ວັນສຸກ ທີ 18 ຕຸລາ 2019

ພະຍາດຊຶມເສົ້າຫຼັງເກີດລູກ-ສະຖິຕິທີ່ໜ້າຕົກໃຈ ເມື່ອ “ແມ່ມືໃໝ່” ຂ້າໂຕຕາຍຫຼາຍຂຶ້ນ

ພະຍາດຊຶມເສົ້າຫຼັງເກີດລູກ-ສະຖິຕິທີ່ໜ້າຕົກໃຈ ເມື່ອ “ແມ່ມືໃໝ່” ຂ້າໂຕຕາຍຫຼາຍຂຶ້ນ

ສັງຄົມມັກຈະບອກຕະຫຼອດວ່າ ມື້ທີ່ລູກເກີດເປັນມື້ທີ່ແມ່ມີຄວາມສຸກຫຼາຍທີ່ສຸດ. ແຕ່ຫຼັງຈາກທີ່ແມ່ອອກຈາກໂຮງໝໍແລ້ວ ຈະຕ້ອງພົບກັບຄວາມຈິງທີ່ໜ້າເສົ້າ ເພາະຕ້ອງຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມກົດດັນ ແລະ ພະຍາດຊຶມເສົ້າ. ອາລົມເຫຼົ່ານີ້ກາຍມາເປັນທີ່ມາຂອງ ສະຖິຕິທີ່ໜ້າຕົກໃຈ ເມື່ອລາຍງານເປີດເຜີຍວ່າ ແມ່ມືໃໝ່ຂ້າໂຕຕາຍຫຼາຍຂຶ້ນໃນຈຳນວນທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງ.

ງານວິໄຈຈາກ American Journal of Obstetrics and Gynecology ເຜີຍວ່າມີແມ່ມືໃໝ່ທີ່ຕາຍຫຼັງຈາກເກີດລູກໄດ້ພຽງ 12 ເດືອນເທົ່ານັ້ນ ເປັນຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 300 ຄົນ ຈາກແມ່ມືໃໝ່ລ້ານຄົນ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2010 ຈົນເຖິງປີ 2012 ໂດຍສາເຫດຫຼັກອັນດັບໜຶ່ງມາຈາກການຂ້າໂຕຕາຍ. ຢູ່ທີ່ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ເຖິງວ່າຈະມີຈຳນວນແມ່ມືໃໝ່ທີ່ຂ້າໂຕຕາຍຫຼາຍເປັນອັນດັບສອງ ແຕ່ເມື່ອຖາມເຖິງສາເຫດການຂ້າໂຕຕາຍຊໍ້າພັດບໍ່ມີໃຜກ້າຕອບເຫດຜົນທີ່ແທ້ຈິງເລີຍ, ຍາດພີ່ນ້ອງ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນກໍມັກຈະບໍ່ເວົ້າເຖິງສາເຫດຂອງການຕັດສິນໃຈຂອງແມ່ເຫຼົ່ານີ້ ເຖິງວ່າຜູ້ຊ່ຽວຊານຈະບໍ່ສາມາດບອກຄຳຕອບທີ່ຊັດເຈນໄດ້ວ່າສາເຫດການຕາຍຂອງແມ່ມືໃໝ່ເຫຼົ່ານີ້ ແຕ່ພວກເຂົາກໍກ່າວເຖິງສັນຍານ ແລະ ວິທີການປິ່ນປົວອາການ.

ຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍທີ່ສຸດ

ຜູ້ຍິງທີ່ເສຍຊີວິດຈາກການຂ້າໂຕຕາຍ ມີອາການຫຼາຍຢ່າງລວມກັນ ແຕ່ອາການອັນດັບໜຶ່ງກໍຄື ພະຍາດຊຶມເສົ້າ ໃນປີ 2013. ຜົນການວິໄຈບອກວ່າໃນຈຳນວນແມ່ທີ່ເສຍຊີສິດ ເປັນພະຍາດຊຶມເສົ້າຫຼາຍເຖິງ 68.5%, ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຄວາມກັງວົນ ແລະ ໄບໂພລາ ເປັນອີກສອງອາການທີ່ພົບໄດ້ງ່າຍໃນແມ່ກຸ່ມນີ້.

ຍິ່ງເປັນຜູ້ຍິງທີ່ມີບັນຫາດ້ານການເງິນ ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍທີ່ສຸດທີ່ຈະເປັນພະຍາດຊຶມເສົ້າ. ແມ່ອີກປະເພດໜຶ່ງທີ່ມີທ່າອ່ຽງບໍ່ດີກໍຄື ແມ່ທີ່ຕ້ອງລ້ຽງລູກຄົນດຽວ, ບໍ່ມີໃຜຊ່ວຍເຫຼືອ. ແມ່ເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະຮູ້ສຶກໂດດດ່ຽວ, ບໍ່ມີບ່ອນເອື່ອຍອີງ, ເບິ່ງໄປທາງໃດກໍຢູ່ໂຕຄົນດຽວ. Sherryl H. Goodman, Ph.D. ສາສະດາຈານຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Emory ກ່າວວ່າ ຖ້າທ່ານຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງບໍ່ໂອເຄແລ້ວໃຫ້ກັບໄປເຮັດວຽກ ຫຼື ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ ທີ່ມີຄົນຢູ່ອ້ອມຮອບ, ບ່ອນທີ່ທ່ານຈະບໍ່ຮູ້ສຶກວ່າຢູ່ໂຕຄົນດຽວ.

ສັນຍານທີ່ບົ່ງບອກເຖິງຄວາມສ່ຽງ

ຄວາມເມື່ອຍ ອ່ອນເພຍ, ນອນຫຼັບຍາກ ແລະ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ອາດເປັນສັນຍານບົ່ງບອກເຖິງຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະນຳໄປສູ່ການຂ້າໂຕຕາຍ ເມື່ອຍິ່ງມາກັບອາການບໍ່ສະບາຍໃຈ, ໄຫ້ ແລະ ອາການທີ່ຫາຄວາມສຸກໃນຊີວິດບໍ່ໄດ້ແລ້ວ ຍິ່ງມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍ. ຄວາມກົດດັນວ່າການເປັນແມ່ຄົນຈະຕ້ອງສົມບູນແບບ ບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍຫຍັງເລີຍ, ແມ່ຫຼາຍຄົນຕ້ອງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນແມ່ບ້ານ ແລະ ລ້ຽງລູກໄປພ້ອມໆກັນ. ອີກສິ່ງໜຶ່ງກໍຄືສັງຄົມມັກຈະເວົ້າວ່າແມ່ທຸກຄົນຕ້ອງມີຄວາມສຸກຫຼັງເກີດລູກ ແລະ ແມ່ທຸກຄົນຈະເຮັດໜ້າທີ່ແມ່ອອກມາໄດ້ດີ ເຊິ່ງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ແມ່ຮູ້ສຶກກົດດັນ ແລະ ຕັ້ງຄຳຖາມກັບໂຕເອງຫຼາຍຂຶ້ນອີກ.

ແລ້ວແມ່ຈະເພິ່ງພາໃຜໄດ້ແດ່?

ແມ່ທີ່ຮູ້ສຶກວ່າອາກາດຂອງຕົນເອງບໍ່ດີ ໃຫ້ຮີບໄປປຶກສາແພດໂດຍດ່ວນ​. ການທີ່ເຮົາມີອາການເຄັ່ງຕຶງ ຫຼື ອາການທາງຈິດອື່ນໆ ນັ້ນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງແປກ ແລະ ກໍບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເຮົາເປັນບ້າ. ຖ້າທ່ານໄປພົບແພດໄດ້ທັນເວລາ ກໍຈະໄດ້ຫາວິທີການປິ່ນປົວໄດ້ທັນ ໃນກໍລະນີທີ່ມີອາການໜັກ. ແຕ່ຖ້າເປັນກໍລະນີເບື້ອງຕົ້ນ ທ່ານລອງຜ່ອນຄາຍ ເຮັດຈິດໃຈໃຫ້ສະບາຍ ແລະ ເຮັດສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງເຮັດໃຫ້ອອກມາດີທີ່ສຸດ. ເມື່ອເລີ່ມມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ໃຫ້ເລົ່າເລື່ອງນັ້ນໃຫ້ຄົນທີ່ຢູ່ໃກ້ຊິດຟັງເຊັ່ນ ຄົນໃນຄອບຄົວ, ຄົນຮັກ, ໝູ່ເພື່ອນ ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ບໍ່ຕ້ອງເກັບບັນຫາເຫຼົ່ານັ້ນມາໄວ້ໃນໃຈຄົນດຽວ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : Parents , The Asian Parent , Sanook

'ຖືກຂົ່ມຂືນ ຄວນເຮັດແນວໃດ?' ຄວາມທຸກໃຈທີ່ຜູ້ຖືກກະທຳບໍ່ກ້າອ້າປາກກ່າວເຖິງ

'ຖືກຂົ່ມຂືນ ຄວນເຮັດແນວໃດ?' ຄວາມທຸກໃຈທີ່ຜູ້ຖືກກະທຳບໍ່ກ້າອ້າປາກກ່າວເຖິງ

5 ຄຸນປະໂຫຍດດີໆຈາກ “ນໍ້າອ້ອຍ” ດື່ມເປັນປະຈຳຮັບຮອງດີຕໍ່ສຸຂະພາບ

5 ຄຸນປະໂຫຍດດີໆຈາກ “ນໍ້າອ້ອຍ” ດື່ມເປັນປະຈຳຮັບຮອງດີຕໍ່ສຸຂະພາບ

ຂັບລົດຕົກຂຸມເລື້ອຍໆ ຈະເກີດຜົນເສຍຫຍັງແດ່ຕໍ່ກັບລົດ?

ຂັບລົດຕົກຂຸມເລື້ອຍໆ ຈະເກີດຜົນເສຍຫຍັງແດ່ຕໍ່ກັບລົດ?

ໃຊ້ “ໄຜ່ກວນອິມ” ແນວໃດ ໃຫ້ເສີມພະລັງຮວງຈຸ້ຍໃນເຮືອນຢ່າງຖືກຕ້ອງ

ໃຊ້ “ໄຜ່ກວນອິມ” ແນວໃດ ໃຫ້ເສີມພະລັງຮວງຈຸ້ຍໃນເຮືອນຢ່າງຖືກຕ້ອງ

25 ໄອເດຍ ຊົງຜົມສັ້ນອອກງານ ງາມສະກົດ ໃຜເຫັນກໍຕ້ອງຫຼຽວຕາມຈົນປວດຄໍ

25 ໄອເດຍ ຊົງຜົມສັ້ນອອກງານ ງາມສະກົດ ໃຜເຫັນກໍຕ້ອງຫຼຽວຕາມຈົນປວດຄໍ

ມາລະຍາດ 10 ຂໍ້ເທິງເຮືອບິນທີ່ຄວນປະຕິບັດຕາມ

ມາລະຍາດ 10 ຂໍ້ເທິງເຮືອບິນທີ່ຄວນປະຕິບັດຕາມ

"ທ່າຝຣັ່ງ" ສຳຜັດບັນຍາກາດຂອງພູເຂົາລຳເນົາໄພແຄມສາຍນໍ້າ ທີ່ ເມືອງທ່າແຂກ ແຂວງຄຳມ່ວນ

"ທ່າຝຣັ່ງ" ສຳຜັດບັນຍາກາດຂອງພູເຂົາລຳເນົາໄພແຄມສາຍນໍ້າ ທີ່ ເມືອງທ່າແຂກ ແຂວງຄຳມ່ວນ

ວ່າທີ່ເຈົ້າສາວທີ່ຈະເຂົ້າພິທີວິວາຕ້ອງເບິ່ງ! ໄອເດຍແຕ່ງໜ້າເຈົ້າສາວ ງານເຊົ້າ-ງານແລງເອົາຢູ່ image

ວ່າທີ່ເຈົ້າສາວທີ່ຈະເຂົ້າພິທີວິວາຕ້ອງເບິ່ງ! ໄອເດຍແຕ່ງໜ້າເຈົ້າສາວ ງານເຊົ້າ-ງານແລງເອົາຢູ່

ຜົນການວິໄຈຊີ້ ການລ້ຽງໝາ ຫຼຸດໂອກາດຕາຍກ່ອນໄວອັນຄວນ 24%

ຜົນການວິໄຈຊີ້ ການລ້ຽງໝາ ຫຼຸດໂອກາດຕາຍກ່ອນໄວອັນຄວນ 24%

ແຕ່ງດອງແລ້ວຢູ່ເຮືອນໃຜດີ? ມາເບິ່ງທາງເລືອກ 3 ກໍລະນີ ທີ່ມີຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍແຕກຕ່າງກັນ

ແຕ່ງດອງແລ້ວຢູ່ເຮືອນໃຜດີ? ມາເບິ່ງທາງເລືອກ 3 ກໍລະນີ ທີ່ມີຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍແຕກຕ່າງກັນ

ສາວແວ່ນເຮັດຊົງຜົມຫຍັງດີ? ລວມຊົງຜົມໜ້າຮັກໆ ສະໄຕລ໌ສາວແວ່ນ

ສາວແວ່ນເຮັດຊົງຜົມຫຍັງດີ? ລວມຊົງຜົມໜ້າຮັກໆ ສະໄຕລ໌ສາວແວ່ນ

5 ອາຫານທີ່ມີແຄລຊຽມສູງ ນອກຈາກນົມ

5 ອາຫານທີ່ມີແຄລຊຽມສູງ ນອກຈາກນົມ

ວິທີເຮັດກະທົງຈາກໃບຕອງ ແລະ ດອກບົວ ເຮັດງ່າຍໆ ໃຜກໍເຮັດໄດ້

ວິທີເຮັດກະທົງຈາກໃບຕອງ ແລະ ດອກບົວ ເຮັດງ່າຍໆ ໃຜກໍເຮັດໄດ້

ແຈກ 5 ເວັບໄຊໃຫ້ທ່ານຮຽນຮູ້ເພື່ອກະກຽມສອບເສັງ IELTS ດ້ວຍຕົນເອງ ແບບບໍ່ເສຍເງິນ

ແຈກ 5 ເວັບໄຊໃຫ້ທ່ານຮຽນຮູ້ເພື່ອກະກຽມສອບເສັງ IELTS ດ້ວຍຕົນເອງ ແບບບໍ່ເສຍເງິນ

ລວມໄອເດຍແຕ່ງເລັບໂທນສີຕັບໝູງາມໆ

ລວມໄອເດຍແຕ່ງເລັບໂທນສີຕັບໝູງາມໆ

“ທ້ອງບວມ” ສາເຫດທີ່ແທ້ຈິງມາຈາກພຶດຕິກຳການກິນອາຫານ

“ທ້ອງບວມ” ສາເຫດທີ່ແທ້ຈິງມາຈາກພຶດຕິກຳການກິນອາຫານ

ວິທີລົດນໍ້າໜັກໃຫ້ໄດ້ຕາມເປົ້າ ແຜນບໍ່ຫຼົ້ມກາງທາງ

ວິທີລົດນໍ້າໜັກໃຫ້ໄດ້ຕາມເປົ້າ ແຜນບໍ່ຫຼົ້ມກາງທາງ

ເອົາແບບນີ້ເດີ້ໝໍ! ລວມດັງ 10 ຊົງງາມໆຂອງດາລາເກົາຫຼີ

ເອົາແບບນີ້ເດີ້ໝໍ! ລວມດັງ 10 ຊົງງາມໆຂອງດາລາເກົາຫຼີ

ພະຍາດຊຶມເສົ້າຫຼັງເກີດລູກ-ສະຖິຕິທີ່ໜ້າຕົກໃຈ ເມື່ອ “ແມ່ມືໃໝ່” ຂ້າໂຕຕາຍຫຼາຍຂຶ້ນ

ພະຍາດຊຶມເສົ້າຫຼັງເກີດລູກ-ສະຖິຕິທີ່ໜ້າຕົກໃຈ ເມື່ອ “ແມ່ມືໃໝ່” ຂ້າໂຕຕາຍຫຼາຍຂຶ້ນ

ໃສ່ເກຍ N ຫຼື P ດີ ເວລາຈອດລົດຕິດໄຟແດງເປັນເວລາດົນ?

ໃສ່ເກຍ N ຫຼື P ດີ ເວລາຈອດລົດຕິດໄຟແດງເປັນເວລາດົນ?

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ