ວັນສຸກ ທີ 13 ທັນວາ 2019

"ການຟອກເງິນ" ພຶດຕິກຳຜິດກົດໝາຍ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມຫຼາຍກວ່າທີ່ເຮົາຄາດຄິດ

"ການຟອກເງິນ" ພຶດຕິກຳຜິດກົດໝາຍ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມຫຼາຍກວ່າທີ່ເຮົາຄາດຄິດ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ຄືກັບການຟອກເສື້ອຜ້າທີ່ເປື້ອນໃຫ້ຂາວບໍ່? ຖ້າເວົ້າຕາມຄວາມເຂົ້າໃນທົ່ວໄປ ຕາມການອຸປະມາ ແມ່ນເປັນສິ່ງດຽວກັນ.

ເຮົາອາດເຄີຍໄດ້ຍິນການຜ່ານໆເລື່ອງຂອງການຟອກເງິນ ບາງຄົນກໍເອົາໄປເວົ້າຫຼິ້ນໆຕິດຕະຫຼົກກັນວ່າເປັນການເອົາເງິນມາຊັກ ແຕ່ເບື້ອງເລິກເບື້ອງໃນຂອງຄຳສັບດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນຫຍັງ? ເຮົາຈະພາໄປຮູ້ຈັກກັນ.

ອີງຕາມປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ການຟອກເງິນແມ່ນພຶດຕິກຳການປ່ຽນຮູບ, ນຳໃຊ້, ເຄື່ອນຍ້າຍ, ແລກປ່ຽນ, ໄດ້ມາ, ຄອບຄອງ, ໂອນກຳມະສິດທີ່ແທ້ຈິງຂອງເງິນ ຫຼື ຊັບສິນອື່ນທີ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ໂດຍທີ່ຮູ້, ໄດ້ຮູ້ ຫຼື ສົງໄສວ່າ ເງິນ ຫຼື ຊັບສິນນັ້ນມາຈາກການກະທຳຜິດເປັນຕົ້ນ ເພື່ອປົກປິດ ຫຼື ຊຸກເຊື່ອງຄຸນລັກສະນະ, ທີ່ມາຂອງເງິນ, ທີ່ຕັ້ງຂອງຊັບສິນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເງິນ ຫຼື ຊັບສິນດັ່ງກ່າວຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ເວົ້າງ່າຍໆກໍຄື ການເອົາເງິນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ໄປເຮັດຢ່າງອື່ນ ເພື່ອໃຫ້ກາຍເປັນເງິນ ຫຼື ຊັບສິນທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນ ແລະ ເປັນສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ ໂດຍມີເຈດຕະນາປົກປິດທີ່ມາຂອງເງິນນ້້ນເອງ.

ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ມີຂະບວນການຄ້າຢາກຸ່ມໜຶ່ງໄດ້ນຳເອົາເງິນທີ່ໄດ້ຈາກການຄ້າຢາເສບຕິດຈຳນວນຫຼາຍ ໄປລົງທຶນເພື່ອເຮັດທຸລະກິດຮ້ານອາຫານຫຼູຫຼາ ຫຼື ນຳເອົາເງິນທີ່ໄດ້ຈາກການຄ້າຂາຍຜິດກົດໝາຍ ຫຼື ຂອງເຖື່ອນ ໄປໂອນມອບໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນ ທັງສອງຢ່າງນີ້ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເຂົ້າຂ່າຍການຟອກເງິນທັງນັ້ນ.

ປະມວນກົດໝາຍອາຍາຂອງລາວໄດ້ກຳນົດໂທດໃສ່ພຶດຕິກຳດັ່ງກ່າວນີ້ ໂດຍກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາທີ 130 ວ່າ:

  • ບຸກຄົນທີໄ່້ດກະທຳຜິດໃນສະຖານຟອກເງິນທີ່ມີມູນຄ່າຕໍ່າກວ່າ 1 ຕື້ກີບ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບແຕ່ 3 ປີ ຫາ 7 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 300 ລ້ານກີບ ຫາ 500 ລ້ານກີບ ແລະ ຈະຖືກຮິບຊັບ.
  • ກໍລະນີກະທຳຜິດທີ່ມີມູນຄ່າແຕ່ 1 ຕື້ກີບຂຶ້ນໄປ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບແຕ່ 500 ລ້ານກີບ ຫາ 700 ລ້ານກີບ ແລະ ຈະຖືກຮິບຊັບ.
  • ກໍລະນີມີການຈັດຕັ້ງເປັນກຸ່ມ ຫຼື ມີການກະທຳຜິດເປັນອາຈິນ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ 10 ປີ ຫາ 15 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ 700 ລ້ານກີບ ຫາ 900 ລ້ານກີບ ແລະ ຈະຖືກຮິບຊັບ.

ພ້ອມນີ້ການກະກຽມໃຫ້ແກ່ການກະທຳຜິດ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ການກະທຳຜິດ ກໍຈະຖືກລົງໂທດໃນແບບດຽວກັນ.

ຜົນກະທົບຂອງການຟອກເງິນ

ບາງທ່ານອາດຄິດວ່າການຟອກເງິນບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄົນທົ່ວໆໄປເລີຍ ແລະ ເປັນເລື່ອງຂອງຜູ້ຮ້າຍ ເຊັ່ນ: ຜູ້ຄ້າຢາເສບຕິດ, ຜູ້ມີອິດທິພົນ ຫຼື ອາຊະຍາກອນຮ້າຍແຮງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວ ການຟອກເງິນມີຜົນກະທົບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ກັບສັງຄົມ ເພາະວ່າເງິນທີ່ໄດ້ຈາກການຄ້າຢາເສບຕິດ, ການຄ້າອາວຸດເສິກ, ການກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການກໍ່ອາຊະຍາກຳອື່ນໆ ຮວມທັງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ເຮັດໃຫ້ເກີດການແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງອານາຈັກຂອງຜູ້ຮ້າຍເປັນໄປຢ່າງສະດວກ, ວ່ອງໄວ ແລະ ຍາກຕໍ່ການສະກັດກັ້ນ ເຊິ່ງເປັນປັນຫາຂອງປະຊາຄົມໂລກ.

ພ້ອມນັ້ນ ໃນທາງເສດຖະສາດ ເງິນສົກກະປົກທີ່ນຳເອົາມາເຮັດທຸລະກິດເຮັດໃຫ້ເກີດພາວະເງິນເຟີ້ ແລະ ໂຕເລກສະແດງສະແດງຖານະທາງເສດຖະກິດຖືກບິດເບືອນ ບໍ່ເປັນໄປຕາມຄວາມຈິງ ເພາະມີການນຳເອົາເງິນທີ່ບໍ່ປອດໃສເຂົ້າມາໃນລະບົບເສດຖະກິດ ທັງທີ່ເງິນເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນຜະລິດ ຫຼື ການສ້າງວຽກທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.

ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີຜົນກະທົບທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ພາບັລກຂອງປະເທດ ໂດຍສະເພາະໃນເລື່ອງຂອງການຄ້າຢາເສບຕິດທີ່ເຮັດໃຫ້ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບຕ່າງປະເທດ ເປັນຄືກັບປາໂຕດຽວເນົ່າໝົດຂ້ອງ ເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງດຶງດູດໃຈທາງວັດທະນະທຳ, ປະເພນີ ຫຼື ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ຫຼາກຫຼາຍກໍຕາມ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ສະບັບປິ 2017, pattanakit

ພາບ : Images Money

ເຕືອນສາຍແຂງ "ດື່ມເຫຼົ້າຫຼຸດຄວາມໜາວບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຈິງ" ອາດເຮັດໃຫ້ເສຍຊີວິດໄດ້

ເຕືອນສາຍແຂງ "ດື່ມເຫຼົ້າຫຼຸດຄວາມໜາວບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຈິງ" ອາດເຮັດໃຫ້ເສຍຊີວິດໄດ້

"ພະຍາດໃນຊ່ອງຄອດ" ອັນຕະລາຍທີ່ຜູ້ຍິງຄວນລະວັງ

"ພະຍາດໃນຊ່ອງຄອດ" ອັນຕະລາຍທີ່ຜູ້ຍິງຄວນລະວັງ

ລວມ 7 ວິທີແຕ່ງໜ້າແບບຜິດໆ ແຕ່ງແລ້ວບໍ່ລອດ ແຖມເຮັດໃຫ້ໜ້າແກ່ກ່ອນໄວ

ລວມ 7 ວິທີແຕ່ງໜ້າແບບຜິດໆ ແຕ່ງແລ້ວບໍ່ລອດ ແຖມເຮັດໃຫ້ໜ້າແກ່ກ່ອນໄວ

ຮູ້ຈັກ "ແມ່ທ້ອງ" ໃນອາຫານ 5 ຊະນິດ ທີ່ແຝງໂຕຢູ່ໃນອາຫານຈານແຊບຂອງທ່ານ

ຮູ້ຈັກ "ແມ່ທ້ອງ" ໃນອາຫານ 5 ຊະນິດ ທີ່ແຝງໂຕຢູ່ໃນອາຫານຈານແຊບຂອງທ່ານ

ແມ່ນແທ້ຫຼືບໍ່ ທີ່ຜູ້ຍິງເກັ່ງ “ຫາແຟນຍາກ”?

ແມ່ນແທ້ຫຼືບໍ່ ທີ່ຜູ້ຍິງເກັ່ງ “ຫາແຟນຍາກ”?

ເຫື່ອອອກຫຼາຍ ກິ່ນໂຕແຮງ ເຮັດແນວໃດດີ? 7 ວິທີນີ້ຊ່ວຍທ່ານໄດ້

ເຫື່ອອອກຫຼາຍ ກິ່ນໂຕແຮງ ເຮັດແນວໃດດີ? 7 ວິທີນີ້ຊ່ວຍທ່ານໄດ້

10 ຂອງຂວັນປີໃໝ່ທີ່ຜູ້ຍິງຢາກໄດ້ທີ່ສຸດ (ໜຸ່ມໆຮູ້ຄວນໄວ້ ແລ້ວຟ້າວໄປຈັດຫາມາໄວ້ດ່ວນ!)

10 ຂອງຂວັນປີໃໝ່ທີ່ຜູ້ຍິງຢາກໄດ້ທີ່ສຸດ (ໜຸ່ມໆຮູ້ຄວນໄວ້ ແລ້ວຟ້າວໄປຈັດຫາມາໄວ້ດ່ວນ!)

ລວມໄອເດຍເລັບສີ "Earth Tone" ທາງ່າຍ ລາຍໃດກໍງາມ

ລວມໄອເດຍເລັບສີ "Earth Tone" ທາງ່າຍ ລາຍໃດກໍງາມ

“ຫົວນົມບອດ” ບັນຫາກວນໃຈແມ່ລູກອ່ອນ ແກ້ໄດ້ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຍາກ

“ຫົວນົມບອດ” ບັນຫາກວນໃຈແມ່ລູກອ່ອນ ແກ້ໄດ້ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຍາກ

ຄົນບໍ່ຮູ້ໜັງສືມີໂອກາດເກີດ "ພາວະສະໝອງເສື່ອມ" ຫຼາຍກວ່າຄົນທົ່ວໄປ 2-3 ເທົ່າ

ຄົນບໍ່ຮູ້ໜັງສືມີໂອກາດເກີດ "ພາວະສະໝອງເສື່ອມ" ຫຼາຍກວ່າຄົນທົ່ວໄປ 2-3 ເທົ່າ

ຢ່າເບິ່ງຂ້າມ ອາການ “ແພ້ຕຸ້ມຫູ” ພ້ອມວິທີປົວໃຫ້ເຊົາໄວ

ຢ່າເບິ່ງຂ້າມ ອາການ “ແພ້ຕຸ້ມຫູ” ພ້ອມວິທີປົວໃຫ້ເຊົາໄວ

ຊວນມາເຮັດ “ນໍ້າໝາກນາວກ້ອນແຊ່ແຂງ” ເກັບໄວ້ໄດ້ດົນ ປຸງໄດ້ທຸກເມນູຄາວ ຫວານ ເຄື່ອງດື່ມ

ຊວນມາເຮັດ “ນໍ້າໝາກນາວກ້ອນແຊ່ແຂງ” ເກັບໄວ້ໄດ້ດົນ ປຸງໄດ້ທຸກເມນູຄາວ ຫວານ ເຄື່ອງດື່ມ

ເລື່ອງເລັກນ້ອຍ ທີ່ຜູ້ຍິງບໍ່ເຄີຍບອກໃຫ້ພວກເຈົ້າຮູ້

ເລື່ອງເລັກນ້ອຍ ທີ່ຜູ້ຍິງບໍ່ເຄີຍບອກໃຫ້ພວກເຈົ້າຮູ້

10 ເຕັກນິກຈັດເຮືອນແບບ "ມາຣິເອະ ຄົນໂດະ" ທີ່ຈະປ່ຽນຊີວິດຂອງເຈົ້າໃນ 1 ນາທີ

10 ເຕັກນິກຈັດເຮືອນແບບ "ມາຣິເອະ ຄົນໂດະ" ທີ່ຈະປ່ຽນຊີວິດຂອງເຈົ້າໃນ 1 ນາທີ

“ຈ່ອຍແຕ່ມີໜ້າທອງ” ອອກກຳລັງກາຍແນວໃດດີ?

“ຈ່ອຍແຕ່ມີໜ້າທອງ” ອອກກຳລັງກາຍແນວໃດດີ?

ທັດສະນະຄະຕິທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ຕົວເອງ ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຫຍັງແດ່ຕໍ່ຊີວິດ?

ທັດສະນະຄະຕິທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ຕົວເອງ ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຫຍັງແດ່ຕໍ່ຊີວິດ?

ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມາທ່ຽວລາວ ມີສິດ ແລະ ພັນທະແນວໃດຕາມກົດໝາຍ?

ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມາທ່ຽວລາວ ມີສິດ ແລະ ພັນທະແນວໃດຕາມກົດໝາຍ?

ລະວັງ ເຜົາຂີ້ເຫຍື້ອປະເພດ "ໂຟມ-ປຼາສະຕິກ" ອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ສ່ຽງພະຍາດຫົວໃຈ-ລະບົບຫາຍໃຈ

ລະວັງ ເຜົາຂີ້ເຫຍື້ອປະເພດ "ໂຟມ-ປຼາສະຕິກ" ອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ສ່ຽງພະຍາດຫົວໃຈ-ລະບົບຫາຍໃຈ

ລວມ 25 ໄອເດຍ “ເລັບໂທນສີເທົາ” ເບິ່ງແນວໃດກໍແພງ

ລວມ 25 ໄອເດຍ “ເລັບໂທນສີເທົາ” ເບິ່ງແນວໃດກໍແພງ

10 ທັກສະຊີວິດທີ່ຄວນສອນລູກຂອງເຈົ້າ ກ່ອນອາຍຸຮອດ 10 ປີ

10 ທັກສະຊີວິດທີ່ຄວນສອນລູກຂອງເຈົ້າ ກ່ອນອາຍຸຮອດ 10 ປີ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ