ້ອນນໍ້າມັນໝົດແທ້ ຫຼື ເປັນ "ການກັກຕຸນສິນຄ້າ"?

ປໍ້ານໍ້າມັນປິດໄວ ຍ້ອນນໍ້າມັນໝົດແທ້ ຫຼື ເປັນ "ການກັກຕຸນສິນຄ້າ"?

ຫຼື ນີ້ຄືຄວາມຫວັງຂອງມວນມະນຸດ? ເປີດລາຍຊື່ຢາທີ່ເຊື່ອວ່າມີສັກກະຍະພາບໃນການປິ່ນປົວ COVID-19 ໄດ້

ຫຼື ນີ້ຄືຄວາມຫວັງຂອງມວນມະນຸດ? ເປີດລາຍຊື່ຢາທີ່ເຊື່ອວ່າມີສັກກະຍະພາບໃນການປິ່ນປົວ COVID-19 ໄດ້

ແຈ້ງປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນໃນທົ່ວປະເທດ ມີຜົນ 28 ພຶດສະພາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ

ແຈ້ງປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນໃນທົ່ວປະເທດ ມີຜົນ 28 ພຶດສະພາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ

ຢາ "ໄຮດຣອກຊີຄລໍໂຣຄວິນ" ທີ່ໃຊ້ທົດລອງປິ່ນປົວຄົນເຈັບໂຄວິດ-19 ຖືກສັ່ງໂຈະນຳໃຊ້ໂດຍ WHO

ຢາ "ໄຮດຣອກຊີຄລໍໂຣຄວິນ" ທີ່ໃຊ້ທົດລອງປິ່ນປົວຄົນເຈັບໂຄວິດ-19 ຖືກສັ່ງໂຈະນຳໃຊ້ໂດຍ WHO

ປະຊາຊົນ​ຈຳນວນໜຶ່ງ​ບໍ່​ຍອມຮັບ​ຄ່າ​ຊົດ​ເຊີຍຈາກໂຄງການ​ກໍ່ສ້າງ​ທາງ​ດ່ວນ ໝາຍ​ເລກ 1

ປະຊາຊົນ​ຈຳນວນໜຶ່ງ​ບໍ່​ຍອມຮັບ​ຄ່າ​ຊົດ​ເຊີຍຈາກໂຄງການ​ກໍ່ສ້າງ​ທາງ​ດ່ວນ ໝາຍ​ເລກ 1

ແຮງງານໃນລະບົບປະກັນສັງຄົມເຮ! ລັດເຫັນດີໃຫ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນອຸດໜູນວ່າງງານແລ້ວ

ແຮງງານໃນລະບົບປະກັນສັງຄົມເຮ! ລັດເຫັນດີໃຫ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນອຸດໜູນວ່າງງານແລ້ວ

ໂຄວິດ-19: ໂລກຍັງຢູ່ໃນໄລຍະ "ກາງ" ຂອງການລະບາດຮອບທຳອິດ, ອົງການອະນາໄມໂລກກ່າວ

ໂຄວິດ-19: ໂລກຍັງຢູ່ໃນໄລຍະ "ກາງ" ຂອງການລະບາດຮອບທຳອິດ, ອົງການອະນາໄມໂລກກ່າວ

ລາງລົດໄຟລາວ-ຈີນປູລາງຜ່ານອຸມົງທຳອິດ ມຸ່ງໜ້າສູ່ເຂດພາກເໜືອ ກຽມພ້ອມເປີດໃຊ້ທ້າຍປີ 2021

ລາງລົດໄຟລາວ-ຈີນປູລາງຜ່ານອຸມົງທຳອິດ ມຸ່ງໜ້າສູ່ເຂດພາກເໜືອ ກຽມພ້ອມເປີດໃຊ້ທ້າຍປີ 2021

2 ສາເຫດຫຼັກ ທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ການເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນບໍ່ໄປຕາມແຜນການ

2 ສາເຫດຫຼັກ ທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ການເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນບໍ່ໄປຕາມແຜນການ

ກວດກາພາສີສາລະວັນ ຕ້ານການລັກລອບໜີພາສີທຸກຮູບແບບ ປີນີ້ວາງເປົ້າເກັບລາຍຮັບ 67 ຕື້ກວ່າກີບ

ກວດກາພາສີສາລະວັນ ຕ້ານການລັກລອບໜີພາສີທຸກຮູບແບບ ປີນີ້ວາງເປົ້າເກັບລາຍຮັບ 67 ຕື້ກວ່າກີບ

ກຽມໂຕໃຫ້ພ້ອມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ພ້ອມເປີດການຮຽນການສອນສໍາລັບນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍ 2 ມິຖຸນານີ້

ກຽມໂຕໃຫ້ພ້ອມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ພ້ອມເປີດການຮຽນການສອນສໍາລັບນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍ 2 ມິຖຸນານີ້

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ