ວັນພະຫັດ ທີ 28 ພຶດສະພາ 2020

ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຮສສ ຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼືອຢູ່ແຂວງພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້

ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຮສສ ຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼືອຢູ່ແຂວງພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້

ເມື່ອວັນທີ 1 ຕຸລາ 2019 ນີ້ ທີ່ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ທ່ານ ປອ ຄໍາແພງ ໄຊສົມແພງ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມປະທານຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸບໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດກ່ຽວກັບ, ປະເມີນການຟື້ນຟູຫຼັງໄພພິບັດ ຢູ່ແຂວງພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ວ່າ:

ເລີ່ມຕົ້ນລະດູຝົນ ແຕ່ເດືອນ ມີຖຸນາ ຫາ ກັນຍາ ປີ 2019 ນີ້ ໄດ້ມີ​ຝົນ​ຕົກ​ໜັກ ເຮັດ​ໃຫ້ເກີດໄພນໍ້າຖ້ວມ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ຕໍ່ຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຢູ່ 12 ແຂວງ ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ຄື: ໄຊຍະບູລີ, ຫຼວງພະບາງ, ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ຜົ້ງສາລີ, ອຸດົມໄຊ, ຄໍາມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຈໍາປາສັກ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື ກວມເອົາທັງ​ໝົດ 58 ເມືອງ, 1.794 ບ້ານ, 178.361 ຄອບຄົວ, 662.954 ຄົນ, ມີ​ຜູ້ເສຍຊີວິດ 22 ຄົນ, ສູນຫາຍ 7 ຄົນ. ປະຊາຊົນຕ້ອງຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ບ່ອນທີ່ປອດໄພ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ 169 ບ້ານ, 17.323 ຄອບຄົວ, ທີ່ຢູ່ອາໃສບ້ານເຮືອນຂອງປະຊາຊົນ ເສຍຫາຍ 100% ຈໍານວນ 152 ຫຼັງ, ເສຍຫາຍບາງສ່ວນ 569 ຫຼັງ, ເລົ້າເຂົ້າເສຍຫາຍ 100 % ຈໍານວນ 1.102 ຫຼັງ, ເນື້ອທີ່ນາເສຍຫາຍ 54 ພັນກວ່າ ເຮັກຕາ, ເນື້ອທີ່ໄຮ່ ເສຍຫາຍ 12 ຮຕ, ເນື້ອທີ່ສວນເສຍຫາຍ 5.822 ເຮັກຕາ, ໜອງປາເສຍຫາຍ 6.311 ໜອງ,  ມີງົວຕາຍ 2.472 ໂຕ, ຄວາຍ 774 ໂຕ, ແບ້ 905 ໂຕ, ໝູ 3.789 ໂຕ,  ຊົນລະປະທານ​ເສຍ​ຫາຍ 409 ແຫ່ງ, ເສັ້ນທາງເປ່ເພ່ 656 ຕອນທາງ ລວມຄວາມຍາວປະມານ 10.591 ກມ, ຂົວ​ເສຍ​ຫາຍ 88 ແຫ່ງ, ຂົວອູ່ 7 ແຫ່ງ,ໂຮງຮຽນເສຍຫາຍ 646 ແຫ່ງ, ໂຮງໝໍ 3 ແຫ່ງ, ສຸກສາລາ 45 ແຫ່ງ. ເຫດການນໍ້າຖ້ວມທີ່ໜັກ​ໜ່ວງ ໃນປີ2019 ແມ່ນເກີດຂື້ນໃນຊ່ວງທ້າຍເດືອນ ສິງຫາ- ຕົ້ນເດືອນກັນຍາ ຢູ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຈໍາປາສັກ, ເຊກອງ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ປະຊາຊົນ ໃນ 47 ເມືອງ, 1.655 ບ້ານ, 169.916 ຄອບຄົວ, 546.099 ຄົນ, ມີ​ຜູ້ເສຍຊີວິດ 18 ຄົນ, ສູນຫາຍ 1 ຄົນ, ປະຊາຊົນຕ້ອງຍົກຍ້າຍເບື້ອງຕົ້ນ 10.163 ຄອບຄົວ, 39.506 ຄົນ, ໃນນີ້: ມີຈໍານວນໜຶ່ງແມ່ນຢູ່ບັນດາຈຸດສູນພັກເຊົາທີ່ທາງອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຈັດສັນໃຫ້ ແລະ ອີກຈໍານວນໜຶ່ງແມ່ນ ຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ນໍາພີ່ນ້ອງ (ປະຈຸບັນ ຜູ້ຍົກຍ້າຍທັງໝົດໄດ້ກັບຄືນສູ່ບ້ານເຮືອນຂອງຕົນໝົດແລ້ວ). ຜ່ານການປະເມີນມູນຄ່າເສຍຫາຍ ຂອງທີມປະເມີນຜົນເສຍຫາຍເບື້ອງຕົ້ນ ໃນ 5 ແຂວງມີ: 1.250.759.866.932  ກີບ (ແຂວງ ອັດຕະປື 82.802.226.327ກີບ, ແຂວງ ເຊກອງ 137.578.886.407 ກີບ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ 282.452.000.000 ກີບ, ແຂວງສາລະວັນ 747.926.269.820 ກີບ ແລະ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ 484.378.000.000 ກີບ) ສ່ວນແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນສັງລວມຂໍ້ມູນ.      

ຕໍ່ກັບສະພາບຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂື້ນຈາກເຫດການໄພນໍ້າຖ້ວມໃນຄັ້ງນີ້ ທາງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໃນນາມປະທານຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ໃນເວລາເກີດໄພພິບັດ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ປະສານສົມທົບຢ່າງໄກ້ສິດກັບບັນດາແຂວງທີ່ຖືກກະທົບຈາກໄພພິບັດ ພ້ອມທັງໄດ້ປະຕິບັດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອບັນເທົາທຸກສຸກເສີນຮີບດ່ວນ ເປັນ ຕົ້ນ – ໄດ້ສົມທົບກັບກອງທັບນໍາໃຊ້ລົດ ຈໍານວນ 134 ຄັນ, ຍົນ ຈຳນວນ 05 ລຳ ແລະ ເຮືອ 83 ລຳ; ໃນນີ້ ນໍາໃຊ້ ລົດ ຈຳນວນ 31 ຄັນ, ເຮືອ 11 ລຳ ຈາກ ພາກສ່ວນ ປກສ ແລະ ຂະແໜງ ຮສສ ຈຳນວນ 49 ລຳ; ລົດບັນທຸກ ຂອງແຂວງໆ ລະ 2 ຄັນ ລວມ 12 ຄັນ ແລະ ລົດຜະລິດນ້ຳຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກ 3 ຄັນ ເພື່ອຈັດສົ່ງພາຫະນະ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອບັນເທົາທຸກສຸກເສີນໄປຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນທີ່ຖືກກະທົບຢູ່ບັນດາແຂວງ ເຊັ່ນ: ເຮືອກູ້ໄພ ຈໍານວນ 38 ລໍາ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການກູ້ໄພ ແລະ ຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ ພ້ອມທັງສັບສິນຂອງເຂົາເຈົ້າ; ເຕັ້ນນອນຄອບຄົວ 220 ຊຸດ; ນໍ້າດື່ມ 3 ພັນກວ່າແພັກ; ເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນ 1.506 ຊຸດ ລວມມູນຄ່າ 1.560.000.000 ກີບ; ເຄື່ອງອຸປະໂພກ ແລະ ບໍລິໂພກ ຈາກພາກທຸລະກິດ ມູນຄ່າ 1 ຕື້ ກີບ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນຈາກສູນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳອາຊຽນ (AHA centre) ຈຳນວນ 81.000ກ່ວາ ໂດລາ (ທັງໝົດທີ່ໄດ້ຮັບແຕ່ວັນທີ 7 ເຖິງປະຈຸບັນ ທາງກະຊວງ ຮສສ ໄດ້ຈັດສົ່ງໃຫ້ແຂວງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ບໍ່ໄດ້ເກັບເຄື່ອງໄວ້ຢູ່ສາງ)

      ລັດຖະບານອະນຸມັດເງິນໃຫ້ເບື້ອງຕົ້ນຈໍານວນ 5 ຕື້ ກີບ ນໍາໄປຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ມອບໃຫ້ບັນດາແຂວງທີ່ຖືກກະທົບຈາກໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມໃນຄັ້ງນີ້ ລວມທັງ ໄດ້ມອບເງິນໃນບ້ວງກອງທຶນແຮນໍ້າມັນສຸກເສີນ ໃຫ້ບັນດາແຂວງ ລວມທັງໝົດ 450 ລ້ານກີບ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການບໍລິຫານ ຂົນສົ່ງເຄື່ອງຊ່ວຍ ເຫຼືອບັນເທົາທຸກໄປໃຫ້ຜູ້ປະສົບໄພພິບັດ; ແຕ່ງຕັ້ງທີມງານລົງປະເມີນຜົນຄວາມຕ້ອງການຮີບດ່ວນໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ເພື່ອຂື້ນແຜນຄົບຊຸດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.  ຂໍຮຽກຮ້ອງມາຍັງພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນລາວທຸກທົ່ວໜ້າຈົ່ງຊ່ວຍເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະສົບໄພ, ແກ່ກຳລັງ ປກສ, ປກຊ ທີ່ຈິງໃຈແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ມີສະຕິໃສນການບໍລິໂພກສື່; ໄດ້ສ້າງແຜນຮັບມືກັບໄພພິບັດ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2019 ນີ້ ລັດຖະບານໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ແຂວງ ເພື່ອກຳນົດມາດຕະການຮັບມືຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ເມືອງ; ໄດ້ມີການແຈ້ງເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ ກ່ອນເກີດເຫດການໄພພິບັດ ຈາກກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ພາຍກອງເລຂາຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນແລ້ວ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ກອງເລຂາຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດ ຂັ້ນແຂວງ ເພື່ອແຈ້ງເຕືອນປະຊາຊົນ, ຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພ ພິບັດແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະສານດ່ວນ ເພື່ອທົບທວນຄືນມາດຕະການຮັບມືກັບເຫດການໄພພິບັດ; ໄດ້ປະສານງານດ່ວນຫາຄະນະປະສານງານຂອງຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ຂັ້ນສູນກາງ ເພື່ອວາງມາດຕະການແກ້ໄຂ ແລະ ຮັບມື ເພື່ອແກ່ໄຂແຕ່ຫົວທີ ພ້ອມທັງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ບັນດາແຂວງ ທີ່ຖືກກະທົບຈັດຕັ້ງຮູບບັນຊາການສຸກເສີນຮັບມືກັບໄພພິບັດ; ໄດ້ສຸມກຳລັງພົນຈາກພາກສ່ວນກອງທັບ 4,246 ຄົນ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ 1,643 ຄົນ ແລະ ຊາວໜຸ່ມອາສາສະໝັກ 10,554 ຄົນ ລວມທັງໝົດ 16,443 ຄົນ ນອກຈາກນີ້ຍັງມີການປະກອບສ່ວນຈາກກຳລັງຂອງບັນດາພະນັກງານ ແລະ ສັງຄົມ ເຂົ້າຮ່ວມກູ້ໄພໃນຄັ້ງນີ້.

     ພ້ອມກັນນີ້,​ ໂດຍໄດ້ຮັບການມອບໝາຍຈາກລັດຖະບານ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ກໍ່ໄດ້ອອກແຈ້ງການລະດົມບໍລິຈາກນໍາສັງຄົມຜ່ານສື່ມວນຊົນ ຊຶ່ງໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດແຕ່ວັນທີ 7- 23 ກັນຍາ 2019 ກໍ່ໄດ້ມີຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ເຂົ້າມາໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ທັງເປັນເງິນ ແລະ ເຄື່ອງ.

ຂ່າວ: ໄກ່ແຈ້

Advertisement Replay Ad
ສູບຢາແບບໃດໃຫ້ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ? ເມື່ອນະວັດຕະກຳການສູບຢາແບບໃໝ່ ອາດບໍ່ໄດ້ປອດໄພຄືກັບທີ່ຄິດ

ສູບຢາແບບໃດໃຫ້ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ? ເມື່ອນະວັດຕະກຳການສູບຢາແບບໃໝ່ ອາດບໍ່ໄດ້ປອດໄພຄືກັບທີ່ຄິດ

ສວນສະໜຸກອາດບໍ່ສະໜຸກຄືຊື່ ເມື່ອຍີ່ປຸ່ນກຽມໃຫ້ເປີດອີກຄັ້ງ ແຕ່ຫ້າມ "ຮ້ອງ" ຂະນະຫຼິ້ນເຄື່ອງຫຼິ້ນ

ສວນສະໜຸກອາດບໍ່ສະໜຸກຄືຊື່ ເມື່ອຍີ່ປຸ່ນກຽມໃຫ້ເປີດອີກຄັ້ງ ແຕ່ຫ້າມ "ຮ້ອງ" ຂະນະຫຼິ້ນເຄື່ອງຫຼິ້ນ

ປໍ້ານໍ້າມັນປິດໄວ ຍ້ອນນໍ້າມັນໝົດແທ້ ຫຼື ເປັນ "ການກັກຕຸນສິນຄ້າ"?

ປໍ້ານໍ້າມັນປິດໄວ ຍ້ອນນໍ້າມັນໝົດແທ້ ຫຼື ເປັນ "ການກັກຕຸນສິນຄ້າ"?

ຫຼື ນີ້ຄືຄວາມຫວັງຂອງມວນມະນຸດ? ເປີດລາຍຊື່ຢາທີ່ເຊື່ອວ່າມີສັກກະຍະພາບໃນການປິ່ນປົວ COVID-19 ໄດ້

ຫຼື ນີ້ຄືຄວາມຫວັງຂອງມວນມະນຸດ? ເປີດລາຍຊື່ຢາທີ່ເຊື່ອວ່າມີສັກກະຍະພາບໃນການປິ່ນປົວ COVID-19 ໄດ້

ແຈ້ງປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນໃນທົ່ວປະເທດ ມີຜົນ 28 ພຶດສະພາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ

ແຈ້ງປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນໃນທົ່ວປະເທດ ມີຜົນ 28 ພຶດສະພາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ

ຢາ "ໄຮດຣອກຊີຄລໍໂຣຄວິນ" ທີ່ໃຊ້ທົດລອງປິ່ນປົວຄົນເຈັບໂຄວິດ-19 ຖືກສັ່ງໂຈະນຳໃຊ້ໂດຍ WHO

ຢາ "ໄຮດຣອກຊີຄລໍໂຣຄວິນ" ທີ່ໃຊ້ທົດລອງປິ່ນປົວຄົນເຈັບໂຄວິດ-19 ຖືກສັ່ງໂຈະນຳໃຊ້ໂດຍ WHO

ປະຊາຊົນ​ຈຳນວນໜຶ່ງ​ບໍ່​ຍອມຮັບ​ຄ່າ​ຊົດ​ເຊີຍຈາກໂຄງການ​ກໍ່ສ້າງ​ທາງ​ດ່ວນ ໝາຍ​ເລກ 1

ປະຊາຊົນ​ຈຳນວນໜຶ່ງ​ບໍ່​ຍອມຮັບ​ຄ່າ​ຊົດ​ເຊີຍຈາກໂຄງການ​ກໍ່ສ້າງ​ທາງ​ດ່ວນ ໝາຍ​ເລກ 1

ແຮງງານໃນລະບົບປະກັນສັງຄົມເຮ! ລັດເຫັນດີໃຫ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນອຸດໜູນວ່າງງານແລ້ວ

ແຮງງານໃນລະບົບປະກັນສັງຄົມເຮ! ລັດເຫັນດີໃຫ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນອຸດໜູນວ່າງງານແລ້ວ

ໂຄວິດ-19: ໂລກຍັງຢູ່ໃນໄລຍະ "ກາງ" ຂອງການລະບາດຮອບທຳອິດ, ອົງການອະນາໄມໂລກກ່າວ

ໂຄວິດ-19: ໂລກຍັງຢູ່ໃນໄລຍະ "ກາງ" ຂອງການລະບາດຮອບທຳອິດ, ອົງການອະນາໄມໂລກກ່າວ

ລາງລົດໄຟລາວ-ຈີນປູລາງຜ່ານອຸມົງທຳອິດ ມຸ່ງໜ້າສູ່ເຂດພາກເໜືອ ກຽມພ້ອມເປີດໃຊ້ທ້າຍປີ 2021

ລາງລົດໄຟລາວ-ຈີນປູລາງຜ່ານອຸມົງທຳອິດ ມຸ່ງໜ້າສູ່ເຂດພາກເໜືອ ກຽມພ້ອມເປີດໃຊ້ທ້າຍປີ 2021

2 ສາເຫດຫຼັກ ທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ການເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນບໍ່ໄປຕາມແຜນການ

2 ສາເຫດຫຼັກ ທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ການເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນບໍ່ໄປຕາມແຜນການ

ກວດກາພາສີສາລະວັນ ຕ້ານການລັກລອບໜີພາສີທຸກຮູບແບບ ປີນີ້ວາງເປົ້າເກັບລາຍຮັບ 67 ຕື້ກວ່າກີບ

ກວດກາພາສີສາລະວັນ ຕ້ານການລັກລອບໜີພາສີທຸກຮູບແບບ ປີນີ້ວາງເປົ້າເກັບລາຍຮັບ 67 ຕື້ກວ່າກີບ

ກຽມໂຕໃຫ້ພ້ອມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ພ້ອມເປີດການຮຽນການສອນສໍາລັບນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍ 2 ມິຖຸນານີ້

ກຽມໂຕໃຫ້ພ້ອມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ພ້ອມເປີດການຮຽນການສອນສໍາລັບນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍ 2 ມິຖຸນານີ້

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ເສດຖະກິດລາວຈະເປັນແນວໃດໃນປີ 2020? ທະນາຄານໂລກຊີ້ ໂຄວິດ-19 ກະທົບການເຕີບໂຕ ຄາດໜີ້ສິນເພີ່ມ

ເສດຖະກິດລາວຈະເປັນແນວໃດໃນປີ 2020? ທະນາຄານໂລກຊີ້ ໂຄວິດ-19 ກະທົບການເຕີບໂຕ ຄາດໜີ້ສິນເພີ່ມ

ແຂວງໄຊສົມບູນ ສ້າງເສັ້ນທາງເພີ່ມ 2 ເສັ້ນ ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ

ແຂວງໄຊສົມບູນ ສ້າງເສັ້ນທາງເພີ່ມ 2 ເສັ້ນ ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ

ສານປະຊາຊົນແຂວງສາລະວັນ ຕັດສິນປະຫານຊີວິດ ຊາຍ 5 ຄົນ ຖານຄ້າ-ຂາຍຢາເສບຕິດ

ສານປະຊາຊົນແຂວງສາລະວັນ ຕັດສິນປະຫານຊີວິດ ຊາຍ 5 ຄົນ ຖານຄ້າ-ຂາຍຢາເສບຕິດ

ລັດຖະບານຈະເຮັດຫຍັງແດ່ໃນເດືອນມິຖຸນາ? ສະຫຼຸບ 12 ວຽກງານຈຸດສຸມທີ່ນາຍົກໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ລັດຖະບານຈະເຮັດຫຍັງແດ່ໃນເດືອນມິຖຸນາ? ສະຫຼຸບ 12 ວຽກງານຈຸດສຸມທີ່ນາຍົກໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

8 ເລື່ອງທີ່ຄວນຮູ້ ຈາກກອງປະຊຸມລັດຖະບານສະໄໝສາມັນປະຈຳເດືອນພຶດສະພາ 2020

8 ເລື່ອງທີ່ຄວນຮູ້ ຈາກກອງປະຊຸມລັດຖະບານສະໄໝສາມັນປະຈຳເດືອນພຶດສະພາ 2020

ສຸດຍອດ ນ້ອງໝາ ປອ. ໄວ 8 ປີ ໄດ້ຮັບການສັນລະເສີນ ຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຄົນໃນຍາມວິກິດ

ສຸດຍອດ ນ້ອງໝາ ປອ. ໄວ 8 ປີ ໄດ້ຮັບການສັນລະເສີນ ຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຄົນໃນຍາມວິກິດ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ