ວັນສຸກ ທີ 18 ຕຸລາ 2019

"ການຟອກເງິນ" ພຶດຕິກຳຜິດກົດໝາຍ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມຫຼາຍກວ່າທີ່ເຮົາຄາດຄິດ

"ການຟອກເງິນ" ພຶດຕິກຳຜິດກົດໝາຍ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມຫຼາຍກວ່າທີ່ເຮົາຄາດຄິດ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ຄືກັບການຟອກເສື້ອຜ້າທີ່ເປື້ອນໃຫ້ຂາວບໍ່? ຖ້າເວົ້າຕາມຄວາມເຂົ້າໃນທົ່ວໄປ ຕາມການອຸປະມາ ແມ່ນເປັນສິ່ງດຽວກັນ.

ເຮົາອາດເຄີຍໄດ້ຍິນການຜ່ານໆເລື່ອງຂອງການຟອກເງິນ ບາງຄົນກໍເອົາໄປເວົ້າຫຼິ້ນໆຕິດຕະຫຼົກກັນວ່າເປັນການເອົາເງິນມາຊັກ ແຕ່ເບື້ອງເລິກເບື້ອງໃນຂອງຄຳສັບດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນຫຍັງ? ເຮົາຈະພາໄປຮູ້ຈັກກັນ.

ອີງຕາມປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ການຟອກເງິນແມ່ນພຶດຕິກຳການປ່ຽນຮູບ, ນຳໃຊ້, ເຄື່ອນຍ້າຍ, ແລກປ່ຽນ, ໄດ້ມາ, ຄອບຄອງ, ໂອນກຳມະສິດທີ່ແທ້ຈິງຂອງເງິນ ຫຼື ຊັບສິນອື່ນທີ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ໂດຍທີ່ຮູ້, ໄດ້ຮູ້ ຫຼື ສົງໄສວ່າ ເງິນ ຫຼື ຊັບສິນນັ້ນມາຈາກການກະທຳຜິດເປັນຕົ້ນ ເພື່ອປົກປິດ ຫຼື ຊຸກເຊື່ອງຄຸນລັກສະນະ, ທີ່ມາຂອງເງິນ, ທີ່ຕັ້ງຂອງຊັບສິນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເງິນ ຫຼື ຊັບສິນດັ່ງກ່າວຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ເວົ້າງ່າຍໆກໍຄື ການເອົາເງິນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ໄປເຮັດຢ່າງອື່ນ ເພື່ອໃຫ້ກາຍເປັນເງິນ ຫຼື ຊັບສິນທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນ ແລະ ເປັນສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ ໂດຍມີເຈດຕະນາປົກປິດທີ່ມາຂອງເງິນນ້້ນເອງ.

ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ມີຂະບວນການຄ້າຢາກຸ່ມໜຶ່ງໄດ້ນຳເອົາເງິນທີ່ໄດ້ຈາກການຄ້າຢາເສບຕິດຈຳນວນຫຼາຍ ໄປລົງທຶນເພື່ອເຮັດທຸລະກິດຮ້ານອາຫານຫຼູຫຼາ ຫຼື ນຳເອົາເງິນທີ່ໄດ້ຈາກການຄ້າຂາຍຜິດກົດໝາຍ ຫຼື ຂອງເຖື່ອນ ໄປໂອນມອບໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນ ທັງສອງຢ່າງນີ້ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເຂົ້າຂ່າຍການຟອກເງິນທັງນັ້ນ.

ປະມວນກົດໝາຍອາຍາຂອງລາວໄດ້ກຳນົດໂທດໃສ່ພຶດຕິກຳດັ່ງກ່າວນີ້ ໂດຍກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາທີ 130 ວ່າ:

  • ບຸກຄົນທີໄ່້ດກະທຳຜິດໃນສະຖານຟອກເງິນທີ່ມີມູນຄ່າຕໍ່າກວ່າ 1 ຕື້ກີບ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບແຕ່ 3 ປີ ຫາ 7 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 300 ລ້ານກີບ ຫາ 500 ລ້ານກີບ ແລະ ຈະຖືກຮິບຊັບ.
  • ກໍລະນີກະທຳຜິດທີ່ມີມູນຄ່າແຕ່ 1 ຕື້ກີບຂຶ້ນໄປ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບແຕ່ 500 ລ້ານກີບ ຫາ 700 ລ້ານກີບ ແລະ ຈະຖືກຮິບຊັບ.
  • ກໍລະນີມີການຈັດຕັ້ງເປັນກຸ່ມ ຫຼື ມີການກະທຳຜິດເປັນອາຈິນ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ 10 ປີ ຫາ 15 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ 700 ລ້ານກີບ ຫາ 900 ລ້ານກີບ ແລະ ຈະຖືກຮິບຊັບ.

ພ້ອມນີ້ການກະກຽມໃຫ້ແກ່ການກະທຳຜິດ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ການກະທຳຜິດ ກໍຈະຖືກລົງໂທດໃນແບບດຽວກັນ.

ຜົນກະທົບຂອງການຟອກເງິນ

ບາງທ່ານອາດຄິດວ່າການຟອກເງິນບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄົນທົ່ວໆໄປເລີຍ ແລະ ເປັນເລື່ອງຂອງຜູ້ຮ້າຍ ເຊັ່ນ: ຜູ້ຄ້າຢາເສບຕິດ, ຜູ້ມີອິດທິພົນ ຫຼື ອາຊະຍາກອນຮ້າຍແຮງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວ ການຟອກເງິນມີຜົນກະທົບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ກັບສັງຄົມ ເພາະວ່າເງິນທີ່ໄດ້ຈາກການຄ້າຢາເສບຕິດ, ການຄ້າອາວຸດເສິກ, ການກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ການກໍ່ອາຊະຍາກຳອື່ນໆ ຮວມທັງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ເຮັດໃຫ້ເກີດການແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງອານາຈັກຂອງຜູ້ຮ້າຍເປັນໄປຢ່າງສະດວກ, ວ່ອງໄວ ແລະ ຍາກຕໍ່ການສະກັດກັ້ນ ເຊິ່ງເປັນປັນຫາຂອງປະຊາຄົມໂລກ.

ພ້ອມນັ້ນ ໃນທາງເສດຖະສາດ ເງິນສົກກະປົກທີ່ນຳເອົາມາເຮັດທຸລະກິດເຮັດໃຫ້ເກີດພາວະເງິນເຟີ້ ແລະ ໂຕເລກສະແດງສະແດງຖານະທາງເສດຖະກິດຖືກບິດເບືອນ ບໍ່ເປັນໄປຕາມຄວາມຈິງ ເພາະມີການນຳເອົາເງິນທີ່ບໍ່ປອດໃສເຂົ້າມາໃນລະບົບເສດຖະກິດ ທັງທີ່ເງິນເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນຜະລິດ ຫຼື ການສ້າງວຽກທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.

ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີຜົນກະທົບທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ພາບັລກຂອງປະເທດ ໂດຍສະເພາະໃນເລື່ອງຂອງການຄ້າຢາເສບຕິດທີ່ເຮັດໃຫ້ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບຕ່າງປະເທດ ເປັນຄືກັບປາໂຕດຽວເນົ່າໝົດຂ້ອງ ເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງດຶງດູດໃຈທາງວັດທະນະທຳ, ປະເພນີ ຫຼື ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ຫຼາກຫຼາຍກໍຕາມ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ສະບັບປິ 2017, pattanakit

ພາບ : Images Money

'ຖືກຂົ່ມຂືນ ຄວນເຮັດແນວໃດ?' ຄວາມທຸກໃຈທີ່ຜູ້ຖືກກະທຳບໍ່ກ້າອ້າປາກກ່າວເຖິງ

'ຖືກຂົ່ມຂືນ ຄວນເຮັດແນວໃດ?' ຄວາມທຸກໃຈທີ່ຜູ້ຖືກກະທຳບໍ່ກ້າອ້າປາກກ່າວເຖິງ

5 ຄຸນປະໂຫຍດດີໆຈາກ “ນໍ້າອ້ອຍ” ດື່ມເປັນປະຈຳຮັບຮອງດີຕໍ່ສຸຂະພາບ

5 ຄຸນປະໂຫຍດດີໆຈາກ “ນໍ້າອ້ອຍ” ດື່ມເປັນປະຈຳຮັບຮອງດີຕໍ່ສຸຂະພາບ

ຂັບລົດຕົກຂຸມເລື້ອຍໆ ຈະເກີດຜົນເສຍຫຍັງແດ່ຕໍ່ກັບລົດ?

ຂັບລົດຕົກຂຸມເລື້ອຍໆ ຈະເກີດຜົນເສຍຫຍັງແດ່ຕໍ່ກັບລົດ?

ໃຊ້ “ໄຜ່ກວນອິມ” ແນວໃດ ໃຫ້ເສີມພະລັງຮວງຈຸ້ຍໃນເຮືອນຢ່າງຖືກຕ້ອງ

ໃຊ້ “ໄຜ່ກວນອິມ” ແນວໃດ ໃຫ້ເສີມພະລັງຮວງຈຸ້ຍໃນເຮືອນຢ່າງຖືກຕ້ອງ

25 ໄອເດຍ ຊົງຜົມສັ້ນອອກງານ ງາມສະກົດ ໃຜເຫັນກໍຕ້ອງຫຼຽວຕາມຈົນປວດຄໍ

25 ໄອເດຍ ຊົງຜົມສັ້ນອອກງານ ງາມສະກົດ ໃຜເຫັນກໍຕ້ອງຫຼຽວຕາມຈົນປວດຄໍ

ມາລະຍາດ 10 ຂໍ້ເທິງເຮືອບິນທີ່ຄວນປະຕິບັດຕາມ

ມາລະຍາດ 10 ຂໍ້ເທິງເຮືອບິນທີ່ຄວນປະຕິບັດຕາມ

"ທ່າຝຣັ່ງ" ສຳຜັດບັນຍາກາດຂອງພູເຂົາລຳເນົາໄພແຄມສາຍນໍ້າ ທີ່ ເມືອງທ່າແຂກ ແຂວງຄຳມ່ວນ

"ທ່າຝຣັ່ງ" ສຳຜັດບັນຍາກາດຂອງພູເຂົາລຳເນົາໄພແຄມສາຍນໍ້າ ທີ່ ເມືອງທ່າແຂກ ແຂວງຄຳມ່ວນ

ວ່າທີ່ເຈົ້າສາວທີ່ຈະເຂົ້າພິທີວິວາຕ້ອງເບິ່ງ! ໄອເດຍແຕ່ງໜ້າເຈົ້າສາວ ງານເຊົ້າ-ງານແລງເອົາຢູ່ image

ວ່າທີ່ເຈົ້າສາວທີ່ຈະເຂົ້າພິທີວິວາຕ້ອງເບິ່ງ! ໄອເດຍແຕ່ງໜ້າເຈົ້າສາວ ງານເຊົ້າ-ງານແລງເອົາຢູ່

ຜົນການວິໄຈຊີ້ ການລ້ຽງໝາ ຫຼຸດໂອກາດຕາຍກ່ອນໄວອັນຄວນ 24%

ຜົນການວິໄຈຊີ້ ການລ້ຽງໝາ ຫຼຸດໂອກາດຕາຍກ່ອນໄວອັນຄວນ 24%

ແຕ່ງດອງແລ້ວຢູ່ເຮືອນໃຜດີ? ມາເບິ່ງທາງເລືອກ 3 ກໍລະນີ ທີ່ມີຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍແຕກຕ່າງກັນ

ແຕ່ງດອງແລ້ວຢູ່ເຮືອນໃຜດີ? ມາເບິ່ງທາງເລືອກ 3 ກໍລະນີ ທີ່ມີຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍແຕກຕ່າງກັນ

ສາວແວ່ນເຮັດຊົງຜົມຫຍັງດີ? ລວມຊົງຜົມໜ້າຮັກໆ ສະໄຕລ໌ສາວແວ່ນ

ສາວແວ່ນເຮັດຊົງຜົມຫຍັງດີ? ລວມຊົງຜົມໜ້າຮັກໆ ສະໄຕລ໌ສາວແວ່ນ

5 ອາຫານທີ່ມີແຄລຊຽມສູງ ນອກຈາກນົມ

5 ອາຫານທີ່ມີແຄລຊຽມສູງ ນອກຈາກນົມ

ວິທີເຮັດກະທົງຈາກໃບຕອງ ແລະ ດອກບົວ ເຮັດງ່າຍໆ ໃຜກໍເຮັດໄດ້

ວິທີເຮັດກະທົງຈາກໃບຕອງ ແລະ ດອກບົວ ເຮັດງ່າຍໆ ໃຜກໍເຮັດໄດ້

ແຈກ 5 ເວັບໄຊໃຫ້ທ່ານຮຽນຮູ້ເພື່ອກະກຽມສອບເສັງ IELTS ດ້ວຍຕົນເອງ ແບບບໍ່ເສຍເງິນ

ແຈກ 5 ເວັບໄຊໃຫ້ທ່ານຮຽນຮູ້ເພື່ອກະກຽມສອບເສັງ IELTS ດ້ວຍຕົນເອງ ແບບບໍ່ເສຍເງິນ

ລວມໄອເດຍແຕ່ງເລັບໂທນສີຕັບໝູງາມໆ

ລວມໄອເດຍແຕ່ງເລັບໂທນສີຕັບໝູງາມໆ

“ທ້ອງບວມ” ສາເຫດທີ່ແທ້ຈິງມາຈາກພຶດຕິກຳການກິນອາຫານ

“ທ້ອງບວມ” ສາເຫດທີ່ແທ້ຈິງມາຈາກພຶດຕິກຳການກິນອາຫານ

ວິທີລົດນໍ້າໜັກໃຫ້ໄດ້ຕາມເປົ້າ ແຜນບໍ່ຫຼົ້ມກາງທາງ

ວິທີລົດນໍ້າໜັກໃຫ້ໄດ້ຕາມເປົ້າ ແຜນບໍ່ຫຼົ້ມກາງທາງ

ເອົາແບບນີ້ເດີ້ໝໍ! ລວມດັງ 10 ຊົງງາມໆຂອງດາລາເກົາຫຼີ

ເອົາແບບນີ້ເດີ້ໝໍ! ລວມດັງ 10 ຊົງງາມໆຂອງດາລາເກົາຫຼີ

ພະຍາດຊຶມເສົ້າຫຼັງເກີດລູກ-ສະຖິຕິທີ່ໜ້າຕົກໃຈ ເມື່ອ “ແມ່ມືໃໝ່” ຂ້າໂຕຕາຍຫຼາຍຂຶ້ນ

ພະຍາດຊຶມເສົ້າຫຼັງເກີດລູກ-ສະຖິຕິທີ່ໜ້າຕົກໃຈ ເມື່ອ “ແມ່ມືໃໝ່” ຂ້າໂຕຕາຍຫຼາຍຂຶ້ນ

ໃສ່ເກຍ N ຫຼື P ດີ ເວລາຈອດລົດຕິດໄຟແດງເປັນເວລາດົນ?

ໃສ່ເກຍ N ຫຼື P ດີ ເວລາຈອດລົດຕິດໄຟແດງເປັນເວລາດົນ?

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ